Debian Edu Project
Summary
Common
Společné balíčky Debian Edu

Metabalíček obsahující závislosti pro balíčky potřebné na všech instalacích Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Common packages

Official Debian packages with high relevance

arping
posílá IP a/nebo ARP dotazy (ping) - druhé jmenované na MAC adresu
Versions of package arping
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.14-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.24-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.19-6amd64,arm64,armhf,i386
sid2.25-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.21-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 470 users (204 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nástroj arping posílá ARP a/nebo ICMP dotazy zadanému hostiteli a zobrazuje odpovědi. Hostitel může být určen názvem, IP či MAC adresou jeho síťového rozhraní.

Screenshots of package arping
bc
GNU bc arbitrary precision calculator language
Maintainer: Ryan Kavanagh
Versions of package bc
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.07.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.07.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.07.1-2amd64,arm64,armhf,i386
sid1.07.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.06.95-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.06.95-9amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package bc:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
Popcon: 96071 users (13193 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU bc is an interactive algebraic language with arbitrary precision which follows the POSIX 1003.2 draft standard, with several extensions including multi-character variable names, an `else' statement and full Boolean expressions. GNU bc does not require the separate GNU dc program.

Screenshots of package bc
cifs-utils
Nástroje pro Common Internet File System
Versions of package cifs-utils
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security6.7-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-security6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
sid7.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.11-3.1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security6.11-3.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package cifs-utils:
adminfilesystem, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitesamba
Popcon: 7459 users (2114 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Protokol SMB/CIFS umožňuje sdílení souborů mezi vícero platformami včetně Microsoft Windows, OS X a ostatními unixovými systémy.

Tento balíček poskytuje nástroje pro správu oddílů se síťovým souborovým systémem CIFS.

command-not-found
Suggest installation of packages in interactive bash sessions
Versions of package command-not-found
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.38-4all
trixie23.04.0-1all
bookworm23.04.0-1all
jessie0.2.38-1all
sid23.04.0-1all
buster18.04.5-1all
bullseye20.10.1-1+deb11u1all
Debtags of package command-not-found:
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
Popcon: 2401 users (76 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package will install a handler for command_not_found that looks up programs not currently installed but available from the repositories.

convmv
Nástroj pro konverzi kódování názvu souboru
Versions of package convmv
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.05-1.1all
jessie1.12-2all
stretch2.0-1all
sid2.05-1.1all
trixie2.05-1.1all
buster2.05-1all
bullseye2.05-1.1all
Debtags of package convmv:
develi18n
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withfile
Popcon: 113 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

convmv umí konvertovat jeden soubor, strom adresářů, nebo všechny soubory souborového systému do různých kódování. Konvertuje pouze jména souborů, ne jejich obsah. Navíc bere v potaz i symbolické odkazy: kódování cílu odkazu bude změněno, pokud bude změněn samotný symbolický odkaz.

Je také možné převádět adresáře do UTF-8, i když jsou již částečně kódovány v UTF-8.

Klíčová slova: rename, move

debconf-utils
debconf utilities
Versions of package debconf-utils
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.56+deb8u1all
sid1.5.87all
trixie1.5.87all
bookworm1.5.82all
stretch1.5.61all
buster1.5.71+deb10u1all
bullseye1.5.77all
Debtags of package debconf-utils:
adminconfiguring
develdebian
interfacecommandline
roleprogram
suitedebian
useconfiguring
Popcon: 1785 users (661 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains some small utilities for debconf developers.

debian-edu-config
Configuration files for Debian Edu (Skolelinux) systems
Versions of package debian-edu-config
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.56+deb11u4all
bullseye-security2.11.56+deb11u3all
buster-security2.10.65+deb10u8all
bookworm2.12.44~deb12u1all
buster2.10.65+deb10u8all
sid2.12.44all
trixie2.12.44all
stretch-security1.929+deb9u5all
jessie1.818+deb8u2all
jessie-security1.818+deb8u3all
stretch1.929+deb9u4all
Popcon: 100 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Installs cfengine config files to be used by the machines set up as part of the Debian Edu (Skolelinux) network. Debian Edu is a Debian Pure Blend.

debian-edu-doc-en
English documentation from the Debian Edu project
Versions of package debian-edu-doc-en
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.23~deb12u1all
bullseye2.11.26+deb11u1all
buster2.10.19~deb10u1all
trixie2.12.26all
sid2.12.26all
stretch1.921~20170603+deb9u3all
jessie1.6~20170429+deb8u4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The English version of the manual for the Bookworm and Bullseye based releases of the Debian Edu / Skolelinux project is included in this package.

Debian Edu is a Debian project to make the best distribution for educational purposes. Skolelinux is the name of the Debian Pure Blend which is produced by the Debian Edu project.

debian-edu-doc-legacy-en
Legacy English documentation from the Debian Edu project
Versions of package debian-edu-doc-legacy-en
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.26all
sid2.12.26all
bullseye2.11.26+deb11u1all
bookworm2.12.23~deb12u1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The English version of the Audacity, Rosegarden and ITIL manuals are included in this package. Though outdated, still useful in parts.

Debian Edu is a Debian project to make the best distribution for educational purposes. Skolelinux is the name of the Debian Pure Blend which is produced by the Debian Edu project.

debian-edu-install
Set d-i values to install Debian Edu with less questions
Versions of package debian-edu-install
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.821+deb8u2all
sid2.12.10all
buster2.10.21all
bullseye2.11.13all
bookworm2.12.10~deb12u1all
trixie2.12.10all
stretch1.916all
Debtags of package debian-edu-install:
uitoolkitgtk
Popcon: 29 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides default answers for packages using debconf, and configures services to work out of the box after an installation.

This is part of the Debian Edu project.

Screenshots of package debian-edu-install
deborphan
Program, který najde nepoužívané balíčky, např. knihovny
Versions of package deborphan
ReleaseVersionArchitectures
buster1.7.31amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.7.35amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.28.8-0.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.7.28.8-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.33amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package deborphan:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, organizing
works-withsoftware:package
Popcon: 1443 users (241 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

deborphan najde "osiřelé" balíčky. Program rozhodne, na kterých balíčkách nic nezávisí a zobrazí jejich seznam. Hodí se především pro hledání knihoven, ale můžete ho použít pro všechny sekce systému balíčků.

Screenshots of package deborphan
dhcping
DHCP Daemon Ping Program
Maintainer: Boian Bonev
Versions of package dhcping
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2-4.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-4.2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package dhcping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 40 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento malý nástroj umožňuje systémovým administrátorům vysílat požadavky DHCP, což slouží pro nalezení dosud běžícího serveru DHCP.

Screenshots of package dhcping
dmidecode
SMBIOS/DMI table decoder
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package dmidecode
ReleaseVersionArchitectures
sid3.6-1amd64,arm64,armhf,i386,riscv64
jessie2.12-3amd64,armhf,i386
bookworm3.4-1amd64,arm64,armhf,i386
buster3.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.0-4amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.6-1amd64,arm64,armhf,i386,riscv64
Debtags of package dmidecode:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
Popcon: 88472 users (21855 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dmidecode reports information about the system's hardware as described in the system BIOS according to the SMBIOS/DMI standard.

This information typically includes system manufacturer, model name, serial number, BIOS version, asset tag as well as a lot of other details of varying level of interest and reliability depending on the manufacturer. This will often include usage status for the CPU sockets, expansion slots (e.g. AGP, PCI, ISA) and memory module slots, and the list of I/O ports (e.g. serial, parallel, USB).

Beware that DMI data have proven to be too unreliable to be blindly trusted. Dmidecode does not scan the hardware, it only reports what the BIOS told it to.

