Debian Edu Project
Summary
LTSP-Thin-Client
Pakiety cienkiego klienta sieciowego Debiana Edu

Ten metapakiet zależy od różnych pakietów wymaganych na wszystkich sieciowych instalacjach cienkiego klienta Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu LTSP-Thin-Client packages

Official Debian packages with high relevance

autofs
kernel-based automounter for Linux
Versions of package autofs
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.1.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.2-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.8-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.9-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.0.8-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package autofs:
adminfilesystem
hardwarestorage
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
Popcon: 4108 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Autofs controls the operation of the automount daemons. The automount daemons automatically mount filesystems when they are used and unmount them after a period of inactivity. This is done based on a set of pre-configured maps.

The kernel automounter implements an almost complete SunOS style automounter under Linux. A recent version of the kernel autofs4 module (builtin or separate) is required.

This is the autofs daemon.

console-setup
Program ustawiający konsolowe fonty i mapy klawiszy
Versions of package console-setup
ReleaseVersionArchitectures
sid1.228all
buster1.193~deb10u1all
jessie1.123all
stretch1.164all
bullseye1.205all
bookworm1.221all
trixie1.227all
Debtags of package console-setup:
adminconfiguring
hardwareinput:keyboard
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
works-withfont
Popcon: 17092 users (30030 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet dostarcza konsolę z konfiguracją klawiatury, która jest taka sama, jak ta używana przez X Window System. W rezultacie nie ma potrzeby dublowania, bądź zmieniania plików związanych z klawiaturą tylko po to, aby stworzyć proste dostosowania, takie jak sposób użycia martwych klawiszy, klawiszy funkcjonujących jako AltGr lub klawisz Compose, klawiszy do przełączania się pomiędzy alfabetem łacińskim i innym itd.

Pakiet zawiera również fonty konsolowe, obejmujące wiele języków z całego świata. Dostarcza zunifikowany zestaw rodzin fontów - klasyczny VGA, uproszczony Fixed oraz przejrzysty Terminus, TerminusBold i TerminusBoldVGA.

dbus-user-session
Prosty system komunikacji międzyprocesowej (systemd - integracja użytkownika)
Versions of package dbus-user-session
ReleaseVersionArchitectures
buster-security1.12.28-0+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.14.10-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.14.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.14.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental1.15.8-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-security1.10.28-0+deb9u1all
stretch1.10.32-0+deb9u1all
buster1.12.20-0+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security1.12.24-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.12.28-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 130976 users (16804 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

D-Bus jest magistralą komunikacyjną, przystosowaną do przesyłania wiadomości między aplikacjami. Koncepcyjnie, pod względem złożoności znajduje się gdzieś pomiędzy surowymi gniazdami i CORBA.

W systemach systemd ten pakiet stosuje model sesji, w którym sesja użytkownika rozpoczyna się przy pierwszym logowaniu i nie kończy się, dopóki nie zakończą się wszystkie sesje logowania. Ten model łączy wszystkie równoległe, nie graficzne sesje logowania (tryb tekstowy, ssh, cron itp.) i maksymalnie jedną sesję graficzną w jedną sesję użytkownika lub sesję roota, w ramach której udostępniane są wszystkie usługi D-Bus odbywające się w tle.

Wiele sesji graficznych użytkownika nie jest obecnie obsługiwanych w tym trybie; w rezultacie jest on szczególnie odpowiedni dla gdm, który odpowiada na żądania otwarcia równoległej sesji graficznej, przełączając się do istniejącej sesji graficznej i odblokowując ją.

Aby zachować tradycyjną semantykę sesji dbus, w której sesje logowania są sztucznie izolowane od siebie, należy usunąć ten pakiet i zainstalować zamiast niego pakiet dbus-x11.

Aby uzyskać więcej informacji o D-Bus należy zapoznać się z opisem pakietu dbus.

initramfs-tools
Uniwersalny modularny generator initramfs - automatyzacja
Versions of package initramfs-tools
ReleaseVersionArchitectures
buster0.133+deb10u1all
stretch0.130all
jessie0.120+deb8u3all
experimental0.143all
sid0.142all
trixie0.142all
bookworm0.142all
bullseye0.140all
Debtags of package initramfs-tools:
adminboot, filesystem, install, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-witharchive
Popcon: 93508 users (20903 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet tworzy rozruchowy initramfs dla pakietów jądra Linux. Initramfs jest ładowany wraz z jądrem i jest odpowiedzialny za montowanie głównego systemu plików i uruchamianie głównego systemu startowego.

locales
Biblioteka GNU C: Dane [obsługi] Języka Narodowego (lokale)
Versions of package locales
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.19-18+deb8u10all
experimental2.39-3.1all
sid2.38-13all
trixie2.38-13all
bookworm-proposed-updates2.36-9+deb12u7all
bookworm-security2.36-9+deb12u7all
bookworm2.36-9+deb12u4all
bullseye-proposed-updates2.31-13+deb11u10all
bullseye-security2.31-13+deb11u10all
bullseye2.31-13+deb11u8all
bullseye-updates2.31-13+deb11u5all
buster-security2.28-10+deb10u3all
buster2.28-10+deb10u1all
stretch2.24-11+deb9u4all
stretch-security2.24-11+deb9u1all
jessie-security2.19-18+deb8u10all
upstream2.39
Debtags of package locales:
adminconfiguring
develi18n
roleapp-data, program
scopeutility
suitegnu
Popcon: 16788 users (44764 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Skompilowane pliki z danymi, obiekty dzielone i programy używane przez bibliotekę C, zawierającą obsługę dla lokalizacji (l10n) i internacjonalizacji (i18n).

