DebiChem Project
Summary
3d visualization
DebiChem - przeglądarki 3D

Ten metapakiet instaluje przeglądarki 3D, które mogą być przydatne dla chemików.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for DebiChem to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the DebiChem mailing list

Links to other tasks

DebiChem 3d visualization packages

Official Debian packages with high relevance

Adun.app
Symulator molekularny do GNUstep-a (GUI)
Versions of package adun.app
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.81-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.81-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.81-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.81-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.81-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.81-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.81-6amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.81-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package adun.app:
fieldbiology, biology:structural
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnustep
uitoolkitgnustep
useanalysing, organizing, viewing
works-with3dmodel, db
x11application
Popcon: 9 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Adun jest symulatorem biomolekularnym, który umożliwia także zarządzanie danymi i ich analizę. Został stworzony przez Computational Biophysics and Biochemistry Laboratory (laboratorium obliczeń biofizycznych i biomedycznych), będące częścią Research Unit on Biomedical Informatics (jednostki badawczej nad informatyką biomedyczną) na UPF.

Pakiet zawiera UL, frontend z graficznym interfejsem użytkownika do symulatora Adun.

Please cite: Michael A. Johnston, Ignacio Fdez. Galván and Jordi Villà-Freixa: Framework-based design of a new all-purpose molecular simulation application: The Adun simulator. (PubMed) J. Comp. Chem. 26(15):1647-1659 (2005)
Registry entries: OMICtools 
Screenshots of package adun.app
Avogadro
System do molekularnego modelowania i wizualizacji
Versions of package avogadro
ReleaseVersionArchitectures
sid1.95.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.3-10.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.0.3-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.0.1-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye1.93.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.95.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package avogadro:
fieldchemistry
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
Popcon: 65 users (62 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avogadro jest systemem do molekularnego modelowania oraz wizualizacji cząsteczek i biocząsteczek. Może wizualizować właściwości cząsteczek, takie jak orbitale lub potencjały elektrostatyczne, a ponadto udostępnia intuicyjne narzędzie do budowania cząsteczek.

Podstawowe możliwości:

 • molekularne modelowanie z automatyczną optymalizacją opartą na geometrii pól siłowych;
 • mechanika molekularna obejmująca wyszukiwanie według ograniczeń i konformacji;
 • wizualizacja orbitali molekularnych oraz ogólnych izopowierzchni;
 • wizualizacja drgań i kreślenie widm oscylacyjnych;
 • obsługa krystalograficznych komórek elementarnych;
 • generowanie wejścia dla pakietów chemii kwantowej Gaussian, GAMESS i MOLPRO;
 • elastyczna architektura wtyczek i skryptów Pythona.

Avogadro odczytuje formaty plików takie jak: PDB, XYZ, CML, CIF, Molden oraz dane wyjściowe: Gaussian, GAMESS i MOLPRO.

Please cite: Marcus D Hanwell, Donald E Curtis, David C Lonie, Tim Vandermeersch, Eva Zurek and Geoffrey R Hutchison: Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. (eprint) J. Cheminf. 4:17 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  OMICtools 
Ballview
free molecular modeling and molecular graphics tool
Versions of package ballview
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.4.1+20111206-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.5.0+git20180813.37fc53c-7amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.0+git20180813.37fc53c-7amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.0+git20180813.37fc53c-6amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.0+git20180813.37fc53c-3amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.3~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,ppc64el,s390x
jessie1.4.2+20140406-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.3.2-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package ballview:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 7 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BALLView provides fast OpenGL-based visualization of molecular structures, molecular mechanics methods (minimization, MD simulation using the AMBER, CHARMM, and MMFF94 force fields), calculation and visualization of electrostatic properties (FDPB) and molecular editing features.

