Debian Edu Project
Summary
Common
Podstawowe pakiety edukacyjne Debiana

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach Debiana Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Common packages

Official Debian packages with high relevance

arping
Wysyła żądania (pingi) poprzez IP i/lub ARP (na adres MAC)
Versions of package arping
ReleaseVersionArchitectures
buster2.19-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.21-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.14-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 497 users (242 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Narzędzie arping wysyła żądania ARP i/lub ICMP do danego komputera i wyświetla odpowiedzi. Komputer może być określony poprzez swoją nazwę, adres IP lub adres MAC.

Screenshots of package arping
bc
GNU bc - język kalkulatora z dowolną precyzją
Maintainer: Ryan Kavanagh
Versions of package bc
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.07.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.06.95-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.06.95-9amd64,armel,armhf,i386
sid1.07.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.07.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package bc:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
Popcon: 96190 users (14193 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU bc jest interaktywnym językiem algebraicznym z dowolną precyzją, który spełnia standard szkicowy POSIX 1003.2. Wśród wielu rozszerzeń są wieloliterowe nazwy zmiennych, wyrażenie `else' oraz pełne wyrażenia Boolowskie. GNU bc nie wymaga oddzielnego programu GNU dc.

Screenshots of package bc
cifs-utils
Narzędzia do Common Internet File System
Versions of package cifs-utils
ReleaseVersionArchitectures
buster-security6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
sid7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch-security6.7-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.11-3.1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security6.11-3.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cifs-utils:
adminfilesystem, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitesamba
Popcon: 7099 users (3221 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Protokół SMB/CIFS zapewnia wsparcie dla wieloplatformowego współdzielenia plików z Microsoft Windows, OS X i innymi systemami uniksowymi.

Pakiet dostarcza narzędzi do zarządzania punktami montowań sieciowych systemów plików CIFS.

command-not-found
Sugeruje instalację pakietów w interaktywnych sesjach bash
Versions of package command-not-found
ReleaseVersionArchitectures
trixie23.04.0-1all
jessie0.2.38-1all
stretch0.2.38-4all
buster18.04.5-1all
bullseye20.10.1-1+deb11u1all
sid23.04.0-1all
bookworm23.04.0-1all
Debtags of package command-not-found:
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
Popcon: 2335 users (62 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet instaluje narzędzie aktywowane przez command_not_found, które wyszukuje programy aktualnie nie zainstalowane, ale dostępne w repozytoriach.

convmv
Narzędzie do konwersji kodowania znaków w nazwach plików
Versions of package convmv
ReleaseVersionArchitectures
buster2.05-1all
jessie1.12-2all
stretch2.0-1all
sid2.05-1.1all
trixie2.05-1.1all
bookworm2.05-1.1all
bullseye2.05-1.1all
Debtags of package convmv:
develi18n
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withfile
Popcon: 128 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program convmv potrafi zmienić kodowanie znaków w nazwie pliku, drzewa katalogów lub wszystkich plików na danym systemie plików. Konwertuje jedynie kodowanie znaków w nazwach plików, pomijając zawartość plików. Jego specjalną funkcją jest obsługa dowiązań symbolicznych: jeżeli konwertowane jest kodowanie znaków w nazwie dowiązania symbolicznego, kodowanie znaków w nazwie pliku docelowego również zostanie zmienione.

Możliwe jest również konwertowanie do UTF-8 tych katalogów, których nazwy już są częściowo zapisane w tym kodowaniu.

Słowa kluczowe: rename (zmiana nazwy), move (przenoszenie).

debconf-utils
Narzędzia do konfiguracji debconf
Maintainer: Debconf Developers
Versions of package debconf-utils
ReleaseVersionArchitectures
buster1.5.71+deb10u1all
bookworm1.5.82all
trixie1.5.86all
sid1.5.86all
jessie1.5.56+deb8u1all
stretch1.5.61all
bullseye1.5.77all
Debtags of package debconf-utils:
adminconfiguring
develdebian
interfacecommandline
roleprogram
suitedebian
useconfiguring
Popcon: 1680 users (831 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera małe programy dla deweloperów debconf.

debian-edu-config
Pliki konfiguracyjne do systemów Debian Edu (Skolelinux).
Versions of package debian-edu-config
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.818+deb8u2all
sid2.12.44all
trixie2.12.44all
bookworm2.12.44~deb12u1all
jessie-security1.818+deb8u3all
stretch1.929+deb9u4all
stretch-security1.929+deb9u5all
bullseye2.11.56+deb11u4all
bullseye-security2.11.56+deb11u3all
buster-security2.10.65+deb10u8all
buster2.10.65+deb10u8all
Popcon: 96 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Instaluje pliki konfiguracyjne cfengine, które mają być używane przez maszyny skonfigurowane jako część sieci Debian Edu (Skolelinux). Debian Edu jest częścią Debian Pure Blend.

debian-edu-doc-en
English documentation from the Debian Edu project
Versions of package debian-edu-doc-en
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.6~20170429+deb8u4all
bullseye2.11.26+deb11u1all
stretch1.921~20170603+deb9u3all
bookworm2.12.23~deb12u1all
trixie2.12.23all
sid2.12.24all
buster2.10.19~deb10u1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The English version of the manual for the Bookworm and Bullseye based releases of the Debian Edu / Skolelinux project is included in this package.

Debian Edu is a Debian project to make the best distribution for educational purposes. Skolelinux is the name of the Debian Pure Blend which is produced by the Debian Edu project.

debian-edu-doc-legacy-en
Legacy English documentation from the Debian Edu project
Versions of package debian-edu-doc-legacy-en
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.23all
bullseye2.11.26+deb11u1all
sid2.12.24all
bookworm2.12.23~deb12u1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The English version of the Audacity, Rosegarden and ITIL manuals are included in this package. Though outdated, still useful in parts.

Debian Edu is a Debian project to make the best distribution for educational purposes. Skolelinux is the name of the Debian Pure Blend which is produced by the Debian Edu project.

debian-edu-install
Ustawia wartości d-i, aby zainstalować Debiana Edu z mniejszą ilością pytań
Versions of package debian-edu-install
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.10all
stretch1.916all
jessie1.821+deb8u2all
sid2.12.10all
bullseye2.11.13all
buster2.10.21all
bookworm2.12.10~deb12u1all
Debtags of package debian-edu-install:
uitoolkitgtk
Popcon: 10 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet dostarcza domyślne odpowiedzi do pakietów używających debconf oraz konfiguruje usługi tak, aby były gotowe do pracy zaraz po instalacji.

Jest on częścią projektu Debian Edu.

Screenshots of package debian-edu-install
deborphan
Program potrafiący znaleźć nieużywane pakiety np. biblioteki
Versions of package deborphan
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7.28.8-0.1amd64,armel,armhf,i386
sid1.7.35amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.7.33amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.31amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7.35amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7.28.8-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.7.35amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package deborphan:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, organizing
works-withsoftware:package
Popcon: 1600 users (275 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

deborphan znajduje "osierocone" pakiety w systemie. Określa, które pakiety nie mają innych pakietów zależących od ich instalacji i pokazuje ich listę. Najbardziej przydatne jest to przy wyszukiwaniu bibliotek, ale może być stosowany do pakietów ze wszystkich sekcji.

Screenshots of package deborphan
dhcping
Program do pingowania usług DHCP
Maintainer: Boian Bonev
Versions of package dhcping
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-4.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package dhcping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 37 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

To małe narzędzie umożliwia administratorowi systemu wysyłanie zapytań DHCP w celu sprawdzenia, czy serwery DHCP nadal działają.

Screenshots of package dhcping
dmidecode
Dekoder tabeli SMBIOS/DMI
Versions of package dmidecode
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.4-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.0-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.12-3amd64,armhf,i386
buster3.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3-2amd64,arm64,armhf,i386
sid3.5-3amd64,arm64,armhf,i386,riscv64
trixie3.5-3amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package dmidecode:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
Popcon: 88462 users (24389 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dmidecode wyświetla informacje na temat sprzętu zapisane w BIOS-ie zgodnie ze standardem SMBIOS/DMI.

Informacje takie zwykle obejmują: producenta, nazwę modelu, numer seryjny, wersję BIOS-u, identyfikatory zasobów oraz wiele innych mniej lub bardziej przydatnych informacji o różnym stopniu wiarygodności, w zależności od producenta. Zazwyczaj będą to informacje dotyczące stanu wykorzystania gniazd procesora, gniazd rozszerzeń (np. AGP, PCI, ISA), gniazd modułów pamięci oraz wykazu portów I/O (np. szeregowych, równoległych, USB).

