Debian Edu Project
Summary
Common
spoločné balíky Debian Edu

Metabalík obsahujúci závislosti od balíkov požadovaných na všetkých inštaláciách Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Common packages

Official Debian packages with high relevance

Arping
posiela IP alebo ARP pingy (na MAC adresu)
Versions of package arping
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.11-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.14-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.19-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.09-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 416 users (177 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nástroj arping posiela požiadavky ARP alebo ICMP na určený uzol siete a zobrazuje odpovede. Uzol je možné určiť jeho názvom, IP adresou alebo MAC adresou.

Screenshots of package arping
Bc
GNU jazyk kalkulátora s neobmedzenou presnosťou
Maintainer: Ryan Kavanagh
Versions of package bc
ReleaseVersionArchitectures
sid1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.06.95-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.06.95-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.06.95-9amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.06.95-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package bc:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
Popcon: 71115 users (7529 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU bc je interaktívny algebraický jazyk s ľubovoľnou presnosťou, ktorý sleduje návrh štandardu POSIX 1003.2, s viacerými rozšíreniami vrátane viacznakových názvov premenných, 'else' príkazu a plnými Boolovskými výrazmi. GNU bc nevyžaduje program GNU dc.

Screenshots of package bc
Cifs-utils
nástroje CIFS (Common Internet File System)
Versions of package cifs-utils
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.5-2+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie6.4-1amd64,armel,armhf,i386
buster6.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream6.10
Debtags of package cifs-utils:
adminfilesystem, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitesamba
Popcon: 6111 users (685 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Protokol SMB/CIFS poskytuje podporu zdieľania súborov medzi Microsoft Windows, OS X a inými unixovými platformami.

Tento balík poskytuje nástroje na správy pripojených priečinkov sieťových súborových systémov CIFS.

Command-not-found
Suggest installation of packages in interactive bash sessions
Maintainer: Julian Andres Klode
Versions of package command-not-found
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.38-1all
wheezy0.2.38-1all
squeeze0.2.38-1all
sid18.04.5-1all
bullseye18.04.5-1all
buster18.04.5-1all
stretch0.2.38-4all
upstream20.10.0
Debtags of package command-not-found:
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
Popcon: 1698 users (37 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package will install a handler for command_not_found that looks up programs not currently installed but available from the repositories.

Convmv
nástroj na konverziu kódovania názvov súborov
Maintainer: Lev Lamberov
Versions of package convmv
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.05-1all
squeeze1.12-2all
wheezy1.12-2all
jessie1.12-2all
sid2.05-1all
buster2.05-1all
stretch2.0-1all
Debtags of package convmv:
develi18n
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withfile
Popcon: 149 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

convmv dokáže konvertovať názov jedného súboru, adresárového stromu alebo všetkých súborov na súborovom systéme do iného kódovania. Konvertuje iba kódovanie názvov súborov, nie ich obsahu. Špeciálnou vlastnosťou convmv je, že sa postará aj o symbolické odkazy - kódovanie cieľa symbolického odkazu sa skonveruje pri konverzii samotného symbolického odkazu.

Je tiež možné konvertovať do UTF-8 aj adresáre, ktoré už čiastočne sú v kódovaní UTF-8.

Kľúčové slová: rename, move

Debconf-utils
nástroje debconf
Maintainer: Debconf Developers
Versions of package debconf-utils
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.5.49all
stretch1.5.61all
buster1.5.71all
bullseye1.5.74all
sid1.5.74all
squeeze1.5.36.1all
jessie1.5.56+deb8u1all
Debtags of package debconf-utils:
adminconfiguring
develdebian
interfacecommandline
roleprogram
suitedebian
useconfiguring
Popcon: 1726 users (586 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje niektoré malé nástroje pre vývojárov debconf.

Debian-edu-config
Configuration files for Debian Edu (Skolelinux) systems
Versions of package debian-edu-config
ReleaseVersionArchitectures
sid2.11.29all
squeeze1.445all
wheezy1.702all
jessie1.818+deb8u2all
jessie-security1.818+deb8u3all
stretch1.929+deb9u4all
stretch-security1.929+deb9u4all
bullseye2.11.29all
buster2.10.65+deb10u6all
buster-security2.10.65+deb10u3all
Popcon: 146 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Installs cfengine config files to be used by the machines set up as part of the Debian Edu pure blend (Skolelinux network).

Debian-edu-doc-en
English documentation from the Debian Edu project
Versions of package debian-edu-doc-en
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.921~20170603+deb9u3all
bullseye2.11.10all
squeeze1.3~20100508~5.0.4+edu1all
wheezy1.5~20130920~7.1+deb7u1all
buster2.10.19~deb10u1all
jessie1.6~20170429+deb8u4all
sid2.11.10all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The English version of the manual for the Bullseye and Buster based releases of the Debian Edu / Skolelinux project is included in this package, as well as the Debian Edu Itil, Rosegarden and Audacity manuals.

Debian Edu is a Debian project to make the best distribution for educational purposes. Skolelinux is the name of the Debian Pure Blend which is produced by the Debian Edu project.

Debian-edu-install
Set d-i values to install Debian Edu with less questions
Versions of package debian-edu-install
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.21all
stretch1.916all
jessie1.821+deb8u2all
wheezy1.720+deb7u1all
squeeze1.519all
sid2.11.9all
bullseye2.11.9all
Debtags of package debian-edu-install:
uitoolkitgtk
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides default answers for packages using debconf, and configures services to work out of the box after an installation.

This is part of the Debian Edu project.

Deborphan
program na hľadanie nevyužitých balíkov, napr. knižníc
Versions of package deborphan
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7.28.8-0.1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.7.28.3+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.7.28.8amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.7.33amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.33amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.31amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7.28.8-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package deborphan:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, organizing
works-withsoftware:package
Popcon: 1880 users (331 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

deborphan hľadá na vašom systéme „osirotené“ balíky. Určuje, na ktorých nainštalovaných balíkoch nezávisia žiadne iné balíky a zobrazí vám ich zoznam. Je užitočný na hľadanie knižníc, ale možno ho použiť na balíky všetkých sekcií.

Tento balík obsahuje orphaner, na menu založené textové rozhranie k deborphan. Ak chcete plne fungujúci orphaner, nainštalujte si prosím odporúčané balíky dialog, gettext-base a apt.

Dhcping
DHCP Daemon Ping
Maintainer: Martin Schulze
Versions of package dhcping
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2-4.1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.2-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.2-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package dhcping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 47 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tento malý nástroj umožňuje správcovi systému vykonať požiadavku DHCP, aby zistil, či DHCP server ešte beží.

Screenshots of package dhcping
Dmidecode
dekodér tabuľky SMBIOS/DMI
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package dmidecode
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2-3amd64,arm64,armhf,i386
buster3.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.0-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.12-3amd64,armhf,i386
wheezy2.11-9amd64,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
sid3.2-3amd64,arm64,armhf,i386
squeeze2.9-1.2amd64,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
Debtags of package dmidecode:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
Popcon: 59929 users (14113 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dmidecode oznamuje informácie o hardvéri systému ako je popísaný v BIOSe systému podľa štandardu SMBIOS/DMI.

Tieto informácie zvyčajne obsahujú výrobcu systému, názov modelu, sériové číslo, verziu BIOSu, označenie majetku a množstvo ďalších podrobností rôznej úrovne zaujímavosti a spoľahlivosti v závislosti od výrobcu. Často bude obsahovať stav využitia pätíc CPU, rozširujúcich slotov (napr. AGP, PCI, ISA), slotov pamäťových modulov a zoznam V/V portov (napr. sériový, paralelný, USB).

Dávajte pozor na to, že dáta DMI sú často príliš málo spoľahlivé na to, aby ste im slepo dôverovali. Dmidecode neprehľadáva hardvér, iba oznamuje, čo mu povedal BIOS.

Etherwake
nástroj na posielanie magických paketov Wake-on-LAN
Maintainer: Pierre Blanc
Versions of package etherwake
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.09-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.09-4amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.09-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package etherwake:
adminboot, power-management
hardwarepower, power:acpi, power:apm
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
useconfiguring, transmission
Popcon: 297 users (90 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

WOL (Wake-on-LAN) je štandard, ktorý vám umožňuje zapnúť počítač pomocou ethernetového rozhrania. Počítače so sieťovými kartami s podporou WOL je možné zobudiť z režimu spánku alebo zapnúť z hibernácie pomocou funkcie BIOSu.

Jedna vlastnosť, ktorá odlišuje etherwake od iných implementácií je, že tiež podporuje heslá WOL.

