Debian Edu Project
Summary
Common
Podstawowe pakiety edukacyjne Debiana

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach Debiana Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Common packages

Official Debian packages with high relevance

Arping
Wysyła żądania (pingi) poprzez IP i/lub ARP (na adres MAC)
Versions of package arping
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.11-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.14-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.19-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.09-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 416 users (177 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Narzędzie arping wysyła żądania ARP i/lub ICMP do danego komputera i wyświetla odpowiedzi. Komputer może być określony poprzez swoją nazwę, adres IP lub adres MAC.

Screenshots of package arping
Bc
GNU bc - język kalkulatora z dowolną precyzją
Maintainer: Ryan Kavanagh
Versions of package bc
ReleaseVersionArchitectures
sid1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.06.95-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.06.95-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.06.95-9amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.06.95-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package bc:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
Popcon: 71115 users (7529 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU bc jest interaktywnym językiem algebraicznym z dowolną precyzją, który spełnia standard szkicowy POSIX 1003.2. Wśród wielu rozszerzeń są wieloliterowe nazwy zmiennych, wyrażenie `else' oraz pełne wyrażenia Boolowskie. GNU bc nie wymaga oddzielnego programu GNU dc.

Screenshots of package bc
Cifs-utils
Narzędzia do Common Internet File System
Versions of package cifs-utils
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.5-2+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie6.4-1amd64,armel,armhf,i386
buster6.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream6.10
Debtags of package cifs-utils:
adminfilesystem, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitesamba
Popcon: 6111 users (685 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Protokół SMB/CIFS zapewnia wsparcie dla wieloplatformowego współdzielenia plików z Microsoft Windows, OS X i innymi systemami uniksowymi.

Pakiet dostarcza narzędzi do zarządzania punktami montowań sieciowych systemów plików CIFS.

Command-not-found
Suggest installation of packages in interactive bash sessions
Maintainer: Julian Andres Klode
Versions of package command-not-found
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.38-1all
wheezy0.2.38-1all
squeeze0.2.38-1all
sid18.04.5-1all
bullseye18.04.5-1all
buster18.04.5-1all
stretch0.2.38-4all
upstream20.10.0
Debtags of package command-not-found:
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
Popcon: 1698 users (37 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package will install a handler for command_not_found that looks up programs not currently installed but available from the repositories.

Convmv
Narzędzie do konwersji kodowania znaków w nazwach plików
Maintainer: Lev Lamberov
Versions of package convmv
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.05-1all
squeeze1.12-2all
wheezy1.12-2all
jessie1.12-2all
sid2.05-1all
buster2.05-1all
stretch2.0-1all
Debtags of package convmv:
develi18n
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withfile
Popcon: 149 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program convmv potrafi zmienić kodowanie znaków w nazwie pliku, drzewa katalogów lub wszystkich plików na danym systemie plików. Konwertuje jedynie kodowanie znaków w nazwach plików, pomijając zawartość plików. Jego specjalną funkcją jest obsługa dowiązań symbolicznych: jeżeli konwertowane jest kodowanie znaków w nazwie dowiązania symbolicznego, kodowanie znaków w nazwie pliku docelowego również zostanie zmienione.

Możliwe jest również konwertowanie do UTF-8 tych katalogów, których nazwy już są częściowo zapisane w tym kodowaniu.

Słowa kluczowe: rename (zmiana nazwy), move (przenoszenie).

Debconf-utils
Narzędzia do konfiguracji debconf
Maintainer: Debconf Developers
Versions of package debconf-utils
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.5.49all
stretch1.5.61all
buster1.5.71all
bullseye1.5.74all
sid1.5.74all
squeeze1.5.36.1all
jessie1.5.56+deb8u1all
Debtags of package debconf-utils:
adminconfiguring
develdebian
interfacecommandline
roleprogram
suitedebian
useconfiguring
Popcon: 1726 users (586 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera małe programy dla deweloperów debconf.

Debian-edu-config
Configuration files for Debian Edu (Skolelinux) systems
Versions of package debian-edu-config
ReleaseVersionArchitectures
sid2.11.29all
squeeze1.445all
wheezy1.702all
jessie1.818+deb8u2all
jessie-security1.818+deb8u3all
stretch1.929+deb9u4all
stretch-security1.929+deb9u4all
bullseye2.11.29all
buster2.10.65+deb10u6all
buster-security2.10.65+deb10u3all
Popcon: 146 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Installs cfengine config files to be used by the machines set up as part of the Debian Edu pure blend (Skolelinux network).

Debian-edu-doc-en
English documentation from the Debian Edu project
Versions of package debian-edu-doc-en
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.921~20170603+deb9u3all
bullseye2.11.10all
squeeze1.3~20100508~5.0.4+edu1all
wheezy1.5~20130920~7.1+deb7u1all
buster2.10.19~deb10u1all
jessie1.6~20170429+deb8u4all
sid2.11.10all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The English version of the manual for the Bullseye and Buster based releases of the Debian Edu / Skolelinux project is included in this package, as well as the Debian Edu Itil, Rosegarden and Audacity manuals.

Debian Edu is a Debian project to make the best distribution for educational purposes. Skolelinux is the name of the Debian Pure Blend which is produced by the Debian Edu project.

Debian-edu-install
Set d-i values to install Debian Edu with less questions
Versions of package debian-edu-install
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.21all
stretch1.916all
jessie1.821+deb8u2all
wheezy1.720+deb7u1all
squeeze1.519all
sid2.11.9all
bullseye2.11.9all
Debtags of package debian-edu-install:
uitoolkitgtk
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides default answers for packages using debconf, and configures services to work out of the box after an installation.

This is part of the Debian Edu project.

Deborphan
Program potrafiący znaleźć nieużywane pakiety np. biblioteki
Versions of package deborphan
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7.28.8-0.1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.7.28.3+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.7.28.8amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.7.33amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.33amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.31amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7.28.8-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package deborphan:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, organizing
works-withsoftware:package
Popcon: 1880 users (331 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

deborphan znajduje "osierocone" pakiety w systemie. Określa, które pakiety nie mają innych pakietów zależących od ich instalacji i pokazuje ich listę. Najbardziej przydatne jest to przy wyszukiwaniu bibliotek, ale może być stosowany do pakietów ze wszystkich sekcji.

Pakiet zawiera także orphaner, tekstowy interfejs deborphan. Proszę zainstalować zalecane pakiety: dialog, gettext-base oraz apt jeśli ma się zamiar korzystać z w pełni funkcjonalnego orphanera.

Dhcping
DHCP Daemon Ping Program
Maintainer: Martin Schulze
Versions of package dhcping
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2-4.1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.2-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.2-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package dhcping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 47 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This small tool provides an opportunity for a system administrator to perform a DHCP request to find out if a DHCP server is still running.

Screenshots of package dhcping
Dmidecode
Dekoder tabeli SMBIOS/DMI
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package dmidecode
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2-3amd64,arm64,armhf,i386
buster3.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.0-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.12-3amd64,armhf,i386
wheezy2.11-9amd64,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
sid3.2-3amd64,arm64,armhf,i386
squeeze2.9-1.2amd64,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
Debtags of package dmidecode:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
Popcon: 59929 users (14113 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dmidecode wyświetla informacje na temat sprzętu zapisane w BIOS-ie zgodnie ze standardem SMBIOS/DMI.

Informacje takie zwykle obejmują: producenta, nazwę modelu, numer seryjny, wersję BIOS-u, identyfikatory zasobów oraz wiele innych mniej lub bardziej przydatnych informacji o różnym stopniu wiarygodności, w zależności od producenta. Zazwyczaj będą to informacje dotyczące stanu wykorzystania gniazd procesora, gniazd rozszerzeń (np. AGP, PCI, ISA), gniazd modułów pamięci oraz wykazu portów I/O (np. szeregowych, równoległych, USB).

Należy pamiętać, że dane DMI okazują się zbyt mało wiarygodne, aby im bezwarunkowo ufać. Dmidecode nie skanuje sprzętu, a jedynie wyświetla informacje przekazane mu przez BIOS.

Etherwake
tool to send magic Wake-on-LAN packets
Maintainer: Pierre Blanc
Versions of package etherwake
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.09-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.09-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.09-4amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.09-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package etherwake:
adminboot, power-management
hardwarepower, power:acpi, power:apm
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
useconfiguring, transmission
Popcon: 297 users (90 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

WOL (Wake-on-LAN) is a standard that allows you to turn on a computer over an Ethernet connection. Computers with WOL-enabled network interface cards can be woken from sleep mode, or powered up from standby via a BIOS feature.

