Debian Edu Project
Summary
Misc
Debian Edu - rôzne vzdelávacie aplikácie

Tento metabalík závisí od rôznych aplikácií, ktoré sa dajú použiť pri výuke.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Misc packages

Official Debian packages with high relevance

Education-menus
Debian Edu - preusporiadanie menu
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík slúži na preusporiadanie štruktúry menu aplikácií tak, aby bolo jednoduchšie použiteľná pre vyučujúcich a študentov.

Aby došlo k preusporiadaniu, používateľ, ktorého prostredia sa má zmena dotknúť musí byť členom skupiny teachers (vyučujúci) alebo students (študenti).

Goplay
games (and more) package browser using DebTags
Versions of package goplay
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.5-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.9amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.1+nmu1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.1+nmu1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.1+nmu1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.1+nmu1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package goplay:
interfacex11
roleprogram
suitedebian
uitoolkitfltk
usegameplaying, searching
works-withsoftware:package
x11application
Popcon: 17 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

GoPlay! is a Graphical User Interface (GUI) that uses DebTags for easily finding games in the package archive. The program uses FLTK for handling the widgets, and libept as the backend for retrieving the data.

GoPlay! is also a generic yet simple to use DebTags-based package browser. Prepackaged browsers GoLearn!, GoAdmin!, GoNet!, GoOffice!, GoSafe!, GoWeb! and GoScience! show applications (and for some of them also documentation) packages related to education, administration, network, office, safety, web and science. You can also roll your own custom browsers using commandline options.

Screenshots of package goplay
Laby
Learn how to program with ants and spider webs
Versions of package laby
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.5.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package laby:
devellang:c, lang:java, lang:ocaml
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
Popcon: 20 users (39 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Laby is a small program to learn how to program with ants and spider webs. You have to move an ant out of a labyrinth, avoid spider webs, move rocks, etc.

Using Laby, you can learn OCaml, C, C++, Java, Prolog, Ruby, Pascal, JavaScript, Python, Lua, Vala and Scheme. Other bindings can easily be added to support new programming languages.

Screenshots of package laby
Planner
aplikácia na podporu riadenia projektov
Versions of package planner
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.14.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.14.4-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.14.6-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.14.6-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.14.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.14.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.14.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package planner:
interfacex11
officeproject-management
roleprogram
scopeapplication
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, organizing
works-withpeople
x11application
Popcon: 628 users (111 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Planner je aplikácia na podporu riadenia projektov, ktorá podporuje Ganntove diagramy, alokáciu zdrojov a integráciu s ostatnými aplikáciami GNOME.

Planner bol v minulosti známy pod názvom Mr.Project.

Scratch
jednoducho použiteľné programovacie prostredie pre deti od 8 rokov
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package scratch
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.0.6~dfsg1-6all
buster1.4.0.6~dfsg1-6all
jessie1.4.0.6~dfsg1-5all
stretch1.4.0.6~dfsg1-5all
bullseye1.4.0.6~dfsg1-6all
wheezy1.4.0.6~dfsg1-4all
Debtags of package scratch:
fieldcomputer-science
uitoolkitgtk
Popcon: 928 users (122 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Scratch je jednoduché interaktívne programovacie prostredie navrhnuté na tvorbu interaktívnych príbehov, animácií, hier, hudby a výtvarných diel a ich zdieľanie na webe. Scratch je navrhnutý tak, aby pomohol mládeži (od 8 rokov) vyvinúť si schopnosti učenia sa pre 21. storočie. Pri tvorbe projektov Scratch sa učia dôležité matematické a výpočtové koncepty a zároveň získavajú hlbšie pochopenie procesu návrhu.

Screenshots of package scratch
Thonny
Python IDE for beginners
Versions of package thonny
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.1.2-1all
buster3.1.2-1all
sid3.1.2-1all
Popcon: 38 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Thonny is a simple Python IDE with features useful for learning programming.

It comes with a debugger which is able to visualize all the conceptual steps taken to run a Python program (executing statements, evaluating expressions, maintaining the call stack). There is a GUI for installing 3rd party packages and special mode for learning about references.

See the homepage for more information and screenshots.

