Debian Edu Project
Summary
Common
spoločné balíky Debian Edu

Metabalík obsahujúci závislosti od balíkov požadovaných na všetkých inštaláciách Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Common packages

Official Debian packages with high relevance

arping
posiela IP alebo ARP pingy (na MAC adresu)
Versions of package arping
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.21-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.14-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.19-6amd64,arm64,armhf,i386
sid2.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 480 users (240 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nástroj arping posiela požiadavky ARP alebo ICMP na určený uzol siete a zobrazuje odpovede. Uzol je možné určiť jeho názvom, IP adresou alebo MAC adresou.

Screenshots of package arping
bc
GNU jazyk kalkulátora s neobmedzenou presnosťou
Maintainer: Ryan Kavanagh
Versions of package bc
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.07.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.07.1-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.06.95-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.06.95-9amd64,armel,armhf,i386
sid1.07.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.07.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package bc:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
Popcon: 96792 users (12594 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU bc je interaktívny algebraický jazyk s ľubovoľnou presnosťou, ktorý sleduje návrh štandardu POSIX 1003.2, s viacerými rozšíreniami vrátane viacznakových názvov premenných, 'else' príkazu a plnými Boolovskými výrazmi. GNU bc nevyžaduje program GNU dc.

Screenshots of package bc
cifs-utils
nástroje CIFS (Common Internet File System)
Versions of package cifs-utils
ReleaseVersionArchitectures
sid7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.11-3.1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security6.7-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster-security6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security6.11-3.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4-1amd64,armel,armhf,i386
trixie7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package cifs-utils:
adminfilesystem, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitesamba
Popcon: 7293 users (1542 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Protokol SMB/CIFS poskytuje podporu zdieľania súborov medzi Microsoft Windows, OS X a inými unixovými platformami.

Tento balík poskytuje nástroje na správy pripojených priečinkov sieťových súborových systémov CIFS.

command-not-found
Suggest installation of packages in interactive bash sessions
Versions of package command-not-found
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.10.1-1+deb11u1all
stretch0.2.38-4all
jessie0.2.38-1all
sid23.04.0-1all
buster18.04.5-1all
trixie23.04.0-1all
bookworm23.04.0-1all
Debtags of package command-not-found:
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
Popcon: 2311 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package will install a handler for command_not_found that looks up programs not currently installed but available from the repositories.

convmv
nástroj na konverziu kódovania názvov súborov
Versions of package convmv
ReleaseVersionArchitectures
sid2.05-1.1all
buster2.05-1all
bullseye2.05-1.1all
bookworm2.05-1.1all
trixie2.05-1.1all
jessie1.12-2all
stretch2.0-1all
Debtags of package convmv:
develi18n
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withfile
Popcon: 133 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

convmv dokáže konvertovať názov jedného súboru, adresárového stromu alebo všetkých súborov na súborovom systéme do iného kódovania. Konvertuje iba kódovanie názvov súborov, nie ich obsahu. Špeciálnou vlastnosťou convmv je, že sa postará aj o symbolické odkazy - kódovanie cieľa symbolického odkazu sa skonveruje pri konverzii samotného symbolického odkazu.

Je tiež možné konvertovať do UTF-8 aj adresáre, ktoré už čiastočne sú v kódovaní UTF-8.

Kľúčové slová: rename, move

debconf-utils
nástroje debconf
Versions of package debconf-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.77all
stretch1.5.61all
bookworm1.5.82all
trixie1.5.86all
sid1.5.86all
jessie1.5.56+deb8u1all
buster1.5.71+deb10u1all
Debtags of package debconf-utils:
adminconfiguring
develdebian
interfacecommandline
roleprogram
suitedebian
useconfiguring
Popcon: 1636 users (487 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje niektoré malé nástroje pre vývojárov debconf.

debian-edu-config
Configuration files for Debian Edu (Skolelinux) systems
Versions of package debian-edu-config
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.818+deb8u3all
sid2.12.44all
trixie2.12.44all
bookworm2.12.44~deb12u1all
bullseye2.11.56+deb11u4all
bullseye-security2.11.56+deb11u3all
buster-security2.10.65+deb10u8all
buster2.10.65+deb10u8all
stretch-security1.929+deb9u5all
stretch1.929+deb9u4all
jessie1.818+deb8u2all
Popcon: 95 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Installs cfengine config files to be used by the machines set up as part of the Debian Edu (Skolelinux) network. Debian Edu is a Debian Pure Blend.

debian-edu-doc-en
English documentation from the Debian Edu project
Versions of package debian-edu-doc-en
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.26all
bullseye2.11.26+deb11u1all
trixie2.12.26all
stretch1.921~20170603+deb9u3all
jessie1.6~20170429+deb8u4all
buster2.10.19~deb10u1all
bookworm2.12.23~deb12u1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The English version of the manual for the Bookworm and Bullseye based releases of the Debian Edu / Skolelinux project is included in this package.

Debian Edu is a Debian project to make the best distribution for educational purposes. Skolelinux is the name of the Debian Pure Blend which is produced by the Debian Edu project.

debian-edu-doc-legacy-en
Legacy English documentation from the Debian Edu project
Versions of package debian-edu-doc-legacy-en
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.26all
bookworm2.12.23~deb12u1all
bullseye2.11.26+deb11u1all
sid2.12.26all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The English version of the Audacity, Rosegarden and ITIL manuals are included in this package. Though outdated, still useful in parts.

Debian Edu is a Debian project to make the best distribution for educational purposes. Skolelinux is the name of the Debian Pure Blend which is produced by the Debian Edu project.

debian-edu-install
Set d-i values to install Debian Edu with less questions
Versions of package debian-edu-install
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.10~deb12u1all
buster2.10.21all
bullseye2.11.13all
stretch1.916all
sid2.12.10all
trixie2.12.10all
jessie1.821+deb8u2all
Debtags of package debian-edu-install:
uitoolkitgtk
Popcon: 21 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides default answers for packages using debconf, and configures services to work out of the box after an installation.

This is part of the Debian Edu project.

Screenshots of package debian-edu-install
deborphan
program na hľadanie nevyužitých balíkov, napr. knižníc
Versions of package deborphan
ReleaseVersionArchitectures
buster1.7.31amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.7.35amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.33amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7.28.8-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.28.8-0.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package deborphan:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, organizing
works-withsoftware:package
Popcon: 1500 users (224 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

deborphan hľadá na vašom systéme „osirotené“ balíky. Určuje, na ktorých nainštalovaných balíkoch nezávisia žiadne iné balíky a zobrazí vám ich zoznam. Je užitočný na hľadanie knižníc, ale možno ho použiť na balíky všetkých sekcií.

Screenshots of package deborphan
dhcping
DHCP Daemon Ping
Maintainer: Boian Bonev
Versions of package dhcping
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2-4.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-4.2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package dhcping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 36 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento malý nástroj umožňuje správcovi systému vykonať požiadavku DHCP, aby zistil, či DHCP server ešte beží.

Screenshots of package dhcping
dmidecode
dekodér tabuľky SMBIOS/DMI
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package dmidecode
ReleaseVersionArchitectures
sid3.5-3amd64,arm64,armhf,i386,riscv64
jessie2.12-3amd64,armhf,i386
stretch3.0-4amd64,arm64,armhf,i386
buster3.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3-2amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.5-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.4-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package dmidecode:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
Popcon: 88442 users (21216 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dmidecode oznamuje informácie o hardvéri systému ako je popísaný v BIOSe systému podľa štandardu SMBIOS/DMI.

Tieto informácie zvyčajne obsahujú výrobcu systému, názov modelu, sériové číslo, verziu BIOSu, označenie majetku a množstvo ďalších podrobností rôznej úrovne zaujímavosti a spoľahlivosti v závislosti od výrobcu. Často bude obsahovať stav využitia pätíc CPU, rozširujúcich slotov (napr. AGP, PCI, ISA), slotov pamäťových modulov a zoznam V/V portov (napr. sériový, paralelný, USB).

Dávajte pozor na to, že dáta DMI sú často príliš málo spoľahlivé na to, aby ste im slepo dôverovali. Dmidecode neprehľadáva hardvér, iba oznamuje, čo mu povedal BIOS.

