Debian Edu Project
Summary
Secondary-School
Debian Edu applications for secondary school level

This metapackage depends on various applications that are recommended for teaching students at secondary school level.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Secondary-School packages

Official Debian packages with high relevance

anki
Program do elastycznej nauki przy pomocy fiszek
Maintainer: Julian Gilbey
Versions of package anki
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.31+dfsg-1all
sid2.1.15+dfsg-3all
bullseye2.1.15+dfsg-3all
buster2.1.8+dfsg-1all
Debtags of package anki:
culturechinese, japanese
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 59 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Anki to program zaprojektowany do pomocy przy zapamiętywaniu prostych informacji (na przykład słów lub wyrażeń w języku obcym) tak łatwo, szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe. W tym celu mierzy w jakim stopniu osoba ucząca się zapamiętuje każdą informację i wykorzystuje te dane do optymalnego rozplanowania czasu powtórki.

Oprócz tekstu, obsługuje dźwięki, obrazy oraz renderowanie fragmentów TeXa na kartach. Potrafi synchronizować talie kart z serwerem, aby można było przeglądać je na innych komputerach, poprzez interfejs WWW lub na urządzeniach mobilnych, do których także dostępne są wersje Anki. Kompletne talie kart oferowane przez innych użytkowników mogą być ściągane w ten sam sposób.

Możliwości Anki są elastyczne dzięki wtyczkom, które mogą być pobierane oraz instalowane z poziomu menu. Chociaż program Anki może być używany do nauki czegokolwiek, dostępne są wtyczki oferujące specjalne funkcje ułatwiające naukę języków japońskiego i angielskiego: wyszukiwanie w zintegrowanym słowniku, zgłaszanie brakujących znaków kanji itd.

basket
multi-purpose note-taking application
Versions of package basket
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.11~beta+git20180715.058ce7a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.10~beta+git20160425.b77687f-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.10~beta+git6fed731-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package basket:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
useorganizing
works-withpim, text
x11application
Popcon: 69 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This application provides as many baskets (drawers) as you wish; Several kinds of objects (texts, URLs, images,...) can be drag-n-drop'd into it.

Objects can be edited, copied, dragged... So, they can be arranged according to users' taste. Moreover, Basket allows you to keep all objects you want in one place, keep data on hand, take notes...

calibre
powerful and easy to use e-book manager
Versions of package calibre
ReleaseVersionArchitectures
buster3.39.1+dfsg-3all
sid7.5.1+ds-2all
jessie2.5.0+dfsg-1all
stretch2.75.1+dfsg-1all
trixie7.5.1+ds-1all
bookworm6.13.0+repack-2+deb12u3all
bullseye-backports5.44.0+dfsg-1~bpo11+2all
bullseye5.12.0+dfsg-1+deb11u1all
stretch-backports3.39.1+dfsg-3~bpo9+1all
Debtags of package calibre:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useconverting, viewing
works-withtext
works-with-formatchm, epub, html, odf, pdf
x11application
Popcon: 1494 users (2335 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Calibre is a complete e-library solution. It includes library management, format conversion, news feeds to e-book conversion, e-book viewer and editor, and e-book reader sync features.

Calibre is primarily an e-book cataloging program. It manages your e-book collection for you. It is designed around the concept of the logical book, i.e. a single entry in the database that may correspond to e-books in several formats. It also supports conversion to and from a dozen different e-book formats.

Calibre supports almost every single e-Reader (e.g., Kindle, Kobo, Nook) and is compatible with more devices with every update. Calibre can transfer your e-books from one device to another in seconds, wirelessly or with a cable. It will send the best file format for your device converting it if needed, automatically.

Calibre can automatically fetch news from a number of websites/RSS feeds, format the news into a e-book and upload to a connected device.

Calibre has also a built-in e-book viewer that can display all the major e-book formats.

carmetal
dynamic geometry software with highly ergonomic UI
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package carmetal
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.5.2+dfsg-1.2all
buster3.5.2+dfsg-1.1all
stretch3.5.2+dfsg-1.1all
bookworm3.5.2+dfsg-2all
jessie3.5.2+dfsg-1.1all
trixie4.3-2all
sid4.3-2all
Debtags of package carmetal:
roleprogram
Popcon: 10 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Based on the C.a.R. (Compass and Ruler) project, CaRMetal includes all of its functionalities - or almost. It propose a different approach from the graphical interface point of view.

