Debian Edu Project
Summary
Secondary-School
Debian Edu applications for secondary school level

This metapackage depends on various applications that are recommended for teaching students at secondary school level.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Secondary-School packages

Official Debian packages with high relevance

anki
rozšíriteľný program na výuku pomocou kartičiek
Maintainer: Julian Gilbey
Versions of package anki
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.31+dfsg-1all
sid2.1.15+dfsg-3all
bullseye2.1.15+dfsg-3all
buster2.1.8+dfsg-1all
Debtags of package anki:
culturechinese, japanese
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 59 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Anki je program, ktorý vám pomáha učiť sa fakty (ako slová či vety cudzieho jazyka) čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najefektívnejšie. Sleduje ako dobre si každý fakt pamätáte a túto informáciu používa, aby optimálne naplánoval dobu jeho opakovania.

Okrem textu na kartičkách podporuje zvuky, obrázky a vykresľovanie úryvkov TeXu. Môže kartičky synchronizovať so serverom, aby ste si mohli sadu opakovať na iných počítačoch, cez webové rozhranie alebo na mobilných zariadeniach, pre ktoré sú tiež dostupné verzie Anki. Kompletné sady kartičiek od iných používateľov je možné stiahnuť rovnakým spôsobom.

Anki je možné rozširovať pomocou textových zásuvných modulov z menu. Hoci možné Anki použiť na štúdium čohokoľvek, zásuvné moduly sú dostupné so špeciálnymi funkciami na uľahčenie štúdia japončiny a angličtiny: integrované vyhľadávanie v slovníku, hlásenie chýbajúcich kandži atď.

basket
multi-purpose note-taking application
Versions of package basket
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.11~beta+git20180715.058ce7a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.10~beta+git20160425.b77687f-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.10~beta+git6fed731-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.49-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package basket:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
useorganizing
works-withpim, text
x11application
Popcon: 69 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This application provides as many baskets (drawers) as you wish; Several kinds of objects (texts, URLs, images,...) can be drag-n-drop'd into it.

Objects can be edited, copied, dragged... So, they can be arranged according to users' taste. Moreover, Basket allows you to keep all objects you want in one place, keep data on hand, take notes...

calibre
powerful and easy to use e-book manager
Versions of package calibre
ReleaseVersionArchitectures
buster3.39.1+dfsg-3all
sid7.5.1+ds-2all
jessie2.5.0+dfsg-1all
stretch2.75.1+dfsg-1all
trixie7.5.1+ds-1all
bookworm6.13.0+repack-2+deb12u3all
bullseye-backports5.44.0+dfsg-1~bpo11+2all
bullseye5.12.0+dfsg-1+deb11u1all
stretch-backports3.39.1+dfsg-3~bpo9+1all
Debtags of package calibre:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useconverting, viewing
works-withtext
works-with-formatchm, epub, html, odf, pdf
x11application
Popcon: 1494 users (2335 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Calibre is a complete e-library solution. It includes library management, format conversion, news feeds to e-book conversion, e-book viewer and editor, and e-book reader sync features.

Calibre is primarily an e-book cataloging program. It manages your e-book collection for you. It is designed around the concept of the logical book, i.e. a single entry in the database that may correspond to e-books in several formats. It also supports conversion to and from a dozen different e-book formats.

Calibre supports almost every single e-Reader (e.g., Kindle, Kobo, Nook) and is compatible with more devices with every update. Calibre can transfer your e-books from one device to another in seconds, wirelessly or with a cable. It will send the best file format for your device converting it if needed, automatically.

Calibre can automatically fetch news from a number of websites/RSS feeds, format the news into a e-book and upload to a connected device.

