Debian Med Project
Help us to see Debian used by medical practitioners and biomedical researchers! Join us on the Salsa page.
Summary
Statistics
Debian Med-statistik

Denne metapakke vil installere pakker, som er nyttige til at udføre statistik med speciel fokus på opgaver indenfor lægebehandling.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Med to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Med mailing list

Links to other tasks

Debian Med Statistics packages

Official Debian packages with high relevance

R-bioc-edger
Empirisk analyse af digitale gen-udtryksdata i R
Versions of package r-bioc-edger
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.32.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.6.1~dfsg-1all
jessie3.8.2+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.14.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.32.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.34.0
Popcon: 3 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Biokonduktor-pakke til differentieret udtryksanalyse af hel transskriptom- sekventering (RNA-seq) og digitale gen-udtryksprofiler med biologisk replikation. Det bruger empirisk Bayes-estimering og præcise test baseret på den negative binomial-fordelingsdistribution. Det er også nyttigt for differentieret signal-analyse med andre typer optællinger af genom-skala.

Please cite: Mark D. Robinson, Davis J. McCarthy and Gordon K. Smyth: edgeR: a Bioconductor package for differential expression analysis of digital gene expression data. (PubMed,eprint) Bioinformatics 26,:139-140 (2010)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  OMICtools  Bioconda 
R-bioc-limma
Lineære modeller for microarray-data
Versions of package r-bioc-limma
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.30.8+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.46.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.22.1+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.12.0~dfsg-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye3.46.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.38.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.48.0
Popcon: 11 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Mikrotabeller er mikroskopiske plader med omhyggeligt arrangerede korte DNS-striber og/eller kemisk forberedte overflader som DNA binder sig til.

En Bioconductor-pakke for analyse af microarray-data for genudtryk, specielt brugen af lineære modeller for analyse af designede eksperimenter og vurderingen af differentielle udtryk. Pakken inkluderer forbrænderfunktioner for tofarvede spottede tabeller (arrays). De differentielle udtryksmetoder gælder for alle tabelplatforme og opfatter Affymetrix, enkel kanals- og to kanalseksperimenter på en ensartet måde.

Please cite: Gordon K. Smyth: Limma: linear models for microarray data. (eprint) :397-420 (2005)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch  OMICtools  Bioconda 
R-bioc-multtest
Bioconductor resampling-based multiple hypothesis testing
Versions of package r-bioc-multtest
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.46.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.30.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.38.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.46.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.48.0
Popcon: 13 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Non-parametric bootstrap and permutation resampling-based multiple testing procedures (including empirical Bayes methods) for controlling the family-wise error rate (FWER), generalized family-wise error rate (gFWER), tail probability of the proportion of false positives (TPPFP), and false discovery rate (FDR). Several choices of bootstrap-based null distribution are implemented (centered, centered and scaled, quantile-transformed). Single-step and step-wise methods are available. Tests based on a variety of t- and F-statistics (including t-statistics based on regression parameters from linear and survival models as well as those based on correlation parameters) are included. When probing hypotheses with t-statistics, users may also select a potentially faster null distribution which is multivariate normal with mean zero and variance covariance matrix derived from the vector influence function. Results are reported in terms of adjusted p-values, confidence regions and test statistic cutoffs. The procedures are directly applicable to identifying differentially expressed genes in DNA microarray experiments.

R-bioc-qvalue
GNU R-pakke for Q-værdiestimering for FDR-kontrol
Versions of package r-bioc-qvalue
ReleaseVersionArchitectures
buster2.14.1-1all
wheezy1.30.0-1all
jessie1.40.0-1all
sid2.22.0-1all
stretch2.6.0-1all
bullseye2.22.0-1all
upstream2.24.0
Popcon: 8 users (4 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Denne pakke anvender en liste med p-værdier fra den samtidige test af mange hypoteser og estimerer deres q-værdier. Q-værdien for en test måler proportionen af falske positive opstået (kalde den falske registreringsrate) når den bestemte test bliver kaldt signifikant. Diverse plot oprettes automatisk, så der kan laves fornuftige signifikansafskæringer. Flere matematiske resultater er blevet vist som havende en konservativ præcision for de estimerede q-værdier fra dette program. Programmet kan anvendes til problemer indenfor genomforskning, hjernebilleder, astrofysik og dataudforskning.

Please cite: John D Storey and Robert Tibshirani: Statistical significance for genomewide studies. (PubMed,eprint) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 100(16):9440-9445 (2003)
R-cran-ade4
GNU R-analyse af økologiske data
Versions of package r-cran-ade4
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7-16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7-16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7-13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 32 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke giver mulighed for at analysere økologiske data og indeholder udforskning og euklidiske metoder indenfor miljøvidenskab.

Pakken understøtter dataanalyse med flere variabler og grafisk visning.

Please cite: Stéphane Dray and Anne-Béatrice Dufour: The ade4 Package: Implementing the Duality Diagram for Ecologists. (eprint) Journal of Statistical Software 22(4):1-20 (2007)
R-cran-beeswarm
Bee swarm-plot - et alternativ til stripchart
Versions of package r-cran-beeswarm
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.3-4all
stretch0.2.3-1all
buster0.2.3-3all
jessie0.1.6-2all
sid0.2.3-4all
upstream0.3.1
Popcon: 21 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Beeswarm er en udvidelsespakke for det statistiske miljø R. Bee swarm-plottet er en en-dimensional plotter ligesom »stripchart«, men med tæt pakkede, ikke overlappende punkter.