 • Ruler and compass constructions can be changed by dragging one of the basic construction points. The construction follows immediately. The student can check the correctness of the construction and gain new insight.

 • Tracks of points and animated constructions can help to understand geometric relations. Tracks can be used as new objects to explore.

 • With the macros of C.a.R. very complicated constructions become possible. Macros are also a way to organize the geometric thinking.

 • Hiding construction details and using colors make constructions clearer to read. In C.a.R. lines and circles can also be reduced to the relevant points.

 • Arithmetic computations, numerical solutions, curves and functions go beyond classical constructions. It is even possible to construct in 3D using advanced macros.

 • Other geometries, hyperbolic or elliptic, can be explored.

 • Scripting (javascript based) of figures.
chemtool
Program do rysowania struktur chemicznych
Versions of package chemtool
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.14-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.14-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package chemtool:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:vector
works-with-formatsvg
x11application
Popcon: 16 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Chemtool to dwuwymiarowy, bazujący na GTK+, edytor struktur chemicznych do X11. Obsługuje wiele typów wiązań, większość rodzajów tekstu potrzebnych do oznaczania składu chemicznego oraz krzywe/łukowe/zakrzywione strzałki.

Rysunki mogą być eksportowane do formatu MOL oraz PDB, SVG lub XFig - do dalszych adnotacji, jako rysunek PiCTeX, bitmapa lub pliki Postscript (kilka z nich przez fig2dev towarzyszący programowi XFig).

Pakiet zawiera również program pomocniczy - cht, do obliczania sumy wzoru i (dokładnej) masy cząsteczkowej z rysunku stworzonego przez Chemtool. Cht może być wywoływany bezpośrednio przez Chemtool lub poprzez konsolę.

Please cite: Matthias Brüstle: Chemtool - Moleküle zeichnen mit dem Pinguin. (eprint) Nachr. Chem. 49(11):1310-1313 (2001)
Screenshots of package chemtool
education-menus
Reorganizowanie menu Debian Edu
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15all
trixie2.12.15all
bookworm2.12.15all
bullseye2.11.37all
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet umożliwiający reorganizację gałęzi menu w celu uzyskania struktury łatwej w obsłudze dla nauczycieli i uczniów.

einstein
Puzzle game inspired on Einstein's puzzle
Maintainer: Bart Martens
Versions of package einstein
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.dfsg.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.dfsg.2-9amd64,armel,armhf,i386
buster2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package einstein:
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 44 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This puzzle is a remake of old DOS game Sherlock which was inspired by Albert Einstein's puzzle. The game goal is to open all cards in square of 6x6 cards. For this, a number of hints describing relations between card positions are given. Use them to find the correct layout.

Screenshots of package einstein
fritzing
Easy-to-use electronic design software
Versions of package fritzing
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.0b+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9.3b+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.9.3b+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.3b+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.6+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fritzing:
fieldelectronics
interfacex11
roleapp-data, program
scopeapplication
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 114 users (89 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fritzing is an open source project designed to help one transition from a prototype to a finished project. Aimed at users who want to produce or document circuits and experiments, one starts by building a physical prototype, then recreating it with Fritzing’s graphical editor. From there one can generate a schematic, PCB artwork, and PCB production files.

