Debian Med Project
Help us to see Debian used by medical practitioners and biomedical researchers! Join us on the Salsa page.
Summary
Phylogeny
Debian Med phylogeny packages

This lists Debian packages related to phylogeny for use in life sciences. The purpose of this compilation of packages is to have a handy subset of from the med-bio metapackage which contains a lot more than only phylogeny related software.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Med to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Med mailing list

Links to other tasks

Debian Med Phylogeny packages

Official Debian packages with high relevance

altree
Program til at udføre fylogeni-baserede forenings- og lokaliseringsanalyse
Versions of package altree
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.3.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.3.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.1-7amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package altree:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram, shared-lib
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ALTree var designet til at udføre associationsdetektering og lokalisering af modtagelighedssider ved hjælp af haplotype-fylogenetiske træer: for det første så giver det mulighed for detektering af en association mellem et kandidatgen og en sygdom, og for det andet gør det muligt at lave en hypotese om modtagelighedsloci.

Please cite: Claire Bardel, Vincent Danjean and Emmanuelle Genin: ALTree: association detection and localization of susceptibility sites using haplotype phylogenetic trees. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(11):1402-1403 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
beast-mcmc
Bayesiansk MCMC-fylogenetisk inferens
Versions of package beast-mcmc
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.8.0-1 (contrib)all
buster1.10.4+dfsg-1all
bullseye1.10.4+dfsg-2all
bookworm1.10.4+dfsg-5all
trixie1.10.4+dfsg-5all
sid1.10.4+dfsg-5all
stretch1.8.4+dfsg.1-1all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BEAST er et program til bayesiansk MCMC-analyse af molekylære sekvenser udviklet til flere platforme. Det er orienteret mod rodfæstede, tidsmålte fylogenier udledt ved hjælp af strenge eller afslappede molekylære urmodeller. Det kan anvendes som en fremgangsmåde til at rekonstruere fylogenier men er også en ramme til afprøvning af evolutionære hypoteser uden konditionering på en enkelt trætopologi. BEAST bruger MCMC til at lave et gennemsnit over træplads, således at hvert træ er vægtet proportional med dens senere sandsynlighed. Inkluderet er en simpel brugerflade til opsætning af standardanalyser og en række programmer til at analysere resultaterne.

The package is enhanced by the following packages: beast-mcmc-doc beast-mcmc-examples
Please cite: Alexei J Drummond and Andrew Rambaut: BEAST: Bayesian evolutionary analysis by sampling trees. (PubMed,eprint) BMC Evol Biol 8(7):214 (2007)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
clustalw
Global nukleotid eller peptid sekvensjustering
Versions of package clustalw
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.1+lgpl-7amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.1+lgpl-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1+lgpl-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1+lgpl-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.1+lgpl-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1+lgpl-4amd64,armel,armhf,i386
sid2.1+lgpl-7amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package clustalw:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 24 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette program udfører en sammenligning af flere nukleotid- eller aminosyresekvenser. Det genkender formatet for inddatasekvenser, og om sekvenser er nukleinsyre (DNA / RNA) eller aminosyre (proteiner). Uddataformatet kan vælges i forskellige formater for flere sammenligninger såsom Phylip eller FASTA. Clustal W er velaccepteret.

Produktionen af ​​Clustal W kan redigeres manuelt, men helst med et justeringssredigeringsprogram som SeaView eller indenfor dens følgesvend Clustal X. Når man bygger en model fra din sammenligning, kan denne anvendes til forbedrede databasesøgninger. Debianpakken HMMER skaber en sådan i form af en HMM.

The package is enhanced by the following packages: clustalw-mpi
Please cite: M. A. Larkin, G. Blackshields, N. P. Brown, R. Chenna, P. A. McGettigan, H. McWilliam, F. Valentin, I.M. Wallace, A. Wilm, R. Lopez, J. D. Thompson, T. J. Gibson and D. G. Higgins: Clustal W and Clustal X version 2.0. (PubMed,eprint) Bioinformatics 23(21):2947-2948 (2007)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence analysis
clustalx
Flere sammenligninger af nukledie syre- og proteinsekvenser - grafisk brugerflade
Versions of package clustalx
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.1+lgpl-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1+lgpl-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1+lgpl-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.1+lgpl-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.1+lgpl-3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1+lgpl-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1+lgpl-8amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package clustalx:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitmotif
useanalysing, comparing, viewing
works-with-formatplaintext
x11application
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder en grafisk brugerflade for Clustals program for sekvenssammenligning. Det tilbyder et integreret miljø for udførsel af flere sekvens- og profilsammenligninger for at analysere resultaterne.

Menuen i rullegardinet øverst i vinduet giver dig mulighed for at vælge alle indstillinger krævet for traditionel flersekvens- og profilsammenligning. Du kan klippe og indsætte sekvenser for at ændre rækkefølgen for sammenligningen; du kan vælge et undersæt af sekvenser der skal sammenlignes; du kan vælge et underinterval af sammenligningen der kan rettes ud og indsættes tilbage i den originale sammenligning.

En sammenlignende kvalitetsanalyse kan udføres og lavt bedømte segmenter eller exceptionelle rester kan fremhæves.

Please cite: M.A. Larkin, G. Blackshields, N.P. Brown, R. Chenna, P.A. McGettigan, H. McWilliam, F. Valentin, I.M. Wallace, A. Wilm, R. Lopez, J.D. Thompson, T.J. Gibson and D.G. Higgins: Clustal W and Clustal X version 2.0. (PubMed,eprint) Bioinformatics 23(21):2947-2948 (2007)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
Topics: Sequence analysis
dialign
Segmentbaseret flersekvensjustering
Versions of package dialign
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.2.1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.2.1-7amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.1-10amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.2.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package dialign:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 18 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DIALIGN2 er et kommandolinjeværktøj som kan gennemføre justering af flere protein- eller DNA-sekvenser. Det konstruerer justeringer med gabsfrie par af modsvarende segmenter fra sekvenserne. Dette rangeringsskema for justeringer er den grundlæggende forskel mellem DIALIGN og andre globale eller lokale justeringsmetoder. Bemærk at DIALIGN ikke gør brug af nogen sanktioner over for gab.