Ethtool
zobrazenie alebo zmena nastavení ethernetových zariadení
Maintainer: Debian Kernel Team
Versions of package ethtool
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.16-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.6.34-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.4.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster4.19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.8
Debtags of package ethtool:
adminhardware
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 20245 users (1341 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

ethtool možno použiť na zisťovanie a zmenu nastavení ako rýchlosť, automatické vyjednávanie a offloading kontrolných súčtov na mnohých sieťových zariadeniach, obzvlášť tých ethernetových.

Screenshots of package ethtool
Finger
program na vyhľadanie informácií o používateľovi
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package finger
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.17-15amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.17-15amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.17-14amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.17-15.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.17-15.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package finger:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
works-withpeople
Popcon: 1145 users (433 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

finger zobrazí informácie o používateľoch systému.

Fping
posiela pakety ICMP ECHO_REQUEST počítačom v sieti
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package fping
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.4b2-to-ipv6-16.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.10-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usechecking, scanning
Popcon: 3718 users (687 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

fping je program podobný programu ping, ktorý používa požiadavky echo protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol) na zistenie, či cieľový počítač odpovedá. fping sa od ping líši v tom, že môžete na príkazovom riadku zadať viacero počítačov alebo súbor obsahujúci zoznam počítačov. Namiesto posielania požiadavky jednému cieľu pokým neodpovie, fping vyšle paket ping a presunie sa na ďalší cieľový počítač v zozname, pričom na konci zoznamu začne znova od začiatku.

Gdebi
jednoduchý nástroj na zobrazovanie a inštaláciu súborov .deb - rozhranie pre GNOME
Maintainer: Ubuntu Developers
Versions of package gdebi
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.5.7+nmu3all
squeeze0.6.4+squeeze1all
jessie0.9.5.5+nmu1all
wheezy0.8.7all
sid0.9.5.7+nmu3all
bullseye0.9.5.7+nmu3all
stretch0.9.5.7+nmu1all
Debtags of package gdebi:
adminpackage-management
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitedebian
uitoolkitgtk
usedownloading
works-withsoftware:package
x11application
Popcon: 2038 users (1854 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

gdebi umožňuje inštalovať balíky .deb na lokálnom systéme s riešením a inštaláciou ich závislostí. apt robí to isté, ale iba pri balíkoch umiestnených na vzdialených úložiskách (http, ftp).

Balík tiež pred inštaláciou prehliadne lintian a je možné preskúmať riadiace a dátové zložky balíkov.

Tento balík obsahuje grafické rozhranie.

Gdebi-core
jednoduchý nástroj na inštalovanie balíkov deb
Maintainer: Ubuntu Developers
Versions of package gdebi-core
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.5.7+nmu3all
squeeze0.6.4+squeeze1all
wheezy0.8.7all
jessie0.9.5.5+nmu1all
stretch0.9.5.7+nmu1all
buster0.9.5.7+nmu3all
sid0.9.5.7+nmu3all
Debtags of package gdebi-core:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
works-withsoftware:package
Popcon: 2228 users (2281 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

gdebi umožňuje inštalovať balíky .deb na lokálnom systéme s riešením a inštaláciou ich závislostí. apt robí to isté, ale iba pri balíkoch umiestnených na vzdialených úložiskách (http, ftp).

Dokáže tiež riešiť build-depends lokálnych súborov debian/control.

Tento balík obsahuje knižnice a nástroj príkazového riadka.

Hddtemp
nástroj monitorovania teploty pevného disku
Maintainer: Aurelien Jarno
Versions of package hddtemp
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.3-beta15-46amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.3-beta15-52amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.3-beta15-52amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3-beta15-52amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3-beta15-53amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3-beta15-53amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.3-beta15-53amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package hddtemp:
adminhardware, monitoring
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
x11application
Popcon: 3369 users (4596 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Program hddtemp monitoruje a hlási teplotu pevných diskov PATA, SATA alebo SCSI čítaním informácií Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.) na diskoch, ktoré túto vlastnosť podporujú.

Htop
interaktívny prehliadač procesov
Maintainer: Daniel Lange
Versions of package htop
ReleaseVersionArchitectures
sid2.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package htop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 14341 users (3337 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Htop je prehliadač procesov založený na ncurses, podobný top, ale umožňuje posúvať zoznam zvisle a vodorovne a vidieť všetky procesy a ich úplný príkazový riadok.

Úlohy súvisiace s procesmi (ukončovanie, zmena priority) možno vykonávať bez zadávania ich PID.

Hwinfo
nástroj na identifikáciu hardvéru
Maintainer: Sebastien Badia
Versions of package hwinfo
ReleaseVersionArchitectures
squeeze16.0-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch21.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.70-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie21.6-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye21.70-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster21.63-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy16.0-2.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package hwinfo:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 1062 users (487 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

hwinfo je nástroj na detekciu hardvéru používaný v SuSE Linux.

V Debian Edu (Skolelinux) hwinfo ukázal lepšie výsledky ako discover pri detekcii myši, klávesnice a monitora.

hwinfo zhromažďuje informácie o hardvéri nainštalovanom na systéme. Okrem iného obsahuje libhd informácie o diskoch CD-ROM, ZIP, disketách a pevných diskoch, diskových oblastiach, sieťových kartách, grafických kartách, monitoroch, fotoaparátoch, myšiach, zvukových kartách, PPPoE, ISDN, modemoch, tlačiarňach, skeneroch, BIOSoch, CPU, USB, pamätiach a SMP.

Tento balík neobsahuje binárne súbory hwscan, hwscand a hwscanqueue. Ak si myslíte, že by jeden z nich mal byť súčasťou balíka, kontaktujte prosím správcu na hwinfo@packages.debian.org.

Iftop
zobrazuje využitie šírky pásma sieťového rozhrania
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package iftop
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0~pre4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0~pre4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0~pre4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.0~pre2-4~deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.17-16amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.0~pre4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0~pre4-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package iftop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 1469 users (1447 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

iftop je pre sieťovú premávku to, čo je top(1) pre využitie CPU. Sleduje sieťovú premávku na danom rozhraní a zobrazuje tabuľku aktuálneho využitie šírky pásma medzi dvojicou počítačov. Hodí sa na zodpovedanie otázky „Prečo je moje pripojenie k internetu také pomalé?“.

Screenshots of package iftop
Iotop
jednoduchý monitor V/V, podobný ako top
Maintainer: Paul Wise
Versions of package iotop
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.6-24-g733f3f8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.4-2+squeeze1all
wheezy0.4.4-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.6-24-g733f3f8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6-24-g733f3f8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iotop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 7063 users (1053 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

iotop je pre využitie V/V to, čo je top(1) pre využitie CPU. Sleduje využitie V/V na základe informácií z linuxového jadra a zobrazuje tabuľku aktuálneho využitia V/V procesmi v systéme. Hodí sa na zodpovedanie otázky „Prečo je taká vysoká aktivita disku?“.

iotop beží iba na jadre Linux 2.6.20 alebo novšom zostavenom so zapnutými príznakmi v čase zostavenia CONFIG_TASKSTATS, CONFIG_TASK_DELAY_ACCT, CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING a CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS.

Other screenshots of package iotop
VersionURL
0.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/002/005/large.png
Screenshots of package iotop
Iproute2
nástroje na správu siete a riadenie premávky
Maintainer: Alexander Wirt
Versions of package iproute2
ReleaseVersionArchitectures
sid5.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.9.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.20.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.16.0-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 130865 users (12224 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík iproute2 je zbierka nástrojov na správu siete a riadenie premávky.

Tieto nástroje komunikujú s jadrom Linuxu pomocou rozhrania (rt)netlink, poskytujú pokročilé možnosti, ktoré nie sú dostupné pomocou pôvodných príkazov z net-tools - „ifconfig” a „route”.

Iputils-arping
nástroj na posielanie požiadaviek ICMP echo na adresu ARP
Maintainer: Noah Meyerhans
Versions of package iputils-arping
ReleaseVersionArchitectures
buster20180629-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20190709-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze20100418-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy20101006-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie20121221-5amd64,armel,armhf,i386
bullseye20190709-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20161105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iputils-arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 1949 users (1160 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Príkaz arping sa správa ako štandardný príkaz ping s tou výnimkou, že používa adresu ARP cieľového stroja namiesto jeho IP adresy. Typicky sa používa na nájdenie stroja, ak je známa jeho hardvérová adresa, ale jeho IP adresa je neznáma.