Other screenshots of package fritzing
VersionURL
0.7.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9842/simage/large-4e717275453848b5b7a85c22ee9c7f0a.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-09d368e906b06e1d969ebda175bb8ae8.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-fa5647f65bbd2e5b83391132cc22985a.png
0.7.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9841/simage/large-f2e8206c20446e383dcc722096943dfc.png
0.7.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9840/simage/large-0ff44618151feddec257a6154b78a1c0.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/22819/simage/large-68b584322bb7913e4e06583bd749e8bc.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-4a7ad62b1dc772f5e47378f5f25b3dee.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-36e3ddb1d4b15cbec6ecb74f2c6178f6.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1135defa6c0e4557c4875413fe920064.png
Screenshots of package fritzing
inkscape
vector-based drawing program
Versions of package inkscape
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports1.0.2-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.48.5-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental1.3+ds-1amd64,mips64el
trixie1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.2.2-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.92.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.3.2
Debtags of package inkscape:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage, image:vector
works-with-formatpdf, postscript, svg, tex
x11application
Popcon: 3834 users (1340 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Inkscape is an illustration editor which has everything needed to create professional-quality computer art. You can use it to make diagrams and illustrations, technical drawings, web graphics, clip art, icons and logos. A collection of hands-on tutorials show you how to combine lines, shapes and text of different types and styles to build up a picture.

A selection of powerful vector graphics editing tools comes as standard. There is excellent support for paths, gradients, layers, alpha transparency and text flow control. An extensive library of filters allow you to apply realistic effects and extensions allow you to work with bitmaps, barcodes and printing marks, amongst other things.

Most of the common vector formats are supported, including PDF, Adobe Illustrator and AutoCAD files, and it has unrivalled support for the SVG web graphics standard.

Between the suggested packages:

 • dia: to export Dia shapes;
 • libsvg-perl: to import .txt files (txt2svg extension);
 • python3-packaging: used by the Optimized SVG extension;
 • python3-uniconvertor: enables several import/export extensions;
 • pstoedit: to work with eps files;
 • ruby: there are several extensions written in ruby;
Other screenshots of package inkscape
VersionURL
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9278/simage/large-32e6bc242352db9f085077aeeeec5df5.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9277/simage/large-be16e40f7eec48f0bbf25b014407906b.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9276/simage/large-5685ce620ee0a0321a5151be3095d4c9.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9275/simage/large-e098024613bb88d06157dec1954d2358.png
1.2.1+dshttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f02341969e1eebf6396b3fcb39594a12.png
1.2.1+dshttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/22812/simage/large-359ebff14671c847c56815ae9e18af32.png
0.92.4-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18550/simage/large-7acfe4b3c0cf8f90abc34331f945829a.png
1.2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/23355/simage/large-a1c626806260d91d29b1e229b5eedbe5.png
0.92.4-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17647/simage/large-a4015b481663d27f8a8453c6e5ee3395.png
0.92.0-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15295/simage/large-12d4f8c2c43f257f6a16d2bb88750831.png
0.48.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5723/simage/large-3482b3d45e422b571d2dd3617374167b.png
1.0.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-a9cbfc994f89e74e39989722c8ee1210.png
Screenshots of package inkscape
kalgebra
Graficzny kalkulator algebraiczny
Versions of package kalgebra
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
sid22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
upstream23.08.5
Debtags of package kalgebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating, learning
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 187 users (158 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAlgebra jest graficznym kalkulatorem algebraicznym, obsługującym wykresy 3D oraz znaczniki języka MathML.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

kalzium
Układ okresowy pierwiastków i narzędzia chemiczne
Versions of package kalzium
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream23.08.5
Debtags of package kalzium:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 184 users (162 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kalzium jest w pełni funkcjonalną aplikacją chemiczną, obejmującą układ okresowy pierwiastków, opis zagadnień z zakresu chemii, rozwiązywanie równań chemicznych oraz podgląd cząsteczek w 3D.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

kbruch
Pomoc przy nauce obliczeń na ułamkach do KDE
Versions of package kbruch
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kbruch:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 136 users (158 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KBruch jest pomocą przy nauce liczenia na ułamkach.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Screenshots of package kbruch
kgeography
Program pomagający w nauce geografii do KDE
Versions of package kgeography
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kgeography:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 146 users (156 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KGeography jest programem pomagającym w nauce geografii świata. Może być użyty do wyszukiwania map, uzyskiwania informacji o regionach i ich cechach charakterystycznych oraz sprawdzania wiedzy poprzez rozwiązywanie quizów geograficznych.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

kig
interactive geometry tool
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 179 users (164 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kig is an application for interactive geometric construction, allowing students to draw and explore mathematical figures and concepts using the computer.