One feature that separates etherwake from other implementations is that it also supports WOL passwords.

Ethtool
Przeglądanie lub zmienianie ustawień urządzeń sieci Ethernet
Maintainer: Debian Kernel Team
Versions of package ethtool
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.16-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.6.34-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.4.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster4.19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.8
Debtags of package ethtool:
adminhardware
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 20245 users (1341 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Program ethtool może być używany do przeglądania i zmieniania ustawień (takich jak: szybkość, automatyczne wyznaczanie charakterystyk oraz przesyłanie sum kontrolnych) wielu urządzeń sieciowych, w szczególności urządzeń mających związek z siecią Ethernet.

Screenshots of package ethtool
Finger
program podglądu informacji o użytkowniku
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package finger
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.17-15amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.17-15amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.17-14amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.17-15.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.17-15.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.17-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package finger:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
works-withpeople
Popcon: 1145 users (433 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

finger wyświetla informacje na temat użytkowników systemu.

Fping
Wysyła pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hostów sieciowych
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package fping
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.4b2-to-ipv6-16.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.10-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usechecking, scanning
Popcon: 3718 users (687 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fping jest programem podobnym do ping, który wykorzystuje ICMP Echo Request (komunikat protokołu ICMP, który zawiera pakiet danych do hosta oraz żądanie ich odesłania) w celu określenia, czy docelowy host odpowiada. Fping różni się od ping tym, że można podać mu dowolną liczbę celów w wierszu poleceń lub dostarczyć je z pliku. Zamiast wysyłać żądania do jednego celu, i czekać na odpowiedź lub upływ ich ważności, fping wysyła pakiet ping i przechodzi do następnego celu (i tak w kółko).

Gdebi
Proste narzędzie do przeglądania i instalowania plików deb - interfejs GNOME
Maintainer: Ubuntu Developers
Versions of package gdebi
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.5.7+nmu3all
squeeze0.6.4+squeeze1all
jessie0.9.5.5+nmu1all
wheezy0.8.7all
sid0.9.5.7+nmu3all
bullseye0.9.5.7+nmu3all
stretch0.9.5.7+nmu1all
Debtags of package gdebi:
adminpackage-management
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitedebian
uitoolkitgtk
usedownloading
works-withsoftware:package
x11application
Popcon: 2038 users (1854 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

Program gdebi pozwala na zainstalowanie lokalnych pakietów deb, znajdując i instalując ich zależności. Apt robi to samo, lecz tylko dla pakietów umiejscowionych zewnętrznie (http, ftp).

Pakiet jest również skanowany za pośrednictwem lintiana przed instalacją i istnieje możliwość, aby sprawdzić zarządzanie i dane składniki takiego pakietu.

Pakiet zawiera graficzny interfejs użytkownika.

Gdebi-core
Proste narzędzie do instalowania plików deb
Maintainer: Ubuntu Developers
Versions of package gdebi-core
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.5.7+nmu3all
squeeze0.6.4+squeeze1all
wheezy0.8.7all
jessie0.9.5.5+nmu1all
stretch0.9.5.7+nmu1all
buster0.9.5.7+nmu3all
sid0.9.5.7+nmu3all
Debtags of package gdebi-core:
adminpackage-management
interfacecommandline
roleprogram
works-withsoftware:package
Popcon: 2228 users (2281 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

gdebi pozwala na zainstalowanie lokalnych pakietów deb znajdując i instalując ich zależności. Apt robi to samo, lecz tylko dla pakietów umiejscowionych zewnętrznie (http, ftp).

Potrafi również rozwiązywać wbudowane zależności lokalnych plików debian/control.

Pakiet zawiera biblioteki i narzędzie wiersza poleceń.

Hddtemp
Narzędzie monitorujące temperaturę dysków twardych
Maintainer: Aurelien Jarno
Versions of package hddtemp
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.3-beta15-46amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.3-beta15-52amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.3-beta15-52amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3-beta15-52amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3-beta15-53amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3-beta15-53amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.3-beta15-53amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package hddtemp:
adminhardware, monitoring
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
x11application
Popcon: 3369 users (4596 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Program hddtemp monitoruje oraz informuje o temperaturze dysków PATA, SATA i SCSI dzięki odczytywaniu odpowiednich informacji z dysków obsługujących system S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).

Htop
Interaktywna przeglądarka procesów
Maintainer: Daniel Lange
Versions of package htop
ReleaseVersionArchitectures
sid2.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package htop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 14341 users (3337 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Htop jest przeglądarką procesów opartą na ncursed, podobną do top, ale pozwalającą użytkownikowi na przewijanie listy pionowo i poziomo, aby mógł zobaczyć wszystkie procesy i ich pełne linie z poleceniami.

Zadania związane z procesami (zabijanie, zmiana priorytetu) mogą być wykonywane bez podawania ich PID-ów.

Hwinfo
System identyfikacji sprzętu
Maintainer: Sebastien Badia
Versions of package hwinfo
ReleaseVersionArchitectures
squeeze16.0-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch21.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.70-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie21.6-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye21.70-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster21.63-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy16.0-2.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package hwinfo:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 1062 users (487 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hwinfo jest narzędziem do wykrywania sprzętu, używanym w SuSE Linux.

W Debian Edu (Skolelinux) hwinfo wykazywało lepsze wyniki niż discover podczas wykrywania myszy, klawiatury i monitora.

Hwinfo zbiera informacje na temat oprogramowania zainstalowanego w systemie. Między innymi libhd zawiera informacje na temat cdromu, napędu zip, dyskietki, dysków i partycji, karty sieciowej, karty graficznej, monitora, kamery, myszki, dźwięku, PPPoE, ISDN, modemu, drukarki, skanera, systemu BIOS, procesora, USB, pamięci i SMP.

Pakiet nie zawiera plików binarnych hwscan, hwscand i hwscanqueue. Jeśli ktoś uważa, że przynajmniej jeden z nich powinien być zawarty w pakiecie niech skontaktuje się z opiekunem pakietu na hwinfo@packages.debian.org.

Iftop
Wyświetla informacje o wykorzystaniu przepustowości danego interfejsu sieciowego
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package iftop
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0~pre4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0~pre4-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0~pre4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.0~pre2-4~deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.17-16amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.0~pre4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0~pre4-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package iftop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 1469 users (1447 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program iftop pokazuje wykorzystanie sieci w podobny sposób, jak top(1) pokazuje poziom użycia procesora. Nasłuchuje ruch sieciowy na danym interfejsie i wyświetla tabelę aktualnego wykorzystania przepustowości łącza między parami hostów. Program jest przydatny do udzielania odpowiedzi na pytanie "Dlaczego moje połączenie z Internetem jest tak wolne?"

Screenshots of package iftop
Iotop
Prosty monitor we/wy podobny do top
Maintainer: Paul Wise
Versions of package iotop
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.6-24-g733f3f8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.4-2+squeeze1all
wheezy0.4.4-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.6-24-g733f3f8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6-24-g733f3f8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iotop:
adminmonitoring
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 7063 users (1053 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

iotop pokazuje wykorzystanie wejścia/wyjścia (we/wy) w podobny sposób, jak top(1) pokazuje poziom użycia procesora. Przekazywane przez jądro Linuksa informacje o we/wy są wyświetlane jako tabela bieżącego użycia we/wy przez procesy systemu. Program jest przydatny do odpowiedzi na pytanie "Co tak bardzo mieli moim dyskiem?".

iotop działa wyłącznie z jądrem Linux 2.6.20 lub wyższym, zbudowanym z włączonymi opcjami konfiguracyjnymi CONFIG_TASKSTATS, CONFIG_TASK_DELAY_ACCT, CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING i CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS.

Other screenshots of package iotop
VersionURL
0.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/002/005/large.png
Screenshots of package iotop
Iproute2
Narzędzia do kontrolowania sieci i ruchu w niej
Maintainer: Alexander Wirt
Versions of package iproute2
ReleaseVersionArchitectures
sid5.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.9.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.20.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.16.0-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 130865 users (12224 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet iproute2 stanowi zbiór narzędzi do kontrolowania sieci i ruchu w niej.

Narzędzia te komunikują się z jądrem Linux poprzez interfejs (rt)netlink, zapewniając zaawansowane funkcje, których nie można było uzyskać za pomocą tradycyjnych narzędzi sieciowych ifconfig czy route.

