Debian Edu Project
Summary
Ltsp-server
Debian Edu LTSP server packages

A metapackage containing dependencies for packages required on all LTSP server installations in the Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Ltsp-server packages

Official Debian packages with high relevance

Debootstrap
príprava základu systému Debian
Versions of package debootstrap
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-backports1.0.64~bpo70+1all
wheezy1.0.48+deb7u4all
squeeze1.0.26+squeeze1all
sid1.0.126+nmu1all
bookworm1.0.126+nmu1all
bullseye1.0.123all
buster-backports1.0.119~bpo10+1all
buster1.0.114all
stretch-backports1.0.110~bpo9+1all
stretch1.0.89all
jessie1.0.67+deb8u1all
Debtags of package debootstrap:
adminvirtualization
develdebian
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
works-withsoftware:package
works-with-formattar
Popcon: 1234 users (2131 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

debootstrap sa používa na vytvorenie základu systému Debian zo zelenej lúky, bez použitia dpkg či apt. Robí to tak, že stiahne .deb súbory zo zrkadla a opatrne ich rozbalí do adresára, do ktorého nakoniec možno vykonať chroot.

Education-workstation
Debian Edu networked workstation packages
Versions of package education-workstation
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on all networked workstation installations in the Debian Edu Blend.

Iptables
administration tools for packet filtering and NAT
Versions of package iptables
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.21-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.4.14-3.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.4.8-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.8.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.8.5-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.6.2-1.1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.0+snapshot20161117-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iptables:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkfirewall
roleprogram, shared-lib
scopeutility
securityfirewall
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 63337 users (18913 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The iptables/xtables framework has been replaced by nftables. You should consider migrating now.

iptables is the userspace command line program used to configure the Linux packet filtering and NAT ruleset. It is targeted towards systems and networks administrators.

This package contains several different utilities, the most important ones:

iptables-nft, iptables-nft-save, iptables-nft-restore (nft-based version)

iptables-legacy, iptables-legacy-save, iptables-legacy-restore (legacy version)

ip6tables-nft, ip6tables-nft-save, ip6tables-nft-restore (nft-based version)

ip6tables-legacy, ip6tables-legacy-save, ip6tables-legacy-restore (legacy version)

arptables-nft, arptables-nft-save, arptables-nft-restore (nft-based version)

ebtables-nft, ebtables-nft-save, ebtables-nft-restore (nft-based version)

Screenshots of package iptables
Ipxe
zavádzací firmvér PXE
Versions of package ipxe
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0.0+git-20120202.f6840ba-3all
sid1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
bookworm1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
bullseye1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
buster1.0.0+git-20190125.36a4c85-1all
stretch1.0.0+git-20161027.b991c67-1all
jessie1.0.0+git-20141004.86285d1-1all
wheezy-backports1.0.0+git-20131111.c3d1e78-2.1~bpo70+1all
Debtags of package ipxe:
adminboot
roleapp-data
Popcon: 26 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

iPXE je firmvér na zavedenie systému zo siete. Podporuje rozličné sieťové karty vrátanie niektorých bezdrôtových kariet a rozličné sieťové protokoly (tradičné DHCP, BOOTP a TFTP a tiež HTTP, iSCSI, SAN prostredníctvom FCoE a Infiniband). Podporuje písanie skriptov.

iPXE je možné používať ako obraz ROM PXE v sieťovej karte alebo ho zaviesť prostredníctvom inej metódy zavedenia systému.

Tento balík poskytuje zavádzací kód pre všetky podporované sieťové karty v jednom spustiteľnom súbore a niekoľko zavádzacích formátov.

