Debian Edu Project
Summary
Main-server
Główny serwer pakietów Debian Edu

Metapakiet zawierający zależności do pakietów wymaganych na wszystkich instalacjach głównego serwera Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Main-server packages

Official Debian packages with high relevance

apache2
Serwer HTTP Apache
Versions of package apache2
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.4.10-10+deb8u16amd64,armel,armhf,i386
buster2.4.38-3+deb10u8amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.4.25-3+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.4.25-3+deb9u13amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye2.4.59-1~deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.4.59-1~deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm-proposed-updates2.4.61-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.4.62-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.4.62-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports-sloppy2.4.53-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.4.52-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.10-10+deb8u12amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports-sloppy2.4.46-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates2.4.61-1~deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.4.61-1~deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security2.4.61-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.59-1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package apache2:
rolemetapackage
suiteapache
Popcon: 48535 users (5302 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Celem projektu serwera HTTP Apache jest zbudowanie bezpiecznego, efektywnego i rozszerzalnego serwera HTTP zgodnego ze standardami otwartego oprogramowania. W konsekwencji Apache już od dawna jest numerem jeden wśród serwerów internetowych.

Instalacja tego pakietu doprowadzi do kompletnej instalacji Apache, wraz z plikami konfiguracyjnymi, skryptami inicjującymi i obsługującymi.

avahi-utils
Avahi browsing, publishing and discovery utilities
Versions of package avahi-utils
ReleaseVersionArchitectures
buster-security0.7-4+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.6.31-5amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.32-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security0.6.32-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster0.7-4+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.8-5+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.8-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.8-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package avahi-utils:
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 2687 users (6789 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avahi is a fully LGPL framework for Multicast DNS Service Discovery. It allows programs to publish and discover services and hosts running on a local network with no specific configuration. For example you can plug into a network and instantly find printers to print to, files to look at and people to talk to.

This package contains several utilities that allow you to interact with the Avahi daemon, including publish, browsing and discovering services.

bind9
Internetowy serwer nazw domenowych (DNS)
Versions of package bind9
ReleaseVersionArchitectures
sid9.19.24-185-g392e7199df2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports9.16.27-1~deb11u1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.16.48-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security9.16.48-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports9.18.24-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.18.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security9.18.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.19.24-185-g392e7199df2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie9.9.5.dfsg-9+deb8u15amd64,armel,armhf,i386
jessie-security9.9.5.dfsg-9+deb8u19amd64,armel,armhf,i386
stretch9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u12amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports9.11.5.P4+dfsg-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
buster-security9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u11amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package bind9:
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
Popcon: 10118 users (122 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Berkeley Internet Name Domain (BIND 9) implementuje serwer nazw domen internetowych. BIND 9 jest najpopularniejszym oprogramowaniem serwera nazw w Internecie, wspieranym przez Internet Software Consortium, www.isc.org.

Pakiet dostarcza serwer wraz z plikami konfiguracyjnymi.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit prometheus-bind-exporter samba samba-ad-dc
cups
Common UNIX Printing System(tm) - obsługa PPD/sterownika, interfejs WWW
Versions of package cups
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-proposed-updates2.3.3op2-3+deb11u8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
sid2.4.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.4.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-proposed-updates2.4.2-3+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.2-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.2.10-6+deb10u10amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cups:
hardwareprinter
interfaceweb
networkserver
roleprogram
useprinting
Popcon: 22122 users (22245 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System (CUPS(tm)) jest systemem drukowania i ogólnym zamiennikiem dla lpd i jemu podobnych. Obsługuje Internetowy Protokół Drukowania (ang. Internet Printing Protocol (IPP)) i posiada swój własny model sterownika filtru do obsługi różnych typów dokumentów.

Pakiet dostarcza te części CUPS, które są potrzebne do używania sterowników drukarek.

The package is enhanced by the following packages: cups-browsed ippusbxd
cups-bsd
Common UNIX Printing System(tm) - polecenia BSD
Versions of package cups-bsd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-proposed-updates2.3.3op2-3+deb11u8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.4.2-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
bookworm-proposed-updates2.4.2-3+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.4.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.4.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security2.2.10-6+deb10u10amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package cups-bsd:
hardwareprinter
interfacecommandline
networkserver
roleprogram
suitebsd
useprinting
works-with-formatpdf
Popcon: 7331 users (8442 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System (CUPS(tm)) jest systemem druku i ogólnym zamiennikiem dla lpr, lpd i im podobnych. Obsługuje Internetowy Protokół Drukowania (ang. Internet Printing Protocol - IPP) i posiada swój własny model sterownika filtru dla obsługi różnych typów dokumentów.

Ten pakiet dostarcza polecenia BSD do interakcji z CUPS-em. Jest on dostarczany oddzielnie, aby pozwolić CUPS-owi współistnieć z innymi systemami druku (w niewielkim stopniu).

cups-pdf
Backend PDF Writer do CUPS (pakiet przejściowy)
Versions of package cups-pdf
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.6.1-15amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cups-pdf:
roleapp-data
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpdf
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet atrapa dostarczany w celu obsługi przejścia z pakietu cups-pdf do printer-driver-cups-pdf i należy go usunąć po wykonaniu tego zadania.

debian-installer-12-netboot-amd64
Debian-installer network boot images for amd64
Versions of package debian-installer-12-netboot-amd64
ReleaseVersionArchitectures
bookworm20230607+deb12u6all
trixie20230607+deb12u6all
sid20230607+deb12u6all
Popcon: 5 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains images of the Debian Installer for the amd64 architecture.

debian-installer-12-netboot-i386
Debian-installer network boot images for i386
Versions of package debian-installer-12-netboot-i386
ReleaseVersionArchitectures
sid20230607+deb12u6all
bookworm20230607+deb12u6all
trixie20230607+deb12u6all
Popcon: 2 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains images of the Debian Installer for the i386 architecture.

dovecot-gssapi
secure POP3/IMAP server - GSSAPI support
Versions of package dovecot-gssapi
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.3.19.1+dfsg1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.13-12~deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.2.27-3+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-security2.3.4.1-5+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
sid2.3.21+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.2.27-3+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.13+dfsg1-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.2.13-12~deb8u7amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports2.3.4.1-5+deb10u1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3.21+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports2.3.21+dfsg1-3~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.4.1-5+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package dovecot-gssapi:
roleplugin, shared-lib
securityauthentication
Popcon: 54 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dovecot is a mail server whose major goals are security and extreme reliability. It tries very hard to handle all error conditions and verify that all data is valid, making it nearly impossible to crash. It supports mbox/Maildir and its own dbox/mdbox formats, and should also be pretty fast, extensible, and portable.