Please cite: Burkhard Morgenstern: DIALIGN 2: improvement of the segment-to-segment approach to multiple sequence alignment. (PubMed,eprint) Bioinformatics 15(3):211-218 (1999)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
dialign-tx
Segmentbaseret flersekvensjustering
Versions of package dialign-tx
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.2-7amd64,armel,armhf,i386
trixie1.0.2-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.2-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.2-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.0.2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.2-12amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dialign-tx:
fieldbiology, biology:bioinformatics
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 15 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DIALIGN-TX er et kommandolinjeværktøj til udførsel af flerjustering af protein- eller DNA-sekvenser. Det er en fuldstændig reimplementering af den segmentbaserede fremgangsmåde inklusiv flere nye forbedringer og heuristik som forbedrer kvaliteten af uddatajusteringer væsentligt sammenlignet med DIALIGN 2.2 og DIALIGN-T. For parvis justering bruger DIALIGN-TX en algoritme til fragmentkædning som favoriserer kæder med lave resultater for lokale justeringer over isolerede fragmenter med høje resultater. For flerjustering bruger DIALIGN-TX en forbedret grådig procedure som er mindre følsom for falske lokale sekvensensheder.

The package is enhanced by the following packages: dialign-tx-data
Please cite: Amarendran R. Subramanian, Michael Kaufmann and Burkhard Morgenstern: DIALIGN-TX: greedy and progressive approaches for segment-based multiple sequence alignment. (PubMed) Algorithms for Molecular Biology 3(1):6 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
exonerate
generisk værktøj til parvis sekvenssammenligning
Versions of package exonerate
ReleaseVersionArchitectures
buster2.4.0-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.0-6amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package exonerate:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
works-with-formatplaintext
Popcon: 66 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Exonerate tillader justering af sekvenser via en model med flere justeringer, der bruger enten udførlig dynamisk programmering eller en variation af heuristiker. De meste af funktionaliteten i den dynamsike Wiseprogrammeringspakke blev erstattet med C for bedre effektivitet. Exonerate er en tilhørende komponent i opbygningen af databaserne Ensembl genome, der tilbyder sammenligningsoversigter mellem RNA- og DNA-sekvenser og dermed afgør opdelingsvariationer og kodesekvenser generelt.

Et simulationssystem In-silico PCR Experiment (se manualsiden for ipcress) pakkes med exonerate.

Denne pakke kommer også med et udvalg af redskaber til udførelse af enkle og hurtige manipulationer på fasta-filer over 2 Gb.

Please cite: Guy C. Slater and Ewan Birney: Automated generation of heuristics for biological sequence comparison. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 6(1):31 (2005)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
fastdnaml
Værktøj for konstruktion af fylogentiske træer for DNA-sekvenser
Versions of package fastdnaml
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.2-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.2-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.2-14amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.2-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.2-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2.2-10amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package fastdnaml:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

fastDNAml er et program afledt fra Joseph Felsensteins version 3.3 DNAML (del af hans PHYLIP-pakke). Bruger bør konsultere dokumentationen for DNAML før de bruger dette program.

fastDNAml er et forsøg på at løse det samme problem som DNAML, men at gøre dette hurtigere og med mindre brug af hukommelse, så at større træer og/eller flere bootstrap-replikater kan håndteres. Meget af fastDNAml er bare en genindspilning af PHYLIP 3.3 DNAML-programmet fra PASCAL til C.

Bemærk at dette programs hjemmeside ikke længere er tilgængeligt og at dette program derfor nok ikke vil se yderligere opdateringer.

Please cite: Gary J. Olsen, Hideo Matsuda, Ray Hagstrom and Ross Overbeek: fastDNAml: a tool for construction of phylogenetic trees of DNA sequences using maximum likelihood. (PubMed,eprint) Comput Appl Biosci 10(1):41-48 (1994)
fasttree
Fylogenetiske træer fra opstillinger af nukleotid- eller proteinsekvenser
Versions of package fasttree
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.10-2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.1.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.1.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.1.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.7-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FastTree udleder cirka-maksimum-likelihood fylogenetiske træer fra opstillinger af nukleotid- eller proteinsekvenser. Den håndterer opstillinger med op til en million sekvenser på rimelig tid og brug af hukommelse. For store justeringer er FastTree 100-1000 gange hurtigere end PhyML 3.0 eller RAxML 7.

FastTree er mere præcis end PhyML 3 med standardindstillinger, og meget mere præcis end afstands-matrix metoder, der traditionelt anvendes til store justeringer. FastTree bruger Jukes-Cantor eller generaliseret tid-reversible (GTR) modeller af nukleotid-evolution og JTT (Jones- Taylor-Thornton 1992) modelaminosyreevolution. For at tage højde for de varierende satser evolution på tværs af steder, bruger FastTree en enkelt sats for hvert sted (»CAT«-tilnærmelsen). Hvis du hurtigt vil estimere pålideligheden af hver splittelse i træet, FastTree beregner lokal støtteværdier med Shimodaira-Hasegawa-test (disse er de samme som PhyML 3s »SH-lignende lokale understøtninger«).

Denne pakke indeholder en enkelt gevindudførelse (fasttree) og en parallel udgave, som bruger OpenMP (fasttreMP).

Please cite: Morgan N. Price, Paramvir S. Dehal and Adam P. Arkin: FastTree 2 -- Approximately Maximum-Likelihood Trees for Large Alignments.. (PubMed,eprint) PLoS ONE 5(3):e9490 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
figtree
Grafisk fylogenetisk træfremviser
Versions of package figtree
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4-2all
sid1.4.4-6all
buster1.4.4-3all
stretch1.4.2+dfsg-2all
bullseye1.4.4-5all
bookworm1.4.4-5all
trixie1.4.4-6all
Popcon: 4 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FigTree er designet som en grafisk fremviser af fylogenetiske træer og som et program til at fremstille udgivelsesklare figurer. Det er specielt designet til at vise summerede og kommenterede træer fremstillet af BEAST.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
gmap
Opdelt og SNP-overholdende justering for mRNA og korte læsninger
Versions of package gmap
ReleaseVersionArchitectures
trixie2024-05-20+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64
jessie2014-10-22-1 (non-free)amd64
stretch2017-01-14-1 (non-free)amd64
buster2019-01-24-1 (non-free)amd64
bullseye2021-02-22+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
bookworm2021-12-17+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
sid2024-05-20+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64
Debtags of package gmap:
fieldbiology, biology:bioinformatics, biology:structural
roleprogram
useanalysing
Popcon: 5 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke indeholder programmerne GMAP og GSNAP samt redskaber til at håndtere genomdatabaser i GMAP/GSNAP-formatet. GMAP (Genomic Mapping and Alignment Program) er et værktøj til at sammenligne EST-, mRNA- og cDNA-sekvenser. GSNAP (Genomic Short-read Nucleotide Alignment Program) er et værktøj til at sammenligne single-end og paired-end transkriptom-læsninger. Begge værktøjer kan bruge en database med

