Debian Edu Project
Summary
Ltsp-thin-client
Debian Edu - tynd klient-pakker for LTSP

Denne metapakke afhænger af diverse pakker krævet på alle chroot'er med LTSP-klientinstallationer i Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Ltsp-thin-client packages

Official Debian packages with high relevance

Autofs
Kernebaseret automatisk monteringsprogram for Linux
Maintainer: Mike Gabriel
Versions of package autofs
ReleaseVersionArchitectures
wheezy5.0.7-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid5.1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.0.8-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package autofs:
adminfilesystem
hardwarestorage
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
Popcon: 3748 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Autofs kontrollerer handlingen for auotmount-dæmoner. Automount-dæmonerne monterer automatisk filsystemer, når de bruges og afmonterer dem efter en periode uden aktivitet. Dette gøres baseret på et sæt af prækonfigurerede kort.

Kernemonteringsprogrammet implementerer et næsten fuldstændigt SunOS-lignende automatisk monteringsprogram under Linux. En nyere version af kernemodulet autofs4 (indbygget eller adskilt) er krævet.

Dette er autofs-dæmonen.

Console-setup
opsætningsprogram for konsolskrifttype og tastaturkort
Versions of package console-setup
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.88all
jessie1.123all
sid1.207all
bookworm1.207all
bullseye1.205all
buster1.193~deb10u1all
stretch1.164all
squeeze1.68+squeeze2all
Debtags of package console-setup:
adminconfiguring
hardwareinput:keyboard
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
works-withfont
Popcon: 21420 users (28072 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder konsollens tastatur det samme konfigurationsskema som X-vinduessystemet. Derfor er der ikke brug for at duplikere eller ændre tastaturfiler kun for at lave enkle tilpasninger som brugen af døde taster, tastfunktioner som AltGr eller Composetasten, tasterne til at skifte mellem tilstandene latin og ikke-latin, et ceterea.

Denne pakke installerer også konsolskrifter, der understøtter mange af verdens sprog. Pakken tilbyder et ens sæt af skriftansigter - den klassiske VGA, den enkle Fixed, og den klare Terminus, TerminusBold og TerminusBoldVGA.

Dbus-user-session
Simpelt mellembeskedsystem - systemd --brugerintegration
Versions of package dbus-user-session
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security1.10.28-0+deb9u1all
experimental1.13.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.12.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.12.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.12.20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.12.20-0+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.10.32-0+deb9u1all
Popcon: 86472 users (12140 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

D-Bus er en beskedbus, der bruges til afsendelse af beskeder mellem programmer. Konceptuelt ligger D-Bus et sted mellem rå sokler og CORBA i forhold til kompleksitet.

På systemd-systemer tilvælger denne pakke sessionsmodellen hvori en brugers session starter den første gang de logger ind, og slutter ikke før alle deres logindsessioner er afsluttet. Denne model sammenføjer alle parallelle ikkegrafiske logindsessioner (teksttilstand, ssh, cron etc.) og op til en grafisk session, til en enkel »brugersession« eller »supersession« hvori alle baggrundstjenester for D-Bus deles.

Flere grafiske sessioner per bruger er i øjeblikket ikke understøttet i denne tilstand; som et resultat, er den specielt egnet for gdm, som besvarer forespørgsler om at åbne en parallel grafisk session ved at skifte til den eksisterende grafiske session og åbne den.

For at bevare dbus' traditionelle sessionssemantik, hvori logindsessioner kunstigt isoleres fra hinanden, så fjern denne pakke og installer i stedet for dbus-x11.

Se pakkebeskrivelsen for dbus for yderligere information om D-Bus generelt.

Initramfs-tools
Generisk modulær initramfs-generator - automatisering
Versions of package initramfs-tools
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-backports0.115~bpo70+1all
wheezy0.109.1all
squeeze0.98.8all
bookworm0.140all
sid0.140all
bullseye0.140all
buster0.133+deb10u1all
stretch0.130all
jessie0.120+deb8u3all
Debtags of package initramfs-tools:
adminboot, filesystem, install, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-witharchive
Popcon: 73268 users (19969 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke bygger en initramfs, der kan startes op fra, for Linux- kernepakker. Initramfs'en indlæses sammen med kernen og er ansvarlig for montering af rodfilsystemet og start af initiseringssystemet.

The package is enhanced by the following packages: sicherboot
Locales
GNU C-bibliotek - nationale sprogdata - understøttelse
Versions of package locales
ReleaseVersionArchitectures
experimental2.33-0experimental2all
squeeze2.11.3-4all
wheezy2.13-38+deb7u10all
wheezy-security2.13-38+deb7u12all
jessie2.19-18+deb8u10all
jessie-security2.19-18+deb8u10all
jessie-kfreebsd-security2.19-18+deb8u10all
stretch-security2.24-11+deb9u1all
stretch2.24-11+deb9u4all
buster2.28-10all
bullseye2.31-13+deb11u2all
bookworm2.32-4all
sid2.32-4all
sid2.32-5all
experimental2.33-0experimental3all
upstream2.34
Debtags of package locales:
adminconfiguring
develi18n
roleapp-data, program
scopeutility
suitegnu
Popcon: 11698 users (27883 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Maskinlæsbare datafiler, delte objekter og programmer, der bruges af C-biblioteket til understøttelse af lokalisering (l10n) og internationalisering (i18n).