This package provides GSSAPI authentication support for Dovecot.

dovecot-imapd
Bezpieczny serwer POP3/IMAP - demon IMAP
Versions of package dovecot-imapd
ReleaseVersionArchitectures
buster-security2.3.4.1-5+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
sid2.3.21+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.3.21+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports2.3.21+dfsg1-3~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.19.1+dfsg1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.13+dfsg1-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.4.1-5+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.3.4.1-5+deb10u1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.27-3+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.2.27-3+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.2.13-12~deb8u7amd64,armel,armhf,i386
jessie2.2.13-12~deb8u4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package dovecot-imapd:
interfacedaemon
mailimap
networkserver
roleprogram
works-withmail
Popcon: 2602 users (207 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dovecot jest serwerem poczty, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ekstremalnej niezawodności. Stara się skutecznie obsługiwać wszelkie błędy oraz sprawdzać, czy wszystkie dane są poprawne, dzięki czemu prawie niemożliwe jest wystąpienie awarii. Obsługuje mbox/Maildir i własne formaty DBOX/mdbox, a ponadto jest wystarczająco szybki, rozszerzalny i przenośny.

Pakiet zawiera serwer IMAP - Dovecot.

The package is enhanced by the following packages: dovecot-fts-xapian
education-networked
Dodatkowe pakiety Debian Edu dla systemów sieciowych
Versions of package education-networked
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych w instalacjach sieciowych (z wyjątkiem mobilnych i minimalnych stacji roboczych) w Debian Edu Blend.

exim4-daemon-heavy
Exim MTA (v4) daemon with extended features, including exiscan-acl
Versions of package exim4-daemon-heavy
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.84.2-2+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.84.2-2+deb8u7amd64,armel,armhf,i386
stretch4.89-2+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.89-2+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports4.92-8+deb10u3~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.92-8+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster-security4.92-8+deb10u9amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports4.94.2-7~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.94.2-7+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.94.2-7+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates4.94.2-7+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.96-15~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.96-15+deb12u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security4.96-15+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates4.96-15+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports4.98-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.98-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.98-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package exim4-daemon-heavy:
interfacedaemon
maildelivery-agent, smtp, transport-agent
networkserver, service
roleprogram
works-withmail
Popcon: 1510 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Exim (v4) is a mail transport agent. This package contains the exim4 daemon with extended features. In addition to the features already supported by exim4-daemon-light, exim4-daemon-heavy includes LDAP, sqlite, PostgreSQL and MySQL data lookups, SASL and SPA SMTP authentication, embedded Perl interpreter, and the content scanning extension (formerly known as "exiscan-acl") for integration of virus scanners and spamassassin.

The Debian exim4 packages have their own web page, http://wiki.debian.org/PkgExim4. There is also a Debian-specific FAQ list. Information about the way the Debian packages are configured can be found in /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz, which additionally contains information about the way the Debian binary packages are built. The very extensive upstream documentation is shipped in /usr/share/doc/exim4-base/spec.txt.gz. To repeat the debconf-driven configuration process in a standard setup, invoke dpkg-reconfigure exim4-config. There is a Debian-centered mailing list, pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org. Please ask Debian-specific questions there, and only write to the upstream exim-users mailing list if you are sure that your question is not Debian-specific. You can find the subscription web page on http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-exim4-users

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
foomatic-db-compressed-ppds
Obsługa drukarek z OpenPrinting - skompresowane pliki PPD uzyskane z bazy danych
Versions of package foomatic-db-compressed-ppds
ReleaseVersionArchitectures
buster20181217-2all
jessie20150411-1all
bookworm20230202-1all
bullseye20200820-1all
trixie20230202-1all
sid20230202-1all
stretch20161201-1all
upstream20240719
Debtags of package foomatic-db-compressed-ppds:
hardwareprinter
roleapp-data
Popcon: 2257 users (415 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Foomatic to system druku stworzony w celu ułatwienia konfiguracji popularnych drukarek do użycia z Debianem (oraz innymi systemami operacyjnymi). Udostępnia "połączenie" pomiędzy kolejką drukowania (np. CUPS lub lpr) a drukarką, poprzez informowanie komputera w jaki sposób przetwarzać pliki wysyłane do drukarki.

Pakiet zawiera wszystkie pliki PPD, które mogą być generowane z bazy danych Foomatic jako jedno małe skompresowane archiwum. Dzięki temu zmniejsza się znacznie zużycie miejsca na dysku w porównaniu do bazy danych Foomatic XML, a ponadto tworzy listę wszystkich dostępnych plików PPD i wydobywa potrzebne pliki PPD znacznie szybciej niż używając bazy danych Foomatic XML.

gosa
Program internetowy do zarządzania LDAP
Versions of package gosa
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
bookworm2.8~git20230203.10abe45+dfsg-1+deb12u2all
sid2.8~git20230203.10abe45+dfsg-12all
Debtags of package gosa:
interfaceweb
networkserver
roleprogram
useconfiguring
webapplication
works-withdb
Popcon: 17 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zapewnia dostęp do kont posix, shadow, samba, proxy, fax, pureftp i kerberos. Może zarządzać kombinacją serwerów postfix/cyrus oraz tworzyć dostosowane do potrzeb użytkownika skrypty sieve.

