Debian Edu Project
Summary
Networked stationary
Minimalne pakiety sieciowe Debiana Edu

Metapakiet zależny od pakietów wymaganych na wszystkich instalacjach sieciowych (stacjach roboczych i głównym serwerze, ale nie instalacjach autonomicznych) w Debianie Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Networked stationary packages

Official Debian packages with high relevance

Education-networked-common
Debian Edu common packages for networked systems
Versions of package education-networked-common
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.11.28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on all networked installations (workstation, roaming-workstation, minimal, LTSP-server and main-server) in the Debian Edu Blend.

Libpam-krb5
PAM module for MIT Kerberos
Maintainer: Russ Allbery
Versions of package libpam-krb5
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.6-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.6-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid4.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.8-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.8-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.7-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.7-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.6-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libpam-krb5:
adminlogin
networkclient
roleplugin
securityauthentication
uselogin
Popcon: 103 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Kerberos PAM module build against the MIT Kerberos libraries. It supports authenticating against a Kerberos KDC, obtaining tickets and populating an initial ticket cache, authorizing users via a ~/.k5login file, and changing Kerberos passwords.

Network-manager
Oprogramowanie do zarządzania siecią (demony i narzędzia przestrzeni użytkownika)
Versions of package network-manager
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.8.1-6+squeeze2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.9.4.0-10amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.9.10.0-7amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.2-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.14.6-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.27.91-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.27.91-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package network-manager:
interfacedaemon
networkconfiguration
roleprogram
useconfiguring
Popcon: 74170 users (9090 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetworkManager jest systemową usługą sieciową zarządzającą urządzeniami sieciowymi i połączeniami użytkownika, usiłującą utrzymać aktywne połączenia sieciowe, gdy są dostępne. Zarządza Ethernetem, WiFi, mobilnym szerokopasmowym Internetem (WWAN), urządzeniami PPPoE, jak również zapewnia integrację VPN-ów wraz z różnymi usługami VPN.

Pakiet dostarcza demony działające w przestrzeni użytkownika oraz interfejs wiersza poleceń do NetworkManager.

Opcjonalne zależności:

  • ppp: wymagane do ustanowienia połączeń dial-up (np. poprzez GSM).
  • dnsmasq-base/iptables: wymagane do utworzenia połączeń Ad-hoc oraz współdzielenia połączenia.
  • libteam-utils: sterownik Network Team umożliwiający wielu interfejsom sieciowym nawiązywanie współpracy ze sobą i działanie jakby to był jeden interfejs. Proces ten nazywany jest: "ethernet bonding", "channel teaming" lub "link aggregation".
The package is enhanced by the following packages: resolvconf
Nscd
Biblioteka GNU C: Name Service Cache Daemon
Versions of package nscd
ReleaseVersionArchitectures
sid2.31-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.31-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.28-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.24-11+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.24-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
jessie2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security2.13-38+deb7u12amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.13-38+deb7u10amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.11.3-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream2.32
Debtags of package nscd:
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
suitegnu
useproxying
Popcon: 3379 users (28 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Usługa, która obsługuje wyszukiwanie hasła, grupy i hosta dla uruchomionych programów oraz zapisywanie wyników dla następnego wyszukiwania. Ten pakiet należy zainstalować jedynie w przypadku korzystania z powolnych usług, takich jak: LDAP, NIS lub NIS+.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 200867