Denne pakke indeholder værktøjer til at oprette lokale definitioner fra kildefiler (inkluderet i denne pakke). Den lader dig også bestemme, hvilke definitioner, der rent faktisk bliver oprettet. Dette er en pladsbesparelse i forhold til, hvordan pakken tidligere var indstillet, hvor alle sprog som udgangspunkt blev oprettet. Dette resulterede i en pakke, der udpakkede mere end 30 megabyte.

Ltsp
Linux Terminal Server Project
Versions of package ltsp
ReleaseVersionArchitectures
bookworm21.01-1all
sid21.01-1all
bullseye21.01-1all
Popcon: 57 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Make an installation able to netboot as an LTSP client. For LTSP servers, also install the suggested packages (dnsmasq etc).

LTSP helps in netbooting LAN clients from a single installation that resides in a chroot or a VM on the LTSP server. This way maintaining tens or hundreds of clients is as easy as maintaining a single PC.

Screenshots of package ltsp
Openssh-server
sikker skalserver (SSH), for sikker adgang fra fjern-maskiner
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
bullseye8.4p1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.7p1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security7.9p1-10+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-security6.0p1-4+deb7u7amd64,armel,armhf,i386
wheezy6.0p1-4+deb7u4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security5.5p1-6+squeeze5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze5.5p1-6+squeeze5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.7p1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-kfreebsd-security6.7p1-5+deb8u3kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
wheezy-backports6.6p1-4~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream8.8p1
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 146647 users (7041 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Den portable udgave af OpenSSH, en fri implementering af den sikre skal-protokol, specificeret af IETFs secsh-arbejdsgruppe.

Ssh (Secure Shell) er et program til indlogning på eksterne maskiner og til udførelse af kommandoer på en ekstern computer. Den indeholder sikker krypteret kommunikation mellem to værter, der ikke er troværdige over et usikkert netværk. X11-forbindelser og arbitrære TCP/IP- porte kan også videresendes over den sikre kanal. Den kan bruges til at udstyre programmer med en sikker kommunikationskanal.

Denne pakke indeholder sshd-serveren.

I visse lande kan det være ulovligt overhovedet at bruge nogen form for kryptering uden speciel tilladelse.

sshd erstatter det usikre rshd-program, som er forældet til de fleste formål.

Screenshots of package openssh-server
P910nd
Lille printerdæmon for diskløse arbejdsstationer
Versions of package p910nd
ReleaseVersionArchitectures
sid0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.95-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.95-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.93-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package p910nd:
interfacedaemon
roleprogram
useprinting
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

P910nd er en lille dæmon, som kopierer data modtaget på porten, den lytter på, til den tilsvarende printerport.

Er primært lavet for Linuxværter uden diske, der kører som printerdrivere, men kan også bruges på værter med diske.

Port 9100 kopieres til /dev/lp0, 9101 til /dev/lp1 og 9102 til /dev/lp2. Standarden er port 9100 til /dev/lp0.

Pulseaudio
PulseAudio-lydserver
Versions of package pulseaudio
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.9.21-3+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.0-6.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-backports4.0-6~bpo7+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie5.0-13amd64,armel,armhf,i386
stretch10.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster12.2-4+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports13.0-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye14.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm15.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid15.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pulseaudio:
interfacedaemon
networkclient, server
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 77073 users (10826 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PulseAudio, tidligere kendt som Polypaudio, er en lydserver til POSIX- og WIN32-systemer. Det er en en-til-en erstatning af ESD-lydserveren med meget lavere forsinkelse, bedre miks-/resamplings-kvalitet og bedre arkitektur generelt.

Dette er nogle af PulseAudios funktioner:

 • Programmiks i høj kvalitet af flere lydstrømme med understøttelse for mere end en datamodtager/kilde. Kan bruges til at kombinere flere lydkort til et (med justering af samplingshastighed).

 • Bred række af understøttede klientbiblioteker. ESD-, ALSA-, oss-, libao- og GStreamer-klientprogrammer er understøttede direkte. Medfølgende PulseAudio-udvidelsesmoduler er også tilgængelige for xmms og mplayer.

 • God lav latensopførsel og meget præcis latensmåling for afspilning og optagelse. Mulighed for fuldt ud at synkronisere flere afspilningsstrømme.

 • Netværksgennemsigtighed, hvilket tillader et program at afspille eller optage lyd på en anden maskine end programmet køres på.

 • Omfattende udvidelsesarkitektur med udvidelsesmoduler for jackd, multicast-rtp lirc og avahi for bare at nævne nogle få.

Denne pakke indeholder dæmonen og de grundlæggende modulsæt.