 • kendte splice-sider og identify novel splice-sider
 • kendte single-nucleotide polymorphisms (SNPs) GSNAP kan sammenligne bisulfit-behandlet DNA.
Please cite: Thomas D. Wu and Serban Nacu: Fast and SNP-tolerant detection of complex variants and splicing in short reads. (PubMed,eprint) Bioinformatics 26(7):873-81 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
hmmer
Profilskjulte Markov-modeller for proteinsekvensanalyse
Versions of package hmmer
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.3.2+dfsg-1amd64,i386
buster3.2.1+dfsg-1amd64,i386
trixie3.4+dfsg-2amd64,arm64,i386
bullseye3.3.2+dfsg-1amd64,i386
sid3.4+dfsg-2amd64,arm64,i386
jessie3.1b1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch3.1b2+dfsg-5amd64,i386
Debtags of package hmmer:
biologyformat:aln, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
works-withdb
works-with-formatplaintext
Popcon: 24 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HMMER er en implementering af profilskjulte Markov-modelmetoder for sensitive søgninger i biologiske sekvensdatabaser med brug af flersekvensjusteringer som forespørgsler.

Givet en flersekvensjustering som input, bygger HMMER en statistisk model kaldt »skjult Markovmodel«, som kan bruges som en forespørgsel ind i en sekvensdatabase for at finde (og/eller justere) yderligere homologier for sekvensfamilien.

Please cite: S. R. Eddy: Profile hidden Markov models. (PubMed,eprint) Bioinformatics 14(9):755-763 (1998)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package hmmer
iqtree
Effektivt fylogenetisk program ved maksimal sandsynlighed
Versions of package iqtree
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.7+dfsg-1amd64,i386
stretch1.5.3+dfsg-2amd64,i386
buster1.6.9+dfsg-1amd64,i386
bullseye1.6.12+dfsg-1amd64,i386
bookworm2.0.7+dfsg-1amd64,i386
trixie2.0.7+dfsg-1amd64,i386
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

IQ-TREE er et meget effektivt maksimal sandsynlighedsfylogenetisk program med følgende nøglefunktioner blandt flere:

 • En hidtil ukendt hurtig og effektiv stokastisk algoritme til at estimere maksimale sandsynlighedstræer. IQ-TREE overgår både RAxML og PhyML i form af sandsynlighed, men kræver tilsvarende mængde beregning (se Nguyen et al., 2015)
 • En ultrahurtig bootstrap-tilnærmelse til at vurdere branchestøtter (se Minh et al., 2013)
 • En bred vifte af substitutionsmodeller for binær, DNA, protein, codon, og morfologiske tilpasninger
 • Ultrahurtig model valg for alle datatyper, 10 til 100 gange hurtigere end jModelTest og ProtTest
 • Find bedste partitionsskema ligesom PartitionFinder
 • Partitioneret modeller med blandede datatyper for fylogenetiske (multigenfamilier) sammenligninger, der giver mulighed for separate, proportionale, eller fælles grenlængder blandt gener
 • Støtte til fylogenetisk sandsynlighedsbibliotek (PLL) (se Flouri et al., 2014)
Please cite: Lam Tung Nguyen, Heiko A. Schmidt, Arndt von Haeseler and Bui Quang Minh: IQ-TREE: A fast and effective stochastic algorithm for estimating maximum likelihood phylogenies. (PubMed,eprint) Mol. Biol. Evol. 32(1):268-274 (2015)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
jmodeltest
HPC-udvalg af modeller for nukleotid substitution
Versions of package jmodeltest
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1.10+dfsg-5all
sid2.1.10+dfsg-12all
trixie2.1.10+dfsg-12all
bullseye2.1.10+dfsg-10all
bookworm2.1.10+dfsg-12all
buster2.1.10+dfsg-7all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

jModelTest er et værktøj til at udføre statistisk valg af bedst egnede modeller for nukleotidsubstitution. Værktøjet gennemfører fem forskellige modelselektionsstrategier: hierarkiske og dynamiske sandsynlighedskvotienttest (hLRT og dLRT), Akaike og bayesianske oplysningskriterier (AIC og BIC), og en beslutningsteorimetode (DT). Det giver også skøn over modeludvælgelsesusikkerheden, parametervigtighed og model-gennemsnit parameterestimater, herunder model-gennemsnit for trætopologier. jModelTest 2 omfatter High Performance Computing-funktioner (HPC) og ekstra funktioner som nye strategier for træoptimering, model- gennemsnit fylogenetiske træer (både topologi- og grenlængde), heuristisk filtrering og automatisk logning af brugeraktivitet.

Please cite: Diego Darriba, Guillermo L Taboada, Ramón Doallo and David Posada: jModelTest 2: more models, new heuristics and parallel computing. (PubMed) Nature Methods 9(8):772 (2012)
Registry entries: SciCrunch 
kalign
Global og progressiv flersekvensjustering
Versions of package kalign
ReleaseVersionArchitectures
sid3.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.03+20110620-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.03+20110620-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.03+20110620-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package kalign:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 16 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kalign er et kommandolinjeværktøj til at udføre flerjustering af biologiske sekvenser. Den bruger Muth-Manbers algoritme til strengmatchning, både til at forbedre præcisionen og hastigheden for justeringen. Den bruger global, progressiv justeringsfremgangsmåde, forbedret ved at bruge en omtrentlig strengmatchende algoritme til at beregne sekvensafstande og ved at indarbejde lokale matchninger i den ellers globale justering.

Please cite: Lassmann, Timo.: Kalign 3: multiple sequence alignment of large datasets. (eprint) Bioinformatics 36(6):1928-1929 (2020)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
mrbayes
Bayesiansk inferens for fylogeni
Versions of package mrbayes
ReleaseVersionArchitectures
sid3.2.7a-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.2.6+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
buster3.2.6+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.2.7a-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.7a-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.2.7a-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie3.2.3+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bayesiansk inferens for fylogeni er baseret på en kvantitet kaldt den posterior sandsynlighedsfordeling for træer, som er sandsynligheden for et træ betinget af observationerne. Den betingelse opnås ved hjælp af Bayes sætning. Den posterior sandsynlighedsfordeling for træer er umuligt at beregne analytisk; i stedet, bruger MrBayes en simuleringsteknik kaldet Markov chain Monte Carlo (eller MCMC) at tilnærme posteriore sandsynligheder af træer.

