Debian Multimedia Project
Summary
Recording
Packages for audio recording

This package will install packages useful for recording audio and music

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Recording packages

Official Debian packages with high relevance

Ardour
pracovná stanica digitálneho zvuku
Versions of package ardour
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.8.11-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch5.5.0~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.7~dfsg-2kfreebsd-amd64
sid5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.16+git20131003+dfsg1-1~deb8u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy2.8.14-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package ardour:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkitgtk
useediting, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis, wav
x11application
Popcon: 272 users (86 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour je viackanálový rekordéra na pevný disk (HDR; hard disk recorder) a pracovná stanica digitálneho zvuku (DAW; digital audio workstation). Možno ho použiť na ovládanie, záznam, úpravu a spúšťanie zložitých zvukových konfigurácií.

Ardour podporuje rozhrania pro-audio v rámci projektu ALSA, ktorý poskytuje vysoko kvalitné, dobre navrhnuté ovládače zariadení a API na vstup/výstup zvuku v Linuxe. Ardour dokáže použiť akékoľvek rozhranie, ktoré podporuje ALSA. Medzi na patrí plne digitálny 26-kanálový RME Hammerfall, Midiman Delta 1010 a mnoho ďalších.

Ardour má podporu pre 24-bitových vzoriek (interne používa plávajúcu desatinnú čiarku), nelineárny strih s neobmedzeným počtom krokov vrátenia, používateľsky konfigurovateľný zmiešavač, možnosti MTC master/slave, kompatibilitu s hardvérovým riadiacim povrchom MIDI.

Podporuje MIDI Machine Control, a tak je možné ovládať ho z ľubovoľného radiča MMC a mnohých moderných digitálnych zmiešavačov.

Ardour obsahuje mocný viacstopový editor/aranžér zvuku, ktorý je kompletne non-deštruktívny a podporuje všetky štandardné operácie nelineárneho editovania (vkladanie, nahradenie, mazanie, presunutie, orezanie, výber, vystrihnutie/kopírovanie/vkladanie). Editor podporuje neobmedzený počet krokov vrátenia/opakovania a dokáže ukladať nezávislé „verzie“ skladby alebo celého diela.

Editor Ardour podporuje komunitný štandard zásuvných modulov LADSPA. Ľubovoľné reťazce zásuvných modulov je možné pripojiť ku ktorejkoľvek časti stopy. Každý ý reťazec zmiešavačov môže mať ľubovoľný počet vstupov a výstupov, a to nielen mono, stereo alebo 5.1 - obsahuje N-cestný panning s podporou rôznych modelov panningu. Existuje posielanie pre- a post-fader, každý s vlastným zosilnením a ovládaním panningu. Každý reťazec zmiešavačov sa správa ako samostatná zbernica a preto je počet zberníc v Ardour neobmedzený. Môžete submixovať ľubovoľný počet reťazcov, do iného reťazca.

Kapacita kanála Ardour je obmedzená iba počtom vašich zvukových rozhraní a schopnosťou vášho diskového subsystému prenášať dáta.

JACK (JACK Audio Connection Kit) sa používa na V/V všetkého zvuku, čo umožňuje vymieňať si dokonale vzorkovo synchronizované dáta s ďalšími aplikáciami alebo hardvérovými zvukovými rozhraniami.

Ardour je nezávislý od vzorkovacej frekvencie a veľkosti - podporuje ľubovoľný hardvérový formát od 8 do 32 bitov s rýchlosťou od 8 kHz do 192 kHz. Interne pracuje s 32/64-bitovou pohyblivou desatinnou čiarkou IEEE.

Ďalšie informácie nájdete na http://ardour.org/.

Ardour3
transitional dummy package for ardour
Versions of package ardour3
ReleaseVersionArchitectures
sid5.12.0-2all
sid4.7~dfsg-2all
stretch5.5.0~dfsg-1all
jessie3.5.403~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Debtags of package ardour3:
roleprogram
soundrecorder
uitoolkitgtk
useconverting
Popcon: 26 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour is a multichannel hard disk recorder (HDR) and digital audio workstation (DAW). It can be used to control, record, edit and run complex audio setups.

