Debian Med Project
Help us to see Debian used by medical practitioners and biomedical researchers! Join us on the Salsa page.
Summary
Cloud
Aplikacje bioinformatyczne Debian Med, znajdujące zastosowanie w chmurze obliczeniowej

Ten metapakiet zainstaluje pakiety Debiana związane z biologią molekularną, biologią strukturalną i bioinformatyką, znajdujące zastosowanie w naukach przyrodniczych, które nie są uzależnione od zestawu narzędzi graficznych i dlatego mogą pomieścić się na obrazach systemowych nadających się do użycia w chmurze obliczeniowej klastrów, gdzie dedykowana przestrzeń może być ograniczona.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Med to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Med mailing list

Links to other tasks

Debian Med Cloud packages

Official Debian packages with high relevance

abyss
Nowy, równoległy, sekwencyjny asembler do krótkich odczytów
Versions of package abyss
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5.2-1 (non-free)amd64
sid2.3.7-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
trixie2.3.7-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el
buster2.1.5-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.1.5-7~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.5+dfsg-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.2.5+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package abyss:
roleprogram
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ABySS jest nowym, równoległym asemblerem sekwencji, przeznaczonym do krótkich odczytów. Może być używany do złożenia danych genomu lub transkryptomeksji. Równoległość osiągana jest za pomocą: MPI, OpenMP i pthread.

Please cite: Shaun D. Jackman, Benjamin P. Vandervalk, Hamid Mohamadi, Justin Chu, Sarah Yeo, S. Austin Hammond, Golnaz Jahesh, Hamza Khan, Lauren Coombe, Rene L. Warren and İnanç Birol: "ABySS 2.0: resource-efficient assembly of large genomes using a Bloom filter". (PubMed,eprint) Genome Research 27(5):768-777 (2017)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence assembly
acedb-other
Wyszukiwanie sekwencji DNA lub białek
Versions of package acedb-other
ReleaseVersionArchitectures
buster4.9.39+dfsg.02-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.9.39+dfsg.02-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.9.39+dfsg.01-5amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.9.39+dfsg.02-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.9.39+dfsg.02-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.9.39+dfsg.02-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package acedb-other:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:bioinformatics
roleprogram
scopeutility
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet pobiera wszystkie te, niewielkie aplikacje, które pobiera acedb w ramach drugiego celu ze swojego pliku Makefile.

Narzędzie efetch: (przypuszczalnie skrót od "entry fetch") gromadzi informacje dotyczące sekwencji z powszechnych baz danych DNA i białek.

Please cite: L. D. Stein and J. Thierry-Mieg: AceDB: a genome database management system. Computing in Science and Engineering 1(3):44-52 (1999)
Registry entries: Bio.tools 
aevol
digital genetics model to run Evolution Experiments in silico
Versions of package aevol
ReleaseVersionArchitectures
buster5.0-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid5.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye5.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Aevol is a digital genetics model: populations of digital organisms are subjected to a process of selection and variation, which creates a Darwinian dynamics.

By modifying the characteristics of selection (e.g. population size, type of environment, environmental variations) or variation (e.g. mutation rates, chromosomal rearrangement rates, types of rearrangements, horizontal transfer), one can study experimentally the impact of these parameters on the structure of the evolved organisms. In particular, since Aevol integrates a precise and realistic model of the genome, it allows for the study of structural variations of the genome (e.g. number of genes, synteny, proportion of coding sequences).

The simulation platform comes along with a set of tools for analysing phylogenies and measuring many characteristics of the organisms and populations along evolution.

Please cite: Dusan Misevic, Antoine Frenoy, David P. Parsons and Francois Taddei: Effects of public good properties on the evolution of cooperation. (eprint) :218-225 (2012)
alien-hunter
Interpolated Variable Order Motifs to identify horizontally acquired DNA
Versions of package alien-hunter
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.7-10all
trixie1.7-10all
sid1.7-10all
jessie1.7-3all
stretch1.7-5all
buster1.7-7all
bullseye1.7-8all
Debtags of package alien-hunter:
fieldbiology, biology:structural
roleprogram
scopeutility
useanalysing
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Alien_hunter is an application for the prediction of putative Horizontal Gene Transfer (HGT) events with the implementation of Interpolated Variable Order Motifs (IVOMs). An IVOM approach exploits compositional biases using variable order motif distributions and captures more reliably the local composition of a sequence compared to fixed-order methods. Optionally the predictions can be parsed into a 2-state 2nd order Hidden Markov Model (HMM), in a change-point detection framework, to optimize the localization of the boundaries of the predicted regions. The predictions (embl format) can be automatically loaded into Artemis genome viewer freely available at: http://www.sanger.ac.uk/Software/Artemis/.

Please cite: Georgios S. Vernikos and Julian Parkhill: Interpolated variable order motifs for identification of horizontally acquired DNA: revisiting the Salmonella pathogenicity islands. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(18):2196-2203 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
altree
Program do wykonywania analiz dotyczących związku i miejsca na podstawie filogenezy
Versions of package altree
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.3.1-7amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.3.1-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package altree:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram, shared-lib
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ALTree został zaprojektowany do wykrywania związku oraz wyszukiwania miejsc podatnych na zakażenie przy użyciu drzew filogenetycznych haplotypu: po pierwsze, umożliwia wykrycie związku pomiędzy genem kandydującym a chorobą, i po drugie, pozwala na postawienie hipotezy na temat podatności loci.

Please cite: Claire Bardel, Vincent Danjean and Emmanuelle Genin: ALTree: association detection and localization of susceptibility sites using haplotype phylogenetic trees. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(11):1402-1403 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
amap-align
Wielokrotne wyrównywanie białek poprzez sekwencyjne wyżarzanie
Versions of package amap-align
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.2+git20080214.600fc29+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.2+git20080214.600fc29+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.2+git20080214.600fc29+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.2+git20080214.600fc29+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2+git20080214.600fc29+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package amap-align:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 19 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AMAP jest narzędziem wiersza poleceń do wykonywania wielu wyrównań sekwencji peptydowych. Wykorzystuje dekodowanie typu posterior oraz wyrównywanie wyżarzonych sekwencji zamiast tradycyjnej metody stopniowego wyrównywania. Jest to jedyny program do kontrolowania czułości i specyficzności. Opiera się na kodzie źródłowym programu ProbCons, ale w odróżnieniu od niego korzysta z metody AMC (Alignment Metric Accuracy) i eliminuje przekształcanie konsystencji.

Narzędzie do wizualizacji AMAP 2.2 (napisane w języku Java) nie zostało jeszcze spakowane dla systemu Debian.

Please cite: Ariel S. Schwartz and Lior Pachter: Multiple alignment by sequence annealing. (eprint) Bioinformatics 23(2):e24-e29 (2007)
Registry entries: SciCrunch  Bioconda 
ampliconnoise
Usuwanie szumu z 454 zsekwencjonowanych amplikonów PCR
Versions of package ampliconnoise
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.29-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.29-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.29-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.29-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.29-8amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.29-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ampliconnoise:
roleprogram
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AmpliconNoise to pakiet programów do czyszczenia danych sekwencyjnych * wysokiej przepustowości. Składa się z trzech głównych części:

Pyronoise - wykonuje klastrowanie oparte na flowgramie w celu wykrycia

      błędnych odczytów.
SeqNoise - usuwa mutacje punktowe PCR.

Perseus - usuwa chimery PCR bez konieczności stosowania zestawu

      sekwencji referencyjnych.

Wcześniej istniał niezależny "Pyronoise", napisany przez tych samych autorów, a ten pakiet zawiera zaktualizowaną wersję. W Qiime występuje również "Denoiser", który jest z nim powiązany, ale odrębny.

Please cite: Christopher Quince, Anders Lanzen, Russell J Davenport and Peter J Turnbaugh: Removing Noise From Pyrosequenced Amplicons. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 12:38 (2011)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
Topics: Sequencing
anfo
Short Read Aligner/Mapper from MPG
Versions of package anfo
ReleaseVersionArchitectures
buster0.98-7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.98-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.98-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.98-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.98-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Anfo is a mapper in the spirit of Soap/Maq/Bowtie, but its implementation takes more after BLAST/BLAT. It's most useful for the alignment of sequencing reads where the DNA sequence is somehow modified (think ancient DNA or bisulphite treatment) and/or there is more divergence between sample and reference than what fast mappers will handle gracefully (say the reference genome is missing and a related species is used instead).

Registry entries: SciCrunch 
Topics: Sequencing
aragorn
tRNA and tmRNA detection in nucleotide sequences
Versions of package aragorn
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.38-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.41-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.2.41-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2.36-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.38-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.2.38-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The program employs heuristic algorithms to predict tRNA secondary structure, based on homology with recognized tRNA consensus sequences and ability to form a base-paired cloverleaf. tmRNA genes are identified using a modified version of the BRUCE program.

Please cite: Dean Laslett and Bjorn Canback: ARAGORN, a program to detect tRNA genes and tmRNA genes in nucleotide sequences. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 32(1):11-16 (2004)
Registry entries: SciCrunch  Bioconda 
Topics: Functional, regulatory and non-coding RNA
arden
specificity control for read alignments using an artificial reference
Versions of package arden
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0-5all
jessie1.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-3all
buster1.0-4all
bullseye1.0-5all
bookworm1.0-5all
sid1.0-5all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ARDEN (Artificial Reference Driven Estimation of false positives in NGS data) is a novel benchmark that estimates error rates based on real experimental reads and an additionally generated artificial reference genome. It allows the computation of error rates specifically for a dataset and the construction of a ROC-curve. Thereby, it can be used to optimize parameters for read mappers, to select read mappers for a specific problem or also to filter alignments based on quality estimation.

Please cite: Sven H. Giese, Franziska Zickmann and Bernhard Y. Renard: Specificity control for read alignments using an artificial reference genome-guided false discovery rate. (PubMed,eprint) Bioinformatics 30(1):9-16 (2013)
Registry entries: SciCrunch 
Topics: Sequencing
autodock
analysis of ligand binding to protein structure
Versions of package autodock
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.2.6-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.2.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.2.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.2.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.2.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2.6-6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package autodock:
fieldbiology, biology:structural
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing
works-with3dmodel
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AutoDock is a prime representative of the programs addressing the simulation of the docking of fairly small chemical ligands to rather big protein receptors. Earlier versions had all flexibility in the ligands while the protein was kept rather ridgid. This latest version 4 also allows for a flexibility of selected sidechains of surface residues, i.e., takes the rotamers into account.

The AutoDock program performs the docking of the ligand to a set of grids describing the target protein. AutoGrid pre-calculates these grids.

The package is enhanced by the following packages: autogrid
Screenshots of package autodock
autodock-vina
docking of small molecules to proteins
Versions of package autodock-vina
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.1.2-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.1.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.2-5amd64,arm64,armhf,i386
sid1.2.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AutoDock Vina is a program to support drug discovery, molecular docking and virtual screening of compound libraries. It offers multi-core capability, high performance and enhanced accuracy and ease of use.

The same institute also developed autodock, which is widely used.

O. Trott, A. J. Olson, AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization and multithreading, Journal of Computational Chemistry 31 (2010) 455-461

Please cite: Oleg Trott and Arthur J. Olson: AutoDock Vina: Improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. (eprint) Journal of Computational Chemistry 31(2):455-461 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
autogrid
Wstępnie obliczanie wiązania ligandów z ich receptorem
Versions of package autogrid
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.2.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.2.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.2.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.2.6-2amd64,armel,armhf,i386
trixie4.2.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster4.2.6-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.2.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package autogrid:
fieldbiology, biology:structural
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing
works-with3dmodel
Popcon: 4 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AutoDockSuite zajmuje się analizą molekularną dokowania mniejszych związków chemicznych do ich receptorów o znanej strukturze trójwymiarowej.

Program AutoGrid wykonuje wstępne obliczenia w celu dokowania ligandu do zestawu siatek opisujących wpływ białka na ładunki punktowe. Wpływ tych sił na ligand jest następnie analizowany przez program AutoDock.

bamtools
toolkit for manipulating BAM (genome alignment) files
Versions of package bamtools
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.5.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.5.1+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.4.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.0+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.5.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.5.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.1+dfsg-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 9 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BamTools facilitates research analysis and data management using BAM files. It copes with the enormous amount of data produced by current sequencing technologies that is typically stored in compressed, binary formats that are not easily handled by the text-based parsers commonly used in bioinformatics research.

BamTools provides both a C++ API for BAM file support as well as a command-line toolkit.

This is the bamtools command-line toolkit.

Available bamtools commands:

 convert Converts between BAM and a number of other formats
 count  Prints number of alignments in BAM file(s)
 coverage Prints coverage statistics from the input BAM file
 filter  Filters BAM file(s) by user-specified criteria
 header  Prints BAM header information
 index  Generates index for BAM file
 merge  Merge multiple BAM files into single file
 random  Select random alignments from existing BAM file(s), intended more
     as a testing tool.
 resolve Resolves paired-end reads (marking the IsProperPair flag as needed)
 revert  Removes duplicate marks and restores original base qualities
 sort   Sorts the BAM file according to some criteria
 split  Splits a BAM file on user-specified property, creating a new BAM
     output file for each value found
 stats  Prints some basic statistics from input BAM file(s)
The package is enhanced by the following packages: multiqc
Please cite: Derek W. Barnett, Erik K. Garrison, Aaron R. Quinlan, Michael P. Stromberg and Gabor T. Marth: BamTools: a C++ API and toolkit for analyzing and managing BAM files. (PubMed,eprint) Bioinformatics 27(12):1691-2 (2011)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
bedtools
suite of utilities for comparing genomic features
Versions of package bedtools
ReleaseVersionArchitectures
buster2.27.1+dfsg-4amd64,arm64,armhf
sid2.31.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.30.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.26.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
jessie2.21.0-1amd64,armhf,i386
bookworm2.30.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.31.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package bedtools:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopesuite
useanalysing, comparing, converting, filtering
works-withbiological-sequence
Popcon: 39 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The BEDTools utilities allow one to address common genomics tasks such as finding feature overlaps and computing coverage. The utilities are largely based on four widely-used file formats: BED, GFF/GTF, VCF, and SAM/BAM. Using BEDTools, one can develop sophisticated pipelines that answer complicated research questions by streaming several BEDTools together.

The groupBy utility is distributed in the filo package.

Please cite: Aaron R. Quinlan and Ira M. Hall: BEDTools: a flexible suite of utilities for comparing genomic features. (PubMed,eprint) Bioinformatics 26(6):841-842 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
bioperl
Narzędzia do obliczeniowej biologii molekularnej, oparte na Perlu
Versions of package bioperl
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.6.924-1all
sid1.7.8-1all
trixie1.7.8-1all
bookworm1.7.8-1all
bullseye1.7.7-2all
buster1.7.2-3all
stretch1.7.1-2all
Debtags of package bioperl:
devellang:perl, library
fieldbiology, biology:bioinformatics
roledevel-lib, shared-lib
Popcon: 46 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Projekt Bioperl ma na celu zebranie metod obliczeniowych rutynowo stosowanych w bioinformatyce w zestaw standardowych, dobrze udokumentowanych i swobodnie dostępnych modułów Perla w stylu CPAN. Jest dobrze przyjęty w całej społeczności i używany w wielu głośnych projektach, takich jak Ensembl.

Pakiety zalecane potrzebne są do uruchomienia niektórych plików binarnych. Szczegółowe wyjaśnienia, obejmujące konkretne moduły Perla, można znaleźć w README.Debian.

Proponowany pakiet zwiększa zawartość stron podręcznika.

Please cite: Jason E Stajich, David Block, Kris Boulez, Steven E Brenner, Stephen A Chervitz, Chris Dagdigian, Georg Fuellen, James G R Gilbert, Ian Korf, Hilmar Lapp, Heikki Lehvaslaiho, Chad Matsalla, Chris J Mungall, Brian I Osborne, Matthew R Pocock, Peter Schattner, Martin Senger, Lincoln D Stein, Elia Stupka, Mark D Wilkinson and Ewan Birney: The Bioperl toolkit: Perl modules for the life sciences. (PubMed,eprint) Genome Res. 12(10):1611-1618 (2002)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
bioperl-run
Nakładki na BioPerl: skrypty
Versions of package bioperl-run
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.6.9-2all
sid1.7.3-11all
trixie1.7.3-11all
bookworm1.7.3-9all
bullseye1.7.3-6all
buster1.7.2-4all
stretch1.7.1-3all
Debtags of package bioperl-run:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 11 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera skrypty z pakietu BioPerl-Run. Instaluje on również wszystkie nakładkowe aplikacje pakowane w Debianie. Aplikacje, które nie są wolne są "Sugerowane" przez ten pakiet.

The package is enhanced by the following packages: clustalw exonerate kalign mcl
biosquid
Narzędzia do analizowania sekwencji biologicznych
Versions of package biosquid
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.9g+cvs20050121-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9g+cvs20050121-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports1.9g+cvs20050121-11~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.9g+cvs20050121-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9g+cvs20050121-4amd64,armel,armhf,i386
sid1.9g+cvs20050121-15.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.9g+cvs20050121-15.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.9g+cvs20050121-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package biosquid:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing, converting, editing
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SQUID to biblioteka funkcji napisanych w języku C, służąca do analizowania sekwencji biologicznych. Zawiera również wiele małych programów użytkowych do konwertowania, przedstawiania statystyk, zarządzania i wykonywania innych zadań na plikach sekwencji biologicznych.

Oryginalna nazwa pakietu to "squid", ale z uwagi na to, że pakiet o tej samej nazwie znajduje się już w archiwum (na serwerze pośredniczącym), został przemianowany na "biosquid".

Pakiet zawiera kilka narzędzi, mających na celu zademonstrowanie funkcji biblioteki SQUID.

blast2
transitional dummy package to ncbi-blast+-legacy
Versions of package blast2
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.2.26.20120620-8amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6.0-1all
buster2.8.1-1+deb10u1all
upstream2.15.0
Debtags of package blast2:
biologynuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
sciencecalculation
scopeutility
usesearching
works-withbiological-sequence
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is a transitional dummy package for ncbi-blast+-legacy. It can safely be removed.

The package is enhanced by the following packages: mcl
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
bowtie
Ultrafast memory-efficient short read aligner
Versions of package bowtie
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2.2+dfsg-4amd64,arm64
bullseye1.3.0+dfsg1-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.3.1-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.3.1-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.3.1-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.1.2-6amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.1.1-2amd64
Debtags of package bowtie:
biologynuceleic-acids
fieldbiology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
sciencecalculation
scopeutility
useanalysing, comparing
works-withbiological-sequence
Popcon: 28 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package addresses the problem to interpret the results from the latest (2010) DNA sequencing technologies. Those will yield fairly short stretches and those cannot be interpreted directly. It is the challenge for tools like Bowtie to give a chromosomal location to the short stretches of DNA sequenced per run.

Bowtie aligns short DNA sequences (reads) to the human genome at a rate of over 25 million 35-bp reads per hour. Bowtie indexes the genome with a Burrows-Wheeler index to keep its memory footprint small: typically about 2.2 GB for the human genome (2.9 GB for paired-end).

The package is enhanced by the following packages: bowtie-examples multiqc
Please cite: Ben Langmead, Cole Trapnell, Mihai Pop and Steven L Salzberg: Ultrafast and memory-efficient alignment of short DNA sequences to the human genome. (eprint) Genome Biology 10:R25 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Genomics
bowtie2
ultrafast memory-efficient short read aligner
Versions of package bowtie2
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.5.3-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el
buster2.3.4.3-1amd64
sid2.5.3-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
jessie2.2.4-1amd64
bullseye2.4.2-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el
bookworm2.5.0-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el
stretch2.3.0-2amd64
upstream2.5.4
Popcon: 28 users (11 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

is an ultrafast and memory-efficient tool for aligning sequencing reads to long reference sequences. It is particularly good at aligning reads of about 50 up to 100s or 1,000s of characters, and particularly good at aligning to relatively long (e.g. mammalian) genomes.