Other screenshots of package dmidecode
VersionURL
2.9-1.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5817/simage/large-59631425c8dd8b814438bb9be3d629bd.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16815/simage/large-46a374b55111a711e847fa91e1ccf52f.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16816/simage/large-6aa64fda046494698fce5db7cbe2e367.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16811/simage/large-d5b3f937f5b757243e1e78edfaafe79b.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16814/simage/large-7aeb19546e5b26f7dc8441d66197b5f5.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16810/simage/large-c232b3ccd9c741ffeb58c4d94c1df5ef.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16813/simage/large-717f3cdd9bb3edd47c19d1481f2491f5.png
Screenshots of package dmidecode
etherwake
tool to send magic Wake-on-LAN packets
Maintainer: Pierre Blanc
Versions of package etherwake
ReleaseVersionArchitectures
buster1.09-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.09-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package etherwake:
adminboot, power-management
hardwarepower, power:acpi, power:apm
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
useconfiguring, transmission
Popcon: 310 users (73 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

WOL (Wake-on-LAN) is a standard that allows you to turn on a computer over an Ethernet connection. Computers with WOL-enabled network interface cards can be woken from sleep mode, or powered up from standby via a BIOS feature.

One feature that separates etherwake from other implementations is that it also supports WOL passwords.

ethtool
display or change Ethernet device settings
Versions of package ethtool
ReleaseVersionArchitectures
buster4.19-1amd64,arm64,armhf,i386
sid6.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie6.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.16-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ethtool:
adminhardware
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 23131 users (3368 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ethtool can be used to query and change settings such as speed, auto- negotiation and checksum offload on many network devices, especially Ethernet devices.

finger
Program k zobrazování informací o uživatelích systému
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package finger
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.17-15amd64,armel,armhf,i386
stretch0.17-15.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.17-15.2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package finger:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
works-withpeople
Popcon: 793 users (192 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program finger zobrazuje informace o uživatelích systému.

fping
sends ICMP ECHO_REQUEST packets to network hosts
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package fping
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.10-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster4.2-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream5.2
Debtags of package fping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usechecking, scanning
Popcon: 4821 users (373 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

fping is a ping like program which uses the Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request to determine if a target host is responding. fping differs from ping in that you can specify any number of targets on the command line, or specify a file containing the lists of targets to ping. Instead of sending to one target until it times out or replies, fping will send out a ping packet and move on to the next target in a round-robin fashion.

gdebi
simple tool to view and install deb files - GNOME GUI
Versions of package gdebi
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.5.7+nmu1all
buster0.9.5.7+nmu3all
trixie0.9.5.7+nmu7all
jessie0.9.5.5+nmu1all
bullseye0.9.5.7+nmu5all
sid0.9.5.7+nmu7all
bookworm0.9.5.7+nmu6all
Debtags of package gdebi:
adminpackage-management
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitedebian
uitoolkitgtk
usedownloading
works-withsoftware:package
x11application
Popcon: 1899 users (2245 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

gdebi lets you install local deb packages resolving and installing its dependencies. apt does the same, but only for remote (http, ftp) located packages.

The package is also scanned via lintian before the install and its possible to inspect the control and data members of the packages.

This package contains the graphical user interface.

gdebi-core
simple tool to install deb files
Versions of package gdebi-core
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.5.7+nmu7all
trixie0.9.5.7+nmu7all
stretch0.9.5.7+nmu1all
jessie0.9.5.5+nmu1all
bookworm0.9.5.7+nmu6all
bullseye0.9.5.7+nmu5all
buster0.9.5.7+nmu3all
Debtags of package gdebi-core:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
works-withsoftware:package
Popcon: 7175 users (2052 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

gdebi lets you install local deb packages resolving and installing its dependencies. apt does the same, but only for remote (http, ftp) located packages.

It can also resolve build-depends of local debian/control files.

This package contains the libraries and command-line utility.

htop
interactive processes viewer
Maintainer: Daniel Lange
Versions of package htop
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.5-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.0-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package htop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 17113 users (3683 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it allows one to scroll the list vertically and horizontally to see all processes and their full command lines.

Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without entering their PIDs.

Other screenshots of package htop
VersionURL
3.0.5-5https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1f97653606a69d4550adaafd4262f385.png
2.2.0-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18833/simage/large-c1c4ea50d60c63d5576c9ada3d01ddc1.png
2.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/14778/simage/large-d920b64353ab9cb9f990c968682a65c1.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9520/simage/large-f8f8f8520ddb4d7fd5836d5b62d18fcc.png
3.2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-fb386bc668430139cc4938fd8354e640.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9521/simage/large-2750cb00b97d5b04614ca7db2790ab68.png
0.8.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5071/simage/large-172f0e374550ea2186dae493b130acef.png
0.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/762/simage/large-ad4758931a17cd56d8233c10049e4e73.png
0.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/343/simage/large-eacf593fdba928b3fd5ba2cfe32de371.png
Screenshots of package htop
hwinfo
Systém pro identifikaci hardware
Versions of package hwinfo
ReleaseVersionArchitectures
sid21.82-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie21.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch21.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster21.63-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye21.72-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.2
Debtags of package hwinfo:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 2014 users (574 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

hwinfo je nástroj pro detekci hardwaru, který se běžně používá v Linuxu.

V Debien Edu (Skolelinux) hwinfo ukázalo nejlepší výsledky než discover při detekování myši, klávesnice a monitoru.

hwinfo sbírá informace o hardwaru nainstalovaném na počítači. Kromě jiných, libhd obsahuje informace o mechanikách cdrom, zip, disketových mechanikách, discích a diskových oblastech, síťových a grafických kartách, monitorech, kamerách, myších, zvukových zařízeních, pppoe, isdn, modemech, tiskárnách, skenerech, biosu, procesorech, usb, paměti a smp.

Tento balíček neobsahuje binární soubory hwscan, hwscand a hwscanqueue. Pokud si myslíte, že by měli být tyto nástroje v balíčku obsaženy, pak prosím kontaktujte správce balíčku na adrese hwinfo@packages.debian.org.

iftop
displays bandwidth usage information on an network interface
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package iftop
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0~pre4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0~pre4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0~pre4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0~pre4-6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package iftop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 1617 users (979 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

iftop does for network usage what top(1) does for CPU usage. It listens to network traffic on a named interface and displays a table of current bandwidth usage by pairs of hosts. Handy for answering the question "Why is my Internet link so slow?".

Screenshots of package iftop
iotop
simple top-like I/O monitor
Maintainer: Paul Wise (Matthias Klose)
Versions of package iotop
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.6-42-ga14256a-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6-42-ga14256a-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.6-42-ga14256a-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.6-24-g733f3f8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6-24-g733f3f8-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iotop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 7645 users (853 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

iotop does for I/O usage what top(1) does for CPU usage. It watches I/O usage information output by the Linux kernel and displays a table of current I/O usage by processes on the system. It is handy for answering the question "Why is the disk churning so much?".

iotop can only run under a Linux 2.6.20 or later kernel built with the CONFIG_TASKSTATS, CONFIG_TASK_DELAY_ACCT, CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING and CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS build config options on.

iproute2
networking and traffic control tools
Versions of package iproute2
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster4.20.0-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports5.10.0-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports6.1.0-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports6.9.0-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports4.20.0-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.16.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch4.9.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 177375 users (16748 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The iproute2 suite is a collection of utilities for networking and traffic control.