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-help-de
GOsa² - dokumentacja online w języku niemieckim
Versions of package gosa-help-de
ReleaseVersionArchitectures
sid2.8~git20230203.10abe45+dfsg-12all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
bookworm2.8~git20230203.10abe45+dfsg-1+deb12u2all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
Debtags of package gosa-help-de:
culturegerman
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera niemiecką dokumentację online dla GOsa².

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-help-en
GOsa² - dokumentacja online w języku angielskim
Versions of package gosa-help-en
ReleaseVersionArchitectures
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
sid2.8~git20230203.10abe45+dfsg-12all
bookworm2.8~git20230203.10abe45+dfsg-1+deb12u2all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
Debtags of package gosa-help-en:
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera angielską dokumentację online dla GOsa².

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-help-fr
GOsa² - dokumentacja online w języku francuskim
Versions of package gosa-help-fr
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
sid2.8~git20230203.10abe45+dfsg-12all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
bookworm2.8~git20230203.10abe45+dfsg-1+deb12u2all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
Debtags of package gosa-help-fr:
culturefrench
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera francuską dokumentację online dla GOsa².

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-help-nl
GOsa² - dokumentacja online w języku holenderskim
Versions of package gosa-help-nl
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
sid2.8~git20230203.10abe45+dfsg-12all
bookworm2.8~git20230203.10abe45+dfsg-1+deb12u2all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
Debtags of package gosa-help-nl:
culturedutch
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera holenderską dokumentację online dla GOsa².

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-plugins-dhcp-schema
LDAP dhcp schema for GOsa² systems plugin
Versions of package gosa-plugins-dhcp-schema
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8~git20211027.5741b8f-4+deb12u2all
sid2.8~git20211027.5741b8f-9all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package includes the LDAP schema needed by the GOsa² systems plugin (for storing DHCP information in LDAP).

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

gosa-plugins-dns-schema
LDAP dns schema for GOsa² systems plugin
Versions of package gosa-plugins-dns-schema
ReleaseVersionArchitectures
sid2.8~git20211027.5741b8f-9all
bookworm2.8~git20211027.5741b8f-4+deb12u2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package includes the LDAP schema needed by the GOsa² systems plugin (for storing DNS information in LDAP).

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

gosa-plugins-ldapmanager
Wtyczka ldapmanager dla GOsa²
Versions of package gosa-plugins-ldapmanager
ReleaseVersionArchitectures
sid2.8~git20211022.877a67e-4all
bookworm2.8~git20211022.877a67e-3all
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wtyczka do zarządzania sudo.

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-plugins-mailaddress
Prosta wtyczka do zarządzania adresami pocztowymi użytkowników w GOsa²
Versions of package gosa-plugins-mailaddress
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8~git20211027.08b10a2-2all
sid2.8~git20211027.08b10a2-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Niniejsza wtyczka stanowi bardzo lekką wersję wtyczki pocztowej GOsa². Podczas gdy gosa-plugin-mail może być użyty do zarządzania kompletną farmą serwerów pocztowych, ta niewielka wtyczka zapewnia jedynie możliwość modyfikacji adresu e-mail użytkownika za pomocą pola tekstowego.

Wtyczka jest przydatna dla osób, które muszą utrzymywać adresy e-mail użytkowników za pośrednictwem GOsa², ale nie uruchamiają własnych serwerów poczty.

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-plugins-netgroups
Wtyczka grup sieciowych NIS dla GOsa²
Versions of package gosa-plugins-netgroups
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8~git20211022.3b6449d-4+deb12u1all
sid2.8~git20211022.3b6449d-5all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zarządzanie grupami sieciowymi NIS opartymi na protokole LDAP z GOsa².

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-plugins-pwreset
Dodatek do zarządzania hasłami dla GOsa²
Versions of package gosa-plugins-pwreset
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8~git20211021.d93b138-4all
sid2.8~git20211021.d93b138-4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Narzędzie do zarządzania i resetowania hasła dla GOsa². Zapewnia ono administracyjnie masowe resetowanie haseł użytkowników na podstawie różnych podejść. Nowe hasła mogą być automatycznie generowane lub przesyłane w formacie CSV.

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-plugins-sudo
Wtyczka sudo dla GOsa²
Versions of package gosa-plugins-sudo
ReleaseVersionArchitectures
sid2.8~git20211022.7ff3ed2-3all
bookworm2.8~git20211022.7ff3ed2-2+deb12u1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wtyczka do zarządzania sudo.

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-plugins-sudo-schema
Schemat LDAP do wtyczki sudo dla GOsa²
Versions of package gosa-plugins-sudo-schema
ReleaseVersionArchitectures
sid2.8~git20211022.7ff3ed2-3all
bookworm2.8~git20211022.7ff3ed2-2+deb12u1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera schemat LDAP wymagany przez wtyczkę sudo dla GOsa².

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-plugins-systems
Wtyczka systems dla GOsa²
Versions of package gosa-plugins-systems
ReleaseVersionArchitectures
sid2.8~git20211027.5741b8f-9all
bookworm2.8~git20211027.5741b8f-4+deb12u2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Podstawowa wtyczka do zarządzania systemami.

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

gosa-schema
GOsa² - schematy LDAP
Versions of package gosa-schema
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
sid2.8~git20230203.10abe45+dfsg-12all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
bookworm2.8~git20230203.10abe45+dfsg-1+deb12u2all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
Debtags of package gosa-schema:
interfaceweb
roleapp-data
useconfiguring
webapplication
works-withdb
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera podstawowe schematy LDAP wymagane przez GOsa².