Less
program na stránkovanie podobný programu more
Maintainer: Milan Kupcevic
Versions of package less
ReleaseVersionArchitectures
squeeze436-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy444-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie458-3amd64,armel,armhf,i386
stretch481-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster487-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream562
Debtags of package less:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
useviewing
works-withtext
Popcon: 62537 users (17487 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje príkaz „less“, stránkovač súborov (t.j. pamäťovo efektívny nástroj na zobrazovanie textu po jednotlivých obrazovkách). Less má omnoho viac vlastností ako základný stránkovač „more“. Ako súčasť projektu GNU sa považuje za štandardný stránkovač na unixových systémoch.

Tiež poskytuje „lessecho“, jednoduchý nástroj na zabezpečenie, že argumenty s medzerami sú v správnych úvodzovkách; „lesskey“, nástroj na zmenu štandardných klávesových väzieb (v štýle vi); a „lesspipe“, filter špecifických typov vstupu ako súbory .doc alebo .txt.gz.

Screenshots of package less
Libnss-myhostname
nss module providing fallback resolution for the current hostname
Versions of package libnss-myhostname
ReleaseVersionArchitectures
bullseye246-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security232-25+deb9u11amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch232-25+deb9u12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster241-7~deb10u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid246-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3-9amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.3-5~deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.2-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package libnss-myhostname:
roleshared-lib
Popcon: 1692 users (87 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains a plugin for the Name Service Switch, providing host name resolution for the locally configured system hostname as returned by gethostname(2). It returns all locally configured public IP addresses or -- if none are configured, the IPv4 address 127.0.1.1 (which is on the local loopback) and the IPv6 address ::1 (which is the local host).

A lot of software relies on that the local host name is resolvable. This package provides an alternative to the fragile and error-prone manual editing of /etc/hosts.

Installing this package automatically adds myhostname to /etc/nsswitch.conf.

Libpam-tmpdir
automatické dočasné adresáre pre jednotlivých používateľov
Maintainer: Tollef Fog Heen
Versions of package libpam-tmpdir
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.08-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.09amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.09amd64,armel,armhf,i386
stretch0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libpam-tmpdir:
devellibrary
roleshared-lib
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 899 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Mnohé programy používajú $TMPDIR na ukladanie dočasných súborov. Nie všetky z nich zabezpečujú oprávnenia k týmto súborom. libpam-tmpdir nastavuje $TMPDIR a $TMP pre relácie PAM a dosť prísne nastaví oprávnenia. To poskytuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti sťažujúcu alebo znemožňujúcu útoky cez symbolické odkazy alebo iné útoky na /tmp.

Libwww-perl
jednoduché a konzistentné rozhranie k www
Maintainer: Debian Perl Group
Versions of package libwww-perl
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.08-1all
buster6.36-2all
stretch6.15-1all
sid6.46-1all
bullseye6.46-1all
squeeze5.836-1all
wheezy6.04-1all
Debtags of package libwww-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 32616 users (14247 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Libwww-perl (alias LWP) je zbierka modulov jazyka Perl, ktorá poskytuje jednoduché a konzistentné programovacie rozhranie (API) pre World-Wide Web. Hlavným cieľom knižnice je poskytnúť triedy a funkcie, ktoré vám umožnia písať www klientov. Knižnica tiež obsahuje moduly na všeobecnejšie použitie a tiež jednoduchú implementáciu servera kompatibilnú s HTTP/1.1.

The package is enhanced by the following packages: libhtml-parser-perl
Lshw
informácie o konfigurácii hardvéru
Maintainer: Ghe Rivero
Versions of package lshw
ReleaseVersionArchitectures
squeeze02.14-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid02.18.85-0.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye02.18.85-0.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster02.18.85-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch02.18-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie02.17-1.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy02.16-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream02.19.2
Debtags of package lshw:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
works-withtext
works-with-formathtml, xml
Popcon: 2110 users (594 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Malý nástroj poskytujúci podrobné informácie o konfigurácii hardvéru počítača. Dokáže hlásiť presnú konfiguráciu pamäte, základnej dosky, verziu a rýchlosť CPU, konfiguráciu vyrovnávacej pamäte, rýchlosť zbernice atď na systémoch x86 s DMI, na niektorých počítačoch PowerPC (vie sa, že funguje na PowerMac G4) a AMD64.

Informácie je možné zapísať ako čistý text, HTML alebo XML.

Screenshots of package lshw
Lsscsi
výpis všetkých zariadení (alebo hostiteľov) SCSI momentálne sa nachádzajúcich v systéme
Maintainer: Matt Taggart
Versions of package lsscsi
ReleaseVersionArchitectures
buster0.30-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.27-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.27-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.26-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.21-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lsscsi:
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor, scanning
Popcon: 1699 users (991 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Používa informácie v sysfs (jadrá Linuxu 2.6.0 a novšie) na výpis všetkých zariadení (alebo hostiteľov) SCSI momentálne pripojených v systéme. Je možné nastaviť množstvo a formu informácií poskytovaných ku každému zariadeniu.

Screenshots of package lsscsi
Mc
Midnight Commander - mocný správca súborov
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package mc
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.8.13-3amd64,armel,armhf,i386
buster4.8.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.8.24-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.8.24-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.7.0.9-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.3-10amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch4.8.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.8.25
Debtags of package mc:
adminfilesystem
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitncurses
usebrowsing, editing, organizing
works-witharchive, file
Popcon: 11584 users (1230 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GNU Midnight Commander je celoobrazovkový správca súborov v textovom režime. Používa rozhranie s dvoma panelmi a subshell na vykonávanie príkazov. Obsahuje interný editor so zvýrazňovaním syntaxe a interný prehliadač s podporou binárnych súborov. Tiež obsahuje Virtuálny súborový systém (VFS), ktorý umožňuje pracovať so súbormi na vzdialených systémoch (napr. FTP, SSH, SMB servery) a súbormi vnútri archívov ako by to boli skutočné súbory.

Memtest86+
dôkladný testovač pamäte v reálnom režime
Maintainer: Yann Dirson
Versions of package memtest86+
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.01-3.1amd64,i386
sid5.01-3.1amd64,i386
buster5.01-3amd64,i386
stretch5.01-3amd64,i386
jessie5.01-2amd64,i386
wheezy4.20-1.1amd64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
squeeze4.10-1.1amd64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
upstream5.31b
Debtags of package memtest86+:
adminbenchmarking, boot
hardwarestorage:floppy
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 236 users (163 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Memtest86+ vyhľadá chyby vo vašej RAM.

Tento testovač beží nezávisle na akomkoľvek OS - spúšťa sa pri štarte počítača, takže dokáže otestovať všetku pamäť. Môžete sa pozrieť na „memtester“, ktorý vám umožňuje testovať pamäť z Linuxu, ale ten nebude schopný otestovať celú RAM.

Môže vypísať zoznam chybných oblastí RAM, ktorý dokáže využiť záplata jadra BadRAM, takže budete stále môcť využiť vašu RAM s jedným či dvomi chybnými bitmi.

Memtest86+ je založený na memtest86 3.0 a pridáva podporu novšieho hardvéru a tiež niekoľko všeobecných zlepšení, vrátane mnohých záplat pre memtest86 dostupných z rôznych zdrojov.

Na memtest86 aj na memtest86+ sa pracuje paralelne.

Screenshots of package memtest86+
Mlocate
rýchle hľadanie súborov na súborovom systéme podľa názvu
Maintainer: Tollef Fog Heen
Versions of package mlocate
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.26-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.26-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.26-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.26-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.23.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.22.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.26-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mlocate:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
Popcon: 57862 users (476 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mlocate je nová implementácia locate, nástroja na hľadanie súborov kdekoľvek na súborovom systéme podľa ich názvu na základe pevného reťazca alebo regulárneho výrazu. Na rozdiel od iných nástrojov ako find(1) používa locate vopred vytvorenú databázu, čím sa požiadavky vykonávajú oveľa rýchlejšie. Táto databáza sa periodicky aktualizuje z cronu.

Existuje niekoľko implementácií locate: pôvodná implementácia z GNU findutils, slocate a mlocate. Výhody mlocate sú:

 • indexuje celý súborový systém, ale medzi výsledkami hľadania budú iba súbory, ku ktorým má prístup používateľ, ktorý ho spustil. To dosahuje tým, že aktualizuje databázu ako používateľ root, čím je nečitateľná pre bežných používateľov, ktorí k nej majú prístup iba prostredníctvom binárneho súboru mlocate.

 • namiesto opätovného načítavania obsahu všetkých adresárov zakaždým, keď sa aktualizuje databáza, udržiava mlocate v databáze informácie

 • časových známkach a dokáže zistiť, či sa obsah adresára zmenil bez toho, aby ho znova načítaval. Tým sa aktualizácia omnoho zrýchli a menej zaťažuje pevný disk. Táto vlastnosť je jedinečná pre mlocate.