These tools communicate with the Linux kernel via the (rt)netlink interface, providing advanced features not available through the legacy net-tools commands 'ifconfig' and 'route'.

iputils-arping
Tool to send ICMP echo requests to an ARP address
Maintainer: Noah Meyerhans
Versions of package iputils-arping
ReleaseVersionArchitectures
trixie20240117-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid20240117-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie20121221-5amd64,armel,armhf,i386
stretch20161105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20180629-2+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20210202-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20221126-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iputils-arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 692 users (137 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The arping command acts like the standard ping command except it pings a machine by its ARP address instead of its IP address. It is typically used to locate a machine if its hardware address is known but its IP address is unknown

Screenshots of package iputils-arping
less
pager program similar to more
Maintainer: Milan Kupcevic
Versions of package less
ReleaseVersionArchitectures
bookworm590-2.1~deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie458-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports590-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security551-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie643-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid643-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch481-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster487-0.1amd64,arm64,armhf,i386
buster-security487-0.1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports551-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security590-2.1~deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye551-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream661
Debtags of package less:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
useviewing
works-withtext
Popcon: 51410 users (33182 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package provides "less", a file pager (that is, a memory-efficient utility for displaying text one screenful at a time). Less has many more features than the basic pager "more". As part of the GNU project, it is widely regarded as the standard pager on UNIX-derived systems.

Also provided are "lessecho", a simple utility for ensuring arguments with spaces are correctly quoted; "lesskey", a tool for modifying the standard (vi-like) keybindings; and "lesspipe", a filter for specific types of input, such as .doc or .txt.gz files.

Screenshots of package less
libnss-myhostname
nss module providing fallback resolution for the current hostname
Versions of package libnss-myhostname
ReleaseVersionArchitectures
bullseye247.3-7+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports247.3-6~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie256.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports254.15-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch232-25+deb9u12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm252.26-1~deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports252.5-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security232-25+deb9u14amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports241-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster241-7~deb10u8amd64,arm64,armhf,i386
buster-security241-7~deb10u10amd64,arm64,armhf,i386
sid256.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-updates247.3-7+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3-9amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libnss-myhostname:
roleshared-lib
Popcon: 47780 users (9072 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains a plugin for the Name Service Switch, providing host name resolution for the locally configured system hostname as returned by gethostname(2). It returns all locally configured public IP addresses or -- if none are configured, the IPv4 address 127.0.0.2 (which is on the local loopback) and the IPv6 address ::1 (which is the local host).

A lot of software relies on that the local host name is resolvable. This package provides an alternative to the fragile and error-prone manual editing of /etc/hosts.

Installing this package automatically adds myhostname to /etc/nsswitch.conf.

libpam-tmpdir
automatic per-user temporary directories
Versions of package libpam-tmpdir
ReleaseVersionArchitectures
sid0.09+nmu1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.09amd64,armel,armhf,i386
stretch0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.09amd64,arm64,armhf,i386
trixie0.09+nmu1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libpam-tmpdir:
devellibrary
roleshared-lib
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 1033 users (50 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Many programs use $TMPDIR for storing temporary files. Not all of them are good at securing the permissions of those files. libpam-tmpdir sets $TMPDIR and $TMP for PAM sessions and sets the permissions quite tight. This helps system security by having an extra layer of security, making such symlink attacks and other /tmp based attacks harder or impossible

libwww-perl
simple and consistent interface to the world-wide web
Versions of package libwww-perl
ReleaseVersionArchitectures
sid6.77-1all
trixie6.77-1all
bookworm6.68-1all
bullseye6.52-1all
buster6.36-2all
stretch6.15-1all
jessie6.08-1all
Debtags of package libwww-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 32082 users (19811 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libwww-perl (also known as LWP) is a collection of Perl modules that provide a simple and consistent programming interface (API) to the World-Wide Web. The main focus of the library is to provide classes and functions that allow you to write WWW clients. It also contains general purpose modules, as well as a simple HTTP/1.1-compatible server implementation.

The package is enhanced by the following packages: libhtml-parser-perl
lshw
Informace o konfiguraci hardwaru
Maintainer: Ghe Rivero (Thomas Goirand)
Versions of package lshw
ReleaseVersionArchitectures
jessie02.17-1.1amd64,armel,armhf,i386
trixie02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye02.18.85-0.7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster02.18.85-0.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch02.18-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream02.20
Debtags of package lshw:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
works-withtext
works-with-formathtml, xml
Popcon: 3169 users (905 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

malý nástroj, který obsahuje detailní informace o konfiguraci hardwaru počítače. Umí zobrazit přesné informace o nastavení paměti, verzi firmwaru, konfiguraci základní desky, verzi a rychlosti CPU, konfiguraci cache, rychlosti sběrnice, atd. na systémech, které umí pracovat s DMI, na některých počítačích PowerPC (na PowerMac 64 to funguje) a AMD64.

Informace je možno zobrazit v čistě textovém formátu, HTML nebo XML.

lsscsi
Zobrazí seznam všech zařízeních SCSI v počítači
Versions of package lsscsi
ReleaseVersionArchitectures
buster0.30-0.1amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.27-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.27-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lsscsi:
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor, scanning
Popcon: 1809 users (416 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Zpracovává informace uložené v sysfs (linuxového jádra 2.6.0 a novějšího) a zobrazuje seznam scsi zařízení připojených do počítače. Volitelně ho můžete použít také pro zobrazení určitého množství informací právě o těchto zařízeních.

Screenshots of package lsscsi
mc
Midnight Commander - užitečný správce souborů
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package mc
ReleaseVersionArchitectures
sid4.8.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports4.8.31-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.8.29-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.8.26-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.8.13-3amd64,armel,armhf,i386
buster4.8.22-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.8.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.8.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mc:
adminfilesystem
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitncurses
usebrowsing, editing, organizing
works-witharchive, file
Popcon: 11011 users (1632 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Midnight Commander je textový celoobrazovkový správce souborů. Jedná se o dvou-panelový správce souborů s příkazovou řádkou. Obsahuje interní editor podporující zvýraznění syntaxe a externí prohlížeč s podporou binárních souborů. Umí pracovat s VFS (Virtual Filesystem) a díky tomu umí pracovat se soubory umístěnými na vzdáleném počítači (např. přes FTP, SSH) jako by se nacházeli na lokálním počítači.

Other screenshots of package mc
VersionURL
4.8.28https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-326464e4eb043846c1ce17f02b319d9e.png
3:4.8.11-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13950/simage/large-6b5c1882ebb4bfc7ca2a482007815e7a.png
3:4.8.1-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/8681/simage/large-c8fd907450adb761b857cc96a94a09fe.png
3:4.8.26-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20428/simage/large-c24b88193045cf4d3c93caae74f1c17d.png
3:4.8.10https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/11032/simage/large-78f57e91321818af94828c4847578ab1.png
3:4.8.26-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20506/simage/large-34b151ff1eac5445c027cedfb5acb437.png
2:4.6.2~git20080311-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/208/simage/large-403af1b6eb20d38aa2173e48d9a1af7e.png
Screenshots of package mc
memtest86+
stand-alone memory tester for x86 and x86-64
Versions of package memtest86+
ReleaseVersionArchitectures
buster5.01-3amd64,i386
jessie5.01-2amd64,i386
bookworm6.10-4amd64,i386
trixie7.00-1amd64,i386
bookworm-backports7.00-1~bpo12+1amd64,i386
bullseye-backports6.10-2~bpo11+1amd64,i386
sid7.00-1amd64,i386
bullseye5.01-3.1amd64,i386
stretch5.01-3amd64,i386
Debtags of package memtest86+:
adminbenchmarking, boot
hardwarestorage:floppy
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 254 users (209 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Memtest86+ provides a more thorough memory check than that provided by BIOS memory tests. Can be loaded and run either directly by a PC BIOS (legacy or UEFI) or via an intermediate bootloader.