Iputils-arping
Tool to send ICMP echo requests to an ARP address
Maintainer: Noah Meyerhans
Versions of package iputils-arping
ReleaseVersionArchitectures
buster20180629-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20190709-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze20100418-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy20101006-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie20121221-5amd64,armel,armhf,i386
bullseye20190709-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20161105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iputils-arping:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
Popcon: 1949 users (1160 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The arping command acts like the standard ping command except it pings a machine by its ARP address instead of its IP address. It is typically used to locate a machine if its hardware address is known but its IP address is unknown

Less
Program do stronicowania plików, podobny do more
Maintainer: Milan Kupcevic
Versions of package less
ReleaseVersionArchitectures
squeeze436-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy444-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie458-3amd64,armel,armhf,i386
stretch481-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster487-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream562
Debtags of package less:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
useviewing
works-withtext
Popcon: 62537 users (17487 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera less - program do stronicowania plików (jest to narzędzie efektywnie wykorzystujące pamięć, wyświetlające tekst na pełnym ekranie). Less obsługuje znacznie więcej funkcji w porównaniu z prostym programem more. Jako członek rodziny GNU jest szeroko używany jako program do stronicowania plików w systemach uniksopodobnych.

Pakiet zawiera również: lessecho - proste narzędzie do weryfikacji umiejscowienia cudzysłowów w przekazywanych argumentach zawierających spacje; lesskey - narzędzie do modyfikacji standardowych (czyli takich jak w vi) skrótów klawiszowych; lesspipe - filtr do specyficznych plików, takich jak .doc czy .txt.gz.

Screenshots of package less
Libnss-myhostname
nss module providing fallback resolution for the current hostname
Versions of package libnss-myhostname
ReleaseVersionArchitectures
bullseye246-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security232-25+deb9u11amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch232-25+deb9u12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster241-7~deb10u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid246-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3-9amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.3-5~deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.2-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package libnss-myhostname:
roleshared-lib
Popcon: 1692 users (87 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains a plugin for the Name Service Switch, providing host name resolution for the locally configured system hostname as returned by gethostname(2). It returns all locally configured public IP addresses or -- if none are configured, the IPv4 address 127.0.1.1 (which is on the local loopback) and the IPv6 address ::1 (which is the local host).

A lot of software relies on that the local host name is resolvable. This package provides an alternative to the fragile and error-prone manual editing of /etc/hosts.

Installing this package automatically adds myhostname to /etc/nsswitch.conf.

Libpam-tmpdir
automatic per-user temporary directories
Maintainer: Tollef Fog Heen
Versions of package libpam-tmpdir
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.08-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.09amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.09amd64,armel,armhf,i386
stretch0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.09amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libpam-tmpdir:
devellibrary
roleshared-lib
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 899 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Many programs use $TMPDIR for storing temporary files. Not all of them are good at securing the permissions of those files. libpam-tmpdir sets $TMPDIR and $TMP for PAM sessions and sets the permissions quite tight. This helps system security by having an extra layer of security, making such symlink attacks and other /tmp based attacks harder or impossible

Libwww-perl
Prosty i spójny interfejs do WWW
Maintainer: Debian Perl Group
Versions of package libwww-perl
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.08-1all
buster6.36-2all
stretch6.15-1all
sid6.46-1all
bullseye6.46-1all
squeeze5.836-1all
wheezy6.04-1all
Debtags of package libwww-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 32616 users (14247 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteka libwww-perl (znana również jako LWP) jest zbiorem modułów Perla, które dostarczają prosty i spójny interfejs programowania (API) dla WWW. Głównym zadaniem biblioteki jest dostarczanie klas i funkcji, które pozwalają na pisanie klientów WWW. Biblioteka zawiera także moduły ogólnego przeznaczenia, jak również prostą, kompatybilną z HTTP/1.1 implementację serwera.

The package is enhanced by the following packages: libhtml-parser-perl
Lshw
Informacje na temat konfiguracji sprzętowej
Maintainer: Ghe Rivero
Versions of package lshw
ReleaseVersionArchitectures
squeeze02.14-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid02.18.85-0.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye02.18.85-0.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster02.18.85-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch02.18-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie02.17-1.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy02.16-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream02.19.2
Debtags of package lshw:
adminhardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useviewing
works-withtext
works-with-formathtml, xml
Popcon: 2110 users (594 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Niewielkie narzędzie do udzielenia szczegółowych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera. Umożliwia tworzenie sprawozdania z dokładnej konfiguracji pamięci, wersji oprogramowania, konfiguracji płyty głównej, wersji procesora oraz jego szybkości, konfiguracji pamięci podręcznej, szybkości magistrali, itp. na systemach x86 zdolnych do współpracy z DMI, na niektórych komputerach PowerPC (znane jako PowerMac G4) oraz AMD64.

Informacje mogą być przesyłane w postaci zwykłego tekstu, HTML lub XML.

Screenshots of package lshw
Lsscsi
list all SCSI devices (or hosts) currently on system
Maintainer: Matt Taggart
Versions of package lsscsi
ReleaseVersionArchitectures
buster0.30-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.27-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.27-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.26-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.21-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lsscsi:
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor, scanning
Popcon: 1699 users (991 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Uses information in sysfs (Linux kernels 2.6.0 and later) to list all scsi devices (or hosts) currently attached to the system. Options can be used to control the amount and form of information provided for each device.

Screenshots of package lsscsi
Mc
Midnight Commander - potężny menedżer plików
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package mc
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.8.13-3amd64,armel,armhf,i386
buster4.8.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.8.24-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.8.24-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.7.0.9-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.3-10amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch4.8.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.8.25
Debtags of package mc:
adminfilesystem
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitncurses
usebrowsing, editing, organizing
works-witharchive, file
Popcon: 11584 users (1230 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GNU Midnight Commander jest pełnoekranowym menedżerem plików działającym w trybie tekstowym. Posiada interfejs złożony z dwóch paneli i podpowłoki do wykonywania poleceń. Zawiera wbudowany edytor z funkcją podświetlania składni oraz wewnętrzną przeglądarkę obsługującą pliki binarne. Dodatkowo obsługuje wirtualny system plików (VFS) pozwalający na dostęp do plików na zdalnym systemie (np. serwery FTP, SSH) i plików wewnątrz archiwów, umożliwiając operowanie na nich jak na zwykłych plikach.

Memtest86+
thorough real-mode memory tester
Maintainer: Yann Dirson
Versions of package memtest86+
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.01-3.1amd64,i386
sid5.01-3.1amd64,i386
buster5.01-3amd64,i386
stretch5.01-3amd64,i386
jessie5.01-2amd64,i386
wheezy4.20-1.1amd64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
squeeze4.10-1.1amd64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
upstream5.31b
Debtags of package memtest86+:
adminbenchmarking, boot
hardwarestorage:floppy
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 236 users (163 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Memtest86+ scans your RAM for errors.

This tester runs independently of any OS - it is run at computer boot-up, so that it can test all of your memory. You may want to look at `memtester', which allows to test your memory within Linux, but this one won't be able to test your whole RAM.

It can output a list of bad RAM regions usable by the BadRAM kernel patch, so that you can still use your old RAM with one or two bad bits.

Memtest86+ is based on memtest86 3.0, and adds support for recent hardware, as well as a number of general-purpose improvements, including many patches to memtest86 available from various sources.

Both memtest86 and memtest86+ are being worked on in parallel.

Screenshots of package memtest86+
Mlocate
Szybko znajduje pliki w systemie plików na podstawie ich nazwy
Maintainer: Tollef Fog Heen
Versions of package mlocate
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.26-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.26-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.26-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.26-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.23.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.22.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.26-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mlocate:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
Popcon: 57862 users (476 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mlocate jest nową implementacją locate, narzędzia do znajdowania plików gdziekolwiek w systemie plików, na podstawie ich nazwy, używając określonych wzorców czy wyrażeń regularnych. W odróżnieniu od narzędzi takich jak find(1), locate do wyszukiwania używa uprzednio stworzonej bazy danych, pozwalając, aby zapytania były wykonywane dużo szybciej. Rzeczona baza danych jest uaktualniana okresowo poprzez crona.

Istnieje kilka implementacji locate: oryginalna implementacja z GNU findutils, slocate oraz mlocate. Przewaga mlocate polega na:

 • indeksowaniu całego systemu plików, natomiast rezultaty wyszukiwania zawierają jedynie pliki, do których użytkownik wykonujący locate ma dostęp. Baza danych może być uaktualniana tylko przez roota, a zwykli użytkownicy mają do niej dostęp jedynie z poziomu programu locate. slocate również działa w ten sposób, ale oryginalny locate już nie.