Calibre has also a built-in e-book viewer that can display all the major e-book formats.

carmetal
softvér na dynamickú geometriu s veľmi ergonomickým používateľským rozhraním
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package carmetal
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.5.2+dfsg-1.2all
buster3.5.2+dfsg-1.1all
stretch3.5.2+dfsg-1.1all
bookworm3.5.2+dfsg-2all
jessie3.5.2+dfsg-1.1all
trixie4.3-2all
sid4.3-2all
Debtags of package carmetal:
roleprogram
Popcon: 10 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CaRMetal, založený na projekte C.a.R. (Compass and Ruler), obsahuje (takmer) všetky jeho funkcie. Navrhuje iný prístup k pohľadu cez grafické rozhranie.

 • Konštrukcie Ruler and compass je možné zmeniť ťahaním jedného zo základných konštrukčných bodov. Ihneď potom nasleduje konštrukcia. Študent môže skontrolovať správnosť konštrukcie a získať tak nový nadhľad.
 • Stopy bodov a animované konštrukcie môžu pomôcť pochopiť geometrické vzťahy. Stopy je možné použiť ako nové objekty za účelom objavovania.
 • Makrá C.a.R. umožňujú konštrukciu veľmi zložitých objektov. Makrá tiež umožňujú organizáciu geometrického myslenia.
 • Skrývanie podrobností konštrukcií a využívanie farieb na jasnejšiu ilustráciu konštrukcií. V C.a.R. je tiež možné čiary a kružnice redukovať na príslušné body.
 • Aritmetické výpočty, numerické riešenia, krivky a funkcie nad rámec klasických konštrukcií. Je dokonca možné konštruovať v 3D pomocou pokročilých makier.
 • Je možné skúmať iné geometrie - hyperbolické alebo eliptické.
 • Skriptovanie kresieb založené na JavaScripte.
chemtool
program na kreslenie chemických štruktúr
Versions of package chemtool
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.14-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.14-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package chemtool:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:vector
works-with-formatsvg
x11application
Popcon: 16 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Chemtool je editor chemických štruktúr pre X11 založený na GTK+. Podporuje mnohé štýly väzieb, väčšinu tvarov textu potrebných na písanie chemických textov a krivky/oblúky/zakrivené šípky.

Kresby možno exportovať do formátov MOL a PDB, SVG alebo XFig na ďalšie pridanie poznámok, ako kresbu PiCTeX, ako bitmapu alebo ako PostScriptový súbor (niekoľko z nich pomocou transfig - sprievodného programu fig2dev).

Balík tiež obsahuje pomocný program cht na výpočet sumárneho vzorca a (presnej) molekulárnej hmotnosti zo súboru kresby chemtool. Cht je možné volať buď priamo z Chemtool alebo z konzoly.

Please cite: Matthias Brüstle: Chemtool - Moleküle zeichnen mit dem Pinguin. (eprint) Nachr. Chem. 49(11):1310-1313 (2001)
Screenshots of package chemtool
education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15all
trixie2.12.15all
bookworm2.12.15all
bullseye2.11.37all
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

einstein
logická hra inšpirovaná Eisteinovým hlavolamom
Maintainer: Bart Martens
Versions of package einstein
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.dfsg.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.dfsg.2-9amd64,armel,armhf,i386
buster2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package einstein:
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 44 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Táto logická hra je remake starej hry Sherlock pre DOS, ktorú inšpiroval hlavolam Alberta Eisteina. Cieľom hry je otvoriť všetky karty v poradí v štvorci 6x6 kariet. Na to je uvedených niekoľko rád popisujúcich vzťahy medzi polohami kariet. Použite ich na nájdenie správneho rozloženia.

Screenshots of package einstein
fritzing
jednoducho použiteľný softvér na návrh elektroniky
Versions of package fritzing
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.0b+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9.3b+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.9.3b+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.3b+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.6+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fritzing:
fieldelectronics
interfacex11
roleapp-data, program
scopeapplication
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 114 users (89 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fritzing je open source projekt, ktorý pomáha previesť prototypu na hotový produkt. Je zameraný na používateľov, ktorí chcú vyrábať alebo dokumentovať obvody a experimenty. Začnete postavením fyzického prototypu a potom ho vybudujete v grafickom editore vo Fritzing. Odtiaľ môžete vytvoriť schému, výtvarné prvky na doske tlačených spojov (PCB) a produkčné súbory dosky tlačených spojov.