BALLView can be considered a graphical user interface on the basis of BALL (Biochemical Algorithms Library) with a focus on the most common demands of protein chemists and biophysicists in particular. It is developed in the groups of Hans-Peter Lenhof (Saarland University, Saarbruecken, Germany) and Oliver Kohlbacher (University of Tuebingen, Germany). BALL is an application framework in C++ that has been specifically designed for rapid software development in Molecular Modeling and Computational Molecular Biology. It provides an extensive set of data structures as well as classes for Molecular Mechanics, advanced solvation methods, comparison and analysis of protein structures, file import/export, and visualization.

Please cite: Andreas Moll, Andreas Hildebrandt, Hans-Peter Lenhof and Oliver Kohlbacher: BALLView: a tool for research and education in molecular modeling. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(3):365-366 (2006)
Registry entries: SciCrunch  OMICtools 
Screenshots of package ballview
Cclib
Parsery i algorytmy dla chemii obliczeniowej
Versions of package cclib
ReleaseVersionArchitectures
buster1.6-1all
sid1.6.2-2all
bookworm1.6.2-2all
bullseye1.6.2-2all
wheezy1.0.1-2all
jessie1.1-1all
stretch1.3.1-1all
upstream1.7.1
Popcon: 12 users (117 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Biblioteka Pythona, która zapewnia analizatory składni plików dziennika chemii obliczeniowej. Udostępnia także platformę do implementacji algorytmów w sposób niezależny od pakietu.

Ten pakiet zawiera skrypty pomocnicze dla użytkowników końcowych.

Testy jednostkowe i pliki danych, zarządzane przez cclib, dystrybuowane są oddzielnie np. w niewolnym pakiecie cclib-data.

Please cite: Noel M. O'Boyle, Adam L. Tenderholt and Karol M. Langner: cclib: A library for package-independent computational chemistry algorithms. (eprint) J. Comp. Chem. 29(5):839-845 (2008)
Drawxtl
crystal structure viewer
Versions of package drawxtl
ReleaseVersionArchitectures
squeeze5.4+dfsg-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.5-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy5.5-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package drawxtl:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitglut
x11application
Popcon: 15 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DRAWxtl reads a basic description of the crystal structure, which includes unit-cell parameters, space group, atomic coordinates, thermal parameters or a Fourier map, and outputs a geometry object that contains polyhedra, planes, lone-pair cones, spheres or ellipsoids, bonds, iso-surface Fourier contours and the unit-cell boundary.

Four forms of graphics are produced:

 • an OpenGL window for immediate viewing
 • the Persistence of Vision Ray Tracer (POV-RAY) scene language for publication-quality drawings
 • the Virtual Reality Modeling Language (VRML) for dissemination across the Internet
 • a Postscript rendering of the OpenGL window for those who want high-quality output but do not have POV-RAY installed.

File formats DRAWxtl can read include CIF, FDAT, FullProf (pcr), GSAS, SCHAKAL, SHELX, DISCUS and WIEN2k.

Please cite: Larry W. Finger, Martin Kroeker and Brian H. Toby: DRAWxtl, an open-source computer program to produce crystal-structure drawings. (eprint) J. Appl. Cryst. 40:188-192 (2007)
Screenshots of package drawxtl
Gabedit
graphical user interface to Ab Initio packages
Versions of package gabedit
ReleaseVersionArchitectures
sid2.5.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.4.8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.2.12-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie2.4.8-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.4.8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.5.1~20200828-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.4.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package gabedit:
fieldchemistry
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 15 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gabedit is a graphical user interface to computational chemistry packages like:

 • MPQC
 • GAMESS-US
 • Gaussian
 • Molcas
 • Molpro
 • Q-Chem

These Ab Initio software packages might run locally or on a remote server (supporting FTP, RSH and SSH). Gabedit can display a variety of calculation results including most major molecular file formats. The advanced "Molecule Builder" allows one to rapidly sketch in molecules and examine them in 3D. Graphics can further be exported to various formats, including animations.

slurm-wlm-torque and gridengine-client are workload managers which provide wrappers for PBS commands. Gabedit also allows one to configure it for any other workload manager.