R-cran-pvclust
Hierarkisk klyngeopbygning med P-værdier via Multiscale Bootstrap
Versions of package r-cran-pvclust
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3-0-1all
wheezy1.2-2-1all
stretch2.0-0-1all
buster2.0-0-4all
bullseye2.2-0-2all
sid2.2-0-2all
Popcon: 19 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pvclust er en pakke for vurdering af usikkerheden i hierarkisk klyngeanalyse. Pakken tilbyder AU (omtrentlig upartisk) p-værdier samt BP-værdier (bootstrap-sandsynlighed) beregnet via flerskaleret bootstrap-resampling.

Please cite: Ryota Suzuki and Hidetoshi Shimodaira: Pvclust: an R package for assessing the uncertainty in hierarchical clustering. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(12):1540-1542 (2006)
Registry entries: OMICtools 
R-cran-randomforest
GNU R-pakkeimplementering af den vilkårlige forest-klassifikator
Versions of package r-cran-randomforest
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.6-10-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze4.5-34-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.6-6-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch4.6-12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.6-14-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.6-14-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.6-14-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-randomforest:
devellang:r, library
fieldbiology, biology:bioinformatics, medicine
interfacecommandline
roledevel-lib, shared-lib
Popcon: 27 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RandomForest implementerer Breimans vilkårlige forest-algoritme (baseret på Breiman og Cutlers oprindelige Fortrankode) for klassifikation og regression. Programmet kan også bruges i uovervåget tilstand for bedømmelse af ligheder blandt datapunkter.

Teknikken bruger flere beslutningstræer og kombinerer deres individuelle stemmer.

R-cran-rwave
GNU R time-frequency analysis of 1-D signals
Versions of package r-cran-rwave
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4-8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4-8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4-8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A set of R functions which provide an environment for the Time-Frequency analysis of 1-D signals (and especially for the wavelet and Gabor transforms of noisy signals). It was originally written for Splus by Rene Carmona, Bruno Torresani, and Wen L. Hwang, first at the University of California at Irvine and then at Princeton University. Credit should also be given to Andrea Wang whose functions on the dyadic wavelet transform are included. Rwave is based on the book: "Practical Time-Frequency Analysis: Gabor and Wavelet Transforms with an Implementation in S", by Rene Carmona, Wen L. Hwang and Bruno Torresani (1998, eBook ISBN:978008053942), Academic Press.

R-cran-snowfall
GNU R easier cluster computing (based on snow)
Versions of package r-cran-snowfall
ReleaseVersionArchitectures
sid1.84-6.1-3all
buster1.84-6.1-2all
bullseye1.84-6.1-3all
Popcon: 8 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Usability wrapper around snow for easier development of parallel R programs. This package offers e.g. extended error checks, and additional functions. All functions work in sequential mode, too, if no cluster is present or wished. Package is also designed as connector to the cluster management tool sfCluster, but can also used without it.

R-cran-waveslim
GNU R wavelet routines for 1-, 2- and 3-D signal processing
Versions of package r-cran-waveslim
ReleaseVersionArchitectures
sid1.8.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 11 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Basic wavelet routines for time series (1D), image (2D) and array (3D) analysis. The code provided here is based on wavelet methodology developed in Percival and Walden (2000); Gencay, Selcuk and Whitcher (2001); the dual-tree complex wavelet transform (DTCWT) from Kingsbury (1999, 2001) as implemented by Selesnick; and Hilbert wavelet pairs (Selesnick 2001, 2002). All figures in chapters 4-7 of GSW (2001) are reproducible using this package and R code available at the book website(s) below.

R-cran-wavethresh
GNU R wavelets statistics and transforms
Versions of package r-cran-wavethresh
ReleaseVersionArchitectures
buster4.6.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.6.8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.6.8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 11 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Performs 1, 2 and 3D real and complex-valued wavelet transforms, nondecimated transforms, wavelet packet transforms, nondecimated wavelet packet transforms, multiple wavelet transforms, complex-valued wavelet transforms, wavelet shrinkage for various kinds of data, locally stationary wavelet time series, nonstationary multiscale transfer function modeling, density estimation.

Official Debian packages with lower relevance

Science-statistics
Debians videnskabelige statistikpakker
Versions of package science-statistics
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.14.1all
sid1.14.2all
wheezy1.0all
jessie1.4all
stretch1.7all
buster1.10all
squeeze0.12all
Debtags of package science-statistics:
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 8 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne metapakke er en del af Debians Pure Blend »Debian Science« og installerer pakker relateret til statistik. Denne opgave er en generel opgave, som kan være nyttig for videnskabelig arbejde. Den afhænger af en masse R-pakker samt andre værktøjer, som er nyttige til at udføre statistik. Derudover foreslås Videnskabelig matematik-opgaven som valgfri installation af alle matematikrelaterede programmer.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Rstudio
GNU R IDE
Versions of package rstudio
ReleaseVersionArchitectures
VCS1.2.5042+dfsg-1all
Versions and Archs
License: AGPL-3.0
Debian package not available
Git
Version: 1.2.5042+dfsg-1

RStudio is an integrated development environment (IDE) for R. It includes a console, syntax-highlighting editor that supports direct code execution, as well as tools for plotting, history, debugging and workspace management.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 203033