Bowtie 2 indexes the genome with an FM Index to keep its memory footprint small: for the human genome, its memory footprint is typically around 3.2 GB. Bowtie 2 supports gapped, local, and paired-end alignment modes

The package is enhanced by the following packages: bowtie2-examples multiqc
Please cite: Ben Langmead and Steven L Salzberg: Fast gapped-read alignment with Bowtie 2. (PubMed) Nature Methods 9:357–359 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Genomics
boxshade
Pretty-printing of multiple sequence alignments
Versions of package boxshade
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.3.1-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.3.1-8amd64,armel,armhf,i386
stretch3.3.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.1-12amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3.1-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.1-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.3.1-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package boxshade:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usetypesetting
works-with-formathtml, plaintext, postscript, tex
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Boxshade is a program for creating good looking printouts from multiple-aligned protein or DNA sequences. The program does not perform the alignment by itself and requires as input a file that was created by a multiple alignment program or manually edited with respective tools.

Boxshade reads multiple-aligned sequences from either PILEUP-MSF, CLUSTAL-ALN, MALIGNED-data and ESEE-save files (limited to a maximum of 150 sequences with up to 10000 elements each). Various kinds of shading can be applied to identical/similar residues. Output is written to screen or to a file in the following formats: ANSI/VT100, PS/EPS, RTF, HPGL, ReGIS, LJ250-printer, ASCII, xFIG, PICT, HTML

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
bwa
Burrows-Wheeler Aligner
Versions of package bwa
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7.17-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.7.15-2+deb9u1amd64
stretch-backports0.7.17-1~bpo9+1amd64
buster0.7.17-3amd64
bullseye0.7.17-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.17-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.7.17-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental0.7.17-8~0expamd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.7.10-1amd64
upstream0.7.18
Debtags of package bwa:
biologynuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
useanalysing, comparing
Popcon: 27 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

BWA is a software package for mapping low-divergent sequences against a large reference genome, such as the human genome. It consists of three algorithms: BWA-backtrack, BWA-SW and BWA-MEM. The first algorithm is designed for Illumina sequence reads up to 100bp, while the rest two for longer sequences ranged from 70bp to 1Mbp. BWA-MEM and BWA-SW share similar features such as long-read support and split alignment, but BWA-MEM, which is the latest, is generally recommended for high-quality queries as it is faster and more accurate. BWA-MEM also has better performance than BWA-backtrack for 70-100bp Illumina reads.

Please cite: Heng Li and Richard Durbin: Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform. (PubMed,eprint) Bioinformatics 25(14):1754-1760 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
cassiopee
index and search tool in genomic sequences
Versions of package cassiopee
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.9-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.1+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.0.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cassiopee index and search library C implementation. It is a complete rewrite of the ruby Cassiopee gem. It scans an input genomic sequence (dna/rna/protein) and search for a subsequence with exact match or allowing substitutions (Hamming distance) and/or insertion/deletions.

This package contains the cassiopee and cassiopeeknife tools.

Registry entries: SciCrunch  Bioconda 
cd-hit
Pakiet programów przeznaczonych do szybkiego grupowania sekwencji
Versions of package cd-hit
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.8.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.8.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm4.8.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.8.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.6.8-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.6.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.6.1-2012-08-27-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet cd-hit zawiera szereg programów przeznaczonych do szybkiego grupowania sekwencji. cd-hit grupuje białka w klastry, które spełniają zdefiniowany przez użytkownika próg podobieństwa. cd-hit-est jest podobny do cd-hit, ale przeznaczony do grupowania sekwencji nukleotydowych (bez intronów). cd-hit-est-2d jest podobny do cd-hit-2d, ale przeznaczony do porównywania dwóch zestawów danych nukleotydów. W tym pakiecie znajduje się również wiele innych powiązanych programów. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika cd-hit, który również jest częścią tego pakietu.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Genomics
cdbfasta
Constant DataBase indexing and retrieval tools for multi-FASTA files
Versions of package cdbfasta
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.00+git20181005.014498c+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.00+git20181005.014498c+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.99-20100722-5amd64,arm64,armhf,i386
sid1.00+git20230710.da8f5ba+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.99-20100722-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.99-20100722-1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.00+git20230710.da8f5ba+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CDB (Constant DataBase) can be used for creating indices for quick retrieval of any particular sequences from large multi-FASTA files. It has the option to compress data records in order to save space.

Registry entries: SciCrunch 
circos
Ploter do wizualizacji danych
Versions of package circos
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.66-1all
stretch0.69.4+dfsg-1all
sid0.69.9+dfsg-2all
trixie0.69.9+dfsg-2all
bookworm0.69.9+dfsg-2all
bullseye0.69.9+dfsg-2all
buster0.69.6+dfsg-2all
Debtags of package circos:
fieldbiology:bioinformatics
roleprogram
useviewing
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Circos służy do wizualizacji danych w układzie kołowym — jest idealny do eksploracji relacji między obiektami lub pozycjami, oraz tworzenia grafiki nadającej się do publikowania o wysokiej jakości informacyjnej.

Pakiet udostępnia mechanizm plotujący Circos, który jest uruchamiany z wiersza poleceń (tak jak gnuplot) i w pełni obsługujący skrypty.

Please cite: Martin I Krzywinski, Jacqueline E Schein, Inanc Birol, Joseph Connors, Randy Gascoyne, Doug Horsman, Steven J Jones and Marco A Marra: Circos: An information aesthetic for comparative genomics. (PubMed,eprint) Genome Research 19(9):1639-45 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
clearcut
Niezwykle wydajna rekonstrukcja drzewa filogenetycznego
Versions of package clearcut
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.9-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.0.9-3amd64,arm64,armhf,i386
sid1.0.9+git20211013.b799afe-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.9+git20211013.b799afe-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.9-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.9+git20211013.b799afe-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Clearcut jest referencyjną implementacją algorytmu RNJ (Relaxed Neighbor Joining) autorstwa J. Evansa, L. Shenemana i J. Fostera z IBEST (Initiative for Bioinformatics and Evolutionary Studies) na Uniwersytecie Idaho.

Please cite: Jason Evans, Luke Sheneman and James A. Foster: Relaxed Neighbor-Joining: A Fast Distance-Based Phylogenetic Tree Construction Method. (PubMed) J. Mol. Evol. 62(6):785-792 (2006)
Registry entries: SciCrunch  Bioconda 
clonalframe
inference of bacterial microevolution using multilocus sequence data
Versions of package clonalframe
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-3amd64,armel,armhf,i386
buster1.2-9amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package clonalframe:
roleprogram
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ClonalFrame identifies the clonal relationships between the members of a sample, while also estimating the chromosomal position of homologous recombination events that have disrupted the clonal inheritance.

ClonalFrame can be applied to any kind of sequence data, from a single fragment of DNA to whole genomes. It is well suited for the analysis of MLST data, where 7 gene fragments have been sequenced, but becomes progressively more powerful as the sequenced regions increase in length and number up to whole genomes. However, it requires the sequences to be aligned. If you have genomic data that is not aligned, it is recommend to use Mauve which produces alignment of whole bacterial genomes in exactly the format required for analysis with ClonalFrame.

Please cite: Xavier Didelot and Daniel Falush: Inference of Bacterial Microevolution Using Multilocus Sequence Data. (PubMed,eprint) Genetics Advance 175:1251-1266 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
clustalo
General-purpose multiple sequence alignment program for proteins
Versions of package clustalo
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.1-1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.2.4-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.4-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.2.4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.4-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.2.4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 22 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Clustal Omega is a general-purpose multiple sequence alignment (MSA) program, primarily for amino-acid sequences. It produces high quality MSAs and is capable of handling data sets of hundreds of thousands of sequences in reasonable time, using multiple processors where available.

Please cite: Fabian Sievers, Andreas Wilm, David Dineen, Toby J Gibson, Kevin Karplus, Weizhong Li, Rodrigo Lopez, Hamish McWilliam, Michael Remmert, Johannes Söding, Julie D Thompson and Desmond G Higgins: Fast, scalable generation of high-quality protein multiple sequence alignments using Clustal Omega. (PubMed,eprint) Molecular Systems Biology 7:539 (2011)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence analysis
clustalw
global multiple nucleotide or peptide sequence alignment
Versions of package clustalw
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1+lgpl-6amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.1+lgpl-4amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1+lgpl-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1+lgpl-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1+lgpl-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1+lgpl-7amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.1+lgpl-7amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package clustalw:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 24 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program performs an alignment of multiple nucleotide or amino acid sequences. It recognizes the format of input sequences and whether the sequences are nucleic acid (DNA/RNA) or amino acid (proteins). The output format may be selected from in various formats for multiple alignments such as Phylip or FASTA. Clustal W is very well accepted.

The output of Clustal W can be edited manually but preferably with an alignment editor like SeaView or within its companion Clustal X. When building a model from your alignment, this can be applied for improved database searches. The Debian package hmmer creates such in form of an HMM.

The package is enhanced by the following packages: clustalw-mpi
Please cite: M. A. Larkin, G. Blackshields, N. P. Brown, R. Chenna, P. A. McGettigan, H. McWilliam, F. Valentin, I.M. Wallace, A. Wilm, R. Lopez, J. D. Thompson, T. J. Gibson and D. G. Higgins: Clustal W and Clustal X version 2.0. (PubMed,eprint) Bioinformatics 23(21):2947-2948 (2007)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence analysis
concavity
predictor of protein ligand binding sites from structure and conservation
Versions of package concavity
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.1+dfsg.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.1+dfsg.1-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.1+dfsg.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1+dfsg.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.1+dfsg.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ConCavity predicts protein ligand binding sites by combining evolutionary sequence conservation and 3D structure.

ConCavity takes as input a PDB format protein structure and optionally files that characterize the evolutionary sequence conservation of the chains in the structure file.

The following result files are produced by default:

 • Residue ligand binding predictions for each chain (*.scores).
 • Residue ligand binding predictions in a PDB format file (residue scores placed in the temp. factor field, *_residue.pdb).
 • Pocket prediction locations in a DX format file (*.dx).
 • PyMOL script to visualize the predictions (*.pml).
The package is enhanced by the following packages: conservation-code
Please cite: John A. Capra, Roman A. Laskowski, Janet M. Thornton, Mona Singh and Thomas A. Funkhouser: Predicting Protein Ligand Binding Sites by Combining Evolutionary Sequence Conservation and 3D Structure. (PubMed) PLoS Computational Biology 5(12):e1000585 (2009)
Registry entries: SciCrunch 
conservation-code
protein sequence conservation scoring tool
Versions of package conservation-code
ReleaseVersionArchitectures
sid20110309.0-8all
trixie20110309.0-8all
bookworm20110309.0-8all
bullseye20110309.0-8all
buster20110309.0-7all
stretch20110309.0-5all
jessie20110309.0-3all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides score_conservation(1), a tool to score protein sequence conservation.

The following conservation scoring methods are implemented:

 • sum of pairs
 • weighted sum of pairs
 • Shannon entropy
 • Shannon entropy with property groupings (Mirny and Shakhnovich 1995, Valdar and Thornton 2001)
 • relative entropy with property groupings (Williamson 1995)
 • von Neumann entropy (Caffrey et al 2004)
 • relative entropy (Samudrala and Wang 2006)
 • Jensen-Shannon divergence (Capra and Singh 2007)

A window-based extension that incorporates the estimated conservation of sequentially adjacent residues into the score for each column is also given. This window approach can be applied to any of the conservation scoring methods.

The program accepts alignments in the CLUSTAL and FASTA formats.

The sequence-specific output can be used as the conservation input for concavity.

Conservation is highly predictive in identifying catalytic sites and residues near bound ligands.

Please cite: John A. Capra and Mona Singh: Predicting functionally important residues from sequence conservation. (PubMed) Bioinformatics 23(15):1875-82 (2007)
datamash
Narzędzie statystyczne dla interfejsu wiersza poleceń
Versions of package datamash
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.0.6-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 53 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Datamash to program wiersza poleceń, który wykonuje podstawowe operacje numeryczne, tekstowe i statystyczne na wejściowych plikach z danymi tekstowymi. Został zaprojektowany tak, aby był przenośny i niezawodny oraz pomagał naukowcom w łatwej automatyzacji potoków analitycznych bez pisania kodu czy nawet krótkich skryptów.

Registry entries: SciCrunch 
dialign
Dopasowanie wielu sekwencji w oparciu o segmenty
Versions of package dialign
ReleaseVersionArchitectures
buster2.2.1-10amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.2.1-7amd64,armel,armhf,i386
sid2.2.1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.2.1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.2.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dialign:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 18 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DIALIGN2 to narzędzie używane w wierszu poleceń do wykonywania wielu dopasowań sekwencji białek lub DNA. Tworzy ono dopasowania z pozbawionych przerw par podobnych segmentów sekwencji. Ten schemat punktacji dla dopasowań stanowi podstawową różnicę pomiędzy DIALIGN a innymi globalnymi lub lokalnymi metodami dopasowania sekwencji. Należy pamiętać, że DIALIGN nie ocenia wyniku gorzej w przypadku przerw.

Please cite: Burkhard Morgenstern: DIALIGN 2: improvement of the segment-to-segment approach to multiple sequence alignment. (PubMed,eprint) Bioinformatics 15(3):211-218 (1999)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
dialign-tx
Segment-based multiple sequence alignment
Versions of package dialign-tx
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0.2-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.2-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.0.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.2-7amd64,armel,armhf,i386
buster1.0.2-12amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0.2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.2-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dialign-tx:
fieldbiology, biology:bioinformatics
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 15 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DIALIGN-TX is a command line tool to perform multiple alignment of protein or DNA sequences. It is a complete reimplementation of the segment-base approach including several new improvements and heuristics that significantly enhance the quality of the output alignments compared to DIALIGN 2.2 and DIALIGN-T. For pairwise alignment, DIALIGN-TX uses a fragment-chaining algorithm that favours chains of low-scoring local alignments over isolated high-scoring fragments. For multiple alignment, DIALIGN-TX uses an improved greedy procedure that is less sensitive to spurious local sequence similarities.

The package is enhanced by the following packages: dialign-tx-data
Please cite: Amarendran R. Subramanian, Michael Kaufmann and Burkhard Morgenstern: DIALIGN-TX: greedy and progressive approaches for segment-based multiple sequence alignment. (PubMed) Algorithms for Molecular Biology 3(1):6 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
discosnp
discovering Single Nucleotide Polymorphism from raw set(s) of reads
Versions of package discosnp
ReleaseVersionArchitectures
buster2.3.0-2amd64,arm64,i386
bookworm2.6.2-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el
trixie2.6.2-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el
sid2.6.2-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
jessie1.2.5-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.4.4-1amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Software discoSnp is designed for discovering Single Nucleotide Polymorphism (SNP) from raw set(s) of reads obtained with Next Generation Sequencers (NGS).

Note that number of input read sets is not constrained, it can be one, two, or more. Note also that no other data as reference genome or annotations are needed.

The software is composed by two modules. First module, kissnp2, detects SNPs from read sets. A second module, kissreads, enhance the kissnp2 results by computing per read set and for each found SNP:

 1) its mean read coverage
 2) the (phred) quality of reads generating the polymorphism.

This program is superseded by DiscoSnp++.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
disulfinder
cysteines disulfide bonding state and connectivity predictor
Versions of package disulfinder
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.11-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.11-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.11-4amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.11-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.11-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.11-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.11-8amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package disulfinder:
roleprogram
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

'disulfinder' is for predicting the disulfide bonding state of cysteines and their disulfide connectivity starting from sequence alone. Disulfide bridges play a major role in the stabilization of the folding process for several proteins. Prediction of disulfide bridges from sequence alone is therefore useful for the study of structural and functional properties of specific proteins. In addition, knowledge about the disulfide bonding state of cysteines may help the experimental structure determination process and may be useful in other genomic annotation tasks.

'disulfinder' predicts disulfide patterns in two computational stages: (1) the disulfide bonding state of each cysteine is predicted by a BRNN-SVM binary classifier; (2) cysteines that are known to participate in the formation of bridges are paired by a Recursive Neural Network to obtain a connectivity pattern.

Please cite: Alessio Ceroni, Andrea Passerini, Alessandro Vullo and Paolo Frasconi: DISULFIND: a disulfide bonding state and cysteine connectivity prediction server. (PubMed) Nucleic Acids Res 34(Web Server issue):W177-181 (2006)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
dnaclust
tool for clustering millions of short DNA sequences
Versions of package dnaclust
ReleaseVersionArchitectures
trixie3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3-6amd64,arm64,armhf,i386
jessie3-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

dnaclust is a tool for clustering large number of short DNA sequences. The clusters are created in such a way that the "radius" of each clusters is no more than the specified threshold.

The input sequences to be clustered should be in Fasta format. The id of each sequence is based on the first word of the seqeunce in the Fasta format. The first word is the prefix of the header up to the first occurrence of white space characters in the header.

Please cite: Mohammadreza Ghodsi, Bo Liu and Mihai Pop: DNACLUST: accurate and efficient clustering of phylogenetic marker genes. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 12:271 (2011)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
dssp
protein secondary structure assignment based on 3D structure
Versions of package dssp
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.0-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.1-2amd64,armel,armhf,i386
sid4.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm4.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.4.7
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

DSSP is an application you use to assign the secondary structure of a protein based on its solved three dimensional (3D) structure.

This version (4.2) of DSSP is a rewrite that writes annotated mmCIF files by default but can still produce the older dssp format. New is also the support of PP helices.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
embassy-domainatrix
Extra EMBOSS commands to handle domain classification file
Versions of package embassy-domainatrix
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.650-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.1.660-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.1.660-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.1.660-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.660-5amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
stretch0.1.660-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1.660-5amd64,arm64,mips64el,ppc64el
Debtags of package embassy-domainatrix:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, converting, editing, searching
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The DOMAINATRIX programs were developed by Jon Ison and colleagues at MRC HGMP for their protein domain research. They are included as an EMBASSY package as a work in progress.

Applications in the current domainatrix release are cathparse (generates DCF file from raw CATH files), domainnr (removes redundant domains from a DCF file), domainreso (removes low resolution domains from a DCF file), domainseqs (adds sequence records to a DCF file), domainsse (adds secondary structure records to a DCF file), scopparse (generates DCF file from raw SCOP files) and ssematch (searches a DCF file for secondary structure matches).

embassy-domalign
Dodatkowe polecenia EMBOSS do wyrównywania domeny białek
Versions of package embassy-domalign
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.660-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.650-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.1.660-5amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
trixie0.1.660-5amd64,arm64,mips64el,ppc64el
bookworm0.1.660-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.660-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.1.660-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package embassy-domalign:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing, editing
works-with-formatplaintext
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Programy z DOMALIGN zostały stworzone przez Jona Isona i jego kolegów z MRC HGMP w celu badania domeny białek. Zostały dołączone do pakietu EMBASSY jako programy będące w trakcie opracowywania.

Aplikacje z aktualnego wydania DOMALIGN to: allversusall (dane podobieństwa sekwencji uzyskane z porównywania każdej ze wszyskimi innymi), domainalign (generuje wyrównania (plik DAF) dla węzłów z pliku DCF), domainrep (zmienia kolejność w pliku DCF, aby identyfikować struktury reprezentatywne) oraz seqalign (rozszerzenie do wyrównywania (plik DAF) sekwencji (plik DHF)).

embassy-domsearch
Dodatkowe polecenia EMBOSS do wyszukiwania domen białkowych
Versions of package embassy-domsearch
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.1.660-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el
jessie0.1.650-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.1.660-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.1.660-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.660-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.660-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
buster0.1.660-3amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package embassy-domsearch:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Programy DOMSEARCH zostały opracowane przez Jona Isona i jego współpracowników z MRC HGMP do badania domen białkowych. Zostały one zawarte w pakiecie EMBASSY jako programy będące w rozwoju.