Należy pamiętać, że dane DMI okazują się zbyt mało wiarygodne, aby im bezwarunkowo ufać. Dmidecode nie skanuje sprzętu, a jedynie wyświetla informacje przekazane mu przez BIOS.

Other screenshots of package dmidecode
VersionURL
2.9-1.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5817/simage/large-59631425c8dd8b814438bb9be3d629bd.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16814/simage/large-7aeb19546e5b26f7dc8441d66197b5f5.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16816/simage/large-6aa64fda046494698fce5db7cbe2e367.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16815/simage/large-46a374b55111a711e847fa91e1ccf52f.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16811/simage/large-d5b3f937f5b757243e1e78edfaafe79b.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16812/simage/large-3780688010a3770c26444defd26c9da0.png
3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16813/simage/large-717f3cdd9bb3edd47c19d1481f2491f5.png
Screenshots of package dmidecode
etherwake
tool to send magic Wake-on-LAN packets
Maintainer: Pierre Blanc
Versions of package etherwake
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.09-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package etherwake:
adminboot, power-management
hardwarepower, power:acpi, power:apm
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
useconfiguring, transmission
Popcon: 292 users (74 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

WOL (Wake-on-LAN) is a standard that allows you to turn on a computer over an Ethernet connection. Computers with WOL-enabled network interface cards can be woken from sleep mode, or powered up from standby via a BIOS feature.

One feature that separates etherwake from other implementations is that it also supports WOL passwords.

ethtool
Przeglądanie lub zmienianie ustawień urządzeń sieci Ethernet
Versions of package ethtool
ReleaseVersionArchitectures
sid6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.16-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster4.19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ethtool:
adminhardware
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 22716 users (4178 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program ethtool może być używany do przeglądania i zmieniania ustawień (takich jak: szybkość, automatyczne wyznaczanie charakterystyk oraz przesyłanie sum kontrolnych) wielu urządzeń sieciowych, w szczególności urządzeń mających związek z siecią Ethernet.

finger
program podglądu informacji o użytkowniku
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package finger
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.17-15.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.17-15amd64,armel,armhf,i386
trixie0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.17-15.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package finger:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
works-withpeople
Popcon: 863 users (296 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

finger wyświetla informacje na temat użytkowników systemu.

fping
Wysyła pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hostów sieciowych
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package fping
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.10-2amd64,armel,armhf,i386
trixie5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usechecking, scanning
Popcon: 4722 users (354 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fping jest programem podobnym do ping, który wykorzystuje ICMP Echo Request (komunikat protokołu ICMP, który zawiera pakiet danych do hosta oraz żądanie ich odesłania) w celu określenia, czy docelowy host odpowiada. Fping różni się od ping tym, że można podać mu dowolną liczbę celów w wierszu poleceń lub dostarczyć je z pliku. Zamiast wysyłać żądania do jednego celu, i czekać na odpowiedź lub upływ ich ważności, fping wysyła pakiet ping i przechodzi do następnego celu (i tak w kółko).

gdebi
Proste narzędzie do przeglądania i instalowania plików deb - interfejs GNOME
Versions of package gdebi
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.9.5.7+nmu7all
stretch0.9.5.7+nmu1all
bullseye0.9.5.7+nmu5all
buster0.9.5.7+nmu3all
bookworm0.9.5.7+nmu6all
jessie0.9.5.5+nmu1all
sid0.9.5.7+nmu7all
Debtags of package gdebi:
adminpackage-management
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitedebian
uitoolkitgtk
usedownloading
works-withsoftware:package
x11application
Popcon: 2108 users (2675 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

Program gdebi pozwala na zainstalowanie lokalnych pakietów deb, znajdując i instalując ich zależności. Apt robi to samo, lecz tylko dla pakietów umiejscowionych zewnętrznie (http, ftp).

Pakiet jest również skanowany za pośrednictwem lintiana przed instalacją i istnieje możliwość, aby sprawdzić zarządzanie i dane składniki takiego pakietu.

Pakiet zawiera graficzny interfejs użytkownika.

gdebi-core
Proste narzędzie do instalowania plików deb
Versions of package gdebi-core
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.9.5.7+nmu7all
bullseye0.9.5.7+nmu5all
buster0.9.5.7+nmu3all
stretch0.9.5.7+nmu1all
jessie0.9.5.5+nmu1all
bookworm0.9.5.7+nmu6all
sid0.9.5.7+nmu7all
Debtags of package gdebi-core:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
works-withsoftware:package
Popcon: 7347 users (2429 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

gdebi pozwala na zainstalowanie lokalnych pakietów deb znajdując i instalując ich zależności. Apt robi to samo, lecz tylko dla pakietów umiejscowionych zewnętrznie (http, ftp).

Potrafi również rozwiązywać wbudowane zależności lokalnych plików debian/control.

Pakiet zawiera biblioteki i narzędzie wiersza poleceń.

htop
Interaktywna przeglądarka procesów
Maintainer: Daniel Lange
Versions of package htop
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.5-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package htop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 17808 users (5686 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Htop jest przeglądarką procesów opartą na ncursed, podobną do top, ale pozwalającą użytkownikowi na przewijanie listy pionowo i poziomo, aby mógł zobaczyć wszystkie procesy i ich pełne linie z poleceniami.

Zadania związane z procesami (zabijanie, zmiana priorytetu) mogą być wykonywane bez podawania ich PID-ów.

Other screenshots of package htop
VersionURL
3.0.5-5https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-8aab26eada457e39e95dd4534068e4b9.png
3.2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-fb386bc668430139cc4938fd8354e640.png
2.2.0-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18833/simage/large-c1c4ea50d60c63d5576c9ada3d01ddc1.png
0.8.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5071/simage/large-172f0e374550ea2186dae493b130acef.png
2.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/14778/simage/large-d920b64353ab9cb9f990c968682a65c1.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9521/simage/large-2750cb00b97d5b04614ca7db2790ab68.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9520/simage/large-f8f8f8520ddb4d7fd5836d5b62d18fcc.png
0.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/762/simage/large-ad4758931a17cd56d8233c10049e4e73.png
0.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/343/simage/large-eacf593fdba928b3fd5ba2cfe32de371.png
Screenshots of package htop
hwinfo
System identyfikacji sprzętu
Versions of package hwinfo
ReleaseVersionArchitectures
jessie21.6-1amd64,armel,armhf,i386
buster21.63-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie21.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid21.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental21.82-1.1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm21.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch21.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye21.72-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.2
Debtags of package hwinfo:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 2065 users (1316 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Hwinfo jest narzędziem do wykrywania sprzętu, używanym w SuSE Linux.

W Debian Edu (Skolelinux) hwinfo wykazywało lepsze wyniki niż discover podczas wykrywania myszy, klawiatury i monitora.

Hwinfo zbiera informacje na temat oprogramowania zainstalowanego w systemie. Między innymi libhd zawiera informacje na temat cdromu, napędu zip, dyskietki, dysków i partycji, karty sieciowej, karty graficznej, monitora, kamery, myszki, dźwięku, PPPoE, ISDN, modemu, drukarki, skanera, systemu BIOS, procesora, USB, pamięci i SMP.

Pakiet nie zawiera plików binarnych hwscan, hwscand i hwscanqueue. Jeśli ktoś uważa, że przynajmniej jeden z nich powinien być zawarty w pakiecie niech skontaktuje się z opiekunem pakietu na hwinfo@packages.debian.org.

iftop
Wyświetla informacje o wykorzystaniu przepustowości danego interfejsu sieciowego
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package iftop
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0~pre4-2amd64,armel,armhf,i386
buster1.0~pre4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0~pre4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0~pre4-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.0~pre4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iftop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 1686 users (819 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program iftop pokazuje wykorzystanie sieci w podobny sposób, jak top(1) pokazuje poziom użycia procesora. Nasłuchuje ruch sieciowy na danym interfejsie i wyświetla tabelę aktualnego wykorzystania przepustowości łącza między parami hostów. Program jest przydatny do udzielania odpowiedzi na pytanie "Dlaczego moje połączenie z Internetem jest tak wolne?"

Screenshots of package iftop
iotop
Prosty monitor we/wy podobny do top
Versions of package iotop
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6-42-ga14256a-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.6-42-ga14256a-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.6-24-g733f3f8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6-24-g733f3f8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6-42-ga14256a-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package iotop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 7664 users (893 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

iotop pokazuje wykorzystanie wejścia/wyjścia (we/wy) w podobny sposób, jak top(1) pokazuje poziom użycia procesora. Przekazywane przez jądro Linuksa informacje o we/wy są wyświetlane jako tabela bieżącego użycia we/wy przez procesy systemu. Program jest przydatny do odpowiedzi na pytanie "Co tak bardzo mieli moim dyskiem?".

iotop działa wyłącznie z jądrem Linux 2.6.20 lub wyższym, zbudowanym z włączonymi opcjami konfiguracyjnymi CONFIG_TASKSTATS, CONFIG_TASK_DELAY_ACCT, CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING i CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS.

iproute2
Narzędzia do kontrolowania sieci i ruchu w niej
Versions of package iproute2
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports5.10.0-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.16.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch4.9.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports4.20.0-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports6.1.0-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.20.0-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie6.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports6.7.0-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 175083 users (19640 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet iproute2 stanowi zbiór narzędzi do kontrolowania sieci i ruchu w niej.