This tester runs independently of any OS - it is run at computer boot-up, so that it can test all of your memory. You may want to look at `memtester', which allows one to test your memory within Linux, but this one won't be able to test your whole RAM.

It can output a list of bad RAM regions usable by the BadRAM kernel patch, so that you can still use your old RAM with one or two bad bits.

mtools
Tools for manipulating MSDOS files
Versions of package mtools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.0.33-1+really4.0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.0.18-2amd64,armel,armhf,i386
stretch4.0.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.0.23-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.0.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.0.43-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.0.43-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream4.0.44
Debtags of package mtools:
adminfilesystem
hardwarestorage:floppy
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
Popcon: 1988 users (615 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Mtools is a collection of utilities to access MS-DOS disks from Unix without mounting them. It supports Win'95 style long file names, OS/2 Xdf disks, ZIP/JAZ disks and 2m disks (store up to 1992kB on a high density 3 1/2 disk).

Also included in this package are commands to eject and manipulate the write/password protection control of Zip disks.

mtr
Full screen ncurses and X11 traceroute tool
Versions of package mtr
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.92-2amd64,arm64,armhf,i386
sid0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports0.94-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.95-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.94-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports0.92-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mtr:
interfacetext-mode, x11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, ncurses
usechecking, routing
x11application
Popcon: 1090 users (430 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr combines the functionality of the 'traceroute' and 'ping' programs in a single network diagnostic tool.

As mtr starts, it investigates the network connection between the host mtr runs on and a user-specified destination host. After it determines the address of each network hop between the machines, it sends a sequence of ICMP ECHO requests to each one to determine the quality of the link to each machine. As it does this, it prints running statistics about each machine.

mtr-tiny
Full screen ncurses traceroute tool
Versions of package mtr-tiny
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports0.94-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.95-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports0.92-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.94-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mtr-tiny:
interfacetext-mode
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking
Popcon: 1226 users (329 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr combines the functionality of the 'traceroute' and 'ping' programs in a single network diagnostic tool.

As mtr starts, it investigates the network connection between the host mtr runs on and a user-specified destination host. After it determines the address of each network hop between the machines, it sends a sequence of ICMP ECHO requests to each one to determine the quality of the link to each machine. As it does this, it prints running statistics about each machine.

mtr-tiny is compiled without support for X and conserves disk space.

ncftp
User-friendly and well-featured FTP client
Maintainer: Noël Köthe
Versions of package ncftp
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.5-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.5-2.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.2.5-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream3.2.7
Debtags of package ncftp:
interfacetext-mode
networkclient
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usedownloading
works-withfile
Popcon: 440 users (68 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Ncftp allows a user to transfer files to and from a remote network site, and offers additional features that are not found in the standard interface, ftp. This version has Readline support enabled.

Screenshots of package ncftp
nmap
Mapovač sítě
Versions of package nmap
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.93+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.40-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports7.93+dfsg1-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster7.70+dfsg1-6+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
jessie6.47-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
trixie7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream7.95
Debtags of package nmap:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 5944 users (2430 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Nmap je nástroj pro zkoumání sítě nebo pro bezpečnostní audity. Podporuje scanování pingem (zjistí, které počítače jsou vzhůru), mnoho technik scanování portů, rozpoznávání verzí protokolů a služeb poslouchajících za porty a zkoumání zvláštností TCP/IP, díky čemuž umí odhadnout operační systém nebo identifikovat zkoumané zařízení. Nmap také nabízí flexibilní zadávání cílů a portů, tajné scanování, scanování s návnadou, scanování sunRPC a ještě něco navíc. Nmap běží na většině Unixů a Windows, podporovány jsou dokonce i populární zařízení do dlaně včetně Sharp Zaurus a iPAQ.

Screenshots of package nmap
nullidentd
small, fast identd daemon
Maintainer: Jeroen Schot
Versions of package nullidentd
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0-5amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nullidentd:
interfacedaemon
networkservice
roleprogram
scopeutility
Popcon: 27 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

nullidentd is a small, fast and secure identd daemon. It returns a static string for every query.

openbsd-inetd
OpenBSD Internet Superserver
Maintainer: Marco d'Itri
Versions of package openbsd-inetd
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.20140418-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.20160825-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.20160825-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.20160825-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.20221205-2~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.20221205-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.20221205-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package openbsd-inetd:
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
suitebsd
useconfiguring
Popcon: 5943 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The inetd server is a network daemon program that specializes in managing incoming network connections. Its configuration file tells it what program needs to be run when an incoming connection is received. Any service port may be configured for either of the tcp or udp protocols.

This is a port of the OpenBSD daemon with some debian-specific features. This package supports IPv6, built-in libwrap access control, binding to specific addresses, UNIX domain sockets and socket buffers tuning.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
Screenshots of package openbsd-inetd
pciutils
PCI utilities
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package pciutils
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.13.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.13.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
buster3.5.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.7.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.9.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pciutils:
adminconfiguring, hardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 60195 users (27248 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains various utilities for inspecting and setting of devices connected to the PCI bus.

plocate
much faster locate
Versions of package plocate
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.22-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-backports1.1.13-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.22-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster-backports1.1.8-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.8-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10708 users (228 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

plocate is a locate(1) based on posting lists, giving much faster searches on a much smaller index. It is a drop-in replacement for mlocate in nearly all aspects, and is fast on SSDs and non-SSDs alike.

Screenshots of package plocate
procinfo
tools to display information from /proc and /sys
Versions of package procinfo
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.304-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0.304-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.304-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.0.304-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package procinfo:
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
Popcon: 160 users (81 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides three small programs that gather system information from diverse files under /proc and /sys and print it to the screen:

 • lsdev - information from /proc about installed hardware;
 • procinfo - system monitoring statistics from /proc and /sys;
 • socklist - a summary of open network sockets from /proc/net.
Screenshots of package procinfo
procmail
Všestranný e-mailový procesor
Maintainer: Santiago Vila
Versions of package procmail
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.24+really3.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.24+really3.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster3.22-26+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.22-26+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22-27amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package procmail:
interfacecommandline
maildelivery-agent, filters
roleprogram
scopeutility
works-withmail
Popcon: 5640 users (1088 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Používá se pro vytvoření poštovního serveru, diskuzních skupin, setřídění příchozí pošty do oddělených složek/souborů (to je velmi vhodné, při zpracování pošty z více diskuzních skupin nebo seřazení zpráv podle priority), předzpracování pošty, spuštění dalšího programu při příchodu zprávy (např. pro spuštění různých zvuků dle typu zprávy) nebo pro automatické přesměrování určitého zprávy někomu jinému.

Screenshots of package procmail
psmisc
utilities that use the proc file system
Maintainer: Craig Small
Versions of package psmisc
ReleaseVersionArchitectures
buster23.2-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
sid23.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie23.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm23.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye23.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie22.21-2amd64,armel,armhf,i386
stretch22.21-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package psmisc:
adminmonitoring
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking, monitor
works-withsoftware:running
Popcon: 101523 users (15767 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains miscellaneous utilities that use the proc FS:

 • fuser: identifies processes that are using files or sockets.
 • killall: kills processes by name (e.g. "killall -HUP named").
 • peekfd: shows the data traveling over a file descriptor.
 • pstree: shows currently running processes as a tree.
 • prtstat: print the contents of /proc//stat
The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
Screenshots of package psmisc
resolvconf
Obsluha informací o jmenných serverech
Versions of package resolvconf
ReleaseVersionArchitectures
sid1.92all
buster1.79all
bullseye1.87all
stretch1.79all
jessie1.76.1all
bookworm1.91+nmu1all
trixie1.92all
Debtags of package resolvconf:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
useconfiguring
Popcon: 7969 users (88 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Resolvconf je framework pro udržování systémových informací o jmenných serverech v aktuálním stavu. Nastaví sebe jako prostředníka mezi programy, které tyto informace poskytují (jako ifup/ifdown, DHCP klient, PPP démon a lokální jmenné servery) a programy, které je používají (jako DNS keše a knihovny resolveru).