Other screenshots of package dmidecode
VersionURL
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16815/simage/large-46a374b55111a711e847fa91e1ccf52f.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16814/simage/large-7aeb19546e5b26f7dc8441d66197b5f5.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16812/simage/large-3780688010a3770c26444defd26c9da0.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16816/simage/large-6aa64fda046494698fce5db7cbe2e367.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16813/simage/large-717f3cdd9bb3edd47c19d1481f2491f5.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16810/simage/large-c232b3ccd9c741ffeb58c4d94c1df5ef.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16811/simage/large-d5b3f937f5b757243e1e78edfaafe79b.png
Screenshots of package dmidecode
etherwake
nástroj na posielanie magických paketov Wake-on-LAN
Maintainer: Pierre Blanc
Versions of package etherwake
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.09-4amd64,arm64,armhf,i386
sid1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.09-4amd64,armel,armhf,i386
trixie1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package etherwake:
adminboot, power-management
hardwarepower, power:acpi, power:apm
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
useconfiguring, transmission
Popcon: 300 users (63 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

WOL (Wake-on-LAN) je štandard, ktorý vám umožňuje zapnúť počítač pomocou ethernetového rozhrania. Počítače so sieťovými kartami s podporou WOL je možné zobudiť z režimu spánku alebo zapnúť z hibernácie pomocou funkcie BIOSu.

Jedna vlastnosť, ktorá odlišuje etherwake od iných implementácií je, že tiež podporuje heslá WOL.

ethtool
zobrazenie alebo zmena nastavení ethernetových zariadení
Versions of package ethtool
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.19-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.16-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ethtool:
adminhardware
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 22960 users (3407 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ethtool možno použiť na zisťovanie a zmenu nastavení ako rýchlosť, automatické vyjednávanie a offloading kontrolných súčtov na mnohých sieťových zariadeniach, obzvlášť tých ethernetových.

finger
program na vyhľadanie informácií o používateľovi
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package finger
ReleaseVersionArchitectures
sid0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.17-15.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.17-15.2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.17-15amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package finger:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
works-withpeople
Popcon: 783 users (207 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

finger zobrazí informácie o používateľoch systému.

fping
posiela pakety ICMP ECHO_REQUEST počítačom v sieti
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package fping
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.10-2amd64,armel,armhf,i386
sid5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package fping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usechecking, scanning
Popcon: 4776 users (337 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

fping je program podobný programu ping, ktorý používa požiadavky echo protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol) na zistenie, či cieľový počítač odpovedá. fping sa od ping líši v tom, že môžete na príkazovom riadku zadať viacero počítačov alebo súbor obsahujúci zoznam počítačov. Namiesto posielania požiadavky jednému cieľu pokým neodpovie, fping vyšle paket ping a presunie sa na ďalší cieľový počítač v zozname, pričom na konci zoznamu začne znova od začiatku.

gdebi
jednoduchý nástroj na zobrazovanie a inštaláciu súborov .deb - rozhranie pre GNOME
Versions of package gdebi
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.5.7+nmu1all
trixie0.9.5.7+nmu7all
jessie0.9.5.5+nmu1all
bullseye0.9.5.7+nmu5all
bookworm0.9.5.7+nmu6all
buster0.9.5.7+nmu3all
sid0.9.5.7+nmu7all
Debtags of package gdebi:
adminpackage-management
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitedebian
uitoolkitgtk
usedownloading
works-withsoftware:package
x11application
Popcon: 1993 users (2313 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

gdebi umožňuje inštalovať balíky .deb na lokálnom systéme s riešením a inštaláciou ich závislostí. apt robí to isté, ale iba pri balíkoch umiestnených na vzdialených úložiskách (http, ftp).

Balík tiež pred inštaláciou prehliadne lintian a je možné preskúmať riadiace a dátové zložky balíkov.

Tento balík obsahuje grafické rozhranie.

gdebi-core
jednoduchý nástroj na inštalovanie balíkov deb
Versions of package gdebi-core
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.5.7+nmu3all
stretch0.9.5.7+nmu1all
jessie0.9.5.5+nmu1all
sid0.9.5.7+nmu7all
trixie0.9.5.7+nmu7all
bookworm0.9.5.7+nmu6all
bullseye0.9.5.7+nmu5all
Debtags of package gdebi-core:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
works-withsoftware:package
Popcon: 7289 users (2048 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

gdebi umožňuje inštalovať balíky .deb na lokálnom systéme s riešením a inštaláciou ich závislostí. apt robí to isté, ale iba pri balíkoch umiestnených na vzdialených úložiskách (http, ftp).

Dokáže tiež riešiť build-depends lokálnych súborov debian/control.

Tento balík obsahuje knižnice a nástroj príkazového riadka.

htop
interaktívny prehliadač procesov
Maintainer: Daniel Lange
Versions of package htop
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.2.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.5-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
sid3.3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package htop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 17485 users (3487 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Htop je prehliadač procesov založený na ncurses, podobný top, ale umožňuje posúvať zoznam zvisle a vodorovne a vidieť všetky procesy a ich úplný príkazový riadok.

Úlohy súvisiace s procesmi (ukončovanie, zmena priority) možno vykonávať bez zadávania ich PID.

Other screenshots of package htop
VersionURL
0.8.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5071/simage/large-172f0e374550ea2186dae493b130acef.png
3.0.5-5https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-8aab26eada457e39e95dd4534068e4b9.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9521/simage/large-2750cb00b97d5b04614ca7db2790ab68.png
2.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/14778/simage/large-d920b64353ab9cb9f990c968682a65c1.png
3.2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-fb386bc668430139cc4938fd8354e640.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9520/simage/large-f8f8f8520ddb4d7fd5836d5b62d18fcc.png
3.0.5-5https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1f97653606a69d4550adaafd4262f385.png
0.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/762/simage/large-ad4758931a17cd56d8233c10049e4e73.png
0.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/343/simage/large-eacf593fdba928b3fd5ba2cfe32de371.png
Screenshots of package htop
hwinfo
nástroj na identifikáciu hardvéru
Versions of package hwinfo
ReleaseVersionArchitectures
trixie21.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie21.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch21.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster21.63-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye21.72-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.82-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream23.2
Debtags of package hwinfo:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 1984 users (660 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

hwinfo je nástroj na detekciu hardvéru používaný v SuSE Linux.

V Debian Edu (Skolelinux) hwinfo ukázal lepšie výsledky ako discover pri detekcii myši, klávesnice a monitora.

hwinfo zhromažďuje informácie o hardvéri nainštalovanom na systéme. Okrem iného obsahuje libhd informácie o diskoch CD-ROM, ZIP, disketách a pevných diskoch, diskových oblastiach, sieťových kartách, grafických kartách, monitoroch, fotoaparátoch, myšiach, zvukových kartách, PPPoE, ISDN, modemoch, tlačiarňach, skeneroch, BIOSoch, CPU, USB, pamätiach a SMP.

Tento balík neobsahuje binárne súbory hwscan, hwscand a hwscanqueue. Ak si myslíte, že by jeden z nich mal byť súčasťou balíka, kontaktujte prosím správcu na hwinfo@packages.debian.org.

iftop
zobrazuje využitie šírky pásma sieťového rozhrania
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package iftop
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0~pre4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0~pre4-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0~pre4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0~pre4-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package iftop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 1632 users (926 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

iftop je pre sieťovú premávku to, čo je top(1) pre využitie CPU. Sleduje sieťovú premávku na danom rozhraní a zobrazuje tabuľku aktuálneho využitie šírky pásma medzi dvojicou počítačov. Hodí sa na zodpovedanie otázky „Prečo je moje pripojenie k internetu také pomalé?“.

Screenshots of package iftop
iotop
jednoduchý monitor V/V, podobný ako top
Maintainer: Paul Wise (Matthias Klose)
Versions of package iotop
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6-24-g733f3f8-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.6-24-g733f3f8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6-42-ga14256a-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6-42-ga14256a-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6-42-ga14256a-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.6-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package iotop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 7632 users (1782 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

iotop je pre využitie V/V to, čo je top(1) pre využitie CPU. Sleduje využitie V/V na základe informácií z linuxového jadra a zobrazuje tabuľku aktuálneho využitia V/V procesmi v systéme. Hodí sa na zodpovedanie otázky „Prečo je taká vysoká aktivita disku?“.

iotop beží iba na jadre Linux 2.6.20 alebo novšom zostavenom so zapnutými príznakmi v čase zostavenia CONFIG_TASKSTATS, CONFIG_TASK_DELAY_ACCT, CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING a CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS.

iproute2
nástroje na správu siete a riadenie premávky
Versions of package iproute2
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports6.7.0-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie6.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-backports6.1.0-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.9.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports5.10.0-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.20.0-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.16.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports4.20.0-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm6.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 176596 users (16731 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík iproute2 je zbierka nástrojov na správu siete a riadenie premávky.