Other screenshots of package fritzing
VersionURL
0.7.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9842/simage/large-4e717275453848b5b7a85c22ee9c7f0a.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-09d368e906b06e1d969ebda175bb8ae8.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-fa5647f65bbd2e5b83391132cc22985a.png
0.7.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9841/simage/large-f2e8206c20446e383dcc722096943dfc.png
0.7.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9840/simage/large-0ff44618151feddec257a6154b78a1c0.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/22819/simage/large-68b584322bb7913e4e06583bd749e8bc.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-4a7ad62b1dc772f5e47378f5f25b3dee.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-36e3ddb1d4b15cbec6ecb74f2c6178f6.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1135defa6c0e4557c4875413fe920064.png
Screenshots of package fritzing
inkscape
vector-based drawing program
Versions of package inkscape
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports1.0.2-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.48.5-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental1.3+ds-1amd64,mips64el
trixie1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.2.2-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.92.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.3.2
Debtags of package inkscape:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage, image:vector
works-with-formatpdf, postscript, svg, tex
x11application
Popcon: 3834 users (1340 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Inkscape is an illustration editor which has everything needed to create professional-quality computer art. You can use it to make diagrams and illustrations, technical drawings, web graphics, clip art, icons and logos. A collection of hands-on tutorials show you how to combine lines, shapes and text of different types and styles to build up a picture.

A selection of powerful vector graphics editing tools comes as standard. There is excellent support for paths, gradients, layers, alpha transparency and text flow control. An extensive library of filters allow you to apply realistic effects and extensions allow you to work with bitmaps, barcodes and printing marks, amongst other things.

Most of the common vector formats are supported, including PDF, Adobe Illustrator and AutoCAD files, and it has unrivalled support for the SVG web graphics standard.

Between the suggested packages:

 • dia: to export Dia shapes;
 • libsvg-perl: to import .txt files (txt2svg extension);
 • python3-packaging: used by the Optimized SVG extension;
 • python3-uniconvertor: enables several import/export extensions;
 • pstoedit: to work with eps files;
 • ruby: there are several extensions written in ruby;
Other screenshots of package inkscape
VersionURL
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9278/simage/large-32e6bc242352db9f085077aeeeec5df5.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9277/simage/large-be16e40f7eec48f0bbf25b014407906b.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9276/simage/large-5685ce620ee0a0321a5151be3095d4c9.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9275/simage/large-e098024613bb88d06157dec1954d2358.png
1.2.1+dshttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f02341969e1eebf6396b3fcb39594a12.png
1.2.1+dshttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/22812/simage/large-359ebff14671c847c56815ae9e18af32.png
0.92.4-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18550/simage/large-7acfe4b3c0cf8f90abc34331f945829a.png
1.2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/23355/simage/large-a1c626806260d91d29b1e229b5eedbe5.png
0.92.4-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17647/simage/large-a4015b481663d27f8a8453c6e5ee3395.png
0.92.0-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15295/simage/large-12d4f8c2c43f257f6a16d2bb88750831.png
0.48.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5723/simage/large-3482b3d45e422b571d2dd3617374167b.png
1.0.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-a9cbfc994f89e74e39989722c8ee1210.png
Screenshots of package inkscape
kalgebra
algebraická grafická kalkulačka
Versions of package kalgebra
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
sid22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
upstream23.08.5
Debtags of package kalgebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating, learning
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 187 users (158 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAlgebra je algebraická grafická kalkulačka s podporou 3D grafov a značkovacieho jazyka MathML.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kalzium
periodická tabuľka a chemické nástroje
Versions of package kalzium
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream23.08.5
Debtags of package kalzium:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 184 users (162 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kalzium je plnohodnotná chemická aplikácia vrátane periodickej tabuľky prvkov, chemickej referenčnej tabuľky, riešenia chemických rovníc a 3D prehliadača molekúl.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kbruch
výuka počítania zlomkov pre KDE
Versions of package kbruch
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kbruch:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 136 users (158 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KBruch je pomôcka na cvičenie počítania so zlomkami.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kbruch
kgeography
pomôcka na výuku geografie pre KDE
Versions of package kgeography
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kgeography:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 146 users (156 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KGeography je pomôcka na výuku geografie sveta. Môžete ho použiť na zobrazovanie máp, zobrazovanie informácií o regiónoch a reáliách a hranie hier skúšajúcich vaše geografické vedomosti.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kig
interaktívny geometrický nástroj
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 179 users (164 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kig je aplikácia na interaktívnu geometrickú konštrukciu. Umožňuje študentom kresliť a skúmať matematické kresby a koncepty pomocou počítača.