Pakiet zawiera narzędzia do generowania definicji ustawień narodowych z plików źródłowych (zawartych w tym pakiecie). Pozwala określić, które definicje są faktycznie generowane. Oznacza to oszczędność miejsca w porównaniu do sposobu, w jaki ten pakiet był używany, z domyślnymi ustawieniami regionalnymi. Taki pakiet po rozpakowaniu zajmował ponad 30 megabajtów.

ltsp
Linux Terminal Server Project
Versions of package ltsp
ReleaseVersionArchitectures
bullseye21.01-1+deb11u1all
bookworm23.02-1+deb12u1all
trixie23.02-2.1all
sid23.02-2.1all
Popcon: 90 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Make an installation able to netboot as an LTSP client. For LTSP servers, also install the suggested packages (dnsmasq etc).

LTSP helps in netbooting LAN clients from a single installation that resides in a chroot or a VM on the LTSP server. This way maintaining tens or hundreds of clients is as easy as maintaining a single PC.

Screenshots of package ltsp
openssh-server
Serwer Secure Shell (SSH) do bezpiecznego dostępu ze zdalnych komputerów
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
sid9.7p1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security7.9p1-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.7p1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 176291 users (6905 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to przenośna wersja OpenSSH, darmowej implementacji protokołu Secure Shell, określonego przez grupę roboczą IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) jest programem do logowania na zdalną maszynę oraz wykonywania na niej poleceń. Dostarcza możliwość bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy dwoma niezaufanymi maszynami (hostami), przez niezabezpieczoną sieć. Połączenia X11 oraz portów TCP/IP, także mogą być przekierowane na bezpieczny kanał. Może być on użyty do dostarczenia aplikacjom bezpiecznego kanału komunikacji.

Pakiet ten dostarcza serwer sshd.

W niektórych krajach użycie jakiegokolwiek sposobu szyfrowania bez uzyskania uprzedniej zgody może być nielegalne.

sshd zastępuje niepewny program rshd, który w większości zastosowań jest przestarzały.

Screenshots of package openssh-server
p910nd
Mały demon drukarki przeznaczony dla bezdyskowych stacji roboczych
Versions of package p910nd
ReleaseVersionArchitectures
sid0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.95-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.97-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package p910nd:
interfacedaemon
roleprogram
useprinting
Popcon: 6 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

p910nd to mały, działający w tle program, który kopiuje wszelkie dane otrzymywane na nasłuchiwanym porcie do odpowiedniego portu drukarki.

Jest przeznaczony przede wszystkim dla bezdyskowych komputerów z systemem Linux, działających jako sterowniki drukarek, ale nie ma powodu, dla którego nie można by go używać na komputerach zawierających dyski.

Port 9100 jest kopiowany do /dev/lp0, 9101 do /dev/lp1 a 9102 do /dev/lp2. Domyślnym portem jest port 9100 (kopiowany do /dev/lp0).

pulseaudio
Serwer dźwięku PulseAudio
Versions of package pulseaudio
ReleaseVersionArchitectures
trixie16.1+dfsg1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.0-13amd64,armel,armhf,i386
bullseye14.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports13.0-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster12.2-4+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch10.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm16.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid16.1+dfsg1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream17.0
Debtags of package pulseaudio:
interfacedaemon
networkclient, server
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 57372 users (5473 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PulseAudio, znany wcześniej jako Polypaudio, jest serwerem dźwięku w systemach POSIX i Win32. Może służyć jako zamiennik serwera dźwięku ESD, odznaczający się znacznie mniejszym wnoszeniem opóźnień, lepszą jakością mieszania/resamplingu i ogólną architekturą.

Oto niektóre zalety PulseAudio:

 • Wysokiej jakości oprogramowanie do mieszania wielu strumieni audio z obsługą więcej niż jednego wyjścia/wejścia. Może być stosowane do łączenia wielu kart dźwiękowych w jedno urządzenie (z regulacją częstotliwości próbkowania).

 • Szeroki zakres obsługiwanych bibliotek klienta. Aplikacje korzystające z ESD, ALSA, OSS, libao i GStreamer są obsługiwane bez konieczności wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian. Moduły robocze PulseAudio są również dostępne do XMMS i Mplayer.

 • Wprowadzanie dostatecznie małego opóźnienia oraz bardzo precyzyjny pomiar czasu opóźnienia przy odtwarzaniu i nagrywaniu. Możliwość pełnej synchronizacji wielu strumieni odtwarzania.

