Debian Multimedia Project
Summary
Ambisonics
Packages for working with ambisonics (3D surround sound)

This metapackage will install packages you need when working with ambisonics.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Ambisonics packages

Official Debian packages with high relevance

Aliki
Measurement tool for Impulse Responses
Versions of package aliki
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy0.1.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package aliki:
roleprogram
Popcon: 7 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Measure Impulse Responses using a sine sweep and deconvolution. For more complete introduction to this method, see http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/downloads/aliki-manual.pdf

Amb-plugins
zásuvné moduly ambisonics LADSPA
Versions of package amb-plugins
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.8.1-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.6.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Debtags of package amb-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 588 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sada zásuvných modulov ambisonics, určených najmä na použitie v rámci Ardour. Posúvanie mono a stereo do B-format, horizontálna rotácia, štvorcové, šesťuholníkové a kubické dekodéry.

Ambdec
Ambisonic decoder for first and second order
Versions of package ambdec
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy0.5.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.4.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.7.1
Debtags of package ambdec:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 19 users (13 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

AmbDec is an Ambisonics decoder for up to 36 speakers. It can be used for both horizontal and full 3-D systems of first, second and third order. The decoding matrices are fully user-configurable. AmbDec has some advanced features not found on most decoders:

 • Dual frequency band operation.
 • Speaker distance compensation.
 • Near-field effect compensation.

All three features can be selectively enabled or disabled in the configuration.

Ardour
pracovná stanica digitálneho zvuku
Versions of package ardour
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.5.0~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.16+git20131003+dfsg1-1~deb8u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
wheezy2.8.14-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.8.11-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.7~dfsg-2kfreebsd-amd64
Debtags of package ardour:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkitgtk
useediting, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis, wav
x11application
Popcon: 273 users (102 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour je viackanálový rekordéra na pevný disk (HDR; hard disk recorder) a pracovná stanica digitálneho zvuku (DAW; digital audio workstation). Možno ho použiť na ovládanie, záznam, úpravu a spúšťanie zložitých zvukových konfigurácií.

Ardour podporuje rozhrania pro-audio v rámci projektu ALSA, ktorý poskytuje vysoko kvalitné, dobre navrhnuté ovládače zariadení a API na vstup/výstup zvuku v Linuxe. Ardour dokáže použiť akékoľvek rozhranie, ktoré podporuje ALSA. Medzi na patrí plne digitálny 26-kanálový RME Hammerfall, Midiman Delta 1010 a mnoho ďalších.

Ardour má podporu pre 24-bitových vzoriek (interne používa plávajúcu desatinnú čiarku), nelineárny strih s neobmedzeným počtom krokov vrátenia, používateľsky konfigurovateľný zmiešavač, možnosti MTC master/slave, kompatibilitu s hardvérovým riadiacim povrchom MIDI.

Podporuje MIDI Machine Control, a tak je možné ovládať ho z ľubovoľného radiča MMC a mnohých moderných digitálnych zmiešavačov.

Ardour obsahuje mocný viacstopový editor/aranžér zvuku, ktorý je kompletne non-deštruktívny a podporuje všetky štandardné operácie nelineárneho editovania (vkladanie, nahradenie, mazanie, presunutie, orezanie, výber, vystrihnutie/kopírovanie/vkladanie). Editor podporuje neobmedzený počet krokov vrátenia/opakovania a dokáže ukladať nezávislé „verzie“ skladby alebo celého diela.

Editor Ardour podporuje komunitný štandard zásuvných modulov LADSPA. Ľubovoľné reťazce zásuvných modulov je možné pripojiť ku ktorejkoľvek časti stopy. Každý ý reťazec zmiešavačov môže mať ľubovoľný počet vstupov a výstupov, a to nielen mono, stereo alebo 5.1 - obsahuje N-cestný panning s podporou rôznych modelov panningu. Existuje posielanie pre- a post-fader, každý s vlastným zosilnením a ovládaním panningu. Každý reťazec zmiešavačov sa správa ako samostatná zbernica a preto je počet zberníc v Ardour neobmedzený. Môžete submixovať ľubovoľný počet reťazcov, do iného reťazca.