Nainštalovanie mlocate zmení binárny súbor /usr/bin/locate tak, aby ukazoval na mlocate pomocou systému alternatív. Po inštalácii môžete ručne spustiť /etc/cron.daily/mlocate, aby sa vytvorila databáza, inak mlocate nebude fungovať do najbližšieho spustenia aktualizácie z cron skriptu (preto, že mlocate nemôže používať rovnakú databázu ako štandardné locate). Tiež možno budete chcieť odstrániť balík „locate”, aby sa na vašom systéme nemuseli pravidelne aktualizovať dva rozličné súbory databáz.

Screenshots of package mlocate
Mtools
Tools for manipulating MSDOS files
Maintainer: Chris Lamb
Versions of package mtools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.0.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.0.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.0.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.0.12-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie4.0.18-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.0.17-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package mtools:
adminfilesystem
hardwarestorage:floppy
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
Popcon: 1958 users (590 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mtools is a collection of utilities to access MS-DOS disks from Unix without mounting them. It supports Win'95 style long file names, OS/2 Xdf disks, ZIP/JAZ disks and 2m disks (store up to 1992kB on a high density 3 1/2 disk).

Also included in this package are commands to eject and manipulate the write/password protection control of Zip disks.

Mtr
celoobrazovkový nástroj traceroute pre ncurses a X11
Maintainer: Robert Woodcock
Versions of package mtr
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.75-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.82-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package mtr:
interfacetext-mode, x11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, ncurses
usechecking, routing
x11application
Popcon: 910 users (225 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr kombinuje funkcionalitu programov „traceroute“ a „ping“ do jediného diagnostického nástroja.

Po spustení mtr preskúma sieťové spojenie medzi strojom na ktorom beží mtr a cieľovým strojom, ktorý zadal používateľ. Následne určí adresu každého z uzlov siete medzi týmito strojmi, pošle každému požiadavky ICMP ECHO aby určil kvalitu spojenia s každým z nich. Počas toho vypisuje štatistiku o každom zo strojov.

Other screenshots of package mtr
VersionURL
0.85-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/010/268/large.png
Screenshots of package mtr
Mtr-tiny
celoobrazovkový nástroj traceroute založený na ncurses
Maintainer: Robert Woodcock
Versions of package mtr-tiny
ReleaseVersionArchitectures
sid0.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.75-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.82-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mtr-tiny:
interfacetext-mode
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking
Popcon: 1182 users (308 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr kombinuje funkcionalitu programov „traceroute“ a „ping“ do jediného diagnostického nástroja.

Po spustení mtr preskúma sieťové spojenie medzi strojom na ktorom beží mtr a cieľovým strojom, ktorý zadal používateľ. Následne určí adresu každého z uzlov siete medzi týmito strojmi, pošle každému požiadavky ICMP ECHO aby určil kvalitu spojenia s každým z nich. Počas toho vypisuje štatistiku o každom zo strojov.

mtr-tiny je skompilovaný bez podpory X a šetrí tak miesto na disku.

Other screenshots of package mtr-tiny
VersionURL
0.75-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/000/358/large.png
Screenshots of package mtr-tiny
Ncftp
používateľsky prívetivý klient s mnohými vlastnosťami
Maintainer: Noël Köthe
Versions of package ncftp
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.2.5-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.2.5-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.2.4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream3.2.6
Debtags of package ncftp:
interfacetext-mode
networkclient
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usedownloading
works-withfile
Popcon: 687 users (101 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Ncftp umožňuje používateľovi prenášať súbory do a zo vzdialenej sieťovej lokality a ponúka ďalšie vlastnosti, ktoré štandardné rozhranie (ftp) nepodporuje. Táto verzia má zapnutú podporu Readline.

Screenshots of package ncftp
Nictools-pci
Diagnostic tools for many PCI Ethernet cards
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package nictools-pci
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.3.8-1.2amd64,armel,i386
wheezy1.3.8-1.2amd64,armel,i386
jessie1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package nictools-pci:
adminhardware
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 45 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

These tools can help you to diagnose problems with your Ethernet cards or - in some cases - give those cards the final hint, to work in your network.

 alta-diag   : Diagnostic and setup for the Sundance "Alta" NIC
 eepro100-diag : Diagnostic and setup for the Intel EEPro100 Ethernet cards
 epic-diag   : Diagnostics and EEPROM setup for the SMC EPIC-100
 myson-diag  : Diagnostic and setup for the Myson mtd803 Ethernet chip
 natsemi-diag : Diagnostic and setup for the NatSemi DP83815 Ethernet chip
 ne2k-pci-diag : Diagnostics and EEPROM setup for PCI NE2000 clones
 ns820-diag  : Diagnostic and setup for the NatSemi DP83820 Ethernet chip
 pcnet-diag  : Diagnostic and setup for the AMD PCnet/PCI Ethernet chip
 rtl8139-diag : Diagnostics and EEPROM setup for RealTek RTL8129/8139 chips
 starfire-diag : Diagnostic and setup for the Adaptec Starfire DuraLAN
 tulip-diag  : Diagnostic and setup for the Digital DC21x4* Ethernet chips
 via-diag   : Diagnostic and setup for the VIA Rhine vt86c100 and vt3043
         Ethernet chips
 vortex-diag  : Diagnostics and EEPROM setup for the 3Com Vortex series
 winbond-diag : Diagnostic and setup for the Winbond w89c840 Ethernet cards
 yellowfin-diag: Diagnostic and setup for the Packet Engines Yellowfin chips
 pci-config  : Show and manipulate PCI configuration space
Nmap
mapovač siete
Versions of package nmap
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.47-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
squeeze5.00-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid7.80+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.80+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy6.00-0.3+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster7.70+dfsg1-6+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.40-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nmap:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 5282 users (10178 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nmap je nástroj na objavovanie alebo bezpečnostný audit siete. Podporuje prehľadávanie pomocou ping (určenie, ktoré počítače bežia), mnohé techniky prehľadávania portov, (určenie protokolov služieb a verzií aplikácií počúvajúcich na portoch) a odtlačky TCP/IP (identifikáciu vzdialených operačných systémov alebo zariadení). Nmap tiež ponúka flexibilné určovanie cieľov a portov, prehľadávanie s utajením, prehľadávanie sunRPC a ďalšie možnosti. V režime príkazového riadku aj v grafickom režime je podporovaná väčšina unixových aj Windowsových platforiem. Tiež je podporovaných niekoľko populárnych handheld zariadení vrátane Sharp Zaurus a iPAQ.

Screenshots of package nmap
Nullidentd
small, fast identd daemon
Maintainer: Jeroen Schot
Versions of package nullidentd
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.0-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0-5amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nullidentd:
interfacedaemon
networkservice
roleprogram
scopeutility
Popcon: 38 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

nullidentd is a small, fast and secure identd daemon. It returns a static string for every query.

Openbsd-inetd
internetový superserver z OpenBSD
Maintainer: Marco d'Itri
Versions of package openbsd-inetd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.20160825-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.20160825-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.20080125-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.20091229-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.20140418-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.20160825-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.20160825-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openbsd-inetd:
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
suitebsd
useconfiguring
Popcon: 7879 users (115 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Server inetd je sieťový démon, ktorý sa špecializuje na správu prichádzajúcich spojení. Jeho konfiguračný súbor mu hovorí, ktorý program má spustiť po príchode nového spojenia. Je možné nastaviť ktorýkoľvek port pre protokoly TCP alebo UDP.

Toto je port démona z OpenBSD s niektorými vlastnosťami špecifickými pre Debian. Tento balík podporuje IPv6, vstavané riadenie prístupu pomocou libwrap, viazanie na určené IP adresy, UNIX domain sockety a ladenie bufferov socketov.

Screenshots of package openbsd-inetd
Pciutils
PCI utilities
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package pciutils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
buster3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.1.7-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.1.9-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pciutils:
adminconfiguring, hardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 38544 users (17760 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains various utilities for inspecting and setting of devices connected to the PCI bus.