Narzędzia te komunikują się z jądrem Linux poprzez interfejs (rt)netlink, zapewniając zaawansowane funkcje, których nie można było uzyskać za pomocą tradycyjnych narzędzi sieciowych ifconfig czy route.

iputils-arping
Tool to send ICMP echo requests to an ARP address
Maintainer: Noah Meyerhans
Versions of package iputils-arping
ReleaseVersionArchitectures
sid20240117-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie20121221-5amd64,armel,armhf,i386
stretch20161105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20180629-2+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20210202-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20221126-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20240117-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package iputils-arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 757 users (395 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The arping command acts like the standard ping command except it pings a machine by its ARP address instead of its IP address. It is typically used to locate a machine if its hardware address is known but its IP address is unknown

Screenshots of package iputils-arping
less
Program do stronicowania plików, podobny do more
Maintainer: Milan Kupcevic
Versions of package less
ReleaseVersionArchitectures
stretch481-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster-backports551-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster487-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports590-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie458-3amd64,armel,armhf,i386
upstream643
Debtags of package less:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
useviewing
works-withtext
Popcon: 57248 users (26108 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera less - program do stronicowania plików (jest to narzędzie efektywnie wykorzystujące pamięć, wyświetlające tekst na pełnym ekranie). Less obsługuje znacznie więcej funkcji w porównaniu z prostym programem more. Jako członek rodziny GNU jest szeroko używany jako program do stronicowania plików w systemach uniksopodobnych.

Pakiet zawiera również: lessecho - proste narzędzie do weryfikacji umiejscowienia cudzysłowów w przekazywanych argumentach zawierających spacje; lesskey - narzędzie do modyfikacji standardowych (czyli takich jak w vi) skrótów klawiszowych; lesspipe - filtr do specyficznych plików, takich jak .doc czy .txt.gz.

Screenshots of package less
libnss-myhostname
nss module providing fallback resolution for the current hostname
Versions of package libnss-myhostname
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports247.3-6~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3-9amd64,armel,armhf,i386
stretch232-25+deb9u12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security232-25+deb9u14amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports241-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster241-7~deb10u8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security241-7~deb10u10amd64,arm64,armhf,i386
bullseye247.3-7+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-updates247.3-7+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid255.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-backports252.5-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm252.22-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports254.5-1~bpo12+3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie255.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package libnss-myhostname:
roleshared-lib
Popcon: 47421 users (9374 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains a plugin for the Name Service Switch, providing host name resolution for the locally configured system hostname as returned by gethostname(2). It returns all locally configured public IP addresses or -- if none are configured, the IPv4 address 127.0.0.2 (which is on the local loopback) and the IPv6 address ::1 (which is the local host).

A lot of software relies on that the local host name is resolvable. This package provides an alternative to the fragile and error-prone manual editing of /etc/hosts.

Installing this package automatically adds myhostname to /etc/nsswitch.conf.

libpam-tmpdir
automatic per-user temporary directories
Maintainer: Tollef Fog Heen
Versions of package libpam-tmpdir
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.09amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package libpam-tmpdir:
devellibrary
roleshared-lib
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 1052 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Many programs use $TMPDIR for storing temporary files. Not all of them are good at securing the permissions of those files. libpam-tmpdir sets $TMPDIR and $TMP for PAM sessions and sets the permissions quite tight. This helps system security by having an extra layer of security, making such symlink attacks and other /tmp based attacks harder or impossible

libwww-perl
Prosty i spójny interfejs do WWW
Versions of package libwww-perl
ReleaseVersionArchitectures
buster6.36-2all
trixie6.76-1all
bullseye6.52-1all
sid6.76-1all
jessie6.08-1all
stretch6.15-1all
bookworm6.68-1all
Debtags of package libwww-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 32883 users (25276 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteka libwww-perl (znana również jako LWP) jest zbiorem modułów Perla, które dostarczają prosty i spójny interfejs programowania (API) dla WWW. Głównym zadaniem biblioteki jest dostarczanie klas i funkcji, które pozwalają na pisanie klientów WWW. Biblioteka zawiera także moduły ogólnego przeznaczenia, jak również prostą, kompatybilną z HTTP/1.1 implementację serwera.

The package is enhanced by the following packages: libhtml-parser-perl
lshw
Informacje na temat konfiguracji sprzętowej
Maintainer: Ghe Rivero (Thomas Goirand)
Versions of package lshw
ReleaseVersionArchitectures
trixie02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie02.17-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch02.18-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster02.18.85-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye02.18.85-0.7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream02.20
Debtags of package lshw:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
works-withtext
works-with-formathtml, xml
Popcon: 3260 users (920 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Niewielkie narzędzie do udzielenia szczegółowych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera. Umożliwia tworzenie sprawozdania z dokładnej konfiguracji pamięci, wersji oprogramowania, konfiguracji płyty głównej, wersji procesora oraz jego szybkości, konfiguracji pamięci podręcznej, szybkości magistrali, itp. na systemach x86 zdolnych do współpracy z DMI, na niektórych komputerach PowerPC (znane jako PowerMac G4) oraz AMD64.

Informacje mogą być przesyłane w postaci zwykłego tekstu, HTML lub XML.

Other screenshots of package lshw
VersionURL
02.19.git.2021.06.19.996aaad9c7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/24101/simage/large-7705956f7aac36b2bb09514666d0be9c.png
Screenshots of package lshw
lsscsi
Wyswietla listę wszystkich urządzeń SCSI (lub hostów) znajdujących się aktualnie w systemie
Versions of package lsscsi
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.27-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.27-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.30-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package lsscsi:
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor, scanning
Popcon: 1875 users (375 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Wykorzystuje informacje zawarte w sysfs (jądro Linuksa 2.6.0 i nowsze) do wyświetlenia listy wszystkich urządzeń SCSI (lub hostów) aktualnie podłączonych do systemu. Opcje umożliwiają kontrolę ilości i formy informacji udostępnianych dla każdego urządzenia.

Screenshots of package lsscsi
mc
Midnight Commander - potężny menedżer plików
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package mc
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.8.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.8.13-3amd64,armel,armhf,i386
sid4.8.30-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.8.30-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye4.8.26-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.8.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.8.29-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.8.31
Debtags of package mc:
adminfilesystem
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitncurses
usebrowsing, editing, organizing
works-witharchive, file
Popcon: 12171 users (1662 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GNU Midnight Commander jest pełnoekranowym menedżerem plików działającym w trybie tekstowym. Posiada interfejs złożony z dwóch paneli i podpowłoki do wykonywania poleceń. Zawiera wbudowany edytor z funkcją podświetlania składni oraz wewnętrzną przeglądarkę obsługującą pliki binarne. Dodatkowo obsługuje wirtualny system plików (VFS) pozwalający na dostęp do plików na zdalnym systemie (np. serwery FTP, SSH) i plików wewnątrz archiwów, umożliwiając operowanie na nich jak na zwykłych plikach.

Other screenshots of package mc
VersionURL
3:4.8.11-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10923/simage/large-31137357e74f24cfba3483a1cbec8fd3.png
4.8.28https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-326464e4eb043846c1ce17f02b319d9e.png
3:4.8.26-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20428/simage/large-c24b88193045cf4d3c93caae74f1c17d.png
3:4.8.10https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/11032/simage/large-78f57e91321818af94828c4847578ab1.png
3:4.8.1-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/8681/simage/large-c8fd907450adb761b857cc96a94a09fe.png
3:4.8.26-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20506/simage/large-34b151ff1eac5445c027cedfb5acb437.png
2:4.6.2~git20080311-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/208/simage/large-403af1b6eb20d38aa2173e48d9a1af7e.png
Screenshots of package mc
memtest86+
stand-alone memory tester for x86 and x86-64
Versions of package memtest86+
ReleaseVersionArchitectures
trixie7.00-1amd64,i386
sid7.00-1amd64,i386
stretch5.01-3amd64,i386
bookworm6.10-4amd64,i386
bullseye-backports6.10-2~bpo11+1amd64,i386
bookworm-backports7.00-1~bpo12+1amd64,i386
jessie5.01-2amd64,i386
buster5.01-3amd64,i386
bullseye5.01-3.1amd64,i386
Debtags of package memtest86+:
adminbenchmarking, boot
hardwarestorage:floppy
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 258 users (282 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Memtest86+ provides a more thorough memory check than that provided by BIOS memory tests. Can be loaded and run either directly by a PC BIOS (legacy or UEFI) or via an intermediate bootloader.