 • zamiast ponownego czytania całej zawartości wszystkich katalogów za każdym razem, gdy baza danych jest uaktualniana, mlocate utrzymuje informacje o znaczniku czasu w swojej bazie danych i dzięki temu wie, czy zawartość katalogów uległa zmianie, bez ponownego ich czytania. Sprawia to, że uaktualnianie staje się dużo szybsze i mniej obciąża twardy dysk. Tę funkcjonalność posiada jedynie mlocate.

Instalacja mlocate zmieni pliki binarne /usr/bin/locate na wskazane przez mlocate poprzez alternatywne mechanizmy. Po instalacji można uruchomić / etc/cron.daily/mlocate, aby od razu została stworzona baza danych, inaczej mlocate nie będzie działał, do czasu uruchomienia tegoż skryptu przez crona (ponieważ mlocate nie używa tego samego pliku bazy danych co locate). Można również usunąć pakiet locate, by system nie posiadał dwóch różnych plików baz danych, które są regularnie uaktualniane.

Screenshots of package mlocate
Mtools
Tools for manipulating MSDOS files
Maintainer: Chris Lamb
Versions of package mtools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.0.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.0.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.0.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.0.12-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie4.0.18-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.0.17-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package mtools:
adminfilesystem
hardwarestorage:floppy
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
Popcon: 1958 users (590 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mtools is a collection of utilities to access MS-DOS disks from Unix without mounting them. It supports Win'95 style long file names, OS/2 Xdf disks, ZIP/JAZ disks and 2m disks (store up to 1992kB on a high density 3 1/2 disk).

Also included in this package are commands to eject and manipulate the write/password protection control of Zip disks.

Mtr
Full screen ncurses and X11 traceroute tool
Maintainer: Robert Woodcock
Versions of package mtr
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.75-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.82-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package mtr:
interfacetext-mode, x11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk, ncurses
usechecking, routing
x11application
Popcon: 910 users (225 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr combines the functionality of the 'traceroute' and 'ping' programs in a single network diagnostic tool.

As mtr starts, it investigates the network connection between the host mtr runs on and a user-specified destination host. After it determines the address of each network hop between the machines, it sends a sequence of ICMP ECHO requests to each one to determine the quality of the link to each machine. As it does this, it prints running statistics about each machine.

Other screenshots of package mtr
VersionURL
0.85-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/010/268/large.png
Screenshots of package mtr
Mtr-tiny
Full screen ncurses traceroute tool
Maintainer: Robert Woodcock
Versions of package mtr-tiny
ReleaseVersionArchitectures
sid0.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.75-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.87-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.85-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.82-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mtr-tiny:
interfacetext-mode
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking
Popcon: 1182 users (308 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mtr combines the functionality of the 'traceroute' and 'ping' programs in a single network diagnostic tool.

As mtr starts, it investigates the network connection between the host mtr runs on and a user-specified destination host. After it determines the address of each network hop between the machines, it sends a sequence of ICMP ECHO requests to each one to determine the quality of the link to each machine. As it does this, it prints running statistics about each machine.

mtr-tiny is compiled without support for X and conserves disk space.

Other screenshots of package mtr-tiny
VersionURL
0.75-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/000/358/large.png
Screenshots of package mtr-tiny
Ncftp
Łatwy w obsłudze i funkcjonalny klient FTP
Maintainer: Noël Köthe
Versions of package ncftp
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.2.5-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.2.5-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.2.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.2.4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream3.2.6
Debtags of package ncftp:
interfacetext-mode
networkclient
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usedownloading
works-withfile
Popcon: 687 users (101 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

NcFTP pozwala przesyłać pliki z i do zdalnego serwera, oferując przy tym funkcje, których nie posiada standardowy program ftp. Program obsługuje bibliotekę Readline.

Screenshots of package ncftp
Nictools-pci
Diagnostic tools for many PCI Ethernet cards
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package nictools-pci
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.3.8-1.2amd64,armel,i386
wheezy1.3.8-1.2amd64,armel,i386
jessie1.3.8-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package nictools-pci:
adminhardware
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 45 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

These tools can help you to diagnose problems with your Ethernet cards or - in some cases - give those cards the final hint, to work in your network.

 alta-diag   : Diagnostic and setup for the Sundance "Alta" NIC
 eepro100-diag : Diagnostic and setup for the Intel EEPro100 Ethernet cards
 epic-diag   : Diagnostics and EEPROM setup for the SMC EPIC-100
 myson-diag  : Diagnostic and setup for the Myson mtd803 Ethernet chip
 natsemi-diag : Diagnostic and setup for the NatSemi DP83815 Ethernet chip
 ne2k-pci-diag : Diagnostics and EEPROM setup for PCI NE2000 clones
 ns820-diag  : Diagnostic and setup for the NatSemi DP83820 Ethernet chip
 pcnet-diag  : Diagnostic and setup for the AMD PCnet/PCI Ethernet chip
 rtl8139-diag : Diagnostics and EEPROM setup for RealTek RTL8129/8139 chips
 starfire-diag : Diagnostic and setup for the Adaptec Starfire DuraLAN
 tulip-diag  : Diagnostic and setup for the Digital DC21x4* Ethernet chips
 via-diag   : Diagnostic and setup for the VIA Rhine vt86c100 and vt3043
         Ethernet chips
 vortex-diag  : Diagnostics and EEPROM setup for the 3Com Vortex series
 winbond-diag : Diagnostic and setup for the Winbond w89c840 Ethernet cards
 yellowfin-diag: Diagnostic and setup for the Packet Engines Yellowfin chips
 pci-config  : Show and manipulate PCI configuration space
Nmap
Mapowanie sieci
Versions of package nmap
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.47-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
squeeze5.00-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid7.80+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.80+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy6.00-0.3+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster7.70+dfsg1-6+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.40-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nmap:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 5282 users (10178 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nmap jest narzędziem do badania sieci oraz przeprowadzania audytów bezpieczeństwa. Obsługuje skanowanie pingiem (określa które komputery są podłączone), wiele technik skanowania portów, wykrywanie wersji (określenie działających usług i wersji programów nasłuchujących na konkretnych portach) oraz analizę odcisków TCP/IP (identyfikacja zdalnego systemu operacyjnego lub urządzenia). Nmap oferuje również elastyczne sposoby określania celów oraz portów, skanowanie niejawne (decoy/stealth), skanowanie sunRCP i wiele więcej. Większość platform opartych na Uniksie oraz Windowsie jest obsługiwana w trybie zarówno graficznym, jak i tekstowym. Obsługiwanych jest również kilka popularnych urządzeń przenośnych, w tym Sharp Zaurus i iPAQ.

Screenshots of package nmap
Nullidentd
small, fast identd daemon
Maintainer: Jeroen Schot
Versions of package nullidentd
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.0-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0-5amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nullidentd:
interfacedaemon
networkservice
roleprogram
scopeutility
Popcon: 38 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

nullidentd is a small, fast and secure identd daemon. It returns a static string for every query.

Openbsd-inetd
Internetowy superserwer OpenBSD
Maintainer: Marco d'Itri
Versions of package openbsd-inetd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.20160825-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.20160825-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.20080125-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.20091229-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.20140418-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.20160825-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.20160825-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openbsd-inetd:
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
suitebsd
useconfiguring
Popcon: 7879 users (115 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Serwer inetd jest sieciowym demonem specjalizującym się w zarządzaniu przychodzącymi połączeniami. Plik konfiguracyjny zawiera dane o tym, który program ma być uruchomiony, gdy nadeszło połączenie. Dowolny port usługi może zostać skonfigurowany dla protokołu TCP lub UDP.

Jest to adaptacja demona OpenBSD z kilkoma specyficznymi dla Debiana funkcjami. Pakiet obsługuje IPv6, wbudowaną kontrolę dostępu libwrap, przypisanie do konkretnych adresów, uniksowe domeny gniazd sieciowych oraz ich buforowanie.

Screenshots of package openbsd-inetd
Pciutils
Narzędzia konfigurujące magistralę PCI
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package pciutils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
buster3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.1.7-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.1.9-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pciutils:
adminconfiguring, hardware
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 38544 users (17760 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera różne narzędzia do sprawdzania i konfigurowania urządzeń podłączonych do magistrali PCI.