The package is enhanced by the following packages: mrbayes-doc
Please cite: Fredrik Ronquist, Maxim Teslenko, Paul van der Mark, Daniel L. Ayres, Aaron Darling, Sebastian Höhna, Bret Larget, Liang Liu, Marc A. Suchard and John P. Huelsenbeck: MrBayes 3.2: Efficient Bayesian Phylogenetic Inference and Model Choice across a Large Model Space. (PubMed,eprint) Systematic Biology (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package mrbayes
muscle
Flerjusteringsprogram for proteinsekvenser
Versions of package muscle
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.8.31-1amd64,armel,armhf,i386
trixie5.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid5.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.8.31+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.1551-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.8.1551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package muscle:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 20 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MUSCLE er et flerjusteringsprogram for proteinsekvenseer. MUSCLE står for flersekvenssammenligning efter log-forventning. I forfatternes test opnåede MUSCLE den højeste pointgivning af alle testede programmer i flere målinger for forskellige justeringspræcisioner, og programmet er også et af de hurtigste programmer på markedet.

Please cite: Robert C. Edgar: MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 32(5):1792-1797 (2004)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence analysis
Screenshots of package muscle
muscle3
multiple alignment program of protein sequences
Versions of package muscle3
ReleaseVersionArchitectures
sid3.8.1551-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.8.1551-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.8.1551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MUSCLE is a multiple alignment program for protein sequences. MUSCLE stands for multiple sequence comparison by log-expectation. In the authors tests, MUSCLE achieved the highest scores of all tested programs on several alignment accuracy benchmarks, and is also one of the fastest programs out there.

This is version 3 of the muscle program. It is a different program than muscle version 5 which is packaged as muscle in Debian.

Please cite: Robert C. Edgar: MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 32(5):1792-1797 (2004)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence analysis
mustang
strukturel justering på flere måder af proteiner
Versions of package mustang
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie3.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.2.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.3-3amd64,arm64,armhf,i386
sid3.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mustang:
biologypeptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 16 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mustang er en algoritme til justering af flere proteinstrukturer. Givet et sæt af PDB-filer, bruger programmet den rumlige information i Calpha-atomer hos sættet til at producere en sekvensjustering. Baseret på en progressiv parvis heuristik fortsætter algoritmen så igennem et antal raffineringsgennemløb. Mustang rapporterer den flertydige sekvensjustering og den tilsvarende superplacering af strukturer.

The package is enhanced by the following packages: mustang-testdata
Please cite: Arun S. Konagurthu, James C. Whisstock, Peter J. Stuckey and Arthur M. Lesk: MUSTANG: A multiple structural alignment algorithm. (PubMed) Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 64(3):559-574 (2006)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package mustang
njplot
Fylogenetisk trætegningsprogram
Versions of package njplot
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4-8amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package njplot:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitmotif
useanalysing, editing, organizing, printing, viewing
works-withbiological-sequence
works-with-formatplaintext
x11application
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NJplot kan tegne ethvert dendrogram, der kan udtrykkes i det almindelige polygene træformat (f.eks. det format, der bruges af Phylip-pakken). NJplot

 er især praktisk for fæstnede og ikke-fæstnede træer fra
træopbygningsmetoderne parsimony, afstand eller maximum-likelihood.
Please cite: G. Perrière and M. Gouy: WWW-query: An on-line retrieval system for biological sequence banks. (PubMed) Biochimie 78(5):364–369 (1996)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package njplot
phylip
Programpakke for udledning af fylogenier
Versions of package phylip
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.697+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.697+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.697+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.696+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.696+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.697+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.697+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package phylip:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 30 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PHYLogeny Inference Package er en programpakke for udledning af fylogenier (evolutionstræer) fra sekvenser. Tilgængelige metoder i pakken inkluderer parsimony, afstandsmatrix og sandsynlighedsmetoder, inklusive bootstrapping og konsensustræer. Datatyper som kan håndteres inkluderer molekylære sekvenser, genfrekvenser, begrænsningssider, afstandsmatricer og 0/1 diskrete tegn.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
phyml
Fylogenisk estimering der bruger maksimum lIkelihood
Versions of package phyml
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.2.0+dfsg-7amd64,arm64,armhf,i386
sid3.3.20220408-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.3.20220408-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.3.20220408-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.20200621-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.20180621-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie20120412-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package phyml:
biologypeptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing, comparing
works-withbiological-sequence
Popcon: 17 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PhyML er et program, som estimerer maksimum likelihood-fylogenier baseret på sammenligninger af nukleotid- eller aminosyresekvenser. Programmet tilbyder en bred vifte af indstillinger, som blev designet til at lette fylogentiske standardanalyser. PhyML's største styrke ligger i det store antal erstatningsmodeller koblet til diverse indstillinger for søgning i rummet med fylogenetiske trætopologier, der går fra meget hurtige og effektive metoder til langsommere, men mere præcise fremgangsmåder. Programmet implementerer også to metoder til at evaluere grenunderstøttelser i en god statistisk ramme (den ikkeparametriske bootstrap og den tilnærmede likelihood-forholdstest).

PhyMl blev designet til at behandle moderate til store datasæt. I teorien kan sammenligninger med op til 4.000 sekvenser og længde op til 2.000.000 tegn analyseres. I praksis er mængden af hukommelse til at behandle et datasæt proportional med produktet af antallet af sekvenser og deres længde. Et stort antal sekvenser kan derfor kun behandles, såfremt de er korte. PhyMl kan også håndtere lange sekvenser, så længe der ikke er mange. Med de fleste standardcomputere er komfortzonen for PhyML generelt omkring 3 til 500 sekvenser, som er mindre end 2.000 tegn lange.

Denne pakke inkluderer også PhyTime.

Please cite: Stéphane Guindon: Bayesian estimation of divergence times from large sequence alignments. (PubMed,eprint) Molecular Biology and Evolution 27(8):1768-81 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package phyml
poa
Partial Order Alignment for flere sekvenssammenligninger
Versions of package poa
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0+20060928-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0+20060928-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0+20060928-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.0+20060928-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0+20060928-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0+20060928-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.0+20060928-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package poa:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-with-formatplaintext
Popcon: 15 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

POA er Partial Order Alignment, et hurtigt program for flere sekvenssammenligninger (MSA) i bioinformatik. Dets fordele er hastighed, skalabilitet, sensitivitet og den overlegne evne til at håndtere forgrening/indels i sammenligningen. Delvis rækkesammenligning er en tilgang til MSA, som kan kombineres med de eksisterende metoder, såsom gradvis sammenligning. POA sammenligner optimalt et par MSA'er, og kan derfor anvendes direkte til progressive sammenligningsmetoder såsom CLUSTAL. For store sammenligninger er Progressive POA 10-30 gange hurtigere end CLUSTALW.