Isc-dhcp-server-ldap
server DHCP používajúci LDAP ako úložisko
Versions of package isc-dhcp-server-ldap
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security4.3.5-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid4.4.1-2.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.2.2.dfsg.1-5+deb70u8amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security4.1.1-P1-15+squeeze8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze4.1.1-P1-15+squeeze8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security4.2.2.dfsg.1-5+deb70u9amd64,armel,armhf,i386
jessie4.3.1-6+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.3.1-6+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch4.3.5-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.4.1-2.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.4.1-2.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.4.1-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-kfreebsd-security4.3.1-6+deb8u2kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
upstream4.4.2
Debtags of package isc-dhcp-server-ldap:
networkserver
roleprogram
Popcon: 50 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Toto je server z implementácie DHCP od Internet Software Consortium.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol ako BOOTP (v skutočnosti dhcpd obsahuje väčšinu funkcionality bootpd). „Prenajíma“ klientským strojom IP adresy a dokáže automaticky nastaviť ich sieťovú konfiguráciu.

Toto je server DHCP so záplatami na podporu LDAPu.

Ltsp
Linux Terminal Server Project
Versions of package ltsp
ReleaseVersionArchitectures
sid21.01-1all
bookworm21.01-1all
bullseye21.01-1all
Popcon: 57 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Make an installation able to netboot as an LTSP client. For LTSP servers, also install the suggested packages (dnsmasq etc).

LTSP helps in netbooting LAN clients from a single installation that resides in a chroot or a VM on the LTSP server. This way maintaining tens or hundreds of clients is as easy as maintaining a single PC.

Screenshots of package ltsp
Monitoring-plugins-standard
zásuvné moduly pre monitorovacie systémy kompatibilné s nagios - štandardná sada
Versions of package monitoring-plugins-standard
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-backports-sloppy2.1.2-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-backports2.1.1-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster-backports2.3.1-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.2-6~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1619 users (192 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zásuvné moduly pre monitorovacie systémy ako Nagios a Icinga. Obsahuje nasledovné zásuvné moduly:

 check_breeze, check_dbi, check_dig, check_disk_smb, check_dns,
 check_flexlm, check_fping, check_game, check_hpjd, check_ifoperstatus,
 check_ifstatus, check_ldap, check_ldaps, check_mailq, check_mysql,
 check_mysql_query, check_oracle, check_pgsql, check_radius, check_rpc,
 check_snmp, check_wave

Tento balík poskytuje balík zásuvných modulov, ktoré pravdepodobne budú užitočné na centrálnom monitorovacom počítači. Niektoré skripty, aby fungovali, vyžadujú nainštalované ďalšie balíky, ktorých zoznam nájdete v odporúčaných balíkoch.

The package is enhanced by the following packages: monitoring-plugins-contrib
Nagios-nrpe-server
Nagios - server na vzdialené spúšťanie zásuvných modulov
Versions of package nagios-nrpe-server
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports4.0.3-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports3.2.1-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0.1-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.15-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.13-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.12-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster3.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nagios-nrpe-server:
adminmonitoring
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
usemonitor
Popcon: 5019 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nagios je systém na monitorovanie a správu počítačov/služieb/sietí.

Účelom tohto doplnku je umožniť vám spúšťať zásuvné moduly Nagios na vzdialenom počítači čo najtransparentnejším spôsobom.

Tento program beží ako proces na pozadí na vzdialenom počítači a spracúva požiadavky na spustenie od zásuvného modulu heck_nrpe na počítači s Nagiosom.

Screenshots of package nagios-nrpe-server
Net-tools
sieťový balík NET-3
Versions of package net-tools
ReleaseVersionArchitectures
sid1.60+git20181103.0eebece-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.60-23amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.60-24.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.60-26amd64,armel,armhf,i386
stretch1.60+git20161116.90da8a0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.60+git20180626.aebd88e-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.60+git20181103.0eebece-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.60+git20181103.0eebece-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.60+git20210422.dfc41e0
Debtags of package net-tools:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkconfiguration, routing, vpn
roleprogram
scopeutility
userouting
Popcon: 45822 users (5123 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje dôležité nástroje na riadenie sieťového subsystému linuxového jadra. Patrí sem arp, ifconfig, netstat, rarp, nameif a route. Naviac obsahuje nástroje týkajúce sa konkrétneho typu sieťového hardvéru (plipconfig, slattach, mii-tool) a pokročilých aspektov konfigurácie IP (iptunnel, ipmaddr).