Please cite: Abdul-Rahman Allouche: Gabedit - A graphical user interface for computational chemistry softwares. (eprint) J. Comp. Chem. 32:174-182 (2011)
Gamgi
General Atomistic Modelling Graphic Interface (GAMGI)
Versions of package gamgi
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.17.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.15.8-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.14.8-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.17.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.17.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.17.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.17.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.17.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.17.4
Debtags of package gamgi:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 12 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The General Atomistic Modelling Graphic Interface (GAMGI) provides a graphical interface to build, view and analyze atomic structures. The program is aimed at the scientific community and provides a graphical interface to study atomic structures and to prepare images for presentations, and for teaching the atomic structure of matter.

The package is enhanced by the following packages: gamgi-data gamgi-doc
Registry entries: SciCrunch  OMICtools 
Screenshots of package gamgi
Garlic
visualization program for biomolecules
Versions of package garlic
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.6-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.6-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package garlic:
fieldbiology, chemistry
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
useviewing
x11application
Popcon: 13 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Garlic is written for the investigation of membrane proteins. It may be used to visualize other proteins, as well as some geometric objects. This version of garlic recognizes PDB format version 2.1. Garlic may also be used to analyze protein sequences.

It only depends on the X libraries, no other libraries are needed.

Features include:

 • The slab position and thickness are visible in a small window.
 • Atomic bonds as well as atoms are treated as independent drawable objects.
 • The atomic and bond colors depend on position. Five mapping modes are available (as for slab).
 • Capable to display stereo image.
 • Capable to display other geometric objects, like membrane.
 • Atomic information is available for atom covered by the mouse pointer. No click required, just move the mouse pointer over the structure!
 • Capable to load more than one structure.
 • Capable to draw Ramachandran plot, helical wheel, Venn diagram, averaged hydrophobicity and hydrophobic moment plot.
 • The command prompt is available at the bottom of the main window. It is able to display one error message and one command string.
Please cite: Damir Zucic and Davor Juretic: Precise Annotation of Transmembrane Segments with Garlic - a Free Molecular Visualization Program (eprint) Croatica Chemica Acta 77(1-2):397-401 (2004)
Registry entries: Bio.tools  OMICtools 
Gausssum
Analizowanie i wyświetlanie plików wyjściowych Gaussian, GAMESS itd.
Versions of package gausssum
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.2-1all
squeeze2.2.4-1all
wheezy2.2.5-2all
jessie2.2.6.1-1all
stretch3.0.1.1-1all
bullseye3.0.2-2all
bookworm3.0.2-2all
sid3.0.2-2all
Debtags of package gausssum:
fieldchemistry
roleprogram
Popcon: 52 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GaussSum analizuje pliki wyjściowe ADF, GAMESS, GAMESS-UK, Gaussian, Jaguar i obliczenia z PC GAMESS, aby zdobyć użyteczne informacje.

GaussSum używa GNUPlot-a do wyświetlenia postępu optymalizacji geometrii, gęstości stanów widma, widma UV-VIS, widma IR, widma Ramana, i map różnic gęstości elektronowej. Może również wyświetlać wszystkie linie zawierające dowolne wyrażenia i nie tylko to.

Please cite: Noel M. O'Boyle, Adam L. Tenderholt and Karol M. Langner: cclib: A library for package-independent computational chemistry algorithms. J. Comp. Chem. 29(5):839-845 (2008)
Gdis
molecular and crystal model viewer
Versions of package gdis
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.90-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.90-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.90-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.90-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.90-5amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.90-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gdis:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 11 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A GTK+ based program for the display and manipulation of isolated molecules, periodic systems and crystalline habits. It is in development, but is nonetheless fairly functional. It has the following features:

 • Support for several file types (CIF, BIOSYM, XYZ, XTL, MARVIN, and GULP)
 • A simple molecular creation and manipulation tool
 • A dialogue for creating starting configurations for molecular dynamics simulations
 • Assorted tools for visualization (geometry information, region highlighting, etc.)
 • Animation of BIOSYM files (also rendered animations, see below)

GDIS also allows you to perform the following functions through other packages:

 • Model rendering (courtesy of POVRay)
 • Energy minimization (courtesy of GULP)
 • Morphology calculation (courtesy of cdd)
 • Space group processing (courtesy of SgInfo)
 • View the Periodic Table (courtesy of GPeriodic)
 • Load additional filetypes, such as PDB (courtesy of Babel)
Screenshots of package gdis
Gdpc
visualiser of molecular dynamic simulations
Versions of package gdpc
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.2.5-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.2.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.5-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.5-14amd64,arm64,mips64el,ppc64el
bookworm2.2.5-15amd64,arm64,mips64el,ppc64el
sid2.2.5-15amd64,arm64,mips64el,ppc64el
jessie2.2.5-3amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.2.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package gdpc:
fieldbiology, biology:structural, chemistry, physics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useviewing
works-with3dmodel, image, video
works-with-formatjpg, png
x11application
Popcon: 10 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gpdc is a graphical program for visualising output data from molecular dynamics simulations. It reads input in the standard xyz format, as well as other custom formats, and can output pictures of each frame in JPG or PNG format.

Registry entries: OMICtools 
Jmol
Molecular Viewer
Versions of package jmol
ReleaseVersionArchitectures
stretch14.6.4+2016.11.05+dfsg1-3all
buster14.6.4+2016.11.05+dfsg1-4all
jessie12.2.32+dfsg2-1all
wheezy12.2.32+dfsg2-1all
bookworm14.6.4+2016.11.05+dfsg1-4all
sid14.30.2+dfsg-2all
bullseye14.6.4+2016.11.05+dfsg1-4all
Debtags of package jmol:
fieldchemistry
roleprogram
scopeutility
useviewing
Popcon: 51 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jmol is a Java molecular viewer for three-dimensional chemical structures. Features include reading a variety of file types and output from quantum chemistry programs, and animation of multi-frame files and computed normal modes from quantum programs. It includes with features for chemicals, crystals, materials and biomolecules. Jmol might be useful for students, educators, and researchers in chemistry and biochemistry.

File formats read by Jmol include PDB, XYZ, CIF, CML, MDL Molfile, Gaussian, GAMESS, MOPAC, ABINIT, ACES-II, Dalton and VASP.

Please cite: A. Herráez: Biomolecules in the computer: Jmol to the rescue. (PubMed,eprint) Biochem Mol Biol Educ. 34(4):255-261 (2006)
Registry entries: SciCrunch  OMICtools 
Screenshots of package jmol
Kalzium
Układ okresowy pierwiastków i narzędzia chemiczne
Versions of package kalzium
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream21.08.2
Debtags of package kalzium:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 164 users (312 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kalzium jest w pełni funkcjonalną aplikacją chemiczną, obejmującą układ okresowy pierwiastków, opis zagadnień z zakresu chemii, rozwiązywanie równań chemicznych oraz podgląd cząsteczek w 3D.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Qutemol
interactive visualization of macromolecules
Versions of package qutemol
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.4.1~cvs20081111-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.4.1~cvs20081111-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.1~cvs20081111-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1~cvs20081111-3.2amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.4.1~cvs20081111-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.1~cvs20081111-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.1~cvs20081111-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qutemol:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitglut, wxwidgets
x11application
Popcon: 11 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QuteMol is an interactive, high quality molecular visualization system. It exploits the current GPU capabilities through OpenGL shaders to offer an array of innovative visual effects. QuteMol visualization techniques are aimed at improving clarity and an easier understanding of the 3D shape and structure of large molecules or complex proteins.

Qutemol uses advanced OpenGL techniques and might not work correctly with all video cards and drivers.

Features QuteMol offers include:

 • Real time ambient occlusion
 • Depth aware silhouette enhancement
 • Ball-and-stick, space-filling and liquorice visualization modes
 • High resolution antialiased snapshots for creating publication quality renderings
 • Automatic generation of animated gifs of rotating molecules for web page animations
 • Interactive rendering of macromolecules (>100k atoms)

QuteMol reads PDB files as input.

