Debian Multimedia Project
Summary
Ambisonics
Pakiety do pracy z ambisonics (dźwięk przestrzenny 3D)

Niniejszy metapakiet zainstaluje pakiety potrzebne podczas pracy z ambisonics.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Ambisonics packages

Official Debian packages with high relevance

Aliki
Narzędzie do mierzenia odpowiedzi impulsowych
Versions of package aliki
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.1.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package aliki:
roleprogram
Popcon: 9 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program umożliwia mierzenie odpowiedzi impulsowych przy użyciu sygnału sinusoidalnego i dekonwolucji. Pełniejsze wprowadzenie do tej metody można znaleźć na: http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/downloads/aliki-manual.pdf

Amb-plugins
Wtyczki LADSPA ambisonics
Versions of package amb-plugins
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.6.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.1-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.8.1-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package amb-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 295 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zestaw wtyczek ambisonics, wykorzystywanych głównie w Ardour. Zapewnia panoramowanie dźwięku mono i stereo na B-format, poziome rotacje, dekodery kwadratu, sześciokąta i sześcianu.

Ambdec
Dekoder Ambisonic do obsługi systemów pierwszego i drugiego rzędu
Versions of package ambdec
ReleaseVersionArchitectures
buster0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.5.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.4.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ambdec:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 25 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AmbDec jest dekoderem Ambisonics do obsługi maksymalnie 36 głośników. Może być stosowany zarówno do systemów poziomych jak i w pełni trójwymiarowych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Matryce dekodujące są w pełni konfigurowalne przez użytkownika. AmbDec posiada wiele zaawansowanych funkcji, które nie występują w większości dekoderów:

 • Praca z dwoma pasmami częstotliwości.
 • Kompensacja odległości głośników.
 • Efekt kompensacji bliskiego zasięgu.

Wszystkie trzy funkcje mogą być selektywnie włączane i wyłączane w trakcie konfiguracji.

Ardour
the digital audio workstation
Versions of package ardour
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.5.0~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.16+git20131003+dfsg1-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.8.14-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.8.11-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye6.5.0+ds0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.5.0+ds0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream6.6.0
Debtags of package ardour:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkitgtk
useediting, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis, wav
x11application
Popcon: 414 users (79 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ardour is a multichannel hard disk recorder (HDR) and digital audio workstation (DAW). It can be used to control, record, edit and run complex audio setups.

Ardour supports pro-audio interfaces through the ALSA project, which provides high quality, well designed device drivers and API's for audio I/O under Linux. Any interface supported by ALSA can be used with Ardour. This includes the all-digital 26 channel RME Hammerfall, the Midiman Delta 1010 and many others.

Ardour has support for 24 bit samples using floating point internally, non-linear editing with unlimited undo, a user-configurable mixer, MTC master/slave capabilities, MIDI hardware control surface compatibility.

It supports MIDI Machine Control, and so can be controlled from any MMC controller and many modern digital mixers.

Ardour contains a powerful multitrack audio editor/arranger that is completely non-destructive and capable of all standard non-linear editing operations (insert, replace, delete, move, trim, select, cut/copy/paste). The editor has unlimited undo/redo capabilities and can save independent "versions" of a track or an entire piece

Ardour's editor supports the community-developed LADSPA plugin standard. Arbitrary chains of plugins can be attached to any portion of a track. Every mixer strip can have any number of inputs and outputs, not just mono, stereo or 5.1. An N-way panner is included, with support for various panning models. Pre- and post-fader sends exist, each with their own gain and pan controls. Every mixer strip acts as its own bus, and thus the bus count in Ardour is unlimited. You can submix any number of strips into another strip.

Ardour's channel capacity is limited only by the number on your audio interface and the ability of your disk subsystem to stream the data back and forth.

JACK (the JACK Audio Connection Kit) is used for all audio I/O, permitting data to be exchanged in perfect samplesync with other applications and/or hardware audio interfaces.

Ardour is sample rate and size neutral - any hardware formats from 8 to 32 bits, and rates from 8kHz to 192kHz. Internal processing in 32/64 bit IEEE floating point format.