Kapacita kanála Ardour je obmedzená iba počtom vašich zvukových rozhraní a schopnosťou vášho diskového subsystému prenášať dáta.

JACK (JACK Audio Connection Kit) sa používa na V/V všetkého zvuku, čo umožňuje vymieňať si dokonale vzorkovo synchronizované dáta s ďalšími aplikáciami alebo hardvérovými zvukovými rozhraniami.

Ardour je nezávislý od vzorkovacej frekvencie a veľkosti - podporuje ľubovoľný hardvérový formát od 8 do 32 bitov s rýchlosťou od 8 kHz do 192 kHz. Interne pracuje s 32/64-bitovou pohyblivou desatinnou čiarkou IEEE.

Ďalšie informácie nájdete na http://ardour.org/.

Ardour3
transitional dummy package for ardour
Versions of package ardour3
ReleaseVersionArchitectures
sid5.12.0-2all
stretch5.5.0~dfsg-1all
sid4.7~dfsg-2all
jessie3.5.403~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Debtags of package ardour3:
roleprogram
soundrecorder
uitoolkitgtk
useconverting
Popcon: 29 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour is a multichannel hard disk recorder (HDR) and digital audio workstation (DAW). It can be used to control, record, edit and run complex audio setups.

This is a transitional dummy package. It can safely be removed.

Drc
digital room correction
Versions of package drc
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.2.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch3.2.1~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.2.0~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid3.2.2~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.2~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package drc:
roleprogram
scopeutility
Popcon: 4 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DRC is program used to generate correction filters for acoustic compensation of HiFi and audio systems in general, including listening room compensation. Program generates just the FIR correction filters, which can be used with a real time or offline convolver to provide real time or offline correction.

DRC doesn't provide convolution features, and provides only some simplified, although really accurate, measuring tools.

Iem-plugin-suite-standalone
IEM's spatialization suite - standalone
Versions of package iem-plugin-suite-standalone
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.8.1
Popcon: 1 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The IEM Plug-in Suite is an audio plugin suite created at the Institute of Electronic Music and Acoustics (Graz, Austria). It features Higher-Order Ambisonic plug-ins (up to 7th order), among them a number of state of the art encoders, directional compressors, directivity shapers, delay and reverb effects and analysis tools.

This package provides the plugins as standalone applications.

Iem-plugin-suite-vst
IEM's spatialization suite - VST plugins
Versions of package iem-plugin-suite-vst
ReleaseVersionArchitectures
buster1.7.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.8.1
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The IEM Plug-in Suite is an audio plugin suite created at the Institute of Electronic Music and Acoustics (Graz, Austria). It features Higher-Order Ambisonic plug-ins (up to 7th order), among them a number of state of the art encoders, directional compressors, directivity shapers, delay and reverb effects and analysis tools.

This package provides the VST2 plugins

Jackd
JACK Audio Connection Kit - predvolený balík servera
Versions of package jackd
ReleaseVersionArchitectures
squeeze5all
sid5all
buster5all
stretch5all
jessie5all
wheezy5all
Debtags of package jackd:
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
soundplayer
useplaying
works-withaudio
Popcon: 734 users (328 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK je nízkolatenčný zvukový server umožňujúci viacerým aplikáciám pripojiť sa k jednému zvukovému zariadeniu a navzájom zdieľať zvuk.

Tento fiktívny balík závisí na aktuálnej implementácii JACK.

Japa
JACK and ALSA Perceptual Analyser
Versions of package japa
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.6.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.8.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.2.1-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
upstream0.9.2
Debtags of package japa:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
works-withaudio
x11application
Popcon: 15 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Japa, is a 'perceptual' or 'psychoacoustic' audio spectrum analyser. Possible uses include spectrum monitoring while mixing or mastering, evaluation of ambient noise, and (using pink noise) equalisation of PA systems.