GOsa² to połączenie interfejsu internetowego dla administratorów systemu i użytkowników końcowych, zaprojektowane do pracy z konfiguracjami opartymi na LDAP.

hp-ppd
HP Postscript Printer Definition (PPD) files
Versions of package hp-ppd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9+nmu1all
stretch0.9-0.3all
buster0.9-0.3all
bookworm0.9+nmu1all
trixie0.9+nmu2all
sid0.9+nmu2all
jessie0.9-0.2all
Debtags of package hp-ppd:
hardwareprinter
roleapp-data
useprinting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Because PostScript is just a page description language, there is a need to provide a mechanism for a print spooler to customize the PostScript Job to the actual printer device.

A PPD (PostScript Printer Definitions) specify the device specific PostScript commands needed to utilize printer features (such as printing quality, paper tray, duplex printing).

hpijs-ppds
Linuksowe Drukowanie i Obrazowanie HP - pliki HPIJS PPD
Versions of package hpijs-ppds
ReleaseVersionArchitectures
buster3.18.12+dfsg0-2all
buster-backports3.20.9+dfsg0-4~bpo10+1all
jessie3.14.6-1+deb8u1all
stretch3.16.11+repack0-3all
bullseye3.21.2+dfsg1-2all
bookworm3.22.10+dfsg0-2all
stretch-backports3.18.12+dfsg0-2~bpo9+1all
sid3.22.10+dfsg0-5all
trixie3.22.10+dfsg0-5all
upstream3.24.4
Debtags of package hpijs-ppds:
hardwareprinter
roledata
usedriver
Popcon: 293 users (48 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ten pakiet zawiera pliki PPD (definicje drukarek) dla drukarek obsługiwanych przez sterownik Systemu Linuksowego Drukowania i Obrazowania HP.

Te PPD powinny działać dobrze ze zgodnymi im wersjami HPLIP i HPIJS, ale mogą nie być to najbardziej aktualne PPD dostępne dla danej drukarki. Zobacz http://www.openprinting.org/ aby znaleźć najnowsze wersje PPD (na które nie ma gwarancji, że będą działały dobrze).

icinga2
host and network monitoring system
Versions of package icinga2
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.14.2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.6.0-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.6.0-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye2.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.13.6-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie2.14.2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch-backports2.10.3-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.3-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Icinga 2 is a general-purpose monitoring application to fit the needs of any size of network. Icinga 1.x was a Nagios fork; this new generation has been rewritten from scratch in C++, with multi-threading and cluster support.

Features:

 • all standard features of Icinga and Nagios;
 • much faster and more scalable than Icinga 1 and Nagios;
 • new, more intuitive, template-based configuration format;
 • monitoring services on ICMP (ping) or TCP ports (HTTP, NNTP, POP3, SMTP, etc.) by executing checks (see monitoring-plugins*);
 • any small script following the Nagios plugin API can be used as a check plugin;
 • notifications about alerts for any custom script (with examples);
 • native support for Livestatus and Graphite.

This is the metapackage to install all Icinga 2 features.

Other screenshots of package icinga2
VersionURL
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13830/simage/large-ae5b09bdbed39b29690806116f33e296.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13836/simage/large-790e17650e08b9a8c4c975766941f15b.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13835/simage/large-2a10f43e9f9bb7633e1a466e72a42623.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13834/simage/large-82480e9d6bce998847b9cd9cfebc91c7.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13833/simage/large-ff748ba880494a13b8f0bb130109251f.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13842/simage/large-25513ec9d92e7e9c26d70fd36fbc59ef.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13831/simage/large-711e65a905bdca57a098ef4add1b702a.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13843/simage/large-bc4697f5e1a3fa5ca3e8e971ad11593b.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13844/simage/large-b17cff03c6a707e23eccd24aab1cb73c.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13841/simage/large-cb413064779f819acc057b7f24b41ba9.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13839/simage/large-1c37276489bc829ad5427bb92e9f6432.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13838/simage/large-d04b283d0304fada2b16f19d39ae9a71.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13832/simage/large-8272936b0decd76792f3f8fe116379c2.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13840/simage/large-7447f52b85dc448c871b76558f6877fd.png
Screenshots of package icinga2
icingaweb2
simple and responsive web interface for Icinga
Versions of package icingaweb2
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.1-1all
stretch2.4.1-1all
stretch-security2.4.1-1+deb9u1all
stretch-backports2.6.2-3~bpo9+1all
buster2.6.2-3+deb10u1all
buster-security2.6.2-3+deb10u1all
bullseye2.8.2-2all
bookworm2.11.4-2+deb12u1all
trixie2.12.1-1all
Popcon: 220 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Icinga Web 2 is a very modular, fast and simple web interface for your Icinga monitoring environment.

The software will give you a web frontend for your monitoring solution, and can run additional modules, extending monitoring data, or even supplying something new to the webinterface.

This package installs the web interface with all needed dependencies.

iptables
Narzędzia administracyjne do filtrowania pakietów Linuksa i zestawu reguł NAT
Versions of package iptables
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.8.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.8.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.8.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.8.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.8.5-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.2-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports1.6.2-1.1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.0+snapshot20161117-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.21-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package iptables:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkfirewall
roleprogram, shared-lib
scopeutility
securityfirewall
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 78540 users (6189 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Struktura iptables/xtables została zastąpiona przez nftables. Z tego też względu należy teraz rozważyć potrzebę migracji.

Iptables jest programem wiersza poleceń, działającym w przestrzeni użytkownika, używanym do konfigurowania filtrowania pakietów Linuksa i zestawu reguł NAT. Przeznaczony jest dla administratorów sieci i systemów.