Procinfo
tools to display information from /proc and /sys
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package procinfo
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.304-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.304-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.304-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.304-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.304-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.0.304-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.0.304-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package procinfo:
hardwaredetection
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usemonitor
Popcon: 172 users (72 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides three small programs that gather system information from diverse files under /proc and /sys and print it to the screen:

 • lsdev - information from /proc about installed hardware;
 • procinfo - system monitoring statistics from /proc and /sys;
 • socklist - a summary of open network sockets from /proc/net.
Screenshots of package procinfo
Procmail
Autonomiczny procesor poczty
Maintainer: Santiago Vila
Versions of package procmail
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.22-19amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3.22-26amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.22-26amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.22-26amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.22-25+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie3.22-24+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security3.22-20+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.22-20+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package procmail:
interfacecommandline
maildelivery-agent, filters
roleprogram
scopeutility
works-withmail
Popcon: 8236 users (1291 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Może zostać użyty do tworzenia serwerów pocztowych, list dyskusyjnych, sortowania poczty w oddzielne katalogi/pliki (bardzo poręczne przy subskrybcji do jednej lub więcej list mailowych, lub priorytetyzowania Twojej poczty), przedprzetwarzania Twojej poczty, uruchamiania dowolnego programu po przybyciu poczty (np. do generowania różnych sygnałów dzwiękowych na Twojej stacji roboczej dla różnych typów poczty) albo selektywnego przekierowywania nadchodzącej poczty do kogoś innego.

Screenshots of package procmail
Psmisc
Narzędzia używające systemu plików proc
Maintainer: Craig Small
Versions of package psmisc
ReleaseVersionArchitectures
squeeze22.11-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy22.19-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie22.21-2amd64,armel,armhf,i386
stretch22.21-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster23.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye23.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid23.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package psmisc:
adminmonitoring
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usechecking, monitor
works-withsoftware:running
Popcon: 82367 users (9423 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera różne narzędzia używające systemu plików proc:

 • fuser: identyfikuje procesy używające pliki lub gniazda.
 • killall: zabija proces z podaną nazwą (np. killall -HUP named).
 • peekfd: pokazuje dane przechodzące przez deskryptor pliku.
 • pstree: pokazuje drzewo aktualnie uruchomionych procesów.
 • prtstat: wypisuje zawartość /proc//stat.
Resolvconf
Program do obsługi informacji serwera nazw
Maintainer: resolvconf team
Versions of package resolvconf
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.46all
sid1.82all
bullseye1.82all
buster1.79all
stretch1.79all
jessie1.76.1all
wheezy1.67all
Debtags of package resolvconf:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkconfiguration
roleprogram
useconfiguring
Popcon: 7356 users (110 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Resolvconf jest strukturą do utrzymywania aktualności informacji systemu o serwerach nazw. Działa jako pośrednik pomiędzy programami dostarczającymi takie informacje (np. ifup i ifdown, klienty DHCP, demon PPP i lokalne serwery nazw) a programami ich używającymi (np. pamięć podręczna DNS i biblioteki rozpoznawania nazw).

Pakiet może wymagać nieco ręcznej konfiguracji. Proszę zapoznać się z plikiem README, aby uzyskać dokładne instrukcje.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf-admin
Rsync
Narzędzie do szybkiego, wszechstronnego, zdalnego (i lokalnego) kopiowania plików
Maintainer: Paul Slootman
Versions of package rsync
ReleaseVersionArchitectures
sid3.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-security3.0.9-4+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1.2-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.1.2-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security3.1.1-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie3.1.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze3.0.7-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.0.9-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package rsync:
adminbackup, file-distribution
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
usecomparing, downloading, synchronizing
works-withfile
Popcon: 55086 users (3840 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program rsync jest narzędziem do szybkiego i wszechstronnego kopiowania plików, potrafiącym kopiować je lokalnie oraz do/ze zdalnego komputera. Oferuje wiele opcji do kontrolowania swojego zachowania, a jego protokół do zdalnej aktualizacji może zminimalizować ruch sieciowy, aby przekazywanie uaktualnień pomiędzy maszynami przebiegało szybko i efektywnie.

Jest powszechnie stosowany do tworzenia kopii zapasowych i lustrzanych oraz jako ulepszone polecenie kopiujące do codziennego użytku.

Pakiet zapewnia zarówno narzędzie wiersza poleceń - rsync oraz dodatkową funkcjonalność demona.

Rsyslog
Niezawodny system i demon logowania jądra
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog
ReleaseVersionArchitectures
sid8.2006.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.8.11-3+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security5.8.11-3+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
squeeze4.6.4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie8.4.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security8.4.2-1+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch8.24.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1901.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2006.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rsyslog:
adminlogging
interfacedaemon
roleprogram
works-withdb, logfile
Popcon: 128266 users (11411 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rsyslog jest wielowątkową implementacją syslogd (narzędzia systemowego zapewniającego obsługę rejestracji informacji), oferującą między innymi:

 • Przesyłanie niezawodnych logów systemowych poprzez TCP, SSL/TLS i RELP.
 • Buforowanie dysków na żądanie.
 • Wysyłanie alertów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Zapisywanie do baz danych MySQL lub PostgreSQL (za pomocą oddzielnych wtyczek wyjściowych).
 • Przesyłanie listów dozwolonych nadawców.
 • Filtrowanie dowolnej części wiadomości logów systemowych.
 • Kompresję typu on-the-wire przesyłanych wiadomości.
 • Szczegółową kontrolę formatu wyjściowego.
 • Automatyczne przekierowanie do utworzonych na nośnikach kopii zapasowych w przypadku awarii sprzętu.
 • Klasę enterprise-class do przekazywania zaszyfrowanych logów systemowych.

Pakiet zawiera domyślny syslogd używany w systemach opartych na Debianie.

Screen
Multiplekser terminala z emulacją terminala VT100/ANSI
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package screen
ReleaseVersionArchitectures
wheezy4.1.0~20120320gitdb59704-7+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie-security4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie4.2.1-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.0.3-14amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security4.1.0~20120320gitdb59704-7+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
buster4.6.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.5.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package screen:
hardwareinput:keyboard
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 27138 users (1391 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Screen jest multiplekserem terminala, który uruchamia kilka oddzielnych "ekranów" na pojedynczym fizycznie terminalu z interfejsem znakowym. Każdy wirtualny terminal emuluje terminal DEC VT100 z niektórymi funkcjami ANSI X3.64 oraz ISO 2022. Sesje Screena można odłączyć i wznowić później na innym terminalu.

Screen oferuje również szereg innych funkcji, w tym: konfigurowalną konwersję danych wejściowych i wyjściowych, obsługę portów szeregowych, konfigurowalne logowanie i obsługę wielu użytkowników.

The package is enhanced by the following packages: byobu iselect liquidprompt
Other screenshots of package screen
VersionURL
4.0.3-11https://screenshots.debian.net/screenshots/000/000/023/large.png
Screenshots of package screen
Smartmontools
Kontrola i monitorowanie dysków twardych przy użyciu S.M.A.R.T.
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package smartmontools
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.5+svn4324-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze5.39.1+svn3124-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie6.3+svn4002-2amd64,armel,armhf,i386
buster6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.41+svn3365-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package smartmontools:
adminconfiguring, monitoring
hardwarestorage
interfacecommandline, daemon
roleprogram
usechecking, monitor
works-withmail
Popcon: 25700 users (833 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet smartmontools zawiera dwa programy narzędziowe (smartctl i smartd) do kontroli i monitorowania dysków używających systemu monitorowania, analizy i raportowania błędów dysków twardych (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - S.M.A.R.T.) wbudowanego w większość współczesnych dysków ATA i SCSI. Pakiet pochodzi z pakietu smartsuite i obejmuje wsparcie dla dysków ATA/ATAPI-5. Powinien działać na każdym nowoczesnym systemie Linux.

Strace
Tropiciel wywołań systemowych
Maintainer: Steve McIntyre
Versions of package strace
ReleaseVersionArchitectures
sid5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.26-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.5.20-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch4.15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.9-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.5.20-2.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.8
Debtags of package strace:
adminmonitoring
develdebugger
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 3481 users (985 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Strace jest tropicielem wywołań systemowych, tj. narzędziem do debugowania, które drukuje ślad wszystkich wywołań systemowych z innego procesu/programu. Program przeznaczony do śledzenia nie musi być rekompilowany do tego zadania, można więc zastosować strace na plikach binarnych, których kodu źródłowego nie posiadamy.

Wywołania systemowe i sygnały są zdarzeniami, które występują w interfejsie użytkownik/jądro. Dokładne zbadanie tej granicy jest bardzo użyteczne przy wyodrębnianiu błędów, sprawdzaniu poprawności i próbie wyłapywania warunków ulotnych.

Screenshots of package strace
Sysfsutils
sysfs query tool and boot-time setup
Maintainer: Guillem Jover
Versions of package sysfsutils
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0+repack-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0+repack-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0+repack-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.0+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.0+repack-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.1.0+repack-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.1.0+repack-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package sysfsutils:
adminconfiguring, filesystem
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 205 users (157 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The sysfs is a virtual file system found in Linux kernels 2.5+ that provides a tree of system devices. This package provides the program 'systool' to query it, which can be used to list devices by bus, class, and topology.

