Debian Edu Project
Summary
Physics
Aplikacje z projektu Debian Edu związane z fizyką

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą zostać użyte w nauczaniu fizyki.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Physics packages

Official Debian packages with high relevance

Education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.11.36all
bullseye2.11.36all
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

Jupyter-nbformat
Jupyter notebook format (tools)
Versions of package jupyter-nbformat
ReleaseVersionArchitectures
sid5.1.2-1all
stretch4.2.0-1all
buster4.4.0-1all
bullseye5.1.2-1all
upstreamrefs/tags/5.1.3
Popcon: 87 users (70 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This software component contains the reference implementation of the Jupyter notebook format, and Python APIs to work with notebooks.

This package installs the notebook signing tool.

Jupyter-notebook
Jupyter interactive notebook
Versions of package jupyter-notebook
ReleaseVersionArchitectures
sid6.2.0-1all
stretch4.2.3-4all
stretch-security4.2.3-4+deb9u2all
buster5.7.8-1all
bullseye6.2.0-1all
Popcon: 408 users (142 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Jupyter Notebook is a web application that allows you to create and share documents that contain live code, equations, visualizations, and explanatory text. The Notebook has support for multiple programming languages, sharing, and interactive widgets.

This package provides the jupyter subcommands "notebook", "nbextension", "serverextension" and "bundlerextension".

Lightspeed
Pokazuje, jak mogą wyglądać obiekty poruszające się w relatywistycznych prędkościach
Versions of package lightspeed
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2a.debian.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2a.debian.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2a-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2a-10amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.2a-8amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.2a-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.2a.debian.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lightspeed:
fieldastronomy
gametoys
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
useentertaining, learning
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 40 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Light Speed jest programem opartym na OpenGL, który ilustruje efekty działania szczególnej teorii względności na wygląd poruszających się obiektów. Gdy obiekt przyspiesza do więcej niż kilku milionów metrów na sekundę wtedy efekty te zaczynają wzrastać do rozmiarów, które stają się coraz bardziej wyraźne w miarę zbliżania się do prędkości światła. Te relatywistyczne efekty są zależne od punktu widzenia i obejmują zmiany w długości, kształcie, jasności i barwie obiektu.

Poruszający się obiekt jest domyślnie siatką geometryczną. Program umożliwia również importowanie obiektów z 3D Studio i LightWave 3D. Co najważniejsze, symulator jest w pełni interaktywny i pozwala renderować egzotyczne odkształcenia w czasie rzeczywistym.

Screenshots of package lightspeed
Planets
Gravitation simulation of planetary bodies
Versions of package planets
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.1.13-11all
wheezy0.1.13-13all
sid0.1.13-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.13-14all
bullseye0.1.13-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.13-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.13-16all
Debtags of package planets:
fieldastronomy
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
uselearning
x11application
Popcon: 26 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Planets is a simple interactive program for playing with simulations of planetary systems. It is great for teaching gravitation on planet level.

The user interface is aimed at being simple enough for a fairly young kid to enjoy it, their is a special kid-mode for this purpose.

Screenshots of package planets
Python3-jupyter-sphinx-theme
Jupyter Sphinx Theme -- Python 3
Versions of package python3-jupyter-sphinx-theme
ReleaseVersionArchitectures
buster0.0.6+ds1-6all
sid0.0.6+ds1-10all
bullseye0.0.6+ds1-10all
stretch0.0.6+ds1-2all
Popcon: 10 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Jupyter Sphinx theme for narrative documentation.

It integrates the Bootstrap CSS / JavaScript framework with various layout options, hierarchical menu navigation, and mobile-friendly responsive design. It is configurable, extensible and can use any number of different Bootswatch CSS themes.

This package contains the Python 3 version of the theme.

Python3-matplotlib
Python based plotting system in a style similar to Matlab (Python 3)
Maintainer: Sandro Tosi
Versions of package python3-matplotlib
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.4.1
Popcon: 11917 users (931 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Matplotlib is a pure Python plotting library designed to bring publication quality plotting to Python with a syntax familiar to Matlab users. All of the plotting commands in the pylab interface can be accessed either via a functional interface familiar to Matlab users or an object oriented interface familiar to Python users.

This package contains the Python 3 version of matplotlib.

Step
Interaktywny symulator fizyki do KDE
Versions of package step
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.12.3
Debtags of package step:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, simulating
x11application
Popcon: 166 users (164 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Przy pomocy Step można nie tylko uczyć się fizyki, ale wręcz poczuć jej działanie. Można umieszczać ciała na scenie oraz przykładać do nich siły np. grawitacji czy sprężystości. Po kliknięciu na "Symuluj" Step pokazuje jak scena zmienia się zgodnie z prawami fizyki. Można zmieniać każdą właściwość ciał/sił w swoim eksperymencie (nawet podczas symulacji) i oglądać skutki wprowadzonych zmian.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Official Debian packages with lower relevance

Kturtle
Edukacyjne środowisko programistyczne
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream20.12.3
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 185 users (172 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle jest edukacyjnym środowiskiem programistycznym, które wykorzystuje język programowania TurtleScript (zainspirowany przez Logo), aby programowanie było łatwe i przystępne jak to tylko możliwe.

Zadanie użytkownika języka komend TurtleScript polega na sterowaniu żółwiem (turtle), który rysuje różne kształty na płótnie, przez co KTurtle nadaje się do nauczania elementarnej matematyki, geometrii i programowania.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Screenshots of package kturtle
Python3-pyode
Python bindings for The Open Dynamics Engine
Versions of package python3-pyode
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.0.dev15-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.0.dev15-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyODE is a set of open-source Python bindings for The Open Dynamics Engine, an open-source physics engine. PyODE also includes an XODE parser.

This package provides PyODE for supported versions of Python.

Xoscope
digital oscilloscope
Versions of package xoscope
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.0-3.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.0-3.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0-3.2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.3
Debtags of package xoscope:
fieldelectronics
interfacex11
roleprogram
usechecking, learning
x11application
Popcon: 32 users (31 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Xoscope is a oscilloscope using input from a sound card or EsounD server and/or a COMEDI hardware. Includes 8 signal displays, variable time scale, math, memory, measurements, and file save/load.

Screenshots of package xoscope

Debian packages in contrib or non-free

Etoys
media-rich model, simulation construction kit and authoring tool
Versions of package etoys
ReleaseVersionArchitectures
sid5.0.2408-1 (non-free)all
bullseye5.0.2408-1 (non-free)all
buster5.0.2408-1 (non-free)all
stretch5.0.2408-1 (non-free)all
squeeze4.0.2340-1 (non-free)all
jessie4.0.2340-1 (non-free)all
wheezy4.0.2340-1 (non-free)all
Popcon: 6 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

Squeak Etoys was inspired by LOGO, PARC-Smalltalk, Hypercard, and starLOGO. It is a media-rich authoring environment with a simple powerful scripted object model for many kinds of objects created by end-users that runs on many platforms, and is free and open source. It includes 2D and 3D graphics, images, text, particles, presentations, web-pages, videos, sound and MIDI, etc. It includes the ability to share desktops with other Etoy users in real-time, so many forms of immersive mentoring and play can be done over the Internet.

This is the Squeak image developed for the OLPC project.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 204157