Screenshots of package pulseaudio
X2goclient
X2Go-klientprogram - Qt5
Versions of package x2goclient
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-backports4.0.1.1-1~bpo7+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy3.99.2.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.0.3.1-4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.0.3.1-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch4.0.5.2-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.1.2.1-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package x2goclient:
uitoolkitqt
Popcon: 392 users (108 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X2Go er et serverbaseret beregningsmiljø med

 • genoptagelse af session
 • understøttelse af lille båndbredde
 • understøttelse af sessionsforhandling
 • understøttelse af masselagermontering på klientsiden
 • understøttelse af udskrivning på klientsiden
 • understøttelse af lyd
 • godkendelse via smartkort og USD-drev

2Go-klient er en grafisk klient (Qt5) for X2Go-systemet. Du kan bruge den til at forbinde til kørende sessioner og starte nye sessioner.

Screenshots of package x2goclient
X2gothinclient-common
X2Go-tyndt klientmiljø - fælles filer
Versions of package x2gothinclient-common
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.0.1-6all
sid1.5.0.1-6all
bookworm1.5.0.1-6all
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X2Go er et serverbaseret beregningsmiljø med

 • genoptagelse af session
 • understøttelse af lav båndbredde
 • understøttelse af sessionsforhandler
 • monteringsunderstøttelse af masselager på klientsiden
 • printunderstøttelse på klientsiden
 • lydunderstøttelse
 • godkendelse via smartkort og USB-drev

x2gothinclient-common:

Fælles filer for X2Go TCE (skærmhåndtering/miniskrivebord).

Xinit
værktøj til initialisering af X-server
Versions of package xinit
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.4-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.3.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.0-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream1.4.1
Debtags of package xinit:
interfacecommandline, daemon, x11
networkserver
roleprogram
x11application
Popcon: 6029 users (15900 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

xinit og startx er programmer som faciliterer start af en X-server, og indlæsning af en grundlæggende X-session.

Xpdf
Motif-baseret PDF-læser der bruger biblioteket Poppler
Maintainer: Florian Schlichting
Versions of package xpdf
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.03-10amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.02-12+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3.04+git20211021-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.04+git20211021-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.04+git20210103-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.04-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.04-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.03-17amd64,armel,armhf,i386
upstream3.04+git20211201
Debtags of package xpdf:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useviewing
works-withtext
works-with-formatpdf
x11application
Popcon: 1335 users (267 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Xpdf er en letvægts fremviser udviklet i åben kildekode for Portable Document Format-filer (PDF). Disse kaldes undertiden også for Adobe Acrobat-filer eller Acrobat-filer. Dette er kun xpdf-fremvisningsklienten; forskellige kommandolinje pdf-værktøjer tilbydes nu via pakken poppler-utils.

Debians xpdf er en forgrerning af Xpdf version 3, ændret til at bruge Poppler PDF-optegningsbiblioteket men bevare Motif-værktøjssættet og nu til dags vedligeholdt af projektet xpopple.

Xserver-xorg-core
X.org X-server - kerneserver
Versions of package xserver-xorg-core
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security1.12.4-6+deb7u8amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.12.4-6+deb7u6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security1.7.7-18amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze1.7.7-18amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye1.20.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.20.13-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.20.13-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental21.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.20.4-1+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.20.4-1+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.19.2-1+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.19.2-1+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-kfreebsd-security1.16.4-1+deb8u2kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
jessie-security1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
upstream21.1.1
Debtags of package xserver-xorg-core:
hardwareinput, video
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
uitoolkitxlib
usedriver
x11xserver
Popcon: 75390 users (12081 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Xorg X-serveren er en X-server for adskillige arkitekturer og operativsystemer, der er afledt fra XFree86 4.x-serierne af X-serverne.

Xorg-serveren understøtter størstedelen af moderne grafikudstyr fra de fleste producenter, og erstatter alle XFree86 X-servere.

Yderligere information om X.org kan findes på:

Denne pakke er bygget ud fra X.org xserver-modulet.

Other screenshots of package xserver-xorg-core
VersionURL
2:1.20.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19520/simage/large-fec770ab9f54c5b7582a0091e34bc41a.png
Screenshots of package xserver-xorg-core
Xserver-xorg-input-all
X.Org X-server - metapakke for inddatadriver
Versions of package xserver-xorg-input-all
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
wheezy7.7+3~deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security7.5+8+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze7.5+8+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-input-all:
adminhardware
hardwareinput
roledummy
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke afhænger af den fulde programpakke af inddatadrivere for X.Org X-serveren (Xorg). Programmet tilbyder ikke selv drivere og kan fjernes, hvis du kun ønsker at have bestemte drivere installeret.

Xserver-xorg-video-all
X.Org X-serveren - metapakke for uddatadriver
Versions of package xserver-xorg-video-all
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze7.5+8+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
buster7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy7.7+3~deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze-security7.5+8+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package xserver-xorg-video-all:
adminhardware
hardwarevideo
rolemetapackage, plugin
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke afhænger af den fulde programpakke af uddatadrivere til X.Org X-serveren (Xorg). Den tilbyder ingen drivere i sig selv, og kan fjernes hvis du kun vil have udvalgte drivere installeret.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 210024