This is a transitional dummy package. It can safely be removed.

Audacity
rýchly multiplatformný editor zvuku
Versions of package audacity
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security2.0.1-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid2.0.6-2hurd-i386
squeeze1.3.12-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.0.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.1.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.2-2kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
upstream2.3.0
Debtags of package audacity:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmixer, recorder
uitoolkitwxwidgets
useediting, learning
works-withaudio
x11application
Popcon: 8310 users (493 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Audacity je editor viacstopového zvuku pre Linux, unixové systémy, MacOS a Windows. Jeho návrh umožňuje jednoduché nahrávanie, prehrávanie a upravovanie digitálneho zvuku. Audacity dokáže aplikovať digitálne efekty a má nástroje na spektrálnu analýzu. Upravovanie je veľmi rýchle a je možné vrátiť späť a zopakovať neobmedzený počet operácií.

Medzi podporované formáty súborov patria Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF a AU.

Beast
music synthesis and composition framework
Versions of package beast
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.7.4-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package beast:
devellang:scheme
fieldarts
interfacex11
roleprogram
soundmixer
suitegnome
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BEAST/BSE is a plugin-based graphical system where you can link objects to each other and generate sound.

BEAST also has support for scriptability in Scheme using Guile.

The package is enhanced by the following packages: bse-alsa
Screenshots of package beast
Composite
Live performance sequencer
Versions of package composite
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.006.2+dfsg0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy0.006.2+dfsg0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.006-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package composite:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Composite is a software application/system for real-time, in-performance sequencing, sampling, and looping. It has a strong emphasis on the needs of live performance improvisation. It is built around the Tritium audio engine, which also includes LV2 plugins.

This package contains the Composite Sampler Plugin (LV2) and the main GUI (composite-gui).

Ebumeter
loudness measurement according to EBU-R128
Versions of package ebumeter
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.0~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
buster0.4.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.1.0~dfsg-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.4.0-4amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.4.2
Debtags of package ebumeter:
roleprogram
usemeasuring
works-withaudio
Popcon: 18 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

These tools help controlling loudness of audio material aimed primarily for broadcasting, but they can be useful in other situation.

ebumeter and ebur128 allow users to measure Momentary (400 ms), Short term (3s) and Integrated Loudness (from start to stop). They can be used on audio files and signals through JACK.

This package contains two programs:

 • ebumeter - interactive meter working via jackd
 • ebur128 - the command line app to measure sound files
Gsequencer
Advanced Gtk+ Sequencer audio processing engine
Versions of package gsequencer
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0.37-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.34-1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
sid2.0.37-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Advanced GTK+ Sequencer is intended to be used for music composition. It features a piano roll, as well as a synth, matrix editor, drum machine, soundfont2 player, mixer and an output panel. It’s designed to be highly configurable. You may add effects to its effect chain; and add or remove audio channels/pads. You may set up a fully functional network of engines, thus there is a link editor for linking audio lines.

Gwc
Audio file denoiser
Versions of package gwc
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.21.19~dfsg0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
squeeze0.21.05-1.2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.21.17~dfsg0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.22.01-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.22.01-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.21.19~dfsg0-7hurd-i386,kfreebsd-i386
stretch0.21.19~dfsg0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.21.19~dfsg0-5kfreebsd-amd64
Debtags of package gwc:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useconverting
works-withaudio
x11application
Popcon: 23 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Gtk Wave Cleaner (gwc) is an application that helps you in getting rid of noise and clicks in audio files. This is most commonly used when translating your old vinyl or old tapes to a digital format, but it can be applied to every soundfile that has a more or less constant noise level.

Screenshots of package gwc
Iannix
graphical OSC sequencer for digital arts
Versions of package iannix
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.20~dfsg0-2amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.20~dfsg0-2amd64,arm64,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

IanniX is a graphical sequencer for digital arts, inspired by Iannis Xenakis' upic system for graphical scores. IanniX manages events described via graphical elements (like curves) and controls your real-time environment via Open Sound Control (OSC). It can also be fully controlled via OSC (or FUDI, if you prefer).

