Debian Edu Project
Summary
LTSP-Thin-Client
Debian Edu LTSP thin client packages

This metapackage depends on various packages required for all LTSP thin client chroots in the Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu LTSP-Thin-Client packages

Official Debian packages with high relevance

autofs
nástroj na automatické pripájanie zväzkov v priestore jadra Linuxu
Versions of package autofs
ReleaseVersionArchitectures
bookworm5.1.8-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.2-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.0.8-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid5.1.9-1.1amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid5.1.9-1armel,armhf
Debtags of package autofs:
adminfilesystem
hardwarestorage
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
Popcon: 4139 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Autofs riadi fungovanie démonov automatického pripájania. Démoni automatického pripájania automaticky pripájajú súborové systémy pri prvom použití a odpájajú ich po určenej dobe nečinnosti. To sa deje na základe prednastavených mapovaní.

Automatický pripájač v jadre implementuje v Linuxe takmer kompletný automatický pripájač v štýle SunOS. Vyžaduje modul autofs4 (zabudovaný alebo oddelený) niektorej novšej verzie jadra.

Toto je démon autofs.

console-setup
program na nastavenie písma a klávesovej mapy na konzole
Versions of package console-setup
ReleaseVersionArchitectures
sid1.226all
trixie1.226all
bookworm1.221all
bullseye1.205all
buster1.193~deb10u1all
stretch1.164all
jessie1.123all
Debtags of package console-setup:
adminconfiguring
hardwareinput:keyboard
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
works-withfont
Popcon: 19884 users (28172 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje konzole rovnakú schému nastavenia ako má X Window System. Vo výsledku nie je nutné duplikovať alebo meniť súbory klávesnice len kvôli jednoduchým prispôsobeniam ako použitie mŕtvych kláves, klávesu fungujúceho ako AltGr alebo Compose, klávesov na prepínanie medzi natívnym a nenatívnym režimom atď.

Tento balík tiež nainštaluje písma pre konzolu podporujúce mnohé svetové jazyky. Poskytuje zjednotenú sadu rezov písma - klasické VGA, jednoduché Fixed a vyčistené Terminus, TerminusBold a TerminusBoldVGA.

dbus-user-session
jednoduchý systém na posielanie správ medzi procesmi (integrácia so systemd --user)
Versions of package dbus-user-session
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.14.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.10.32-0+deb9u1all
buster1.12.20-0+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security1.12.24-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.12.28-0+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.12.28-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.14.10-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.15.8-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.14.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-security1.10.28-0+deb9u1all
Popcon: 130092 users (18021 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

D-Bus je zbernica správ na posielanie správ medzi aplikáciami. Konceptuálne patrí v komplexnosti niekam medzi priame sockety a CORBA.

Na systémoch so systemd tento balík používa model relácií, v ktorom relácia používateľa začína pri jeho prvom prihlásení a neskončí, kým neskončia všetky jeho prihlasovacie relácie. Tento model zlučuje všetky paralelné negrafické prihlasovacie relácie (textový režim, ssh, cron atď.) a najviac jednu grafickú reláciu do jedinej „používateľ-relácie“ alebo „superrelácie“, v rámci ktorej sú zdieľané všetky služby D-Bus na pozadí.

Viaceré grafické relácie na používateľa momentálne v tomto režime nie sú podporované. V dôsledku toho je obzvlášť vhodný pre gdm, ktorý odpovedá na požiadavky na otvorenie paralelnej grafickej relácie prepnutím do existujúcej grafickej relácie a jej odomknutím.

Ak chcete zachovať tradičnú sémantiku relácií dbus, v ktorej sú prihlasovacie relácie od seba umelo oddelené, odstráňte tento balík a nainštalujte si namiesto neho dbus-x11.

Ďalšie informácie vo všeobecnosti o D-Bus nájdete v popise balíka dbus.

initramfs-tools
všeobecný modulárny generátor initramfs - automatizácia
Versions of package initramfs-tools
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.142all
jessie0.120+deb8u3all
stretch0.130all
buster0.133+deb10u1all
bullseye0.140all
bookworm0.142all
sid0.142all
Debtags of package initramfs-tools:
adminboot, filesystem, install, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-witharchive
Popcon: 101707 users (21726 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje nástroje na tvorbu spustiteľného initramfs pre balíky jadra Linux. initramfs sa načíta spolu s jadrom a zodpovedá za pripojenie koreňového systému a spustenie hlavného systému init.

locales
GNU C knižnica: Podpora národných jazykov (locale) - dáta
Versions of package locales
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.19-18+deb8u10all
trixie2.38-11all
sid2.38-11all
bookworm-security2.36-9+deb12u7all
bookworm2.36-9+deb12u4all
bullseye-proposed-updates2.31-13+deb11u10all
bullseye-security2.31-13+deb11u10all
bullseye2.31-13+deb11u8all
bullseye-updates2.31-13+deb11u5all
buster-security2.28-10+deb10u3all
buster2.28-10+deb10u1all
stretch2.24-11+deb9u4all
experimental2.39-1all
experimental2.39-2all
stretch-security2.24-11+deb9u1all
jessie2.19-18+deb8u10all
bookworm-proposed-updates2.36-9+deb12u7all
upstream2.39
Debtags of package locales:
adminconfiguring
develi18n
roleapp-data, program
scopeutility
suitegnu
Popcon: 15040 users (90627 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Strojovo čitateľné dátové súbory, zdieľané objekty a programy, ktoré používa knižnica C pre podporu lokalizácie (l10n) a internacionalizácie (i18n).