In addition this package ships a configuration file /etc/sysfs.conf which allows one to conveniently set sysfs attributes at system bootup (via an init script).

Tcpdump
Analizator ruchu sieciowego do wiersza poleceń
Maintainer: Romain Francoise
Versions of package tcpdump
ReleaseVersionArchitectures
wheezy4.3.0-1+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid4.9.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.9.3-1~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.3-1~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.9.3-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.9.3-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.9.3-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security4.9.2-1~deb7u1amd64,armel,armhf,i386
jessie4.9.2-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.9.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.1.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package tcpdump:
adminmonitoring
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 3685 users (1298 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program umożliwia zapisywanie ruchu sieciowego. Tcpdump jest w stanie zbadać następujące rodzaje pakietów: IPv4 ICMPv4, IPv6, ICMPv6, UDP, TCP, SNMP, AFS BGP, RIP, PIM, DVMRP, IGMP, SMB, OSPF, NFS i wiele innych.

Może być używany do drukowania nagłówków pakietów za pomocą interfejsu sieciowego oraz filtrowania pakietów pasujących do określonego wyrażenia. Można użyć tego narzędzia do śledzenia problemów sieciowych, wykrywania ataków lub monitorowania aktywności sieciowej.

The package is enhanced by the following packages: pcapfix
Screenshots of package tcpdump
Tcptraceroute
traceroute implementation using TCP packets
Maintainer: Martin Zobel-Helas
Versions of package tcptraceroute
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5beta7+debian-4amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.5beta7+debian-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.5beta7+debian-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5beta7+debian-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5beta7+debian-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tcptraceroute:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking
works-withnetwork-traffic
Popcon: 401 users (48 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The more traditional traceroute(8) sends out either UDP or ICMP ECHO packets with a TTL of one, and increments the TTL until the destination has been reached. By printing the gateways that generate ICMP time exceeded messages along the way, it is able to determine the path packets are taking to reach the destination.

The problem is that with the widespread use of firewalls on the modern Internet, many of the packets that traceroute(8) sends out end up being filtered, making it impossible to completely trace the path to the destination. However, in many cases, these firewalls will permit inbound TCP packets to specific ports that hosts sitting behind the firewall are listening for connections on. By sending out TCP SYN packets instead of UDP or ICMP ECHO packets, tcptraceroute is able to bypass the most common firewall filters.

Vim
Vi IMproved - udoskonalony edytor vi
Versions of package vim
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-security7.3.547-7+deb7u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security7.4.488-7+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie7.4.488-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
wheezy7.3.547-7amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze7.2.445+hg~cb94c42c0e1a-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid8.2.0716-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2.0716-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1.0875-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
upstream8.2.1405
Debtags of package vim:
develeditor
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
useediting
works-withtext, unicode
Popcon: 21066 users (2540 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Vim jest prawie całkowicie kompatybilny z edytorem Vi pochodzącym z UNIX-a.

Dodano wiele nowych funkcji: wielopoziomowe cofanie, podświetlanie składni, historię wydawanych poleceń, podręczną pomoc, uzupełnianie nazw plików, operacje blokowe, zwijanie (folding), wsparcie dla Unicode itd.

Ten pakiet zawiera wersję Vim-a skompilowaną z raczej standardowym zestawem funkcji. Nie dostarcza on wersji GUI Vim-a. Sprawdź inne pakiety vim-* jeśli potrzebujesz więcej (lub mniej).

The package is enhanced by the following packages: halibut notmuch tpp vim-latexsuite vim-scripts

Official Debian packages with lower relevance

Apticron
Simple tool to mail about pending package updates - cron version
Versions of package apticron
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.57all
sid1.2.3+nmu1all
wheezy1.1.55all
squeeze1.1.42all
bullseye1.2.3+nmu1all
stretch1.1.61all
buster1.2.1all
Debtags of package apticron:
adminpackage-management
networkserver
roleprogram
suitedebian
usemonitor
works-withmail
Popcon: 2853 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apticron is a simple script which sends daily emails about pending package updates such as security updates, properly handling packages on hold both by dselect and aptitude.

Cpqarrayd
monitoring tool for HP (Compaq) SmartArray controllers
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package cpqarrayd
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.3-3amd64,armel,armhf,i386
buster2.3.6amd64,i386
sid2.3.6amd64,i386
bullseye2.3.6amd64,i386
wheezy2.3-1.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.3.5amd64,i386
Debtags of package cpqarrayd:
adminmonitoring
hardwarestorage
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 50 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

cpqarrayd is a userspace monitoring daemon for HP (Compaq) SmartArray hardware RAID controllers. These controllers usually come built-in to ProLiant, or as a PCI card for ProLiant or Integrity systems. This daemon reports status changes in the disk array to syslog and, optionally, to a snmp trap host.

The default is to only log to the syslog. You can specify traphosts with the -t parameter at the commandline. Multiple traphosts are allowed.

This tool works with the SmartArray drivers found in Linux kernels (cciss and ida drivers).

Cron-apt
Automatyczna aktualizacja pakietów przy użyciu apt-get
Maintainer: Ola Lundqvist
Versions of package cron-apt
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.13.0all
squeeze0.8.2all
wheezy0.9.1all
jessie0.9.2all
buster0.13.0all
stretch0.10.0all
sid0.13.0all
Debtags of package cron-apt:
adminautomation, package-management
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usedownloading
works-withsoftware:package
Popcon: 4075 users (80 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera narzędzie uruchamiane jako zadanie crona w regularnych odstępach czasowych. Domyślnie jedynie uaktualnia listę pakietów i pobiera nowe pakiety nie instalując ich. Można skonfigurować program tak, aby wykonywał dowolne zadanie programu apt-get (lub aptitude).

Opcjonalnie, program może wysłać list elektroniczny do administratora systemu w przypadku wystąpienia błędów oraz zapisywać logi w usłudze syslog albo w oddzielnym pliku dziennika.

Proszę zauważyć, że to narzędzie może powodować zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego nie należy powierzać mu więcej zadań, niż jest to konieczne. Automatyczna aktualizacja wszystkich pakietów NIE jest zalecana, chyba że użytkownik ma pełną kontrolę nad repozytorium pakietów.

Debian-goodies
Small toolbox-style utilities for Debian systems
Versions of package debian-goodies
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.63all
squeeze0.53all
wheezy0.61all
stretch0.69.1all
buster0.84all
bullseye0.86all
sid0.86all
Debtags of package debian-goodies:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usesearching
works-withbugs, software:package
Popcon: 1260 users (337 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

These programs are designed to integrate with standard shell tools, extending them to operate on the Debian packaging system.

 dglob - Generate a list of package names which match a pattern
     [dctrl-tools, apt*, apt-file*, perl*]
 dgrep - Search all files in specified packages for a regex
     [dctrl-tools, apt-file (both via dglob)]

These are also included, because they are useful and don't justify their own packages:

 check-enhancements
      - find packages which enhance installed packages [apt,
        dctrl-tools]
 checkrestart
      - Help to find and restart processes which are using old versions
       of upgraded files (such as libraries) [python3, procps, lsof*]
 debget   - Fetch a .deb for a package in APT's database [apt]
 debman   - Easily view man pages from a binary .deb without extracting
       [man, apt* (via debget)]
 debmany  - Select manpages of installed or uninstalled packages [man |
       sensible-utils, whiptail | dialog | zenity, apt*, konqueror*,
       xdg-utils*]
 dhomepage - Open homepage of a package in a web browser [dctrl-tools,
       sensible-utils*, www-browser* | x-www-browser*]
 dman    - Fetch manpages from online manpages.debian.org service [curl,
       man, lsb-release*]
 dpigs   - Show which installed packages occupy the most space
       [dctrl-tools]
 find-dbgsym-packages
      - Get list of dbgsym packages from core dump or PID. [dctrl-tools,
       elfutils, libfile-which-perl, libipc-system-simple-perl,
       libfile-slurper-perl]
       Usage of the --ssh option requires openssh-client.
       Usage of the --deb option requires equivs.
 popbugs  - Display a customized release-critical bug list based on
       packages you use (using popularity-contest data) [python3,
       popularity-contest]
 which-pkg-broke
      - find which package might have broken another [python3, apt]
 which-pkg-broke-build
      - find which package might have broken the build of another
       [python3 (via which-pkg-broke), apt]

Package name in brackets denote (non-essential) dependencies of the scripts. Packages names with an asterisk ("*") denote optional dependencies, all other are hard dependencies.