Programy zawarte w tym wydaniu DOMSEARCH to: seqfraggle (usuwa fragmenty sekwencji z plików DHF), seqnr (usuwa redundancję z plików DHF), seqsearch (generuje trafienia PSI-BLAST (pliki DHF) z plików DAF), seqsort (usuwa niejednoznacznie sklasyfikowane sekwencje z plików DHF) i seqwords (generuje pliki DHF z wyszukiwania słów kluczowych w UniProt).

emboss
European molecular biology open software suite
Versions of package emboss
ReleaseVersionArchitectures
bookworm6.6.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch6.6.0+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.6.0+dfsg-7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.6.0+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.6.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
trixie6.6.0+dfsg-15amd64,arm64,mips64el,ppc64el
sid6.6.0+dfsg-15amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Debtags of package emboss:
fieldbiology, biology:bioinformatics, biology:molecular
interfacecommandline
roleprogram
scopesuite
useanalysing, comparing, converting, editing, organizing, searching, text-formatting, typesetting, viewing
works-withdb
works-with-formatplaintext
Popcon: 24 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EMBOSS is a free Open Source software analysis package specially developed for the needs of the molecular biology (e.g. EMBnet) user community. The software automatically copes with data in a variety of formats and even allows transparent retrieval of sequence data from the web. Also, as extensive libraries are provided with the package, it is a platform to allow other scientists to develop and release software in true open source spirit. EMBOSS also integrates a range of currently available packages and tools for sequence analysis into a seamless whole. EMBOSS breaks the historical trend towards commercial software packages.

The package is enhanced by the following packages: clustalw primer3
Please cite: Peter Rice, Ian Longden and Alan Bleasby: EMBOSS: The European Molecular Biology Open Software Suite. (PubMed) Trends in Genetics 16(6):276 - 277 (2000)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package emboss
exonerate
generic tool for pairwise sequence comparison
Versions of package exonerate
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.2.0-6amd64,armel,armhf,i386
trixie2.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.0-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package exonerate:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
works-with-formatplaintext
Popcon: 66 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Exonerate allows you to align sequences using a many alignment models, using either exhaustive dynamic programming, or a variety of heuristics. Much of the functionality of the Wise dynamic programming suite was reimplemented in C for better efficiency. Exonerate is an intrinsic component of the building of the Ensembl genome databases, providing similarity scores between RNA and DNA sequences and thus determining splice variants and coding sequences in general.

An In-silico PCR Experiment Simulation System (see the ipcress man page) is packaged with exonerate.

This package also comes with a selection of utilities for performing simple manipulations quickly on fasta files beyond 2Gb

Please cite: Guy C. Slater and Ewan Birney: Automated generation of heuristics for biological sequence comparison. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 6(1):31 (2005)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
fastdnaml
Narzędzie do budowania drzew filogenetycznych z sekwencji DNA
Versions of package fastdnaml
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.2-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.2.2-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.2-10amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.2-14amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.2.2-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.2-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package fastdnaml:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Aplikacja fastDNAml wywodzi się z programu DNAML w wersji 3.3 Josepha Felsensteina (część jego pakietu PHYLIP). Użytkownicy powinni zapoznać się z dokumentacją DNAML przed użyciem tego programu.

Program próbuje rozwiązywać te same problemy co DNAML, ale robi to szybciej przy mniejszym obciążeniu pamięci, co umożliwia łatwe zarządzanie większymi drzewami i/lub ponownymi próbkami danych wejściowych. Znaczna część fastDNAml jest jedynie przekodowanym z języka Pascal do C programem DNAML 3.3 z pakietu PHYLIP (PHYLogeny Inference Package).

Należy pamiętać, że strona główna programu nie jest już dostępna, więc prawdopodobnie nie będzie on dalej aktualizowany.

Please cite: Gary J. Olsen, Hideo Matsuda, Ray Hagstrom and Ross Overbeek: fastDNAml: a tool for construction of phylogenetic trees of DNA sequences using maximum likelihood. (PubMed,eprint) Comput Appl Biosci 10(1):41-48 (1994)
fastlink
faster version of pedigree programs of Linkage
Versions of package fastlink
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.1P-fix95-3amd64,armel,armhf,i386
sid4.1P-fix100+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.1P-fix100+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.1P-fix100+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.1P-fix100+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1P-fix100+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.1P-fix100+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package fastlink:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Genetic linkage analysis is a statistical technique used to map genes and find the approximate location of disease genes. There was a standard software package for genetic linkage called LINKAGE. FASTLINK is a significantly modified and improved version of the main programs of LINKAGE that runs much faster sequentially, can run in parallel, allows the user to recover gracefully from a computer crash, and provides abundant new documentation. FASTLINK has been used in over 1000 published genetic linkage studies.

This package contains the following programs:

 ilink:  GEMINI optimization procedure to find a locally
      optimal value of the theta vector of recombination
      fractions
 linkmap: calculates location scores of one locus against a
      fixed map of other loci
 lodscore: compares likelihoods at locally optimal theta
 mlink:  calculates lod scores and risk with two of more loci
 unknown: identify possible genotypes for unknowns
Please cite: R. W. Cottingham Jr., R. M. Idury and A. A. Schaffer: Faster Sequential Genetic Linkage Computations. (PubMed,eprint) American Journal of Human Genetics 53(1):252-263 (1993)
Registry entries: SciCrunch 
fastqc
quality control for high throughput sequence data
Versions of package fastqc
ReleaseVersionArchitectures
sid0.12.1+dfsg-3all
trixie0.12.1+dfsg-3all
bookworm0.11.9+dfsg-6all
bullseye0.11.9+dfsg-4all
buster0.11.8+dfsg-2all
stretch0.11.5+dfsg-6all
jessie0.11.2+dfsg-3all
Popcon: 22 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FastQC aims to provide a simple way to do some quality control checks on raw sequence data coming from high throughput sequencing pipelines. It provides a modular set of analyses which you can use to give a quick impression of whether your data has any problems of which you should be aware before doing any further analysis.

The main functions of FastQC are

 • Import of data from BAM, SAM or FastQ files (any variant)
 • Providing a quick overview to tell you in which areas there may be problems
 • Summary graphs and tables to quickly assess your data
 • Export of results to an HTML based permanent report
 • Offline operation to allow automated generation of reports without running the interactive application
The package is enhanced by the following packages: multiqc
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequencing
fasttree
phylogenetic trees from alignments of nucleotide or protein sequences
Versions of package fasttree
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.1.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.1.7-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.10-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.1.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FastTree infers approximately-maximum-likelihood phylogenetic trees from alignments of nucleotide or protein sequences. It handles alignments with up to a million of sequences in a reasonable amount of time and memory. For large alignments, FastTree is 100-1,000 times faster than PhyML 3.0 or RAxML 7.

FastTree is more accurate than PhyML 3 with default settings, and much more accurate than the distance-matrix methods that are traditionally used for large alignments. FastTree uses the Jukes-Cantor or generalized time-reversible (GTR) models of nucleotide evolution and the JTT (Jones-Taylor-Thornton 1992) model of amino acid evolution. To account for the varying rates of evolution across sites, FastTree uses a single rate for each site (the "CAT" approximation). To quickly estimate the reliability of each split in the tree, FastTree computes local support values with the Shimodaira-Hasegawa test (these are the same as PhyML 3's "SH-like local supports").

This package contains a single threaded version (fasttree) and a parallel version which uses OpenMP (fasttreMP).

Please cite: Morgan N. Price, Paramvir S. Dehal and Adam P. Arkin: FastTree 2 -- Approximately Maximum-Likelihood Trees for Large Alignments.. (PubMed,eprint) PLoS ONE 5(3):e9490 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
fitgcp
fitting genome coverage distributions with mixture models
Versions of package fitgcp
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.20130418-2amd64,i386
stretch0.0.20150429-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el
buster0.0.20150429-2amd64,arm64
bookworm0.0.20150429-5all
sid0.0.20150429-5all
bullseye0.0.20150429-4all
trixie0.0.20150429-5all
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Genome coverage, the number of sequencing reads mapped to a position in a genome, is an insightful indicator of irregularities within sequencing experiments. While the average genome coverage is frequently used within algorithms in computational genomics, the complete information available in coverage profiles (i.e. histograms over all coverages) is currently not exploited to its full extent. Thus, biases such as fragmented or erroneous reference genomes often remain unaccounted for. Making this information accessible can improve the quality of sequencing experiments and quantitative analyses.

fitGCP is a framework for fitting mixtures of probability distributions to genome coverage profiles. Besides commonly used distributions, fitGCP uses distributions tailored to account for common artifacts. The mixture models are iteratively fitted based on the Expectation-Maximization algorithm.

Please cite: Martin S. Lindner, Maximilian Kollock, Franziska Zickmann and Bernhard Y. Renard: Analyzing genome coverage profiles with applications to quality control in metagenomics. (PubMed,eprint) Bioinformatics 29(10):1260-1267 (2013)
Registry entries: SciCrunch 
flexbar
flexible barcode and adapter removal for sequencing platforms
Versions of package flexbar
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.50-2amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el
jessie2.50-1amd64,armhf,i386
sid3.5.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.5.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster3.4.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.5.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Flexbar preprocesses high-throughput sequencing data efficiently. It demultiplexes barcoded runs and removes adapter sequences. Moreover, trimming and filtering features are provided. Flexbar increases mapping rates and improves genome and transcriptome assemblies. It supports next-generation sequencing data in fasta/q and csfasta/q format from Illumina, Roche 454, and the SOLiD platform.

Parameter names changed in Flexbar. Please review scripts. The recent months, default settings were optimised, several bugs were fixed and various improvements were made, e.g. revamped command-line interface, new trimming modes as well as lower time and memory requirements.

The package is enhanced by the following packages: multiqc
Please cite: Matthias Dodt, Johannes T. Roehr, Rina Ahmed and Christoph Dieterich: FLEXBAR — Flexible Barcode and Adapter Processing for Next-Generation Sequencing Platforms. (eprint) Biology 1(3):895-905 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
freecontact
fast protein contact predictor
Versions of package freecontact
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0.21-13.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.0.21-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.21-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.21-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.21-7amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.0.21-3amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FreeContact is a protein residue contact predictor optimized for speed. Its input is a multiple sequence alignment. FreeContact can function as an accelerated drop-in for the published contact predictors EVfold-mfDCA of DS. Marks (2011) and PSICOV of D. Jones (2011).

FreeContact is accelerated by a combination of vector instructions, multiple threads, and faster implementation of key parts. Depending on the alignment, 8-fold or higher speedups are possible.

A sufficiently large alignment is required for meaningful results. As a minimum, an alignment with an effective (after-weighting) sequence count bigger than the length of the query sequence should be used. Alignments with tens of thousands of (effective) sequences are considered good input.

jackhmmer(1) from the hmmer package, or hhblits(1) from hhsuite can be used to generate the alignments, for example.

This package contains the command line tool freecontact(1).

Please cite: László Kaján, Thomas A. Hopf, Matúš Kalaš, Debora S. Marks and Burkhard Rost: FreeContact: fast and free software for protein contact prediction from residue co-evolution. BMC Bioinformatics (2014)
Topics: Structure prediction; Sequence analysis
gasic
genome abundance similarity correction
Versions of package gasic
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.0.r19-8all
jessie0.0.r18-2amd64
stretch0.0.r19-1amd64
buster0.0.r19-4amd64
bullseye0.0.r19-7all
trixie0.0.r19-8all
sid0.0.r19-8all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

One goal of sequencing based metagenomic analysis is the quantitative taxonomic assessment of microbial community compositions. However, the majority of approaches either quantify at low resolution (e.g. at phylum level) or have severe problems discerning highly similar species. Yet, accurate quantification on species level is desirable in applications such as metagenomic diagnostics or community comparison. GASiC is a method to correct read alignment results for the ambiguities imposed by similarities of genomes. It has superior performance over existing methods.

The package is enhanced by the following packages: gasic-examples
Please cite: Martin S. Lindner and Bernhard Y. Renard: Metagenomic abundance estimation and diagnostic testing on species level. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 41(1):e10 (2013)
Registry entries: SciCrunch 
genometools
Wszechstronny zestaw narzędzi do analizy genomu
Versions of package genometools
ReleaseVersionArchitectures
sid1.6.5+ds-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports1.6.5+ds-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5.3-2amd64,armel,armhf,i386
trixie1.6.5+ds-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.5.9+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports-sloppy1.6.5+ds-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.10+ds-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.6.2+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.1+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.6.1+ds-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package genometools:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
uitoolkitncurses
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GenomeTools zawiera zbiór przydatnych narzędzi do analizy i prezentacji sekwencji biologicznych połączonych w jeden plik binarny.

Zestaw narzędzi obejmuje pliki binarne do obsługi sekwencji i adnotacji, kompresji sekwencji, generowania struktury indeksów i dostępu do nich, wizualizacji adnotacji i wielu innych.

Please cite: Gordon Gremme, Sascha Steinbiss and Stefan Kurtz: GenomeTools: a comprehensive software library for efficient processing of structured genome annotations.. (PubMed) IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 10(3):645-656 (2013)
Registry entries: Bio.tools 
gff2aplot
pair-wise alignment-plots for genomic sequences in PostScript
Versions of package gff2aplot
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0-7amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gff2aplot:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline, shell
roleprogram
scopeutility
useconverting, viewing
works-withimage:vector
works-with-formatplaintext, postscript
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A program to visualize the alignment of two genomic sequences together with their annotations. From GFF-format input files it produces PostScript figures for that alignment. The following menu lists many features of gff2aplot:

 • Comprehensive alignment plots for any GFF-feature. Attributes are defined separately so you can modify only whatsoever attributes for a given file or share same customization across different data-sets.
 • All parameters are set by default within the program, but it can be also fully configured via gff2ps-like flexible customization files. Program can handle several of such files, summarizing all the settings before producing the corresponding figure. Moreover, all customization parameters can be set via command-line switches, which allows users to play with those parameters before adding any to a customization file.
 • Source order is taken from input files, if you swap file order you can visualize alignment and its annotation with the new input arrangement.
 • All alignment scores can be visualized in a PiP box below gff2aplot area, using grey-color scale, user-defined color scale or score-dependent gradients.
 • Scalable fonts, which can also be chosen among the basic PostScript default fonts. Feature and group labels can be rotated to improve readability in both annotation axes.
 • The program is still defined as a Unix filter so it can handle data from files, redirections and pipes, writing output to standard-output and warnings to standard error.
 • gff2aplot is able to manage many physical page formats (from A0 to A10, and more -see available page sizes in its manual-), including user-defined ones. This allows, for instance, the generation of poster size genomic maps, or the use of a continuous-paper supporting plotting device, either in portrait or landscape.
 • You can draw different alignments on same alignment plot and distinguish them by using different colors for each.
 • Shape dictionary has been expanded, so that further feature shapes are now available (see manual).
 • Annotation projections through alignment plots (so called ribbons) emulate transparencies via complementary color fill patterns. This feature allows one to show color pseudo-blending when horizontal and vertical ribbons overlap.
Please cite: J. F. Abril, R. Guigó and T. Wiehe: gff2aplot: Plotting sequence comparisons. (PubMed,eprint) Bioinformatics 19(18):2477-2479 (2003)
Registry entries: Bio.tools 
gff2ps
Tworzenie grafiki PostScript z plików GFF
Versions of package gff2ps
ReleaseVersionArchitectures
buster0.98l-2all
trixie0.98l-6all
stretch0.98d-5all
sid0.98l-6all
bookworm0.98l-6all
jessie0.98d-4all
bullseye0.98l-4all
Debtags of package gff2ps:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, viewing
works-withimage:vector
works-with-formatpostscript
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gff2ps to program skryptowy opracowany w celu konwersji rekordów w formacie gff na wysokiej jakości jednowymiarowe wykresy w języku PostScript. Takie wykresy mogą być przydatne do porównywania struktur genomowych i wizualizacji danych wyjściowych z programów do adnotacji genomu. Można go używać w bardzo prosty sposób, ponieważ zakłada, że plik GFF zawiera wystarczającą ilość informacji o formatowaniu, ale pozwala także za pomocą szeregu opcji oraz pliku konfiguracyjnego na duży stopień dostosowania.

Please cite: J. F. Abril and R. Guigó: gff2ps: visualizing genomic annotations.. (PubMed,eprint) Bioinformatics 16(8):743-744 (2000)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
giira
RNA-Seq driven gene finding incorporating ambiguous reads
Versions of package giira
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.20140210-2amd64
stretch0.0.20140625-1amd64
buster0.0.20140625-2amd64
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GIIRA is a gene prediction method that identifies potential coding regions exclusively based on the mapping of reads from an RNA-Seq experiment. It was foremost designed for prokaryotic gene prediction and is able to resolve genes within the expressed region of an operon. However, it is also applicable to eukaryotes and predicts exon intron structures as well as alternative isoforms.

Please cite: Franziska Zickmann, Martin S. Lindner and Bernhard Y. Renard: GIIRA—RNA-Seq driven gene finding incorporating ambiguous reads. (PubMed,eprint) Bioinformatics (2013)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
glam2
gapped protein motifs from unaligned sequences
Versions of package glam2
ReleaseVersionArchitectures
trixie1064-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1064-3amd64,armel,armhf,i386
buster1064-5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1064-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1064-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1064-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1064-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package glam2:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing, searching
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GLAM2 is a software package for finding motifs in sequences, typically amino-acid or nucleotide sequences. A motif is a re-occurring sequence pattern: typical examples are the TATA box and the CAAX prenylation motif. The main innovation of GLAM2 is that it allows insertions and deletions in motifs.

This package includes programs for discovering motifs shared by a set of sequences and finding matches to these motifs in a sequence database, as well as utilities for converting glam2 motifs to standard alignment formats, masking glam2 motifs out of sequences so that weaker motifs can be found, and removing highly similar members of a set of sequences.

The package includes these programs:

 glam2:    discovering motifs shared by a set of sequences;
 glam2scan:  finding matches, in a sequence database, to a motif discovered
       by glam2;
 glam2format: converting glam2 motifs to standard alignment formats;
 glam2mask:  masking glam2 motifs out of sequences, so that weaker motifs
       can be found;
 glam2-purge: removing highly similar members of a set of sequences.

In this binary package, the fast Fourier algorithm (FFT) was enabled for the glam2 program.

Please cite: Martin C. Frith, Neil F. W. Saunders, Bostjan Kobe and Timothy L. Bailey: Discovering Sequence Motifs with Arbitrary Insertions and Deletions. (PubMed) PLoS Computational Biology 4(5):e1000071 (2008)
Screenshots of package glam2
gmap
Dopasowanie splicingowe i tolerancyjne SNP dla mRNA i krótkich odczytów
Versions of package gmap
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2021-12-17+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
sid2024-05-20+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64
trixie2024-05-20+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64
bullseye2021-02-22+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
buster2019-01-24-1 (non-free)amd64
stretch2017-01-14-1 (non-free)amd64
jessie2014-10-22-1 (non-free)amd64
Debtags of package gmap:
fieldbiology, biology:bioinformatics, biology:structural
roleprogram
useanalysing
Popcon: 5 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet ten zawiera programy GMAP i GSNAP oraz narzędzia do zarządzania bazami danych genomów w formacie GMAP/GSNAP. GMAP (Genomic Mapping and Alignment Program) to narzędzie służące do dopasowywania sekwencji EST, mRNA i cDNA. GSNAP (Genomic Short-read Nucleotide Alignment Program) to narzędzie do dopasowywania odczytów transkryptomu z pojedynczym i sparowanym końcem. Obydwa narzędzia mogą korzystać z bazy danych:

 • znanych miejsc splotów i zidentyfikować nowe tego typu miejsca.
 • znanych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP). GSNAP może wyrównać DNA poddanemu działaniu wodorosiarczynu.
Please cite: Thomas D. Wu and Serban Nacu: Fast and SNP-tolerant detection of complex variants and splicing in short reads. (PubMed,eprint) Bioinformatics 26(7):873-81 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
grinder
Versatile omics shotgun and amplicon sequencing read simulator
Versions of package grinder
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.5.4-6all
bookworm0.5.4-6all
bullseye0.5.4-6all
buster0.5.4-5all
stretch0.5.4-1all
jessie0.5.3-3all
sid0.5.4-6all
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grinder is a versatile program to create random shotgun and amplicon sequence libraries based on DNA, RNA or proteic reference sequences provided in a FASTA file.

Grinder can produce genomic, metagenomic, transcriptomic, metatranscriptomic, proteomic, metaproteomic shotgun and amplicon datasets from current sequencing technologies such as Sanger, 454, Illumina. These simulated datasets can be used to test the accuracy of bioinformatic tools under specific hypothesis, e.g. with or without sequencing errors, or with low or high community diversity. Grinder may also be used to help decide between alternative sequencing methods for a sequence-based project, e.g. should the library be paired-end or not, how many reads should be sequenced.