It supports up to four audio inputs of which two can graphically be compared. Additionally a pink noise and white noise generator is running after starting japa.

Screenshots of package japa
Jconvolver
Convolution reverb Engine for JACK
Versions of package jconvolver
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.9.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8.7-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.0.2
Popcon: 13 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Jconvolver is a Convolution Engine for JACK using FFT-based partitioned convolution with multiple partition sizes. It can execute up to a 64 by 64 convolution matrix (i.e. 4096 simultaneous convolutions) as long as your CPU(s) can handle the load.

Jconvolver-config-files
Demo config files for jconvolver
Versions of package jconvolver-config-files
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.3-2all
squeeze0.8.7-2all
wheezy0.9.2-1all
jessie0.9.3-1all
stretch0.9.3-2all
buster0.9.3-2all
upstream1.0.2
Popcon: 13 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Package include example files for easy start using jconvolver. These files will be installed in /usr/share/jconvolver/config-files dir. More info in /usr/share/doc/jconvolver/README.CONFIG.

You can also download additional reverb file jconvolver-reverbs.tar.bz2 from http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/downloads/index.html

Libambix-dev
AMBIsonics eXchange library (development files)
Versions of package libambix-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libambix is a library of C routines for reading and writing files following the "ambix" (AMBIsonics eXchange) conventions.

Ambisonics is a periphonic (3D) surround sound technique, with a scalable spatial resolution (put simply: "the more audio channels you use, the better"). The ambix convention defines an extensible format for exchanging soundfiles containing Higher Order Ambisonics data.

This package provides the files necessary to compile an application using libambix.

Libambix-utils
AMBIsonics eXchange library (utilities)
Versions of package libambix-utils
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libambix is a library of C routines for reading and writing files following the "ambix" (AMBIsonics eXchange) conventions.

Ambisonics is a periphonic (3D) surround sound technique, with a scalable spatial resolution (put simply: "the more audio channels you use, the better"). The ambix convention defines an extensible format for exchanging soundfiles containing Higher Order Ambisonics data.

This package contains additional commandline utilities to work with ambix-files:

 • ambix-info: Print information on ambix files
 • ambix-interleave: Merges several audio files into an ambix file
 • ambix-deinterleave: Split an ambix file into several mono files
 • ambix-jplay: Play back an ambix file via JACK
 • ambix-jrecord: Record an ambix file via JACK
Pd-ambix
AMBIsonics eXchange objects for Pure Data
Versions of package pd-ambix
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libambix is a library of C routines for reading and writing files following the "ambix" (AMBIsonics eXchange) conventions.

Ambisonics is a periphonic (3D) surround sound technique, with a scalable spatial resolution (put simply: "the more audio channels you use, the better"). The ambix convention defines an extensible format for exchanging soundfiles containing Higher Order Ambisonics data.

This package contains a set of Pure Data (Pd) objects to interact with ambix-files:

 • [ambix_info]: information about ambix files
 • [ambix_read~]: play an ambix file (simple mode)
 • [ambix_readX~]: play an ambix file (extended mode)
 • [ambix_write~]: record an ambix file
Pd-iemambi
Pd-objects for Ambisonics sound spatialization
Versions of package pd-iemambi
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This library contains 3 objects, for calculating Ambisonics encoder matrices, rotation matrices and decoder matrices from 1st to 4th order in 3D, or from 1st to 12th order in 2D.

Qjackctl
používateľské rozhranie na ovládanie zvukového servera JACK
Versions of package qjackctl
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.3.9-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.3.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.3.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.5-1kfreebsd-amd64
sid0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.5.4
Debtags of package qjackctl:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
useconfiguring
works-withaudio
x11application
Popcon: 581 users (309 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Qjackctl ponúka používateľské rozhranie na ovládanie démona zvukového servera JACK. Zároveň figuruje ako prepájací panel a monitorovací nástroj pre JACK.