Jack-capture
program na nahrávanie zvukových súborov prostredníctvom JACK
Versions of package jack-capture
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.73-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.73-3amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.71-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch0.9.71-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.9.67-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package jack-capture:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 55 users (43 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento program vám umožňuje nahrávať akýkoľvek zvuk, ktorý sa prehráva prostredníctvom JACK.

jack_capture umožňuje nahrávať do všetkých formátov, ktoré podporuje sndfile (wav, aiff, ogg, flac, wavex, au atď.).

Jack-mixer
zmiešavač zvuku JACK
Versions of package jack-mixer
ReleaseVersionArchitectures
stretch10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid10-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy9-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Debtags of package jack-mixer:
interfacex11
roleprogram
soundmixer
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 47 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

jack_mixer je zmiešavač zvuku pre JACK s podobným vzhľadom ako majú jeho hardvérové náprotivky.

 • zmiešavanie ľubovoľného počtu vstupných kanálov (mono alebo stereo)
 • ovládanie vyváženia a prelínania pomocou príkazov MIDI
 • správa relácií pomocou LASH
 • vytvorenie toľkých výstupov, koľko potrebujete
 • rýchle monitorovanie vstupov (PFL) a výstupov
Screenshots of package jack-mixer
Jmeters
multichannel audio level meter
Versions of package jmeters
ReleaseVersionArchitectures
sid0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.2.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
upstream0.4.5
Debtags of package jmeters:
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withaudio
Popcon: 23 users (14 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

A jmeters is multichannel audio level meter for Jack Audio Connection Kit. It uses the same pixmaps as meterbridge. The main difference to meterbridge is that jmeters has the correct ballistics for both the VU and the PPM.

Jnoisemeter
audio test signals meter
Versions of package jnoisemeter
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.1.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.2.2
Popcon: 19 users (14 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

A jnoisemeter is a small app designed to measure audio test signals and in particular noise signals.

The simplest use is to measure the S/N ratio of your sound card. If you can calibrate the input levels of your soundcard it can also be used (with some external hardware) to measure noise levels of any type of audio equipment, including preamps and microphones.

Meterbridge
Collection of Audio meters for the JACK audio server
Versions of package meterbridge
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy0.9.2-11amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.9.2-13amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.9.2-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package meterbridge:
interfacex11
roleplugin
uitoolkitsdl
x11application
Popcon: 74 users (53 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Meterbridge implements various meters for the JACK Audio Connection Kit. Examples of the available types are:

 • PPM Peak Program level Meter
 • VU Volume Unit Meter
 • DPM Digital Peak Meter
 • JF Jellyfish Meter
 • SCO Scope
Meterec
minimalistic multi track recorder
Versions of package meterec
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.2~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch0.9.2~ds0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.8~ds0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.9.2~ds0-2amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.2~ds0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package meterec:
uitoolkitncurses
Popcon: 5 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

meterec works as a basic multi track tape recorder. The aim of meterec is to minimise the interactions of the users with the computer and allow them to focus on their instrumental performance. For this reason meterec features are minimal. One of the main "limitations" is that meterec can only restart from time 0:00:00.00: if you fail one take, start it over again. Rather than learning how to use a specific software to correct what you lost, meterec forces to learn and master your instrument.

Mjpegtools
sada nástrojov na zachytávanie, úpravu a prehrávanie MJPEG a kódovanie MPEG
Versions of package mjpegtools
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0+debian-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.0+debian-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0+debian-4kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
jessie2.1.0+debian-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid2.1.0+debian-5amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mjpegtools:
uitoolkitsdl
Popcon: 302 users (157 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Programy mjpeg sú sada nástrojov na nahrávanie a prehrávanie videa, jednoduchú úpravy pomocou kopírovania a vkladania a na kompresiu MPEG zvuku a videa v Linuxe.

Mjpegtools-gtk
MJPEG capture/editing/replay and MPEG encoding toolset (GTK+ frontend)
Versions of package mjpegtools-gtk
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1.0+debian-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0+debian-5amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0+debian-4kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
buster2.1.0+debian-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.0+debian-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Debtags of package mjpegtools-gtk:
uitoolkitgtk
Popcon: 72 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The mjpeg programs are a set of tools that can do recording of videos and playback, simple cut-and-paste editing and the MPEG compression of audio and video under Linux.