Please cite: Florent E. Angly, Dana Willner, Forest Rohwer, Philip Hugenholtz and Gene W. Tyson: Grinder: a versatile amplicon and shotgun sequence simulator. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research Epub ahead of print (2012)
Registry entries: SciCrunch 
gromacs
Molecular dynamics simulator, with building and analysis tools
Versions of package gromacs
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2020.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2016.1-2amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2022.5-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
sid2024.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2024.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.0.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster2019.1-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gromacs:
fieldbiology, biology:structural, chemistry
interfacecommandline, x11
roleprogram
uitoolkitxlib
x11application
Popcon: 21 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GROMACS is a versatile package to perform molecular dynamics, i.e. simulate the Newtonian equations of motion for systems with hundreds to millions of particles.

It is primarily designed for biochemical molecules like proteins and lipids that have a lot of complicated bonded interactions, but since GROMACS is extremely fast at calculating the nonbonded interactions (that usually dominate simulations) many groups are also using it for research on non- biological systems, e.g. polymers.

This package contains variants both for execution on a single machine, and using the MPI interface across multiple machines.

Please cite: Berk Hess, Carsten Kutzner, David van der Spoel and Erik Lindahl: GROMACS 4: Algorithms for Highly Efficient, Load-Balanced, and Scalable Molecular Simulation. (eprint) J. Chem. Theory Comput. 4(3):435-447 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
hhsuite
sensitive protein sequence searching based on HMM-HMM alignment
Versions of package hhsuite
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.3.0+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
jessie2.0.16-5amd64
buster3.0~beta3+dfsg-3amd64
sid3.3.0+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64
trixie3.3.0+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el
bullseye3.3.0+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
stretch3.0~beta2+dfsg-3amd64
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HH-suite is an open-source software package for sensitive protein sequence searching based on the pairwise alignment of hidden Markov models (HMMs).

This package contains HHsearch and HHblits among other programs and utilities.

HHsearch takes as input a multiple sequence alignment (MSA) or profile HMM and searches a database of HMMs (e.g. PDB, Pfam, or InterPro) for homologous proteins. HHsearch is often used for protein structure prediction to detect homologous templates and to build highly accurate query-template pairwise alignments for homology modeling.

HHblits can build high-quality MSAs starting from single sequences or from MSAs. It transforms these into a query HMM and, using an iterative search strategy, adds significantly similar sequences from the previous search to the updated query HMM for the next search iteration. Compared to PSI-BLAST, HHblits is faster, up to twice as sensitive and produces more accurate alignments.

Please cite: Michael Remmert, Andreas Biegert, Andreas Hauser and Johannes Söding: HHblits: Lightning-fast iterative protein sequence searching by HMM-HMM alignment.. (PubMed) Nat. Methods 9(2):173-175 (2011)
Registry entries: SciCrunch  Bioconda 
hisat2
graph-based alignment of short nucleotide reads to many genomes
Versions of package hisat2
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0-2amd64
stretch2.0.5-1amd64
bullseye2.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.2.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.2.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental2.2.1-5~0expamd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HISAT2 is a fast and sensitive alignment program for mapping next-generation sequencing reads (both DNA and RNA) to a population of human genomes (as well as against a single reference genome). Based on an extension of BWT for graphs a graph FM index (GFM) was designed and implementd. In addition to using one global GFM index that represents a population of human genomes, HISAT2 uses a large set of small GFM indexes that collectively cover the whole genome (each index representing a genomic region of 56 Kbp, with 55,000 indexes needed to cover the human population). These small indexes (called local indexes), combined with several alignment strategies, enable rapid and accurate alignment of sequencing reads. This new indexing scheme is called a Hierarchical Graph FM index (HGFM).

The package is enhanced by the following packages: multiqc
Please cite: Daehwan Kim, Joseph M. Paggi, Chanhee Park, Christopher Bennett and Steven L. Salzberg: Graph-based genome alignment and genotyping with HISAT2 and HISAT-genotype. Nature Biotechnology 37(8):907-915 (2019)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
hmmer
profile hidden Markov models for protein sequence analysis
Versions of package hmmer
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.3.2+dfsg-1amd64,i386
buster3.2.1+dfsg-1amd64,i386
stretch3.1b2+dfsg-5amd64,i386
jessie3.1b1-3amd64,armel,armhf,i386
sid3.4+dfsg-2amd64,arm64,i386
bookworm3.3.2+dfsg-1amd64,i386
trixie3.4+dfsg-2amd64,arm64,i386
Debtags of package hmmer:
biologyformat:aln, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
works-withdb
works-with-formatplaintext
Popcon: 24 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HMMER is an implementation of profile hidden Markov model methods for sensitive searches of biological sequence databases using multiple sequence alignments as queries.

Given a multiple sequence alignment as input, HMMER builds a statistical model called a "hidden Markov model" which can then be used as a query into a sequence database to find (and/or align) additional homologues of the sequence family.

Please cite: S. R. Eddy: Profile hidden Markov models. (PubMed,eprint) Bioinformatics 14(9):755-763 (1998)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package hmmer
idba
iterative De Bruijn Graph short read assemblers
Versions of package idba
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.3-3amd64,arm64,armhf,i386
sid1.1.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.1.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.2-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

IDBA stands for iterative de Bruijn graph assembler. In computational sequence biology, an assembler solves the puzzle coming from large sequencing machines that feature many gigabytes of short reads from a large genome.

This package provides several flavours of the IDBA assembler, as they all share the same source tree but serve different purposes and evolved over time.

IDBA is the basic iterative de Bruijn graph assembler for second-generation sequencing reads. IDBA-UD, an extension of IDBA, is designed to utilize paired-end reads to assemble low-depth regions and use progressive depth on contigs to reduce errors in high-depth regions. It is a generic purpose assembler and especially good for single-cell and metagenomic sequencing data. IDBA-Hybrid is another update version of IDBA-UD, which can make use of a similar reference genome to improve assembly result. IDBA-Tran is an iterative de Bruijn graph assembler for RNA-Seq data.

Please cite: Yu Peng, Henry C. M. Leung, S. M. Yiu and Francis Y. L. Chin: IDBA-UD: a de novo assembler for single-cell and metagenomic sequencing data with highly uneven depth. (PubMed,eprint) Bioinformatics 28(11):1420-1428 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
infernal
Wyrównywanie drugorzędowej struktury RNA
Versions of package infernal
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.1-2amd64,i386
stretch1.1.2-1amd64,i386
buster1.1.2-2amd64,i386
bullseye1.1.4-1amd64,i386
bookworm1.1.4-1amd64,i386
trixie1.1.5-2amd64,arm64,i386
sid1.1.5-2amd64,arm64,i386
Debtags of package infernal:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing
Popcon: 13 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Infernal ("INFERence of RNA ALignment") przeszukuje bazę danych w celu znalezienia sekwencji DNA (i sekwencji podobnych) w strukturze RNA. Dostarcza implementację szczególnego wariantu profilu stochastycznych gramatyk bezkontekstowych zwanych modelami kowariancji (CMs). CM (model kowariancji) przypomina profil sekwencji, za wyjątkiem zgodności wyniku kombinacji sekwencji i struktur drugorzędowych RNA. Z tego powodu, w wielu przypadkach, znacznie łatwiej jest zidentyfikować homologi RNA, które zachowują swoją drugorzędową strukturę, niż ich pierwotną sekwencję.

Narzędzie jest integralną częścią bazy danych Rfam.

Please cite: Eric P. Nawrocki, Diana L. Kolbe and Sean R. Eddy: Infernal 1.0: inference of RNA alignments. (PubMed,eprint) Bioinformatics 25(10):1335-1337 (2009)
Registry entries: SciCrunch  Bioconda 
jellyfish
count k-mers in DNA sequences
Versions of package jellyfish
ReleaseVersionArchitectures
buster2.2.10-2amd64,arm64
jessie2.1.4-1amd64
trixie2.3.1-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el
bookworm2.3.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el
bullseye2.3.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el
stretch2.2.6-1amd64
sid2.3.1-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JELLYFISH is a tool for fast, memory-efficient counting of k-mers in DNA. A k-mer is a substring of length k, and counting the occurrences of all such substrings is a central step in many analyses of DNA sequence. JELLYFISH can count k-mers using an order of magnitude less memory and an order of magnitude faster than other k-mer counting packages by using an efficient encoding of a hash table and by exploiting the "compare-and-swap" CPU instruction to increase parallelism.

JELLYFISH is a command-line program that reads FASTA and multi-FASTA files containing DNA sequences. It outputs its k-mer counts in an binary format, which can be translated into a human-readable text format using the "jellyfish dump" command.

The package is enhanced by the following packages: multiqc
Please cite: Guillaume Marcais and Carl Kingsford: A fast, lock-free approach for efficient parallel counting of occurrences of k-mers. Bioinformatics 27(6):764-770 (2011)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
kalign
Globalne i progresywne dopasowywanie wielu sekwencji
Versions of package kalign
ReleaseVersionArchitectures
sid3.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.03+20110620-5amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch2.03+20110620-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.03+20110620-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kalign:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 16 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kalign jest narzędziem wiersza poleceń do przeprowadzenia wielokrotnego dopasowywania sekwencji biologicznych. Wykorzystuje algorytm dopasowywania ciągów Mutha-Manbera do poprawiania zarówno dokładności, jak i szybkości wyrównywania. Program wykorzystuje globalne, progresywne podejście do dopasowywania, wzbogacone o zastosowanie przybliżonego algorytmu dopasowywania ciągów do obliczania odległości sekwencji oraz poprzez włączenie lokalnych dopasowań do globalnego wyrównywania.

Please cite: Lassmann, Timo.: Kalign 3: multiple sequence alignment of large datasets. (eprint) Bioinformatics 36(6):1928-1929 (2020)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
kissplice
Detection of various kinds of polymorphisms in RNA-seq data
Versions of package kissplice
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.2.1-3amd64
bookworm2.6.2-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el
stretch2.4.0-p1-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el
trixie2.6.2-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el
buster2.4.0-p1-4amd64,arm64
sid2.6.2-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bullseye2.5.3-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el
Debtags of package kissplice:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing
works-withbiological-sequence
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KisSplice is a piece of software that enables the analysis of RNA-seq data with or without a reference genome. It is an exact local transcriptome assembler that allows one to identify SNPs, indels and alternative splicing events. It can deal with an arbitrary number of biological conditions, and will quantify each variant in each condition. It has been tested on Illumina datasets of up to 1G reads. Its memory consumption is around 5Gb for 100M reads.

Please cite: Gustavo AT Sacomoto, Janice Kielbassa, Rayan Chikhi, Raluca Uricaru, Pavlos Antoniou, Marie-France Sagot, Pierre Peterlongo and Vincent Lacroix: KISSPLICE: de-novo calling alternative splicing events from RNA-seq data. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 13((Suppl 6)):S5 (2012)
Registry entries: SciCrunch  Bioconda 
Topics: RNA-seq; RNA splicing; Gene structure
last-align
Porównywanie sekwencji biologicznych w skali genomu
Versions of package last-align
ReleaseVersionArchitectures
buster963-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1179-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1447-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1542-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1542-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie490-1amd64,armel,armhf,i386
stretch830-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package last-align:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:bioinformatics
roleprogram
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LAST jest oprogramowaniem służącym do porównywania i dopasowywania sekwencji, zazwyczaj DNA lub białek. LAST jest podobny do programu BLAST, ale lepiej radzi sobie z bardzo dużymi ilościami danych sekwencyjnych. Poniżej wymieniono dwie czynności, w których LAST dobrze się spisuje:

 • Porównywanie dużych genomów (np. u ssaków).
 • Odwzorowywanie wielu znaczników sekwencji z genomu.

Główna innowacja techniczna polega na tym, że LAST wyszukuje wstępne dopasowania na podstawie liczby ich wystąpień zamiast używania stałego rozmiaru (np. BLAST używa 10 mer). LAST pozwala na pojedyncze odwzorowywanie znaczników z genomów bez konieczności wielokrotnego maskowania oraz przeciążania programu powtarzającymi się wynikami. Do wyszukiwania tych zmiennorozmiarowych dopasowań wykorzystuje tablicę sufiksów (inspirowaną na Vmatch). Aby osiągnąć wysoką czułość wykorzystuje tablicę sufiksów niesąsiadujących, analogicznie do rozmieszczania nasion.

Please cite: Martin C. Frith, Raymond Wan and Paul Horton: Incorporating sequence quality data into alignment improves DNA read mapping. (PubMed,eprint) Nucl. Acids Res. 38(7):e100 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
loki
MCMC linkage analysis on general pedigrees
Versions of package loki
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.7.4-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.4.7.4-5amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4.7.4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.7.4-8amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.4.7.4-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.7.4-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.4.7.4-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package loki:
fieldbiology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing
Popcon: 34 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Performs Markov chain Monte Carlo multipoint linkage analysis on large, complex pedigrees. The current package supports analyses on quantitative traits only, although this restriction will be lifted in later versions. Joint estimation of QTL number, position and effects uses Reversible Jump MCMC. It is also possible to perform affected only IBD sharing analyses.

The package is enhanced by the following packages: loki-doc
macs
Model-based Analysis of ChIP-Seq on short reads sequencers
Versions of package macs
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.9.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.2.7.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
sid3.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye2.2.7.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
stretch2.1.1.20160309-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.2.1-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 7 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MACS empirically models the length of the sequenced ChIP fragments, which tends to be shorter than sonication or library construction size estimates, and uses it to improve the spatial resolution of predicted binding sites. MACS also uses a dynamic Poisson distribution to effectively capture local biases in the genome sequence, allowing for more sensitive and robust prediction. MACS compares favorably to existing ChIP-Seq peak-finding algorithms, is publicly available open source, and can be used for ChIP-Seq with or without control samples.

Please cite: Yong Zhang, Tao Liu, Clifford A Meyer, Jérôme Eeckhoute, David S. Johnson, Bradley E. Bernstein, Chad Nussbaum, Richard M. Myers, Myles Brown, Wei Li and X Shirley Liu: Model-based Analysis of ChIP-Seq (MACS). (PubMed,eprint) Genome Biol. 9(9):R137 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
mafft
Multiple alignment program for amino acid or nucleotide sequences
Versions of package mafft
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.475-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.205-1amd64,armel,armhf,i386
stretch7.307-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.407-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm7.505-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.505-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.505-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream7.526
Debtags of package mafft:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 20 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

MAFFT is a multiple sequence alignment program which offers three accuracy-oriented methods:

 • L-INS-i (probably most accurate; recommended for <200 sequences; iterative refinement method incorporating local pairwise alignment information),
 • G-INS-i (suitable for sequences of similar lengths; recommended for <200 sequences; iterative refinement method incorporating global pairwise alignment information),
 • E-INS-i (suitable for sequences containing large unalignable regions; recommended for <200 sequences), and five speed-oriented methods:

 • FFT-NS-i (iterative refinement method; two cycles only),

 • FFT-NS-i (iterative refinement method; max. 1000 iterations),
 • FFT-NS-2 (fast; progressive method),
 • FFT-NS-1 (very fast; recommended for >2000 sequences; progressive method with a rough guide tree),
 • NW-NS-PartTree-1 (recommended for ∼50,000 sequences; progressive method with the PartTree algorithm).
Please cite: Kazutaka Katoh and Hiroyuki Toh: Recent developments in the MAFFT multiple sequence alignment program. (PubMed) Brief Bioinform 9(4):286-298 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
mapsembler2
bioinformatics targeted assembly software
Versions of package mapsembler2
ReleaseVersionArchitectures
buster2.2.4+dfsg-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.1.6+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.2.4+dfsg1-4amd64,arm64,ppc64el,s390x
sid2.2.4+dfsg1-4amd64,arm64,ppc64el,s390x
stretch2.2.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bookworm2.2.4+dfsg1-4amd64,arm64,ppc64el,s390x
bullseye2.2.4+dfsg1-3amd64,arm64,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapsembler2 is a targeted assembly software. It takes as input a set of NGS raw reads (fasta or fastq, gzipped or not) and a set of input sequences (starters).

It first determines if each starter is read-coherent, e.g. whether reads confirm the presence of each starter in the original sequence. Then for each read-coherent starter, Mapsembler2 outputs its sequence neighborhood as a linear sequence or as a graph, depending on the user choice.

Mapsembler2 may be used for (not limited to):

 • Validate an assembled sequence (input as starter), e.g. from a de Bruijn graph assembly where read-coherence was not enforced.
 • Checks if a gene (input as starter) has an homolog in a set of reads
 • Checks if a known enzyme is present in a metagenomic NGS read set.
 • Enrich unmappable reads by extending them, possibly making them mappable
 • Checks what happens at the extremities of a contig
 • Remove contaminants or symbiont reads from a read set
Please cite: Pierre Peterlongo and Rayan Chikhi: Mapsembler, targeted and micro assembly of large NGS datasets on a desktop computer. (PubMed) BMC Bioinformatics 13:48 (2012)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
maq
maps short fixed-length polymorphic DNA sequence reads to reference sequences
Versions of package maq
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.7.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.7.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.7.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.7.1-5amd64,armel,armhf,i386
buster0.7.1-8amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package maq:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing, searching
works-with-formatplaintext
Popcon: 12 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Maq (short for Mapping and Assembly with Quality) builds mapping assemblies from short reads generated by the next-generation sequencing machines. It was particularly designed for Illumina-Solexa 1G Genetic Analyzer, and has a preliminary functionality to handle ABI SOLiD data. Maq is previously known as mapass2.

Developmemt of Maq stopped in 2008. Its successors are BWA and SAMtools.

Please cite: Heng Li, Jue Ruan and Richard Durbin: Mapping short DNA sequencing reads and calling variants using mapping quality scores. (PubMed,eprint) Genome Research 18(11):1851-1858 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
melting
compute the melting temperature of nucleic acid duplex
Versions of package melting
ReleaseVersionArchitectures
sid5.2.0-2all
stretch4.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.3.1+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
trixie5.2.0-2all
bookworm5.2.0-2all
buster5.2.0-1all
bullseye5.2.0-2all
Debtags of package melting:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:molecular
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
useanalysing
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program computes, for a nucleic acid duplex, the enthalpy, the entropy and the melting temperature of the helix-coil transitions. Three types of hybridisation are possible: DNA/DNA, DNA/RNA, and RNA/RNA. The program first computes the hybridisation enthalpy and entropy from the elementary parameters of each Crick's pair by the nearest-neighbor method. Then the melting temperature is computed. The set of thermodynamic parameters can be easily changed, for instance following an experimental breakthrough.

Please cite: Le Novère, Nicolas: MELTING, computing the melting temperature of nucleic acid duplex. (PubMed,eprint) Bioinformatics 17(12):1226-1227 (2001)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package melting
minia
short-read biological sequence assembler
Versions of package minia
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2.1+git20200522.4960a99-1amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie3.2.6-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el
sid3.2.6-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
buster1.6906-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.6088-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6906-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.6-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

What was referred to as "next-generation" DNA sequencing up to the year 2020 delivered only "short" reads up to ~600 base pairs in length that would then have to be puzzled by random overlaps in their sequence towards a complete genome. This is the genome assembly. And there are many biological pitfalls on long stretches of low complexity regions and copy number variations and other sorts of redundancies that render this difficult.

This package provides a short-read DNA sequence assembler based on a de Bruijn graph, capable of assembling a human genome on a desktop computer in a day.

The output of Minia is a set of contigs, i.e. stretches of gap-free linear overlaps of short reads. In the best possible case this is a whole chromosome.

Minia produces results of similar contiguity and accuracy to other de Bruijn assemblers (e.g. Velvet).