Kig podporuje makrá a skripty v Pythone. Tiež podporuje import a export rozličných cudzích formátov súborov vrátane SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg a XFig.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kmplot
kreslenie matematických funkcií pre KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 150 users (157 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KmPlot je mocný nástroj na kreslenie matematických funkcií pre KDE, ktorý dokáže vykresliť rôzne funkcie súčasne a ich kombináciou tvoriť nové funkcie.

KmPlot podporuje parametrické a diferenciálne funkcie a funkcie v polárnych súradniciach. Výkresy možno tlačiť veľmi presne a pri správnom pomere strán.

KmPlot tiež poskytuje niektoré numerické a vizuálne možnosti ako vypĺňanie a výpočet plochy pod krivkou, hľadanie maximálnych a minimálnych hodnôt, dynamická zmena parametrov funkcie a kreslenie derivácií a integrálov funkcií.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kstars
planetárium, plánovanie pozorovania a riadenie teleskopu pre pracovné prostredie
Versions of package kstars
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
experimental3.6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.6.7
Debtags of package kstars:
fieldastronomy
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 98 users (42 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KStars je vedecky presné planetárium pre pracovné prostredie, ktoré vizualizuje grafickú simuláciu nočnej oblohy z ľubovoľného miesta na Zemi v ľubovoľnom dátume a čase. Zobrazuje 130 000 hviezd, 13 000 vzdialených objektov, všetkých 8 planét, Slnko a Mesiac a tisíce komét a asteroidov. KStars napĺňa potreby študentov a amatérskych astronómov na všetkých úrovniach.

Databázu známych objektov je možné rozšíriť a aktualizovať z lokálnych alebo vzdialených databáz z používateľsky rozšíriteľného rozhrania. KStars navrhuje obzvlášť zaujímavé pozorovania s ohľadom na používateľa ako sú konjunkcie. Pre ciele zvolené používateľom navrhuje tie, ktoré je možné najlepšie pozorovať.

Softvér je možné používať na plánovanie experimentov po celom svete, napr. na komerčné služby riadené na diaľku. Ale KStars tiež obsahuje rozhranie INDI na ovládanie lokálnych teleskopov a fotoaparátov. Používatelia so skúsenosťami v oblasti programovania ho môžu ovládať pomocou skriptov cez zbernicu prostredia KDE.

The package is enhanced by the following packages: kstars-data-extra-tycho2
ktouch
výuka písania na klávesnici pre KDE
Versions of package ktouch
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package ktouch:
gametyping
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 160 users (160 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTouch je program na výuku presného a rýchleho písania na klávesnici. Poskytuje vzorový text, ktorý máte prepísať a zobrazuje kláves, ktorý máte stlačiť a ktorým prstom.

Obsahuje zbierku lekcií pre rozličné jazyky a rozloženia klávesnice. Udržiava štatistiku, podľa ktorej prispôsobí úroveň náročnosti.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package ktouch
ktuberling
hračka na odtlačovanie pečiatok
Versions of package ktuberling
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package ktuberling:
gametoys
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying
x11application
Popcon: 119 users (157 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTuberling je hračka na kreslenie pre malé deti s niekoľkými aktivitami.