This tester runs independently of any OS - it is run at computer boot-up, so that it can test all of your memory. You may want to look at `memtester', which allows one to test your memory within Linux, but this one won't be able to test your whole RAM.

It can output a list of bad RAM regions usable by the BadRAM kernel patch, so that you can still use your old RAM with one or two bad bits.

mtools
Narzędzia do operowania na plikach systemu MSDOS
Versions of package mtools
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0.43-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.0.18-2amd64,armel,armhf,i386
stretch4.0.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.0.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.0.33-1+really4.0.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.0.43-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package mtools:
adminfilesystem
hardwarestorage:floppy
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
Popcon: 2141 users (647 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mtools jest zbiorem narzędzi umożliwiających dostęp do dysków systemu MS-DOS z poziomu Uniksa bez konieczności ich montowania. Mtools obsługuje długie nazwy plików w stylu Win'95, dyski Xdf OS/2, dyski ZIP/JAZ oraz dyski 2m (przechowują do 1992 kB na dysku o wysokiej gęstości 3 1/2).

W pakiecie tym zawarto również polecenia służące do wysuwania i kontroli zabezpieczeń przed zapisem/odczytem dysków ZIP.

mtr
Full screen ncurses and X11 traceroute tool
Versions of package mtr
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.94-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-backports0.92-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports0.94-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
buster0.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.95-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mtr:
interfacetext-mode, x11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, ncurses
usechecking, routing
x11application
Popcon: 1213 users (351 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr combines the functionality of the 'traceroute' and 'ping' programs in a single network diagnostic tool.

As mtr starts, it investigates the network connection between the host mtr runs on and a user-specified destination host. After it determines the address of each network hop between the machines, it sends a sequence of ICMP ECHO requests to each one to determine the quality of the link to each machine. As it does this, it prints running statistics about each machine.

mtr-tiny
Pełnoekranowe (oparte na ncurses) narzędzie traceroute
Versions of package mtr-tiny
ReleaseVersionArchitectures
sid0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.95-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports0.92-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.95-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
buster-backports0.94-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.94-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mtr-tiny:
interfacetext-mode
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking
Popcon: 1216 users (406 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr łączy funkcjonalność programów 'traceroute' i 'ping' w pojedynczym narzędziu diagnostycznym.

Po uruchomieniu mtr analizuje połączenie sieciowe pomiędzy lokalnym a docelowym, podanym przez użytkownika, hostem. Po zidentyfikowaniu każdego pośredniego adresu pomiędzy hostami wysyła on serię żądań ICMP ECHO do każdego z nich, aby określić jakość połączenia z każdym z hostów. W trakcie działania wyświetla statystyki dla każdego z nich.

mtr-tiny został skompilowany bez wsparcia dla X, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.

ncftp
Łatwy w obsłudze i funkcjonalny klient FTP
Maintainer: Noël Köthe
Versions of package ncftp
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.2.5-1.1amd64,armel,armhf,i386
trixie3.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch3.2.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.5-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.2.7
Debtags of package ncftp:
interfacetext-mode
networkclient
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usedownloading
works-withfile
Popcon: 445 users (52 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

NcFTP pozwala przesyłać pliki z i do zdalnego serwera, oferując przy tym funkcje, których nie posiada standardowy program ftp. Program obsługuje bibliotekę Readline.

Screenshots of package ncftp
nmap
Mapowanie sieci
Versions of package nmap
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye7.91+dfsg1+really7.80+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.70+dfsg1-6+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.40-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie6.47-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports7.93+dfsg1-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.93+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nmap:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 6195 users (2645 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nmap jest narzędziem do badania sieci oraz przeprowadzania audytów bezpieczeństwa. Obsługuje skanowanie pingiem (określa które komputery są podłączone), wiele technik skanowania portów, wykrywanie wersji (określenie działających usług i wersji programów nasłuchujących na konkretnych portach) oraz analizę odcisków TCP/IP (identyfikacja zdalnego systemu operacyjnego lub urządzenia). Nmap oferuje również elastyczne sposoby określania celów oraz portów, skanowanie niejawne (decoy/stealth), skanowanie sunRCP i wiele więcej. Większość platform opartych na Uniksie oraz Windowsie jest obsługiwana w trybie zarówno graficznym, jak i tekstowym. Obsługiwanych jest również kilka popularnych urządzeń przenośnych, w tym Sharp Zaurus i iPAQ.

Screenshots of package nmap
nullidentd
small, fast identd daemon
Maintainer: Jeroen Schot
Versions of package nullidentd
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0-5amd64,armel,armhf,i386
buster1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nullidentd:
interfacedaemon
networkservice
roleprogram
scopeutility
Popcon: 28 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

nullidentd is a small, fast and secure identd daemon. It returns a static string for every query.

openbsd-inetd
Internetowy superserwer OpenBSD
Maintainer: Marco d'Itri
Versions of package openbsd-inetd
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.20221205-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.20221205-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.20221205-2~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.20160825-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.20160825-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.20160825-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.20140418-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package openbsd-inetd:
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
suitebsd
useconfiguring
Popcon: 6043 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Serwer inetd jest sieciowym demonem specjalizującym się w zarządzaniu przychodzącymi połączeniami. Plik konfiguracyjny zawiera dane o tym, który program ma być uruchomiony, gdy nadeszło połączenie. Dowolny port usługi może zostać skonfigurowany dla protokołu TCP lub UDP.

Jest to adaptacja demona OpenBSD z kilkoma specyficznymi dla Debiana funkcjami. Pakiet obsługuje IPv6, wbudowaną kontrolę dostępu libwrap, przypisanie do konkretnych adresów, uniksowe domeny gniazd sieciowych oraz ich buforowanie.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
Screenshots of package openbsd-inetd
pciutils
Narzędzia konfigurujące magistralę PCI
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package pciutils
ReleaseVersionArchitectures
sid3.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.7.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.9.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream3.11.1
Debtags of package pciutils:
adminconfiguring, hardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 59795 users (29135 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera różne narzędzia do sprawdzania i konfigurowania urządzeń podłączonych do magistrali PCI.

plocate
much faster locate
Versions of package plocate
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.1.13-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.8-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.1.8-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9422 users (440 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

plocate is a locate(1) based on posting lists, giving much faster searches on a much smaller index. It is a drop-in replacement for mlocate in nearly all aspects, and is fast on SSDs and non-SSDs alike.

Screenshots of package plocate
procinfo
Narzędzia do wyświetlania informacji z /proc i /sys
Versions of package procinfo
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0.304-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.304-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.304-1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.304-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.0.304-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package procinfo:
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
Popcon: 161 users (52 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera trzy małe programy, które zbierają informacje o systemie z różnych plików znajdujących się w /proc i /sys i wyświetlają je na ekranie:

 • lsdev - informacje z /proc o zainstalowanym sprzęcie;
 • procinfo - statystyki monitorowania systemu z /proc i /sys;
 • socklist - podsumowanie otwartych gniazd sieciowych z /proc/net.
Screenshots of package procinfo
procmail
Autonomiczny procesor poczty
Maintainer: Santiago Vila
Versions of package procmail
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.22-26+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22-27amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster3.22-26+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package procmail:
interfacecommandline
maildelivery-agent, filters
roleprogram
scopeutility
works-withmail
Popcon: 5810 users (644 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Może zostać użyty do tworzenia serwerów pocztowych, list dyskusyjnych, sortowania poczty w oddzielne katalogi/pliki (bardzo poręczne przy subskrybcji do jednej lub więcej list mailowych, lub priorytetyzowania Twojej poczty), przedprzetwarzania Twojej poczty, uruchamiania dowolnego programu po przybyciu poczty (np. do generowania różnych sygnałów dzwiękowych na Twojej stacji roboczej dla różnych typów poczty) albo selektywnego przekierowywania nadchodzącej poczty do kogoś innego.