Tento balíček může být potřeba ručně donastavit. Podrobné instrukce najdete v souboru README.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf-admin
rsync
fast, versatile, remote (and local) file-copying tool
Versions of package rsync
ReleaseVersionArchitectures
buster3.1.3-6amd64,arm64,armhf,i386
sid3.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports3.2.3-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.3-4+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.1.2-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.2.7-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1.2-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.1.1-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.1.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie3.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package rsync:
adminbackup, file-distribution
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
usecomparing, downloading, synchronizing
works-withfile
Popcon: 57113 users (8795 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

rsync is a fast and versatile file-copying tool which can copy locally and to/from a remote host. It offers many options to control its behavior, and its remote-update protocol can minimize network traffic to make transferring updates between machines fast and efficient.

It is widely used for backups and mirroring and as an improved copy command for everyday use.

This package provides both the rsync command line tool and optional daemon functionality.

rsyslog
reliable system and kernel logging daemon
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security8.2102.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.2302.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.2406.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid8.2406.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie8.4.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security8.4.2-1+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch8.24.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security8.24.0-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports8.1901.0-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1901.0-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security8.1901.0-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye8.2102.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.2302.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rsyslog:
adminlogging
interfacedaemon
roleprogram
works-withdb, logfile
Popcon: 120079 users (1448 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rsyslog is a multi-threaded implementation of syslogd (a system utility providing support for message logging), with features that include:

 • reliable syslog over TCP, SSL/TLS and RELP
 • on-demand disk buffering
 • email alerting
 • writing to MySQL or PostgreSQL databases (via separate output plugins)
 • permitted sender lists
 • filtering on any part of the syslog message
 • on-the-wire message compression
 • fine-grained output format control
 • failover to backup destinations
 • enterprise-class encrypted syslog relaying

It is the default syslogd on Debian systems.

The package is enhanced by the following packages: logcheck
screen
terminal multiplexer with VT100/ANSI terminal emulation
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package screen
ReleaseVersionArchitectures
buster4.6.2-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster-security4.6.2-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid4.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-security4.5.0-6+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
trixie4.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye4.8.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.5.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.9.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package screen:
hardwareinput:keyboard
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 16337 users (1641 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Screen is a terminal multiplexer that runs several separate "screens" on a single physical character-based terminal. Each virtual terminal emulates a DEC VT100 plus several ANSI X3.64 and ISO 2022 functions. Screen sessions can be detached and resumed later on a different terminal.

Screen also supports a whole slew of other features, including configurable input and output translation, serial port support, configurable logging, and multi-user support.

The package is enhanced by the following packages: byobu iselect liquidprompt
smartmontools
Ovládá a monitoruje diskový systém za použití S.M.A.R.T.
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package smartmontools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch6.5+svn4324-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.3+svn4002-2amd64,armel,armhf,i386
sid7.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports7.4-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.6-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster-backports7.2-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package smartmontools:
adminconfiguring, monitoring
hardwarestorage
interfacecommandline, daemon
roleprogram
usechecking, monitor
works-withmail
Popcon: 50915 users (3649 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balíček smartmontools obsahuje dva programy (smartctl a smartd), které slouží pro monitorování a ovládání úložných zařízení pomocí S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology System), který naleznete ve většině moderních disků ATA a SCSI. Je odvozen od balíčku smartsuite a obsahuje podporu disků ATA/ATAPI-5. Měl by běžet na všech moderních linuxových systémech.

strace
System call tracer
Maintainer: Steve McIntyre (Bo YU)
Versions of package strace
ReleaseVersionArchitectures
sid6.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64
bullseye5.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.1-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.26-0.2amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.8-1s390x
trixie6.5-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.9-2amd64,armel,armhf,i386
upstream6.9
Debtags of package strace:
adminmonitoring
develdebugger
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 2810 users (1276 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

strace is a system call tracer, i.e. a debugging tool which prints out a trace of all the system calls made by another process/program. The program to be traced need not be recompiled for this, so you can use it on binaries for which you don't have source.

System calls and signals are events that happen at the user/kernel interface. A close examination of this boundary is very useful for bug isolation, sanity checking and attempting to capture race conditions.

Screenshots of package strace
sysfsutils
sysfs query tool and boot-time setup
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package sysfsutils
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0+repack-5amd64,arm64,armhf,i386
sid2.1.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.1.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.1.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0+repack-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.0+repack-4amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.0+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package sysfsutils:
adminconfiguring, filesystem
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 487 users (129 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The sysfs is a virtual file system found in Linux kernels 2.5+ that provides a tree of system devices. This package provides the program 'systool' to query it, which can be used to list devices by bus, class, and topology.

In addition this package ships a configuration file /etc/sysfs.conf which allows one to conveniently set sysfs attributes at system bootup (via an init script).

tcpdump
command-line network traffic analyzer
Maintainer: Romain Francoise
Versions of package tcpdump
ReleaseVersionArchitectures
sid4.99.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.99.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm4.99.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.99.3-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.99.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.3-1~deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security4.9.3-1~deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security4.9.3-1~deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.9.3-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.9.3-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie4.9.2-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package tcpdump:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 3994 users (1600 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program allows you to dump the traffic on a network. tcpdump is able to examine IPv4, ICMPv4, IPv6, ICMPv6, UDP, TCP, SNMP, AFS BGP, RIP, PIM, DVMRP, IGMP, SMB, OSPF, NFS and many other packet types.

It can be used to print out the headers of packets on a network interface, filter packets that match a certain expression. You can use this tool to track down network problems, to detect attacks or to monitor network activities.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit pcapfix
tcptraceroute
implementace traceroute pomocí TCP paketů
Versions of package tcptraceroute
ReleaseVersionArchitectures
sid1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.5beta7+debian-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package tcptraceroute:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking
works-withnetwork-traffic
Popcon: 401 users (71 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tradiční traceroute(8) vysílá buď UDP nebo ICMP ECHO pakety s TTL jedna a inkrementuje TTL dokud se nedosáhne cíle. Zjišťuje cestu, kterou pakety dosáhnou cíle, přijímáním ICMP zpráv "čas vypršel" a tisknutím bran, které je generují.

Problém je, že kvůli masivnímu použití firewallů na moderním internetu je mnoho paketů od traceroute(8) filtrováno, což znemožňuje úplné trasování cesty k cíli. Často však tyto firewally propustí příchozí TCP spojení na porty, na kterých počítače za firewallem přijímají spojení. Vysíláním TCP SYN paketů místo UDP nebo ICMP ECHO paketů tedy tcptraceroute obchází nejčastější filtry na firewallech.

vim
Vi IMproved - rozšířený editor vi
Versions of package vim
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security7.4.488-7+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie7.4.488-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
sid9.1.0496-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie9.1.0496-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm9.0.1378-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2.2434-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security8.1.0875-5+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster8.1.0875-5+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security8.0.0197-4+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.1.0554
Debtags of package vim:
develeditor
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
useediting
works-withtext, unicode
Popcon: 21880 users (5172 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Vim je téměř kompatibilní verze UNIXového editoru Vi.

Navíc má mnoho nových vlastností: vícenásobnou funkci zpět, zvýrazňování syntaxe, historii příkazů, on-line nápovědu, doplňování jmen souborů, blokové operace, skrývání částí textu, podporu Unicode, atd.

