Debian Junior Project
Summary
Sound
Debian Jr. - zvuk

Tento metabalík nainštaluje reprezentatívnu vzorku zvukových aplikácií pre deti. Nie všetko je priamo určené pre deti, ale správca počítača pre deti ho môže využiť, aby zabezpečil, že počítač po stránke zvuku poskytne dieťaťu maximum.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Sound packages

Official Debian packages with high relevance

Audacious
malý a rýchly prehrávač zvuku, ktorý podporuje množstvo formátov
Versions of package audacious
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.3-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.2.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid4.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.1
Debtags of package audacious:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundplayer
uitoolkitgtk
uselearning, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis
x11application
Popcon: 1489 users (1330 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Audacious je forkom beep-media-player, ktorý podporuje témy vzhľadu Winamp a mnohé kodeky.

V štandardnej inštalácii sú podporované nasledovné kodeky:

 • MP3
 • Ogg Vorbis / Theora
 • AAC a AAC+
 • FLAC
 • ALAC
 • Windows Media (WMA)
 • WAVE

Naviac je možné Audacious rozširovať pomocou zásuvných modulov a obsahuje ďalšie užitočné vlastnosti ako podporu LIRC. Podporu mnohých ďalších kodekov možno pridať pomocou zásuvných modulov.

Tento balík obsahuje jadro prehrávača a jeho lokalizáciu.

Other screenshots of package audacious
VersionURL
3.10.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18581/simage/large-c78e480a38eb91fa575c423328ce588a.png
3.7.2-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15734/simage/large-2a361ebf9e4b276ddad44374060df64d.png
3.10.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18499/simage/large-6ab8cab4aa079cda89f0fb5c16af93da.png
3.2.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9299/simage/large-b1d4d6b5234a59610cd16eb3d4477349.png
3.2.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10155/simage/large-ac8fe1e484d06fa44abf6a3ac05c3837.png
4.0.5-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-8a857c17fd87491b85bc4b5229a8546a.png
3.6https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13375/simage/large-c14cfd085f2f93bc339ed23dc3b96b3f.png
3.7.2-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15415/simage/large-d58b3f59111caf17e0d29da70a2a0025.png
1.5.1-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/214/simage/large-fd0ad9dc7af57521b05cc86c3cbabe2a.png
Screenshots of package audacious
Bplay
prehrávanie/záznam zvukových súborov s bufferom
Maintainer: Carlos Laviola
Versions of package bplay
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.991-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.991-10amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.991-10amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.991-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.991-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.991-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.991-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.991-10amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package bplay:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundplayer
useplaying, storing
works-withaudio
works-with-formatwav
Popcon: 29 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Balík bplay poskytuje jednoduchý nástroj pre príkazový riadok na prehrávanie a záznam zvukových súborov vo formátoch raw, VOC a WAV.

Aby ste mohli tento program využívať, potrebujete nejakú zvukovú kartu a príslušný ovládač v jadre.

Tento program po spustení vytvorí dva procesy, ktoré zdieľajú pamäťový buffer. Súčasne vykonáva čítanie/zápis na disku a na zvukovom zariadení, aby bol menej náchylný k „zaseknutiam“ z dôvodu príliš pomalého alebo zaneprázdneného disku.

Cdtool
text-based audio CD player and CD-ROM control commands
Maintainer: Stephen Kitt
Versions of package cdtool
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.8-release-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.8-release-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.1.8-release-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.1.8-release-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.1.8-release-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.8-release-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.8-release-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.8-release-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cdtool:
hardwarestorage:cd
roleprogram
soundplayer
useplaying
works-withaudio
Popcon: 53 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

cdtool contains cdplay, cdeject, cdstop, cdpause, and several other programs for playing audio CDs and controlling a CD-ROM drive from the command line and in a quick and scriptable way.

cdown reads track info and queries a CDDB database for info on the current CD. cdctrl is a command line utility for controlling a CD-ROM drive interactively and from scripts. cdir keeps track of the contents of different CDs using a workman-compatible database.