Screenshots of package procmail
psmisc
Narzędzia używające systemu plików proc
Maintainer: Craig Small
Versions of package psmisc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye23.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie23.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid23.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie22.21-2amd64,armel,armhf,i386
stretch22.21-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster23.2-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm23.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.6_rc1
Debtags of package psmisc:
adminmonitoring
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking, monitor
works-withsoftware:running
Popcon: 100154 users (17838 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera różne narzędzia używające systemu plików proc:

 • fuser: identyfikuje procesy używające pliki lub gniazda.
 • killall: zabija proces z podaną nazwą (np. killall -HUP named).
 • peekfd: pokazuje dane przechodzące przez deskryptor pliku.
 • pstree: pokazuje drzewo aktualnie uruchomionych procesów.
 • prtstat: wypisuje zawartość /proc//stat.
The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
Screenshots of package psmisc
resolvconf
Program do obsługi informacji serwera nazw
Versions of package resolvconf
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.76.1all
stretch1.79all
bullseye1.87all
buster1.79all
bookworm1.91+nmu1all
trixie1.92all
sid1.92all
Debtags of package resolvconf:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
useconfiguring
Popcon: 8055 users (128 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Resolvconf jest strukturą do utrzymywania aktualności informacji systemu o serwerach nazw. Działa jako pośrednik pomiędzy programami dostarczającymi takie informacje (np. ifup i ifdown, klienty DHCP, demon PPP i lokalne serwery nazw) a programami ich używającymi (np. pamięć podręczna DNS i biblioteki rozpoznawania nazw).

Pakiet może wymagać nieco ręcznej konfiguracji. Proszę zapoznać się z plikiem README, aby uzyskać dokładne instrukcje.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf-admin
rsync
Narzędzie do szybkiego, wszechstronnego, zdalnego (i lokalnego) kopiowania plików
Versions of package rsync
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.1.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster-backports3.2.3-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.3-4+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.2.7-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.1.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.1.2-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.1.2-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.1.1-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package rsync:
adminbackup, file-distribution
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
usecomparing, downloading, synchronizing
works-withfile
Popcon: 58907 users (9575 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program rsync jest narzędziem do szybkiego i wszechstronnego kopiowania plików, potrafiącym kopiować je lokalnie oraz do/ze zdalnego komputera. Oferuje wiele opcji do kontrolowania swojego zachowania, a jego protokół do zdalnej aktualizacji może zminimalizować ruch sieciowy, aby przekazywanie uaktualnień pomiędzy maszynami przebiegało szybko i efektywnie.

Jest powszechnie stosowany do tworzenia kopii zapasowych i lustrzanych oraz jako ulepszone polecenie kopiujące do codziennego użytku.

Pakiet zapewnia zarówno narzędzie wiersza poleceń - rsync oraz dodatkową funkcjonalność demona.

rsyslog
Niezawodny system i demon logowania jądra
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security8.2102.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.2402.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-security8.24.0-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie8.4.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security8.4.2-1+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch8.24.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports8.1901.0-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1901.0-1+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security8.1901.0-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye8.2102.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.2312.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm8.2302.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports8.2302.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rsyslog:
adminlogging
interfacedaemon
roleprogram
works-withdb, logfile
Popcon: 131297 users (2538 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rsyslog jest wielowątkową implementacją syslogd (narzędzia systemowego zapewniającego obsługę rejestracji informacji), oferującą między innymi:

 • Przesyłanie niezawodnych logów systemowych poprzez TCP, SSL/TLS i RELP.
 • Buforowanie dysków na żądanie.
 • Wysyłanie alertów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Zapisywanie do baz danych MySQL lub PostgreSQL (za pomocą oddzielnych wtyczek wyjściowych).
 • Przesyłanie listów dozwolonych nadawców.
 • Filtrowanie dowolnej części wiadomości logów systemowych.
 • Kompresję typu on-the-wire przesyłanych wiadomości.
 • Szczegółową kontrolę formatu wyjściowego.
 • Automatyczne przekierowanie do utworzonych na nośnikach kopii zapasowych w przypadku awarii sprzętu.
 • Klasę enterprise-class do przekazywania zaszyfrowanych logów systemowych.

Pakiet zawiera domyślny syslogd używany w systemach opartych na Debianie.

The package is enhanced by the following packages: logcheck
screen
Multiplekser terminala z emulacją terminala VT100/ANSI
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package screen
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security4.5.0-6+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm4.9.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.8.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.6.2-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster4.6.2-3+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package screen:
hardwareinput:keyboard
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 16980 users (1577 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Screen jest multiplekserem terminala, który uruchamia kilka oddzielnych "ekranów" na pojedynczym fizycznie terminalu z interfejsem znakowym. Każdy wirtualny terminal emuluje terminal DEC VT100 z niektórymi funkcjami ANSI X3.64 oraz ISO 2022. Sesje Screena można odłączyć i wznowić później na innym terminalu.

Screen oferuje również szereg innych funkcji, w tym: konfigurowalną konwersję danych wejściowych i wyjściowych, obsługę portów szeregowych, konfigurowalne logowanie i obsługę wielu użytkowników.

The package is enhanced by the following packages: byobu iselect liquidprompt
smartmontools
Kontrola i monitorowanie dysków twardych przy użyciu S.M.A.R.T.
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package smartmontools
ReleaseVersionArchitectures
buster6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.3+svn4002-2amd64,armel,armhf,i386
sid7.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports7.4-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.2-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch6.5+svn4324-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package smartmontools:
adminconfiguring, monitoring
hardwarestorage
interfacecommandline, daemon
roleprogram
usechecking, monitor
works-withmail
Popcon: 49342 users (3615 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet smartmontools zawiera dwa programy narzędziowe (smartctl i smartd) do kontroli i monitorowania dysków używających systemu monitorowania, analizy i raportowania błędów dysków twardych (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - S.M.A.R.T.) wbudowanego w większość współczesnych dysków ATA i SCSI. Pakiet pochodzi z pakietu smartsuite i obejmuje wsparcie dla dysków ATA/ATAPI-5. Powinien działać na każdym nowoczesnym systemie Linux.

strace
Tropiciel wywołań systemowych
Maintainer: Steve McIntyre (Bo YU)
Versions of package strace
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.5-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.9-2amd64,armel,armhf,i386
buster4.26-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.1-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.5-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream6.7
Debtags of package strace:
adminmonitoring
develdebugger
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 2955 users (1053 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Strace jest tropicielem wywołań systemowych: tj. narzędziem do debugowania, które drukuje ślad wszystkich wywołań systemowych z innego procesu/programu. Program przeznaczony do śledzenia nie musi być rekompilowany do tego zadania, można więc zastosować strace na plikach binarnych, których kodu źródłowego nie posiadamy.

Wywołania systemowe i sygnały są zdarzeniami, które występują w interfejsie użytkownik/jądro. Dokładne zbadanie tej granicy jest bardzo użyteczne przy wyodrębnianiu błędów, sprawdzaniu poprawności i próbie wyłapywania warunków ulotnych.

Screenshots of package strace
sysfsutils
sysfs query tool and boot-time setup
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package sysfsutils
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1.0+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.0+repack-4amd64,armel,armhf,i386
buster2.1.0+repack-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0+repack-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.1.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package sysfsutils:
adminconfiguring, filesystem
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 475 users (144 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The sysfs is a virtual file system found in Linux kernels 2.5+ that provides a tree of system devices. This package provides the program 'systool' to query it, which can be used to list devices by bus, class, and topology.

In addition this package ships a configuration file /etc/sysfs.conf which allows one to conveniently set sysfs attributes at system bootup (via an init script).

tcpdump
Analizator ruchu sieciowego do wiersza poleceń
Maintainer: Romain Francoise
Versions of package tcpdump
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.9.2-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid4.99.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.99.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm4.99.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.99.3-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.99.0-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.3-1~deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.9.3-1~deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security4.9.3-1~deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.9.3-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.9.3-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package tcpdump:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 4203 users (1487 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program umożliwia zapisywanie ruchu sieciowego. Tcpdump jest w stanie zbadać następujące rodzaje pakietów: IPv4 ICMPv4, IPv6, ICMPv6, UDP, TCP, SNMP, AFS BGP, RIP, PIM, DVMRP, IGMP, SMB, OSPF, NFS i wiele innych.

Może być używany do drukowania nagłówków pakietów za pomocą interfejsu sieciowego oraz filtrowania pakietów pasujących do określonego wyrażenia. Można użyć tego narzędzia do śledzenia problemów sieciowych, wykrywania ataków lub monitorowania aktywności sieciowej.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit pcapfix
tcptraceroute
traceroute implementation using TCP packets
Versions of package tcptraceroute
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5beta7+debian-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package tcptraceroute:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking
works-withnetwork-traffic
Popcon: 438 users (71 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The more traditional traceroute(8) sends out either UDP or ICMP ECHO packets with a TTL of one, and increments the TTL until the destination has been reached. By printing the gateways that generate ICMP time exceeded messages along the way, it is able to determine the path packets are taking to reach the destination.