Registry entries: Bioconda 
Screenshots of package poa
populations
Program til befolkningsgenetik
Versions of package populations
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.33+svn0120106-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.33+svn0120106+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.2.33+svn0120106-2.1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.33+svn0120106+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.33+svn0120106+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.33+svn0120106+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.33+svn0120106+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package populations:
roleprogram
uitoolkitqt
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Populations er et program til befolkningsgenetik. Det beregner genetiske afstande mellem befolkninger eller individuelle personer. Det bygger fylogenetiske træer (NJ eller UPGMA) med boostrap-værdier.

Screenshots of package populations
pplacer
phylogenetic placement and downstream analysis
Versions of package pplacer
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1~alpha19-8amd64,arm64,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.1~alpha19-4amd64,arm64,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pplacer places reads on a phylogenetic tree. guppy (Grand Unified Phylogenetic Placement Yanalyzer) yanalyzes them. rppr is a helpful tool for working with reference packages.

Pplacer places query sequences on a fixed reference phylogenetic tree to maximize phylogenetic likelihood or posterior probability according to a reference alignment. Pplacer is designed to be fast, to give useful information about uncertainty, and to offer advanced visualization and downstream analysis.

Please cite: Frederick A Matsen, Robin B Kodner and E Virginia Armbrust: pplacer: linear time maximum-likelihood and Bayesian phylogenetic placement of sequences onto a fixed reference tree. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 11:538 (2010)
Registry entries: Bioconda 
proalign
Probabilistic multiple alignment program
Versions of package proalign
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.603-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.603-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.603-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.603-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.603-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.603-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.603-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ProAlign performs probabilistic sequence alignments using hidden Markov models (HMM). It includes a graphical interface (GUI) allowing to (i) perform alignments of nucleotide or amino-acid sequences, (ii) view the quality of solutions, (iii) filter the unreliable alignment regions and (iv) export alignments to other software.

ProAlign uses a progressive method, such that multiple alignment is created stepwise by performing pairwise alignments in the nodes of a guide tree. Sequences are described with vectors of character probabilities, and each pairwise alignment reconstructs the ancestral (parent) sequence by computing the probabilities of different characters according to an evolutionary model.

Please cite: Ari Löytynoja and Michel C Milinkovitch: A hidden Markov model for progressive multiple alignment. (PubMed,eprint) Bioinformatics 19(12):1505-13 (2003)
probalign
Multiple sekvensjustering med brug partitionsfunktionel posteriore sandsynligheder
Versions of package probalign
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.4-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4-8amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.4-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.4-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 13 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Probalign bruger estimater, fra partitionsfunktionelle posteriore sandsynligheder, til at beregne den maksimale præcision for multiple sekvensjusteringer. Den yder statistisk set betydeligt bedre end de ledende justeringsprogrammer Probcons v1.1, MAFFT v5.851 og MUSCLE v3.6 i ydelsesmålinger fra BAliBASE 3.0, HOMSTRAD og OXBENCH. Forbedringerne med Probalign er størst på datasæt, der indeholder udvidelser til N/C- terminalen, og på datasæt med sekvenser som er lange sekvenser og har heterogene længder. Med datasæt bestående af heterogene længder, der indeholder gentagelser, er præcisionen for Probalign 10 % og 15 % højere end de andre tre metoder, når standardafvigelse på længden er mindst 300 og 400.

Please cite: Usman Roshan and Dennis R. Livesay: Probalign: multiple sequence alignment using partition function posterior probabilities. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(22):2715-21 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
probcons
flersekvens-sammenstilling baseret på probabilistisk konsistens (PROBabilistic CONSistency)
Versions of package probcons
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.12-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.12-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.12-12amd64,arm64,armhf,i386
sid1.12-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.12-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.12-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.12-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package probcons:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 17 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Værktøj til at fremstille flere sammenstillinger af proteinsekvenser. Med brug af probabilistiske modelleringer og teknikker til konsistensbaserede sammenstillinger, har PROBCONS opnået den højeste nøjagtighed blandt alle sammenstillingsmetoder til dato. I BAliBASE-databasen med sammenligninger af sammenstillinger, viser sammenstillinger fremstillet af PROBCONS statistisk signifikante forbedringer i forhold til andre aktuelle programmer, indeholdende i gennemsnit 7% flere korrekt sammenstillede kolonner end de som stammer fra T-Coffee, 11% flere korrekt sammenstillede kolonner end dem fra CLUSTAL W, og 14% mere korrekt sammenstillede kolonner end dem fra DIALIGN.

Please cite: Chuong B. Do, Mahathi S.P. Mahabhashyam, Michael Brudno and Serafim Batzoglou: ProbCons: Probabilistic consistency-based multiple sequence alignment. (PubMed,eprint) Genome Research 15(2):330-340 (2005)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package probcons
proda
multi-sammenligning af protein-sekvenser
Versions of package proda
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-12amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-8amd64,armel,armhf,i386
sid1.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package proda:
biologynuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 15 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ProDA er et system til automatiseret detektering og sammenligning af homologe regioner i kollektioner af proteiner med arbitrære domæne- arkitekturer. Givent et input sæt af ikke-sammenlignede sekvenser, vil ProDA identificere alle homologe regioner som fremkommer i en eller flere sekvenser, og returnerer en kollektion af lokale flerjusteringer for disse regioner.

Please cite: Tu Minh Phuong, Chuong B. Do, Robert C. Edgar and Serafim Batzoglou: Multiple alignment of protein sequences with repeats and rearrangements. (PubMed,eprint) Nucl. Acids Res. 34(20):5932-5942 (2006)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
Screenshots of package proda
prottest
selection of best-fit models of protein evolution
Versions of package prottest
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.4.2+dfsg-8all
sid3.4.2+dfsg-8all
stretch3.4.2+dfsg-2all
bookworm3.4.2+dfsg-8all
bullseye3.4.2+dfsg-5all
buster3.4.2+dfsg-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PROTTEST (ModelTest's relative) is a program for selecting the model of protein evolution that best fits a given set of sequences (alignment). This java program is based on the Phyml program (for maximum likelihood calculations and optimization of parameters) and uses the PAL library as well. Models included are empirical substitution matrices (such as WAG, LG, mtREV, Dayhoff, DCMut, JTT, VT, Blosum62, CpREV, RtREV, MtMam, MtArt, HIVb, and HIVw) that indicate relative rates of amino acid replacement, and specific improvements (+I:invariable sites, +G: rate heterogeneity among sites, +F: observed amino acid frequencies) to account for the evolutionary constraints impossed by conservation of protein structure and function. ProtTest uses the Akaike Information Criterion (AIC) and other statistics (AICc and BIC) to find which of the candidate models best fits the data at hand.