Pakiet zawiera kilka różnych narzędzi, z których najważniejsze to:

iptables-nft, iptables-nft-save, iptables-nft-restore (wersja oparta na nft)

iptables-legacy, iptables-legacy-save, iptables-legacy-restore (starsza wersja)

ip6tables-nft, ip6tables-nft-save, ip6tables-nft-restore (wersja oparta na nft)

ip6tables-legacy, ip6tables-legacy-save, ip6tables-legacy-restore (starsza wersja)

arptables-nft, arptables-nft-save, arptables-nft-restore (wersja oparta na nft)

ebtables-nft, ebtables-nft-save, ebtables-nft-restore (wersja oparta na nft)

Screenshots of package iptables
ipxe
PXE boot firmware
Versions of package ipxe
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
buster1.0.0+git-20190125.36a4c85-1all
jessie1.0.0+git-20141004.86285d1-1all
stretch1.0.0+git-20161027.b991c67-1all
sid1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
trixie1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
bookworm1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
Debtags of package ipxe:
adminboot
roleapp-data
Popcon: 66 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

iPXE is network boot firmware. It supports a variety of network cards, including some wireless cards, and variety of network protocols (traditional DHCP, BOOTP and TFTP and also HTTP, iSCSI, SAN via FCoE and Infiniband). It supports scripting.

It is possible to use iPXE as a PXE ROM in the network card or to chainload it from other boot methods.

This package provides boot code for all supported network cards in one binary and several bootable formats.

isc-dhcp-server-ldap
Serwer DHCP używający protokołu LDAP jako swojego backendu
Versions of package isc-dhcp-server-ldap
ReleaseVersionArchitectures
sid4.4.3-P1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.3.1-6+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.3.1-6+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch4.3.5-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.3.5-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster4.4.1-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster-security4.4.1-2+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.4.1-2.3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.4.1-2.3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.4.3-P1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.4.3-P1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package isc-dhcp-server-ldap:
networkserver
roleprogram
Popcon: 44 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera serwer DHCP, stworzony przez ISC (Internet Software Consortium).

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) jest protokołem podobnym do BOOTP (dhcpd rzeczywiście zawiera dużo z funkcjonalności bootpd). Pozwala komputerowi-klientowi “wydzierżawić” adres IP i umożliwia automatyczną konfigurację jego połączenia sieciowego.

Jest to serwer DHCP wraz z nałożonymi łatami LDAP.

krb5-admin-server
Serwer główny Kerberos zaprojektowany w MIT (kadmind)
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-admin-server
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.21.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.18.3-6+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.18.3-6+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.17-3+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster1.17-3+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.15-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
sid1.21.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-proposed-updates1.20.1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security1.20.1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.20.1-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package krb5-admin-server:
adminuser-management
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication
Popcon: 180 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos jest systemem uwierzytelniania użytkowników oraz usług przez sieć. Kerberos jest zaufaną usługą zewnętrzną. Oznacza to, że istnieje zewnętrzne oprogramowanie (serwer Kerberos), które jest uważane za zaufane przez wszystkie jednostki znajdujące się w sieci (użytkownicy i usługi, zwykle nazywane "zleceniodawcami").

Jest to implementacja zaprojektowanego w MIT Kerberos V5.

Pakiet zawiera serwer główny Kerberos (kadmind), który obsługuje tworzenie i usuwanie kont, zmianę haseł i inne polecenia administracyjne za pomocą protokołu administratora Kerberos. Zawiera również polecenie używane przez główne KDC (Centrum Dystrybucji Kluczy) do propagowania swojej bazy danych na podrzędne KDC. Ten pakiet jest na ogół używany tylko w głównym KDC dla domeny Kerberos.

The package is enhanced by the following packages: krb5-strength
krb5-kdc
MIT Kerberos key server (KDC)
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-kdc
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.21.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.17-3+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
bookworm-proposed-updates1.20.1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.17-3+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security1.18.3-6+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.18.3-6+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.20.1-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.21.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-security1.20.1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.15-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package krb5-kdc:
adminuser-management
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication
uselogin
Popcon: 252 users (39 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos is a system for authenticating users and services on a network. Kerberos is a trusted third-party service. That means that there is a third party (the Kerberos server) that is trusted by all the entities on the network (users and services, usually called "principals").

This is the MIT reference implementation of Kerberos V5.

This package contains the Kerberos key server (KDC). The KDC manages all authentication credentials for a Kerberos realm, holds the master keys for the realm, and responds to authentication requests. This package should be installed on both master and slave KDCs.

krb5-kdc-ldap
MIT Kerberos key server (KDC) LDAP plugin
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-kdc-ldap
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.18.3-6+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security1.20.1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.18.3-6+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates1.20.1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.21.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.20.1-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.21.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security1.17-3+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster1.17-3+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.15-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 44 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos is a system for authenticating users and services on a network. Kerberos is a trusted third-party service. That means that there is a third party (the Kerberos server) that is trusted by all the entities on the network (users and services, usually called "principals").

This is the MIT reference implementation of Kerberos V5.

This package contains the LDAP plugin for the Kerberos key server (KDC) and supporting utilities. This plugin allows the KDC data to be stored in an LDAP server rather than the default local database. It should be installed on both master and slave KDCs that use LDAP as a storage backend.

ldap2zone
Extract DNS zones from LDAP trees
Versions of package ldap2zone
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.2-5amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2-9+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2-11amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.2-11+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package ldap2zone:
roleprogram
Popcon: 20 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a tool that reads info for a zone from LDAP and constructs a standard plain ascii zone file. The LDAP information has to be stored using the dnszone schema.

libapache2-mod-auth-gssapi
GSSAPI Authentication module for Apache2
Versions of package libapache2-mod-auth-gssapi
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.6.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.6.1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.0.3-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 176 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The mod_auth_gssapi module is an authentication service that implements the SPNEGO based HTTP Authentication protocol defined in RFC4559.

libnss3-tools
Network Security Service tools
Versions of package libnss3-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.61-1+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.26.2-1.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security3.42.1-1+deb10u8amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security3.26-1+debu8u11amd64,armel,armhf,i386
buster3.42.1-1+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security3.26.2-1.1+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid3.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.26-1+debu8u3amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.87.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security3.61-1+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libnss3-tools:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securitycryptography
suitemozilla
useorganizing
works-withdb
Popcon: 1883 users (659 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a set of tools on top of the Network Security Service libraries. This package includes:

 • certutil: manages certificate and key databases (cert7.db and key3.db)
 • modutil: manages the database of PKCS11 modules (secmod.db)
 • pk12util: imports/exports keys and certificates between the cert/key databases and files in PKCS12 format.
 • shlibsign: creates .chk files for use in FIPS mode.
 • signtool: creates digitally-signed jar archives containing files and/or code.
 • ssltap: proxy requests for an SSL server and display the contents of the messages exchanged between the client and server.
libsasl2-modules-gssapi-mit
Cyrus SASL - pluggable authentication modules (GSSAPI)
Versions of package libsasl2-modules-gssapi-mit
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.1.28+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.1.28+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.1.28+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.1.26.dfsg1-13+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie2.1.26.dfsg1-13+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libsasl2-modules-gssapi-mit:
roleplugin
securityauthentication
Popcon: 4634 users (244 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is the Cyrus SASL API implementation, version 2.1. See package libsasl2-2 and RFC 2222 for more information.