Kig supports macros and is scriptable using Python. It can import and export files in various formats, including SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg, and XFig.

This package is part of the KDE education module.

kmplot
mathematical function plotter for KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 150 users (157 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KmPlot is a powerful mathematical plotter KDE, capable of plotting multiple functions simultaneously and combining them into new functions.

Cartesian, parametric, and differential functions are supported, as well as functions using polar coordinates. Plots are printed with high precision at the correct aspect ratio.

KmPlot also provides numerical and visual features such as filling and calculating the area between the plot and the first axis, finding maxima and minima, changing function parameters dynamically, and plotting derivatives and integral functions.

This package is part of the KDE education module.

kstars
Komputerowe planetarium, planowanie obserwacji i sterowanie teleskopem
Versions of package kstars
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
experimental3.6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.6.7
Debtags of package kstars:
fieldastronomy
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 98 users (42 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KStars to dokładne pod względem naukowym planetarium przeznaczone na komputery stacjonarne, wizualizujące graficzną symulację nocnego nieba z dowolnego miejsca na Ziemi, w dowolnym dniu i czasie. Wyświetla 130000 gwiazd, 13000 obiektów głębokiego nieba, wszystkie 8 planet (układu słonecznego), Słońce i Księżyc oraz tysiące komet i asteroid. KStars jest adresowany do studentów oraz amatorów zajmujących się astronomią na wszystkich poziomach wtajemniczenia.

Bazę danych znanych obiektów można rozszerzać i aktualizować używając lokalnych lub zdalnych baz danych, z poziomu rozszerzalnego interfejsu użytkownika. KStars sugeruje obserwacje o szczególnym znaczeniu, takie jak konjunkcje, w odniesieniu do lokalizacji użytkownika. A dla celów wybranych przez użytkownika proponuje te, które są najlepiej widoczne.

Oprogramowanie może być wykorzystywane do planowania eksperymentów na całym świecie, m.in. dla zdalnie sterowanych usług komercyjnych. Ponadto, KStars posiada również interfejs INDI do sterowania lokalnymi teleskopami i kamerami. Użytkownicy z doświadczeniem programistycznym mogą sterować nim za pomocą skryptów za pośrednictwem magistrali środowiska KDE.

The package is enhanced by the following packages: kstars-data-extra-tycho2
ktouch
Nauczyciel szybkiego wprowadzania znaków w środowisku KDE
Versions of package ktouch
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package ktouch:
gametyping
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 160 users (160 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTouch jest narzędziem pomagającym w nauce szybkiego i bezbłędneno pisania. Dostarcza przykładowy tekst do wpisania i wskazuje, których palców należy użyć do każdego z klawiszy.

Pakiet zawiera zbiór lekcji w wielu różnych językach i układach klawiatur, a statystyki wpisywania znaków wykorzystywane są do dynamicznego dostosowywania poziomu trudności.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Screenshots of package ktouch
ktuberling
Program do zabawnego rysowania
Versions of package ktuberling
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package ktuberling:
gametoys
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying
x11application
Popcon: 119 users (157 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTuberling jest programem dla małych dzieci do zabawnego rysowania o następujących możliwościach działania:

 • przyozdabianie ziemniaka w zabawną twarz, ubranie i inne gadżety,
 • budowanie małego miasteczka razem ze szkołą, zoo i strażą pożarną,
 • tworzenie fantastycznych widoków księżycowych ze statkami kosmicznymi i obcymi.

KTuberling może wymawiać nazwę każdego obiektu w kilku językach, aby pomóc w nauce podstawowego słownictwa.

Pakiet jest częścią modułu gier KDE.

Screenshots of package ktuberling
kturtle
Edukacyjne środowisko programistyczne
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 150 users (150 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle jest edukacyjnym środowiskiem programistycznym, które wykorzystuje język programowania TurtleScript (zainspirowany przez Logo), aby programowanie było łatwe i przystępne jak to tylko możliwe.