The problem is that with the widespread use of firewalls on the modern Internet, many of the packets that traceroute(8) sends out end up being filtered, making it impossible to completely trace the path to the destination. However, in many cases, these firewalls will permit inbound TCP packets to specific ports that hosts sitting behind the firewall are listening for connections on. By sending out TCP SYN packets instead of UDP or ICMP ECHO packets, tcptraceroute is able to bypass the most common firewall filters.

vim
Vi IMproved - udoskonalony edytor vi
Versions of package vim
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2.2434-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security8.0.0197-4+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster8.1.0875-5+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security8.1.0875-5+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
sid9.1.0016-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie9.1.0016-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm9.0.1378-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.4.488-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security7.4.488-7+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
upstream9.1.0135
Debtags of package vim:
develeditor
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
useediting
works-withtext, unicode
Popcon: 23159 users (4255 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Vim jest prawie całkowicie kompatybilny z edytorem Vi pochodzącym z UNIX-a.

Dodano wiele nowych funkcji: wielopoziomowe cofanie, podświetlanie składni, historię wydawanych poleceń, podręczną pomoc, uzupełnianie nazw plików, operacje blokowe, zwijanie (folding), wsparcie dla Unicode itd.

Ten pakiet zawiera wersję Vim-a skompilowaną z raczej standardowym zestawem funkcji. Nie dostarcza on wersji GUI Vim-a. Sprawdź inne pakiety vim-* jeśli potrzebujesz więcej (lub mniej).

The package is enhanced by the following packages: halibut tpp vim-latexsuite vim-scripts

Official Debian packages with lower relevance

apticron
Proste narzędzie powiadamiające pocztą elektroniczną o aktualizacjach pakietów - wersja cron
Versions of package apticron
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.2.8all
sid1.2.8all
jessie1.1.57all
stretch1.1.61all
buster1.2.1all
bullseye1.2.5all
bookworm1.2.5+nmu1all
Debtags of package apticron:
adminpackage-management
networkserver
roleprogram
suitedebian
usemonitor
works-withmail
Popcon: 2471 users (114 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

apticron jest prostym skryptem wysyłającym codziennie powiadomienia pocztą elektroniczną o możliwych aktualizacjach pakietów, takich jak poprawki bezpieczeństwa, prawidłowo obsługującym pakiety utrzymywane zarówno przez dselect jak i aptitude.

cpqarrayd
monitoring tool for HP (Compaq) SmartArray controllers
Versions of package cpqarrayd
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3.5amd64,i386
jessie2.3-3amd64,armel,armhf,i386
buster2.3.6amd64,i386
Debtags of package cpqarrayd:
adminmonitoring
hardwarestorage
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 17 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

cpqarrayd is a userspace monitoring daemon for HP (Compaq) SmartArray hardware RAID controllers. These controllers usually come built-in to ProLiant, or as a PCI card for ProLiant or Integrity systems. This daemon reports status changes in the disk array to syslog and, optionally, to a snmp trap host.

The default is to only log to the syslog. You can specify traphosts with the -t parameter at the commandline. Multiple traphosts are allowed.

This tool works with the SmartArray drivers found in Linux kernels (cciss and ida drivers).

cron-apt
Automatyczna aktualizacja pakietów przy użyciu apt-get
Maintainer: Ola Lundqvist
Versions of package cron-apt
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.13.0+nmu1all
jessie0.9.2all
bookworm0.13.0.1all
sid0.13.0.1all
trixie0.13.0.1all
stretch0.10.0all
buster0.13.0all
Debtags of package cron-apt:
adminautomation, package-management
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usedownloading
works-withsoftware:package
Popcon: 3402 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera narzędzie uruchamiane jako zadanie crona w regularnych odstępach czasowych. Domyślnie jedynie uaktualnia listę pakietów i pobiera nowe pakiety nie instalując ich. Można skonfigurować program tak, aby wykonywał dowolne zadanie programu apt-get (lub aptitude).

Opcjonalnie, program może wysłać list elektroniczny do administratora systemu w przypadku wystąpienia błędów oraz zapisywać logi w usłudze syslog albo w oddzielnym pliku dziennika.

Proszę zauważyć, że to narzędzie może powodować zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego nie należy powierzać mu więcej zadań, niż jest to konieczne. Automatyczna aktualizacja wszystkich pakietów NIE jest zalecana, chyba że użytkownik ma pełną kontrolę nad repozytorium pakietów.

debian-goodies
Mały zestaw narzędzi dla systemów opartych na Debianie
Versions of package debian-goodies
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.69.1all
bullseye0.87all
bookworm0.88.1all
trixie0.88.1all
sid0.88.1all
buster0.84all
jessie0.63all
Debtags of package debian-goodies:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usesearching
works-withbugs, software:package
Popcon: 1231 users (331 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Niżej wymienione programy zostały zaprojektowane do integracji ze standardowymi narzędziami powłoki, rozszerzając je do działania z systemem zarządzania pakietami Debiana.

 dglob - generuje listę nazw pakietów pasujących do wzorca
     [dctrl-tools, apt*, apt-file*, perl*].
 dgrep - przegląda wszystkie pliki w określonych pakietach pod kątem
     wyszukiwania wyrażenia regularnego
     [dctrl-tools, apt-file (oba przez dglob)].

Niżej wymienione programy zostały dołączone, ponieważ są przydatne, lecz tworzenie dla nich oddzielnych pakietów nie miałoby sensu:

 check-enhancements
         - wyszukuje pakiety, które ulepszają te zainstalowane
          [apt, dctrl-tools].
 checkrestart   - pomaga w znalezieniu i ponownym uruchomieniu procesów,
          które używają starych wersji uaktualnionych plików
          (takich jak biblioteki) [python3, procps, lsof*].
 debget      - pobiera plik .deb dla pakietu znajdującego się w bazie
          danych APT-a [apt].
 debman      - zapewnia łatwe przeglądanie stron podręcznika man
          znajdującego się w pliku binarnym .deb bez potrzeby
          jego rozpakowywania [man, apt* (poprzez debget)].
 debmany     - wybiera strony podręcznika man z zainstalowanych lub
          odinstalowanych pakietów
          [man | sensible-utils, whiptail | dialog | zenity,
          apt*, konqueror*, xdg-utils*].
 dhomepage    - otwiera stronę główną pakietu w przeglądarce
          internetowej [dctrl-tools, sensible-utils*,
          www-browser* | x-www-browser*].
 dman       - pobiera strony podręcznika man z internetowego
          serwisu manpages.debian.org [curl, man, lsb-release*].
 dpigs      - pokazuje, które zainstalowane pakiety zajmują
          najwięcej miejsca [dctrl-tools].
 find-dbgsym-packages
         - pobiera listę pakietów dbgsym ze zrzutu pamięci
          lub PID [dctrl-tools, elfutils, libfile-which-perl,
          libipc-system-simple-perl, libfile-slurper-perl].
          Użycie opcji --ssh wymaga opensh-client.
          Użycie opcji --deb wymaga equivs.
 popbugs     - Wyświetl dostosowaną listę błędów krytycznych dla
          wydania na podstawie używanych pakietów
          (przy użyciu danych z konkursu popularności)
          [python3, popularity-contest].
 which-pkg-broke - znajdź pakiet, który mógł zepsuć inny [python3, apt].
 which-pkg-broke-build
         - znajdź pakiet, który mógł zepsuć kompilację innego
          [python3 (przez which-pkg-broke), apt].

Nazwa pakietu w nawiasach oznacza (nieistotne) zależności skryptów. Nazwy pakietów z gwiazdką ("*") oznaczają opcjonalne zależności, wszystkie pozostałe to twarde zależności.

Twarde zależności pojedynczych narzędzi wymienione są w polu Rekomendowane pakietu a opcjonalne zależności pojedynczych narzędzi w polu Sugerowane -- podobnie jak w przypadku wielu pakietów Debiana w stylu "kolekcyjnym".