Tieto nástroje komunikujú s jadrom Linuxu pomocou rozhrania (rt)netlink, poskytujú pokročilé možnosti, ktoré nie sú dostupné pomocou pôvodných príkazov z net-tools - „ifconfig” a „route”.

iputils-arping
nástroj na posielanie požiadaviek ICMP echo na adresu ARP
Maintainer: Noah Meyerhans
Versions of package iputils-arping
ReleaseVersionArchitectures
sid20240117-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch20161105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20240117-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm20221126-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20180629-2+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20210202-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20121221-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package iputils-arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 723 users (194 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Príkaz arping sa správa ako štandardný príkaz ping s tou výnimkou, že používa adresu ARP cieľového stroja namiesto jeho IP adresy. Typicky sa používa na nájdenie stroja, ak je známa jeho hardvérová adresa, ale jeho IP adresa je neznáma.

Screenshots of package iputils-arping
less
program na stránkovanie podobný programu more
Maintainer: Milan Kupcevic
Versions of package less
ReleaseVersionArchitectures
trixie590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports551-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster487-0.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-backports590-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch481-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie458-3amd64,armel,armhf,i386
upstream643
Debtags of package less:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
useviewing
works-withtext
Popcon: 53910 users (23045 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje príkaz „less“, stránkovač súborov (t.j. pamäťovo efektívny nástroj na zobrazovanie textu po jednotlivých obrazovkách). Less má omnoho viac vlastností ako základný stránkovač „more“. Ako súčasť projektu GNU sa považuje za štandardný stránkovač na unixových systémoch.

Tiež poskytuje „lessecho“, jednoduchý nástroj na zabezpečenie, že argumenty s medzerami sú v správnych úvodzovkách; „lesskey“, nástroj na zmenu štandardných klávesových väzieb (v štýle vi); a „lesspipe“, filter špecifických typov vstupu ako súbory .doc alebo .txt.gz.

Screenshots of package less
libnss-myhostname
nss module providing fallback resolution for the current hostname
Versions of package libnss-myhostname
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3-9amd64,armel,armhf,i386
sid255.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie255.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports254.5-1~bpo12+3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates252.23-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm252.22-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports252.5-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-updates247.3-7+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye247.3-7+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports247.3-6~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security241-7~deb10u10amd64,arm64,armhf,i386
buster241-7~deb10u8amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports241-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security232-25+deb9u14amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch232-25+deb9u12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libnss-myhostname:
roleshared-lib
Popcon: 49274 users (7916 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains a plugin for the Name Service Switch, providing host name resolution for the locally configured system hostname as returned by gethostname(2). It returns all locally configured public IP addresses or -- if none are configured, the IPv4 address 127.0.0.2 (which is on the local loopback) and the IPv6 address ::1 (which is the local host).

A lot of software relies on that the local host name is resolvable. This package provides an alternative to the fragile and error-prone manual editing of /etc/hosts.

Installing this package automatically adds myhostname to /etc/nsswitch.conf.

libpam-tmpdir
automatické dočasné adresáre pre jednotlivých používateľov
Maintainer: Tollef Fog Heen
Versions of package libpam-tmpdir
ReleaseVersionArchitectures
sid0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.09amd64,armel,armhf,i386
buster0.09amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libpam-tmpdir:
devellibrary
roleshared-lib
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 1037 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Mnohé programy používajú $TMPDIR na ukladanie dočasných súborov. Nie všetky z nich zabezpečujú oprávnenia k týmto súborom. libpam-tmpdir nastavuje $TMPDIR a $TMP pre relácie PAM a dosť prísne nastaví oprávnenia. To poskytuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti sťažujúcu alebo znemožňujúcu útoky cez symbolické odkazy alebo iné útoky na /tmp.

libwww-perl
jednoduché a konzistentné rozhranie k www
Versions of package libwww-perl
ReleaseVersionArchitectures
buster6.36-2all
bookworm6.68-1all
trixie6.77-1all
sid6.77-1all
jessie6.08-1all
stretch6.15-1all
bullseye6.52-1all
Debtags of package libwww-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 32931 users (21497 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Libwww-perl (alias LWP) je zbierka modulov jazyka Perl, ktorá poskytuje jednoduché a konzistentné programovacie rozhranie (API) pre World-Wide Web. Hlavným cieľom knižnice je poskytnúť triedy a funkcie, ktoré vám umožnia písať www klientov. Knižnica tiež obsahuje moduly na všeobecnejšie použitie a tiež jednoduchú implementáciu servera kompatibilnú s HTTP/1.1.

The package is enhanced by the following packages: libhtml-parser-perl
lshw
informácie o konfigurácii hardvéru
Maintainer: Ghe Rivero (Thomas Goirand)
Versions of package lshw
ReleaseVersionArchitectures
sid02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie02.17-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch02.18-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster02.18.85-0.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye02.18.85-0.7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream02.20
Debtags of package lshw:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
works-withtext
works-with-formathtml, xml
Popcon: 3189 users (946 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Malý nástroj poskytujúci podrobné informácie o konfigurácii hardvéru počítača. Dokáže hlásiť presnú konfiguráciu pamäte, základnej dosky, verziu a rýchlosť CPU, konfiguráciu vyrovnávacej pamäte, rýchlosť zbernice atď na systémoch x86 s DMI, na niektorých počítačoch PowerPC (vie sa, že funguje na PowerMac G4) a AMD64.

Informácie je možné zapísať ako čistý text, HTML alebo XML.

Other screenshots of package lshw
VersionURL
02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/24101/simage/large-7705956f7aac36b2bb09514666d0be9c.png
Screenshots of package lshw
lsscsi
výpis všetkých zariadení (alebo hostiteľov) SCSI momentálne sa nachádzajúcich v systéme
Versions of package lsscsi
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.27-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.27-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.30-0.1amd64,arm64,armhf,i386
sid0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package lsscsi:
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor, scanning
Popcon: 1823 users (348 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Používa informácie v sysfs (jadrá Linuxu 2.6.0 a novšie) na výpis všetkých zariadení (alebo hostiteľov) SCSI momentálne pripojených v systéme. Je možné nastaviť množstvo a formu informácií poskytovaných ku každému zariadeniu.

Screenshots of package lsscsi
mc
Midnight Commander - mocný správca súborov
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package mc
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.8.13-3amd64,armel,armhf,i386
sid4.8.30-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.8.30-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm4.8.29-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.8.26-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.8.22-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.8.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.8.31
Debtags of package mc:
adminfilesystem
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitncurses
usebrowsing, editing, organizing
works-witharchive, file
Popcon: 11616 users (1508 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GNU Midnight Commander je celoobrazovkový správca súborov v textovom režime. Používa rozhranie s dvoma panelmi a subshell na vykonávanie príkazov. Obsahuje interný editor so zvýrazňovaním syntaxe a interný prehliadač s podporou binárnych súborov. Tiež obsahuje Virtuálny súborový systém (VFS), ktorý umožňuje pracovať so súbormi na vzdialených systémoch (napr. FTP, SSH, SMB servery) a súbormi vnútri archívov ako by to boli skutočné súbory.

Other screenshots of package mc
VersionURL
3:4.8.26-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20506/simage/large-34b151ff1eac5445c027cedfb5acb437.png
3:4.8.11-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13950/simage/large-6b5c1882ebb4bfc7ca2a482007815e7a.png
3:4.8.11-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10923/simage/large-31137357e74f24cfba3483a1cbec8fd3.png
3:4.8.10https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/11032/simage/large-78f57e91321818af94828c4847578ab1.png
3:4.8.1-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/8681/simage/large-c8fd907450adb761b857cc96a94a09fe.png
3:4.8.26-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20428/simage/large-c24b88193045cf4d3c93caae74f1c17d.png
2:4.6.2~git20080311-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/208/simage/large-403af1b6eb20d38aa2173e48d9a1af7e.png
Screenshots of package mc
memtest86+
stand-alone memory tester for x86 and x86-64
Versions of package memtest86+
ReleaseVersionArchitectures
trixie7.00-1amd64,i386
sid7.00-1amd64,i386
jessie5.01-2amd64,i386
bullseye-backports6.10-2~bpo11+1amd64,i386
bullseye5.01-3.1amd64,i386
buster5.01-3amd64,i386
bookworm6.10-4amd64,i386
stretch5.01-3amd64,i386
bookworm-backports7.00-1~bpo12+1amd64,i386
Debtags of package memtest86+:
adminbenchmarking, boot
hardwarestorage:floppy
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 259 users (202 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Memtest86+ provides a more thorough memory check than that provided by BIOS memory tests. Can be loaded and run either directly by a PC BIOS (legacy or UEFI) or via an intermediate bootloader.