Zadanie użytkownika języka komend TurtleScript polega na sterowaniu żółwiem (turtle), który rysuje różne kształty na płótnie, przez co KTurtle nadaje się do nauczania elementarnej matematyki, geometrii i programowania.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

kwordquiz
Program do nauki języka z użyciem fiszek
Versions of package kwordquiz
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream23.08.5
Debtags of package kwordquiz:
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 124 users (153 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KWordQuiz to program ogólnego przeznaczenia, zwykle używany do nauki słownictwa z użyciem fiszek.

KWordQuiz może otwierać dane dotyczące słownictwa w różnych formatach, w tym: format kvtml używany przez programy KDE, takie jak Parley, format WQL używany przez WordQuiz dla Windows, format xml.gz używany przez program Pauker i tekst CSV.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

lightspeed
Pokazuje, jak mogą wyglądać obiekty poruszające się w relatywistycznych prędkościach
Versions of package lightspeed
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2a.debian.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2a-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2a-10amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.2a.debian.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lightspeed:
fieldastronomy
gametoys
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
useentertaining, learning
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Light Speed jest programem opartym na OpenGL, który ilustruje efekty działania szczególnej teorii względności na wygląd poruszających się obiektów. Gdy obiekt przyspiesza do więcej niż kilku milionów metrów na sekundę wtedy efekty te zaczynają wzrastać do rozmiarów, które stają się coraz bardziej wyraźne w miarę zbliżania się do prędkości światła. Te relatywistyczne efekty są zależne od punktu widzenia i obejmują zmiany w długości, kształcie, jasności i barwie obiektu.

Poruszający się obiekt jest domyślnie siatką geometryczną. Program umożliwia również importowanie obiektów z 3D Studio i LightWave 3D. Co najważniejsze, symulator jest w pełni interaktywny i pozwala renderować egzotyczne odkształcenia w czasie rzeczywistym.

Screenshots of package lightspeed
marble
Widżet kuli ziemskiej i map geograficznych
Versions of package marble
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster17.08.3-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package marble:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
uitoolkitqt
useanalysing, learning, measuring, routing, viewing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 286 users (205 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Marble jest ogólnym widżetem i infrastrukturą map geograficznych do aplikacji KDE. Przedstawia on Ziemię jako sferę, ale nie wymaga do tego akceleracji sprzętowej. Posiada wbudowany minimalny zbiór danych geograficznych, dzięki czemu może być używany bez połączenia z Internetem.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

melting
compute the melting temperature of nucleic acid duplex
Versions of package melting
ReleaseVersionArchitectures
sid5.2.0-2all
buster5.2.0-1all
bookworm5.2.0-2all
jessie4.3.1+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.2.0-2all
trixie5.2.0-2all
stretch4.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package melting:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:molecular
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
useanalysing
works-with-formatplaintext
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program computes, for a nucleic acid duplex, the enthalpy, the entropy and the melting temperature of the helix-coil transitions. Three types of hybridisation are possible: DNA/DNA, DNA/RNA, and RNA/RNA. The program first computes the hybridisation enthalpy and entropy from the elementary parameters of each Crick's pair by the nearest-neighbor method. Then the melting temperature is computed. The set of thermodynamic parameters can be easily changed, for instance following an experimental breakthrough.