Tento balík obsahuje nástroje na tvorbu definícií locale zo zdrojových súborov (obsiahnuté v tomto balíku). Umožňuje vám určiť, ktoré definície sa vlastne vygenerujú. Takto sa šetrí miesto v porovnaní s tým, čo v tomto balíku bývalo v minulosti, keď sa štandardne vytvárali všetky locales. Taký balík mal rozbalený vyše 30 MB.

ltsp
Linux Terminal Server Project
Versions of package ltsp
ReleaseVersionArchitectures
trixie23.02-2all
sid23.02-2all
bullseye21.01-1+deb11u1all
bookworm23.02-1+deb12u1all
Popcon: 93 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Make an installation able to netboot as an LTSP client. For LTSP servers, also install the suggested packages (dnsmasq etc).

LTSP helps in netbooting LAN clients from a single installation that resides in a chroot or a VM on the LTSP server. This way maintaining tens or hundreds of clients is as easy as maintaining a single PC.

Screenshots of package ltsp
openssh-server
server secure shell (SSH) na zabezpečený prístup k vzdialeným počítačom
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
sid9.7p1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security7.9p1-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.7p1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 175527 users (7699 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je prenosná verzia OpenSSH, slobodnej implementácie protokolu Secure Shell podľa špecifikácie pracovnej skupiny IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) je program pre prihlasovanie ku vzdialenému stroju a vykonávanie príkazov na ňom. Poskytuje bezpečnú, šifrovanú komunikáciu medzi dvomi nedôveryhodnými strojmi cez nedôveryhodnú sieť. Zabezpečeným kanálom je tiež možné presmerovať spojenia X11 a ľubovoľné TCP/IP porty. Možno ho použiť na zaistenie bezpečného komunikačného kanála pre aplikácie.

Tento balík poskytuje sshd server.

V niektorých krajinách môže byť používanie akéhokoľvek šifrovania protizákonné bez špeciálneho povolenia.

ssh nahrádza nezabezpečený program rshd, ktorý je na väčšinu účelov zastaralý.

Screenshots of package openssh-server
p910nd
small printer daemon intended for diskless workstations
Versions of package p910nd
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.95-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.97-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package p910nd:
interfacedaemon
roleprogram
useprinting
Popcon: 7 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

p910nd is a small daemon that copies any data received on the port it is listening on to the corresponding printer port.

It is primarily intended for diskless Linux hosts running as printer drivers but there is no reason why it could not be used on diskful hosts.

Port 9100 is copied to /dev/lp0, 9101 to /dev/lp1 and 9102 to /dev/lp2. The default is port 9100 to /dev/lp0.

pulseaudio
zvukový server PulseAudio
Versions of package pulseaudio
ReleaseVersionArchitectures
bookworm16.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie16.1+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid16.1+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster12.2-4+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch10.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.0-13amd64,armel,armhf,i386
bullseye14.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports13.0-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream17.0
Debtags of package pulseaudio:
interfacedaemon
networkclient, server
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 58429 users (5775 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PulseAudio, v minulosti známy ako Polypaudio, je zvukový server pre systémy POSIX a WIN32. Je to kompatibilná náhrada zvukového servera ESD s oveľa lepšou dobou odozvy, kvalitou zmiešavania a prevzorkovania a celkovou architektúrou.

Toto sú niektoré vlastnosti PulseAudio:

 • Kvalitný softvérový zmiešavač viacerých zvukových tokov s podporou viac ako jedného zdroja a ústia. Je možné ho použiť na spojenie viacerých zvukových kariet do jednej (s prispôsobením rýchlosti vzorkovania).

 • Široké spektrum podporovaných klientských knižníc. Klientské aplikácie pre ESD, ALSA, oss, libao a GStreamer sú podporované bez zmeny. Natívne zásuvné moduly sú dostupné aj pre xmms a mplayer.

 • Dobré správanie s nízkou latenciou a veľmi presným meraním latencie pri prehrávaní a zázname. Schopnosť úplne synchronizovať viaceré prehrávané toky.

 • Sieťová transparentnosť umožňujúca aplikáciu prehrávať alebo zaznamenávať zvuk na inom počítači ako na ktorom beží.