This tester runs independently of any OS - it is run at computer boot-up, so that it can test all of your memory. You may want to look at `memtester', which allows one to test your memory within Linux, but this one won't be able to test your whole RAM.

It can output a list of bad RAM regions usable by the BadRAM kernel patch, so that you can still use your old RAM with one or two bad bits.

mtools
Tools for manipulating MSDOS files
Versions of package mtools
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.0.23-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.0.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.0.33-1+really4.0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.0.43-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.0.43-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.0.18-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package mtools:
adminfilesystem
hardwarestorage:floppy
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
Popcon: 2085 users (510 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mtools is a collection of utilities to access MS-DOS disks from Unix without mounting them. It supports Win'95 style long file names, OS/2 Xdf disks, ZIP/JAZ disks and 2m disks (store up to 1992kB on a high density 3 1/2 disk).

Also included in this package are commands to eject and manipulate the write/password protection control of Zip disks.

mtr
celoobrazovkový nástroj traceroute pre ncurses a X11
Versions of package mtr
ReleaseVersionArchitectures
buster0.92-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.94-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports0.94-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.95-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports0.92-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mtr:
interfacetext-mode, x11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, ncurses
usechecking, routing
x11application
Popcon: 1124 users (439 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr kombinuje funkcionalitu programov „traceroute“ a „ping“ do jediného diagnostického nástroja.

Po spustení mtr preskúma sieťové spojenie medzi strojom na ktorom beží mtr a cieľovým strojom, ktorý zadal používateľ. Následne určí adresu každého z uzlov siete medzi týmito strojmi, pošle každému požiadavky ICMP ECHO aby určil kvalitu spojenia s každým z nich. Počas toho vypisuje štatistiku o každom zo strojov.

mtr-tiny
celoobrazovkový nástroj traceroute založený na ncurses
Versions of package mtr-tiny
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports0.94-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports0.92-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.94-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.95-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package mtr-tiny:
interfacetext-mode
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking
Popcon: 1144 users (397 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr kombinuje funkcionalitu programov „traceroute“ a „ping“ do jediného diagnostického nástroja.

Po spustení mtr preskúma sieťové spojenie medzi strojom na ktorom beží mtr a cieľovým strojom, ktorý zadal používateľ. Následne určí adresu každého z uzlov siete medzi týmito strojmi, pošle každému požiadavky ICMP ECHO aby určil kvalitu spojenia s každým z nich. Počas toho vypisuje štatistiku o každom zo strojov.

mtr-tiny je skompilovaný bez podpory X a šetrí tak miesto na disku.

ncftp
používateľsky prívetivý klient s mnohými vlastnosťami
Maintainer: Noël Köthe
Versions of package ncftp
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.2.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.2.5-2.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.2.5-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.5-1.1amd64,armel,armhf,i386
upstream3.2.7
Debtags of package ncftp:
interfacetext-mode
networkclient
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usedownloading
works-withfile
Popcon: 450 users (58 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Ncftp umožňuje používateľovi prenášať súbory do a zo vzdialenej sieťovej lokality a ponúka ďalšie vlastnosti, ktoré štandardné rozhranie (ftp) nepodporuje. Táto verzia má zapnutú podporu Readline.

Screenshots of package ncftp
nmap
mapovač siete
Versions of package nmap
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7.93+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports7.93+dfsg1-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.40-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.70+dfsg1-6+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
jessie6.47-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nmap:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 6141 users (1967 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nmap je nástroj na objavovanie alebo bezpečnostný audit siete. Podporuje prehľadávanie pomocou ping (určenie, ktoré počítače bežia), mnohé techniky prehľadávania portov, (určenie protokolov služieb a verzií aplikácií počúvajúcich na portoch) a odtlačky TCP/IP (identifikáciu vzdialených operačných systémov alebo zariadení). Nmap tiež ponúka flexibilné určovanie cieľov a portov, prehľadávanie s utajením, prehľadávanie sunRPC a ďalšie možnosti. V režime príkazového riadku aj v grafickom režime je podporovaná väčšina unixových aj Windowsových platforiem. Tiež je podporovaných niekoľko populárnych handheld zariadení vrátane Sharp Zaurus a iPAQ.

Screenshots of package nmap
nullidentd
small, fast identd daemon
Maintainer: Jeroen Schot
Versions of package nullidentd
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0-5amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.0-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package nullidentd:
interfacedaemon
networkservice
roleprogram
scopeutility
Popcon: 22 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

nullidentd is a small, fast and secure identd daemon. It returns a static string for every query.

openbsd-inetd
internetový superserver z OpenBSD
Maintainer: Marco d'Itri
Versions of package openbsd-inetd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.20160825-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.20221205-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.20221205-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.20221205-2~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.20160825-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.20160825-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.20140418-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package openbsd-inetd:
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
suitebsd
useconfiguring
Popcon: 6017 users (43 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Server inetd je sieťový démon, ktorý sa špecializuje na správu prichádzajúcich spojení. Jeho konfiguračný súbor mu hovorí, ktorý program má spustiť po príchode nového spojenia. Je možné nastaviť ktorýkoľvek port pre protokoly TCP alebo UDP.

Toto je port démona z OpenBSD s niektorými vlastnosťami špecifickými pre Debian. Tento balík podporuje IPv6, vstavané riadenie prístupu pomocou libwrap, viazanie na určené IP adresy, UNIX domain sockety a ladenie bufferov socketov.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
Screenshots of package openbsd-inetd
pciutils
nástroje PCI
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package pciutils
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.5.2-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.7.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.9.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pciutils:
adminconfiguring, hardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 59015 users (27609 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje rôzne nástroje na zisťovanie a nastavovanie zariadení pripojených k zbernici PCI.

plocate
much faster locate
Versions of package plocate
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports1.1.8-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.8-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.1.13-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 9928 users (185 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

plocate is a locate(1) based on posting lists, giving much faster searches on a much smaller index. It is a drop-in replacement for mlocate in nearly all aspects, and is fast on SSDs and non-SSDs alike.

Screenshots of package plocate
procinfo
nástroje na zobrazovanie informácií z /proc a /sys
Versions of package procinfo
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.304-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.304-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.304-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.304-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package procinfo:
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
Popcon: 138 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje tri malé programy, ktoré zhromažďujú informácie o systéme z rôznych súborov pod /proc a /sys a vypisujú ich na obrazovku:

 • lsdev - informácie z /proc o nainštalovanom hardvéri
 • procinfo - štatistiky monitorovania systému z /proc a /sys
 • socklist - zhrnutie otvorených sieťových socketov z /proc/net
Screenshots of package procinfo
procmail
Všestranný procesor emailov
Maintainer: Santiago Vila
Versions of package procmail
ReleaseVersionArchitectures
buster3.22-26+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.24+really3.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.24+really3.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.22-26+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22-27amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package procmail:
interfacecommandline
maildelivery-agent, filters
roleprogram
scopeutility
works-withmail
Popcon: 5622 users (825 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Je možné ho použiť na tvorbu poštových serverov, konferencií, triedenie vašej prichádzajúcej pošty do oddelených adresárov/súborov (vhodné, keď ste prihlásený do jednej alebo viacerých konferencií), prvotné spracovanie vašej pošty, spúšťanie programov pri príchode pošty (napr. prehranie rôznych melódií pre rôzne typy správ) alebo selektívne preposielanie určenej príchodzej pošty.