Hard dependencies of single tools are listed in the Recommends field of the package and optional dependencies of single tools in the Suggests field -- as common with many "collection" style Debian packages.

Debsecan
Debian Security Analyzer
Maintainer: Florian Weimer
Versions of package debsecan
ReleaseVersionArchitectures
sid0.4.20.1all
jessie0.4.17all
stretch0.4.19~deb9u1all
wheezy-security0.4.16+nmu1+deb7u1all
wheezy0.4.16+nmu1all
squeeze0.4.14all
buster0.4.19all
bullseye0.4.20.1all
Debtags of package debsecan:
adminmonitoring
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usechecking, scanning
works-withsoftware:package
Popcon: 1866 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

debsecan is a tool to generate a list of vulnerabilities which affect a particular Debian installation. debsecan runs on the host which is to be checked, and downloads vulnerability information over the Internet. It can send mail to interested parties when new vulnerabilities are discovered or when security updates become available.

Dpt-i2o-raidutils
Adaptec I2O hardware RAID management utilities
Versions of package dpt-i2o-raidutils
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.0.6-11amd64,armel,i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.0.6-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.0.6-23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.6-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.6-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.0.6-19amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package dpt-i2o-raidutils:
hardwarestorage
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Suite of programs to manage some I2O-compliant RAID controllers; in particular some Adaptec hardware; to be very specific those using the dpt_i2o kernel module or CONFIG_SCSI_DPT_I2O driver, or (for more recent kernels) the i2o_block and i2o_config modules, or CONFIG_I2O_BLOCK and CONFIG_I2O_CONFIG drivers. One can create/delete a RAID array, add/remove a hot spare drive to/from an array, activate/silence the alarm, and query array/disk status.

Emacs
GNU Emacs editor (metapackage)
Maintainer: Rob Browning
Versions of package emacs
ReleaseVersionArchitectures
wheezy45.0all
squeeze-security23.2+1-7+squeeze1all
jessie46.1all
stretch46.1all
squeeze23.2+1-7+squeeze1all
bullseye26.3+1-2all
buster26.1+1-3.2+deb10u1all
sid26.3+1-2all
Debtags of package emacs:
develeditor
roledummy, metapackage
suiteemacs, gnu
useediting
Popcon: 423 users (182 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Emacs is the extensible self-documenting text editor. This is a metapackage that will always depend on the latest recommended Emacs variant (currently emacs-gtk).

The package is enhanced by the following packages: elpa-ac-rtags elpa-ace-link elpa-ace-popup-menu elpa-ace-window elpa-adaptive-wrap elpa-ag elpa-agda2-mode elpa-aggressive-indent elpa-anzu elpa-apache-mode elpa-apiwrap elpa-assess elpa-async elpa-atomic-chrome elpa-ats2-mode elpa-auto-dictionary elpa-avy elpa-avy-menu elpa-bar-cursor elpa-beacon elpa-beginend elpa-bind-chord elpa-bind-key elpa-bind-map elpa-bm elpa-boxquote elpa-browse-kill-ring elpa-bug-hunter elpa-buttercup elpa-char-menu elpa-cider elpa-clojure-mode elpa-clojure-mode-extra-font-locking elpa-closql elpa-clues-theme elpa-color-theme-modern elpa-company elpa-company-lsp elpa-company-rtags elpa-concurrent elpa-counsel elpa-csv-mode elpa-ctable elpa-cycle-quotes elpa-db elpa-debian-el elpa-debpaste elpa-deferred elpa-deft elpa-devscripts elpa-dictionary elpa-diff-hl elpa-diffview elpa-diminish elpa-dimmer elpa-dired-du elpa-dired-quick-sort elpa-dired-rsync elpa-discover-my-major elpa-dockerfile-mode elpa-dpkg-dev-el elpa-dumb-jump elpa-ebib elpa-ediprolog elpa-editorconfig elpa-el-mock elpa-el-x elpa-elfeed elpa-elfeed-web elpa-elisp-refs elpa-elisp-slime-nav elpa-elm-mode elpa-elpy elpa-emacsql elpa-emacsql-mysql elpa-emacsql-psql elpa-emacsql-sqlite elpa-emacsql-sqlite3 elpa-engine-mode elpa-epc elpa-epl elpa-eproject elpa-ert-async elpa-ert-expectations elpa-esh-help elpa-eshell-bookmark elpa-eshell-git-prompt elpa-eshell-prompt-extras elpa-eshell-up elpa-eshell-z elpa-esup elpa-esxml elpa-evil elpa-evil-paredit elpa-exec-path-from-shell elpa-expand-region elpa-eyebrowse elpa-f elpa-faceup elpa-fill-column-indicator elpa-find-file-in-project elpa-flx elpa-flx-ido elpa-flycheck elpa-flycheck-package elpa-flycheck-rtags elpa-folding elpa-fountain-mode elpa-fsm elpa-geiser elpa-ggtags elpa-ghub elpa-ghub+ elpa-git-annex elpa-git-commit elpa-git-messenger elpa-git-modes elpa-git-timemachine elpa-gitattributes-mode elpa-gitconfig-mode elpa-gitignore-mode elpa-gitlab-ci-mode elpa-gnuplot-mode elpa-golden-ratio elpa-goo elpa-goto-chg elpa-graphql elpa-graphviz-dot-mode elpa-haskell-tab-indent elpa-helm elpa-helm-ag elpa-helm-core elpa-helm-org elpa-helm-projectile elpa-helm-rtags elpa-helm-virtualenvwrapper elpa-helpful elpa-highlight-indentation elpa-highlight-numbers elpa-hl-todo elpa-ht elpa-htmlize elpa-hungry-delete elpa-hydra elpa-ibuffer-projectile elpa-ibuffer-vc elpa-ido-completing-read+ elpa-ido-ubiquitous elpa-ido-vertical-mode elpa-iedit elpa-imenu-list elpa-initsplit elpa-irony elpa-ivy elpa-ivy-hydra elpa-ivy-rtags elpa-jabber elpa-jedi elpa-jedi-core elpa-jinja2-mode elpa-js2-mode elpa-key-chord elpa-kv elpa-let-alist elpa-linum-relative elpa-load-relative elpa-loop elpa-lsp-haskell elpa-lsp-mode elpa-lsp-ui elpa-lv elpa-m-buffer elpa-magit elpa-magit-annex elpa-magit-forge elpa-magit-popup elpa-magit-todos elpa-magithub elpa-mailscripts elpa-makey elpa-markdown-mode elpa-markdown-toc elpa-memoize elpa-meson-mode elpa-message-templ elpa-migemo elpa-minimap elpa-mocker elpa-modus-themes elpa-monokai-theme elpa-move-text elpa-muse elpa-mutt-alias elpa-muttrc-mode elpa-neotree elpa-no-littering elpa-noflet elpa-nose elpa-nov elpa-olivetti elpa-openwith elpa-org elpa-org-bullets elpa-org-roam elpa-orgalist elpa-ox-texinfo+ elpa-package-lint elpa-package-lint-flymake elpa-paredit elpa-paredit-everywhere elpa-parent-mode elpa-parsebib elpa-pcre2el elpa-persist elpa-persp-projectile elpa-perspective elpa-pg elpa-php-mode elpa-pip-requirements elpa-pkg-info elpa-pod-mode elpa-pointback elpa-popup elpa-pos-tip elpa-powerline elpa-project elpa-projectile elpa-ps-ccrypt elpa-puppet-mode elpa-py-autopep8 elpa-py-isort elpa-python-environment elpa-pyvenv elpa-qml-mode elpa-queue elpa-racket-mode elpa-rainbow-delimiters elpa-rainbow-identifiers elpa-rainbow-mode elpa-recursive-narrow elpa-redtick elpa-restart-emacs elpa-rich-minority elpa-rtags elpa-rust-mode elpa-s elpa-seq elpa-sesman elpa-session elpa-shut-up elpa-simple-httpd elpa-smart-mode-line elpa-smart-mode-line-powerline-theme elpa-smeargle elpa-smex elpa-sml-mode elpa-solarized-theme elpa-spinner elpa-suggest elpa-super-save elpa-swiper elpa-sxiv elpa-system-packages elpa-systemd elpa-tabbar elpa-transient elpa-transmission elpa-treepy elpa-tuareg elpa-undercover elpa-undo-tree elpa-use-package elpa-use-package-chords elpa-use-package-ensure-system-package elpa-uuid elpa-vala-mode elpa-vc-fossil elpa-verbiste elpa-vimish-fold elpa-virtualenvwrapper elpa-visual-fill-column elpa-visual-regexp elpa-wc-mode elpa-web-mode elpa-websocket elpa-weechat elpa-wgrep elpa-wgrep-ack elpa-wgrep-ag elpa-wgrep-helm elpa-which-key elpa-with-editor elpa-with-simulated-input elpa-world-time-mode elpa-writegood-mode elpa-ws-butler elpa-xcite elpa-xcscope elpa-xml-rpc elpa-xr elpa-yaml-mode elpa-yasnippet elpa-zenburn-theme elpa-ztree elpa-zzz-to-char emms expand-region-el liquidsoap-mode notmuch rabbit-mode rail vala-mode-el
Gdb
GNU Debugger
Versions of package gdb
ReleaseVersionArchitectures
wheezy7.4.1+dfsg-0.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze7.0.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster8.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7.1+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
stretch7.12-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gdb:
develdebugger, lang:c, lang:c++, lang:fortran, lang:java
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
works-withsoftware:running
Popcon: 2770 users (1348 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDB to debugger plików źródłowych, który pozwala na przerwanie pracy programu po każdej linii kodu, podaje wartości zmiennych i stwierdza, gdzie wystąpiły błędy. Obecnie, GDB obsługuje następujące języki programowania: C, C++, D, Objective-C, Fortran, Java, OpenCL C, Pascal, assembly, Modula-2, Go i Ada. Jest niezastąpiony dla każdego poważnego programisty.