Procinfo
nástroje na zobrazovanie informácií z /proc a /sys
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package procinfo
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.304-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.304-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.304-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.304-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.304-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.0.304-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.0.304-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package procinfo:
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
Popcon: 172 users (72 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje tri malé programy, ktoré zhromažďujú informácie o systéme z rôznych súborov pod /proc a /sys a vypisujú ich na obrazovku:

 • lsdev - informácie z /proc o nainštalovanom hardvéri
 • procinfo - štatistiky monitorovania systému z /proc a /sys
 • socklist - zhrnutie otvorených sieťových socketov z /proc/net
Screenshots of package procinfo
Procmail
Všestranný procesor emailov
Maintainer: Santiago Vila
Versions of package procmail
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.22-19amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3.22-26amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.22-26amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.22-26amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security3.22-20+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.22-20+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package procmail:
interfacecommandline
maildelivery-agent, filters
roleprogram
scopeutility
works-withmail
Popcon: 8236 users (1291 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Je možné ho použiť na tvorbu poštových serverov, konferencií, triedenie vašej prichádzajúcej pošty do oddelených adresárov/súborov (vhodné, keď ste prihlásený do jednej alebo viacerých konferencií), prvotné spracovanie vašej pošty, spúšťanie programov pri príchode pošty (napr. prehranie rôznych melódií pre rôzne typy správ) alebo selektívne preposielanie určenej príchodzej pošty.

Screenshots of package procmail
Psmisc
nástroje využívajúce súborový systém proc
Maintainer: Craig Small
Versions of package psmisc
ReleaseVersionArchitectures
squeeze22.11-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy22.19-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie22.21-2amd64,armel,armhf,i386
stretch22.21-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster23.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye23.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid23.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package psmisc:
adminmonitoring
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking, monitor
works-withsoftware:running
Popcon: 82367 users (9423 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje rozličné nástroje využívajúce súborový systém proc:

 • fuser - identifikuje procesy na základe súborov alebo socketov
 • killall - ukončí všetky procesy so zadaným názvom, napr. killall -HUP named
 • peekfd - zobrazí údaje prechádzajúce popisovačom súboru
 • pstree - zobrazí momentálne bežiace procesy vo forme stromu
 • prtstat - vypíše obsah /proc//stat
Resolvconf
obsluha informácií od menného servera
Maintainer: resolvconf team
Versions of package resolvconf
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.46all
sid1.82all
bullseye1.82all
buster1.79all
stretch1.79all
jessie1.76.1all
wheezy1.67all
Debtags of package resolvconf:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
useconfiguring
Popcon: 7356 users (110 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Resolvconf je platforma na udržiavanie aktuálnych informácií systému o menných serveroch. Je v pozícii prostredníka medzi programami, ktoré tieto informácie dodávajú (ako ifup a ifdown, klienti DHCP, démon PPP a lokálne menné servery) a programami, ktoré tieto informácie využívajú (ako vyrovnávacie pamäte DNS a knižnice na preklad adries).

Tento balík môže vyžadovať určitú mieru manuálneho nastavenia. Prosím, pozrite si kompletné inštrukcie v súbore README.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf-admin
Rsync
rýchly, všestranný nástroj na vzdialené (a lokálne) kopírovanie súborov
Maintainer: Paul Slootman
Versions of package rsync
ReleaseVersionArchitectures
sid3.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-security3.0.9-4+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1.2-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.1.2-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security3.1.1-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie3.1.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze3.0.7-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.0.9-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package rsync:
adminbackup, file-distribution
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
usecomparing, downloading, synchronizing
works-withfile
Popcon: 55086 users (3840 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

rsync je rýchly, všestranný nástroj na kopírovanie súborov, ktorý dokáže kopírovať lokálne aj z a na vzdialené stroje. Poskytuje mnohé možnosti riadenia svojho správania a používa protokol vzdialených aktualizácií rsync, čím výrazne urýchľuje a zefektívňuje prenos aktualizácií súborov medzi počítačmi.

Jeho používanie na aktualizácie, zrkadlenie a ako vylepšený každodenný príkaz na kopírovanie je veľmi rozšírené.

Tento balík poskytuje nástroj príkazového riadka rsync aj voliteľné funkcie démona.

Rsyslog
spoľahlivý démon na záznam správ systému a jadra
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog
ReleaseVersionArchitectures
sid8.2006.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.8.11-3+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security5.8.11-3+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
squeeze4.6.4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie8.4.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security8.4.2-1+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch8.24.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1901.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2006.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rsyslog:
adminlogging
interfacedaemon
roleprogram
works-withdb, logfile
Popcon: 128266 users (11411 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rsyslog je viacvláknová implementácia syslogd (systémového nástroja poskytujúceho podporu zaznamenávania správ) s vlastnosťami, medzi ktoré patria:

 • spoľahlivý syslog cez TCP, SSL/TLS a RELP
 • vyrovnávacia disková pamäť na požiadanie
 • upozornenia emailom
 • zápis do databáz MySQL alebo PostgreSQL (prostredníctvom samostatných výstupných modulov)
 • zoznamy povolených odosielateľov
 • filtrovanie podľa ľubovoľnej časti správy syslog
 • kompresia správy on-the-wire
 • jemné riadenie výstupného formátu
 • failover na záložné ciele
 • šifrované relé syslog

Je to predvolený syslogd na systémoch Debian.

Screen
multiplexer terminálu s emuláciou terminálu VT100/ANSI
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package screen
ReleaseVersionArchitectures
wheezy4.1.0~20120320gitdb59704-7+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie-security4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.0.3-14amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security4.1.0~20120320gitdb59704-7+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
buster4.6.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.5.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package screen:
hardwareinput:keyboard
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 27138 users (1391 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Screen je multiplexer terminálu, ktorý spúšťa niekoľko oddelených „obrazoviek” na jedinom fyzickom znakovom termináli. Každý virtuálny terminál emuluje DEC VT100 plus niekoľko funkcií ANSI X3.64 a ISO 2022. Relácie screen je možné odpojiť a neskôr znova pripojiť k inému terminálu.

Screen tiež podporuje celú novú množinu funkcií. Niektoré z nich sú: konfigurovateľný preklad vstupu a výstupu, podpora sériového portu, konfigurovateľný záznam a podpora viacerých používateľov.

The package is enhanced by the following packages: byobu iselect liquidprompt
Other screenshots of package screen
VersionURL
4.0.3-11https://screenshots.debian.net/screenshots/000/000/023/large.png
Screenshots of package screen
Smartmontools
riadenie a monitorovanie úložných systémov pomocou S.M.A.R.T.
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package smartmontools
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.5+svn4324-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze5.39.1+svn3124-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie6.3+svn4002-2amd64,armel,armhf,i386
buster6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.41+svn3365-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package smartmontools:
adminconfiguring, monitoring
hardwarestorage
interfacecommandline, daemon
roleprogram
usechecking, monitor
works-withmail
Popcon: 25700 users (833 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík smartmontools obsahuje dva nástroje (smartctl a smartd) na riadenie a monitorovanie úložných systémov pomocou Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology System (S.M.A.R.T.), ktorý má väčšina moderných ATA a SCSI diskov zabudovaný. Je odvodený od balíka smartsuite a obsahuje podporu diskov ATA/ATAPI-5. Mal by bežať na akomkoľvek modernom linuxovom systéme.

Strace
nástoj na trasovanie systémových volaní
Maintainer: Steve McIntyre
Versions of package strace
ReleaseVersionArchitectures
sid5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.26-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.5.20-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch4.15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.9-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.5.20-2.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.8
Debtags of package strace:
adminmonitoring
develdebugger
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 3481 users (985 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

strace je nástroj na trasovanie systémových volaní, t.j. ladiaci nástroj, ktorý vypisuje zoznam všetkých systémových volaní, ktoré sledovaný proces vykonal. Proces nie je potrebné prekompilovať, aby ho bolo možné sledovať, preto ho môžete používať na binárnych súboroch, ku ktorým nemáte zdrojový kód.

Systémové volania a signály sú udalosti, ktoré sa dejú na rozhraní používateľského priestoru a jadra. Podrobné preskúmanie tejto hranice je užitočné na izoláciu chýb, kontrolu správnosti a pokusy zachytiť hazardy.

Screenshots of package strace
Sysfsutils
sysfs query tool and boot-time setup
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package sysfsutils
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0+repack-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0+repack-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0+repack-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.0+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.0+repack-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.1.0+repack-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.1.0+repack-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package sysfsutils:
adminconfiguring, filesystem
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 205 users (157 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The sysfs is a virtual file system found in Linux kernels 2.5+ that provides a tree of system devices. This package provides the program 'systool' to query it, which can be used to list devices by bus, class, and topology.

In addition this package ships a configuration file /etc/sysfs.conf which allows one to conveniently set sysfs attributes at system bootup (via an init script).