 • Rozšíriteľná architektúra zásuvných modulov pre napr. jackd, multicast-rtp lirc a avahi.

Tento balík obsahuje démona a základnú sadu modulov.

Screenshots of package pulseaudio
x2goclient
klientská aplikácia X2Go (Qt5)
Versions of package x2goclient
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.0.3.1-4amd64,armel,armhf,i386
stretch4.0.5.2-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.1.2.1-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.0.3.1-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package x2goclient:
uitoolkitqt
Popcon: 439 users (68 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X2Go je serverové výpočtové prostredie s

 • obnovou relácií
 • podporou nízkeho prenosového pásma
 • podporou sprostredkovania relácií
 • podporou pripájania hromadného úložiska na strane klienta
 • podporou tlačenia na strane klienta
 • overovaním čipovou kartou a USB kľúčenkou

X2Go Client je grafický klient (Qt4) systému X2Go.

Screenshots of package x2goclient
x2gothinclient-common
X2Go thin client environment (common files)
Versions of package x2gothinclient-common
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.0.1-6+deb11u1all
bookworm1.5.0.1-10all
sid1.5.0.1-10all
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X2Go is a server based computing environment with

 • session resuming
 • low bandwidth support
 • session broker support
 • client-side mass storage mounting support
 • client-side printing support
 • audio support
 • authentication by smartcard and USB stick

x2gothinclient-common:

Common files for X2Go TCE (display manager / mini desktop).

xinit
nástroj na inicializáciu X servera
Versions of package xinit
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.4-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package xinit:
interfacecommandline, daemon, x11
networkserver
roleprogram
x11application
Popcon: 6488 users (19573 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xinit a startx sú programy umožňujúce naštartovanie X servera a načítanie základnej relácie X.

xpdf
Motif-based PDF reader using the Poppler library
Maintainer: Florian Schlichting
Versions of package xpdf
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.04+git20220601-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.04+git20240202-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster3.04-13amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.04-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.03-17amd64,armel,armhf,i386
buster-backports3.04+git20210103-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.04+git20210103-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.04+git20240202-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xpdf:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useviewing
works-withtext
works-with-formatpdf
x11application
Popcon: 707 users (455 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xpdf is a light-weight open source viewer for Portable Document Format (PDF) files (also called 'Adobe Acrobat' or 'Acrobat' files). This is just the xpdf viewer client; various command-line pdf tools are now provided via the poppler-utils package.

Debian's xpdf is a fork of Xpdf version 3, modified to use the Poppler PDF rendering library but keeping the Motif toolkit, and nowadays maintained as the xpopple project.

xserver-xorg-core
X server Xorg - jadro servera
Versions of package xserver-xorg-core
ReleaseVersionArchitectures
sid21.1.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.20.4-1+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.19.2-1+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bookworm21.1.7-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security21.1.7-3+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates21.1.7-3+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie21.1.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates1.20.11-1+deb11u13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.20.11-1+deb11u13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.20.11-1+deb11u11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.20.4-1+deb10u14amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.19.2-1+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386
upstream21.1.13
Debtags of package xserver-xorg-core:
hardwareinput, video
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
uitoolkitxlib
usedriver
x11xserver
Popcon: 85973 users (16483 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

X server Xorg je X server pre niekoľko architektúr a operačných systémov odvodený zo série 4.x X serverov XFree86.

X server Xorg podporuje väčšinu moderného grafického hardvéru od väčšiny dodávateľov a nahrádza všetky X servery XFree86.

Ďalšie informácie o X.Org nájdete na:

Tento balík je zostavený z modulu X.org xserver.

Other screenshots of package xserver-xorg-core
VersionURL
2:1.20.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19520/simage/large-fec770ab9f54c5b7582a0091e34bc41a.png
Screenshots of package xserver-xorg-core
xserver-xorg-input-all
X server X.Org - metabalík ovládačov vstupu
Versions of package xserver-xorg-input-all
ReleaseVersionArchitectures
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster7.7+19amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package xserver-xorg-input-all:
adminhardware
hardwareinput
roledummy
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík závisí od úplného balíka ovládačov vstupu X servera X.Org (Xorg). Samotný balík neposkytuje žiadne ovládače a možno ho odstrániť ak chcete mať nainštalované iba určité ovládače.

xserver-xorg-video-all
X server X.Org - metabalík ovládačov výstupu
Versions of package xserver-xorg-video-all
ReleaseVersionArchitectures
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
buster7.7+19amd64,arm64,armhf,i386
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-video-all:
adminhardware
hardwarevideo
rolemetapackage, plugin
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík závisí od úplného balíka ovládačov výstupu X servera X.Org (Xorg). Samotný balík neposkytuje žiadne ovládače a možno ho odstrániť ak chcete mať nainštalované iba určité ovládače.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 238262