Debian Edu Project
Summary
Misc
Debian Edu - rôzne vzdelávacie aplikácie

Tento metabalík závisí od rôznych aplikácií, ktoré sa dajú použiť pri výuke.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Misc packages

Official Debian packages with high relevance

Education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20all
sid2.11.20all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

Laby
Learn how to program with ants and spider webs
Versions of package laby
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.5.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package laby:
devellang:c, lang:java, lang:ocaml
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
Popcon: 20 users (57 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Laby is a small program to learn how to program with ants and spider webs. You have to move an ant out of a labyrinth, avoid spider webs, move rocks, etc.

Using Laby, you can learn OCaml, C, C++, Java, Prolog, Ruby, Pascal, JavaScript, Python, Lua, Vala, Scheme, Go and PHP. Other bindings can easily be added to support new programming languages.

Screenshots of package laby
Planner
aplikácia na podporu riadenia projektov
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package planner
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.14.4-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.14.6-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.14.6-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.14.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.14.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.14.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.14.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package planner:
interfacex11
officeproject-management
roleprogram
scopeapplication
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, organizing
works-withpeople
x11application
Popcon: 220 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Planner je aplikácia na podporu riadenia projektov, ktorá podporuje Ganntove diagramy, alokáciu zdrojov a integráciu s ostatnými aplikáciami GNOME.

Planner bol v minulosti známy pod názvom Mr.Project.

Scratch
jednoducho použiteľné programovacie prostredie pre deti od 8 rokov
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package scratch
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4.0.6~dfsg1-6all
sid1.4.0.6~dfsg1-6all
buster1.4.0.6~dfsg1-6all
stretch1.4.0.6~dfsg1-5all
jessie1.4.0.6~dfsg1-5all
wheezy1.4.0.6~dfsg1-4all
Debtags of package scratch:
fieldcomputer-science
uitoolkitgtk
Popcon: 406 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Scratch je jednoduché interaktívne programovacie prostredie navrhnuté na tvorbu interaktívnych príbehov, animácií, hier, hudby a výtvarných diel a ich zdieľanie na webe. Scratch je navrhnutý tak, aby pomohol mládeži (od 8 rokov) vyvinúť si schopnosti učenia sa pre 21. storočie. Pri tvorbe projektov Scratch sa učia dôležité matematické a výpočtové koncepty a zároveň získavajú hlbšie pochopenie procesu návrhu.

Screenshots of package scratch
Thonny
Python IDE for beginners
Versions of package thonny
ReleaseVersionArchitectures
sid3.2.7-1all
bullseye3.2.7-1all
buster3.1.2-1all
Popcon: 89 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Thonny is a simple Python IDE with features useful for learning programming.

It comes with a debugger which is able to visualize all the conceptual steps taken to run a Python program (executing statements, evaluating expressions, maintaining the call stack). There is a GUI for installing 3rd party packages and special mode for learning about references.

See the homepage for more information and screenshots.

Tilp2
Texas Instruments hand-helds <-> PC communication program for X
Versions of package tilp2
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.17-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.18-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.18-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.18-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.12-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze1.12-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package tilp2:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 17 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TiLP2 is a Texas Instruments hand-helds <-> PC communication program for Linux. It is able to use any type of link cable (Gray/Black/Silver/Direct Link) with any calculator. See http://lpg.ticalc.org/.

With TiLP, you can transfer files from your PC to your Texas Instruments calculator, and vice-versa. You can also make a screen dump, send/receive data, backup/restore contents, install FLASH applications or upgrade OS.

Vym
nástroj na tvorbu myšlienkových máp
Maintainer: Pierre Chifflier
Versions of package vym
ReleaseVersionArchitectures
sid2.6.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.12.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie2.3.24-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.2.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.7.1
Debtags of package vym:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
useediting, learning, organizing, viewing
works-withimage, text
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 97 users (27 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Vym je program na tvorbu myšlienkových máp. Je užitočný na organizáciu myšlienok a štruktúrovanie práce. Okrem toho obsahuje množstvo užitočných skratiek.

Myšlienková mapa je viacfarebný a obrazovo orientovaný radiálny diagram, ktorý predstavuje sémantické a iné spojenia medzi časťami materiálu, ktorý sa učíte. Môže napríklad graficky ilustrovať štruktúru osnovy diplomovej práce, plánu projektu alebo vládnych inštitúcií v štáte. Myšlienkové mapy majú mnohé aplikácie v osobnom, rodinnom, vzdelávacom a obchodnom kontexte. Medzi ich možné využitie patrí písanie poznámok, brainstorming, sumarizácia, opakovanie a vyjasňovanie myšlienok vo všeobecnosti.

Other screenshots of package vym
VersionURL
2.2.4https://screenshots.debian.net/screenshots/000/009/040/large.png
Screenshots of package vym

Official Debian packages with lower relevance

Freeplane
program jazyka Java na prácu s myšlienkovými mapami
Versions of package freeplane
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security1.1.3-2+deb7u1all
jessie1.3.12-1+deb8u1all
jessie-security1.3.12-1+deb8u1all
bullseye1.7.10-1all
buster1.7.5-1all
stretch-security1.5.18-1+deb9u1all
stretch1.5.18-1+deb9u1all
sid1.7.10-1all
squeeze1.1.1-1all
wheezy1.1.3-2all
upstream1.8.6
Debtags of package freeplane:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitxlib
useediting, learning, organizing, viewing
x11application
Popcon: 450 users (35 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Freeplane je slobodná a open source aplikácia podporujúca myslenie, zdieľanie informácií a plnenie úloh v práci, v škole a doma. Základom aplikácie sú nástroje na mapovanie mysle (tiež známe ako mapovanie konceptov alebo mapovanie informácií) a používanie mapovaných informácií.

Stojí v strede medzi editorom a nástrojom na tvorbu diagramov. Umožňuje používateľovi pridávať obsah tak rýchlo a prirodzene ako by boli v textovom editore, pričom tvorí štruktúrovaný obsah, s ktorým je možné pracovať vo forme diagramu.

Medzi jeho vlastnosti patrí zoraďovanie nápadov v uzloch a možnosť voľného presúvania uzlov, prepájanie uzlov, automatické/podmienené štýly, písanie skriptov, doplnky, LaTeX, hľadanie/filtrovanie, rôzne možnosti exportu, tlačenie, ochrana heslom uzlov/máp a ďalšie.

Úplný zoznam použití a vlastností nájdete na http://freeplane.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Screenshots of package freeplane
Jclic
Tool for the development & use of multimedia educational activities
Versions of package jclic
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3.2.1-1all
jessie0.2.1.0-1all
wheezy0.2.1.0-1all
squeeze0.2.1.0-1all
sid0.3.2.10-1all
bullseye0.3.2.10-1all
buster0.3.2.10-1all
Debtags of package jclic:
roleprogram
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

JClic is formed by a set of computer applications that are used for carrying out different types of educational activities: puzzles, associations, text exercises, crosswords...

The activities are not usually used alone, but packed in projects. A project is formed by a set of activities and one or more sequences, which indicate the order in which they have to be shown.

Its community (http://clic.xtec.net/db/listact_en.jsp) has developed a web site with more than 1.000 activities available in several languages.

This package contains JClic-author to create and modify activity projects, JClic standalone player to play the activities and JClic-reports that allows the management of a database to track students work and results.

Screenshots of package jclic
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 194403