The package is enhanced by the following packages: monodevelop-debugger-gdb
Screenshots of package gdb
Isag
Interactive System Activity Grapher for sysstat
Maintainer: Robert Luberda
Versions of package isag
ReleaseVersionArchitectures
stretch11.4.3-2all
wheezy10.0.5-1all
squeeze9.0.6.1-2all
bullseye12.3.3-1all
sid12.3.3-1all
buster12.0.3-2all
jessie11.0.1-1all
upstream12.4.0
Debtags of package isag:
adminaccounting, logging
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
usemonitor
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 39 users (54 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package provides the command isag, which graphically displays the system activity data stored in the binary logs produced by sar (in the package sysstat).

Kexec-tools
Narzędzia do obsługi szybkich rozruchów systemu za pośrednictwem kexec
Maintainer: Khalid Aziz
Versions of package kexec-tools
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.0.1-4amd64,armel,i386,ia64,powerpc,s390
wheezy2.0.3-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,powerpc,s390
jessie2.0.7-5amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.20-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.20-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kexec-tools:
adminboot
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 205 users (132 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera narzędzia ładujące jądro do pamięci, a następnie ponownie uruchamiające system bezpośrednio z tego jądra za pośrednictwem wywołania systemowego kexec, z pominięciem normalnego procesu uruchamiania.

The package is enhanced by the following packages: molly-guard
Mpt-status
Odczytywanie statusu RAID z mpt (i innych) sprzętowych kontrolerów RAID
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package mpt-status
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.2.0-7amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390x,sparc
sid1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.0-8amd64,armel,armhf,i386
buster1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.0-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,sparc
Debtags of package mpt-status:
roleprogram
Popcon: 2594 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Program mpt-status jest narzędziem wyszukiwania dostępu do uruchomionej konfiguracji i stanu SCSI kart HBA firmy LSI. Program pozwala na monitorowanie sprawności i stanu konfiguracji RAID.

Nvram-wakeup
Read/write the WakeUp time from/to the BIOS
Maintainer: Debian VDR Team
Versions of package nvram-wakeup
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.1-4amd64,i386
sid1.1-4amd64,i386
stretch1.1-4amd64,i386
buster1.1-4amd64,i386
squeeze1.1-1amd64,i386
wheezy1.1-1amd64,i386
jessie1.1-1amd64,i386
Debtags of package nvram-wakeup:
hardwarepower
roleprogram
scopeutility
Popcon: 6 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nvram-wakeup can read and write the wake up time in the BIOS (via /dev/nvram on recent 2.4.x kernels or direct I/O port access). On this wake up time the computer will be powered on automatically from the soft-off state. For the video disc recorder VDR, nvram-wakeup installs a hook script, that allows VDR to set a wake up time, when it powers down.

Popularity-contest
Automatyczne głosowanie na ulubione pakiety
Versions of package popularity-contest
ReleaseVersionArchitectures
sid1.70all
bullseye1.70all
buster1.67all
squeeze1.49all
wheezy1.56all
jessie1.61all
stretch1.64all
Debtags of package popularity-contest:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitedebian
usetransmission
works-withsoftware:package
Popcon: 172580 users (9998 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet popularity-contest ustawia zadanie dla crona, aby okresowo i anonimowo wysyłał do deweloperów Debiana statystyki najczęściej używanych aplikacji w systemie.

Informacje te pomogą deweloperom Debiana podejmować wiele decyzji jak na przykład, które pakiety powinny znaleźć się na pierwszej płycie instalacyjnej. Ponadto pomagają udoskonalać kolejne wersje dystrybucji w taki sposób, że najbardziej popularne pakiety będą instalowane automatycznie nowym użytkownikom.

Raidutils
Transition Package, raidutils to dpt-i2o-raidutils
Versions of package raidutils
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.0.6-11amd64,armel,i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.0.6-23all
bullseye0.0.6-23all
buster0.0.6-22all
stretch0.0.6-21all
jessie0.0.6-20amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.0.6-19amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package raidutils:
adminconfiguring, filesystem
hardwarestorage
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Adaptec I2O RAID hardware utilities package has been renamed. This dummy dependency package helps transition from raidutils to dpt-i2o-raidutils.

Rsyslog-doc
Dokumentacja do rsyslog
Maintainer: Michael Biebl
Versions of package rsyslog-doc
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.6.4-2all
jessie8.4.1-1all
sid8.2006.0-1all
buster8.1901.0-1all
stretch8.24.0-1all
wheezy5.8.11-3+deb7u2all
wheezy-security5.8.11-3+deb7u2all
bullseye8.2006.0-1all
Debtags of package rsyslog-doc:
adminlogging
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera szczegółową dokumentację w formacie HTML do rsyslog.

Dokumentacja opisuje ogólną składnię pliku konfiguracyjnego dla filtrów, działań, szablonów itp. i zawiera szczegółowe informacje o wszystkich dostępnych dyrektywach konfiguracyjnych.

Valgrind
instrumentation framework for building dynamic analysis tools
Maintainer: Alessandro Ghedini
Versions of package valgrind
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.6.0~svn11254+nmu1amd64,i386,powerpc
wheezy3.7.0-6amd64,armel,armhf,i386,powerpc,s390x
jessie3.10.0-4amd64,armhf,i386
stretch3.12.0~svn20160714-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.14.0-3amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.16.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.16.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package valgrind:
devellang:c, lang:c++, profiler, testing-qa
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withsoftware:running
Popcon: 1169 users (596 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Valgrind is a system for debugging and profiling Linux programs. With its tool suite you can automatically detect many memory management and threading bugs, avoiding hours of frustrating bug-hunting and making your programs more stable. You can also perform detailed profiling to help speed up your programs and use Valgrind to build new tools.

The Valgrind distribution currently includes six production-quality tools:

 • a memory error detector (Memcheck)
 • two thread error detectors (Helgrind and DRD)
 • a cache and branch-prediction profiler (Cachegrind)
 • a call-graph generating cache and branch-prediction profiler (Callgrind)
 • a heap profiler (Massif) It also includes three experimental tools:

 • a stack/global array overrun detector (SGCheck)

 • a second heap profiler that examines how heap blocks are used (DHAT)
 • a SimPoint basic block vector generator (BBV)
Screenshots of package valgrind
Wireshark
network traffic analyzer - meta-package
Maintainer: Balint Reczey
Versions of package wireshark
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.12.1+g01b65bf-4+deb8u19amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.2.11-6+squeeze14amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze-security1.2.11-6+squeeze14amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye3.2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.6.7-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.6.7-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.6.8-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.2-5wheezy18amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-proposed-updates1.12.1+g01b65bf-4+deb8u6~deb7u1amd64
wheezy-security1.12.1+g01b65bf-4+deb8u6~deb7u11amd64,armel,armhf,i386
jessie1.12.1+g01b65bf-4+deb8u14amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package wireshark:
adminmonitoring
interfacex11
networkscanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useanalysing, monitor
works-withnetwork-traffic
x11application
Popcon: 69 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wireshark is a network "sniffer" - a tool that captures and analyzes packets off the wire. Wireshark can decode too many protocols to list here.

This is a meta-package for Wireshark.

The package is enhanced by the following packages: pcapfix
Other screenshots of package wireshark
VersionURL
2.6.8-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/035/large.png
Screenshots of package wireshark
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 193693