Upstream balík tiež obsahuje „hostname“ a príbuzné programy. Tento balík ich neinštaluje, pretože sú v osobitnom balíku „hostname*.deb“.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
Screenshots of package net-tools
Nfs-kernel-server
podpora NFS servera v jadre
Versions of package nfs-kernel-server
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.2.2-4squeeze2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.2.6-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.2.8-9amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.2.8-9+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.4-2.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.4-2.5+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental2.5.4-1~exp5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.5.4
Debtags of package nfs-kernel-server:
adminkernel
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
Popcon: 9105 users (1899 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NFS server v jadre je momentálne odporúčaný NFS server pre Linux. Medzi jeho vlastnosti patrí podpora NFSv3 a NFSv4, podpora Kerberos prostredníctvom GSS a mnoho ďalšieho. Je tiež výrazne rýchlejší a zvyčajne spoľahlivejší ako NFS servery v používateľskom priestore (z balíkov unfs3 a nfs-user-server). Ťažšie sa však ladí ako servery v používateľskom priestore a má mierne odlišnú množinu vlastností.

Tento balík obsahuje podporu pre používateľský priestor potrebnú na využívanie NFS servera v jadre. Väčšina správcov, ktorí chcú zriadiť NFS server si bude chcieť tento balík nainštalovať.

Rdiff-backup
vzdialené inkrementálne zálohovanie
Versions of package rdiff-backup
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.8-7amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.2.8-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.2.8-7amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.2.8-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.8-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.0.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.1.0a1
Debtags of package rdiff-backup:
adminbackup
roleprogram
scopeutility
usestoring
works-withfile
Popcon: 1214 users (146 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

rdiff-backup zálohuje jeden adresár do druhého, aj cez sieť. Cieľový adresár bude po dokončení kópiou zdrojového adresára, ale reverzné rozdielové súbory sa pre istotu uložia v špeciálnom podadresári cieľového adresára, aby ste mohli obnoviť aj súbory v minulosti stratené. Cieľom je skombinovať najlepšie vlastnosti kompletných a inkrementálnych záloh. rdiff-backup tiež zachováva podadresáre, pevné odkazy, súbory zariadení, oprávnenia, uid/gid vlastníka, časy zmeny, rozšírené atribúty, ACL a resource forks.

rdiff-backup tiež dokáže fungovať efektívnym spôsobom vzhľadom na využitie prenosového pásma rúrou, rovnako ako rsync. Preto môžete rdiff-backup a ssh využiť na bezpečné zálohovanie pevného disku na vzdialený počítač a prenesú sa iba rozdiely. rdiff-backup je jednoduché používať a nastavenia majú rozumné predvolené hodnoty.

Squashfs-tools
nástroj na vytvorenie a pridávanie do súborových systémov squashfs
Versions of package squashfs-tools
ReleaseVersionArchitectures
wheezy4.2-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.0-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid4.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates4.4-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.4-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.4-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-proposed-updates4.3-12+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.3-12+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.3-12+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.3-3+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.3-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.2+20130409-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package squashfs-tools:
adminfilesystem
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecompressing
Popcon: 12442 users (1265 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Squashfs je vysoko komprimovaný súborový systém len na čítanie pre Linux. Používa kompresiu zlib pre súbory, inode aj adresáre. Inode v systéme sú veľmi malé a všetky bloky sú komprimované aby sa minimalizovala dátová réžia. Podporované sú veľkosti blokov väčšie ako 4K do 64K.

Squashfs má byť komprimovaným súborovým systémom na všeobecné účely, na archiváciu (napr. v prípadoch kde možno použiť súbor .tar.gz) a v systémoch s obmedzenou pamäťou/miestom na disku (napr. vnorené systémy) kde je potrebné malá réžia.