Tento balíček obsahuje základní verzi vimu se standardní množinou funkcí. Tento balíček neobsahuje GUI verzi Vimu. Pokud hledáte další balíčky vimu, podívejte se na balíčky vim-*.

The package is enhanced by the following packages: halibut tpp vim-latexsuite vim-scripts

Official Debian packages with lower relevance

apticron
Simple tool to mail about pending package updates - cron version
Versions of package apticron
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2.1all
sid1.2.10all
stretch1.1.61all
jessie1.1.57all
trixie1.2.10all
bookworm1.2.5+nmu1all
bullseye1.2.5all
Debtags of package apticron:
adminpackage-management
networkserver
roleprogram
suitedebian
usemonitor
works-withmail
Popcon: 2470 users (88 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apticron is a simple script which sends daily emails about pending package updates such as security updates, properly handling packages on hold both by dselect and aptitude.

cpqarrayd
monitoring tool for HP (Compaq) SmartArray controllers
Versions of package cpqarrayd
ReleaseVersionArchitectures
buster2.3.6amd64,i386
jessie2.3-3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.3.5amd64,i386
Debtags of package cpqarrayd:
adminmonitoring
hardwarestorage
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 26 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

cpqarrayd is a userspace monitoring daemon for HP (Compaq) SmartArray hardware RAID controllers. These controllers usually come built-in to ProLiant, or as a PCI card for ProLiant or Integrity systems. This daemon reports status changes in the disk array to syslog and, optionally, to a snmp trap host.

The default is to only log to the syslog. You can specify traphosts with the -t parameter at the commandline. Multiple traphosts are allowed.

This tool works with the SmartArray drivers found in Linux kernels (cciss and ida drivers).

cron-apt
Automatická aktualizace balíčků pomocí apt-get
Maintainer: Ola Lundqvist
Versions of package cron-apt
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.2all
bookworm0.13.0.1all
trixie0.13.0.1all
sid0.13.0.1all
bullseye0.13.0+nmu1all
stretch0.10.0all
buster0.13.0all
Debtags of package cron-apt:
adminautomation, package-management
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usedownloading
works-withsoftware:package
Popcon: 3268 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Obsahuje nástroje, které jsou v pravidelných intervalech spouštěny pomocí cronu. Ve výchozím nastavení pouze aktualizuje seznam balíčků a stahuje nové balíčky bez vlastní instalace. Program je možno instruovat, aby spustil cokoliv co dokáže spustit apt-get (nebo aptitude).

V případě chyb umí poslat správci systému email.

Pamatujte, že tento nástroj může být bezpečnostním rizikem, takže byste ho neměli nastavovat na to, aby dělal více než je skutečně nezbytné. Automatická aktualizace všech balíčků NENÍ doporučena pokud nemáte plnou kontrolu nad zdrojem balíčků.

debian-goodies
Small toolbox-style utilities for Debian systems
Versions of package debian-goodies
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.88.1all
trixie0.88.1all
sid0.88.1all
buster0.84all
stretch0.69.1all
jessie0.63all
bullseye0.87all
Debtags of package debian-goodies:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usesearching
works-withbugs, software:package
Popcon: 1210 users (317 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

These programs are designed to integrate with standard shell tools, extending them to operate on the Debian packaging system.

 dglob - Generate a list of package names which match a pattern
     [dctrl-tools, apt*, apt-file*, perl*]
 dgrep - Search all files in specified packages for a regex
     [dctrl-tools, apt-file (both via dglob)]

These are also included, because they are useful and don't justify their own packages:

 check-enhancements
      - find packages which enhance installed packages [apt,
        dctrl-tools]
 checkrestart
      - Help to find and restart processes which are using old versions
       of upgraded files (such as libraries) [python3, procps, lsof*]
 debget   - Fetch a .deb for a package in APT's database [apt]
 debman   - Easily view man pages from a binary .deb without extracting
       [man, apt* (via debget)]
 debmany  - Select manpages of installed or uninstalled packages [man |
       sensible-utils, whiptail | dialog | zenity, apt*, konqueror*,
       xdg-utils*]
 dhomepage - Open homepage of a package in a web browser [dctrl-tools,
       sensible-utils*, www-browser* | x-www-browser*]
 dman    - Fetch manpages from online manpages.debian.org service [curl,
       man, lsb-release*]
 dpigs   - Show which installed packages occupy the most space
       [dctrl-tools]
 find-dbgsym-packages
      - Get list of dbgsym packages from core dump or PID. [dctrl-tools,
       elfutils, libfile-which-perl, libipc-system-simple-perl,
       libfile-slurper-perl]
       Usage of the --ssh option requires openssh-client.
       Usage of the --deb option requires equivs.
 popbugs  - Display a customized release-critical bug list based on
       packages you use (using popularity-contest data) [python3,
       popularity-contest]
 which-pkg-broke
      - find which package might have broken another [python3, apt]
 which-pkg-broke-build
      - find which package might have broken the build of another
       [python3 (via which-pkg-broke), apt]

Package name in brackets denote (non-essential) dependencies of the scripts. Packages names with an asterisk ("*") denote optional dependencies, all other are hard dependencies.

Hard dependencies of single tools are listed in the Recommends field of the package and optional dependencies of single tools in the Suggests field -- as common with many "collection" style Debian packages.

Other screenshots of package debian-goodies
VersionURL
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17848/simage/large-2051bb877a5283a4da950e871896a6e9.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17849/simage/large-322b28655a481bc3d8e9ea26bf887e74.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17856/simage/large-7f65b6397f741e450613a196bad05a0e.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17850/simage/large-1826efed93bc9cafedb7a4231d8b4061.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17855/simage/large-974f84a04d239f02b8a609609ab32091.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16909/simage/large-665e1adbf27e179a39e12d048697712f.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17851/simage/large-6e033ca680aabadac466e84ea49d84e4.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17854/simage/large-63f6cfea7891d33a994c3b22fbf07677.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17852/simage/large-9269a4e2ad85d1c3df79a28f971f3e57.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17853/simage/large-153426b465d975ba8589b53e1007ef2d.png
Screenshots of package debian-goodies
debsecan
Analýza bezpečnosti Debianu
Maintainer: Florian Weimer
Versions of package debsecan
ReleaseVersionArchitectures
sid0.4.20.1all
jessie0.4.17all
trixie0.4.20.1all
bookworm0.4.20.1all
bullseye0.4.20.1all
buster0.4.19all
stretch0.4.19~deb9u1all
Debtags of package debsecan:
adminmonitoring
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, scanning
works-withsoftware:package
Popcon: 2882 users (48 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

debsecan je nástroj sloužící ke generování seznamu bezpečnostních rizik, které mohou postihnout instalaci Debianu. debscan se spouští na počítačích, kde kontroluje a stahuje informace o bezpečnostních rizikách. Jakmile objeví novou hrozbu, může o tom poslat informační email, to samé dělá také pokud objeví dostupnou aktualizaci řešící bezpečnostní riziko.