Further information can be found at https://ardour.org/.

Ardour3
Pakiet przejściowy do ardour
Versions of package ardour3
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.5.403~dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
stretch5.5.0~dfsg-1all
upstream6.6.0
Debtags of package ardour3:
roleprogram
soundrecorder
uitoolkitgtk
useconverting
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ardour jest wielokanałową nagrywarką (Hard Disk Recorder - HDR) i stacją roboczą do obsługi dźwięku cyfrowego (Digital Audio Workstation - DAW). Może być używany do kontrolowania, nagrywania, edytowania i uruchamiania złożonych zestawów audio.

Jest to pakiet przejściowy. Można go bezpiecznie usunąć.

Drc
Cyfrowa korekcja pomieszczenia odsłuchowego
Versions of package drc
ReleaseVersionArchitectures
sid3.2.3~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.2.0~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.2.1~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.1~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.2~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.3~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package drc:
roleprogram
scopeutility
Popcon: 10 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DRC jest programem używanym do generowania filtrów korekcyjnych, które służą ogólnie do kompensacji akustycznej systemów audio i HiFi, obejmującym kompensację pomieszczenia odsłuchowego. Program generuje jedynie filtry korekcyjne o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), które mogą być stosowane w czasie rzeczywistym lub w trybie offline convolvera, aby zapewnić korekcję w czasie rzeczywistym lub w trybie offline.

DRC nie oferuje funkcji splotu, a tylko niektóre uproszczone, aczkolwiek naprawdę dokładne, narzędzia pomiarowe.

Iem-plugin-suite-standalone
IEM's spatialization suite - standalone
Versions of package iem-plugin-suite-standalone
ReleaseVersionArchitectures
sid1.11.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.11.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.12.0
Popcon: 7 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The IEM Plug-in Suite is an audio plugin suite created at the Institute of Electronic Music and Acoustics (Graz, Austria). It features Higher-Order Ambisonic plug-ins (up to 7th order), among them a number of state of the art encoders, directional compressors, directivity shapers, delay and reverb effects and analysis tools.

This package provides the plugins as standalone applications.

Iem-plugin-suite-vst
IEM's spatialization suite - VST plugins
Versions of package iem-plugin-suite-vst
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.11.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.11.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.12.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The IEM Plug-in Suite is an audio plugin suite created at the Institute of Electronic Music and Acoustics (Graz, Austria). It features Higher-Order Ambisonic plug-ins (up to 7th order), among them a number of state of the art encoders, directional compressors, directivity shapers, delay and reverb effects and analysis tools.

This package provides the VST2 plugins

Jackd
JACK Audio Connection Kit (domyślny pakiet serwera)
Versions of package jackd
ReleaseVersionArchitectures
squeeze5all
sid5+nmu1all
bullseye5+nmu1all
buster5+nmu1all
stretch5all
jessie5all
wheezy5all
Debtags of package jackd:
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
soundplayer
useplaying
works-withaudio
Popcon: 879 users (278 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK jest serwerem dźwięku o małych opóźnieniach, pozwalającym wielu aplikacjom połączyć się z jednym urządzeniem audio i dzielić je między sobą.

Pakiet atrapa zależny od aktualnej, domyślnej implementacji JACK.

Japa
Analizator percepcyjny do JACK i ALSA
Versions of package japa
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.6.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.2.1-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.8.4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.8.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package japa:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
works-withaudio
x11application
Popcon: 27 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Japa jest "percepcyjnym" lub "psychoakustycznym" analizatorem widma dźwięku. Możliwe zastosowania obejmują: monitorowanie widma dźwięku podczas miksowania lub masteringu, ocenę szumu otoczenia i (stosując szum różowy) wyrównywanie systemów PA.

Obsługuje maksymalnie cztery wejścia audio, z których dwa można porównywać pod względem graficznym. Dodatkowo, po uruchomieniu Japa zaczyna działać generator różowego i białego szumu.