Tcpdump
analyzátor sieťovej premávky
Maintainer: Romain Francoise
Versions of package tcpdump
ReleaseVersionArchitectures
wheezy4.3.0-1+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid4.9.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.9.3-1~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.3-1~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.9.3-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.9.3-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.9.3-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security4.9.2-1~deb7u1amd64,armel,armhf,i386
jessie4.9.2-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.9.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.1.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package tcpdump:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 3685 users (1298 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento program vám umožňuje analyzovať sieťovú premávku. tcpdump dokáže skúmať IPv4, ICMPv4, IPv6, ICMPv6, UDP, TCP, SNMP, AFS, BGP, RIP, PIM, DVMRP, IGMP, SMB, OSPF, NFS a mnohé ďalšie typy paketov.

Je možné ho použiť na výpis hlavičiek paketov na sieťovom rozhraní a filtrovať pakety, ktoré nezodpovedajú zadanému výrazu. Tento nástroj môžete použiť pri hľadaní sieťových problémov, na zistenie útokov alebo pri monitorovaní siete.

The package is enhanced by the following packages: pcapfix
Screenshots of package tcpdump
Tcptraceroute
implementácia traceroute používajúca pakety TCP
Maintainer: Martin Zobel-Helas
Versions of package tcptraceroute
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5beta7+debian-4amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.5beta7+debian-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.5beta7+debian-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tcptraceroute:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking
works-withnetwork-traffic
Popcon: 401 users (48 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tradičnejší traceroute(8) posiela buď pakety UDP alebo ICMP ECHO s TTL jedna a inkrementuje TTL až do dosiahnutia cieľa. Vypísaním brán po ceste, ktoré generujú správy o prekročení časového limitu ICMP, dokáže určiť, akou cestou putujú pakety na ceste k cieľu.

Problém je, že pri veľkom rozšírení firewallov na modernom internete väčšina paketov, ktoré traceroute(8) posiela skončí odfiltrovaných, kvôli čomu je nemožné úplne zmapovať cestu k cieľu. V mnohých prípadoch však tieto firewally povolia pakety TCP smerom dnu na špecifických portoch, na ktorých počúvajú počítače za firewallom. Poslaním paketov TCP SYN namiesto UDP alebo ICMP ECHO dokáže tcptraceroute obísť väčšinu bežných firewallov.

Vim
Vi IMproved - rozšírený editor vi
Versions of package vim
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-security7.3.547-7+deb7u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security7.4.488-7+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie7.4.488-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
wheezy7.3.547-7amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze7.2.445+hg~cb94c42c0e1a-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid8.2.0716-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2.0716-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1.0875-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
upstream8.2.1405
Debtags of package vim:
develeditor
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
useediting
works-withtext, unicode
Popcon: 21066 users (2540 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Vim je takmer kompatibilná verzia unixového editora Vi.

Boli pridané mnohé nové vlastnosti: viacúrovňový návrat zmien, zvýrazňovanie syntaxe, história príkazového riadka, online pomocník, dopĺňanie názvov súborov, blokové operácie, skladanie, podpora Unicode atď.

Tento balík obsahuje verziu vim skompilovanú s pomerne štandardnou množinou vlastností. Tento balík neposkytuje grafické používateľské rozhranie pre vim. Ak potrebujete viac (alebo menej), pozrite sa na ostatné balíky vim-*.

The package is enhanced by the following packages: halibut notmuch tpp vim-latexsuite vim-scripts

Official Debian packages with lower relevance

Apticron
jednoduchý nástroj na poslanie emailu o čakajúcich aktualizáciách balíkov - verzia cron
Versions of package apticron
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.57all
sid1.2.3+nmu1all
wheezy1.1.55all
squeeze1.1.42all
bullseye1.2.3+nmu1all
stretch1.1.61all
buster1.2.1all
Debtags of package apticron:
adminpackage-management
networkserver
roleprogram
suitedebian
usemonitor
works-withmail
Popcon: 2853 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apticron je jednoduchý skript, ktorý posiela denné emaily o čakajúcich aktualizáciách balíkov ako bezpečnostné aktualizácie, pričom správne pracuje s balíkmi podržanými v dselect aj aptitude.

Cpqarrayd
monitoring tool for HP (Compaq) SmartArray controllers
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package cpqarrayd
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.3-3amd64,armel,armhf,i386
buster2.3.6amd64,i386
sid2.3.6amd64,i386
bullseye2.3.6amd64,i386
wheezy2.3-1.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.3.5amd64,i386
Debtags of package cpqarrayd:
adminmonitoring
hardwarestorage
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 50 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

cpqarrayd is a userspace monitoring daemon for HP (Compaq) SmartArray hardware RAID controllers. These controllers usually come built-in to ProLiant, or as a PCI card for ProLiant or Integrity systems. This daemon reports status changes in the disk array to syslog and, optionally, to a snmp trap host.

The default is to only log to the syslog. You can specify traphosts with the -t parameter at the commandline. Multiple traphosts are allowed.

This tool works with the SmartArray drivers found in Linux kernels (cciss and ida drivers).

Cron-apt
automatické aktualizovanie balíkov pomocou apt-get
Maintainer: Ola Lundqvist
Versions of package cron-apt
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.13.0all
squeeze0.8.2all
wheezy0.9.1all
jessie0.9.2all
buster0.13.0all
stretch0.10.0all
sid0.13.0all
Debtags of package cron-apt:
adminautomation, package-management
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usedownloading
works-withsoftware:package
Popcon: 4075 users (80 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Obsahuje nástroj, ktorý sa v pravidelných intervaloch spúšťa pomocou cronu. Štandardne iba aktualizuje zoznam dostupných balíkov stiahne nové balíky bez toho aby ich inštaloval. Môžete pomocou neho spúšťať ľubovoľné operácie, ktoré sa dajú robiť pomocou apt-get (alebo aptitude).

Voliteľne môže posielať email správcovi systému pri výskyte chýb, posielať záznam do syslogu alebo do samostatného súboru so záznamom.

Pamätajte, že tento nástroj môže byť bezpečnostným rizikom, takže by ste ho nemali nastavovať, aby robil viac ako je nutné. Automatická aktualizácia všetkých balíkov sa NEODPORÚČA ak nemáte kontrolu na zdrojom balíkov.

Debian-goodies
Small toolbox-style utilities for Debian systems
Versions of package debian-goodies
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.63all
squeeze0.53all
wheezy0.61all
stretch0.69.1all
buster0.84all
bullseye0.86all
sid0.86all
Debtags of package debian-goodies:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usesearching
works-withbugs, software:package
Popcon: 1260 users (337 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

These programs are designed to integrate with standard shell tools, extending them to operate on the Debian packaging system.

 dglob - Generate a list of package names which match a pattern
     [dctrl-tools, apt*, apt-file*, perl*]
 dgrep - Search all files in specified packages for a regex
     [dctrl-tools, apt-file (both via dglob)]

These are also included, because they are useful and don't justify their own packages:

 check-enhancements
      - find packages which enhance installed packages [apt,
        dctrl-tools]
 checkrestart
      - Help to find and restart processes which are using old versions
       of upgraded files (such as libraries) [python3, procps, lsof*]
 debget   - Fetch a .deb for a package in APT's database [apt]
 debman   - Easily view man pages from a binary .deb without extracting
       [man, apt* (via debget)]
 debmany  - Select manpages of installed or uninstalled packages [man |
       sensible-utils, whiptail | dialog | zenity, apt*, konqueror*,
       xdg-utils*]
 dhomepage - Open homepage of a package in a web browser [dctrl-tools,
       sensible-utils*, www-browser* | x-www-browser*]
 dman    - Fetch manpages from online manpages.debian.org service [curl,
       man, lsb-release*]
 dpigs   - Show which installed packages occupy the most space
       [dctrl-tools]
 find-dbgsym-packages
      - Get list of dbgsym packages from core dump or PID. [dctrl-tools,
       elfutils, libfile-which-perl, libipc-system-simple-perl,
       libfile-slurper-perl]
       Usage of the --ssh option requires openssh-client.
       Usage of the --deb option requires equivs.
 popbugs  - Display a customized release-critical bug list based on
       packages you use (using popularity-contest data) [python3,
       popularity-contest]
 which-pkg-broke
      - find which package might have broken another [python3, apt]
 which-pkg-broke-build
      - find which package might have broken the build of another
       [python3 (via which-pkg-broke), apt]

Package name in brackets denote (non-essential) dependencies of the scripts. Packages names with an asterisk ("*") denote optional dependencies, all other are hard dependencies.

Hard dependencies of single tools are listed in the Recommends field of the package and optional dependencies of single tools in the Suggests field -- as common with many "collection" style Debian packages.