This package provides the GSSAPI plugin, compiled with the MIT Kerberos 5 library.

links
Tekstowa przeglądarka internetowa
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package links
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.14-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8-2amd64,armel,armhf,i386
buster2.18-2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.28-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package links:
interfacetext-mode
networkclient
roleprogram
scopeutility
usebrowsing
webbrowser
works-withtext
works-with-formathtml
Popcon: 770 users (814 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Links jest przeglądarką internetową pracującą w trybie tekstowym, podobnie jak Lynx. Wyświetla tabele, ramki, umożliwia ściąganie plików w tle, używa stałych połączeń HTTP/1.1 (Keep-Alive).

Ta wersja pakietu została skompilowana bez możliwości obsługiwania trybu graficznego. Pakiet links2 zawiera wersję z wkompilowaną obsługą grafiki.

makepasswd
Generowanie i szyfrowanie haseł
Maintainer: Colin Watson
Versions of package makepasswd
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.10-14all
bullseye1.10-12all
buster1.10-12all
stretch1.10-10all
jessie1.10-9all
trixie1.10-14all
sid1.10-14all
Debtags of package makepasswd:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
Popcon: 162 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program generuje prawdziwie losowe hasła przy użyciu /dev/urandom. Przedkłada on bezpieczeństwo hasła ponad jego wymawialność. Potrafi również szyfrować hasła przechowywane w sposób jawny w pliku tymczasowym.

Screenshots of package makepasswd
mariadb-server
MariaDB database server binaries
Versions of package mariadb-server
ReleaseVersionArchitectures
bullseye10.5.23-0+deb11u1all
buster-security10.3.39-0+deb10u2all
buster10.3.34-0+deb10u1all
stretch-security10.1.48-0+deb9u2all
bookworm10.11.6-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie11.4.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid11.4.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch10.1.45-0+deb9u1all
jessie-security10.0.38-0+deb8u1all
jessie10.0.32-0+deb8u1all
jessie10.0.30-0+deb8u2all
jessie10.0.25-0+deb8u1all
Popcon: 16938 users (712 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MariaDB is a fast, stable and true multi-user, multi-threaded SQL database server. SQL (Structured Query Language) is the most popular database query language in the world. The main goals of MariaDB are speed, robustness and ease of use.

This package includes the server binaries.

memtest86+
stand-alone memory tester for x86 and x86-64
Versions of package memtest86+
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports6.10-2~bpo11+1amd64,i386
bookworm6.10-4amd64,i386
bookworm-backports7.00-1~bpo12+1amd64,i386
sid7.00-1amd64,i386
jessie5.01-2amd64,i386
stretch5.01-3amd64,i386
trixie7.00-1amd64,i386
buster5.01-3amd64,i386
bullseye5.01-3.1amd64,i386
Debtags of package memtest86+:
adminbenchmarking, boot
hardwarestorage:floppy
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 248 users (221 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Memtest86+ provides a more thorough memory check than that provided by BIOS memory tests. Can be loaded and run either directly by a PC BIOS (legacy or UEFI) or via an intermediate bootloader.

This tester runs independently of any OS - it is run at computer boot-up, so that it can test all of your memory. You may want to look at `memtester', which allows one to test your memory within Linux, but this one won't be able to test your whole RAM.

It can output a list of bad RAM regions usable by the BadRAM kernel patch, so that you can still use your old RAM with one or two bad bits.

monitoring-plugins-standard
Plugins for nagios compatible monitoring systems (standard)
Versions of package monitoring-plugins-standard
ReleaseVersionArchitectures
buster2.2-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.2-6~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.3-5+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports2.3.3-5~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.3.1-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 1722 users (165 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Plugins for nagios compatible monitoring systems like Naemon and Icinga. It contains the following plugins:

 check_breeze, check_dbi, check_dig, check_disk_smb, check_dns,
 check_flexlm, check_fping, check_game, check_hpjd, check_ifoperstatus,
 check_ifstatus, check_ldap, check_ldaps, check_mailq, check_mysql,
 check_mysql_query, check_oracle, check_pgsql, check_radius, check_rpc,
 check_snmp, check_wave

This package provides the suite of plugins that are most likely to be useful on a central monitoring host. Some scripts need more packages installed to work, which is implemented as recommends.

The package is enhanced by the following packages: monitoring-plugins-contrib
munin
Infrastruktura do tworzenia wykresów całej sieci (tworzenie wykresów i gromadzenie danych)
Versions of package munin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports2.0.76-1~bpo12+1all
bookworm2.0.73-1all
bullseye-backports2.0.73-1~bpo11+1all
bullseye2.0.67-3all
buster-backports2.0.67-1~bpo10+1all
buster2.0.49-1all
stretch-backports2.0.49-1~bpo9+1all
stretch2.0.33-1all
jessie-security2.0.25-1+deb8u3all
jessie2.0.25-1+deb8u3all
experimental2.999.16-1all
sid2.0.76-1all
trixie2.0.76-1all
Debtags of package munin:
adminmonitoring
interfaceweb
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 3093 users (71 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Munin to wysoce elastyczne i wydajne rozwiązanie wykorzystywane do tworzenia wykresów z monitorowania praktycznie wszystkiego, co tylko można wyobrazić sobie w związku z pracą w sieci, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej łatwości instalacji oraz konfiguracji.