Screenshots of package japa
Jconvolver
Convolution reverb Engine for JACK
Versions of package jconvolver
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.9.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.3-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.7-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 23 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jconvolver is a Convolution Engine for JACK using FFT-based partitioned convolution with multiple partition sizes. It can execute up to a 64 by 64 convolution matrix (i.e. 4096 simultaneous convolutions) as long as your CPU(s) can handle the load.

Jconvolver-config-files
Demo config files for jconvolver
Versions of package jconvolver-config-files
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.9.2-1all
bullseye1.0.3-2all
stretch0.9.3-2all
sid1.0.3-2all
buster0.9.3-2all
squeeze0.8.7-2all
jessie0.9.3-1all
Popcon: 23 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Package include example files for easy start using jconvolver. These files will be installed in /usr/share/jconvolver/config-files dir. More info in /usr/share/doc/jconvolver/README.CONFIG.

You can also download additional reverb file jconvolver-reverbs.tar.bz2 from http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/downloads/index.html

Libambix-dev
AMBIsonics eXchange library (development files)
Versions of package libambix-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libambix is a library of C routines for reading and writing files following the "ambix" (AMBIsonics eXchange) conventions.

Ambisonics is a periphonic (3D) surround sound technique, with a scalable spatial resolution (put simply: "the more audio channels you use, the better"). The ambix convention defines an extensible format for exchanging soundfiles containing Higher Order Ambisonics data.

This package provides the files necessary to compile an application using libambix.

Libambix-utils
AMBIsonics eXchange library (utilities)
Versions of package libambix-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libambix is a library of C routines for reading and writing files following the "ambix" (AMBIsonics eXchange) conventions.

Ambisonics is a periphonic (3D) surround sound technique, with a scalable spatial resolution (put simply: "the more audio channels you use, the better"). The ambix convention defines an extensible format for exchanging soundfiles containing Higher Order Ambisonics data.

This package contains additional commandline utilities to work with ambix-files:

 • ambix-info: Print information on ambix files
 • ambix-interleave: Merges several audio files into an ambix file
 • ambix-deinterleave: Split an ambix file into several mono files
 • ambix-jplay: Play back an ambix file via JACK
 • ambix-jrecord: Record an ambix file via JACK
Pd-ambix
AMBIsonics eXchange objects for Pure Data
Versions of package pd-ambix
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libambix is a library of C routines for reading and writing files following the "ambix" (AMBIsonics eXchange) conventions.

Ambisonics is a periphonic (3D) surround sound technique, with a scalable spatial resolution (put simply: "the more audio channels you use, the better"). The ambix convention defines an extensible format for exchanging soundfiles containing Higher Order Ambisonics data.

This package contains a set of Pure Data (Pd) objects to interact with ambix-files:

 • [ambix_info]: information about ambix files
 • [ambix_read~]: play an ambix file (simple mode)
 • [ambix_readX~]: play an ambix file (extended mode)
 • [ambix_write~]: record an ambix file
Pd-iemambi
Pd-objects for Ambisonics sound spatialization
Versions of package pd-iemambi
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Popcon: 14 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This library contains 3 objects, for calculating Ambisonics encoder matrices, rotation matrices and decoder matrices from 1st to 4th order in 3D, or from 1st to 12th order in 2D.

Qjackctl
Interfejs użytkownika do sterowania serwerem dźwięku JACK
Versions of package qjackctl
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.3.9-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.12-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream0.9.2
Debtags of package qjackctl:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
useconfiguring
works-withaudio
x11application
Popcon: 697 users (266 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Qjackctl oferuje interfejs użytkownika do sterowania demonem serwera dźwięku JACK. Jednocześnie jest to krosownica i narzędzie do monitorowania serwera JACK.

The package is enhanced by the following packages: qjackrcd
Soundscaperenderer
Narzędzie do przestrzennego odtwarzania dźwięku w czasie rzeczywistym
Versions of package soundscaperenderer
ReleaseVersionArchitectures
sid0.5.0~dfsg-4amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.2~dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
buster0.5.0~dfsg-4amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.2~dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5.0~dfsg-4amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SoundScape Renderer (SSR) to narzędzie do przestrzennego odtwarzania dźwięku w czasie rzeczywistym, zapewniające różne algorytmy renderowania, np. Wave Field Synthesis, Higher-Order Ambisonics i techniki obuuszne.