Debsecan
analyzátor bezpečnosti Debianu
Maintainer: Florian Weimer
Versions of package debsecan
ReleaseVersionArchitectures
sid0.4.20.1all
jessie0.4.17all
stretch0.4.19~deb9u1all
wheezy-security0.4.16+nmu1+deb7u1all
wheezy0.4.16+nmu1all
squeeze0.4.14all
buster0.4.19all
bullseye0.4.20.1all
Debtags of package debsecan:
adminmonitoring
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, scanning
works-withsoftware:package
Popcon: 1866 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

debsecan je nástroj na tvorbu zoznamu zraniteľností konkrétnej inštalácie Debianu. debsecan beží na hostiteľovi, ktorý sa má skontrolovať a sťahuje informácie o zraniteľnostiach z internetu. Môže poslať email pri objavení nových zraniteľností alebo pri dostupnosti bezpečnostných aktualizácií.

Dpt-i2o-raidutils
Adaptec I2O hardware RAID management utilities
Versions of package dpt-i2o-raidutils
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.0.6-11amd64,armel,i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.0.6-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.0.6-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.6-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.6-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.0.6-19amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package dpt-i2o-raidutils:
hardwarestorage
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Suite of programs to manage some I2O-compliant RAID controllers; in particular some Adaptec hardware; to be very specific those using the dpt_i2o kernel module or CONFIG_SCSI_DPT_I2O driver, or (for more recent kernels) the i2o_block and i2o_config modules, or CONFIG_I2O_BLOCK and CONFIG_I2O_CONFIG drivers. One can create/delete a RAID array, add/remove a hot spare drive to/from an array, activate/silence the alarm, and query array/disk status.

Emacs
editor GNU Emacs - metabalík
Maintainer: Rob Browning
Versions of package emacs
ReleaseVersionArchitectures
wheezy45.0all
squeeze-security23.2+1-7+squeeze1all
jessie46.1all
stretch46.1all
squeeze23.2+1-7+squeeze1all
bullseye26.3+1-2all
buster26.1+1-3.2+deb10u1all
sid26.3+1-2all
Debtags of package emacs:
develeditor
roledummy, metapackage
suiteemacs, gnu
useediting
Popcon: 423 users (182 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Emacs je rozšíriteľný samodokumentujúci textový editor. Toto je metabalík, ktorý bude vždy závisieť od najnovšieho odporúčaného vydania Emacs (momentálne emacs-gtk).

The package is enhanced by the following packages: elpa-ac-rtags elpa-ace-link elpa-ace-popup-menu elpa-ace-window elpa-adaptive-wrap elpa-ag elpa-agda2-mode elpa-aggressive-indent elpa-anzu elpa-apache-mode elpa-apiwrap elpa-assess elpa-async elpa-atomic-chrome elpa-ats2-mode elpa-auto-dictionary elpa-avy elpa-avy-menu elpa-bar-cursor elpa-beacon elpa-beginend elpa-bind-chord elpa-bind-key elpa-bind-map elpa-bm elpa-boxquote elpa-browse-kill-ring elpa-bug-hunter elpa-buttercup elpa-char-menu elpa-cider elpa-clojure-mode elpa-clojure-mode-extra-font-locking elpa-closql elpa-clues-theme elpa-color-theme-modern elpa-company elpa-company-lsp elpa-company-rtags elpa-concurrent elpa-counsel elpa-csv-mode elpa-ctable elpa-cycle-quotes elpa-db elpa-debian-el elpa-debpaste elpa-deferred elpa-deft elpa-devscripts elpa-dictionary elpa-diff-hl elpa-diffview elpa-diminish elpa-dimmer elpa-dired-du elpa-dired-quick-sort elpa-dired-rsync elpa-discover-my-major elpa-dockerfile-mode elpa-dpkg-dev-el elpa-dumb-jump elpa-ebib elpa-ediprolog elpa-editorconfig elpa-el-mock elpa-el-x elpa-elfeed elpa-elfeed-web elpa-elisp-refs elpa-elisp-slime-nav elpa-elm-mode elpa-elpy elpa-emacsql elpa-emacsql-mysql elpa-emacsql-psql elpa-emacsql-sqlite elpa-emacsql-sqlite3 elpa-engine-mode elpa-epc elpa-epl elpa-eproject elpa-ert-async elpa-ert-expectations elpa-esh-help elpa-eshell-bookmark elpa-eshell-git-prompt elpa-eshell-prompt-extras elpa-eshell-up elpa-eshell-z elpa-esup elpa-esxml elpa-evil elpa-evil-paredit elpa-exec-path-from-shell elpa-expand-region elpa-eyebrowse elpa-f elpa-faceup elpa-fill-column-indicator elpa-find-file-in-project elpa-flx elpa-flx-ido elpa-flycheck elpa-flycheck-package elpa-flycheck-rtags elpa-folding elpa-fountain-mode elpa-fsm elpa-geiser elpa-ggtags elpa-ghub elpa-ghub+ elpa-git-annex elpa-git-commit elpa-git-messenger elpa-git-modes elpa-git-timemachine elpa-gitattributes-mode elpa-gitconfig-mode elpa-gitignore-mode elpa-gitlab-ci-mode elpa-gnuplot-mode elpa-golden-ratio elpa-goo elpa-goto-chg elpa-graphql elpa-graphviz-dot-mode elpa-haskell-tab-indent elpa-helm elpa-helm-ag elpa-helm-core elpa-helm-org elpa-helm-projectile elpa-helm-rtags elpa-helm-virtualenvwrapper elpa-helpful elpa-highlight-indentation elpa-highlight-numbers elpa-hl-todo elpa-ht elpa-htmlize elpa-hungry-delete elpa-hydra elpa-ibuffer-projectile elpa-ibuffer-vc elpa-ido-completing-read+ elpa-ido-ubiquitous elpa-ido-vertical-mode elpa-iedit elpa-imenu-list elpa-initsplit elpa-irony elpa-ivy elpa-ivy-hydra elpa-ivy-rtags elpa-jabber elpa-jedi elpa-jedi-core elpa-jinja2-mode elpa-js2-mode elpa-key-chord elpa-kv elpa-let-alist elpa-linum-relative elpa-load-relative elpa-loop elpa-lsp-haskell elpa-lsp-mode elpa-lsp-ui elpa-lv elpa-m-buffer elpa-magit elpa-magit-annex elpa-magit-forge elpa-magit-popup elpa-magit-todos elpa-magithub elpa-mailscripts elpa-makey elpa-markdown-mode elpa-markdown-toc elpa-memoize elpa-meson-mode elpa-message-templ elpa-migemo elpa-minimap elpa-mocker elpa-modus-themes elpa-monokai-theme elpa-move-text elpa-muse elpa-mutt-alias elpa-muttrc-mode elpa-neotree elpa-no-littering elpa-noflet elpa-nose elpa-nov elpa-olivetti elpa-openwith elpa-org elpa-org-bullets elpa-org-roam elpa-orgalist elpa-ox-texinfo+ elpa-package-lint elpa-package-lint-flymake elpa-paredit elpa-paredit-everywhere elpa-parent-mode elpa-parsebib elpa-pcre2el elpa-persist elpa-persp-projectile elpa-perspective elpa-pg elpa-php-mode elpa-pip-requirements elpa-pkg-info elpa-pod-mode elpa-pointback elpa-popup elpa-pos-tip elpa-powerline elpa-project elpa-projectile elpa-ps-ccrypt elpa-puppet-mode elpa-py-autopep8 elpa-py-isort elpa-python-environment elpa-pyvenv elpa-qml-mode elpa-queue elpa-racket-mode elpa-rainbow-delimiters elpa-rainbow-identifiers elpa-rainbow-mode elpa-recursive-narrow elpa-redtick elpa-restart-emacs elpa-rich-minority elpa-rtags elpa-rust-mode elpa-s elpa-seq elpa-sesman elpa-session elpa-shut-up elpa-simple-httpd elpa-smart-mode-line elpa-smart-mode-line-powerline-theme elpa-smeargle elpa-smex elpa-sml-mode elpa-solarized-theme elpa-spinner elpa-suggest elpa-super-save elpa-swiper elpa-sxiv elpa-system-packages elpa-systemd elpa-tabbar elpa-transient elpa-transmission elpa-treepy elpa-tuareg elpa-undercover elpa-undo-tree elpa-use-package elpa-use-package-chords elpa-use-package-ensure-system-package elpa-uuid elpa-vala-mode elpa-vc-fossil elpa-verbiste elpa-vimish-fold elpa-virtualenvwrapper elpa-visual-fill-column elpa-visual-regexp elpa-wc-mode elpa-web-mode elpa-websocket elpa-weechat elpa-wgrep elpa-wgrep-ack elpa-wgrep-ag elpa-wgrep-helm elpa-which-key elpa-with-editor elpa-with-simulated-input elpa-world-time-mode elpa-writegood-mode elpa-ws-butler elpa-xcite elpa-xcscope elpa-xml-rpc elpa-xr elpa-yaml-mode elpa-yasnippet elpa-zenburn-theme elpa-ztree elpa-zzz-to-char emms expand-region-el liquidsoap-mode notmuch rabbit-mode rail vala-mode-el
Gdb
GNU Debugger
Versions of package gdb
ReleaseVersionArchitectures
wheezy7.4.1+dfsg-0.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze7.0.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster8.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7.1+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
stretch7.12-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gdb:
develdebugger, lang:c, lang:c++, lang:fortran, lang:java
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 2770 users (1348 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GBD je nástroj na ladenie zdrojového kódu schopný prerušiť programy na určenom riadku, zobrazovať hodnoty premenných a určiť, kde sa vyskytli chyby. V súčasnosti podporuje jazyky C, C++, D, Objective-C, Fortran, Java, OpenCL C, Pascal, assembler, Modula 2, Go a Ada. Nutnosť pre každého seriózneho programátora.