Please cite: Marco Tarini, Paolo Cignoni and Claudio Montani: Ambient Occlusion and Edge Cueing for Enhancing Real Time Molecular Visualization. (eprint) IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 12(5):1237-1244 (2006)
Registry entries: SciCrunch  OMICtools 
Screenshots of package qutemol
Rasmol
visualization of biological macromolecules
Versions of package rasmol
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.7.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.7.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.7.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.7.5.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.7.5.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.7.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster2.7.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.7.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rasmol:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 43 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RasMol is a molecular graphics program intended for the visualisation of proteins, nucleic acids and small molecules. The program is aimed at display, teaching and generation of publication quality images.

The program reads in a molecule coordinate file and interactively displays the molecule on the screen in a variety of colour schemes and molecule representations. Currently available representations include depth-cued wireframes, 'Dreiding' sticks, spacefilling (CPK) spheres, ball and stick, solid and strand biomolecular ribbons, atom labels and dot surfaces.

Supported input file formats include Protein Data Bank (PDB), Tripos Associates' Alchemy and Sybyl Mol2 formats, Molecular Design Limited's (MDL) Mol file format, Minnesota Supercomputer Center's (MSC) XYZ (XMol) format, CHARMm format, CIF format and mmCIF format files.

This package installs two versions of RasMol, rasmol-gtk has a modern GTK-based user interface and rasmol-classic is the version with the old Xlib GUI.

The package is enhanced by the following packages: rasmol-doc
Please register by following this link if you are using rasmol.
Please cite: Roger A. Sayle and E. James Milner-White: RasMol: Biomolecular graphics for all. (PubMed) Trends in Biochemical Sciences (TIBS) 20(9):374 (1995)
Registry entries: Bio.tools  OMICtools 
Screenshots of package rasmol
Raster3d
tools for generating images of proteins or other molecules
Versions of package raster3d
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.0-3-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.9-1-1 (non-free)amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.0-2-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3.0-3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0-3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0-7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.0-7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0-7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package raster3d:
fieldbiology, biology:structural
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
useconverting, viewing
works-with3dmodel, image, image:raster
works-with-formatjpg, png
Popcon: 14 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Raster3D is a set of tools for generating high quality raster images of proteins or other molecules. The core program renders spheres, triangles, cylinders, and quadric surfaces with specular highlighting, Phong shading, and shadowing. It uses an efficient software Z-buffer algorithm which is independent of any graphics hardware. Ancillary programs process atomic coordinates from PDB files into rendering descriptions for pictures composed of ribbons, space-filling atoms, bonds, ball+stick, etc. Raster3D can also be used to render pictures composed in other programs such as Molscript in glorious 3D with highlights, shadowing, etc. Output is to pixel image files with 24 bits of color information per pixel.

Please cite: E.A. Merritt and D.J. Bacon: Raster3D Photorealistic Molecular Graphics. (PubMed) Methods in Enzymology 277:505-524 (1997)
Registry entries: Bio.tools  OMICtools 
Shelxle
graphical user interface for SHELXL
Versions of package shelxle
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0.564-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.0.952-1amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.1179-1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.816-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.1320-1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1320-1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.677-1amd64,armel,armhf,i386
upstream1.0.1330
Debtags of package shelxle:
uitoolkitqt
Popcon: 7 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

ShelXle combines an editor with syntax highlighting for the SHELXL-associated .ins (input) and .res (output) files with an interactive graphical display for visualization of a three-dimensional structure including the electron density (Fo) and difference density (Fo-Fc) maps.

https://dx.doi.org/10.1107/S0021889811043202

Please cite: Christian B. Hübschle, George M. Sheldrick and Birger Dittrich: ShelXle: a Qt graphical user interface for SHELXL. (eprint) J. Appl. Cryst. 44(6):1281-1284 (2011)
V-sim
Visualize atomic structures
Versions of package v-sim
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.6.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye3.7.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.7.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.7.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.5.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch3.7.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package v-sim:
fieldchemistry, physics
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk
useviewing
x11application
Popcon: 15 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

V_Sim visualizes atomic structures such as crystals, grain boundaries, molecules and so on (either in binary format, or in plain text format).