Please cite: Le Novère, Nicolas: MELTING, computing the melting temperature of nucleic acid duplex. (PubMed,eprint) Bioinformatics 17(12):1226-1227 (2001)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package melting
parley
Narzędzie do nauki słownictwa
Versions of package parley
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
buster17.08.3-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie23.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid23.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
upstream23.08.5
Debtags of package parley:
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 131 users (157 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Parley jest narzędziem, które pomaga ćwiczyć słownictwo podczas nauki języka obcego. Przeznaczony do użytku jako zamiennik tradycyjnych fiszek.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Other screenshots of package parley
VersionURL
4:4.4.4-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4935/simage/large-4899d3b6ce8d4a8485fb8b664e0256d9.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17939/simage/large-a68d8349082868b53ae864c2d8f23526.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17943/simage/large-324edd177ee683a9bb32cd0e3cafad7c.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17940/simage/large-10c7a587edf8bca5e228fe9cb2587d44.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17944/simage/large-b442b8a46ab89ae6b2a15e7e6bc1e9bc.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17941/simage/large-8a4ed19df729a8c16bb42c95d8084ab7.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20672/simage/large-1168d8b957956a92a495581db935a4c3.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20542/simage/large-f9f39e7bae9a8dc72fc901704bf20aa9.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20449/simage/large-53d98f3cb41b4bbf61907c3e3d315a3a.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-550e3e4211bc9848ac0b85578cad381c.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17942/simage/large-5b159d1a7877ddb9a9d4c40a396fdf9a.png
Screenshots of package parley
pencil2d
Tworzenie ręcznie rysowanych animacji, z użyciem bitmap i grafiki wektorowej
Versions of package pencil2d
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 210 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pencil2D to program do animacji/rysowania dla systemów Mac OS X, Windows i Linux. Pozwala on tworzyć tradycyjne ręcznie rysowane animacje (kreskówki) za pomocą zarówno grafiki bitmapowej, jak i wektorowej.

Podstawowe cechy Pencil2D to:

 • obsługa warstw (oddzielna warstwa dla bitmapy, grafiki wektorowej i części dźwiękowej);
 • rysowanie bitmap;
 • rysowanie grafiki wektorowej;
 • obsługa dźwięku.
Screenshots of package pencil2d
ri-li
Gra symulująca zabawkowy pociąg
Versions of package ri-li
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.1+ds-1amd64,armel,armhf,i386
trixie3.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.0.1+ds-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.1+ds-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.1+ds2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0.1+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ri-li:
gamepuzzle, strategy, toys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 24 users (72 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ri-li to gra, w której, aby wygrać należy prowadzić drewnianą lokomotywę parową na wielu poziomach i zbierać wszystkie wagony.

Cechy:

 • kolorowa animowana drewniana lokomotywa parowa;
 • 50 poziomów gry;
 • 3 piękne melodie i wiele efektów dźwiękowych;
 • 14 języków (arabski, bretoński, chiński, angielski, esperanto, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, słowacki, hiszpański i szwedzki).
Screenshots of package ri-li
step
Interaktywny symulator fizyki do KDE
Versions of package step
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package step:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, simulating
x11application
Popcon: 138 users (153 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Przy pomocy Step można nie tylko uczyć się fizyki, ale wręcz poczuć jej działanie. Można umieszczać ciała na scenie oraz przykładać do nich siły np. grawitacji czy sprężystości. Po kliknięciu na "Symuluj" Step pokazuje jak scena zmienia się zgodnie z prawami fizyki. Można zmieniać każdą właściwość ciał/sił w swoim eksperymencie (nawet podczas symulacji) i oglądać skutki wprowadzonych zmian.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

vokoscreen-ng
easy to use screencast creator
Versions of package vokoscreen-ng
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.0.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.1.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports3.0.7-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.0.0
Popcon: 181 users (66 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

vokoscreenNG is a powerful screencast creator in many languages to record the screen, an area or a window. Recording of audio from multiple sources is supported. With the built-in camera support, you can make your video more personal. Other tools such as systray, magnifying glass, countdown, timer, Showclick and Halo support will help you do a good job.

Can be used to record videos from computers screen, webcams, external cameras, etc. This graphical tool can produce educational videos, live recordings of browser navigation, tutorials of installations, record videoconferences, etc. You can capture an alone video or video and sound.

This program can save files in some formats and use some codecs for video and audio:

 • Video: x264, openh264, H.264 (Intel GPU), MPEG-2 (Intel GPU) and VP8.
 • Audio: vorbis, flac, opus, mp3 and aac.
 • File : mkv, webm, avi, mp4 and mov.

  NOTE: for now openh264 and acc are not available in Debian.

vokoscreenNG is a modern full replacement for vokoscreen, both written by Volker Kohaupt. The main difference is that vokoscreen uses ffmpeg as base, while vokoscreenNG has been rewritten from scratch and is based in GStreamer.

Screenshots of package vokoscreen-ng
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237180