Debian Edu Project
Summary
Geography
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti geografie

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke geografie.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Geography packages

Official Debian packages with high relevance

education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15all
trixie2.12.15all
bookworm2.12.15all
bullseye2.11.37all
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

kgeography
pomôcka na výuku geografie pre KDE
Versions of package kgeography
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kgeography:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 137 users (223 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KGeography je pomôcka na výuku geografie sveta. Môžete ho použiť na zobrazovanie máp, zobrazovanie informácií o regiónoch a reáliách a hranie hier skúšajúcich vaše geografické vedomosti.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

marble
ovládací prvok glóbusu a mapy
Versions of package marble
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster17.08.3-3.2amd64,arm64,armhf,i386
sid22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package marble:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
uitoolkitqt
useanalysing, learning, measuring, routing, viewing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 259 users (241 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Marble je všeobecný ovládací prvok geografickej mapy a platforma pre aplikácie KDE. Zobrazuje Zem ako guľu, ale nevyužíva žiadnu hardvérovú akceleráciu. Obsahuje minimálnu sadu geografických dát, takže je možné ho používať aj bez pripojenia k internetu.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Official Debian packages with lower relevance

gmt
Generic Mapping Tools
Versions of package gmt
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.5.12-1amd64,armel,armhf,i386
sid6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm6.4.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.4.5+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports5.4.5+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gmt:
fieldgeography, meteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage:vector, text
works-with-formatpostscript
Popcon: 36 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GMT is a collection of tools that allow users to manipulate (x,y) and (x,y,z) data sets (including filtering, trend fitting, gridding, projecting, etc.) and produce Encapsulated PostScript File (EPS) illustrations ranging from simple x-y plots through contour maps to artificially illuminated surfaces and 3-D perspective views in black and white, gray tone, hachure patterns, and 24-bit color.

GMT supports many common map projections plus linear, log, and power scaling, and comes with support data such as coastlines, rivers, and political boundaries.

Please cite: Paul Wessel, Walter H. F. Smith, Remco Scharroo, Joaquim F. Luis and Florian Wobbe: Generic Mapping Tools: Improved version released. (eprint) Eos Transactions, American Geophysical Union 94(45):409-410 (2013)
gpscorrelate
koreluje EXIF polia digitálnych fotografií s údajmi GPS - príkazový riadok
Versions of package gpscorrelate
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.1-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.6.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.1-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gpscorrelate:
fieldgeography
hardwarecamera
interfacecommandline
roleprogram
useorganizing
works-withimage, image:raster
works-with-formatjpg, xml:gpx
Popcon: 20 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gpscorrelate vypĺňa polia EXIF (Exchangeable Image File Format) digitálnych fotografií týkajúce sa informácií GPS (Global Positioning System) (napr. GPSLatitude, GPSLongitude, GPSAltitude, ...). Vyplneniu týchto polí sa sa hovorí korelácia.

Vstupmi procesu korelácie sú množina JPEG obrázkov a DPS údaje zakódované vo formáte GPX (GPS Exchange Format).

Ak sú dostupné GPS údaje pre presný moment, kedy bola fotografia vyfotená (s rozlíšením 1 sekunda), údaje GPS sa uložia bez zmeny do polí EXIF. Ak nie, je možné použiť lineárnu interpoláciu GPS údajov dostupných v momentoch pred a potom ako bola fotografia vyfotená.

Sú dostupné nástroje pre príkazový riadok (balík gpscorrelate) a grafické rozhranie GTK+ (balík gpscorrelate-gui).

Tento balík obsahuje nástroj pre príkazový riadok a dokumentáciu vo formáte HTML.

grass
GRASS GIS
Versions of package grass
ReleaseVersionArchitectures
sid8.3.2-1all
jessie6.4.4-1all
trixie8.3.2-1all
bookworm8.2.1-1all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
buster7.6.0-1all
stretch7.2.0-2all
experimental8.4.0~rc1-1~exp1all
Debtags of package grass:
fieldgeography
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting, visualisation
scopeapplication
uitoolkitmotif, ncurses, tk, wxwidgets
useanalysing, converting, learning, organizing, viewing
works-with3dmodel, db, image, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je geografický informačný systém (GIS) na správu a analýzu geopriestorových dát, spracovanie obrazu, tvorbu grafiky a máp, priestorové modelovanie a vizualizáciu. GRASS sa momentálne používa v akademickom a komerčnom prostredí po celom svete a tiež vo vládnych agentúrach a konzultantských spoločnostiach životného prostredia.

Inštaláciou tohto virtuálneho balíka získate úplný systém GRASS.

The package is enhanced by the following packages: e00compr
Screenshots of package grass
mapserver-bin
nástroje MapServer
Versions of package mapserver-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid8.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.2.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports7.2.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports8.0.2-1~bpo12+1mipsel
bookworm-backports8.2.0-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie8.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mapserver-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 29 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje nástroje príkazového riadka pre MapServer.