Please cite: Rayan Chikhi and Guillaume Rizk: Space-Efficient and Exact de Bruijn Graph Representation Based on a Bloom Filter.. (PubMed,eprint) Algorithms for Molecular Biology 8(1):22 (2013)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence assembly
mipe
Narzędzia do przechowywania danych pochodzących z PCR
Versions of package mipe
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.1-9all
trixie1.1-9all
bookworm1.1-9all
buster1.1-7all
stretch1.1-5all
jessie1.1-4all
sid1.1-9all
Debtags of package mipe:
fieldbiology, biology:bioinformatics, biology:molecular
interfacecommandline
roledocumentation, program
scopeutility
useorganizing
works-with-formatxml
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MIPE zapewnia standardowy format wymiany lub przechowywania wszystkich informacji związanych z eksperymentami PCR, przy użyciu płaskiego pliku tekstowego. Cechy pakietu:

 • umożliwia wymianę danych PCR pomiędzy badaczami/laboratoriami;
 • umożliwia śledzenie danych;
 • zapobiega problemom przy przesyłaniu danych do dbSTS lub dbSNP;
 • umożliwia pisanie standardowych skryptów do ekstrakcji danych (np. list starterów PCR, pozycji SNP czy haplotypów dla różnych zwierząt).

Mimo że tego narzędzia można używać do przechowywania danych, jego głównym przeznaczeniem jest wymiana danych. W przypadku większych repozytoriów do przechowywania danych z PCR bardziej odpowiednie są relacyjne bazy danych. Format MIPE można następnie wykorzystać jako standardowy format przy importowaniu lub eksportowaniu informacji z wymienionych wyżej baz danych.

Please cite: Jan Aerts and T. Veenendaal: MIPE - a XML-format to facilitate the storage and exchange of PCR-related data. Online Journal of Bioinformatics 6(2):114-120 (2005)
Registry entries: SciCrunch 
mira-assembler
Whole Genome Shotgun and EST Sequence Assembler
Versions of package mira-assembler
ReleaseVersionArchitectures
buster4.9.6-4amd64,arm64,armhf,i386
sid4.9.6-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.9.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.9.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.9.6-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.0.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.9.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mira-assembler:
roleprogram
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The mira genome fragment assembler is a specialised assembler for sequencing projects classified as 'hard' due to high number of similar repeats. For expressed sequence tags (ESTs) transcripts, miraEST is specialised on reconstructing pristine mRNA transcripts while detecting and classifying single nucleotide polymorphisms (SNP) occurring in different variations thereof.

The assembler is routinely used for such various tasks as mutation detection in different cell types, similarity analysis of transcripts between organisms, and pristine assembly of sequences from various sources for oligo design in clinical microarray experiments.

The package provides the following executables: Binaries provided:

 • mira: for assembly of genome sequences
 • miramem: estimating memory needed to assemble projects.
 • mirabait: a "grep" like tool to select reads with kmers up to 256 bases.
 • miraconvert: is a tool to convert, extract and sometimes recalculate all kinds of data related to sequence assembly files.
Please cite: Bastien Chevreux, Thomas Pfisterer, Bernd Drescher, Albert J. Driesel, Werner E. G. Müller, Thomas Wetter and Sándor Suhai: Using the miraEST Assembler for Reliable and Automated mRNA Transcript Assembly and SNP Detection in Sequenced ESTs. (PubMed,eprint) Genome Research 14(6):1147-1159 (2004)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
mlv-smile
Find statistically significant patterns in sequences
Versions of package mlv-smile
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.47-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.47-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.47-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.47-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.47-6amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.47-3amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Smile determines sequence motifs on the basis of a set of DNA, RNA or protein sequences.

 • No hard limit on the number of combinations of motifs to describe subsets of sequences.
 • The sequence alphabet may be specified.
 • The use of wildcards is supported.
 • Better determination of significance of motifs by simulation.
 • Introduction of a set of sequences with negative controls that should not match automatically determined motifs.
mothur
Zestaw narzędzi analizy sekwencyjnej do badań nad florą bakteryjną
Versions of package mothur
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.38.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.41.21-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.44.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.48.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.48.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.48.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.33.3+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package mothur:
roleprogram
Popcon: 0 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Projekt Mothur stawia sobie za cel opracowanie pojedynczego, otwartoźródłowego, rozszerzalnego oprogramowania, służącego do zaspokojenia bioinformatycznych potrzeb społeczności zajmującej się ekologią mikroorganizmów. Obsługuje wbudowane funkcje dotur, sons, treeclimber, s-libshuff, unifrac i wiele innych. Poza poprawą elastyczności tych algorytmów, dodano wiele innych funkcji, w tym kalkulatory i narzędzia do wizualizacji.

Please cite: Patrick D Schloss, Sarah L Westcott, Thomas Ryabin, Justine R Hall, Martin Hartmann, Emily B Hollister, Ryan A Lesniewski, Brian B Oakley, Donovan H Parks, Courtney J Robinson, Jason W Sahl, Blaz Stres, Gerhard G Thallinger, David J Van Horn and Carolyn F Weber: Introducing mothur: Open-source, platform-independent, community-supported software for describing and comparing microbial communities. (PubMed) Appl Environ Microbiol 75(23):7537-7541 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Microbial ecology
mrbayes
Bayesian Inference of Phylogeny
Versions of package mrbayes
ReleaseVersionArchitectures
buster3.2.6+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.2.3+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.6+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.2.7a-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.7a-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.2.7a-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.2.7a-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bayesian inference of phylogeny is based upon a quantity called the posterior probability distribution of trees, which is the probability of a tree conditioned on the observations. The conditioning is accomplished using Bayes's theorem. The posterior probability distribution of trees is impossible to calculate analytically; instead, MrBayes uses a simulation technique called Markov chain Monte Carlo (or MCMC) to approximate the posterior probabilities of trees.

The package is enhanced by the following packages: mrbayes-doc
Please cite: Fredrik Ronquist, Maxim Teslenko, Paul van der Mark, Daniel L. Ayres, Aaron Darling, Sebastian Höhna, Bret Larget, Liang Liu, Marc A. Suchard and John P. Huelsenbeck: MrBayes 3.2: Efficient Bayesian Phylogenetic Inference and Model Choice across a Large Model Space. (PubMed,eprint) Systematic Biology (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package mrbayes
mummer
Efficient sequence alignment of full genomes
Versions of package mummer
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.23+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.23+dfsg-4amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.23+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.23+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.23~dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.23+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.23+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.0.0.~beta5
Debtags of package mummer:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 59 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

MUMmer is a system for rapidly aligning entire genomes, whether in complete or draft form. For example, MUMmer 3.0 can find all 20-basepair or longer exact matches between a pair of 5-megabase genomes in 13.7 seconds, using 78 MB of memory, on a 2.4 GHz Linux desktop computer. MUMmer can also align incomplete genomes; it handles the 100s or 1000s of contigs from a shotgun sequencing project with ease, and will align them to another set of contigs or a genome using the NUCmer program included with the system. If the species are too divergent for DNA sequence alignment to detect similarity, then the PROmer program can generate alignments based upon the six-frame translations of both input sequences.

The package is enhanced by the following packages: e-mem
Please cite: Stefan Kurtz, Adam Phillippy, Arthur L. Delcher, Michael Smoot, Martin Shumway, Corina Antonescu and Steven L. Salzberg: Versatile and open software for comparing large genomes. (PubMed) Genome Biology 5(2):R12 (2004)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
Topics: Sequence analysis
Screenshots of package mummer
muscle
Multiple alignment program of protein sequences
Versions of package muscle
ReleaseVersionArchitectures
bookworm5.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.8.1551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.1551-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.8.31+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.8.31-1amd64,armel,armhf,i386
sid5.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package muscle:
biologyformat:aln, nuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 20 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MUSCLE is a multiple alignment program for protein sequences. MUSCLE stands for multiple sequence comparison by log-expectation. In the authors tests, MUSCLE achieved the highest scores of all tested programs on several alignment accuracy benchmarks, and is also one of the fastest programs out there.

Muscle v5 is a major re-write of MUSCLE based on new algorithms.

Users should be aware that command line arguments compared to version 3.x of MUSCLE have changed!

Highest accuracy, scalable to thousands of sequences

Compared to previous versions, Muscle v5 is much more accurate, is often faster, and scales to much larger datasets. At the time of writing (late 2021), Muscle v5 has the highest scores on multiple alignment benchmarks including Balibase, Bralibase, Prefab and Balifam. It can align tens of thousands of sequences with high accuracy on a low-cost commodity computer (say, an 8-core Intel CPU with 32 Gb RAM). On large datasets, Muscle v5 is 20-30% more accurate than MAFFT and Clustal-Omega.

Alignment ensembles

Muscle v5 can generate ensembles of high-accuracy alternative alignments. All replicates have equal average accuracy on benchmark test, including the MSA made with default parameters. By comparing results of downstream analysis (trees, structure prediction...) on different replicates, you can assess the effects of alignment errors on your study.

Please cite: Robert C. Edgar: MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 32(5):1792-1797 (2004)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence analysis
Screenshots of package muscle
muscle3
multiple alignment program of protein sequences
Versions of package muscle3
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.8.1551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.8.1551-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.8.1551-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MUSCLE is a multiple alignment program for protein sequences. MUSCLE stands for multiple sequence comparison by log-expectation. In the authors tests, MUSCLE achieved the highest scores of all tested programs on several alignment accuracy benchmarks, and is also one of the fastest programs out there.

This is version 3 of the muscle program. It is a different program than muscle version 5 which is packaged as muscle in Debian.

Please cite: Robert C. Edgar: MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and high throughput. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 32(5):1792-1797 (2004)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence analysis
mustang
Wielokrotne strukturalne dopasowanie białek
Versions of package mustang
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.3-3amd64,arm64,armhf,i386
sid3.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package mustang:
biologypeptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 16 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mustang to algorytm dopasowywania wielu struktur białkowych. Program wykorzystuje informacje przestrzenne zawarte w atomach Calpha z zestawu plików PDB w celu uzyskania dopasowania sekwencji. W oparciu o progresywną heurystykę dopasowywania parami algorytm przechodzi przez szereg przejść udoskonalających. Mustang raportuje dopasowanie wielu sekwencji i odpowiednią superpozycję struktur.

The package is enhanced by the following packages: mustang-testdata
Please cite: Arun S. Konagurthu, James C. Whisstock, Peter J. Stuckey and Arthur M. Lesk: MUSTANG: A multiple structural alignment algorithm. (PubMed) Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 64(3):559-574 (2006)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package mustang
ncbi-epcr
Tool to test a DNA sequence for the presence of sequence tagged sites
Versions of package ncbi-epcr
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3.12-1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.12-1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.12-1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3.12-1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.3.12-1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.3.12-1-2amd64,armel,armhf,i386
buster2.3.12-1-7amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package ncbi-epcr:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking, searching
works-with-formatplaintext
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Electronic PCR (e-PCR) is computational procedure that is used to identify sequence tagged sites(STSs), within DNA sequences. e-PCR looks for potential STSs in DNA sequences by searching for subsequences that closely match the PCR primers and have the correct order, orientation, and spacing that could represent the PCR primers used to generate known STSs.

The new version of e-PCR implements a fuzzy matching strategy. To reduce likelihood that a true STS will be missed due to mismatches, multiple discontiguous words may be used instead of a single exact word. Each of this word has groups of significant positions separated by 'wildcard' positions that are not required to match. In addition, it is also possible to allow gaps in the primer alignments.

The main motivation for implementing reverse searching (called Reverse e-PCR) was to make it feasible to search the human genome sequence and other large genomes. The new version of e-PCR provides a search mode using a query sequence against a sequence database.

This program is retired upstream and it is suggested to use Primer-Blast

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
instead.
Please cite: Gregory D. Schuler: Sequence Mapping by Electronic PCR. (PubMed,eprint) Genome Research 7(5):541-550 (1997)
Registry entries: Bioconda 
ncbi-tools-bin
NCBI libraries for biology applications (text-based utilities)
Versions of package ncbi-tools-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.1.20170106+dfsg1-0+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.1.20170106+dfsg1-0+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
sid6.1.20170106+dfsg2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie6.1.20170106+dfsg2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm6.1.20170106+dfsg1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.1.20170106+dfsg1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.1.20120620-8amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ncbi-tools-bin:
biologynuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
sciencecalculation
scopeutility
useanalysing, calculating, converting, searching
works-withbiological-sequence
works-with-formatplaintext, xml
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package includes various utilities distributed with the NCBI C SDK, including the development tools asntool and errhdr (formerly of libncbi6-dev). None of the programs in this package require X; you can find the X-based utilities in the ncbi-tools-x11 package. BLAST and related tools now come from a separate source base, corresponding to the ncbi-blast+ and ncbi-blast+-legacy packages.

The package is enhanced by the following packages: mcl
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
ncoils
Przewidywanie budowy zwiniętej spirali drugorzędowej struktury
Versions of package ncoils
ReleaseVersionArchitectures
trixie2002-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2002-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2002-7amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2002-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2002-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2002-4amd64,armel,armhf,i386
sid2002-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 11 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program służy do przewidywania budowy zwiniętej spirali drugorzędowej struktury z przewidywanej sekwencji białek. Algorytm był opublikowany w Lupas, van Dyke & Stock, Predicting coiled coils from protein sequences Science, 252, 1162-1164, 1991.

Please cite: Andrei Lupas, Marc Van Dyke and Jeff Stock: Predicting coiled coils from protein sequences. (PubMed) Science 252:1162-1164 (1991)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
neobio
computes alignments of amino acid and nucleotide sequences
Versions of package neobio
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.0.20030929-6all
jessie0.0.20030929-1.1all
stretch0.0.20030929-2all
buster0.0.20030929-4all
bullseye0.0.20030929-6all
bookworm0.0.20030929-6all
sid0.0.20030929-6all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Library and graphical user interface for pairwise sequence alignments. Implementation of the dynamic programming methods of Needleman & Wunsch (global alignment) and Smith & Waterman (local alignment).

Please cite: Maxime Crochemore, Gad M. Landau and Michal Ziv-Ukelson: A sub-quadratic sequence alignment algorithm for unrestricted cost matrices. :679-688 (2002)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package neobio
paraclu
Parametric clustering of genomic and transcriptomic features
Versions of package paraclu
ReleaseVersionArchitectures
bullseye9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie9-1amd64,armel,armhf,i386
trixie10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Paraclu finds clusters in data attached to sequences. It was first applied to transcription start counts in genome sequences, but it could be applied to other things too.

Paraclu is intended to explore the data, imposing minimal prior assumptions, and letting the data speak for itself.

One consequence of this is that paraclu can find clusters within clusters. Real data sometimes exhibits clustering at multiple scales: there may be large, rarefied clusters; and within each large cluster there may be several small, dense clusters.

Please cite: Martin C. Frith, Eivind Valen, Anders Krogh, Yoshihide Hayashizaki, Piero Carninci and Albin Sandelin: A code for transcription initiation in mammalian genomes. (eprint) Genome Research 18(1):1-12 (2008)
parsinsert
Parsimonious Insertion of unclassified sequences into phylogenetic trees
Versions of package parsinsert
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.04-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.04-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.04-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.04-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.04-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.04-4amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ParsInsert efficiently produces both a phylogenetic tree and taxonomic classification for sequences for microbial community sequence analysis. This is a C++ implementation of the Parsimonious Insertion algorithm.

The package is enhanced by the following packages: parsinsert-testdata
pdb2pqr
Preparation of protein structures for electrostatics calculations
Versions of package pdb2pqr
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.1.1+dfsg-7+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.5.2+dfsg-3all
stretch2.1.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
sid3.6.1+dfsg-1all
trixie3.6.1+dfsg-1all
buster2.1.1+dfsg-5amd64,arm64,armhf,i386
upstream3.6.2
Popcon: 5 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PDB2PQR is a Python software package that automates many of the common tasks of preparing structures for continuum electrostatics calculations. It thus provides a platform-independent utility for converting protein files in PDB format to PQR format. These tasks include:

 • Adding a limited number of missing heavy atoms to biomolecular structures
 • Determining side-chain pKas
 • Placing missing hydrogens
 • Optimizing the protein for favorable hydrogen bonding
 • Assigning charge and radius parameters from a variety of force fields
Please cite: Todd J Dolinsky, Paul Czodrowski, Hui Li, Jens E Nielsen, Jan H Jensen, Gerhard Klebe and Nathan A Baker: PDB2PQR: Expanding and upgrading automated preparation of biomolecular structures for molecular simulations. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 35:W522-5 (2007)
perm
efficient mapping of short reads with periodic spaced seeds
Versions of package perm
ReleaseVersionArchitectures
buster0.4.0-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.4.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PerM is a software package which was designed to perform highly efficient genome scale alignments for hundreds of millions of short reads produced by the ABI SOLiD and Illumina sequencing platforms. Today PerM is capable of providing full sensitivity for alignments within 4 mismatches for 50bp SOLID reads and 9 mismatches for 100bp Illumina reads.

Please cite: Yangho Chen, Tade Souaiaia and Ting Chen: PerM: efficient mapping of short sequencing reads with periodic full sensitive spaced seeds. (PubMed,eprint) Bioinformatics 25(19):2514-21 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
phyml
Phylogenetic estimation using Maximum Likelihood
Versions of package phyml
ReleaseVersionArchitectures
buster3.3.20180621-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3.20200621-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3.20220408-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.3.20220408-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.3.20220408-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie20120412-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.0+dfsg-7amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package phyml:
biologypeptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing, comparing
works-withbiological-sequence
Popcon: 17 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PhyML is a software that estimates maximum likelihood phylogenies from alignments of nucleotide or amino acid sequences. It provides a wide range of options that were designed to facilitate standard phylogenetic analyses. The main strengths of PhyML lies in the large number of substitution models coupled to various options to search the space of phylogenetic tree topologies, going from very fast and efficient methods to slower but generally more accurate approaches. It also implements two methods to evaluate branch supports in a sound statistical framework (the non-parametric bootstrap and the approximate likelihood ratio test).

PhyML was designed to process moderate to large data sets. In theory, alignments with up to 4,000 sequences 2,000,000 character-long can be analyzed. In practice however, the amount of memory required to process a data set is proportional of the product of the number of sequences by their length. Hence, a large number of sequences can only be processed provided that they are short. Also, PhyML can handle long sequences provided that they are not numerous. With most standard personal computers, the “comfort zone” for PhyML generally lies around 3 to 500 sequences less than 2,000 character long.

This package also includes PhyTime.

Please cite: Stéphane Guindon: Bayesian estimation of divergence times from large sequence alignments. (PubMed,eprint) Molecular Biology and Evolution 27(8):1768-81 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package phyml
phyutility
simple analyses or modifications on both phylogenetic trees and data matrices
Versions of package phyutility
ReleaseVersionArchitectures
sid2.7.3+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.7.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.7.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.7.3+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.7.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.7.3+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.7.3+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Phyutility (fyoo-til-i-te) is a command line program that performs simple analyses or modifications on both trees and data matrices.

