Debian Edu Project
Summary
Physics
Debian Edu physics related applications

This metapackage depends on various applications that can be used to teach physics.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Physics packages

Official Debian packages with high relevance

education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15all
trixie2.12.15all
bookworm2.12.15all
bullseye2.11.37all
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

jupyter-nbformat
Jupyter notebook format (tools)
Versions of package jupyter-nbformat
ReleaseVersionArchitectures
buster4.4.0-1all
stretch4.2.0-1all
bullseye5.1.2-1all
bookworm5.5.0-1all
sid5.9.1-1all
trixie5.9.1-1all
upstream5.10.4
Popcon: 73 users (76 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This software component contains the reference implementation of the Jupyter notebook format, and Python APIs to work with notebooks.

This package installs the notebook signing tool.

jupyter-notebook
interaktívny zápisník Jupyter
Versions of package jupyter-notebook
ReleaseVersionArchitectures
bookworm6.4.12-2.2all
sid6.4.12-2.2all
trixie6.4.12-2.2all
stretch-security4.2.3-4+deb9u2all
bullseye6.2.0-1all
buster5.7.8-1all
stretch4.2.3-4all
upstream7.1.3
Popcon: 481 users (104 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Jupyter Notebook je webový aplikácia umožňujúca vytvárať a zdieľať dokumenty obsahujúce živý kód, vzťahy, vizualizácie a vysvetľujúci text. Notebook podporuje viacero programovacích jazykov, zdieľanie a interaktívne ovládacie prvky.

Tento balík obsahuje podpríkazy jupyter „notebook“, „nbextension“, „serverextension“ a „bundlerextension“.

lightspeed
Shows how objects moving at relativistic speeds look like
Versions of package lightspeed
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2a-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2a-10amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.2a.debian.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2a.debian.1-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package lightspeed:
fieldastronomy
gametoys
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
useentertaining, learning
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Light Speed! is an OpenGL-based program which illustrates the effects of special relativity on the appearance of moving objects. When an object accelerates past a few million meters per second, these effects begin to grow noticeable, becoming more and more pronounced as the speed of light is approached. These relativistic effects are viewpoint-dependent, and include shifts in length, object hue, brightness and shape.

The moving object is, by default, a geometric lattice. 3D Studio and LightWave 3D objects may be imported as well. Best of all, the simulator is completely interactive, rendering the exotic distortions in real-time!

Screenshots of package lightspeed
planets
Gravitation simulation of planetary bodies
Versions of package planets
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.13-19amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.1.13-14all
sid0.1.13-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.1.13-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.1.13-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.13-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.13-16all
Debtags of package planets:
fieldastronomy
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
uselearning
x11application
Popcon: 14 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Planets is a simple interactive program for playing with simulations of planetary systems. It is great for teaching gravitation on planet level.

The user interface is aimed at being simple enough for a fairly young kid to enjoy it, there is a special kid-mode for this purpose.

Screenshots of package planets
python3-jupyter-sphinx-theme
Jupyter Sphinx Theme -- Python 3
Versions of package python3-jupyter-sphinx-theme
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.6+ds1-2all
buster0.0.6+ds1-6all
bullseye0.0.6+ds1-10all
bookworm0.0.6+ds1-11all
trixie0.0.6+ds1-11all
sid0.0.6+ds1-11all
Popcon: 13 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Jupyter Sphinx theme for narrative documentation.

It integrates the Bootstrap CSS / JavaScript framework with various layout options, hierarchical menu navigation, and mobile-friendly responsive design. It is configurable, extensible and can use any number of different Bootswatch CSS themes.

This package contains the Python 3 version of the theme.

python3-matplotlib
systém v Pythone na vykresľovanie v štýle podobnom Matlabu - Python 3
Versions of package python3-matplotlib
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
sid3.6.3-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.2-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.9.0~rc2
Popcon: 19101 users (508 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Matplotlib je knižnica v čistom Pythone s cieľom priniesť do Pythonu vykresľovanie v publikačnej kvalite so syntaxou známou používateľom Matlabu. Ku všetkým vykresľovacím príkazom v rozhraní pylab je možné pristupovať buď prostredníctvom funkcionálneho rozhrania známeho používateľom Matlabu alebo prostredníctvom objektovo orientovaného rozhrania známeho používateľom Pythonu.

Tento balík obsahuje verziu matplotlib pre Python 3.

step
interaktívny fyzikálny simulátor pre KDE
Versions of package step
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.08.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.02.2
Debtags of package step:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, simulating
x11application
Popcon: 136 users (135 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pomocou Step sa nielen naučíte, ale aj pocítite ako funguje fyzika. Môžete na scénu umiestniť telesá a pridať sily ako gravitácia alebo pružiny, potom kliknete na „Simulovať“ a Step vám ukáže ako sa scéna vyvinie podľa zákonov fyziky. Môžete zmeniť každú z vlastností telies/síl vo vašom experimente a uvidíte ako to zmení vývoj experimentu.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Official Debian packages with lower relevance

kturtle
vzdelávacie programovacie prostredie
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster18.04.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.02.2
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 128 users (148 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle je vzdelávacie programovacie prostredie používajúce programovací jazyk TurtleScript (inšpirovaný jazykom Logo). Pokúša sa čo najviac zjednodušiť a sprístupniť programovanie.

Používateľ programuje korytnačku pomocou príkazov TurtleScript a tá kreslí na plátno obrázok. Preto je KTurtle vhodné na výuku základov matematiky, geometrie a programovania.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

python3-pyode
väzby Open Dynamics Engine jazyk Python
Versions of package python3-pyode
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.0.dev15-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.0.dev15-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.0.dev15-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.2.0.dev15-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyODE je sada open source väzieb open source fyzikálneho jadra Open Dynamics Engine pre jazyk Python. PyODE tiež obsahuje syntaktický analyzátor XODE.

Tento balík poskytuje PyODE pre podporované verzie Pythonu.

xoscope
digitálny osciloskop
Versions of package xoscope
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.0-3.2amd64,armel,armhf,i386
buster2.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package xoscope:
fieldelectronics
interfacex11
roleprogram
usechecking, learning
x11application
Popcon: 22 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Xoscope je osciloskop, ktorý používa vstup zvukovej karty alebo EsounD alebo hardvér COMEDI. Obsahuje 8 zobrazení signálu, premenlivú časovú mierku, matematiku, pamäť, merania a uloženie/načítanie súboru.

Screenshots of package xoscope

Debian packages in contrib or non-free

etoys
media-rich model, simulation construction kit and authoring tool
Versions of package etoys
ReleaseVersionArchitectures
bookworm5.0.2408-1 (non-free)all
trixie5.0.2408-1 (non-free)all
sid5.0.2408-1 (non-free)all
bullseye5.0.2408-1 (non-free)all
stretch5.0.2408-1 (non-free)all
buster5.0.2408-1 (non-free)all
jessie4.0.2340-1 (non-free)all
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

Squeak Etoys was inspired by LOGO, PARC-Smalltalk, Hypercard, and starLOGO. It is a media-rich authoring environment with a simple powerful scripted object model for many kinds of objects created by end-users that runs on many platforms, and is free and open source. It includes 2D and 3D graphics, images, text, particles, presentations, web-pages, videos, sound and MIDI, etc. It includes the ability to share desktops with other Etoy users in real-time, so many forms of immersive mentoring and play can be done over the Internet.

This is the Squeak image developed for the OLPC project.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236069