Please cite: Diego Darriba, Guillermo L. Taboada, Ramón Doallo and David Posada: ProtTest 3: fast selection of best-fit models of protein evolution. (PubMed,eprint) Bioinformatics 27(8):1164-5 (2011)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
quicktree
Neighbor-Joining-algoritme for fylogenier
Versions of package quicktree
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Quicktree er en effektiv implementering af Neighbor-Joining-algoritmen (PMID: 3447015), der kan rekonstruere fylogenier fra store sammenligninger i tid mindre end universets alder.

QuickTree accepterer både afstandsmatrix og data fra multiple-sequence-alignment. Den første skal være i PHYLIP-format. Den sidste skal være i Stockholm-format, der er standardformet for sammenligning for Pfam-databasen. Sammenligninger i forskellige formater kan konverteres til Stockholm-formatet via programmet sreformat, der er en del af pakken HMMer (hmmer.org).

Tress skrives til standardud, i Newick/New-Hampshire-formatet brugt af PHYLIP og mange andre programmer.

seaview
Grænseflade til flere platforme for sekvenssammenligning og fylogeni
Versions of package seaview
ReleaseVersionArchitectures
buster4.7-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.6.1.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.5.3.1-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm5.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid5.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye5.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package seaview:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeutility
uitoolkitfltk
usecomparing, editing, printing, viewing
works-withbiological-sequence
works-with-formatplaintext
x11application
Popcon: 11 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SeaView er en fremviser og redigeringsprogram for sammenligninger af flere sekvenser, dvs. DNA- eller proteinsekvenser placeres hver især i deres egen separate linje, så at nukleotid/amino-syren på en bestemt position (kolonne) antages at have den samme biokemiske egenskab.

SeaView læser og skriver diverse filformater (NEXUS, MSF, CLUSTAL, FASTA, PHYLIP, MASE, Newick) for DNA og proteinsekvenser og af fylogenetiske træer. Sammenligninger kan redigeres manuelt. SeaView driver programmerne Muscle eller Clustal Omega for flere sekvenssammenligninger, og giver også mulighed for at bruge alle eksterne sammenligningsalgoritmer, som kan læse og skrive FASTA-formaterede filer. Programmet beregner fylogenetiske træer og sparer på ressourcerne ved at bruge PHYLIP's dnapars/protpars-algoritmen, på afstand med NJ- eller BioNJ-algoritmer på en række evolutionære afstande, eller ved maximum likelihood via programmet PhyML 3.0.

SeaView tegner fylogenetiske træer på skærmen eller til PostScript-filer, og giver mulighed for at hente sekvenser fra EMBL/GenBank/UniProt via internettet.

The package is enhanced by the following packages: muscle muscle3
Please cite: Manolo Gouy, Stephane Guindon and Olivier Gascuel: SeaView version 4: a multiplatform graphical user interface for sequence alignment and phylogenetic tree building. (PubMed,eprint) Mol Biol Evol 27(2):221-224 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
Screenshots of package seaview
sigma-align
Simpel grådig flerjustering af ikke-kodende DNA-sekvenser
Versions of package sigma-align
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1.3-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.3-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.1.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.3-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.1.3-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package sigma-align:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sigma (»Simple greedy multiple alignment«, simpel grådig flerjustering) er et justeringsprogram. Dets algoritme og scoringsskema er designet specifikt til ikke-kodende DNA-sekvenser.

Den bruger en strategi til søgning efter bedst mulige, gabsfrie, lokale justeringer. Dette sker ved hvert trin, for at gøre den bedst mulige justering konsistent med eksisterende justeringer. Den scorer signifikansen af justeringen baseret på længden af de justerede fragmenter og en baggrundsmodel. Disse kan tildeles eller estimeres fra en tillægsfil med intergenisk DNA.

Please cite: Siddharthan, Rahul: Sigma: multiple alignment of weakly-conserved non-coding DNA sequence. (PubMed) BMC Bioinformatics 7(1):143 (2006)
Registry entries: Bio.tools 
spread-phy
Analyser og visualiser fylogeografiske rekonstruktioner
Versions of package spread-phy
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.7+dfsg-1all
jessie1.0.5+dfsg-1 (contrib)all
buster1.0.7+dfsg-2all
bullseye1.0.7+dfsg-3all
bookworm1.0.7+dfsg-5all
trixie1.0.7+dfsg-5all
sid1.0.7+dfsg-5all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SPREAD er et brugervenligt program til at analysere og visualisere fylogeografiske rekonstruktioner, der er et resultat af bayesiansk indledning af spatio-temporal diffusion.

Der er en øvelse for SPREAD på nettet http://www.kuleuven.be/aidslab/phylogeography/tutorial/spread_tutorial.html

Oprindelig er dette program navngivet »spread«. Der er dog allerede en sådan pakke i Debian og derfor blev et »phy« for phylogeny tilføjet.

Please cite: Filip Bielejec, Andrew Rambaut, Marc A. Suchard and Philippe Lemey: SPREAD: spatial phylogenetic reconstruction of evolutionary dynamics. (PubMed,eprint) Bioinformatics 27(20):2910-2912 (2011)
t-coffee
Flersekvensjustering
Versions of package t-coffee
ReleaseVersionArchitectures
jessie11.00.8cbe486-1amd64,armel,armhf,i386
sid13.45.0.4846264+really13.41.0.28bdc39+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie13.45.0.4846264+really13.41.0.28bdc39+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm13.45.0.4846264+really13.41.0.28bdc39+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye13.41.0.28bdc39+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster12.00.7fb08c2-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch11.00.8cbe486-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package t-coffee:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 20 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

T-Coffee er en pakke for flersekvensjustering. Givet et sæt af sekvenser (proteiner eller DNA) opretter T-Coffee en flersekvensjustering. Version 2.00 og højere kan mikse sekvenser og strukturer.

T-Coffee tillader kombinationen af flere/parvise, globale eller lokale justeringer i en enkel model. Programmet kan også estimere konsistensniveauet for hver placering i den nye justering med resten af justeringen. Se pre-print for yderligere information.

T-Coffee har en variant kaldet M-Coffee som gør det muligt at kombinere uddata af mange flersekvensjusteringspakker. I sin udgivet version bruger den MUSCLE, PROBCONS, POA, DiAlign-TS, MAFFT, Clustal W, PCMA og T-Coffee. En speciel version er blevet lavet for Debian, DM-Coffee, som kun bruger frie programmer ved at erstatte Clustal W med Kalign. Brug af 8 Methods for M-Coffee kan undertiden være ret tungt. Du kan bruge et undersæt af dine favoritmetoder, hvis du foretrækker dette.