Screenshots of package procmail
psmisc
nástroje využívajúce súborový systém proc
Maintainer: Craig Small
Versions of package psmisc
ReleaseVersionArchitectures
bookworm23.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie23.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid23.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie22.21-2amd64,armel,armhf,i386
stretch22.21-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster23.2-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye23.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package psmisc:
adminmonitoring
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking, monitor
works-withsoftware:running
Popcon: 101369 users (15366 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje rozličné nástroje využívajúce súborový systém proc:

 • fuser - identifikuje procesy na základe súborov alebo socketov
 • killall - ukončí všetky procesy so zadaným názvom, napr. killall -HUP named
 • peekfd - zobrazí údaje prechádzajúce popisovačom súboru
 • pstree - zobrazí momentálne bežiace procesy vo forme stromu
 • prtstat - vypíše obsah /proc//stat
The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
Screenshots of package psmisc
resolvconf
obsluha informácií od menného servera
Versions of package resolvconf
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.79all
buster1.79all
jessie1.76.1all
trixie1.92all
bookworm1.91+nmu1all
bullseye1.87all
sid1.92all
Debtags of package resolvconf:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
useconfiguring
Popcon: 7995 users (126 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Resolvconf je platforma na udržiavanie aktuálnych informácií systému o menných serveroch. Je v pozícii prostredníka medzi programami, ktoré tieto informácie dodávajú (ako ifup a ifdown, klienti DHCP, démon PPP a lokálne menné servery) a programami, ktoré tieto informácie využívajú (ako vyrovnávacie pamäte DNS a knižnice na preklad adries).

Tento balík môže vyžadovať určitú mieru manuálneho nastavenia. Prosím, pozrite si kompletné inštrukcie v súbore README.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf-admin
rsync
rýchly, všestranný nástroj na vzdialené (a lokálne) kopírovanie súborov
Versions of package rsync
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.1.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid3.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.1.2-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.2.7-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie-security3.1.1-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.2.3-4+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.2.3-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.3-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security3.1.2-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package rsync:
adminbackup, file-distribution
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
usecomparing, downloading, synchronizing
works-withfile
Popcon: 58432 users (8767 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

rsync je rýchly, všestranný nástroj na kopírovanie súborov, ktorý dokáže kopírovať lokálne aj z a na vzdialené stroje. Poskytuje mnohé možnosti riadenia svojho správania a používa protokol vzdialených aktualizácií rsync, čím výrazne urýchľuje a zefektívňuje prenos aktualizácií súborov medzi počítačmi.

Jeho používanie na aktualizácie, zrkadlenie a ako vylepšený každodenný príkaz na kopírovanie je veľmi rozšírené.

Tento balík poskytuje nástroj príkazového riadka rsync aj voliteľné funkcie démona.

rsyslog
spoľahlivý démon na záznam správ systému a jadra
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog
ReleaseVersionArchitectures
sid8.2404.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster8.1901.0-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security8.1901.0-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye8.2102.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security8.2102.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.2302.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.2302.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.2402.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie8.4.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security8.4.2-1+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch8.24.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security8.24.0-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports8.1901.0-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rsyslog:
adminlogging
interfacedaemon
roleprogram
works-withdb, logfile
Popcon: 127137 users (1795 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rsyslog je viacvláknová implementácia syslogd (systémového nástroja poskytujúceho podporu zaznamenávania správ) s vlastnosťami, medzi ktoré patria:

 • spoľahlivý syslog cez TCP, SSL/TLS a RELP
 • vyrovnávacia disková pamäť na požiadanie
 • upozornenia emailom
 • zápis do databáz MySQL alebo PostgreSQL (prostredníctvom samostatných výstupných modulov)
 • zoznamy povolených odosielateľov
 • filtrovanie podľa ľubovoľnej časti správy syslog
 • kompresia správy on-the-wire
 • jemné riadenie výstupného formátu
 • failover na záložné ciele
 • šifrované relé syslog

Je to predvolený syslogd na systémoch Debian.

The package is enhanced by the following packages: logcheck
screen
multiplexer terminálu s emuláciou terminálu VT100/ANSI
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package screen
ReleaseVersionArchitectures
buster-security4.6.2-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
sid4.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm4.9.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.8.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.6.2-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security4.5.0-6+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.5.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package screen:
hardwareinput:keyboard
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 16625 users (1390 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Screen je multiplexer terminálu, ktorý spúšťa niekoľko oddelených „obrazoviek” na jedinom fyzickom znakovom termináli. Každý virtuálny terminál emuluje DEC VT100 plus niekoľko funkcií ANSI X3.64 a ISO 2022. Relácie screen je možné odpojiť a neskôr znova pripojiť k inému terminálu.

Screen tiež podporuje celú novú množinu funkcií. Niektoré z nich sú: konfigurovateľný preklad vstupu a výstupu, podpora sériového portu, konfigurovateľný záznam a podpora viacerých používateľov.

The package is enhanced by the following packages: byobu iselect liquidprompt
smartmontools
riadenie a monitorovanie úložných systémov pomocou S.M.A.R.T.
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package smartmontools
ReleaseVersionArchitectures
sid7.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.6-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch6.5+svn4324-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.3+svn4002-2amd64,armel,armhf,i386
buster-backports7.2-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports7.4-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package smartmontools:
adminconfiguring, monitoring
hardwarestorage
interfacecommandline, daemon
roleprogram
usechecking, monitor
works-withmail
Popcon: 50001 users (3336 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík smartmontools obsahuje dva nástroje (smartctl a smartd) na riadenie a monitorovanie úložných systémov pomocou Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology System (S.M.A.R.T.), ktorý má väčšina moderných ATA a SCSI diskov zabudovaný. Je odvodený od balíka smartsuite a obsahuje podporu diskov ATA/ATAPI-5. Mal by bežať na akomkoľvek modernom linuxovom systéme.

strace
System call tracer
Maintainer: Steve McIntyre (Bo YU)
Versions of package strace
ReleaseVersionArchitectures
bookworm6.1-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.26-0.2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.9-2amd64,armel,armhf,i386
stretch4.15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.5-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie6.5-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream6.8
Debtags of package strace:
adminmonitoring
develdebugger
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 2836 users (924 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

strace is a system call tracer: i.e. a debugging tool which prints out a trace of all the system calls made by another process/program. The program to be traced need not be recompiled for this, so you can use it on binaries for which you don't have source.

System calls and signals are events that happen at the user/kernel interface. A close examination of this boundary is very useful for bug isolation, sanity checking and attempting to capture race conditions.

Screenshots of package strace
sysfsutils
sysfs query tool and boot-time setup
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package sysfsutils
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.1.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.0+repack-4amd64,armel,armhf,i386
buster2.1.0+repack-5amd64,arm64,armhf,i386
sid2.1.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.1.0+repack-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch2.1.0+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package sysfsutils:
adminconfiguring, filesystem
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 478 users (132 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The sysfs is a virtual file system found in Linux kernels 2.5+ that provides a tree of system devices. This package provides the program 'systool' to query it, which can be used to list devices by bus, class, and topology.

In addition this package ships a configuration file /etc/sysfs.conf which allows one to conveniently set sysfs attributes at system bootup (via an init script).

tcpdump
analyzátor sieťovej premávky
Maintainer: Romain Francoise
Versions of package tcpdump
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.99.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.99.3-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.99.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.3-1~deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security4.9.3-1~deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security4.9.3-1~deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.9.3-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.9.3-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie4.9.2-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid4.99.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.99.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package tcpdump:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 4050 users (1473 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento program vám umožňuje analyzovať sieťovú premávku. tcpdump dokáže skúmať IPv4, ICMPv4, IPv6, ICMPv6, UDP, TCP, SNMP, AFS, BGP, RIP, PIM, DVMRP, IGMP, SMB, OSPF, NFS a mnohé ďalšie typy paketov.

Je možné ho použiť na výpis hlavičiek paketov na sieťovom rozhraní a filtrovať pakety, ktoré nezodpovedajú zadanému výrazu. Tento nástroj môžete použiť pri hľadaní sieťových problémov, na zistenie útokov alebo pri monitorovaní siete.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit pcapfix
tcptraceroute
implementácia traceroute používajúca pakety TCP
Versions of package tcptraceroute
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.5beta7+debian-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package tcptraceroute:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking
works-withnetwork-traffic
Popcon: 413 users (125 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tradičnejší traceroute(8) posiela buď pakety UDP alebo ICMP ECHO s TTL jedna a inkrementuje TTL až do dosiahnutia cieľa. Vypísaním brán po ceste, ktoré generujú správy o prekročení časového limitu ICMP, dokáže určiť, akou cestou putujú pakety na ceste k cieľu.

