Debian Edu Project
Summary
Networked stationary
Dodatkowe pakiety Debian Edu dla systemów sieciowych

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych w instalacjach sieciowych (z wyjątkiem mobilnych i minimalnych stacji roboczych) w Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Networked stationary packages

Official Debian packages with high relevance

education-networked-common
Wspólne pakiety Debian Edu dla systemów sieciowych
Versions of package education-networked-common
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach sieciowych (stacjach roboczych, mobilnych stacjach roboczych, minimalnych, serwerach LTSP i serwerze głównym) w Debian Edu Blend.

libpam-krb5
PAM module for MIT Kerberos
Maintainer: Russ Allbery
Versions of package libpam-krb5
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.7-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.6-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie4.6-3amd64,armel,armhf,i386
trixie4.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm4.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster4.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security4.7-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package libpam-krb5:
adminlogin
networkclient
roleplugin
securityauthentication
uselogin
Popcon: 227 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Kerberos PAM module build against the MIT Kerberos libraries. It supports authenticating against a Kerberos KDC, obtaining tickets and populating an initial ticket cache, authorizing users via a ~/.k5login file, and changing Kerberos passwords.

network-manager
Oprogramowanie do zarządzania siecią (usługi i narzędzia przestrzeni użytkownika)
Versions of package network-manager
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports1.42.4-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.2-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.14.6-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.14.6-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.30.6-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.10.0-7amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.42.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.47.91-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.47.91-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package network-manager:
interfacedaemon
networkconfiguration
roleprogram
useconfiguring
Popcon: 94331 users (12611 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetworkManager jest systemową usługą sieciową zarządzającą urządzeniami sieciowymi i połączeniami użytkownika, usiłującą utrzymać aktywne połączenia sieciowe, gdy są dostępne. Zarządza Ethernetem, Wi-Fi, mobilnym szerokopasmowym Internetem (WWAN), urządzeniami PPPoE, jak również zapewnia integrację VPN-ów wraz z różnymi usługami VPN.

Pakiet dostarcza usługi działające w przestrzeni użytkownika oraz interfejs wiersza poleceń do NetworkManager.

Opcjonalne zależności:

  • ppp: wymagane do ustanowienia połączeń dial-up (np. poprzez GSM).
  • dnsmasq-base/iptables: wymagane do utworzenia połączeń Ad-hoc oraz współdzielenia połączenia.
  • libteam-utils: sterownik Network Team umożliwiający wielu interfejsom sieciowym nawiązywanie współpracy ze sobą i działanie jakby to był jeden interfejs. Proces ten nazywany jest: "ethernet bonding", "channel teaming" lub "link aggregation".
The package is enhanced by the following packages: resolvconf
nscd
Biblioteka GNU C: Name Service Cache Daemon
Versions of package nscd
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.36-9+deb12u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security2.36-9+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates2.36-9+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.38-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.38-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental2.39-1arm64
experimental2.39-2amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-proposed-updates2.31-13+deb11u10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.31-13+deb11u10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.31-13+deb11u8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-updates2.31-13+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.28-10+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
buster2.28-10+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.24-11+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.24-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
jessie2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
upstream2.39
Debtags of package nscd:
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
suitegnu
useproxying
Popcon: 4201 users (161 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Usługa, która obsługuje wyszukiwanie hasła, grupy i hosta dla uruchomionych programów oraz zapisywanie wyników dla następnego wyszukiwania. Ten pakiet należy zainstalować jedynie w przypadku korzystania z powolnych usług, takich jak: LDAP, NIS lub NIS+.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 238105