The package is enhanced by the following packages: clustalw dialign-tx kalign mafft muscle muscle3 ncbi-blast+ poa prank probcons tm-align
Please cite: Cédric Notredame, Desmond G. Higgins and Jaap Heringa: T-coffee: a novel method for fast and accurate multiple sequence alignment. (PubMed) Journal of Molecular Biology 302(1):205-217 (2000)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
tm-align
Strukturel sammenligning af proteiner
Versions of package tm-align
ReleaseVersionArchitectures
sid20190822+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie20140601+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch20160521+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20170708+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20190822+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20190822+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20190822+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package tm-align:
roleprogram
Popcon: 17 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TM-align er en computeralgoritme for sammenligning af proteinstruktur, der bruger dynamisk programmering. Bedømmelsen udføres af TM-scores rotationsmatrix. Dette svarer til RMSD i forhold til ujusterede dele af strukturen der influerer bedømmelsen mindre end de mere strukturelle bevarede regioner.

Please cite: Yang Zhang and Jeffrey Skolnick: TM-align: A protein structure alignment algorithm based on TM-score. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 33(7):2302-2309 (2005)
Screenshots of package tm-align
tree-ppuzzle
Paralleliseret rekonstruktion af fylogenetiske træer gennem maksimal lighed
Versions of package tree-ppuzzle
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.3~rc16+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.2-7amd64,armel,armhf,i386
stretch5.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.2-11amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package tree-ppuzzle:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TREE-PUZZLE (det nye navn for PUZZLE) er et interaktivt konsolprogram, der implementerer en hurtig algoritme for træ-søgning, kvartets-gåder (»quartet-puzzling«), der tillader analyse af større datasæt og automatisk tildeling af estimater af understøttelse for hver enkelt interne gren. TREE-PUZZLE beregner også parvist sandsynligheden for maksimale distancer, og desuden længden på grene for træer angivet af bruger. Længde på grene kan også beregnes med antagelsen af et ur (»clock-assumption«). Yderligere tilbyder TREE-PUZZLE en ny metode, ligheds-kortlægning, til at undersøge understøttelsen af hypotese-baserede interne grene uden beregning af træet i sin helhed, samt visualisering af det fylogenetistiske indhold af sekvensjusteringer.

Dette er den paralleliserede version af tree-puzzle.

Please cite: Heiko A. Schmidt, Korbinian Strimmer, Martin Vingron and Arndt von Haeseler: TREE-PUZZLE: maximum likelihood phylogenetic analysis using quartets and parallel computing. (PubMed,eprint) Bioinformatics 18(3):502-504 (2002)
Registry entries: Bio.tools 
tree-puzzle
Rekonstruktion af fylogenetiske træer gennem maksimal lighed
Versions of package tree-puzzle
ReleaseVersionArchitectures
sid5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye5.3~rc16+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.2-7amd64,armel,armhf,i386
trixie5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster5.2-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tree-puzzle:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TREE-PUZZLE (det nye navn for PUZZLE) er et interaktivt konsolprogram, der implementerer en hurtig algoritme for træ-søgning, kvartets-gåder (»quartet-puzzling«), der tillader analyse af større datasæt og automatisk tildeling af estimater af understøttelse for hver enkelt interne gren. TREE-PUZZLE beregner også parvist sandsynligheden for maksimale distancer, og desuden længden på grene for træer angivet af bruger. Længde på grene kan også beregnes med antagelsen af et ur (»clock-assumption«). Yderligere tilbyder TREE-PUZZLE en ny metode, ligheds-kortlægning, til at undersøge understøttelsen af hypotese-baserede interne grene uden beregning af træet i sin helhed, samt visualisering af det fylogenetistiske indhold af sekvensjusteringer.

Please cite: Heiko A. Schmidt, Korbinian Strimmer, Martin Vingron and Arndt von Haeseler: TREE-PUZZLE: maximum likelihood phylogenetic analysis using quartets and parallel computing. (PubMed,eprint) Bioinformatics 18(3):502-504 (2002)
Registry entries: Bio.tools 
treeview
Ny Javaimplementering af Michael Eisens TreeView
Versions of package treeview
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.6.4+dfsg-1 (contrib)all
sid1.2.0+dfsg-2all
trixie1.2.0+dfsg-2all
stretch1.1.6.4+dfsg1-2all
buster1.1.6.4+dfsg1-4all
bullseye1.2.0+dfsg-1all
bookworm1.2.0+dfsg-1all
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TreeView opretter en matrixlignende visning af udtryksdata, kendt som Eisenklyngedannelse. Den originale implementering var et Windowsprogram navngivet TreeView af Michael Eisen. Denne TreeView-pakke, undertiden refereret som jTreeView, blev skrevet om i Java under en fri licens.

Java TreeView er en fremviser for microarray-data i PCL- eller CDT-format, som kan udvides.

Please cite: Alok J. Saldanha: Java Treeview -- extensible visualization of microarray data. (PubMed,eprint) Bioinformatics 20(17):3246-3248 (2004)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
treeviewx
Viser og udskriver fylogenetiske træer
Versions of package treeviewx
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.5.1+20100823-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1+20100823-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.5.1+git20100823.7e4d0e9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.5.1+git20100823.7e4d0e9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.5.1+git20100823.7e4d0e9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5.1+git20100823.7e4d0e9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.1+git20100823.7e4d0e9-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package treeviewx:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitwxwidgets
useviewing
works-with-formatpdf, plaintext, postscript, svg
x11application
Popcon: 4 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TreeView X er et open source program for flere platforme til at vise fylogenetiske træer. Programmet kan læse og vise træfiler i NEXUS- og Newickformatet (såsom uddata fra PAUP*, ClustalX, TREE-PUZZLE og andre programmer). Programmet tillader en at sortere trægrene og at eksportere træerne i SVG-format.

Please cite: Page, Roderic D. M.: TreeView: an application to display phylogenetic trees on personal computers. (PubMed) Comput. Appl. Biosci. 12(4):357-8 (1996)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package treeviewx
veryfasttree
Øg hastigheden på esitmeringen af fylogenetidske træer fra sekvenser
Versions of package veryfasttree
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VeryFastTree er en yderst effektiv implementering inspireret af FastTree-2-værktøjet, designet til at fremskynde slutningen af tilnærmelsesvis maksimal sandsynlighedsfylogenetiske træer fra nukleotid- eller proteinsekvensjusteringer. Det er en optimeret implementering designet til at accelerere estimeringen af fylogenier til store linjer. Ved at udnytte paralleliserings- og vektoriseringsstrategier, forbedrer VeryFastTree markant ydeevnen og skaleringen af fylogenetisk analyse, så den kan konstruere fylogenetiske træer på en brøkdel af den tid, der tidligere har krævet.

