Debian Astro GDL packages

Pakiety IDL/GDL dla astronomii

GDL (GNU Data Language) jest bezpłatnym zamiennikiem komercyjnego oprogramowania IDL (Interactive Data Language). Dysponuje pełną kompatybilnością składni z IDL 7.1 i nadaje się do analizy danych astronomicznych. Ten metapakiet zainstaluje pakiety związane z astronomią, które można używać z GDL; w szczególności bibliotekę IDL Astronomy Users Library (Biblioteka Użytkowników Astronomii IDL).

Official Debian packages with high relevance

Package Version Description
gdl-astrolib 2022.09.12+dfsg-1 Low-level astronomy software for GDL
gdl-coyote 2019.01.29-1 GDL library from D. Fannings IDL courses
gdl-mpfit 1.85+2017.01.03-4 Robust non-linear least squares curve fitting for GDL
gnudatalanguage 0.9.9-10 New upstream version 1.0.6 available Darmowy kompilator przyrostowy zgodny z IDL
python3-gdl 1.0.4-1 New upstream version 1.0.6 available Python interface for the GNU Data Language