Currently it performs the following functions (to suggest another feature, submit an Issue and use the label Type-Enhancement) :

Trees

 • rerooting
 • pruning
 • type conversion
 • consensus
 • leaf stability
 • lineage movement
 • tree support

Data Matrices

 • concatenate alignments
 • genbank parsing
 • trimming alignments
 • search NCBI
 • fetch NCBI
Please cite: Stephen A. Smith and Casey W. Dunn: Phyutility: a phyloinformatics utility for trees, alignments, and molecular data. (PubMed,eprint) Bioinformatics 24(5):715-716 (2008)
picard-tools
Command line tools to manipulate SAM and BAM files
Versions of package picard-tools
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.1.1+dfsg-1all
stretch2.8.1+dfsg-1all
jessie1.113-1all
bookworm2.27.5+dfsg-2all
bullseye2.24.1+dfsg-1all
buster2.18.25+dfsg-2amd64
sid3.1.1+dfsg-1all
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SAM (Sequence Alignment/Map) format is a generic format for storing large nucleotide sequence alignments. Picard Tools includes these utilities to manipulate SAM and BAM files:

 AddCommentsToBam         FifoBuffer
 AddOrReplaceReadGroups      FilterSamReads
 BaitDesigner           FilterVcf
 BamIndexStats           FixMateInformation
                  GatherBamFiles
 BedToIntervalList         GatherVcfs
 BuildBamIndex           GenotypeConcordance
 CalculateHsMetrics        IlluminaBasecallsToFastq
 CalculateReadGroupChecksum    IlluminaBasecallsToSam
 CheckIlluminaDirectory      LiftOverIntervalList
 CheckTerminatorBlock       LiftoverVcf
 CleanSam             MakeSitesOnlyVcf
 CollectAlignmentSummaryMetrics  MarkDuplicates
 CollectBaseDistributionByCycle  MarkDuplicatesWithMateCigar
 CollectGcBiasMetrics       MarkIlluminaAdapters
 CollectHiSeqXPfFailMetrics    MeanQualityByCycle
 CollectIlluminaBasecallingMetrics MergeBamAlignment
 CollectIlluminaLaneMetrics    MergeSamFiles
 CollectInsertSizeMetrics     MergeVcfs
 CollectJumpingLibraryMetrics   NormalizeFasta
 CollectMultipleMetrics      PositionBasedDownsampleSam
 CollectOxoGMetrics        QualityScoreDistribution
 CollectQualityYieldMetrics    RenameSampleInVcf
 CollectRawWgsMetrics       ReorderSam
 CollectRnaSeqMetrics       ReplaceSamHeader
 CollectRrbsMetrics        RevertOriginalBaseQualitiesAndAddMateCigar
 CollectSequencingArtifactMetrics RevertSam
 CollectTargetedPcrMetrics     SamFormatConverter
 CollectVariantCallingMetrics   SamToFastq
 CollectWgsMetrics         ScatterIntervalsByNs
 CompareMetrics          SortSam
 CompareSAMs            SortVcf
 ConvertSequencingArtifactToOxoG  SplitSamByLibrary
 CreateSequenceDictionary     SplitVcfs
 DownsampleSam           UpdateVcfSequenceDictionary
 EstimateLibraryComplexity     ValidateSamFile
 ExtractIlluminaBarcodes      VcfFormatConverter
 ExtractSequences         VcfToIntervalList
 FastqToSam            ViewSam
The package is enhanced by the following packages: multiqc
Please cite: Broad Institute: Picard toolkit. Broad Institute, GitHub repository (2019)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequencing; Document, record and content management
plink
whole-genome association analysis toolset
Versions of package plink
ReleaseVersionArchitectures
sid1.07+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.07+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.07+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.07+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.07-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.07-3amd64,armel,armhf,i386
trixie1.07+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package plink:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 27 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

plink expects as input the data from SNP (single nucleotide polymorphism) chips of many individuals and their phenotypical description of a disease. It finds associations of single or pairs of DNA variations with a phenotype and can retrieve SNP annotation from an online source.

SNPs can evaluated individually or as pairs for their association with the disease phenotypes. The joint investigation of copy number variations is supported. A variety of statistical tests have been implemented.

Please note: The executable was renamed to plink1 because of a name clash. Please read more about this in /usr/share/doc/plink/README.Debian.

Please cite: Shaun Purcell, Benjamin Neale, Kathe Todd-Brown, Lori Thomas, Manuel A. R. Ferreira, David Bender, Julian Maller, Pamela Sklar, Paul I. W. de Bakker, Mark J. Daly and Pak C. Sham: PLINK: a toolset for whole-genome association and population-based linkage analysis. (PubMed) American Journal of Human Genetics 81(3):559-75 (2007)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
plink1.9
whole-genome association analysis toolset
Versions of package plink1.9
ReleaseVersionArchitectures
buster1.90~b6.6-181012-1amd64,armhf,i386
bookworm1.90~b6.26-220402-1amd64,armel,armhf,i386,mipsel
trixie1.90~b7.2-231211-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.90~b3.45-170113-1amd64,armel,armhf,i386,mipsel
sid1.90~b7.2-231211-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.90~b6.21-201019-1amd64,armel,armhf,i386,mipsel
Popcon: 96 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

plink expects as input the data from SNP (single nucleotide polymorphism) chips of many individuals and their phenotypical description of a disease. It finds associations of single or pairs of DNA variations with a phenotype and can retrieve SNP annotation from an online source.

SNPs can evaluated individually or as pairs for their association with the disease phenotypes. The joint investigation of copy number variations is supported. A variety of statistical tests have been implemented.

plink1.9 is a comprehensive update of plink with new algorithms and new methods, faster and less memory consumer than the first plink.

Please note: The executable was renamed to plink1.9 because of a name clash. Please read more about this in /usr/share/doc/plink1.9/README.Debian.

Please cite: Christopher C. Chang, Carson C. Chow, Laurent C.A.M. Tellier, Shashaank Vattikuti, Shaun M. Purcell and James J. Lee: Second-generation PLINK: rising to the challenge of larger and richer datasets. (eprint) GigaScience 4(1):7 (2015)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
plink2
whole-genome association analysis toolset
Versions of package plink2
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.00~a3-210203+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.00~a3.5-220809+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.00~a5.8-231123+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.00~a5.8-231123+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

plink expects as input the data from SNP (single nucleotide polymorphism) chips of many individuals and their phenotypical description of a disease. It finds associations of single or pairs of DNA variations with a phenotype and can retrieve SNP annotation from an online source.

SNPs can evaluated individually or as pairs for their association with the disease phenotypes. The joint investigation of copy number variations is supported. A variety of statistical tests have been implemented.

plink2 is a comprehensive update of plink and plink1.9 with new algorithms and new methods, faster and less memory consumer than the first plink.

Please cite: Christopher C. Chang, Carson C. Chow, Laurent C.A.M. Tellier, Shashaank Vattikuti, Shaun M. Purcell and James J. Lee: Second-generation PLINK: rising to the challenge of larger and richer datasets. (eprint) GigaScience 4(1):7 (2015)
Registry entries: SciCrunch 
poa
Partial Order Alignment for multiple sequence alignment
Versions of package poa
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0+20060928-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.0+20060928-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.0+20060928-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0+20060928-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0+20060928-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0+20060928-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0+20060928-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package poa:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-with-formatplaintext
Popcon: 15 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

POA is Partial Order Alignment, a fast program for multiple sequence alignment (MSA) in bioinformatics. Its advantages are speed, scalability, sensitivity, and the superior ability to handle branching / indels in the alignment. Partial order alignment is an approach to MSA, which can be combined with existing methods such as progressive alignment. POA optimally aligns a pair of MSAs and which therefore can be applied directly to progressive alignment methods such as CLUSTAL. For large alignments, Progressive POA is 10-30 times faster than CLUSTALW.

Registry entries: Bioconda 
Screenshots of package poa
prank
Probabilistic Alignment Kit for DNA, codon and amino-acid sequences
Versions of package prank
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.0.170427+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.0.170427+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.0.170427+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.0.150803-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.140110-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.0.170427+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.170427+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 16 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PRANK is a probabilistic multiple alignment program for DNA, codon and amino-acid sequences. It's based on a novel algorithm that treats insertions correctly and avoids over-estimation of the number of deletion events. In addition, PRANK borrows ideas from maximum likelihood methods used in phylogenetics and correctly takes into account the evolutionary distances between sequences. Lastly, PRANK allows for defining a potential structure for sequences to be aligned and then, simultaneously with the alignment, predicts the locations of structural units in the sequences.

PRANK is a command-line program for UNIX-style environments but the same sequence alignment engine is implemented in the graphical program PRANKSTER. In addition to providing a user-friendly interface to those not familiar with Unix systems, PRANKSTER is an alignment browser for alignments saved in the HSAML format. The novel format allows for storing all the information generated by the aligner and the alignment browser is a convenient way to analyse and manipulate the data.

PRANK aims at an evolutionarily correct sequence alignment and often the result looks different from ones generated with other alignment methods. There are, however, cases where the different look is caused by violations of the method's assumptions. To understand why things may go wrong and how to avoid that, read this explanation of differences between PRANK and traditional progressive alignment methods.

Please cite: Ari Löztznoja: Phylogeny-aware alignment with PRANK. (PubMed) Methods Mol. Biol. 1079:155-170 (2014)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
Screenshots of package prank
prime-phylo
bayesian estimation of gene trees taking the species tree into account
Versions of package prime-phylo
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.11-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.11-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.0.11-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.11-7amd64,arm64,armhf,i386
sid1.0.11-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0.11-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PrIME (Probabilistic Integrated Models of Evolution) is a package supporting inference of evolutionary parameters in a Bayesian framework using Markov chain Monte Carlo simulation. A distinguishing feature of PrIME is that the species tree is taken into account when analyzing gene trees.

The input data to PrIME is a multiple sequence alignment in FASTA format and the output data contains trees in Newick format.

Please cite: Ö. Åkerborg, B. Sennblad, L. Arvestad and J. Lagergren: Simultaneous Bayesian gene tree reconstruction and reconciliation analysis. (PubMed,eprint) Proceedings of the National Academy of Sciences 106(14):5714-5719 (2009)
Registry entries: Bio.tools 
primer3
tool to design flanking oligo nucleotides for DNA amplification
Versions of package primer3
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.6.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.6.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.4.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.3.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.6.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package primer3:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-with-formatplaintext
Popcon: 22 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Primer3 picks primers for Polymerase Chain Reactions (PCRs), considering as criteria oligonucleotide melting temperature, size, GC content and primer-dimer possibilities, PCR product size, positional constraints within the source sequence, and miscellaneous other constraints. All of these criteria are user-specifiable as constraints, and some are specifiable as terms in an objective function that characterizes an optimal primer pair.

Please cite: Steve Rozen and Helen J. Skaletsky: Primer3 on the WWW for general users and for biologist programmers. (PubMed,eprint) Methods Mol Biol. 132(3):365-86 (2000)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package primer3
probabel
Zestaw narzędzi do analizy asocjacyjnej całego genomu
Versions of package probabel
ReleaseVersionArchitectures
sid0.5.0+dfsg-6amd64,i386
bullseye0.5.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.4.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
jessie0.4.3-2amd64,armel,armhf,i386
trixie0.5.0+dfsg-6amd64,i386
bookworm0.5.0+dfsg-6amd64,i386
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet ProbABEL jest częścią projektu GenABEL mającego na celu analizę danych dotyczących całego genomu. ProbABEL służy do uruchamiania GWAS. Stosowanie plików w formacie filevector/DatABEL umożliwia nawet uruchomienie GWAS-a na komputerach wyposażonych w zaledwie kilka GB pamięci RAM.

The package is enhanced by the following packages: probabel-examples
Please cite: Yurii S Aulchenko, Maksim V Struchalin and Cornelia M van Duijn: ProbABEL package for genome-wide association analysis of imputed data.. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 11:134 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
probcons
PROBabilistic CONSistency-based multiple sequence alignment
Versions of package probcons
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.12-9amd64,armel,armhf,i386
trixie1.12-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.12-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.12-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.12-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.12-12amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.12-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package probcons:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 17 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tool for generating multiple alignments of protein sequences. Using a combination of probabilistic modeling and consistency-based alignment techniques, PROBCONS has achieved the highest accuracies of all alignment methods to date. On the BAliBASE benchmark alignment database, alignments produced by PROBCONS show statistically significant improvement over current programs, containing an average of 7% more correctly aligned columns than those of T-Coffee, 11% more correctly aligned columns than those of CLUSTAL W, and 14% more correctly aligned columns than those of DIALIGN.

Please cite: Chuong B. Do, Mahathi S.P. Mahabhashyam, Michael Brudno and Serafim Batzoglou: ProbCons: Probabilistic consistency-based multiple sequence alignment. (PubMed,eprint) Genome Research 15(2):330-340 (2005)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package probcons
proda
Wielokrotne wyrównywanie sekwencji białkowych
Versions of package proda
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-12amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-8amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package proda:
biologynuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 15 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ProDA to system do automatycznego wykrywania i wyrównywania homologicznych regionów w zestawach białek o dowolnej domenowej architekturze. Po pobraniu wejściowego zestawu niewyrównanych sekwencji, ProDA identyfikuje wszystkie homologiczne regiony, pojawiające się w jednej lub większej liczbie sekwencji, i zwraca zbiór lokalnych wielokrotnych wyrównań dla tych regionów.

Please cite: Tu Minh Phuong, Chuong B. Do, Robert C. Edgar and Serafim Batzoglou: Multiple alignment of protein sequences with repeats and rearrangements. (PubMed,eprint) Nucl. Acids Res. 34(20):5932-5942 (2006)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
Screenshots of package proda
prodigal
Microbial (bacterial and archaeal) gene finding program
Versions of package prodigal
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.6.3-1amd64,arm64,armel,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.3-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.6.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.6.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.6.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.6.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.6.1-1amd64,armel,i386
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Prodigal (Prokaryotic Dynamic Programming Genefinding Algorithm) is a microbial (bacterial and archaeal) gene finding program developed at Oak Ridge National Laboratory and the University of Tennessee. Key features of Prodigal include:

Speed: Prodigal is an extremely fast gene recognition tool (written in very vanilla C). It can analyze an entire microbial genome in 30 seconds or less.

Accuracy: Prodigal is a highly accurate gene finder. It correctly locates the 3' end of every gene in the experimentally verified Ecogene data set (except those containing introns). It possesses a very sophisticated ribosomal binding site scoring system that enables it to locate the translation initiation site with great accuracy (96% of the 5' ends in the Ecogene data set are located correctly).

Specificity: Prodigal's false positive rate compares favorably with other gene identification programs, and usually falls under 5%.

GC-Content Indifferent: Prodigal performs well even in high GC genomes, with over a 90% perfect match (5'+3') to the Pseudomonas aeruginosa curated annotations.

Metagenomic Version: Prodigal can run in metagenomic mode and analyze sequences even when the organism is unknown.

Ease of Use: Prodigal can be run in one step on a single genomic sequence or on a draft genome containing many sequences. It does not need to be supplied with any knowledge of the organism, as it learns all the properties it needs to on its own.

Please cite: Doug Hyatt, Gwo-Liang Chen, Philip F. Locascio, Miriam L. Land, Frank W. Larimer and Loren J. Hauser: Prodigal: prokaryotic gene recognition and translation initiation site identification. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 11:119 (2010)
Registry entries: SciCrunch  Bioconda 
python3-biomaj3-cli
BioMAJ client
Versions of package python3-biomaj3-cli
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.11-4all
bullseye3.1.11-1all
buster3.1.10-1all
sid3.1.11-4all
trixie3.1.11-4all
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BioMAJ downloads remote data banks, checks their status and applies transformation workflows, with consistent state, to provide ready-to-use data for biologists and bioinformaticians. For example, it can transform original FASTA files into BLAST indexes. It is very flexible and its post-processing facilities can be extended very easily.

BioMAJ3 is a rewrite of BioMAJ v1.x, see online documentation for migration.

This package contains the client to execute BioMAJ3 or communicate with the BioMAJ daemon process (python3-biomaj3-daemon) in case of microservice config.

python3-biopython
Python3 library for bioinformatics
Versions of package python3-biopython
ReleaseVersionArchitectures
buster1.73+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.80+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.64+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
trixie1.83+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.68+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.78+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.83+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 56 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Biopython Project is an international association of developers of freely available Python tools for computational molecular biology.

It is a distributed collaborative effort to develop Python3 libraries and applications which address the needs of current and future work in bioinformatics. The source code is made available under the Biopython License, which is extremely liberal and compatible with almost every license in the world. The project works along with the Open Bioinformatics Foundation, who generously provide web and CVS space for the project.

Please cite: Peter J. A. Cock, Tiago Antao, Jeffrey T. Chang, Brad A. Chapman, Cymon J. Cox, Andrew Dalke, Iddo Friedberg, Thomas Hamelryck, Frank Kauff, Bartek Wilczynski and Michiel J. L. de Hoon: Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. (PubMed,eprint) Bioinformatics 25(11):1422-1423 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
python3-cogent3
framework for genomic biology
Versions of package python3-cogent3
ReleaseVersionArchitectures
sid2023.12.15a1+dfsg-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2023.2.12a1+dfsg-2+deb12u1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2020.12.21a+dfsg-4+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2024.5.7a1
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PyCogent is a software library for genomic biology. It is a fully integrated and thoroughly tested framework for:

 • controlling third-party applications,
 • devising workflows; querying databases,
 • conducting novel probabilistic analyses of biological sequence evolution, and
 • generating publication quality graphics. It is distinguished by many unique built-in capabilities (such as true codon alignment) and the frequent addition of entirely new methods for the analysis of genomic data.
Please cite: Rob Knight, Peter Maxwell, Amanda Birmingham, Jason Carnes, J Gregory Caporaso, Brett C Easton, Michael Eaton, Micah Hamady, Helen Lindsay, Zongzhi Liu, Catherine Lozupone, Daniel McDonald, Michael Robeson, Raymond Sammut, Sandra Smit, Matthew J Wakefield, Jeremy Widmann, Shandy Wikman, Stephanie Wilson, Hua Ying and Gavin A Huttley: PyCogent: a toolkit for making sense from sequence. (PubMed,eprint) Genome Biology 8(8):R171 (2007)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
qiime
Quantitative Insights Into Microbial Ecology
Versions of package qiime
ReleaseVersionArchitectures
sid2024.2.0-1all
jessie1.8.0+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm2022.11.1-2all
trixie2024.2.0-1all
bullseye2020.11.1-1all
upstream2024.5.0
Debtags of package qiime:
roleprogram
Popcon: 16 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Microbes are surrounding us, animals, plants and all their parasites with strong effect on these and the environment these live in. Soil quality comes to mind but also the effect that bacteria have on each other. Humans are influencing the absolute and relative abundance of bacteria by antibiotics, food, fertilizers - you name it - and these changes affect us.

QIIME 2 is a powerful, extensible, and decentralized microbiome analysis package with a focus on data and analysis transparency. QIIME 2 enables researchers to start an analysis with raw DNA sequence data and finish with publication-quality figures and statistical results. Key features:

 • Integrated and automatic tracking of data provenance
 • Semantic type system
 • Plugin system for extending microbiome analysis functionality
 • Support for multiple types of user interfaces (e.g. API, command line, graphical)

QIIME 2 is a complete redesign and rewrite of the QIIME 1 microbiome analysis pipeline. QIIME 2 will address many of the limitations of QIIME 1, while retaining the features that makes QIIME 1 a powerful and widely-used analysis pipeline.

QIIME 2 currently supports an initial end-to-end microbiome analysis pipeline. New functionality will regularly become available through QIIME 2 plugins. You can view a list of plugins that are currently available on the QIIME 2 plugin availability page. The future plugins page lists plugins that are being developed.

Please cite: Evan Bolyen, Jai Ram Rideout, Matthew R Dillon, Nicholas A Bokulich, Christian Abnet, Gabriel A Al-Ghalith, Harriet Alexander, Eric J Alm, Manimozhiyan Arumugam, Francesco Asnicar, Yang Bai, Jordan E Bisanz, Kyle Bittinger, Asker Brejnrod, Colin J Brislawn, C Titus Brown, Benjamin J Callahan, Andrés Mauricio Caraballo-Rodríguez, John Chase, Emily Cope, Ricardo Da Silva, Pieter C Dorrestein, Gavin M Douglas, Daniel M Durall, Claire Duvallet, Christian F Edwardson, Madeleine Ernst, Mehrbod Estaki, Jennifer Fouquier, Julia M Gauglitz, Deanna L Gibson, Antonio Gonzalez, Kestrel Gorlick, Jiarong Guo, Benjamin Hillmann, Susan Holmes, Hannes Holste, Curtis Huttenhower, Gavin Huttley, Stefan Janssen, Alan K Jarmusch, Lingjing Jiang, Benjamin Kaehler, Kyo Bin Kang, Christopher R Keefe, Paul Keim, Scott T Kelley, Dan Knights, Irina Koester, Tomasz Kosciolek, Jorden Kreps, Morgan GI Langille, Joslynn Lee, Ruth Ley, Yong-Xin Liu, Erikka Loftfield, Catherine Lozupone, Massoud Maher, Clarisse Marotz, Bryan D Martin, Daniel McDonald, Lauren J McIver, Alexey V Melnik, Jessica L Metcalf, Sydney C Morgan, Jamie Morton, Ahmad Turan Naimey, Jose A Navas-Molina, Louis Felix Nothias, Stephanie B Orchanian, Talima Pearson, Samuel L Peoples, Daniel Petras, Mary Lai Preuss, Elmar Pruesse, Lasse Buur Rasmussen, Adam Rivers, Michael S Robeson, Patrick Rosenthal, Nicola Segata, Michael Shaffer, Arron Shiffer, Rashmi Sinha, Se Jin Song, John R Spear, Austin D Swafford, Luke R Thompson, Pedro J Torres, Pauline Trinh, Anupriya Tripathi, Peter J Turnbaugh, Sabah Ul-Hasan, Justin JJ van der Hooft, Fernando Vargas, Yoshiki Vázquez-Baeza, Emily Vogtmann, Max von Hippel, William Walters, Yunhu Wan, Mingxun Wang, Jonathan Warren, Kyle C Weber, Chase HD Williamson, Amy D Willis, Zhenjiang Zech Xu, Jesse R Zaneveld, Yilong Zhang, Qiyun Zhu, Rob Knight and J Gregory Caporaso: Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2. (PubMed,eprint) Nature Biotechnology 37:852 - 857 (2019)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Microbial ecology
r-bioc-edger
Empirical analysis of digital gene expression data in R
Versions of package r-bioc-edger
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.32.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.40.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.8.2+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
trixie4.0.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch3.14.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream4.2.0
Popcon: 38 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Bioconductor package for differential expression analysis of whole transcriptome sequencing (RNA-seq) and digital gene expression profiles with biological replication. It uses empirical Bayes estimation and exact tests based on the negative binomial distribution. It is also useful for differential signal analysis with other types of genome-scale count data.