Pakiet zawiera narzędzia do tworzenia wykresów i gromadzenia danych; wymaga tylko jednej instancji w sieci. Okresowo będzie ona pobierała od wszystkich węzłów w sieci odpowiednie dane, które następnie użyje do tworzenia wykresów i stron HTML, nadających się do wyświetlania w dowolnej graficznej przeglądarce internetowej.

Jest również w stanie stwierdzić, kiedy jakaś wartość przekracza wcześniej ustawione progi; jest to użyteczne na przykład wtedy, gdy użytkownik chce być ostrzegany przed możliwością przepełnienia systemu plików. Jeśli zachodzi potrzeba otrzymywania powiadomień, należy uruchomić odpowiednie polecenie Munina, lub skorzystać z wbudowanej obsługi Nagiosa.

Munin został napisany w Perlu i w dużej mierze opiera się na doskonałym narzędziu RRDtool Tobiego Oetikera. Odnośniki do przykładowych, rzeczywistych implementacji Munina można znaleźć na stronie: http://munin-monitoring.org/.

mutt
text-based mailreader supporting MIME, GPG, PGP and threading
Versions of package mutt
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.0.5-4.1+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security2.2.9-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.0.2-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.10.1-2.1+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
sid2.2.12-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.10.1-2.1+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security1.5.23-3+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
bullseye-security2.0.5-4.1+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7.2-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.12-0.1~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.2.12-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.5.23-3amd64,armel,armhf,i386
stretch-security1.7.2-1+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
upstream2.2.13
Debtags of package mutt:
interfacetext-mode
mailimap, pop, user-agent
networkclient
roleprogram
uitoolkitncurses
useediting
works-withmail
Popcon: 3620 users (914 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Mutt is a sophisticated text-based Mail User Agent. Some highlights:

 • MIME support (including RFC1522 encoding/decoding of 8-bit message headers and UTF-8 support).
 • PGP/MIME support (RFC 2015).
 • Advanced IMAP client supporting SSL encryption and SASL authentication.
 • POP3 support.
 • ESMTP support.
 • Message threading (both strict and non-strict).
 • Keybindings are configurable, default keybindings are much like ELM; Mush and PINE-like ones are provided as examples.
 • Handles MMDF, MH and Maildir in addition to regular mbox format.
 • Messages may be (indefinitely) postponed.
 • Colour support.
 • Highly configurable through easy but powerful rc file.
 • Support for compressed mailboxes.
 • An optional Sidebar.
The package is enhanced by the following packages: abook goobook lbdb nmzmail notmuch-mutt post-el t-prot
nagios-nrpe-plugin
Nagios Remote Plugin Executor Plugin
Versions of package nagios-nrpe-plugin
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0.1-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.15-1amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports3.2.1-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.1-2amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports4.0.3-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package nagios-nrpe-plugin:
adminmonitoring
roleplugin
usemonitor
Popcon: 353 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nagios is a host/service/network monitoring and management system.

The purpose of this addon is to allow you to execute Nagios plugins on a remote host in as transparent a manner as possible.

This is a plugin that is run on the Nagios host and is used to contact the NRPE process on remote hosts.

Screenshots of package nagios-nrpe-plugin
nfs-kernel-server
Obsługa serwera jądra NFS
Versions of package nfs-kernel-server
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.6.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-proposed-updates1.3.4-6+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.4-2.5+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3.4-2.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.2.8-9+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie1.2.8-9amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.6.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.6.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package nfs-kernel-server:
adminkernel
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
Popcon: 11696 users (699 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Serwer jądra NFS jest obecnie zalecanym do użycia z Linuksem serwerem NFS, cechującym się funkcjami takimi jak NFSv3 i NFSv4, obsługą Kerberosa przez GSS i wieloma innymi. Jest również znacznie szybszy i przeważnie bardziej niezawodny niż serwery NFS działające w przestrzeni użytkownika (z pakietów unfs3 i nfs-user-server). Jest niestety także trudniejszy do zdebugowania od wspomnianych serwerów i ma nieco inny zestaw funkcji.

Pakiet zawiera obsługę przestrzeni użytkownika potrzebną do używania serwera jądra NFS. Większość administratorów chcących skonfigurować serwer NFS będzie chciała zainstalować ten pakiet.

ntp
Network Time Protocol daemon/utilities (transitional package)
Maintainer: Richard Laager
Versions of package ntp
ReleaseVersionArchitectures
buster4.2.8p12+dfsg-4amd64,arm64,armhf,i386
bookworm4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-1+deb12u1all
bookworm-security4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-1+deb12u1all
trixie4.2.8p15+dfsg-2~1.2.3+dfsg1-3all
sid4.2.8p15+dfsg-2~1.2.3+dfsg1-3all
jessie4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch4.2.8p10+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2.8p15+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.2.3-rc1
Debtags of package ntp:
adminbenchmarking, configuring
interfacecommandline, daemon
networkserver, service
roleprogram
scopeutility
usemonitor, timekeeping
Popcon: 17310 users (113 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is a dummy transitional package to transition to NTPsec. It can be safely removed.

The package is enhanced by the following packages: samba samba-ad-dc
samba
Serwer plików SMB/CIFS, druku i logowania dla Uniksa
Versions of package samba
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security4.13.13+dfsg-1~deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.2.14+dfsg-0+deb8u9amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.2.14+dfsg-0+deb8u13amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5.16+dfsg-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.5.16+dfsg-1+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
buster-security4.9.5+dfsg-5+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.13.13+dfsg-1~deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-updates4.17.9+dfsg-0+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.17.12+dfsg-0+deb12u1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.17.12+dfsg-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security4.17.12+dfsg-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports4.20.2+dfsg-6~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.20.2+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.20.2+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package samba:
adminfilesystem
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
suitesamba
useconfiguring
Popcon: 25600 users (616 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Samba jest implementacją protokołu SMB/CIFS na systemach uniksowych, który zapewnia obsługę wieloplatformowego współdzielenia plików i drukarek z Microsoft Windows, OS X i innymi systemami uniksowymi. Ponadto, Samba może funkcjonować jako kontroler domen w stylu NT4 lub Active Directory i może integrować się z obszarami Active Directory lub domenami NT4 jako serwer członkowski.