Other screenshots of package debian-goodies
VersionURL
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17856/simage/large-7f65b6397f741e450613a196bad05a0e.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17855/simage/large-974f84a04d239f02b8a609609ab32091.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17854/simage/large-63f6cfea7891d33a994c3b22fbf07677.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17853/simage/large-153426b465d975ba8589b53e1007ef2d.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17852/simage/large-9269a4e2ad85d1c3df79a28f971f3e57.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16909/simage/large-665e1adbf27e179a39e12d048697712f.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17851/simage/large-6e033ca680aabadac466e84ea49d84e4.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17849/simage/large-322b28655a481bc3d8e9ea26bf887e74.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17847/simage/large-5d50bb2c6f8a813d79e4f2a7c57ea659.png
0.84https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17848/simage/large-2051bb877a5283a4da950e871896a6e9.png
Screenshots of package debian-goodies
debsecan
Analizator bezpieczeństwa Debiana
Maintainer: Florian Weimer
Versions of package debsecan
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.17all
stretch0.4.19~deb9u1all
buster0.4.19all
bullseye0.4.20.1all
bookworm0.4.20.1all
trixie0.4.20.1all
sid0.4.20.1all
Debtags of package debsecan:
adminmonitoring
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, scanning
works-withsoftware:package
Popcon: 2959 users (111 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Narzędzie debsecan służy do generowania listy luk w zabezpieczeniach, które wpływają na określoną instalację Debiana. Program ten działa na hoście, który ma zostać sprawdzony i pobiera informacje o lukach w zabezpieczeniach za pośrednictwem Internetu. Może wysyłać wiadomości e-mail do zainteresowanych stron po wykryciu nowych luk w zabezpieczeniach lub gdy zostaną udostępnione aktualizacje zabezpieczeń.

Screenshots of package debsecan
dpt-i2o-raidutils
Adaptec I2O hardware RAID management utilities
Versions of package dpt-i2o-raidutils
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
buster0.0.6-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.0.6-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.0.6-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dpt-i2o-raidutils:
hardwarestorage
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Suite of programs to manage some I2O-compliant RAID controllers; in particular some Adaptec hardware; to be very specific those using the dpt_i2o kernel module or CONFIG_SCSI_DPT_I2O driver, or (for more recent kernels) the i2o_block and i2o_config modules, or CONFIG_I2O_BLOCK and CONFIG_I2O_CONFIG drivers. One can create/delete a RAID array, add/remove a hot spare drive to/from an array, activate/silence the alarm, and query array/disk status.

emacs
Edytor GNU Emacs (metapakiet)
Maintainer: Rob Browning
Versions of package emacs
ReleaseVersionArchitectures
buster26.1+1-3.2+deb10u2all
stretch46.1all
jessie46.1all
sid29.2+1-2all
trixie29.1+1-5all
bookworm-backports29.1+1-5~bpo12+1all
bullseye-security27.1+1-3.1+deb11u2all
bookworm28.2+1-15all
bullseye27.1+1-3.1+deb11u1all
buster-backports27.1+1-3~bpo10+1all
buster-security26.1+1-3.2+deb10u4all
Debtags of package emacs:
develeditor
roledummy, metapackage
suiteemacs, gnu
useediting
Popcon: 284 users (96 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Emacs jest rozszerzalnym edytorem tekstu typu self-documenting. Jest to metapakiet, który będzie zawsze zależny od ostatniego zalecanego wariantu Emacsa.

The package is enhanced by the following packages: elpa-a elpa-ac-rtags elpa-ace-link elpa-ace-popup-menu elpa-ace-window elpa-adaptive-wrap elpa-ag elpa-agda2-mode elpa-aggressive-indent elpa-anzu elpa-apache-mode elpa-apiwrap elpa-assess elpa-async elpa-atomic-chrome elpa-ats2-mode elpa-auto-dictionary elpa-autothemer elpa-avy elpa-avy-menu elpa-bar-cursor elpa-bash-completion elpa-beacon elpa-beginend elpa-bind-chord elpa-bind-key elpa-bind-map elpa-bison-mode elpa-bm elpa-bongo elpa-boxquote elpa-bpftrace-mode elpa-browse-kill-ring elpa-bug-hunter elpa-bui elpa-buttercup elpa-char-menu elpa-cider elpa-citar elpa-clojure-mode elpa-clojure-mode-extra-font-locking elpa-closql elpa-clues-theme elpa-cmake-mode elpa-color-theme-modern elpa-company elpa-company-lsp elpa-company-rtags elpa-concurrent elpa-consult elpa-corfu elpa-counsel elpa-csv-mode elpa-ctable elpa-cycle-quotes elpa-dap-mode elpa-darkroom elpa-db elpa-debase elpa-debian-el elpa-debpaste elpa-deferred elpa-deft elpa-delight elpa-devscripts elpa-dictionary elpa-diff-hl elpa-diffview elpa-diminish elpa-dimmer elpa-dired-du elpa-dired-quick-sort elpa-dired-rsync elpa-discomfort elpa-discover-my-major elpa-dockerfile-mode elpa-doom-themes elpa-dpkg-dev-el elpa-dumb-jump elpa-ebib elpa-ediprolog elpa-editorconfig elpa-ednc elpa-eglot elpa-el-mock elpa-el-x elpa-elenv elpa-elfeed elpa-elfeed-web elpa-elisp-refs elpa-elisp-slime-nav elpa-elm-mode elpa-elpher elpa-elpy elpa-elscreen elpa-emacs-dashboard elpa-emacsql elpa-emacsql-mysql elpa-emacsql-psql elpa-emacsql-sqlite elpa-emacsql-sqlite3 elpa-embark elpa-ement elpa-engine-mode elpa-epc elpa-epl elpa-eproject elpa-erc elpa-ert-async elpa-ert-expectations elpa-esh-help elpa-eshell-bookmark elpa-eshell-git-prompt elpa-eshell-prompt-extras elpa-eshell-up elpa-eshell-z elpa-ess elpa-esup elpa-esxml elpa-evil elpa-evil-paredit elpa-exec-path-from-shell elpa-expand-region elpa-exwm elpa-exwm-mff elpa-eyebrowse elpa-f elpa-faceup elpa-fill-column-indicator elpa-find-file-in-project elpa-flx elpa-flx-ido elpa-flycheck elpa-flycheck-package elpa-flycheck-rtags elpa-folding elpa-format-all elpa-fountain-mode elpa-fricas elpa-fsm elpa-geiser elpa-ggtags elpa-ghub elpa-ghub+ elpa-git-annex elpa-git-auto-commit-mode elpa-git-commit elpa-git-messenger elpa-git-modes elpa-git-timemachine elpa-gitattributes-mode elpa-gitconfig-mode elpa-gitignore-mode elpa-gitlab-ci-mode elpa-gnuplot-mode elpa-golden-ratio elpa-goo elpa-goto-chg elpa-graphql elpa-graphviz-dot-mode elpa-haskell-tab-indent elpa-helm elpa-helm-ag elpa-helm-core elpa-helm-org elpa-helm-projectile elpa-helm-rtags elpa-helm-virtualenvwrapper elpa-helpful elpa-highlight-indentation elpa-highlight-numbers elpa-hl-todo elpa-ht elpa-htmlize elpa-hungry-delete elpa-hydra elpa-ibuffer-projectile elpa-ibuffer-vc elpa-ido-completing-read+ elpa-ido-ubiquitous elpa-ido-vertical-mode elpa-iedit elpa-imenu-list elpa-inheritenv elpa-initsplit elpa-irony elpa-ivy elpa-ivy-hydra elpa-ivy-rtags elpa-jabber elpa-jedi elpa-jedi-core elpa-jinja2-mode elpa-js2-mode elpa-key-chord elpa-kivy-mode elpa-kotlin-mode elpa-kv elpa-language-id elpa-let-alist elpa-lintian elpa-linum-relative elpa-load-relative elpa-loop elpa-lsp-haskell elpa-lsp-java elpa-lsp-mode elpa-lsp-treemacs elpa-lsp-ui elpa-lv elpa-m-buffer elpa-magit elpa-magit-annex elpa-magit-forge elpa-magit-popup elpa-magit-section elpa-magit-todos elpa-magithub elpa-mailscripts elpa-makey elpa-marginalia elpa-markdown-mode elpa-markdown-toc elpa-mastodon elpa-memoize elpa-meson-mode elpa-message-templ elpa-migemo elpa-minimap elpa-mocker elpa-modus-themes elpa-monokai-theme elpa-move-text elpa-mpv elpa-muse elpa-mutt-alias elpa-muttrc-mode elpa-neotree elpa-nginx-mode elpa-no-littering elpa-noflet elpa-nose elpa-nov elpa-ol-notmuch elpa-olivetti elpa-openwith elpa-orderless elpa-org elpa-org-appear elpa-org-bullets elpa-org-caldav elpa-org-contrib elpa-org-d20 elpa-org-drill elpa-org-make-toc elpa-org-present elpa-org-roam elpa-org-tree-slide elpa-orgalist elpa-ox-texinfo+ elpa-package-lint elpa-package-lint-flymake elpa-page-break-lines elpa-paredit elpa-paredit-everywhere elpa-parent-mode elpa-parsebib elpa-pass elpa-pcre2el elpa-persist elpa-persp-projectile elpa-perspective elpa-pfuture elpa-pg elpa-php-mode elpa-pip-requirements elpa-pkg-info elpa-plz elpa-pod-mode elpa-pointback elpa-popup elpa-pos-tip elpa-posframe elpa-powerline elpa-project elpa-projectile elpa-ps-ccrypt elpa-puppet-mode elpa-py-autopep8 elpa-py-isort elpa-pyim elpa-pyim-basedict elpa-python-environment elpa-pyvenv elpa-qml-mode elpa-queue elpa-racket-mode elpa-rainbow-delimiters elpa-rainbow-identifiers elpa-rainbow-mode elpa-recursive-narrow elpa-redtick elpa-relint elpa-request elpa-restart-emacs elpa-rg elpa-rich-minority elpa-rtags elpa-rust-mode elpa-s elpa-scala-mode elpa-seq elpa-sesman elpa-session elpa-shut-up elpa-simple-httpd elpa-smart-mode-line elpa-smart-mode-line-powerline-theme elpa-smeargle elpa-smex elpa-sml-mode elpa-snakemake elpa-snakemake-mode elpa-solarized-theme elpa-spinner elpa-subed elpa-suggest elpa-super-save elpa-svg-lib elpa-swiper elpa-sxiv elpa-system-packages elpa-systemd elpa-tabbar elpa-taxy elpa-taxy-magit-section elpa-transient elpa-transmission elpa-treemacs elpa-treepy elpa-tuareg elpa-undercover elpa-undo-tree elpa-use-package elpa-use-package-chords elpa-use-package-ensure-system-package elpa-uuid elpa-vala-mode elpa-vc-fossil elpa-verbiste elpa-vertico elpa-vimish-fold elpa-virtualenvwrapper elpa-visual-fill-column elpa-visual-regexp elpa-volume elpa-vterm elpa-wc-mode elpa-web-mode elpa-websocket elpa-weechat elpa-wgrep elpa-wgrep-ack elpa-wgrep-ag elpa-wgrep-helm elpa-which-key elpa-with-editor elpa-with-simulated-input elpa-world-time-mode elpa-writegood-mode elpa-writeroom-mode elpa-ws-butler elpa-xcite elpa-xcscope elpa-xelb elpa-xml-rpc elpa-xr elpa-xref elpa-yaml elpa-yaml-mode elpa-yasnippet elpa-zenburn-theme elpa-ztree elpa-zzz-to-char emacs-libvterm emms expand-region-el gettext-el liquidsoap-mode rabbit-mode rail vala-mode-el
gdb
GNU Debugger
Versions of package gdb
ReleaseVersionArchitectures
jessie7.7.1+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
bookworm13.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster8.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.12-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye10.1-1.7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream14.1
Debtags of package gdb:
develdebugger, lang:c, lang:c++, lang:fortran, lang:java
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 3486 users (1218 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GDB to debugger plików źródłowych, który pozwala na przerwanie pracy programu po każdej linii kodu, podaje wartości zmiennych i stwierdza, gdzie wystąpiły błędy. Obecnie, GDB obsługuje następujące języki programowania: C, C++, D, Objective-C, Fortran, Java, OpenCL C, Pascal, assembly, Modula-2, Go i Ada. Jest niezastąpiony dla każdego poważnego programisty.