Gcompris
transitional package for gcompris-qt
Versions of package gcompris
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1-1all
stretch15.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie14.12-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy12.01-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze9.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.95-1all
buster-backports1.0-1~bpo10+1all
bullseye1.0-1all
Debtags of package gcompris:
fieldarts, electronics, linguistics, mathematics, physics
gamepuzzle, typing
interfacex11
roleprogram
suitegnome, gnu
uitoolkitgtk, sdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 66 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GCompris is a high quality educational software suite, including a large number of activities for children aged 2 to 10. Some of the activities are game orientated, but nonetheless still educational.

This is a transitional package that depends on the new series of GCompris releases (rewritten using Qt). It can be safely removed once gcompris-qt is installed.

Gespeaker
GTK+ front-end for eSpeak and mbrola
Maintainer: Fabio Castelli
Versions of package gespeaker
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.7-3all
buster0.8.6-1all
stretch0.8.6-1all
jessie0.8.5-1all
squeeze0.7-2all
Debtags of package gespeaker:
accessibilityspeech
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundspeech
uitoolkitgtk
useentertaining
works-withaudio, text
x11application
Popcon: 11 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Gespeaker is a GTK+ frontend for eSpeak and mbrola. It allows one to play a text in many languages with settings for voice, pitch, volume, speed and word gap.

Since version 0.6 it can use mbrola package and voices to obtain a more realistic text reading experience.

Gtkguitune
Guitar and other instruments tuner
Maintainer: Antonin Kral
Versions of package gtkguitune
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8-6amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.8-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gtkguitune:
adminhardware
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useconfiguring
works-withaudio
x11application
Popcon: 14 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gtkGuitune is a Linux program for tuning guitars and other instruments by using the method of Schmitt-triggering, i.e. counting the number of triggerings between two trigger levels in a certain amount of time.

Screenshots of package gtkguitune
Hydrogen
advanced drum machine/step sequencer
Versions of package hydrogen
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.1.0~beta1-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.7-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.6.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.6~beta2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.9.4.1-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.1.0-beta1
Debtags of package hydrogen:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, sequencer
uitoolkitqt
useediting, learning
works-withaudio, music-notation
works-with-formatwav
x11application
Popcon: 122 users (71 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Hydrogen is an advanced drum machine which provides a professional, yet simple and intuitive, pattern-based drum programming interface.

General features:

 • Very user-friendly, modular, fast and intuitive graphical interface based on Qt 5.
 • Sample-based stereo audio engine, with import of sound samples in .wav, .au and .aiff formats.
 • Support of samples in compressed FLAC file.

Sequencer and mixer features:

 • Pattern-based sequencer, with unlimited number of patterns and ability to chain patterns into a song.
 • Up to 64 ticks per pattern with individual level per event and variable pattern length.
 • 32 instrument tracks with volume, mute, solo, pan capabilities.
 • Multi layer support for instruments (up to 16 samples for each instrument).
 • Ability to import/export song files.
 • Unique human velocity, human time, pitch and swing functions.
 • Multiple patterns playing at once.

Other features:

 • JACK, ALSA, PortAudio, OSS and PulseAudio audio drivers.
 • ALSA MIDI and PortMidi input with assignable midi-in channel (1..16, ALL).
 • Import/export of drumkits.
 • Export song to wav file.
 • Export song to midi file.
The package is enhanced by the following packages: hydrogen-drumkits hydrogen-drumkits-effects
Milkytracker
music creation tool inspired by Fast Tracker 2
Versions of package milkytracker
ReleaseVersionArchitectures
buster1.02.00+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.90.85+dfsg-2.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.90.85+dfsg-2.2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security0.90.85+dfsg-2.2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.90.86+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security0.90.86+dfsg-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm1.03.00+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.03.00+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.90.80+dfsg-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.03.00+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package milkytracker:
interfacex11
roleprogram
soundmixer, player, recorder, sequencer
uitoolkitsdl
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 54 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is an editor for "tracked" music, i.e. audio samples of instruments pitch shifted according to the note data.

It can load the following module formats: 669, AMS, AMF, DBM, CBA, DIGI, DSM, FAR, GMC, GDM, IMF, IT, MOD, MDL, MTM, MXM, OKT, PLM, PSM, PTM, S3M, STM, ULT, UNI, and X.

Export is possible into the formats: XM, MOD, and WAV.