Screenshots of package debsecan
dpt-i2o-raidutils
Adaptec I2O hardware RAID management utilities
Versions of package dpt-i2o-raidutils
ReleaseVersionArchitectures
buster0.0.6-22amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.0.6-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.6-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dpt-i2o-raidutils:
hardwarestorage
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Suite of programs to manage some I2O-compliant RAID controllers; in particular some Adaptec hardware; to be very specific those using the dpt_i2o kernel module or CONFIG_SCSI_DPT_I2O driver, or (for more recent kernels) the i2o_block and i2o_config modules, or CONFIG_I2O_BLOCK and CONFIG_I2O_CONFIG drivers. One can create/delete a RAID array, add/remove a hot spare drive to/from an array, activate/silence the alarm, and query array/disk status.

emacs
GNU Emacs editor (metapackage)
Maintainer: Rob Browning
Versions of package emacs
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security27.1+1-3.1+deb11u2all
bullseye-security27.1+1-3.1+deb11u5all
bookworm28.2+1-15+deb12u2all
bookworm-security28.2+1-15+deb12u3all
bookworm-backports29.3+1-3~bpo12+1all
trixie29.4+1-3all
sid29.4+1-3all
jessie46.1all
stretch46.1all
buster-backports27.1+1-3~bpo10+1all
buster26.1+1-3.2+deb10u2all
buster-security26.1+1-3.2+deb10u6all
bullseye27.1+1-3.1+deb11u4all
Debtags of package emacs:
develeditor
roledummy, metapackage
suiteemacs, gnu
useediting
Popcon: 1734 users (59 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Emacs is the extensible self-documenting text editor. This is a metapackage that will always depend on the latest recommended Emacs variant (currently emacs-gtk).

The package is enhanced by the following packages: elpa-a elpa-ac-rtags elpa-ace-link elpa-ace-popup-menu elpa-ace-window elpa-activities elpa-adaptive-wrap elpa-ag elpa-agda2-mode elpa-aggressive-indent elpa-anzu elpa-apache-mode elpa-apiwrap elpa-assess elpa-async elpa-atomic-chrome elpa-ats2-mode elpa-auto-dictionary elpa-autothemer elpa-avy elpa-avy-menu elpa-bar-cursor elpa-bash-completion elpa-bazel-mode elpa-beacon elpa-beginend elpa-bind-chord elpa-bind-key elpa-bind-map elpa-bison-mode elpa-bm elpa-bongo elpa-boxquote elpa-bpftrace-mode elpa-browse-kill-ring elpa-bug-hunter elpa-bui elpa-buttercup elpa-cfrs elpa-char-menu elpa-cider elpa-citar elpa-clojure-mode elpa-clojure-mode-extra-font-locking elpa-closql elpa-clues-theme elpa-cmake-mode elpa-color-theme-modern elpa-company elpa-company-lsp elpa-company-rtags elpa-concurrent elpa-consult elpa-corfu elpa-corfu-terminal elpa-counsel elpa-csv-mode elpa-ctable elpa-cycle-quotes elpa-dap-mode elpa-darkroom elpa-dart-mode elpa-db elpa-debase elpa-debian-el elpa-debpaste elpa-deferred elpa-deft elpa-delight elpa-devscripts elpa-dictionary elpa-diff-hl elpa-diffview elpa-diminish elpa-dimmer elpa-dired-du elpa-dired-quick-sort elpa-dired-rsync elpa-discomfort elpa-discover-my-major elpa-dockerfile-mode elpa-doom-themes elpa-dpkg-dev-el elpa-dumb-jump elpa-ebib elpa-ediprolog elpa-editorconfig elpa-ednc elpa-eglot elpa-el-mock elpa-el-x elpa-elenv elpa-elfeed elpa-elfeed-web elpa-elisp-refs elpa-elisp-slime-nav elpa-elm-mode elpa-elpher elpa-elpy elpa-elscreen elpa-emacs-dashboard elpa-emacsql elpa-emacsql-mysql elpa-emacsql-psql elpa-emacsql-sqlite elpa-emacsql-sqlite3 elpa-embark elpa-ement elpa-engine-mode elpa-epc elpa-epl elpa-eproject elpa-erc elpa-ert-async elpa-ert-expectations elpa-esh-help elpa-eshell-bookmark elpa-eshell-git-prompt elpa-eshell-prompt-extras elpa-eshell-up elpa-eshell-z elpa-ess elpa-esup elpa-esxml elpa-evil elpa-evil-paredit elpa-exec-path-from-shell elpa-expand-region elpa-exwm elpa-exwm-mff elpa-eyebrowse elpa-f elpa-faceup elpa-fill-column-indicator elpa-find-file-in-project elpa-flx elpa-flx-ido elpa-flycheck elpa-flycheck-package elpa-flycheck-rtags elpa-folding elpa-format-all elpa-fountain-mode elpa-fricas elpa-fsm elpa-geiser elpa-ggtags elpa-ghub elpa-ghub+ elpa-git-annex elpa-git-auto-commit-mode elpa-git-commit elpa-git-messenger elpa-git-modes elpa-git-timemachine elpa-gitattributes-mode elpa-gitconfig-mode elpa-gitignore-mode elpa-gitlab-ci-mode elpa-gnuplot-mode elpa-golden-ratio elpa-goo elpa-goto-chg elpa-graphql elpa-graphviz-dot-mode elpa-haskell-tab-indent elpa-helm elpa-helm-ag elpa-helm-core elpa-helm-org elpa-helm-projectile elpa-helm-rtags elpa-helm-virtualenvwrapper elpa-helpful elpa-highlight-indentation elpa-highlight-numbers elpa-hl-todo elpa-ht elpa-htmlize elpa-hungry-delete elpa-hydra elpa-ibuffer-projectile elpa-ibuffer-vc elpa-ido-completing-read+ elpa-ido-ubiquitous elpa-ido-vertical-mode elpa-iedit elpa-imenu-list elpa-inheritenv elpa-initsplit elpa-irony elpa-ivy elpa-ivy-hydra elpa-ivy-rtags elpa-jabber elpa-jedi elpa-jedi-core elpa-jinja2-mode elpa-js2-mode elpa-key-chord elpa-kivy-mode elpa-kotlin-mode elpa-kv elpa-language-id elpa-let-alist elpa-lintian elpa-linum-relative elpa-load-relative elpa-loop elpa-lsp-haskell elpa-lsp-java elpa-lsp-mode elpa-lsp-treemacs elpa-lsp-ui elpa-lv elpa-m-buffer elpa-magit elpa-magit-annex elpa-magit-forge elpa-magit-popup elpa-magit-section elpa-magit-todos elpa-magithub elpa-mailscripts elpa-makey elpa-marginalia elpa-markdown-mode elpa-markdown-toc elpa-mastodon elpa-matlab-mode elpa-memoize elpa-meson-mode elpa-message-templ elpa-migemo elpa-minimap elpa-mocker elpa-modus-themes elpa-monokai-theme elpa-move-text elpa-mpv elpa-muse elpa-mutt-alias elpa-muttrc-mode elpa-neotree elpa-nginx-mode elpa-no-littering elpa-noflet elpa-nose elpa-nov elpa-ol-notmuch elpa-olivetti elpa-openwith elpa-orderless elpa-org elpa-org-appear elpa-org-bullets elpa-org-caldav elpa-org-contrib elpa-org-d20 elpa-org-drill elpa-org-make-toc elpa-org-present elpa-org-roam elpa-org-tree-slide elpa-orgalist elpa-ox-texinfo+ elpa-package-lint elpa-package-lint-flymake elpa-page-break-lines elpa-paredit elpa-paredit-everywhere elpa-parent-mode elpa-parsebib elpa-pass elpa-pcre2el elpa-persist elpa-persp-projectile elpa-perspective elpa-pfuture elpa-pg elpa-php-mode elpa-pip-requirements elpa-pkg-info elpa-plz elpa-pod-mode elpa-pointback elpa-popon elpa-popup elpa-pos-tip elpa-posframe elpa-powerline elpa-project elpa-projectile elpa-ps-ccrypt elpa-puppet-mode elpa-py-autopep8 elpa-py-isort elpa-pyim elpa-pyim-basedict elpa-python-environment elpa-pyvenv elpa-qml-mode elpa-queue elpa-racket-mode elpa-rainbow-delimiters elpa-rainbow-identifiers elpa-rainbow-mode elpa-recursive-narrow elpa-redtick elpa-relint elpa-request elpa-restart-emacs elpa-rg elpa-rich-minority elpa-rtags elpa-rust-mode elpa-s elpa-scala-mode elpa-seq elpa-sesman elpa-session elpa-shut-up elpa-simple-httpd elpa-smart-mode-line elpa-smart-mode-line-powerline-theme elpa-smeargle elpa-smex elpa-sml-mode elpa-snakemake elpa-snakemake-mode elpa-solarized-theme elpa-spinner elpa-subed elpa-suggest elpa-super-save elpa-svg-lib elpa-swiper elpa-sxiv elpa-system-packages elpa-systemd elpa-tabbar elpa-taxy elpa-taxy-magit-section elpa-transient elpa-transmission elpa-treemacs elpa-treepy elpa-tuareg elpa-undercover elpa-undo-tree elpa-use-package elpa-use-package-chords elpa-use-package-ensure-system-package elpa-uuid elpa-vala-mode elpa-vc-fossil elpa-verbiste elpa-vertico elpa-vimish-fold elpa-virtualenvwrapper elpa-visual-fill-column elpa-visual-regexp elpa-volume elpa-vterm elpa-wc-mode elpa-web-mode elpa-websocket elpa-weechat elpa-wgrep elpa-wgrep-ack elpa-wgrep-ag elpa-wgrep-helm elpa-which-key elpa-with-editor elpa-with-simulated-input elpa-world-time-mode elpa-writegood-mode elpa-writeroom-mode elpa-ws-butler elpa-xcite elpa-xcscope elpa-xelb elpa-xml-rpc elpa-xr elpa-xref elpa-yaml elpa-yaml-mode elpa-yasnippet elpa-zenburn-theme elpa-ztree elpa-zzz-to-char emacs-libvterm emms expand-region-el gettext-el liquidsoap-mode rabbit-mode rail vala-mode-el
gdb
GNU Debugger
Versions of package gdb
ReleaseVersionArchitectures
jessie7.7.1+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
stretch7.12-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.2.1-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye10.1-1.7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm13.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream15.1
Debtags of package gdb:
develdebugger, lang:c, lang:c++, lang:fortran, lang:java
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 2947 users (2254 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GDB is a source-level debugger, capable of breaking programs at any specific line, displaying variable values, and determining where errors occurred. Currently, gdb supports C, C++, D, Objective-C, Fortran, Java, OpenCL C, Pascal, assembly, Modula-2, Go, and Ada. A must-have for any serious programmer.