This package contains the GTK+ frontend.

Mp4v2-utils
library to read, create, and modify mp4 files (frontends)
Versions of package mp4v2-utils
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.0~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
buster2.0.0~dfsg0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.0~dfsg0-6amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.0.0~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.0.0~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mp4v2-utils:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 69 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The MP4v2 library provides an API to create and modify mp4 files as defined by ISO-IEC:14496-1:2001 MPEG-4 Systems. This file format is derived from Apple's QuickTime file format that has been used as a multimedia file format in a variety of platforms and applications. It is a very powerful and extensible format that can accommodate practically any type of media.

MP4v2 was originally bundled with mpeg4ip library, but has been moved into its own maintained library due to a combination of the cessation of support of mpeg4ip and the usefulness of this library on its own.

This package contains the command line frontends.

Qjackrcd
Qt4 application to record JACK server outputs
Versions of package qjackrcd
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.6~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy1.0.6~ds0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.1.0~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.0~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.2.0
Popcon: 25 users (14 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

QJackRcd is a simple stereo recorder for Jack with few features as silence processing for automatic pause, file splitting, background file post-processing. It can be used with QJackCtl.

Features:

 • QT simple GUI with disk usage and vumeter.
 • Jack support for recording, jack transport support.
 • Silence compressing with auto pause and optional file splitting.
 • Background WAV post processing for format conversion and signal processing.
 • Automatic connection with first launched jack source facility.
Screenshots of package qjackrcd
Qtractor
MIDI/Audio multi-track sequencer application
Versions of package qtractor
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.5.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.4.6-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package qtractor:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundsequencer
uitoolkitqt
works-withaudio
x11application
Popcon: 45 users (46 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Qtractor is a MIDI/Audio multi-track sequencer application written in C++.

The Jack Audio Connection Kit (JACK) for audio, and the Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) for MIDI, are the main infrastructures to evolve as a fairly-featured Linux Desktop Audio Workstation GUI, especially dedicated to the personal home-studio.

Rotter
JACK client for transmission recording and audio logging
Versions of package rotter
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.9-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rotter:
roleprogram
scopeutility
works-withaudio
Popcon: 17 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rotter is a Recording of Transmission / Audio Logger for JACK. It was designed for use by radio stations, who are legally required to keep a recording of all their output. Rotter runs continuously, writing to a new file every hour.

Silan
commandline tool to detect silence in audio-files
Maintainer: Kyle Robbertze
Versions of package silan
ReleaseVersionArchitectures
buster0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 34 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Silan is a standalone application to analyze audio files for silence and print ranges of detected signals.

It supports a variety of audio-formats and codecs by making use of libsndfile and ffmpeg/libav for reading audio-data.

Signal threshold and hold-off time can be freely configured. The output can be formatted with samples or seconds as unit or printed as audacity label file.

Screenshots of package silan
Timemachine
JACK audio recorder for spontaneous and conservatory use
Versions of package timemachine
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3.3-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.0-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.3.3-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy0.3.3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.3.3-2.1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package timemachine:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, ncurses
x11application
Popcon: 17 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Timemachine writes the last 10 seconds of audio before the button press and everything from now on up to the next button press into a WAV-file.

The idea is that you doodle away with whatever is kicking around in your studio and when you heard an interesting noise, you'd press record and capture it, without having to try and recreate it.

It uses the JACK audio connection kit, an API that lets audio application communicate with each other and share audio data in realtime.

Other screenshots of package timemachine
VersionURL
0.3.0-3+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/002/133/large.png
Screenshots of package timemachine
Xjadeo
prehrávač videa so synchronizáciou JACK
Versions of package xjadeo
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.6.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.4.13-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.8.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.7-2amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
upstream0.8.9
Debtags of package xjadeo:
roleprogram
uitoolkitqt
works-withvideo
Popcon: 367 users (196 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Jednoduchý prehrávač videa, ktorý prijíma synchronizáciu z jackd alebo MTC. Použáva sa pri tvorbe zvukových stôp, monitorovaní videa alebo akýkoľvek úlohách, ktoré vyžadujú spárovanie filmových snímok so zvukovými udalosťami.