The rendering is done in pseudo-3D with spheres (atoms) or arrows (spins). The user can interact through many functions to choose the view, set the bindings, draw cutting planes, compute surfaces from scalar fields, duplicate nodes, measure geometry... Moreover V_Sim allows one to export the view as images in PNG, JPG, PDF (bitmap), SVG (scheme) and other formats. Some tools are also available to colorize atoms from data values or to animate on screen many position files.

Screenshots of package v-sim
Viewmol
graphical front end for computational chemistry programs
Versions of package viewmol
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.4.1-15amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.4.1-24amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.1-26amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.1-25amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.1-22amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.4.1-18amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package viewmol:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitmotif
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 13 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Viewmol is able to graphically aid in the generation of molecular structures for computations and to visualize their results.

At present Viewmol includes input filters for Discover, DMol3, Gamess, Gaussian 9x/03, Gulp, Mopac, PQS, Turbomole, and Vamp outputs as well as for PDB files. Structures can be saved as Accelrys' car-files, MDL files, and Turbomole coordinate files. Viewmol can generate input files for Gaussian 9x/03. Viewmol's file format has been added to OpenBabel so that OpenBabel can serve as an input as well as an output filter for coordinates.

Registry entries: SciCrunch  OMICtools 
Screenshots of package viewmol
Xbs
Trójwymiarowe modelowanie i animacja cząsteczek
Maintainer: Matthew Vernon
Versions of package xbs
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0-8amd64,armel,armhf,i386
wheezy0-8amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package xbs:
fieldchemistry
interface3d
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
useprinting, viewing
works-withtext
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 11 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

xbs (ball-and-sticks) to program do rysowania. Potrafi tworzyć i wprawiać w ruch trójwymiarowe modele cząsteczek. Udostępnia wyjścia do X11 i do PostScript. Modele cząsteczek mogą być obracane, skalowane itd. Posiada opcje dodawania etykietek, podświetlania, cieniowania i kolorowania.

Screenshots of package xbs
Xcrysden
Crystalline and Molecular Structure Visualizer
Versions of package xcrysden
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.60-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.5.53-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye1.6.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5.60-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.6.3~rc2
Popcon: 19 users (4 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

XCrySDen is a crystalline and molecular structure visualisation program, which aims at display of isosurfaces and contours, which can be superimposed on crystalline structures and interactively rotated and manipulated. It can run on most UNIX platforms, without any special hardware requirements.

XCrySDen allows for real-time capture of display. Several movie encoders are supported, in particular for Animated-GIF convert (imagemagick), gifsicle, or whirlgif are necessary. For AVI/MPEG mencoder or ppmtompeg (netpbm) is required. For window dumps either imagemagick or xwd (x11-apps) needs to be present.

Screenshots of package xcrysden
Xmakemol
Program do wizualizacji układów atomowych i molekularnych
Versions of package xmakemol
ReleaseVersionArchitectures
wheezy5.16-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze5.16-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.16-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.16-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.16-7amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package xmakemol:
fieldchemistry
hardwareinput, input:mouse
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, viewing
x11application
Popcon: 6 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XMakemol jest programem obsługiwanym za pomocą myszki, napisanym przy użyciu zestawu widżetów LessTif, służącym do przeglądania i zarządzania układami atomów oraz innymi chemicznymi układami. XMakemol wczytuje dane wejściowe XYZ i wyświetla atomy, wiązania i wiązania wodorowe.

Do jego funkcji należą:

 • animowanie plików zawierających wiele klatek;
 • interaktywne mierzenie długości wiązań, kątów pomiędzy nimi oraz kątów skręcenia;
 • kontrolowanie rozmiaru atomu/wiązania;
 • eksportowanie do formatów XPM, Encapsulated PostScript oraz XYZ;
 • przełączanie widzialności poszczególnych grup atomów;
 • edytowanie pozycji podzbiorów atomów.
Screenshots of package xmakemol
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 206601