 • Przejrzystość sieci umożliwiająca aplikacji odtwarzanie lub nagrywanie dźwięku na innym komputerze niż ten, na którym jest uruchomiona.

 • Rozszerzalna architektura z modułami do jackd, multicast-RTP, lirc i avahi itd.

Pakiet zawiera usługę (demona) i podstawowy zestaw modułów.

Screenshots of package pulseaudio
x2goclient
X2Go Client application (Qt5)
Versions of package x2goclient
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.0.3.1-4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.0.3.1-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch4.0.5.2-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.1.2.1-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package x2goclient:
uitoolkitqt
Popcon: 436 users (82 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X2Go is a serverbased computing environment with

 • session resuming
 • low bandwidth support
 • session brokerage support
 • client-side mass storage mounting support
 • client-side printing support
 • audio support
 • authentication by smartcard and USB stick

X2Go Client is a graphical client (Qt5) for the X2Go system. You can use it to connect to running sessions and start new sessions.

Screenshots of package x2goclient
x2gothinclient-common
X2Go thin client environment (common files)
Versions of package x2gothinclient-common
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.0.1-6+deb11u1all
sid1.5.0.1-10.1all
trixie1.5.0.1-10.1all
bookworm1.5.0.1-10all
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X2Go is a server based computing environment with

 • session resuming
 • low bandwidth support
 • session broker support
 • client-side mass storage mounting support
 • client-side printing support
 • audio support
 • authentication by smartcard and USB stick

x2gothinclient-common:

Common files for X2Go TCE (display manager / mini desktop).

xinit
Narzędzia inicjalizacji serwera X
Versions of package xinit
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.4-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xinit:
interfacecommandline, daemon, x11
networkserver
roleprogram
x11application
Popcon: 6512 users (18353 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xinit i startx to programy ułatwiające włączanie serwera X i ładujące podstawową sesję X-ów.

xpdf
Motif-based PDF reader using the Poppler library
Maintainer: Florian Schlichting
Versions of package xpdf
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.04+git20210103-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.04+git20210103-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.04+git20240202-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.04+git20240202-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.04+git20220601-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.03-17amd64,armel,armhf,i386
stretch3.04-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.04-13amd64,arm64,armhf,i386
upstream3.04+git20240613
Debtags of package xpdf:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useviewing
works-withtext
works-with-formatpdf
x11application
Popcon: 759 users (258 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

xpdf is a light-weight open source viewer for Portable Document Format (PDF) files (also called 'Adobe Acrobat' or 'Acrobat' files). This is just the xpdf viewer client; various command-line pdf tools are now provided via the poppler-utils package.

Debian's xpdf is a fork of Xpdf version 3, modified to use the Poppler PDF rendering library but keeping the Motif toolkit, and nowadays maintained as the xpopple project.

xserver-xorg-core
Xorg X serwer - główny serwer
Versions of package xserver-xorg-core
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.19.2-1+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.1.7-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security21.1.7-3+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates21.1.7-3+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie21.1.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid21.1.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-proposed-updates1.20.11-1+deb11u13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.20.11-1+deb11u13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.20.11-1+deb11u11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.20.4-1+deb10u14amd64,arm64,armhf,i386
buster1.20.4-1+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.19.2-1+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
upstream21.1.13
Debtags of package xserver-xorg-core:
hardwareinput, video
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
uitoolkitxlib
usedriver
x11xserver
Popcon: 87192 users (13977 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Xorg jest serwerem X dostępnym dla wielu architektur sprzętowych i systemów operacyjnych, który wywodzi się z serii X-serwerów XFree86 4.x.

Serwer Xorg obsługuje większość współczesnego sprzętu graficznego większości producentów i zastępuje wszystkie X-serwery Xfree86.

Więcej informacji na temat X.Org można znaleźć na stronie:

Pakiet został zbudowany z modułu xserwer z X.org.

Other screenshots of package xserver-xorg-core
VersionURL
2:1.20.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19517/simage/large-e84c13acf27b694af81cdede533ca9e2.png
Screenshots of package xserver-xorg-core
xserver-xorg-input-all
Serwer X z X.Org - metapakiet sterowników wejściowych
Versions of package xserver-xorg-input-all
ReleaseVersionArchitectures
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster7.7+19amd64,arm64,armhf,i386
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-input-all:
adminhardware
hardwareinput
roledummy
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zależny od pełnego zestawu sterowników wejściowych dla serwera X z X.Org (Xorg). Sam nie dostarcza żadnych sterowników i może zostać usunięty, jeśli mają być zainstalowane tylko niektóre sterowniki.

xserver-xorg-video-all
Serwer X z projektu X.Org -- metapakiet sterowników wyjścia
Versions of package xserver-xorg-video-all
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+19amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package xserver-xorg-video-all:
adminhardware
hardwarevideo
rolemetapackage, plugin
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet jest zależny od pełnego zestawu sterowników wyjścia do serwera X z projektu X.Org (Xorg). Samodzielnie nie dostarcza żadnego sterownika i może być usunięty, jeśli mają być zainstalowane tylko wybrane sterowniki.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236845