The package is enhanced by the following packages: monodevelop-debugger-gdb
Screenshots of package gdb
Isag
ISAG pre sysstat
Maintainer: Robert Luberda
Versions of package isag
ReleaseVersionArchitectures
stretch11.4.3-2all
wheezy10.0.5-1all
squeeze9.0.6.1-2all
bullseye12.3.3-1all
sid12.3.3-1all
buster12.0.3-2all
jessie11.0.1-1all
upstream12.4.0
Debtags of package isag:
adminaccounting, logging
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
usemonitor
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 39 users (54 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje príkaz isag (Interactive System Activity Grapher for sysstat), ktorý graficky zobrazuje dáta uložené v binárnych záznamoch, ktoré tvorí sar (z balíka sysstat).

Kexec-tools
nástroje na podporu rýchlych reštartov kexec
Maintainer: Khalid Aziz
Versions of package kexec-tools
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.0.1-4amd64,armel,i386,ia64,powerpc,s390
wheezy2.0.3-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,powerpc,s390
jessie2.0.7-5amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.20-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.20-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kexec-tools:
adminboot
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 205 users (132 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tento balík obsahuje nástroje na načítanie jadra do pamäte a „reštartovanie“ priamo do tohto jadra pomocou volania systému kexec, čím obídete normály proces reštartu.

The package is enhanced by the following packages: molly-guard
Mpt-status
zistenie stavu RAID z mpt (a iných) hardvérových radičov RAID
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package mpt-status
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.2.0-7amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390x,sparc
sid1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.0-8amd64,armel,armhf,i386
buster1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.0-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,sparc
Debtags of package mpt-status:
roleprogram
Popcon: 2594 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Nástorj mpt-status slúži na zisťovanie bežiacej konfigurácie a stavu HBA zaradení LSI SCSI. mpt-status vám umožňuje monitorovať zdravie a stav vašej konfigurácie RAID.

Nvram-wakeup
Read/write the WakeUp time from/to the BIOS
Maintainer: Debian VDR Team
Versions of package nvram-wakeup
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.1-4amd64,i386
sid1.1-4amd64,i386
stretch1.1-4amd64,i386
buster1.1-4amd64,i386
squeeze1.1-1amd64,i386
wheezy1.1-1amd64,i386
jessie1.1-1amd64,i386
Debtags of package nvram-wakeup:
hardwarepower
roleprogram
scopeutility
Popcon: 6 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nvram-wakeup can read and write the wake up time in the BIOS (via /dev/nvram on recent 2.4.x kernels or direct I/O port access). On this wake up time the computer will be powered on automatically from the soft-off state. For the video disc recorder VDR, nvram-wakeup installs a hook script, that allows VDR to set a wake up time, when it powers down.

Popularity-contest
automatické hlasovanie za vaše obľúbené balíky
Versions of package popularity-contest
ReleaseVersionArchitectures
sid1.70all
bullseye1.70all
buster1.67all
squeeze1.49all
wheezy1.56all
jessie1.61all
stretch1.64all
Debtags of package popularity-contest:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usetransmission
works-withsoftware:package
Popcon: 172580 users (9998 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík popularity-contest (súťaž popularity) pripraví úlohu cron, ktorá bude periodicky anonymne oznamovať vývojárom Debianu najpoužívanejšie balíky na tomto systéme.

Tieto informácie pomáhajú Debianu pri rozhodnutiach ako ktoré balíky by sa mali nachádzať na prvom inštalačnom CD. Tiež pomáha Debianu zlepšovať budúce verzie distribúcie tak, že najpopulárnejšie balíky budú predinštalované pre nových používateľov.

Raidutils
Transition Package, raidutils to dpt-i2o-raidutils
Versions of package raidutils
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.0.6-11amd64,armel,i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.0.6-23all
bullseye0.0.6-23all
buster0.0.6-22all
stretch0.0.6-21all
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.0.6-19amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package raidutils:
adminconfiguring, filesystem
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Adaptec I2O RAID hardware utilities package has been renamed. This dummy dependency package helps transition from raidutils to dpt-i2o-raidutils.

Rsyslog-doc
documentation for rsyslog
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog-doc
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.6.4-2all
jessie8.4.1-1all
sid8.2006.0-1all
buster8.1901.0-1all
stretch8.24.0-1all
wheezy5.8.11-3+deb7u2all
wheezy-security5.8.11-3+deb7u2all
bullseye8.2006.0-1all
Debtags of package rsyslog-doc:
adminlogging
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains detailed HTML documentation for rsyslog.

It describes the general configuration file syntax for filters, actions, templates, etc, and has detailed information for all available configuration directives.

Valgrind
platforma na inštrumentáciu na zostavovanie dynamických analytických nástrojov
Maintainer: Alessandro Ghedini
Versions of package valgrind
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.6.0~svn11254+nmu1amd64,i386,powerpc
wheezy3.7.0-6amd64,armel,armhf,i386,powerpc,s390x
jessie3.10.0-4amd64,armhf,i386
stretch3.12.0~svn20160714-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.14.0-3amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.16.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.16.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package valgrind:
devellang:c, lang:c++, profiler, testing-qa
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withsoftware:running
Popcon: 1169 users (596 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Valgrind je systém na ladenie a profilovanie programov v Linuxe. Pomocou tohto balíka nástrojov môžete automaticky zisťovať mnohé chyby v správy pamäte a behu vo vláknach, vyhnúť sa hodinám frustrujúceho lovenia chýb a zvýšiť stabilitu vašich programov. Tiež môžete podrobne profilovať vaše programy a tým ich zrýchliť a tiež použiť Valgrind na tvorbu nových nástrojov.

Distribúcia Valgrind momentálne obsahuje šesť nástrojov v produkčnej kvalite:

 • detektor chýb pamäte (Memcheck)
 • dva detektory chýb behu vo vláknach (Helgrind a DRD)
 • profilovací nástroj využitia vyrovnávacej pamäte a predpovedania vetvenia (Cachegrind)
 • profilovací nástroj využitia vyrovnávacej pamäte a predpovedania vetvenia s grafm volaní (Callgrind)
 • profilovací nástroj haldy (Massif) Tiež obsahuje tri experimentálne nástroje:

 • detektor pretečenia zásobníka / globálnych polí (SGCheck)

 • druhý profilovací nástroj haldy, ktorý skúma ako sú využité bloky haldy (DHAT)
 • generátor vektorov základných blokov SimPoint (BBV)
Screenshots of package valgrind
Wireshark
analyzátor sieťovej premávky - metabalík
Maintainer: Balint Reczey
Versions of package wireshark
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.12.1+g01b65bf-4+deb8u19amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.2.11-6+squeeze14amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze-security1.2.11-6+squeeze14amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye3.2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.6.7-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.6.7-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.6.8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.2-5wheezy18amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-proposed-updates1.12.1+g01b65bf-4+deb8u6~deb7u1amd64
wheezy-security1.12.1+g01b65bf-4+deb8u6~deb7u11amd64,armel,armhf,i386
jessie1.12.1+g01b65bf-4+deb8u14amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package wireshark:
adminmonitoring
interfacex11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useanalysing, monitor
works-withnetwork-traffic
x11application
Popcon: 69 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wireshark je analyzátor premávky na sieti alebo „sniffer“ pre unixové systémy. Wireshark dokáže dekódovať množstvo protokolov (príliš mnoho aby sa tu dal uviesť zoznam).

Toto je metabalík Wireshark.

The package is enhanced by the following packages: pcapfix
Other screenshots of package wireshark
VersionURL
2.6.8-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/035/large.png
Screenshots of package wireshark
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 193693