Debian Med Project
Help us to see Debian used by medical practitioners and biomedical researchers! Join us on the Salsa page.
Summary
Psychology
Debian Med packages for psychology

This metapackage contains dependencies for a collection of software which might be helpful for psychological research.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Med to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Med mailing list

Links to other tasks

Debian Med Psychology packages

Official Debian packages with high relevance

Praat
Program do analizy i syntezy mowy
Versions of package praat
ReleaseVersionArchitectures
squeeze5.1.42-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie5.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
buster6.0.46-4amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid6.0.46-4amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch6.0.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.3.16-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream6.0.47
Debtags of package praat:
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
works-withaudio
x11application
Popcon: 25 users (41 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Według autorów, praat służy do obsługiwania komputerowej fonetyki. Za pośrednictwem interfejsu graficznego można uzyskać dostęp do różnych funkcji analizy mowy, dostępne są: spektrogramy, kochleogramy, wydobywanie intensywności i formatu dźwięku. Program umożliwia również syntezę artykulacji, intensywności, formatu oraz intonacji. Pozostałe funkcje to: segmentacja, znakowanie z wykorzystaniem alfabetu fonetycznego i obliczanie statystyk. Praat jest konfigurowalny i rozszerzalny poprzez własny język skryptowy, a ponadto potrafi komunikować się z innymi programami.

Please cite: Paul Boersma: Praat, a system for doing phonetics by computer. Glot International 5(9/10):341-345 (2001)
Screenshots of package praat
Psignifit
Dopasowywanie i testowanie hipotez dotyczących funkcji psychometrycznych
Versions of package psignifit
ReleaseVersionArchitectures
buster2.5.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.5.6-5amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5.6-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.5.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy2.5.6-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.5.6-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package psignifit:
fieldstatistics
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 12 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Psignifit umożliwia dopasowywanie funkcji psychometrycznych do zbiorów danych przy zachowaniu pełnej kontroli nad dużą liczbą parametrów. Dane mogą być odczytywane z plików tekstowych lub ze standardowego wejścia.

Psignifit wykonuje obliczenia przedziałów ufności oraz testy dokładności dopasowania.

Jest to wersja programu przeznaczona do wiersza poleceń.

Screenshots of package psignifit
Psychopy
environment for creating psychology stimuli in Python
Versions of package psychopy
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.61.03.dfsg-1all
sid1.85.3.dfsg-1all
wheezy1.73.06.dfsg-1all
stretch1.83.04.dfsg-2all
upstream3.0.4
Popcon: 20 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PsychoPy provides an environment for creating psychology stimuli using Python scripting language. It combines the graphical strengths of OpenGL with easy Python syntax to give psychophysics a free and simple stimulus presentation and control package.

The goal is to provide, for the busy scientist, tools to control timing and windowing and a simple set of pre-packaged stimuli and methods. PsychoPy features

 • IDE GUI for coding in a powerful scripting language (Python)
 • Builder GUI for rapid development of stimulation sequences
 • Use of hardware-accelerated graphics (OpenGL)
 • Integration with Spectrascan PR650 for easy monitor calibration
 • Simple routines for staircase and constant stimuli experimental methods as well as curve-fitting and bootstrapping
 • Simple (or complex) GUIs via wxPython
 • Easy interfaces to joysticks, mice, sound cards etc. via PyGame
 • Video playback (MPG, DivX, AVI, QuickTime, etc.) as stimuli
The package is enhanced by the following packages: python-pyoptical
Please cite: Jonathan W.Peirce: PsychoPy—Psychophysics software in Python. Journal of Neuroscience Methods 162(1-2):8-13 (2007)
Screenshots of package psychopy
Python-pyepl
Moduł do kodowania eksperymentów psychologicznych w Pythonie
Versions of package python-pyepl
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.0+git12-g365f8e3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
squeeze1.1.0-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.1.0-3.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.1.0+git12-g365f8e3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.0+git12-g365f8e3-3amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package python-pyepl:
devellang:python
hardwareinput, input:keyboard, input:mouse, video
interfacecommandline, x11
officepresentation
roledevel-lib, program
scopesuite
soundplayer
usemonitor, playing, viewing
works-withpeople
x11application
Popcon: 12 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyEPL jest zestawem narzędzi do przesyłania bodźców i rejestrowania reakcji, który może być używany do tworzenia psychologicznych eksperymentów (a także do neurologii, badań marketingowych, i innych).

Zapewnia:

 • prezentacje: zarówno bodźców wzrokowych jak i słuchowych;
 • rejestrowanie reakcji: zarówno manualnej (klawiatura/joystick) jak i dźwiękowej (mikrofon) z sygnaturą czasową;
 • synchronizację impulsową: synchronizowanie behawioralnych zadań z zewnętrznego sprzętu rejestrującego;
 • elastyczność kodowania najróżniejszych eksperymentów ze względu na użycie Pythona jako języka opisującego;
 • szybka realizacja krytycznych punktów z powodu wywołań do połączonych skompilowanych bibliotek.