Pakiet zawiera wersję SSR skompilowaną z interfejsem graficznym opartym na Qt.

Tetraproc
Przestrzenny procesor mikrofonowy do zapisu ambisonicznego
Versions of package tetraproc
ReleaseVersionArchitectures
sid0.8.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.2-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.2-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.8.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package tetraproc:
roleprogram
useconverting
works-withaudio
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TetraProc konwertuje sygnały w formacie A, uzyskane z mikrofonu ambisonicznego, na nadające się do zapisywania sygnały w formacie B. Najważniejsze cechy programu:

 • Konwersja z formatu A na B z użyciem klasycznej macierzy skalarnej i minimalistycznych filtrów fazowych.
 • Konwersja z formatu A na B za pomocą macierzy splotowej 4 na 4 przy użyciu zmierzonych lub obliczonych odpowiedzi impulsowych lub ich kombinacji.
 • Indywidualne funkcje do kalibracji mikrofonów.
 • Filtry górnoprzepustowe 24 dB/okt.
 • Funkcje pomiarowe, kontrolne i testowe.
 • Wirtualny mikrofon stereofoniczny do monitorowania lub nagrywania dźwięku stereofonicznego.
 • Nieograniczona liczba przechowywanych konfiguracji.
 • Klient Jack z graficznym interfejsem użytkownika.
Zita-rev1
pro-audio reverb effect
Versions of package zita-rev1
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.2.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package zita-rev1:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 15 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

REV1 is a reworked version of the reverb originally developed for Aeolus. Its character is more 'hall' than 'plate', but it can be used on a wide variety of instruments or voices. It is not a spatialiser - the early reflections are different for the L and R inputs, but do not correspond to any real room. They have been tuned to match left and right sources to some extent.

In Stereo mode a dry/wet mix control is provided, so it can be used either as an insert or in send/return mode. For mono just connect one of the two channels.

In Ambisonic mode (selected by the -B command line option) the only option is the send/return mode.

Screenshots of package zita-rev1

Unofficial packages built by somebody else

Non-mixer
live mixer with effects plugin hosting and ambisonics
License: GPL-2+

The Non DAW Studio is a modular system composed of four main parts consisting of the Non Timeline, the Non Mixer, the Non Sequencer, and the Non Session Manager.

The Non DAW Studio is a complete studio that is fast and light enough to run on low-end hardware.

This is the Non Mixer package.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Ambix-plugins - wnpp
ambiX Ambisonics plug-in suite
License: GPL-2+
Debian package not available

This is a set of cross-platform Ambisonics VST, LV2 plug-ins with variable order for use in Digital Audio Workstations like Ardour or as JACK standalone applications.

The plug-in suite use the ambiX convention (ACN channel order, SN3D normalization, full periphony (3D)). These plug-ins use a recursive implementation of the spherical harmonics, therefore the maximum Ambisonic order is defined at compile time. The practical maximum order is rather defined by the hosts maximum channel count or your CPU power.

Pd-iem-bin-ambi - wnpp
binaural spatial audio for Pure Data using Ambisonics
Homepage not available
License: GPL
Debian package not available

This library includes objects to render binaural 2D- and 3D-soundfields (to be played back via headphones) within Pure Data, using the Higher-Order Ambisonics approach.

No known packages available

Ambidecodertoolbox
a collection of tools for creating Ambisonic decoders
License: AGPL3
Debian package not available

The Ambisonic Decoder Toolbox is a collection of MATLAB and GNU Octave functions for creating Ambisonic Decoders. Currently, it implements:

 • the AllRAD design technique
 • the inversion or mode-matching
 • truncated mode-matching
 • linear combinations of the former two
 • constant energy
 • Slepian function basis (EPAD)
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 204438