 • dať zemiaku smiešnu tvár, šaty a ďalšie veci
 • postaviť malé mesto kompletne so školou, zoo a požiarnikmi
 • vytvoriť fantastickú mesačnú krajinu s vesmírnymi loďami a mimozemšťanmi

KTuberling dokáže vysloviť názov každého objektu v niekoľkých jazykoch, čo pomáha pri výuke základnej slovnej zásoby.

Tento balík je súčasťou modulu Hry KDE.

Screenshots of package ktuberling
kturtle
vzdelávacie programovacie prostredie
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 150 users (150 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle je vzdelávacie programovacie prostredie používajúce programovací jazyk TurtleScript (inšpirovaný jazykom Logo). Pokúša sa čo najviac zjednodušiť a sprístupniť programovanie.

Používateľ programuje korytnačku pomocou príkazov TurtleScript a tá kreslí na plátno obrázok. Preto je KTurtle vhodné na výuku základov matematiky, geometrie a programovania.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kwordquiz
program na výuku pomocou kartičiek
Versions of package kwordquiz
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream23.08.5
Debtags of package kwordquiz:
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 124 users (153 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KWordQuiz je nástroj založený na kartičkách na všeobecné účely, zvyčajne na učenie slovnej zásoby.

KWordQuiz dokáže otvoriť niekoľko formátov súborov so slovnou zásobou. Podporuje súbory kvtml, ktoré používajú programy KDE ako Parley, súbory WQL, ktoré používa WordQuiz pre Windows a textové súbory CSV.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

lightspeed
Shows how objects moving at relativistic speeds look like
Versions of package lightspeed
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2a.debian.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2a-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2a-10amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.2a.debian.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lightspeed:
fieldastronomy
gametoys
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
useentertaining, learning
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Light Speed! is an OpenGL-based program which illustrates the effects of special relativity on the appearance of moving objects. When an object accelerates past a few million meters per second, these effects begin to grow noticeable, becoming more and more pronounced as the speed of light is approached. These relativistic effects are viewpoint-dependent, and include shifts in length, object hue, brightness and shape.

The moving object is, by default, a geometric lattice. 3D Studio and LightWave 3D objects may be imported as well. Best of all, the simulator is completely interactive, rendering the exotic distortions in real-time!

Screenshots of package lightspeed
marble
ovládací prvok glóbusu a mapy
Versions of package marble
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster17.08.3-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package marble:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
uitoolkitqt
useanalysing, learning, measuring, routing, viewing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 286 users (205 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Marble je všeobecný ovládací prvok geografickej mapy a platforma pre aplikácie KDE. Zobrazuje Zem ako guľu, ale nevyužíva žiadnu hardvérovú akceleráciu. Obsahuje minimálnu sadu geografických dát, takže je možné ho používať aj bez pripojenia k internetu.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

melting
compute the melting temperature of nucleic acid duplex
Versions of package melting
ReleaseVersionArchitectures
sid5.2.0-2all
buster5.2.0-1all
bookworm5.2.0-2all
jessie4.3.1+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.2.0-2all
trixie5.2.0-2all
stretch4.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package melting:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:molecular
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
useanalysing
works-with-formatplaintext
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program computes, for a nucleic acid duplex, the enthalpy, the entropy and the melting temperature of the helix-coil transitions. Three types of hybridisation are possible: DNA/DNA, DNA/RNA, and RNA/RNA. The program first computes the hybridisation enthalpy and entropy from the elementary parameters of each Crick's pair by the nearest-neighbor method. Then the melting temperature is computed. The set of thermodynamic parameters can be easily changed, for instance following an experimental breakthrough.