Other screenshots of package thonny
VersionURL
3.0.5-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/016/468/large.png
Screenshots of package thonny
Tilp2
Texas Instruments hand-helds <-> PC communication program for X
Versions of package tilp2
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.12-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.12-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.17-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.18-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.18-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.18-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tilp2:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 12 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TiLP2 is a Texas Instruments hand-helds <-> PC communication program for Linux. It is able to use any type of link cable (Gray/Black/Silver/Direct Link) with any calculator. See http://lpg.ticalc.org/.

With TiLP, you can transfer files from your PC to your Texas Instruments calculator, and vice-versa. You can also make a screen dump, send/receive data, backup/restore contents, install FLASH applications or upgrade OS.

Vym
nástroj na tvorbu myšlienkových máp
Maintainer: Pierre Chifflier
Versions of package vym
ReleaseVersionArchitectures
sid2.6.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.24-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.2.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.12.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream2.7.1
Debtags of package vym:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
useediting, learning, organizing, viewing
works-withimage, text
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 120 users (89 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Vym je program na tvorbu myšlienkových máp. Je užitočný na organizáciu myšlienok a štruktúrovanie práce. Okrem toho obsahuje množstvo užitočných skratiek.

Myšlienková mapa je viacfarebný a obrazovo orientovaný radiálny diagram, ktorý predstavuje sémantické a iné spojenia medzi časťami materiálu, ktorý sa učíte. Môže napríklad graficky ilustrovať štruktúru osnovy diplomovej práce, plánu projektu alebo vládnych inštitúcií v štáte. Myšlienkové mapy majú mnohé aplikácie v osobnom, rodinnom, vzdelávacom a obchodnom kontexte. Medzi ich možné využitie patrí písanie poznámok, brainstorming, sumarizácia, opakovanie a vyjasňovanie myšlienok vo všeobecnosti.

Other screenshots of package vym
VersionURL
2.2.4https://screenshots.debian.net/screenshots/000/009/040/large.png
Screenshots of package vym

Official Debian packages with lower relevance

Freeplane
program jazyka Java na prácu s myšlienkovými mapami
Versions of package freeplane
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.7.5-1all
buster1.7.5-1all
stretch-security1.5.18-1+deb9u1all
stretch1.5.18-1+deb9u1all
wheezy1.1.3-2all
squeeze1.1.1-1all
jessie-security1.3.12-1+deb8u1all
jessie1.3.12-1+deb8u1all
wheezy-security1.1.3-2+deb7u1all
sid1.7.5-1all
upstream1.7.9
Debtags of package freeplane:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitxlib
useediting, learning, organizing, viewing
x11application
Popcon: 748 users (109 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Freeplane je slobodná a open source aplikácia podporujúca myslenie, zdieľanie informácií a plnenie úloh v práci, v škole a doma. Základom aplikácie sú nástroje na mapovanie mysle (tiež známe ako mapovanie konceptov alebo mapovanie informácií) a používanie mapovaných informácií.

Stojí v strede medzi editorom a nástrojom na tvorbu diagramov. Umožňuje používateľovi pridávať obsah tak rýchlo a prirodzene ako by boli v textovom editore, pričom tvorí štruktúrovaný obsah, s ktorým je možné pracovať vo forme diagramu.

Medzi jeho vlastnosti patrí zoraďovanie nápadov v uzloch a možnosť voľného presúvania uzlov, prepájanie uzlov, automatické/podmienené štýly, písanie skriptov, doplnky, LaTeX, hľadanie/filtrovanie, rôzne možnosti exportu, tlačenie, ochrana heslom uzlov/máp a ďalšie.

Úplný zoznam použití a vlastností nájdete na http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Screenshots of package freeplane
Jclic
Tool for the development & use of multimedia educational activities
Versions of package jclic
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3.2.10-1all
bullseye0.3.2.10-1all
squeeze0.2.1.0-1all
sid0.3.2.10-1all
stretch0.3.2.1-1all
jessie0.2.1.0-1all
wheezy0.2.1.0-1all
Debtags of package jclic:
roleprogram
Popcon: 3 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

JClic is formed by a set of computer applications that are used for carrying out different types of educational activities: puzzles, associations, text exercises, crosswords...

The activities are not usually used alone, but packed in projects. A project is formed by a set of activities and one or more sequences, which indicate the order in which they have to be shown.

Its community (http://clic.xtec.net/db/listact_en.jsp) has developed a web site with more than 1.000 activities available in several languages.

This package contains JClic-author to create and modify activity projects, JClic standalone player to play the activities and JClic-reports that allows the management of a database to track students work and results.

Screenshots of package jclic
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 200685