Please cite: Mark D. Robinson, Davis J. McCarthy and Gordon K. Smyth: edgeR: a Bioconductor package for differential expression analysis of digital gene expression data. (PubMed,eprint) Bioinformatics 26,:139-140 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
r-bioc-hilbertvis
GNU R package to visualise long vector data
Versions of package r-bioc-hilbertvis
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.32.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.24.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.48.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.60.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.56.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.40.0-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream1.62.0
Debtags of package r-bioc-hilbertvis:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:bioinformatics
useanalysing
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This tool allows one to display very long data vectors in a space-efficient manner, by organising it along a 2D Hilbert curve. The user can then visually judge the large scale structure and distribution of features simultaenously with the rough shape and intensity of individual features.

In bioinformatics, a typical use case is ChIP-Chip and ChIP-Seq, or basically all the kinds of genomic data, that are conventionally displayed as quantitative track ("wiggle data") in genome browsers such as those provided by Ensembl or UCSC.

Please cite: Simon Anders: Visualization of genomic data with the Hilbert curve. (PubMed,eprint) Bioinformatics 25(10):1231-1235 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
r-cran-pvclust
Hierarchical Clustering with P-Values via Multiscale Bootstrap
Versions of package r-cran-pvclust
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0-0-4all
jessie1.3-0-1all
sid2.2-0-2all
bullseye2.2-0-2all
trixie2.2-0-2all
bookworm2.2-0-2all
stretch2.0-0-1all
Popcon: 60 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pvclust is a package for assessing the uncertainty in hierarchical cluster analysis. It provides AU (approximately unbiased) p-values as well as BP (boostrap probability) values computed via multiscale bootstrap resampling.

Please cite: Ryota Suzuki and Hidetoshi Shimodaira: Pvclust: an R package for assessing the uncertainty in hierarchical clustering. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(12):1540-1542 (2006)
r-cran-qtl
GNU R package for genetic marker linkage analysis
Versions of package r-cran-qtl
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.58-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.44-9-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.40-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.33-7-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.47-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.66-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.66-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package r-cran-qtl:
devellang:r, library
fieldbiology, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 18 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

R/qtl is an extensible, interactive environment for mapping quantitative trait loci (QTLs) in experimental crosses. It is implemented as an add-on-package for the freely available and widely used statistical language/software R (see http://www.r-project.org).

The development of this software as an add-on to R allows one to take advantage of the basic mathematical and statistical functions, and powerful graphics capabilities, that are provided with R. Further, the user will benefit by the seamless integration of the QTL mapping software into a general statistical analysis program. The goal is to make complex QTL mapping methods widely accessible and allow users to focus on modeling rather than computing.

A key component of computational methods for QTL mapping is the hidden Markov model (HMM) technology for dealing with missing genotype data. The main HMM algorithms, with allowance for the presence of genotyping errors, for backcrosses, intercrosses, and phase-known four-way crosses were implemented.

The current version of R/qtl includes facilities for estimating genetic maps, identifying genotyping errors, and performing single-QTL genome scans and two-QTL, two-dimensional genome scans, by interval mapping (with the EM algorithm), Haley-Knott regression, and multiple imputation. All of this may be done in the presence of covariates (such as sex, age or treatment). One may also fit higher-order QTL models by multiple imputation.

Please cite: Karl W. Broman, Hao Wu, Saunak Sen and Gary A. Churchill: R/qtl: QTL mapping in experimental crosses. (PubMed,eprint) Bioinformatics 19:889-890 (2003)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
r-cran-vegan
Community Ecology Package for R
Versions of package r-cran-vegan
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.6-4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.5-4+dfsg-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.6-4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.5-7+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.4-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.6-6.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.0-10-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 136 users (57 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

R package for community ecologists. It contains most multivariate analysis needed in analysing ecological communities, and tools for diversity analysis. Most diversity methods assume that data are counts of individuals.

These tools are sometimes used outside the field of ecology, for instance to study populations of white blood cells or RNA molecules.

Registry entries: SciCrunch 
r-other-mott-happy.hbrem
GNU R package for fine-mapping complex diseases
Versions of package r-other-mott-happy.hbrem
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.4-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Happy is an R interface into the HAPPY C package for fine-mapping Quantitative Trait Loci (QTL) in Heterogenous Stocks (HS). An HS is an advanced intercross between (usually eight) founder inbred strains of mice. HS are suitable for fine-mapping QTL. It uses a multipoint analysis which offers significant improvements in statistical power to detect QTLs over that achieved by single-marker association.

The happy package is an extension of the original C program happy; it uses the C code to compute the probability of descent from each of the founders, at each locus position, but the happy packager allows a much richer range of models to be fit to the data.

Read /usr/share/doc/r-other-mott-happy/README.Debian for a more detailed explanation.

Please cite: Richard Mott, Christopher J. Talbot, Maria G. Turri, Allan C. Collins and Jonathan Flint: A method for fine mapping quantitative trait loci in outbred animal stocks. (PubMed,eprint) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97(23):12649-12654 (2000)
Registry entries: SciCrunch 
raster3d
Narzędzia do generowania obrazów białek lub innych cząsteczek
Versions of package raster3d
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0-3-5amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.0-3-1amd64,armel,armhf,i386
sid3.0-7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.0-3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.0-7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.0-7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0-7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package raster3d:
fieldbiology, biology:structural
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
useconverting, viewing
works-with3dmodel, image, image:raster
works-with-formatjpg, png
Popcon: 6 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Raster3D to zestaw narzędzi do generowania wysokiej jakości obrazów rastrowych białek lub innych cząsteczek. Główny program renderuje kule, trójkąty, cylindry i powierzchnie kwadratowe z podświetlaniem lustrzanym, cieniowaniem i cieniowaniem Phonga. Stosuje wydajny algorytm programowy Z-buffer, który jest niezależny od karty graficznej. Programy pomocnicze przetwarzają współrzędne atomowe z plików PDB (Protein Data Bank) w celu renderowania opisów obrazów składających się ze wstążek, atomów wypełniających przestrzeń, wiązań, kulki + kija itp. Raster3D może być również używany do renderowania obrazów utworzonych w innych programach, takich jak Molscript, w środowisku 3D z podświetleniami, cieniami itp. Dane wyjściowe zapisywane są w plikach obrazów pikselowych z 24-bitową informacją o kolorze każdego piksela.

Please cite: E.A. Merritt and D.J. Bacon: Raster3D Photorealistic Molecular Graphics. (PubMed) Methods in Enzymology 277:505-524 (1997)
Registry entries: Bio.tools 
readseq
Konwersja między różnymi formatami sekwencji białek
Versions of package readseq
ReleaseVersionArchitectures
sid1-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1-13amd64,arm64,armhf,i386
stretch1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1-11amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package readseq:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
works-with-formatplaintext
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program odczytuje i zapisuje nukleinowe/proteinowe sekwencje w różnych formatach. Pliki danych mogą zawierać wiele sekwencji. Readseq jest szczególnie użyteczny, gdyż automatycznie rozpoznaje wiele formatów sekwencji i dokonuje konwersji między nimi.

Please cite: Don Gilbert: Sequence file format conversion with command-line readseq. (PubMed,eprint) Current Protocols in Bioinformatics Appendix 1:E (2003)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
rnahybrid
Fast and effective prediction of microRNA/target duplexes
Versions of package rnahybrid
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.1.2-8amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.1.2-6amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.2-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.1.2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.1-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.1.2-8amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.1.2-7amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rnahybrid:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RNAhybrid is a tool for finding the minimum free energy hybridisation of a long and a short RNA. The hybridisation is performed in a kind of domain mode, ie. The short sequence is hybridised to the best fitting part of the long one. The tool is primarily meant as a means for microRNA target prediction.

Please cite: Marc Rehmsmeier, Peter Steffen, Matthias Höchsmann and Robert Giegerich: Fast and effective prediction of microRNA/target duplexes. (PubMed,eprint) RNA 10(10):1507-1517 (2004)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
rtax
Classification of sequence reads of 16S ribosomal RNA gene
Versions of package rtax
ReleaseVersionArchitectures
sid0.984-8all
trixie0.984-8all
bookworm0.984-8all
bullseye0.984-7all
buster0.984-6all
stretch0.984-5all
jessie0.984-2all
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Short-read technologies for microbial community profiling are increasingly popular, yet previous techniques for assigning taxonomy to paired-end reads perform poorly. RTAX provides rapid taxonomic assignments of paired-end reads using a consensus algorithm.

Please cite: David A. W. Soergel, Neelendu Dey, Rob Knight and Steven E. Brenner: Selection of primers for optimal taxonomic classification of environmental 16S rRNA gene sequences. (PubMed,eprint) The ISME Journal 6:1440–1444 (2012)
samtools
Przetwarzanie dopasowań sekwencji w formatach SAM, BAM i CRAM
Versions of package samtools
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.19-1amd64,armhf,i386
sid1.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.16.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.7-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9-4amd64,arm64,armhf
stretch1.3.1-3amd64,arm64,armel,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
Debtags of package samtools:
fieldbiology
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
useanalysing, calculating, filtering
works-withbiological-sequence
Popcon: 68 users (40 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Samtools to zestaw narzędzi zarządzających dopasowaniami sekwencji nukleotydów w binarnym formacie BAM. Importuje i eksportuje do formatów ascii SAM (Sequence Alignment/Map) i CRAM, sortuje, łączy i indeksuje, a także umożliwia szybkie pobieranie odczytów z dowolnych regionów. Został zaprojektowany do pracy na strumieniu i może otwierać plik BAM lub CRAM (ale nie w formacie SAM) na zdalnym serwerze FTP lub HTTP.

The package is enhanced by the following packages: libbio-samtools-perl multiqc
Please cite: Heng Li, Bob Handsaker, Alec Wysoker, Tim Fennell, Jue Ruan, Nils Homer, Gabor Marth, Goncalo Abecasis, Richard Durbin and 1000 Genome Project Data Processing Subgroup: The Sequence Alignment/Map (SAM) Format and SAMtools. (PubMed,eprint) Bioinformatics 25(16):2078-2079 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Screenshots of package samtools
seqan-apps
C++ library for the analysis of biological sequences
Versions of package seqan-apps
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3.1+dfsg-4amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.4.1+dfsg-2amd64,armhf,i386
buster2.4.0+dfsg-11amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.4.0+dfsg-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.4.0+dfsg-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch-backports2.4.0+dfsg-11~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.0+dfsg-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.4.0+dfsg-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package seqan-apps:
devellibrary
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SeqAn is a C++ template library of efficient algorithms and data structures for the analysis of sequences with the focus on biological data. This library applies a unique generic design that guarantees high performance, generality, extensibility, and integration with other libraries. SeqAn is easy to use and simplifies the development of new software tools with a minimal loss of performance. This package contains the applications dfi, pair_align, micro_razers, seqan_tcoffee, seqcons, razers and tree_recon.

Please cite: Andreas Doring, David Weese, Tobias Rausch and Knut Reinert: SeqAn An efficient, generic C++ library for sequence analysis. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 9(1):11 (2008)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
sibsim4
align expressed RNA sequences on a DNA template
Versions of package sibsim4
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.20-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.20-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.20-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.20-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.20-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.20-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package sibsim4:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing, searching
works-with-formatplaintext
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The SIBsim4 project is based on sim4, which is a program designed to align an expressed DNA sequence with a genomic sequence, allowing for introns. SIBsim4 is a fairly extensive rewrite of the original code with the following goals:

 • speed improvement;
 • allow large, chromosome scale, DNA sequences to be used;
 • provide more detailed output about splice types;
 • provide more detailed output about polyA sites;
 • misc code cleanups and fixes.
Registry entries: Bio.tools 
sigma-align
Simple greedy multiple alignment of non-coding DNA sequences
Versions of package sigma-align
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.1.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.3-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.3-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.1.3-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.1.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.3-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package sigma-align:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sigma (“Simple greedy multiple alignment”) is an alignment program. It's algorithm and scoring scheme are designed specifically for non-coding DNA sequence.

It uses a strategy of seeking the best possible gapless local alignments. This happens at each step making the best possible alignment consistent with existing alignments. It scores the significance of the alignment based on the lengths of the aligned fragments and a background model. These may be supplied or estimated from an auxiliary file of intergenic DNA.

Please cite: Siddharthan, Rahul: Sigma: multiple alignment of weakly-conserved non-coding DNA sequence. (PubMed) BMC Bioinformatics 7(1):143 (2006)
Registry entries: Bio.tools 
sim4
tool for aligning cDNA and genomic DNA
Versions of package sim4
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.0.20121010-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.20121010-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.0.20121010-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.0.20121010-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.20121010-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.0.20121010-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.0.20121010-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package sim4:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing, searching
works-with-formatplaintext
Popcon: 17 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

sim4 is a similarity-based tool for aligning an expressed DNA sequence (EST, cDNA, mRNA) with a genomic sequence for the gene. It also detects end matches when the two input sequences overlap at one end (i.e., the start of one sequence overlaps the end of the other).

sim4 employs a blast-based technique to first determine the basic matching blocks representing the "exon cores". In this first stage, it detects all possible exact matches of W-mers (i.e., DNA words of size W) between the two sequences and extends them to maximal scoring gap-free segments. In the second stage, the exon cores are extended into the adjacent as-yet-unmatched fragments using greedy alignment algorithms, and heuristics are used to favor configurations that conform to the splice-site recognition signals (GT-AG, CT-AC). If necessary, the process is repeated with less stringent parameters on the unmatched fragments.

Please cite: Liliana Florea, George Hartzell, Zheng Zhang, Gerald M. Rubin and Webb Miller: A Computer Program for Aligning a cDNA Sequence with a Genomic DNA Sequence. (PubMed,eprint) Genome Research 8:967-974 (1998)
Registry entries: Bio.tools 
smalt
Sequence Mapping and Alignment Tool
Versions of package smalt
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.7.6-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.7.6-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.6-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.6-8amd64,arm64,armhf
sid0.7.6-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.7.6-6amd64,arm64,armel,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
jessie0.7.6-4amd64,armhf,i386
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SMALT efficiently aligns DNA sequencing reads with a reference genome. Reads from a wide range of sequencing platforms, for example Illumina, Roche-454, Ion Torrent, PacBio or ABI-Sanger, can be processed including paired reads.

The software employs a perfect hash index of short words (< 20 nucleotides long), sampled at equidistant steps along the genomic reference sequences.

For each read, potentially matching segments in the reference are identified from seed matches in the index and subsequently aligned with the read using a banded Smith-Waterman algorithm.

The best gapped alignments of each read is reported including a score for the reliability of the best mapping. The user can adjust the trade-off between sensitivity and speed by tuning the length and spacing of the hashed words.

A mode for the detection of split (chimeric) reads is provided. Multi-threaded program execution is supported.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
snap
Lokalizacja genów z sekwencji DNA za pomocą ukrytego modelu Markowa
Versions of package snap
ReleaseVersionArchitectures
trixie2013-11-29-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2013-11-29-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2013-11-29-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2013-11-29-9amd64,arm64,armhf,i386
sid2013-11-29-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2013-11-29-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2013-11-29-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1344 users (113 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SNAP to uniwersalny program do wyszukiwania genów, odpowiedni zarówno dla genomów eukariotycznych, jak i prokariotycznych. SNAP to skrót od Semi-HMM-based Nucleic Acid Parser.

Please cite: Ian Korf: Gene finding in novel Genomes. (PubMed,eprint) BMC Bioinformatics 5:59 (2004)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package snap
soapdenovo
short-read assembly method to build de novo draft assembly
Versions of package soapdenovo
ReleaseVersionArchitectures
sid1.05-6amd64
trixie1.05-6amd64
jessie1.05-2amd64
stretch1.05-3amd64
buster1.05-5amd64
bullseye1.05-6amd64
bookworm1.05-6amd64
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SOAPdenovo is a novel short-read assembly method that can build a de novo draft assembly for the human-sized genomes. The program is specially designed to assemble Illumina GA short reads.

It creates new opportunities for building reference sequences and carrying out accurate analyses of unexplored genomes in a cost effective way.

This version is not maintained anymore, consider using soapdenovo2.

Please cite: Ruiqiang Li, Hongmei Zhu, Jue Ruan, Wubin Qian, Xiaodong Fang, Zhongbin Shi, Yingrui Li, Shengting Li, Gao Shan, Karsten Kristiansen, Songgang Li, Huanming Yang, Jian Wang and Jun Wang: De novo assembly of human genomes with massively parallel short read sequencing. (PubMed,eprint) Genome Research 20(2):265-72 (2009)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
soapdenovo2
short-read assembly method to build de novo draft assembly
Versions of package soapdenovo2
ReleaseVersionArchitectures
stretch240+dfsg1-2amd64
bullseye242+dfsg-1amd64
bookworm242+dfsg-3amd64
trixie242+dfsg-3amd64
sid242+dfsg-3amd64
jessie240+dfsg-2amd64
buster241+dfsg-3amd64
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SOAPdenovo is a novel short-read assembly method that can build a de novo draft assembly for the human-sized genomes. The program is specially designed to assemble Illumina GA short reads.

It creates new opportunities for building reference sequences and carrying out accurate analyses of unexplored genomes in a cost effective way.

Please cite: Ruibang Luo, Binghang Liu, Yinlong Xie, Zhenyu Li, Weihua Huang, Jianying Yuan, Guangzhu He, Yanxiang Chen, Qi Pan, Yunjie Liu, Jingbo Tang, Gengxiong Wu, Hao Zhang, Yujian Shi, Yong Liu, Chang Yu, Bo Wang, Yao Lu, Changlei Han, David W Cheung, Siu-Ming Yiu, Shaoliang Peng, Zhu Xiaoqian, Guangming Liu, Xiangke Liao, Yingrui Li, Huanming Yang, Jian Wang, Tak-Wah Lam and Jun Wang: SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler. Giga Science 1(1):18 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
squizz
Konwerter sekwencji i dopasowań genetycznych
Versions of package squizz
ReleaseVersionArchitectures
sid0.99d+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.99b+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.99c+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.99d+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.99d+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.99d+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.99d+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package squizz:
fieldbiology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Squizz to narzędzie do sprawdzania formatu sekwencji/wyrównania, ale posiada też pewne możliwości dokonywania konwersji. Obsługuje najczęściej spotykane formaty sekwencji i dopasowań:

 • EMBL, FASTA, GCG, GDE, GENBANK, IG, NBRF, PIR (codata), RAW, i SWISSPROT.
 • CLUSTAL, FASTA, MEGA, MSF, NEXUS, PHYLIP (przeplatany i sekwencyjny) oraz SZTOKHOLM.
Registry entries: Bioconda 
sra-toolkit
utilities for the NCBI Sequence Read Archive
Versions of package sra-toolkit
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.8.1-2+dfsg-2amd64,i386
jessie2.3.5-2+dfsg-1amd64,i386
experimental3.0.9+dfsg-3amd64,arm64
sid3.0.3+dfsg-7amd64,arm64
trixie3.0.3+dfsg-7amd64,arm64
bookworm3.0.3+dfsg-6~deb12u1amd64,arm64
bullseye2.10.9+dfsg-2amd64
buster2.9.3+dfsg-1amd64
upstream3.1.1
Popcon: 12 users (13 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tools for reading the SRA archive, generally by converting individual runs into some commonly used format such as fastq.