MapServer je platforma založená na CGI pre internetové mapové služby, ktorá podporuje štandardy Open Geospatial Consortium (OGC). Písanie skriptov v MapScripte podporujú navrhované balíky knižnice mapscript.

openscenegraph
3D scene graph, utilities and examples (binaries)
Versions of package openscenegraph
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.2.3+dfsg1-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.6.5+dfsg1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.1-6amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.3+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openscenegraph:
develexamples, lang:c++, library, ui-builder
fieldaviation, geography
hardwareopengl
interface3d
roledevel-lib, program, shared-lib
uitoolkitglut
useviewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 14 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A portable, high level graphics toolkit for the development of high performance graphics applications such as flight simulators, games, virtual reality or scientific visualization. Providing an object orientated framework on top of OpenGL, it frees the developer from implementing and optimizing low level graphics calls, and provide many additional utilities for rapid development of graphics applications.

This package contains utilities and examples (binaries).

qgis
Geografický Informačný Systém (GIS)
Versions of package qgis
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports3.22.16+dfsg-1~bpo11+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.28.9+dfsg-1~bpo11+1amd64
bookworm-backports3.34.7+dfsg-1~bpo12+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports3.34.8+dfsg-1~bpo12+1amd64
trixie3.34.8+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.34.8+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package qgis:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication, utility
uitoolkitqt
useediting, learning, organizing, viewing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 338 users (244 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geografický Informačný Systém (GIS) spravuje, analyzuje a zobrazuje databázy geografických informácií. QGIS podporuje prehliadanie a upravovanie súborov tvarov, ukladanie priestorových dát v PostgreSQL/PostGIS, projekciu v reálnom čase, tvorbu máp a niekoľko ďalších funkcií prostredníctvom rozhrania zásuvných modulov. QGIS tiež podporuje zobrazovanie rozličných georeferencovaných rastrových formátov a DEM (Digital Elevation Model) vrátane GeoTIFF, Arc/Info ASCII Grid a USGS ASCII DEM.

Screenshots of package qgis
qlandkartegt
GPS mapping (GeoTiff and vector) and GPSr management
Versions of package qlandkartegt
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8.1+ds-7amd64,arm64,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.7-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package qlandkartegt:
fieldgeography
hardwaregps
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a versatile tool for GPS maps in GeoTiff format as well as Garmin's img vector map format. QLandkarteGT is the successor of QLandkarte. Among various improvements (e.g. 2D/3D map rendering and reduced resource demands) the major difference is its device-independent architecture.

Additionally, QLandkarteGT serves as a frontend to the GDAL tools, to make georeferencing of scanned maps feasible for users. In contrast to similar tools (e.g. QGis) its straightforward interface is especially suited for non-scientific users.

Screenshots of package qlandkartegt
viking
editor, analyzátor a prehliadač údajov GPS
Maintainer: Paul Gevers
Versions of package viking
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.8-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package viking:
fieldgeography
hardwaregps
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useanalysing, downloading, editing, learning, organizing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 93 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vikong má byť jednoducho použiteľný a predsa schopný plniť rozličné úlohy týkajúce sa GPS. Používa hierarchický systém vrstiev na organizáciu údajov GPS, máp a iných typov vrstiev s priestorovými údajmi ako čiary súradníc.

Niektoré z využití Vikinga:

  • nahrávanie a sťahovanie navigačných bodov a stôp na/z GPS
  • sledovanie a nahrávanie záznamu GPS v reálnom čase
  • import a export súborov gpx
  • príprava stôp a navigačných bodov na výlety pomocou máp ako OpenStreetmap a Terrasever. Stačí iba pred odchodom nahrať údaje do vašej GPS. Mapy spolu s vašimi stopami a navigačnými bodmi môžete tiež vytlačiť a použiť počas výletu.
  • po výletoch môžete mapy a navigačné body z GPS stiahnuť, roztriediť a znova využiť pri ďalších výletoch
  • analýza OHV a túr, porozumenie kadiaľ ste šli a ako ďaleko ste sa odniekiaľ nachádzali.
  • tvorba navigačných bodov a stôp, aby ste sa dostali niekam, kde ste doteraz neboli alebo na to nemáte údaje GPS, ale existujú na to mapy na Terraserveri.
  • tvorba máp s čiarami súradníc
  • analýza rýchlosti v rozličných miestach, pridávanie navigačných bodov, kde ste ich zabudli vyznačiť, ale spomalili alebo zastavili ste

Debian packages in contrib or non-free

googleearth-package
utility to automatically build a Debian package of Google Earth
Maintainer: Adnan Hodzic
Versions of package googleearth-package
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.2 (contrib)all
jessie1.2.2 (contrib)all
Debtags of package googleearth-package:
develpackaging
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usedownloading
Popcon: 12 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free, but needs non-free components
Git

Google Earth is a 3D planet viewer that lets you interactively navigate satellite imagery, maps, terrain, and so forth.

Google Earth is available for GNU/Linux from their web site, but is non-free software and is undistributable. It also does not integrate well into a Debian system.

This utility makes it possible to build your own personal Debian package of Google Earth. The packaging itself is Free Software, but the Google Earth program is governed by the copyright holder (Google), so you may be limited as to what you can do with the resulting package (i.e. no redistribution, etc). This package will simply help you create the package, it is your responsibility to use the resulting package responsibly.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235723