Problém je, že pri veľkom rozšírení firewallov na modernom internete väčšina paketov, ktoré traceroute(8) posiela skončí odfiltrovaných, kvôli čomu je nemožné úplne zmapovať cestu k cieľu. V mnohých prípadoch však tieto firewally povolia pakety TCP smerom dnu na špecifických portoch, na ktorých počúvajú počítače za firewallom. Poslaním paketov TCP SYN namiesto UDP alebo ICMP ECHO dokáže tcptraceroute obísť väčšinu bežných firewallov.

vim
Vi IMproved - rozšírený editor vi
Versions of package vim
ReleaseVersionArchitectures
sid9.1.0199-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie7.4.488-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
bullseye8.2.2434-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.1.0016-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster-security8.1.0875-5+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster8.1.0875-5+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security8.0.0197-4+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm9.0.1378-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security7.4.488-7+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
upstream9.1.0342
Debtags of package vim:
develeditor
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
useediting
works-withtext, unicode
Popcon: 22642 users (3814 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Vim je takmer kompatibilná verzia unixového editora Vi.

Boli pridané mnohé nové vlastnosti: viacúrovňový návrat zmien, zvýrazňovanie syntaxe, história príkazového riadka, online pomocník, dopĺňanie názvov súborov, blokové operácie, skladanie, podpora Unicode atď.

Tento balík obsahuje verziu vim skompilovanú s pomerne štandardnou množinou vlastností. Tento balík neposkytuje grafické používateľské rozhranie pre vim. Ak potrebujete viac (alebo menej), pozrite sa na ostatné balíky vim-*.

The package is enhanced by the following packages: halibut tpp vim-latexsuite vim-scripts

Official Debian packages with lower relevance

apticron
jednoduchý nástroj na poslanie emailu o čakajúcich aktualizáciách balíkov - verzia cron
Versions of package apticron
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.5all
stretch1.1.61all
jessie1.1.57all
trixie1.2.9all
sid1.2.9all
buster1.2.1all
bookworm1.2.5+nmu1all
Debtags of package apticron:
adminpackage-management
networkserver
roleprogram
suitedebian
usemonitor
works-withmail
Popcon: 2455 users (105 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apticron je jednoduchý skript, ktorý posiela denné emaily o čakajúcich aktualizáciách balíkov ako bezpečnostné aktualizácie, pričom správne pracuje s balíkmi podržanými v dselect aj aptitude.

cpqarrayd
monitoring tool for HP (Compaq) SmartArray controllers
Versions of package cpqarrayd
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3.5amd64,i386
jessie2.3-3amd64,armel,armhf,i386
buster2.3.6amd64,i386
Debtags of package cpqarrayd:
adminmonitoring
hardwarestorage
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 20 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

cpqarrayd is a userspace monitoring daemon for HP (Compaq) SmartArray hardware RAID controllers. These controllers usually come built-in to ProLiant, or as a PCI card for ProLiant or Integrity systems. This daemon reports status changes in the disk array to syslog and, optionally, to a snmp trap host.

The default is to only log to the syslog. You can specify traphosts with the -t parameter at the commandline. Multiple traphosts are allowed.

This tool works with the SmartArray drivers found in Linux kernels (cciss and ida drivers).

cron-apt
automatické aktualizovanie balíkov pomocou apt-get
Maintainer: Ola Lundqvist
Versions of package cron-apt
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.13.0.1all
sid0.13.0.1all
stretch0.10.0all
buster0.13.0all
jessie0.9.2all
bullseye0.13.0+nmu1all
bookworm0.13.0.1all
Debtags of package cron-apt:
adminautomation, package-management
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usedownloading
works-withsoftware:package
Popcon: 3364 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Obsahuje nástroj, ktorý sa v pravidelných intervaloch spúšťa pomocou cronu. Štandardne iba aktualizuje zoznam dostupných balíkov stiahne nové balíky bez toho aby ich inštaloval. Môžete pomocou neho spúšťať ľubovoľné operácie, ktoré sa dajú robiť pomocou apt-get (alebo aptitude).

Voliteľne môže posielať email správcovi systému pri výskyte chýb, posielať záznam do syslogu alebo do samostatného súboru so záznamom.

Pamätajte, že tento nástroj môže byť bezpečnostným rizikom, takže by ste ho nemali nastavovať, aby robil viac ako je nutné. Automatická aktualizácia všetkých balíkov sa NEODPORÚČA ak nemáte kontrolu na zdrojom balíkov.

debian-goodies
Small toolbox-style utilities for Debian systems
Versions of package debian-goodies
ReleaseVersionArchitectures
sid0.88.1all
trixie0.88.1all
bookworm0.88.1all
jessie0.63all
buster0.84all
stretch0.69.1all
bullseye0.87all
Debtags of package debian-goodies:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usesearching
works-withbugs, software:package
Popcon: 1117 users (269 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

These programs are designed to integrate with standard shell tools, extending them to operate on the Debian packaging system.

 dglob - Generate a list of package names which match a pattern
     [dctrl-tools, apt*, apt-file*, perl*]
 dgrep - Search all files in specified packages for a regex
     [dctrl-tools, apt-file (both via dglob)]

These are also included, because they are useful and don't justify their own packages:

 check-enhancements
      - find packages which enhance installed packages [apt,
        dctrl-tools]
 checkrestart
      - Help to find and restart processes which are using old versions
       of upgraded files (such as libraries) [python3, procps, lsof*]
 debget   - Fetch a .deb for a package in APT's database [apt]
 debman   - Easily view man pages from a binary .deb without extracting
       [man, apt* (via debget)]
 debmany  - Select manpages of installed or uninstalled packages [man |
       sensible-utils, whiptail | dialog | zenity, apt*, konqueror*,
       xdg-utils*]
 dhomepage - Open homepage of a package in a web browser [dctrl-tools,
       sensible-utils*, www-browser* | x-www-browser*]
 dman    - Fetch manpages from online manpages.debian.org service [curl,
       man, lsb-release*]
 dpigs   - Show which installed packages occupy the most space
       [dctrl-tools]
 find-dbgsym-packages
      - Get list of dbgsym packages from core dump or PID. [dctrl-tools,
       elfutils, libfile-which-perl, libipc-system-simple-perl,
       libfile-slurper-perl]
       Usage of the --ssh option requires openssh-client.
       Usage of the --deb option requires equivs.
 popbugs  - Display a customized release-critical bug list based on
       packages you use (using popularity-contest data) [python3,
       popularity-contest]
 which-pkg-broke
      - find which package might have broken another [python3, apt]
 which-pkg-broke-build
      - find which package might have broken the build of another
       [python3 (via which-pkg-broke), apt]

Package name in brackets denote (non-essential) dependencies of the scripts. Packages names with an asterisk ("*") denote optional dependencies, all other are hard dependencies.

Hard dependencies of single tools are listed in the Recommends field of the package and optional dependencies of single tools in the Suggests field -- as common with many "collection" style Debian packages.

Other screenshots of package debian-goodies
VersionURL
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17850/simage/large-1826efed93bc9cafedb7a4231d8b4061.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17849/simage/large-322b28655a481bc3d8e9ea26bf887e74.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17851/simage/large-6e033ca680aabadac466e84ea49d84e4.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17847/simage/large-5d50bb2c6f8a813d79e4f2a7c57ea659.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17856/simage/large-7f65b6397f741e450613a196bad05a0e.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17853/simage/large-153426b465d975ba8589b53e1007ef2d.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17852/simage/large-9269a4e2ad85d1c3df79a28f971f3e57.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17855/simage/large-974f84a04d239f02b8a609609ab32091.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17848/simage/large-2051bb877a5283a4da950e871896a6e9.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17854/simage/large-63f6cfea7891d33a994c3b22fbf07677.png
Screenshots of package debian-goodies
debsecan
analyzátor bezpečnosti Debianu
Maintainer: Florian Weimer
Versions of package debsecan
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.4.20.1all
bookworm0.4.20.1all
bullseye0.4.20.1all
buster0.4.19all
stretch0.4.19~deb9u1all
jessie0.4.17all
sid0.4.20.1all
Debtags of package debsecan:
adminmonitoring
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, scanning
works-withsoftware:package
Popcon: 2950 users (67 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

debsecan je nástroj na tvorbu zoznamu zraniteľností konkrétnej inštalácie Debianu. debsecan beží na hostiteľovi, ktorý sa má skontrolovať a sťahuje informácie o zraniteľnostiach z internetu. Môže poslať email pri objavení nových zraniteľností alebo pri dostupnosti bezpečnostných aktualizácií.