The package is enhanced by the following packages: qjackrcd
Other screenshots of package qjackctl
VersionURL
0.3.6-1+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/005/913/large.png
Screenshots of package qjackctl
Soundscaperenderer
tool for real-time spatial audio reproduction
Versions of package soundscaperenderer
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.2~dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
sid0.4.2~dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.2~dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.2~dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The SoundScape Renderer (SSR) is a tool for real-time spatial audio reproduction providing a variety of rendering algorithms, e.g. Wave Field Synthesis, Higher-Order Ambisonics and binaural techniques.

This package contains a version of SSR compiled with graphical interface using Qt.

Tetraproc
Tetrahedral Microphone Processor for Ambisonic Recording
Versions of package tetraproc
ReleaseVersionArchitectures
sid0.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch0.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.8.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream0.8.6
Debtags of package tetraproc:
roleprogram
useconverting
works-withaudio
Popcon: 2 users (4 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

TetraProc converts the A-format signals from a tetrahedral Ambisonic microphone into B-format signals ready for recording. Main features:

 • A-B conversion using a classic scalar matrix and minimum phase filters, or
 • A-B conversion using a 4 by 4 convolution matrix using measured or computed impulse responses, or a combination of both.
 • Individual microphone calibration facilities.
 • 24 dB/oct higpass filters.
 • Metering, monitoring and test facilities.
 • Virtual stereo mic for stereo monitoring or recording.
 • Unlimited number of stored configurations.
 • Jack client with graphical user interface.
Zita-rev1
pro-audio reverb effect
Versions of package zita-rev1
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,hurd-i386,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.2.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,powerpc,ppc64el,s390x
stretch0.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.2.2
Debtags of package zita-rev1:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 7 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

REV1 is a reworked version of the reverb originally developed for Aeolus. Its character is more 'hall' than 'plate', but it can be used on a wide variety of instruments or voices. It is not a spatialiser - the early reflections are different for the L and R inputs, but do not correspond to any real room. They have been tuned to match left and right sources to some extent.

In Stereo mode a dry/wet mix control is provided, so it can be used either as an insert or in send/return mode. For mono just connect one of the two channels.

In Ambisonic mode (selected by the -B command line option) the only option is the send/return mode.

Screenshots of package zita-rev1

Unofficial packages built by somebody else

Non-mixer
live mixer with effects plugin hosting and ambisonics
License: GPL-2+

The Non DAW Studio is a modular system composed of four main parts consisting of the Non Timeline, the Non Mixer, the Non Sequencer, and the Non Session Manager.

The Non DAW Studio is a complete studio that is fast and light enough to run on low-end hardware.

This is the Non Mixer package.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Ambix-plugins - wnpp
ambiX Ambisonics plug-in suite
License: GPL-2+
Debian package not available

This is a set of cross-platform Ambisonics VST, LV2 plug-ins with variable order for use in Digital Audio Workstations like Ardour or as JACK standalone applications.

The plug-in suite use the ambiX convention (ACN channel order, SN3D normalization, full periphony (3D)). These plug-ins use a recursive implementation of the spherical harmonics, therefore the maximum Ambisonic order is defined at compile time. The practical maximum order is rather defined by the hosts maximum channel count or your CPU power.

Pd-iem-bin-ambi - wnpp
binaural spatial audio for Pure Data using Ambisonics
License: GPL
Debian package not available

This library includes objects to render binaural 2D- and 3D-soundfields (to be played back via headphones) within Pure Data, using the Higher-Order Ambisonics approach.

No known packages available

Ambidecodertoolbox
a collection of tools for creating Ambisonic decoders
License: AGPL3
Debian package not available

The Ambisonic Decoder Toolbox is a collection of MATLAB and GNU Octave functions for creating Ambisonic Decoders. Currently, it implements:

 • the AllRAD design technique
 • the inversion or mode-matching
 • truncated mode-matching
 • linear combinations of the former two
 • constant energy
 • Slepian function basis (EPAD)
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 202393