Supported sample and instrument formats: WAV, IFF/XI, PAT

Other screenshots of package milkytracker
VersionURL
0.90.85+dfsg-2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13318/simage/large-defa1ab33a5df481c6a5096a2c9108ed.png
Screenshots of package milkytracker
Pianobooster
Learn the piano just by playing a game
Versions of package pianobooster
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.4b-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.7~svn156-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.7~svn156-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.6.4-3.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package pianobooster:
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
usegameplaying
works-withmusic-notation
x11application
Popcon: 25 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A MIDI file player/game that displays the musical notes AND teaches you how to play the piano.

PianoBooster is a fun way of playing along with a musical accompaniment and at the same time learning the basics of reading musical notation. The difference between playing along to a CD or a standard MIDI file is that PianoBooster listens and reacts to what you are playing on a MIDI keyboard.

To run Piano Booster you need a MIDI Piano Keyboard and a MIDI interface for the PC. If you don't have a MIDI keyboard you can still try out PianoBooster, using the PC keyboard ('x' is middle C), but a MIDI piano is really recommended.

Puredata
realtime computer music and graphics system
Versions of package puredata
ReleaseVersionArchitectures
sid0.51.4-1all
squeeze0.42.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.43.2-5all
jessie0.46.2-1all
stretch0.47.1-3all
stretch-backports0.49.0-3~bpo9+1all
buster0.49.0-3all
buster-backports0.51.4-1~bpo10+1all
bullseye0.51.4-1all
bookworm0.51.4-1all
Debtags of package puredata:
develeditor, ide, ui-builder
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkittk
useediting
works-withaudio, image, image:raster
x11application
Popcon: 33 users (106 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pure Data (also known as Pd) is a real-time graphical programming environment for audio and graphics processing. Pd's audio functions are built-in; graphical computations require separate packages such as gem (Graphics Environment for Multimedia) or pd-pdp (Pd Packet).

This is a metapackage that depends on all components of the core of Pd.

Sonic-pi
Live Coding for Everyone
Versions of package sonic-pi
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.10.0~repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster2.10.0~repack-2.1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bullseye3.2.2~repack-7amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bookworm3.2.2~repack-7amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
sid3.2.2~repack-7amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
upstream3.3.1
Popcon: 31 users (20 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

A free live coding synth for everyone. Originally designed to support computing and music lessons within schools. Use code to compose and perform in classical and contemporary styles ranging from Canons to Dubstep.

Tuxguitar
editor a prehrávač viacstopových gitarových tablatúr (GP3 OP5)
Versions of package tuxguitar
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2-20all
squeeze1.2-7all
bookworm1.2-25all
sid1.2-25all
bullseye1.2-25all
buster1.2-23all
stretch1.2-22all
wheezy1.2-13+deb7u1all
upstream1.5.4
Debtags of package tuxguitar:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useediting
works-withmusic-notation
works-with-formatpdf
x11application
Popcon: 86 users (38 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

TuxGuitar je editor a prehrávač viacstopových gitarových tablatúr. Dokáže otvoriť súbory GP3, GP4 a GP5 a exportuje do MIDI a PDF.

Screenshots of package tuxguitar
Vorbis-tools
niekoľko nástrojov na prácu s Ogg Vorbis
Versions of package vorbis-tools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.4.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security1.4.0-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.4.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.0-6+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.4.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package vorbis-tools:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, playing
works-withaudio
works-with-formatoggvorbis
Popcon: 1910 users (1630 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

vorbis-tools obsahuje oggenc (kódovač), ogg123 (prehrávač), ogginfo (zobrazuje informácie ogg), oggdec (dekóduje súbory ogg), vcut (rozdeľuje súbory ogg) a vorbiscomment editor komentárov ogg).

ogg123 dokáže prehrávať zvukové toky Ogg Vorbis a FLAC.

No known packages available

Bloopsaphone
library for writing chiptune-style songs in C or Ruby
License: Expat
Debian package not available

This is a small c library for sending chiptunes through PortAudio.

The ideals of bloopsaphone are:

 • Asynchronous, plays in background and raises an event upon finish
 • Small, a small toy library
 • Custom notation, a slight variation of RTTTL
 • Serialize sounds, including a file format for easy passing of instruments between Ruby and C.
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 207262