Screenshots of package gdb
isag
Interaktywny wykres aktywności systemu dla sysstat
Maintainer: Robert Luberda
Versions of package isag
ReleaseVersionArchitectures
stretch11.4.3-2all
buster12.0.3-2all
buster-security12.0.3-2+deb10u2all
bullseye12.5.2-2all
bookworm12.6.1-1all
trixie12.7.5-2all
jessie11.0.1-1all
sid12.7.5-2all
stretch-backports12.0.3-2~bpo9+1all
Debtags of package isag:
adminaccounting, logging
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
usemonitor
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 35 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera polecenie isag, które graficznie wyświetla dane o aktywności systemu zapisane w dziennikach binarnych generowanych przez sar (w pakiecie sysstat).

kexec-tools
Narzędzia do obsługi szybkich rozruchów systemu za pośrednictwem kexec
Maintainer: Khalid Aziz
Versions of package kexec-tools
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.0.27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.0.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.20-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.0.18-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.7-5amd64,armel,armhf,i386
upstream2.0.28
Debtags of package kexec-tools:
adminboot
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 303 users (35 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Pakiet zawiera narzędzia ładujące jądro do pamięci, a następnie ponownie uruchamiające system bezpośrednio z tego jądra za pośrednictwem wywołania systemowego kexec, z pominięciem normalnego procesu uruchamiania.

The package is enhanced by the following packages: molly-guard
mpt-status
Odczytywanie statusu RAID z mpt (i innych) sprzętowych kontrolerów RAID
Versions of package mpt-status
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.0-8amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mpt-status:
roleprogram
Popcon: 1201 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Program mpt-status jest narzędziem wyszukiwania dostępu do uruchomionej konfiguracji i stanu SCSI kart HBA firmy LSI. Program pozwala na monitorowanie sprawności i stanu konfiguracji RAID.

nvram-wakeup
Read/write the WakeUp time from/to the BIOS
Versions of package nvram-wakeup
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.1-4amd64,i386
sid1.1-4amd64,i386
bookworm1.1-4amd64,i386
trixie1.1-4amd64,i386
stretch1.1-4amd64,i386
jessie1.1-1amd64,i386
buster1.1-4amd64,i386
Debtags of package nvram-wakeup:
hardwarepower
roleprogram
scopeutility
Popcon: 3 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nvram-wakeup can read and write the wake up time in the BIOS (via /dev/nvram on recent 2.4.x kernels or direct I/O port access). On this wake up time the computer will be powered on automatically from the soft-off state. For the video disc recorder VDR, nvram-wakeup installs a hook script, that allows VDR to set a wake up time, when it powers down.

popularity-contest
Automatyczne głosowanie na ulubione pakiety
Versions of package popularity-contest
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.64all
jessie1.61all
sid1.77all
trixie1.77all
bookworm1.76all
bullseye1.71all
buster1.67all
Debtags of package popularity-contest:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usetransmission
works-withsoftware:package
Popcon: 208014 users (17556 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet popularity-contest ustawia zadanie dla crona, aby okresowo i anonimowo wysyłał do deweloperów Debiana statystyki najczęściej używanych aplikacji w systemie.

Informacje te pomogą deweloperom Debiana podejmować wiele decyzji jak na przykład, które pakiety powinny znaleźć się na pierwszej płycie instalacyjnej. Ponadto pomagają udoskonalać kolejne wersje dystrybucji w taki sposób, że najbardziej popularne pakiety będą instalowane automatycznie nowym użytkownikom.

raidutils
Transition Package, raidutils to dpt-i2o-raidutils
Versions of package raidutils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.0.6-23all
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
buster0.0.6-22all
stretch0.0.6-21all
Debtags of package raidutils:
adminconfiguring, filesystem
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Adaptec I2O RAID hardware utilities package has been renamed. This dummy dependency package helps transition from raidutils to dpt-i2o-raidutils.

rsyslog-doc
Dokumentacja do rsyslog
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog-doc
ReleaseVersionArchitectures
trixie8.2312.0+dfsg-1all
jessie8.4.1-1all
stretch8.24.0-1all
buster8.1901.0-1all
bullseye8.2102.0-1all
bookworm8.2302.0+dfsg-1all
sid8.2402.0+dfsg-1all
Debtags of package rsyslog-doc:
adminlogging
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera szczegółową dokumentację w formacie HTML do rsyslog.

Dokumentacja opisuje ogólną składnię pliku konfiguracyjnego dla filtrów, działań, szablonów itp. i zawiera szczegółowe informacje o wszystkich dostępnych dyrektywach konfiguracyjnych.

valgrind-if-available
dependency package to pull in Valgrind if it's available
Maintainer: Adam Borowski
Versions of package valgrind-if-available
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental3.19.0-1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.18.1-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage installs Valgrind on architectures where it is available. As the list of archs where Valgrind works changes quite often, explicitly listing it as a [Build-]Depend is cumbersome and prone to being outdated. Instead, you may use this metapackage.

wireshark
network traffic analyzer - graphical interface
Maintainer: Balint Reczey
Versions of package wireshark
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.12.1+g01b65bf-4+deb8u14amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.12.1+g01b65bf-4+deb8u19amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.6.20-0+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
bookworm4.0.11-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security3.4.10-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.4.10-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.20-0+deb10u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.6.20-0+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.6.7-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security4.0.11-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental4.2.2-1.1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream4.2.3
Debtags of package wireshark:
adminmonitoring
interfacex11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useanalysing, monitor
works-withnetwork-traffic
x11application
Popcon: 267 users (185 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Wireshark is a network "sniffer" - a tool that captures and analyzes packets off the wire. Wireshark can decode too many protocols to list here.

The package is enhanced by the following packages: pcapfix
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237219