Please cite: Le Novère, Nicolas: MELTING, computing the melting temperature of nucleic acid duplex. (PubMed,eprint) Bioinformatics 17(12):1226-1227 (2001)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package melting
parley
výuka slovnej zásoby
Versions of package parley
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
buster17.08.3-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie23.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid23.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
upstream23.08.5
Debtags of package parley:
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 131 users (157 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Parley je nástroj pomáhajúci pri učení slovnej zásoby cudzieho jazyka. Má byť náhradou kartičiek.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Other screenshots of package parley
VersionURL
4:4.4.4-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4935/simage/large-4899d3b6ce8d4a8485fb8b664e0256d9.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17939/simage/large-a68d8349082868b53ae864c2d8f23526.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17943/simage/large-324edd177ee683a9bb32cd0e3cafad7c.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17940/simage/large-10c7a587edf8bca5e228fe9cb2587d44.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17944/simage/large-b442b8a46ab89ae6b2a15e7e6bc1e9bc.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17941/simage/large-8a4ed19df729a8c16bb42c95d8084ab7.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20672/simage/large-1168d8b957956a92a495581db935a4c3.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20542/simage/large-f9f39e7bae9a8dc72fc901704bf20aa9.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20449/simage/large-53d98f3cb41b4bbf61907c3e3d315a3a.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-550e3e4211bc9848ac0b85578cad381c.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17942/simage/large-5b159d1a7877ddb9a9d4c40a396fdf9a.png
Screenshots of package parley
pencil2d
Create hand-drawn animation using both bitmap and vector graphics
Versions of package pencil2d
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 210 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pencil2D is an animation/drawing software for Mac OS X, Windows, and Linux. It lets you create traditional hand-drawn animation (cartoon) using both bitmap and vector graphics.

The basic features of Pencil2D are:

 • layers support (separated layer for bitmap, vector and soud part)
 • bitmap drawing
 • vector drawing
 • sound support
Screenshots of package pencil2d
ri-li
toy train simulation game
Versions of package ri-li
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.1+ds-1amd64,armel,armhf,i386
trixie3.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.0.1+ds-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.1+ds-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.1+ds2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0.1+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ri-li:
gamepuzzle, strategy, toys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 24 users (72 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ri-li is a game in which you drive a wooden toy steam locomotive across many levels and collect all the coaches to win.

It features:

 • a colorful animated wooden steam locomotive;
 • 50 game levels;
 • 3 beautiful tunes and many sound effects;
 • 14 languages (Arabic, Breton, Chinese, English, Esperanto, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, and Swedish).
Screenshots of package ri-li
step
interaktívny fyzikálny simulátor pre KDE
Versions of package step
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.08.5
Debtags of package step:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, simulating
x11application
Popcon: 138 users (153 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pomocou Step sa nielen naučíte, ale aj pocítite ako funguje fyzika. Môžete na scénu umiestniť telesá a pridať sily ako gravitácia alebo pružiny, potom kliknete na „Simulovať“ a Step vám ukáže ako sa scéna vyvinie podľa zákonov fyziky. Môžete zmeniť každú z vlastností telies/síl vo vašom experimente a uvidíte ako to zmení vývoj experimentu.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

vokoscreen-ng
easy to use screencast creator
Versions of package vokoscreen-ng
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.0.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.1.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports3.0.7-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.0.0
Popcon: 181 users (66 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

vokoscreenNG is a powerful screencast creator in many languages to record the screen, an area or a window. Recording of audio from multiple sources is supported. With the built-in camera support, you can make your video more personal. Other tools such as systray, magnifying glass, countdown, timer, Showclick and Halo support will help you do a good job.

Can be used to record videos from computers screen, webcams, external cameras, etc. This graphical tool can produce educational videos, live recordings of browser navigation, tutorials of installations, record videoconferences, etc. You can capture an alone video or video and sound.

This program can save files in some formats and use some codecs for video and audio:

 • Video: x264, openh264, H.264 (Intel GPU), MPEG-2 (Intel GPU) and VP8.
 • Audio: vorbis, flac, opus, mp3 and aac.
 • File : mkv, webm, avi, mp4 and mov.

  NOTE: for now openh264 and acc are not available in Debian.

vokoscreenNG is a modern full replacement for vokoscreen, both written by Volker Kohaupt. The main difference is that vokoscreen uses ffmpeg as base, while vokoscreenNG has been rewritten from scratch and is based in GStreamer.

Screenshots of package vokoscreen-ng
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237180