Tftpd-hpa
tftp server od HPA
Maintainer: Ron Lee (Romain Porte)
Versions of package tftpd-hpa
ReleaseVersionArchitectures
squeeze5.0-18amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy5.2-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie5.2+20140608-3amd64,armel,armhf,i386
stretch5.2+20150808-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.2+20150808-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.2+20150808-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.2+20150808-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.2+20150808-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tftpd-hpa:
adminboot, file-distribution
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
works-withfile
Popcon: 1506 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) je protokol na prenos súborov používaný najmä na sťahovanie obrazov na zavedenie systému prostredníctvom siete na iné počítače (pomocou PXE).

tftp-hpa je rozšírená verzia klienta a server a BSD TFTP. Obsahuje opravy množstva chýb a rozšírenia oproti originálu.

Tento balík obsahuje server.

Tightvncserver
server VNC
Versions of package tightvncserver
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.3.10-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.3.9-6.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.3.9-6.4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.3.9-6.5amd64,armel,armhf,i386
sid1.3.10-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.3.9-6.5+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.9-9+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster1.3.9-9+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
Debtags of package tightvncserver:
hardwareemulation
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
uselogin, viewing
Popcon: 527 users (207 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VNC znamená Virtual Network Computing. Je to v podstate systém vzdialeného displeja, ktorý vám umožňuje zobraziť prostredie „pracovnej plochy“ nielen na počítači, kde beží, ale z ktoréhokoľvek počítača na internete a z rozličných počítačových architektúr.

Tento balík poskytuje server, ku ktorému sa môžu pripájať klienti X a server generuje obrazovku, ktorú je možné zobrazovať prostredníctvom prehliadača VNC (vncviewer).

Rozdiel medzi serverom tightvncserver a normálnym serverom vncserver je v kódovaní dát s optimalizáciou na spojenia s úzkou šírkou pásma. Ak klient nepodporuje kódovanie jpeg alebo zlib, použije predvolené. Novšie verzie servera vncserver (> 3.3.3r2) podporujú automatický výber kódovania, ktoré by malo byť rovnako dobré ako kódovanie tightvnc.

Pozn.: Tento server nepodporuje a nepotrebuje obrazovku. Aby ste niečo videli, potrebujete vncviewer. Tento prehliadač sa však môže nachádzať aj na inom počítači v lokálnej sieti s iným operačným systémom.

X2goserver
server X2Go
Versions of package x2goserver
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.1.0.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports4.1.0.3-3~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1.0.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.0.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.1.0.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1664 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X2Go je serverové výpočtové prostredie s podporou:

  • obnovy relácií
  • nízkeho využitia prenosového pásma
  • sprostredkovania relácie
  • pripájania hromadného úložiska na strane klienta
  • tlačenia na strane klienta
  • zvuku
  • overovania pomocou čipových kariet a USB kľúčov

Tento balík obsahuje hlavného démona a nástroje na správu X2Go na strane servera.

Xrdp
server RDP (Remote Desktop Protocol)
Versions of package xrdp
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.9-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security0.9.9-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.5.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.6.1-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security0.5.0-2+deb7u3amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9.12-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.5.0~20100303cvs-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch-security0.9.1-9+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch0.9.1-9+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports0.9.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xrdp:
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
uselogin, viewing
x11application
Popcon: 3975 users (115 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xrdp ponúka grafické prihlasovanie vzdialenému klientovi pomocou protokolu RDP (Remote Desktop Protocol). xrdp sa dokáže pripojiť k lokálne vytvorenej relácii X.org s pomocou ovládača xorgxrdp, k serveru VNC X11 a presmerovať na iný server RDP.

xrdp prijíma spojenia od freerdp, rdesktop a klientov zabudovaného terminálového servera / vzdialenej plochy operačných súborov Microsoft Windows. V režimoch xorgxrdp (ktorý nahradzuje X11RDP) a VNC poskytuje plne funkčný linuxový terminálový server a ponúka používateľovi plochu X Window System. V režime presmerovania RDP alebo VNC je možné použiť akýkoľvek druh plochy.

The package is enhanced by the following packages: guacamole
Screenshots of package xrdp
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 210024