Napríklad, keď jack-client (napr. Muse, Rosegarden alebo Ardour) pôsobí ako hlavný zdroj časovania, xjadeo bude zobrazovať video synchronizované voči transportu JACK. xjadeo dokáže čítať ako alternatívny zdroj synchronizácie Midi Time Clock a dodáva sa spolu s voliteľným grafickým používateľským rozhraním v Qt.

xjadeo štandardne číta iba médiá, v ktorých je možné sa posúvať (seek). Dôrazne odporúčame nainštalovať si nástroj na zmenu kódovania, ako napr. mencoder alebo transcode.

On-line dokumentácia: http://xjadeo.sourceforge.net/main.html

Screenshots of package xjadeo

Official Debian packages with lower relevance

Audiotools
Collection of audio handling programs for the command line
Versions of package audiotools
ReleaseVersionArchitectures
sid3.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 84 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

These include programs for CD extraction, track conversion from one audio format to another, track renaming and retagging, track identification, CD burning from tracks, and more. Supports internationalized track filenames and metadata using Unicode. Works with high-definition, multi-channel audio as well as CD-quality. Track conversion uses multiple CPUs or CPU cores if available to greatly speed the transcoding process. Track metadata can be retrieved from FreeDB, MusicBrainz or compatible servers.

Cdrdao
nahráva CD v režime DAO (Disk-At-Once)
Versions of package cdrdao
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch1.2.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.2.3-0.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.3-0.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package cdrdao:
hardwarestorage:cd
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usestoring
works-witharchive
works-with-formatiso9660
Popcon: 6841 users (10457 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

cdrdao nahráva zvukové alebo dátové CD-R v režime DAO (Disk-At-Once) na základe textového popisu obsahu CD.

Nahrávanie v režime DAO zapíše v jednom kroku kompletný disk, t.j., úvodnú stopu, jednu alebo viacero stôp a záverečnú stopu. Bežne používaný režim TAO (Track-At-Once) zapisuje každú stopu nezávisle, čo vyžaduje spájacie bloky medzi dvomi stopami. To pravdepodobne budete chcieť použiť v prípade, kedy kopírujete CD s viacerými stopami ako väčšina zvukových CD.

cdrdao tiež dokáže pracovať s formátom bin/cue, ktorý sa bežne používa pri VCD alebo diskoch obsahujúcich subchannel data.

Ak jednoducho chcete napáliť normálne dátové CD, zrejme namiesto tohoto balíka chcete použiť wodim.

Deepin-voice-recorder
Deepin's Voice recorder
Versions of package deepin-voice-recorder
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.3.9
Popcon: 2 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Deepin-voice-recorder is the default voice recorder for DDE (Deepin Desktop Environment). It has a beautiful and easy-to-use voice recording user interface with simple design. It supports voice recording, record playback, record list management and other functions.

This package is part of DDE (Deepin Desktop Environment).

Ecasound
multitrack-capable audio recorder and effect processor
Versions of package ecasound
ReleaseVersionArchitectures
sid2.9.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.9.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.9.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.9.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy2.9.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.7.0-1.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package ecasound:
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkitncurses
useconverting, editing, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis, wav
Popcon: 34 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ecasound is a software package designed for multitrack audio processing. It can be used for simple tasks like audio playback, recording and format conversions, as well as for multitrack effect processing, mixing, recording and signal recycling.

Ecasound supports a wide range of audio inputs, outputs and effect algorithms. Effects and audio objects can be combined in various ways, and their parameters can be controlled by operator objects like oscillators and MIDI-CCs.

This package provides the ecasound executable.

Screenshots of package ecasound
Jokosher
simple and easy to use audio multi-tracker
Versions of package jokosher
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.11.5-5all
squeeze0.11.5-4all
Debtags of package jokosher:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmixer, recorder
uitoolkitgtk
useediting
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis
x11application
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jokosher is a simple and powerful multi-track studio. Jokosher provides a complete application for recording, editing, mixing and exporting audio, and has been specifically designed with usability in mind. The developers behind Jokosher have re-thought audio production at every level, and created something devilishly simple to use.