Ved at bevare integriteten af FastTree-2 bevarer VeryFastTree de samme faser, metoder og heuristik brugt til at estimere fylogenetiske træer. Dette sikrer, at den topologiske nøjagtighed af træerne produceret af VeryFastTree forbliver svarende til FastTree-2. Desuden, i modsætning til den parallelle version af FastTree-2, garanterer VeryFastTree deterministiske resultater og eliminerer evt. potentielle variationer i resultatet.

For at lette en problemfri overgang for brugerne, anvender VeryFastTree de nøjagtig samme kommandolinjeargumenter som FastTree-2. Det betyder, at ved ganske enkelt at erstatte FastTree-2 med VeryFastTree og bruge det samme indstillingssæt kan brugerne markant forbedre den overordnede ydeevne af deres fylogenetiske analyser.

Official Debian packages with lower relevance

python3-treetime
Inferens af tidsstemplede fylogenier og forfædres rekonstruktion - Python 3
Versions of package python3-treetime
ReleaseVersionArchitectures
sid0.11.1-1all
buster0.5.3-1all
bullseye0.8.1-1all
bookworm0.9.4-1all
trixie0.11.1-1all
upstream0.11.3
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

TreeTime giver rutiner til genopbygning af forfædresekvenser og maksimal likelihoo-inferens af molekylært ur-fylogenier, dvs. et træ hvor alle grene er skaleret, så placeringen af ​​terminalknudepunkter svarer til deres samplingstider, og interne knuder er placeret ved mest sandsynlige tidspunkt for afvigelse.

TreeTime sigter mod at nå et kompromis mellem sofistikerede sandsynlighedsmodeller for evolution og hurtig heuristik. Det implementerer GTR-modeller af forfædres inferens og optimering af grenlængden, men tager trætopologien som givet. For at optimere sandsynligheden for tidsskaleret fylogenier, treetime bruger en iterativ tilgang, som først inferer forfædresekvenser givet træets grenlængde og optimerer derefter positionerne for ubegrænsede d-noder på tidsaksen og gentages derefter denne cyklus. Den eneste topologioptimering er (valgfri) opløsning på polytomier på en måde, der er mest (cirka) konsistent med prøvetagning af tidsbegrænsninger på træet. Pakken er designet til brug som et selvstændigt værktøj eller som et bibliotek brugt i større fylogenetisk analyse af arbejdsgange.

Funktioner

 • rekonstruktion af forfædresekvens (marginalt og fælles maksimum sandsynlighed)
 • inferens af molekylært ur-træ (marginalt og fælles maksimum sandsynlighed)
 • inferens af GTR-modeller
 • genstart for at opnå den bedste root-to-tip-regression
 • autokorreleret afslappet molekylært ur (med normalt forudgående)

Denne pakke indeholder Python 3-modulet.

Registry entries: Bioconda 

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

forester
Graphical vizualiation tool Archaeopteryx
Versions of package forester
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.0+20180205-1all
Versions and Archs
License: LGPL 2.1+
Debian package not available
Git
Version: 0.0+20180205-1

Archaeopteryx is a software tool for the visualization, analysis, and editing of potentially large and highly annotated phylogenetic trees. It can be used both as applet (ArchaeopteryxA and ArchaeopteryxE) and as a standalone application.

patristic
Calculate patristic distances and comparing the components of genetic change
Versions of package patristic
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.0.20100817-2all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 0.0.20100817-2

Patristic overcomes some logistic barriers to analysing signals in sequences. In additional to calculating patristic distances, it provides plots for any combination of matrices, calculates commonly used statistics, allows data such as isolation dates to be entered and reorders matrices with matching species or gene labels. It will be used to analyse rates of mutation and substitutional saturation and the evolution of viruses.

Please cite: Mathieu Fourment and Mark J Gibbs: PATRISTIC: a program for calculating patristic distances and graphically comparing the components of genetic change. (PubMed,eprint) BMC Evolutionary Biology 6:1 (2006)

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

phylowin - wnpp
Graphical interface for molecular phylogenetic inference
License: unknown
Debian package not available

Phylo_win is a graphical colour interface for molecular phylogenetic inference. It performs neighbor-joining, parsimony and maximum likelihood methods and bootstrap with any of them. Many distances can be used including Jukes & Cantor, Kimura, Tajima & Nei, HKY, Galtier & Gouy (1995), LogDet for nucleotidic sequences, Poisson correction for protein sequences, Ka and Ks for codon sequences. Species and sites to include in the analysis are selected by mouse. Reconstructed trees can be drawn, edited, printed, stored and evaluated according to numerous criteria.

This program uses sources files from the Phylip program, which forbids its use for profit. Therfore, Phylo_win will unfortunately have to be distributed in contrib or non-free.

Remark of Debian Med team: Issuer of previous ITP said:

Because I could never figure out the license of Phylo_win, and because the upstream authors released SeaView 4, which provides similar functionalities, I will not package Phylo_win.

Probably it makes sense to remove this project from the prospective packages list.

No known packages available

gbioseq
DNA sequence editor for Linux
License: GPL
Debian package not available

gBioSeq is in an early stage of development, but it is already running. The goal is to provide an easy to use software to edit DNA sequences under Linux, Windows, MacOsX, using GTK C# (Mono).

jstreeview
Editor for Phylogenetic Trees
License: MIT/X11
Debian package not available
Language: JavaScript

A concise viewer/editor for phylogenetic trees in the Newick format. The core functions are written in JavaScript, using the canvas tag proposed by HTML 5. No server side support is needed for rendering the picture and therefore you can grab this page together with knhx.js and canvastext.js to locally view your trees in a supported web browser.

The source can be downloaded at http://www.sanger.ac.uk/Users/lh3/download/jstreeview.zip

phpphylotree
draw phylogenetic trees
License: GPL
Debian package not available

PhpPhylotree is a web application that is able to draw phylogenetic trees. It produces an SVG (Scalable Vector Graphic) file from phylip/newick tree files.

treetime
Bayesian sampling of phylogenetic trees from molecular data
License: GPL
Debian package not available

TreeTime is controlled by input files in nexus format and does bayesian sampling of phylogenetic trees from these data.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236845