The textual dumpers "sra-dump" and "vdb-dump" are provided in this release as an aid in visual inspection. It is likely that their actual output formatting will be changed in the near future to a stricter, more formalized representation[s]. PLEASE DO NOT RELY UPON THE OUTPUT FORMAT SEEN IN THIS RELEASE.

Other tools distributed in this package are:

 abi-dump, abi-load
 align-info
 bam-load
 cache-mgr
 cg-load
 copycat
 fasterq-dump
 fastq-dump, fastq-load
 helicos-load
 illumina-dump, illumina-load
 kar
 kdbmeta
 latf-load
 pacbio-load
 prefetch
 rcexplain
 remote-fuser
 sff-dump, sff-load
 sra-pileup, sra-sort, sra-stat, srapath
 srf-load
 test-sra
 vdb-config, vdb-copy, vdb-decrypt, vdb-encrypt, vdb-get, vdb-lock,
 vdb-passwd, vdb-unlock, vdb-validate

The "help" information will be improved in near future releases, and the tool options will become standardized across the set. More documentation will also be provided documentation on the NCBI web site.

Tool options may change in the next release. Version 1 tool options will remain supported wherever possible in order to preserve operation of any existing scripts.

Please cite: Rasko Leinonen, Ruth Akhtar, Ewan Birney, James Bonfield, Lawrence Bower, Matt Corbett, Ying Cheng, Fehmi Demiralp, Nadeem Faruque, Neil Goodgame, Richard Gibson, Gemma Hoad, Christopher Hunter, Mikyung Jang, Steven Leonard, Quan Lin, Rodrigo Lopez, Michael Maguire, Hamish McWilliam, Sheila Plaister, Rajesh Radhakrishnan, Siamak Sobhany, Guy Slater, Petra Ten Hoopen, Franck Valentin, Robert Vaughan, Vadim Zalunin, Daniel Zerbino and Guy Cochrane: Improvements to services at the European Nucleotide Archive. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 38(Database issue):D39-45 (2010)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
ssake
Aplikacja genomiczna do łączenia milionów bardzo krótkich sekwencji DNA
Versions of package ssake
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.0.1-1all
bullseye4.0-3all
buster4.0-2all
sid4.0.1-1all
trixie4.0.1-1all
stretch3.8.4-1all
jessie3.8.2-1all
Debtags of package ssake:
biologynuceleic-acids
fieldbiology
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
useanalysing
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SSAKE (Short Sequence Assembly by K-mer search and 3' read Extension) jest aplikacją genomiczną, służącą do agresywnego łączenia milionów krótkich sekwencji nukleotydowych poprzez progresywne wyszukiwanie 3 najbardziej optymalnych podciągów o długości k przy użyciu prefiksowego drzewa DNA. SSAKE został zaprojektowany do wykorzystywania informacji z krótkich odczytów sekwencji poprzez ścisłe grupowanie ich w kontigach, które mogą być użyte do opisywania nowych celów sekwencjonowania.

Please cite: Rene L. Warren, Granger G. Sutton, Steven J. M. Jones and Robert A. Holt: Assembling millions of short DNA sequences using SSAKE. (PubMed,eprint) Bioinformatics 23(4):500-501 (2007)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
Topics: Sequence assembly
staden-io-lib-utils
programs for manipulating DNA sequencing files
Versions of package staden-io-lib-utils
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.14.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.15.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.14.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.14.13-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.14.11-6amd64,arm64,armhf,i386
sid1.15.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.13.7-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package staden-io-lib-utils:
biologynuceleic-acids, peptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The io_lib from the Staden package is a library of file reading and writing code to provide a general purpose trace file (and Experiment File) reading interface. It has been compiled and tested on a variety of unix systems, MacOS X and MS Windows.

This package contains the programs that are distributed with the Staden io_lib for manipulating and converting sequencing data files, and in particular files to manipulate short reads generated by second and third generation sequencers and stored in SRF format.

Registry entries: Bioconda 
t-coffee
Wielosekwencyjne wyrównanie
Versions of package t-coffee
ReleaseVersionArchitectures
stretch11.00.8cbe486-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie11.00.8cbe486-1amd64,armel,armhf,i386
sid13.45.0.4846264+really13.41.0.28bdc39+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie13.45.0.4846264+really13.41.0.28bdc39+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm13.45.0.4846264+really13.41.0.28bdc39+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye13.41.0.28bdc39+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster12.00.7fb08c2-4amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package t-coffee:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 20 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

T-Coffee jest pakietem do wielosekwencyjnego wyrównania. Generuje wiele sekwencji wyrównania z zestawu sekwencji białka lub DNA.

T-Coffee pozwala na kombinację zbiorów złożonych z wielu par, globalne lub lokalne wyrównania w pojedynczym modelu. Umożliwia także oszacowywanie poziomu spójności każdej pozycji w nowym wyrównaniu z resztą wyrównań. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z przedrukami dokumentacji.

T-Coffee zawiera specjalny dodatek o nazwie M-Coffee, który umożliwia połączenie danych wyjściowych z wielu pakietów wielosekwencyjnych wyrównań. W opublikowanej wersji używa: MUSCLE, PROBCONS, POA, DiAlign-TS, MAFFT, Clustal W, PCMA i T-Coffee. Specjalna wersja stworzona do Debiana, DM-Coffee, korzysta tylko z wolnego oprogramowania, zastępując Clustal W przez Kalign. Korzystanie z tych 8 metod z M-Coffee może być nieco trudne. Można również używać ulubionego podzbioru metod.

The package is enhanced by the following packages: clustalw dialign-tx kalign mafft muscle muscle3 ncbi-blast+ poa prank probcons tm-align
Please cite: Cédric Notredame, Desmond G. Higgins and Jaap Heringa: T-coffee: a novel method for fast and accurate multiple sequence alignment. (PubMed) Journal of Molecular Biology 302(1):205-217 (2000)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
tabix
Narzędzie do indeksowania plików z tabulacjami rozdzielającymi pozycje genomu
Versions of package tabix
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.2-2amd64,arm64,armel,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
jessie1.1-1amd64,armel,i386
stretch-backports1.7-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9-12~deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.6-2armhf
bookworm1.16+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.20+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.20+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package tabix:
roleprogram
works-with-formathtml
Popcon: 25 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tabix indeksuje pliki, w których kolejność współrzędnych jest wskazywana przez niektóre kolumny, takie jak: name (zwykle z nazwą chromosomu), start i stop. Plik z danymi wejściowymi powinien być posortowany pod kątem pozycji (genomów) oraz skompresowany przy użyciu programu bgzip (dostarczonego w tym pakiecie), oferującego interfejs podobny do gzip. Po wykonaniu operacji indeksowania, Tabix może szybko wyszukiwać linie danych według współrzędnych chromosomalnych. Szybkie wyszukiwanie danych działa także za pośrednictwem sieci, jeśli URI jest podany jako nazwa pliku.

Do budowy pakietu wykorzystano kod źródłowy HTSlib. Pakiet zawiera następujące narzędzia: bgzip, htsfile i tabix.

Please cite: Heng Li: Tabix: fast retrieval of sequence features from generic TAB-delimited files. (PubMed,eprint) Bioinformatics 27(5):718-719 (2011)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 
Screenshots of package tabix
theseus
superimpose macromolecules using maximum likelihood
Versions of package theseus
ReleaseVersionArchitectures
buster3.3.0-8amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.0.0-1amd64,armel,armhf,i386
sid3.3.0-14amd64,i386
trixie3.3.0-14amd64,i386
bookworm3.3.0-14amd64,i386
bullseye3.3.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package theseus:
biologypeptidic
fieldbiology, biology:bioinformatics, biology:structural
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Theseus is a program that simultaneously superimposes multiple macromolecular structures. Theseus finds the optimal solution to the superposition problem using the method of maximum likelihood. By down-weighting variable regions of the superposition and by correcting for correlations among atoms, the ML superposition method produces very accurate structural alignments.

When macromolecules with different residue sequences are superimposed, other programs and algorithms discard residues that are aligned with gaps. Theseus, however, uses a novel superimposition algorithm that includes all of the data.

The package is enhanced by the following packages: theseus-examples
Please cite: Douglas L. Theobald and Deborah S. Wuttke: THESEUS: maximum likelihood superpositioning and analysis of macromolecular structures. (eprint) Bioinformatics 22(17):2171-2172 (2006)
tigr-glimmer
Gene detection in archea and bacteria
Versions of package tigr-glimmer
ReleaseVersionArchitectures
buster3.02b-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.02-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.02b-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.02b-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.02b-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.02b-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.02b-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tigr-glimmer:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
works-with-formatplaintext
Popcon: 13 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Developed by the TIGR institute this software detects coding sequences in bacteria and archea.

Glimmer is a system for finding genes in microbial DNA, especially the genomes of bacteria and archaea. Glimmer (Gene Locator and Interpolated Markov Modeler) uses interpolated Markov models (IMMs) to identify the coding regions and distinguish them from noncoding DNA.

Please cite: Steven L. Salzberg, Arthur L. Delcher, S. Kasif and O. White: Microbial gene identification using interpolated Markov models. (PubMed,eprint) Nucleic Acids Research 26(2):544-8 (1998)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
tree-ppuzzle
Parallelized reconstruction of phylogenetic trees by maximum likelihood
Versions of package tree-ppuzzle
ReleaseVersionArchitectures
sid5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch5.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.2-11amd64,arm64,armhf,i386
bullseye5.3~rc16+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie5.2-7amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package tree-ppuzzle:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TREE-PUZZLE (the new name for PUZZLE) is an interactive console program that implements a fast tree search algorithm, quartet puzzling, that allows analysis of large data sets and automatically assigns estimations of support to each internal branch. TREE-PUZZLE also computes pairwise maximum likelihood distances as well as branch lengths for user specified trees. Branch lengths can also be calculated under the clock-assumption. In addition, TREE-PUZZLE offers a novel method, likelihood mapping, to investigate the support of a hypothesized internal branch without computing an overall tree and to visualize the phylogenetic content of a sequence alignment.

This is the parallelized version of tree-puzzle.

Please cite: Heiko A. Schmidt, Korbinian Strimmer, Martin Vingron and Arndt von Haeseler: TREE-PUZZLE: maximum likelihood phylogenetic analysis using quartets and parallel computing. (PubMed,eprint) Bioinformatics 18(3):502-504 (2002)
Registry entries: Bio.tools 
tree-puzzle
Reconstruction of phylogenetic trees by maximum likelihood
Versions of package tree-puzzle
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.2-7amd64,armel,armhf,i386
sid5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.3~rc16+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.3~rc16+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.2-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tree-puzzle:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useanalysing, comparing
works-with-formatplaintext
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TREE-PUZZLE (the new name for PUZZLE) is an interactive console program that implements a fast tree search algorithm, quartet puzzling, that allows analysis of large data sets and automatically assigns estimations of support to each internal branch. TREE-PUZZLE also computes pairwise maximum likelihood distances as well as branch lengths for user specified trees. Branch lengths can also be calculated under the clock-assumption. In addition, TREE-PUZZLE offers a novel method, likelihood mapping, to investigate the support of a hypothesized internal branch without computing an overall tree and to visualize the phylogenetic content of a sequence alignment.

Please cite: Heiko A. Schmidt, Korbinian Strimmer, Martin Vingron and Arndt von Haeseler: TREE-PUZZLE: maximum likelihood phylogenetic analysis using quartets and parallel computing. (PubMed,eprint) Bioinformatics 18(3):502-504 (2002)
Registry entries: Bio.tools 
vcftools
Zbiór narzędzi do pracy z plikami VCF
Versions of package vcftools
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.16-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security0.1.12+dfsg-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.1.16-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.1.16-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.12+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.1.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.16-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.1.14+dfsg-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package vcftools:
roleprogram
Popcon: 16 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VCFtools to pakiet programów przeznaczony do pracy z plikami VCF, takimi jak te generowane przez projekt 1000 genomów (ang. 1000 Genomes Project). Celem VCFtools jest zapewnienie metod pracy z plikami VCF: walidacja, łączenie, porównywanie i obliczanie niektórych podstawowych statystyk genetycznych populacji.

The package is enhanced by the following packages: multiqc
Please cite: Petr Danecek, Adam Auton, Goncalo Abecasis, Cornelis A. Albers, Eric Banks, Mark A. DePristo, Robert E. Handsaker, Gerton Lunter, Gabor T. Marth, Stephen T. Sherry, Gilean McVean and Richard Durbin: The variant call format and VCFtools. (PubMed,eprint) Bioinformatics 27(15):2156-8 (2011)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
velvet
Nucleic acid sequence assembler for very short reads
Versions of package velvet
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.10+dfsg1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.10+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.10+dfsg1-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2.10+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.10+dfsg1-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.10+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.10+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package velvet:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
useanalysing
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Velvet is a de novo genomic assembler specially designed for short read sequencing technologies, such as Solexa or 454, developed by Daniel Zerbino and Ewan Birney at the European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), near Cambridge, in the United Kingdom.

Velvet currently takes in short read sequences, removes errors then produces high quality unique contigs. It then uses paired read information, if available, to retrieve the repeated areas between contigs.

Please cite: Daniel R. Zerbino and Ewan Birney: Velvet: Algorithms for de novo short read assembly using de Bruijn graphs. (PubMed,eprint) Genome Research 18(5):821-829 (2008)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
veryfasttree
Speeding up the estimation of phylogenetic trees from sequences
Versions of package veryfasttree
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VeryFastTree is a highly efficient implementation inspired by the FastTree-2 tool, designed to expedite the inference of approximately-maximum-likelihood phylogenetic trees from nucleotide or protein sequence alignments. It is an optimized implementation designed to accelerate the estimation of phylogenies for large alignments. By leveraging parallelization and vectorization strategies, VeryFastTree significantly improves the performance and scalability of phylogenetic analysis, allowing it to construct phylogenetic trees in a fraction of the time previously required.

Maintaining the integrity of FastTree-2, VeryFastTree retains the same phases, methods, and heuristics used for estimating phylogenetic trees. This ensures that the topological accuracy of the trees produced by VeryFastTree remains equivalent to that of FastTree-2. Moreover, unlike the parallel version of FastTree-2, VeryFastTree guarantees deterministic results, eliminating any potential variations in the output.

To facilitate a seamless transition for users, VeryFastTree adopts the exact same command line arguments as FastTree-2. This means that by simply substituting FastTree-2 with VeryFastTree, and using the same set of options, users can significantly enhance the overall performance of their phylogenetic analyses.

wise
comparison of biopolymers, like DNA and protein sequences
Versions of package wise
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.1-24amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.4.1-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.4.1-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.1-17amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.4.1-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.1-21amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.4.1-24amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package wise:
fieldbiology, biology:bioinformatics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecomparing
Popcon: 21 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wise2 is a package focused on comparisons of biopolymers, commonly DNA and protein sequences. There are many other packages which do this, probably the best known being BLAST package (from NCBI) and the Fasta package (from Bill Pearson). There are other packages, such as the HMMER package (Sean Eddy) or SAM package (UC Santa Cruz) focused on hidden Markov models (HMMs) of biopolymers.

Wise2's particular forte is the comparison of DNA sequence at the level of its protein translation. This comparison allows the simultaneous prediction of say gene structure with homology based alignment.

Wise2 also contains other algorithms, such as the venerable Smith-Waterman algorithm, or more modern ones such as Stephen Altschul's generalised gap penalties, or even experimental ones developed in house, such as dba. The development of these algorithms is due to the ease of developing such algorithms in the environment used by Wise2.

Wise2 has also been written with an eye for reuse and maintainability. Although it is a pure C package you can access its functionality directly in Perl. Parts of the package (or the entire package) can be used by other C or C++ programs without namespace clashes as all externally linked variables have the unique identifier Wise2 prepended.

Please cite: Ewan Birney, Michele Clamp and Richard Durbin: GeneWise and Genomewise. (PubMed,eprint) Genome Research 14(5):988-95 (2004)
Registry entries: Bio.tools  Bioconda 

Debian packages in contrib or non-free

cufflinks
Transcript assembly, differential expression and regulation for RNA-Seq
Versions of package cufflinks
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.2.1+dfsg.1-9 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.1+dfsg.1-3 (non-free)amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.2.1-3 (non-free)amd64
jessie2.2.1-1 (non-free)amd64
sid2.2.1+dfsg.1-9 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.2.1+dfsg.1-9 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.2.1+dfsg.1-8 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

Cufflinks assembles transcripts, estimates their abundances, and tests for differential expression and regulation in RNA-Seq samples. It accepts aligned RNA-Seq reads and assembles the alignments into a parsimonious set of transcripts. Cufflinks then estimates the relative abundances of these transcripts based on how many reads support each one.

This package provides the binary of cufflinks and associated tools, i.e. compress_gtf, cuffcompare, cuffdiff, cuffmerge, cuffnorm, cuffquant and gtf_to_sam.

Please cite: Cole Trapnell, Brian A Williams, Geo Pertea, Ali Mortazavi, Gordon Kwan, Marijke J van Baren, Steven L Salzberg, Barbara J Wold and Lior Pachter: Transcript assembly and quantification by RNA-Seq reveals unannotated transcripts and isoform switching during cell differentiation. (PubMed) Nature Biotechnology 28(5):511-515 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  Bioconda 
embassy-phylip
EMBOSS conversions of the programs in the phylip package
Versions of package embassy-phylip
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.69.650-2 (non-free)amd64
stretch3.69.660-1 (non-free)amd64
buster3.69.660-3 (non-free)amd64
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

This package is the adaptation of the PHYLIP package in which its programs can operate with the biological sequence formats and databases of the European Molecular Biology Open Software Suite (EMBOSS). The software packages adapted for EMBOSS are called EMBASSY.

PHYLIP (the PHYLogeny Inference Package) is a package of programs for inferring phylogenies (evolutionary trees). Methods that are available in the package include parsimony, distance matrix, and likelihood methods, including bootstrapping and consensus trees. Data types that can be handled include molecular sequences, gene frequencies, restriction sites and fragments, distance matrices, and discrete characters.

The EMBASSY PHYLIP programs all have the prefix "f" to distinguish them from the original programs and avoid namespace conflict.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

bagpipe
genomewide LD mapping
Versions of package bagpipe
ReleaseVersionArchitectures
VCS2012.02.15-1all
Versions and Archs
License: GPL3+
Debian package not available
Git
Version: 2012.02.15-1

Bagpipe is a program for performing genomewide linkage disequilibrium mapping of quantitative trait loci in populations whose genome structure can be accommodated in the HAPPY framework [Mott00]. This includes most diploid crosses where the founders of the individuals have known genotypes.

 • Bagpipe is a simplified and streamlined version of Bagphenotype that does not currently include resample model averaging (RMA) capabilities.
 • Bagpipe can help fit single locus regression models (with or without random effects) to marker intervals whose genetic ancestry is inferred using the HAPPY software.
 • Bagpipe cannot help you decide what is a sensible model to fit.
 • Bagpipe does not currently accommodate populations with significant population structure, except through the specification of simple random intercepts based on unpatterned covariance matrices.
 • Bagpipe is named after the Scottish wind instrument "the bagpipes" and after Bagphenotype, which in turn was a PIPEline for BAGging-based multiple QTL analysis of phenoTYPEs. Bagphenotype was in turn based on software written by Richard Mott and William Valdar to analyze heterogeneous stock mice in [Valdar06].
 • Bagpipe is experimental software, is provided free of charge subject to copyleft restrictions, and comes with no guarantees whatsoever.
Please cite: Richard Mott, Christopher J. Talbot, Maria G. Turri, Allan C. Collins and Jonathan Flint: A method for fine mapping quantitative trait loci in outbred animal stocks. (PubMed) Proc Natl Acad Sci U S A. 97(23):12649-54 (200)
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236845