Jokosher offers a strong feature set:

 • Easy to use interface, designed from the ground up. Jokosher uses concepts and language familiar to musicians, and is a breeze to use.
 • Simple editing with splitting, trimming and moving tools.
 • Multi-track volume mixing with VU sliders.
 • Import audio (Ogg Vorbis, MP3, FLAC, WAV and anything else supported by GStreamer) into your projects.
 • A range of instruments can be added to a project, and instruments can be renamed. Instruments can also be muted and soloed easily.
 • Export to MP3, Ogg Vorbis, FLAC, WAV and anything else GStreamer supports.
Screenshots of package jokosher
Nama
Ecasound-based multitrack recorder/mixer
Versions of package nama
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.078-2all
buster1.208-2all
sid1.208-2all
squeeze1.064-6all
wheezy1.078-2all
Debtags of package nama:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nama is a text-based application for multitrack recording, mixing and mastering using the Ecasound audio engine developed by Kai Vehmanen.

Features include tracks, buses, effects, presets, sends, inserts, marks and regions. Nama runs under JACK and ALSA audio frameworks, automatically detects LADSPA plugins, and supports Ladish Level 1 session handling.

All editing under Nama is non-destructive. Effects are generally applied in realtime. A track caching (track freezing) function is also available.

The command prompt accepts Nama commands, Ecasound interactive-mode commands, shell commands and perl code, providing command history and autocompletion. The help system covers internal commands and LADSPA effects and includes keyword search.

By default, Nama displays a simple graphic interface while the command processor runs in a terminal window. The -t option provides a text-only interface for console users.

Screenshots of package nama
Qjackctl
používateľské rozhranie na ovládanie zvukového servera JACK
Versions of package qjackctl
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.3.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.3.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid0.4.5-1kfreebsd-amd64
stretch0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.3.9-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream0.5.5
Debtags of package qjackctl:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
useconfiguring
works-withaudio
x11application
Popcon: 581 users (270 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Qjackctl ponúka používateľské rozhranie na ovládanie démona zvukového servera JACK. Zároveň figuruje ako prepájací panel a monitorovací nástroj pre JACK.

The package is enhanced by the following packages: qjackrcd
Other screenshots of package qjackctl
VersionURL
0.3.6-1+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/005/913/large.png
Screenshots of package qjackctl
Rezound
Audio file editor
Versions of package rezound
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.12.3beta-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

ReZound is an advanced audio file editor for the GNU/Linux platform. It supports the JACK audio server and the OSS sound API. It can import several audio file formats such Ogg/Vorbis, mp3, standard wav, FLAC and exports in its own file format (.rez). You can use ReZound to burn your audio files directly to CD. ReZound has unlimited Undo. It supports the LADSPA effect plugin standard and has several builtin effects.

Screenshots of package rezound
Remark of Debian Multimedia team: Has been removed from testing & unstable because dead upstream
Traverso
Multitrack audio recorder and editor
Versions of package traverso
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.49.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.49.5-3amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.49.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy0.49.2-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.49.1-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.49.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.49.5-1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
Debtags of package traverso:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundrecorder
uitoolkitqt
useediting
works-withaudio
x11application
Popcon: 19 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a free, cross platform multitrack audio recording and editing suite, with an innovative and easy to master user interface. It is suited for both the professional and home user, who needs a robust and solid DAW.

Screenshots of package traverso

Unofficial packages built by somebody else

Non-mixer
live mixer with effects plugin hosting and ambisonics
License: GPL-2+

The Non DAW Studio is a modular system composed of four main parts consisting of the Non Timeline, the Non Mixer, the Non Sequencer, and the Non Session Manager.

The Non DAW Studio is a complete studio that is fast and light enough to run on low-end hardware.

This is the Non Mixer package.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Aften - wnpp
Aften: A/52 audio encoder.
License: LGPL
Debian package not available

A simple AC3-compatible audio encoder based on FFmpeg.

Jack-oscrolloscope - wnpp
Simple waveform viewer for JACK
Homepage not available
License: unknown
Debian package not available

jack-oscolloscope is a simple waveform viewer for JACK. The waveform is displayed in realtime, so you can always see the signal the instant it comes through JACK's input port.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 200747