Celem tego zestawu narzędzi jest ustanowienie alternatywy dla powszechnie stosowanego komercyjnego programu E (E-Prime).

Pakiet zawiera PyEPL do obsługiwanych wersji Pythona.

The package is enhanced by the following packages: python-pyoptical
Python-pypsignifit
psychometric analysis of psychophysics data in Python
Versions of package python-pypsignifit
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.0~beta.20120611.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mipsel,powerpc,s390x,sparc
jessie3.0~beta.20120611.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Psignifit allows fitting of psychometric functions to datasets while maintaining full control over a large number of parameters. Psignifit performs the calculation of confidence intervals as well as goodness-of-fit tests. In addition it offers:

 • full Bayesian treatment of psychometric functions including Bayesian model selection and goodness of fit assessment
 • identification of influential observations and outlier detection
 • flexible shape definition of the psychometric function

This package provides the Python bindings.

R-cran-foreign
GNU R package to read/write data from other stat. systems
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-foreign
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.8.40-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.8.71-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.71-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.8.50-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.8.61-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch0.8.67-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-foreign:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
useconverting
Popcon: 1069 users (390 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides functions for reading and writing data stored by statistical packages such as Minitab, S, SAS, SPSS, Stata, ...

This package is part of the set of packages that are 'recommended' by R Core and shipped with upstream source releases of R itself.

R-cran-psy
GNU R procedures for psychometrics
Versions of package r-cran-psy
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0-4all
sid1.1-4all
buster1.1-4all
stretch1.1-2all
jessie1.1-1all
squeeze1.0-2all
Debtags of package r-cran-psy:
devellang:r, library
fieldmedicine, statistics
interfacecommandline
roleshared-lib
scopeutility
useanalysing, viewing
Popcon: 34 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package includes several procedures used in psychometrics and scaling, including:

 • Cohen's Kappa and weighted Kappa (two-rater agreement tests)
 • Cronbach's Alpha (an item-reliability test)
 • Focused Principal Components Analysis
 • Intraclass correlation coefficients
 • Light's Kappa (an N-rater agreement test)
 • Screeplots and graphical representations of principal components
Remark of Debian Med team: r-cran-psy is orphaned upstream.

Hint to users of statistical psychological software. This package seems to be orphaned upstream. There are several related packages at CRAN for instance. See the list of prospective packages below and drop the Debian Med team a note if you are interested in one of them.

Official Debian packages with lower relevance

Python-visionegg
Python library for 2D/3D visual stimulus generation
Versions of package python-visionegg
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

The Vision Egg is a programming library that uses standard, inexpensive computer graphics cards to produce visual stimuli for vision research experiments.

Please cite: Andrew D. Straw: Vision Egg: An Open-Source Library for Realtime Visual Stimulus Generation. Frontiers in Neuroinformatics 2(4) (2008)
Science-psychophysics
Debian Science packages for Psychophysics
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package science-psychophysics
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0all
buster1.9all
jessie1.4all
stretch1.7all
sid1.9all
Debtags of package science-psychophysics:
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage will install Debian packages which might be useful for carrying out any experiment relating physical stimuli and their psychological effects.

The selection of packages is targeting software for stimuli delivery. For additional software related to the analysis of the acquired data refer to science-neuroscience-cognitive, med-imaging depending on the domain of application. Additionally look into science-bci since those often provide a complete loop frameworks including stimuli delivery.

Unofficial packages built by somebody else

Miscpsycho
Miscellaneous Psychometric Analyses
License: GPL
Language: R

Miscellaneous functions for psychometric problems

Psych
Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research
License: GPL2+
Language: R

A number of routines for personality, psychometrics and experimental psychology. Functions are primarily for scale construction using factor analysis, cluster analysis and reliability analysis, although others provide basic descriptive statistics. Functions for simulating particular item and test structures are included. Several functions serve as a useful front end for structural equation modeling. Graphical displays of path diagrams, factor analysis and structural equation models are created using basic graphics. Some of the functions are written to support a book on psychometrics as well as publications in personality research. For more information, see the personality-project.org/r webpage.

Psychometric
Applied Psychometric Theory
License: GPL2+
Language: R

Contains functions useful for correlation theory, meta-analysis (validity-generalization), reliability, item analysis, inter-rater reliability, and classical utility

Psychotree
Recursive Partitioning Based on Psychometric Models
License: GPL2
Language: R

Recursive partitioning based on psychometric models, employing the general MOB algorithm (from package party). Currently, only Bradley-Terry trees are implemented.

Psyphy
Functions for analyzing psychophysical data in R
License: GPL
Language: R

An assortment of functions that could be useful in analyzing data from pyschophysical experiments. It includes functions for calculating d' from several different experimental designs, links for m-alternative forced-choice (mafc) data to be used with the binomial family in glm (and possibly other contexts) and self-Start functions for estimating gamma values for CRT screen calibrations.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 200201