Screenshots of package debsecan
dpt-i2o-raidutils
Adaptec I2O hardware RAID management utilities
Versions of package dpt-i2o-raidutils
ReleaseVersionArchitectures
buster0.0.6-22amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.0.6-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.0.6-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dpt-i2o-raidutils:
hardwarestorage
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Suite of programs to manage some I2O-compliant RAID controllers; in particular some Adaptec hardware; to be very specific those using the dpt_i2o kernel module or CONFIG_SCSI_DPT_I2O driver, or (for more recent kernels) the i2o_block and i2o_config modules, or CONFIG_I2O_BLOCK and CONFIG_I2O_CONFIG drivers. One can create/delete a RAID array, add/remove a hot spare drive to/from an array, activate/silence the alarm, and query array/disk status.

emacs
editor GNU Emacs - metabalík
Maintainer: Rob Browning
Versions of package emacs
ReleaseVersionArchitectures
buster26.1+1-3.2+deb10u2all
bookworm28.2+1-15all
bullseye-security27.1+1-3.1+deb11u2all
sid29.3+1-1all
buster-backports27.1+1-3~bpo10+1all
buster-security26.1+1-3.2+deb10u4all
jessie46.1all
stretch46.1all
trixie29.2+1-2all
bookworm-backports29.2+1-2~bpo12+1all
bullseye27.1+1-3.1+deb11u1all
Debtags of package emacs:
develeditor
roledummy, metapackage
suiteemacs, gnu
useediting
Popcon: 292 users (81 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Emacs je rozšíriteľný samodokumentujúci textový editor. Toto je metabalík, ktorý bude vždy závisieť od najnovšieho odporúčaného vydania Emacs (momentálne emacs-gtk).

The package is enhanced by the following packages: elpa-a elpa-ac-rtags elpa-ace-link elpa-ace-popup-menu elpa-ace-window elpa-adaptive-wrap elpa-ag elpa-agda2-mode elpa-aggressive-indent elpa-anzu elpa-apache-mode elpa-apiwrap elpa-assess elpa-async elpa-atomic-chrome elpa-ats2-mode elpa-auto-dictionary elpa-autothemer elpa-avy elpa-avy-menu elpa-bar-cursor elpa-bash-completion elpa-beacon elpa-beginend elpa-bind-chord elpa-bind-key elpa-bind-map elpa-bison-mode elpa-bm elpa-bongo elpa-boxquote elpa-bpftrace-mode elpa-browse-kill-ring elpa-bug-hunter elpa-bui elpa-buttercup elpa-char-menu elpa-cider elpa-citar elpa-clojure-mode elpa-clojure-mode-extra-font-locking elpa-closql elpa-clues-theme elpa-cmake-mode elpa-color-theme-modern elpa-company elpa-company-lsp elpa-company-rtags elpa-concurrent elpa-consult elpa-corfu elpa-counsel elpa-csv-mode elpa-ctable elpa-cycle-quotes elpa-dap-mode elpa-darkroom elpa-db elpa-debase elpa-debian-el elpa-debpaste elpa-deferred elpa-deft elpa-delight elpa-devscripts elpa-dictionary elpa-diff-hl elpa-diffview elpa-diminish elpa-dimmer elpa-dired-du elpa-dired-quick-sort elpa-dired-rsync elpa-discomfort elpa-discover-my-major elpa-dockerfile-mode elpa-doom-themes elpa-dpkg-dev-el elpa-dumb-jump elpa-ebib elpa-ediprolog elpa-editorconfig elpa-ednc elpa-eglot elpa-el-mock elpa-el-x elpa-elenv elpa-elfeed elpa-elfeed-web elpa-elisp-refs elpa-elisp-slime-nav elpa-elm-mode elpa-elpher elpa-elpy elpa-elscreen elpa-emacs-dashboard elpa-emacsql elpa-emacsql-mysql elpa-emacsql-psql elpa-emacsql-sqlite elpa-emacsql-sqlite3 elpa-embark elpa-ement elpa-engine-mode elpa-epc elpa-epl elpa-eproject elpa-erc elpa-ert-async elpa-ert-expectations elpa-esh-help elpa-eshell-bookmark elpa-eshell-git-prompt elpa-eshell-prompt-extras elpa-eshell-up elpa-eshell-z elpa-ess elpa-esup elpa-esxml elpa-evil elpa-evil-paredit elpa-exec-path-from-shell elpa-expand-region elpa-exwm elpa-exwm-mff elpa-eyebrowse elpa-f elpa-faceup elpa-fill-column-indicator elpa-find-file-in-project elpa-flx elpa-flx-ido elpa-flycheck elpa-flycheck-package elpa-flycheck-rtags elpa-folding elpa-format-all elpa-fountain-mode elpa-fricas elpa-fsm elpa-geiser elpa-ggtags elpa-ghub elpa-ghub+ elpa-git-annex elpa-git-auto-commit-mode elpa-git-commit elpa-git-messenger elpa-git-modes elpa-git-timemachine elpa-gitattributes-mode elpa-gitconfig-mode elpa-gitignore-mode elpa-gitlab-ci-mode elpa-gnuplot-mode elpa-golden-ratio elpa-goo elpa-goto-chg elpa-graphql elpa-graphviz-dot-mode elpa-haskell-tab-indent elpa-helm elpa-helm-ag elpa-helm-core elpa-helm-org elpa-helm-projectile elpa-helm-rtags elpa-helm-virtualenvwrapper elpa-helpful elpa-highlight-indentation elpa-highlight-numbers elpa-hl-todo elpa-ht elpa-htmlize elpa-hungry-delete elpa-hydra elpa-ibuffer-projectile elpa-ibuffer-vc elpa-ido-completing-read+ elpa-ido-ubiquitous elpa-ido-vertical-mode elpa-iedit elpa-imenu-list elpa-inheritenv elpa-initsplit elpa-irony elpa-ivy elpa-ivy-hydra elpa-ivy-rtags elpa-jabber elpa-jedi elpa-jedi-core elpa-jinja2-mode elpa-js2-mode elpa-key-chord elpa-kivy-mode elpa-kotlin-mode elpa-kv elpa-language-id elpa-let-alist elpa-lintian elpa-linum-relative elpa-load-relative elpa-loop elpa-lsp-haskell elpa-lsp-java elpa-lsp-mode elpa-lsp-treemacs elpa-lsp-ui elpa-lv elpa-m-buffer elpa-magit elpa-magit-annex elpa-magit-forge elpa-magit-popup elpa-magit-section elpa-magit-todos elpa-magithub elpa-mailscripts elpa-makey elpa-marginalia elpa-markdown-mode elpa-markdown-toc elpa-mastodon elpa-matlab-mode elpa-memoize elpa-meson-mode elpa-message-templ elpa-migemo elpa-minimap elpa-mocker elpa-modus-themes elpa-monokai-theme elpa-move-text elpa-mpv elpa-muse elpa-mutt-alias elpa-muttrc-mode elpa-neotree elpa-nginx-mode elpa-no-littering elpa-noflet elpa-nose elpa-nov elpa-ol-notmuch elpa-olivetti elpa-openwith elpa-orderless elpa-org elpa-org-appear elpa-org-bullets elpa-org-caldav elpa-org-contrib elpa-org-d20 elpa-org-drill elpa-org-make-toc elpa-org-present elpa-org-roam elpa-org-tree-slide elpa-orgalist elpa-ox-texinfo+ elpa-package-lint elpa-package-lint-flymake elpa-page-break-lines elpa-paredit elpa-paredit-everywhere elpa-parent-mode elpa-parsebib elpa-pass elpa-pcre2el elpa-persist elpa-persp-projectile elpa-perspective elpa-pfuture elpa-pg elpa-php-mode elpa-pip-requirements elpa-pkg-info elpa-plz elpa-pod-mode elpa-pointback elpa-popup elpa-pos-tip elpa-posframe elpa-powerline elpa-project elpa-projectile elpa-ps-ccrypt elpa-puppet-mode elpa-py-autopep8 elpa-py-isort elpa-pyim elpa-pyim-basedict elpa-python-environment elpa-pyvenv elpa-qml-mode elpa-queue elpa-racket-mode elpa-rainbow-delimiters elpa-rainbow-identifiers elpa-rainbow-mode elpa-recursive-narrow elpa-redtick elpa-relint elpa-request elpa-restart-emacs elpa-rg elpa-rich-minority elpa-rtags elpa-rust-mode elpa-s elpa-scala-mode elpa-seq elpa-sesman elpa-session elpa-shut-up elpa-simple-httpd elpa-smart-mode-line elpa-smart-mode-line-powerline-theme elpa-smeargle elpa-smex elpa-sml-mode elpa-snakemake elpa-snakemake-mode elpa-solarized-theme elpa-spinner elpa-subed elpa-suggest elpa-super-save elpa-svg-lib elpa-swiper elpa-sxiv elpa-system-packages elpa-systemd elpa-tabbar elpa-taxy elpa-taxy-magit-section elpa-transient elpa-transmission elpa-treemacs elpa-treepy elpa-tuareg elpa-undercover elpa-undo-tree elpa-use-package elpa-use-package-chords elpa-use-package-ensure-system-package elpa-uuid elpa-vala-mode elpa-vc-fossil elpa-verbiste elpa-vertico elpa-vimish-fold elpa-virtualenvwrapper elpa-visual-fill-column elpa-visual-regexp elpa-volume elpa-vterm elpa-wc-mode elpa-web-mode elpa-websocket elpa-weechat elpa-wgrep elpa-wgrep-ack elpa-wgrep-ag elpa-wgrep-helm elpa-which-key elpa-with-editor elpa-with-simulated-input elpa-world-time-mode elpa-writegood-mode elpa-writeroom-mode elpa-ws-butler elpa-xcite elpa-xcscope elpa-xelb elpa-xml-rpc elpa-xr elpa-xref elpa-yaml elpa-yaml-mode elpa-yasnippet elpa-zenburn-theme elpa-ztree elpa-zzz-to-char emacs-libvterm emms expand-region-el gettext-el liquidsoap-mode rabbit-mode rail vala-mode-el
gdb
GNU Debugger
Versions of package gdb
ReleaseVersionArchitectures
bullseye10.1-1.7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm13.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch7.12-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.2.1-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie7.7.1+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
upstream14.2
Debtags of package gdb:
develdebugger, lang:c, lang:c++, lang:fortran, lang:java
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 3411 users (1221 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GBD je nástroj na ladenie zdrojového kódu schopný prerušiť programy na určenom riadku, zobrazovať hodnoty premenných a určiť, kde sa vyskytli chyby. V súčasnosti podporuje jazyky C, C++, D, Objective-C, Fortran, Java, OpenCL C, Pascal, assembler, Modula 2, Go a Ada. Nutnosť pre každého seriózneho programátora.