Screenshots of package gdb
isag
Interaktivní graf monitorující aktivitu systému pro sysstat
Maintainer: Robert Luberda
Versions of package isag
ReleaseVersionArchitectures
stretch11.4.3-2all
bullseye12.5.2-2all
buster-security12.0.3-2+deb10u2all
buster12.0.3-2all
sid12.7.5-2all
trixie12.7.5-2all
bookworm12.6.1-1all
jessie11.0.1-1all
stretch-backports12.0.3-2~bpo9+1all
upstream12.7.6
Debtags of package isag:
adminaccounting, logging
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
usemonitor
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 41 users (76 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balíček obsahuje příkaz isag, který graficky zobrazuje aktivitu systému uloženou v binárním logu vytvořeném pomocí sar (balíček sysstat).

kexec-tools
tools to support fast kexec reboots
Versions of package kexec-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.7-5amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports2.0.18-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.18-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.0.20-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.27-1.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.27-1.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream2.0.29~rc1
Debtags of package kexec-tools:
adminboot
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 295 users (93 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

This package provides tools to load a kernel into memory and then "reboot" directly into that kernel using the kexec system call, bypassing the normal boot process.

The package is enhanced by the following packages: molly-guard
mpt-status
get RAID status out of mpt (and other) HW RAID controllers
Versions of package mpt-status
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.2.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.2.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2.0-8amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.0-8amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mpt-status:
roleprogram
Popcon: 1087 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The mpt-status software is a query tool to access the running configuration and status of LSI SCSI HBAs. mpt-status allows you to monitor the health and status of your RAID setup.

nvram-wakeup
Read/write the WakeUp time from/to the BIOS
Versions of package nvram-wakeup
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1-4amd64,i386
sid1.1-4amd64,i386
bullseye1.1-4amd64,i386
buster1.1-4amd64,i386
stretch1.1-4amd64,i386
jessie1.1-1amd64,i386
trixie1.1-4amd64,i386
Debtags of package nvram-wakeup:
hardwarepower
roleprogram
scopeutility
Popcon: 4 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nvram-wakeup can read and write the wake up time in the BIOS (via /dev/nvram on recent 2.4.x kernels or direct I/O port access). On this wake up time the computer will be powered on automatically from the soft-off state. For the video disc recorder VDR, nvram-wakeup installs a hook script, that allows VDR to set a wake up time, when it powers down.

popularity-contest
Vote for your favourite packages automatically
Versions of package popularity-contest
ReleaseVersionArchitectures
sid1.77all
jessie1.61all
stretch1.64all
buster1.67all
bullseye1.71all
bookworm1.76all
trixie1.77all
Debtags of package popularity-contest:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usetransmission
works-withsoftware:package
Popcon: 208834 users (15483 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The popularity-contest package sets up a cron job that will periodically anonymously submit to the Debian developers statistics about the most used Debian packages on this system.

This information helps Debian make decisions such as which packages should go on the first CD. It also lets Debian improve future versions of the distribution so that the most popular packages are the ones which are installed automatically for new users.

raidutils
Transition Package, raidutils to dpt-i2o-raidutils
Versions of package raidutils
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.6-21all
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.0.6-23all
buster0.0.6-22all
Debtags of package raidutils:
adminconfiguring, filesystem
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Adaptec I2O RAID hardware utilities package has been renamed. This dummy dependency package helps transition from raidutils to dpt-i2o-raidutils.

rsyslog-doc
documentation for rsyslog
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog-doc
ReleaseVersionArchitectures
trixie8.2406.0+dfsg-1all
jessie8.4.1-1all
stretch8.24.0-1all
buster8.1901.0-1all
bullseye8.2102.0-1all
bookworm8.2302.0+dfsg-1all
sid8.2406.0+dfsg-1all
Debtags of package rsyslog-doc:
adminlogging
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains detailed HTML documentation for rsyslog.

It describes the general configuration file syntax for filters, actions, templates, etc, and has detailed information for all available configuration directives.

valgrind-if-available
dependency package to pull in Valgrind if it's available
Maintainer: Adam Borowski
Versions of package valgrind-if-available
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental3.19.0-1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage installs Valgrind on architectures where it is available. As the list of archs where Valgrind works changes quite often, explicitly listing it as a [Build-]Depend is cumbersome and prone to being outdated. Instead, you may use this metapackage.

wireshark
network traffic analyzer - graphical interface
Maintainer: Balint Reczey
Versions of package wireshark
ReleaseVersionArchitectures
buster-security2.6.20-0+deb10u8amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security1.12.1+g01b65bf-4+deb8u19amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6.7-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.6.20-0+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid4.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
sid4.2.5-2mips64el,riscv64
trixie4.2.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.12.1+g01b65bf-4+deb8u14amd64,armel,armhf,i386
bookworm-security4.0.11-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.0.11-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.20-0+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.4.10-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security3.4.10-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package wireshark:
adminmonitoring
interfacex11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useanalysing, monitor
works-withnetwork-traffic
x11application
Popcon: 134 users (634 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wireshark is a network "sniffer" - a tool that captures and analyzes packets off the wire. Wireshark can decode too many protocols to list here.

The package is enhanced by the following packages: pcapfix
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235799