Screenshots of package gdb
isag
ISAG pre sysstat
Maintainer: Robert Luberda
Versions of package isag
ReleaseVersionArchitectures
stretch11.4.3-2all
stretch-backports12.0.3-2~bpo9+1all
buster12.0.3-2all
buster-security12.0.3-2+deb10u2all
bullseye12.5.2-2all
bookworm12.6.1-1all
trixie12.7.5-2all
sid12.7.5-2all
jessie11.0.1-1all
Debtags of package isag:
adminaccounting, logging
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
usemonitor
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 37 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje príkaz isag (Interactive System Activity Grapher for sysstat), ktorý graficky zobrazuje dáta uložené v binárnych záznamoch, ktoré tvorí sar (z balíka sysstat).

kexec-tools
nástroje na podporu rýchlych reštartov kexec
Maintainer: Khalid Aziz
Versions of package kexec-tools
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie2.0.27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.0.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.20-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.7-5amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.18-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.0.18-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.0.28
Debtags of package kexec-tools:
adminboot
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 305 users (31 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Tento balík obsahuje nástroje na načítanie jadra do pamäte a „reštartovanie“ priamo do tohto jadra pomocou volania systému kexec, čím obídete normály proces reštartu.

The package is enhanced by the following packages: molly-guard
mpt-status
zistenie stavu RAID z mpt (a iných) hardvérových radičov RAID
Versions of package mpt-status
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.0-8amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.0-8amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mpt-status:
roleprogram
Popcon: 1175 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nástorj mpt-status slúži na zisťovanie bežiacej konfigurácie a stavu HBA zaradení LSI SCSI. mpt-status vám umožňuje monitorovať zdravie a stav vašej konfigurácie RAID.

nvram-wakeup
Read/write the WakeUp time from/to the BIOS
Versions of package nvram-wakeup
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1-4amd64,i386
bullseye1.1-4amd64,i386
jessie1.1-1amd64,i386
sid1.1-4amd64,i386
trixie1.1-4amd64,i386
bookworm1.1-4amd64,i386
stretch1.1-4amd64,i386
Debtags of package nvram-wakeup:
hardwarepower
roleprogram
scopeutility
Popcon: 7 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nvram-wakeup can read and write the wake up time in the BIOS (via /dev/nvram on recent 2.4.x kernels or direct I/O port access). On this wake up time the computer will be powered on automatically from the soft-off state. For the video disc recorder VDR, nvram-wakeup installs a hook script, that allows VDR to set a wake up time, when it powers down.

popularity-contest
automatické hlasovanie za vaše obľúbené balíky
Versions of package popularity-contest
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.64all
jessie1.61all
sid1.77all
trixie1.77all
bookworm1.76all
bullseye1.71all
buster1.67all
Debtags of package popularity-contest:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usetransmission
works-withsoftware:package
Popcon: 209142 users (15290 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík popularity-contest (súťaž popularity) pripraví úlohu cron, ktorá bude periodicky anonymne oznamovať vývojárom Debianu najpoužívanejšie balíky na tomto systéme.

Tieto informácie pomáhajú Debianu pri rozhodnutiach ako ktoré balíky by sa mali nachádzať na prvom inštalačnom CD. Tiež pomáha Debianu zlepšovať budúce verzie distribúcie tak, že najpopulárnejšie balíky budú predinštalované pre nových používateľov.

raidutils
Transition Package, raidutils to dpt-i2o-raidutils
Versions of package raidutils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.0.6-23all
buster0.0.6-22all
stretch0.0.6-21all
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package raidutils:
adminconfiguring, filesystem
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Adaptec I2O RAID hardware utilities package has been renamed. This dummy dependency package helps transition from raidutils to dpt-i2o-raidutils.

rsyslog-doc
documentation for rsyslog
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog-doc
ReleaseVersionArchitectures
jessie8.4.1-1all
buster8.1901.0-1all
bookworm8.2302.0+dfsg-1all
trixie8.2404.0+dfsg-1all
stretch8.24.0-1all
bullseye8.2102.0-1all
sid8.2404.0+dfsg-1all
Debtags of package rsyslog-doc:
adminlogging
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains detailed HTML documentation for rsyslog.

It describes the general configuration file syntax for filters, actions, templates, etc, and has detailed information for all available configuration directives.

valgrind-if-available
dependency package to pull in Valgrind if it's available
Maintainer: Adam Borowski
Versions of package valgrind-if-available
ReleaseVersionArchitectures
sid3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental3.19.0-1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage installs Valgrind on architectures where it is available. As the list of archs where Valgrind works changes quite often, explicitly listing it as a [Build-]Depend is cumbersome and prone to being outdated. Instead, you may use this metapackage.

wireshark
network traffic analyzer - graphical interface
Versions of package wireshark
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-security4.0.11-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.2.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.12.1+g01b65bf-4+deb8u14amd64,armel,armhf,i386
bullseye-security3.4.10-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.4.10-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.12.1+g01b65bf-4+deb8u19amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6.7-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.6.20-0+deb10u8amd64,arm64,armhf,i386
buster2.6.20-0+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security2.6.20-0+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm4.0.11-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package wireshark:
adminmonitoring
interfacex11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useanalysing, monitor
works-withnetwork-traffic
x11application
Popcon: 270 users (439 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wireshark is a network "sniffer" - a tool that captures and analyzes packets off the wire. Wireshark can decode too many protocols to list here.

The package is enhanced by the following packages: pcapfix
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236069