Pakiet zawiera komponenty niezbędne do używania Samby jako niezależnego serwera plików i druku albo jako kontrolera domeny NT4. Aby móc pracować w domenie NT4 lub w środowisku Active Directory, należy zainstalować również pakiet winbind. Aby używać Samby jako kontrolera domeny Active Directory (AD DC), należy zainstalować pakiet samba-ad-dc.

Pakiet samba nie jest wymagany do połączenia z istniejącymi serwerami SMB/CIFS (zobacz smbclient) lub do montowania zdalnych systemów plików (zobacz cifs-utils).

The package is enhanced by the following packages: samba-vfs-ceph samba-vfs-glusterfs samba-vfs-modules
samba-common-bin
Pliki wspólne Samby, używane zarówno przez serwer jak i klienta
Versions of package samba-common-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.17.12+dfsg-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.14+dfsg-0+deb8u13amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5.16+dfsg-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security4.17.12+dfsg-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.13.13+dfsg-1~deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.20.2+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports4.20.2+dfsg-6~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.13.13+dfsg-1~deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.9.5+dfsg-5+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
bookworm-updates4.17.9+dfsg-0+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-backports4.17.12+dfsg-0+deb12u1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.5.16+dfsg-1+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie4.2.14+dfsg-0+deb8u9amd64,armel,armhf,i386
sid4.20.2+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package samba-common-bin:
roleprogram
suitesamba
Popcon: 37570 users (7501 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Samba jest implementacją protokołu SMB/CIFS w systemach uniksowych, umożliwiającą wieloplatformowe współdzielenie plików z systemami Microsoft Windows, OS X i innymi systemami uniksowymi. Samba może również funkcjonować jako kontroler domeny lub serwer członkowski zarówno w domenach w stylu NT4, jak i Active Directory.

Pakiet ten zawiera pliki wspólne, używane zarówno przez serwer (dostarczany przez pakiet samba) jak i klienta (dostarczanego przez pakiet smbclient).

sitesummary
Generate site summary of submitting hosts (server part)
Versions of package sitesummary
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.60all
jessie0.1.17+deb8u3all
stretch0.1.28+deb9u1all
buster0.1.43all
bullseye0.1.46all
bookworm0.1.56~deb12u2all
trixie0.1.60all
jessie-security0.1.17+deb8u2all
Debtags of package sitesummary:
adminmonitoring
networkserver
roleprogram
usemonitor
works-with-formattar
Popcon: 23 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The sitesummary system makes it easier to keep track of a lot of machines, by allowing each machine to report their existence once a day to a central collector, and using this collector to make summary reports about the hosts.

This package is the server part, with the collector and report scripts.

slapd
OpenLDAP server (slapd)
Versions of package slapd
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.4.40+dfsg-1+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.4.40+dfsg-1+deb8u6amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4.44+dfsg-5+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.4.47+dfsg-3+deb10u2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.47+dfsg-3+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
experimental2.6.8+dfsg-1~exp3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-security2.4.44+dfsg-5+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-security2.4.57+dfsg-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.5.18+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.5.18+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.5.13+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports2.5.13+dfsg-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.57+dfsg-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.4.57+dfsg-3+deb11u1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.4.47+dfsg-3+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
upstream2.6.8
Debtags of package slapd:
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication
works-withdb
Popcon: 1978 users (47 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is the OpenLDAP (Lightweight Directory Access Protocol) server (slapd). The server can be used to provide a standalone directory service.

The package is enhanced by the following packages: ldap-git-backup
Screenshots of package slapd
slbackup
Skolelinux Backup system
Versions of package slbackup
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.0.12-13all
stretch0.0.12-8all
jessie0.0.12-7all
sid0.0.12-13all
trixie0.0.12-13all
bookworm0.0.12-13all
buster0.0.12-10all
Debtags of package slbackup:
adminbackup
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
Popcon: 24 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A backup system designed to back up multiple clients to a server. slbackup uses rdiff-backup as the underlying backup software.

Clients can be the host installing this package, or other hosts reachable via a SSH connection (using SSH keys). The host storing the backup data can be the host installing this package or another host reachable via a SSH connection (also using SSH keys).

slbackup-php
Web-based administration tool for slbackup
Versions of package slbackup-php
ReleaseVersionArchitectures
sid0.4.5-5all
bullseye0.4.5-4all
stretch0.4.5-3all
bookworm0.4.5-4+deb12u1all
jessie0.4.5-1all
buster0.4.5-4all
Debtags of package slbackup-php:
adminbackup
roleprogram
usestoring
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Slbackup-php provides the necessary functions to maintain a slbackup repository.

Features:

 • scheduling of slbackup execution;
 • editing of the configuration file;
 • verifying SSH keys and successful backups;
 • restoring from backups;
 • removing old backups from the repository.
smbclient
Uniksowy klient SMB/CIFS działający w wierszu poleceń
Versions of package smbclient
ReleaseVersionArchitectures
buster4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
buster-security4.9.5+dfsg-5+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.13.13+dfsg-1~deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.13.13+dfsg-1~deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-updates4.17.9+dfsg-0+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.17.12+dfsg-0+deb12u1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.17.12+dfsg-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security4.17.12+dfsg-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports4.20.2+dfsg-6~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.20.2+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.20.2+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.2.14+dfsg-0+deb8u9amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.2.14+dfsg-0+deb8u13amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5.16+dfsg-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.5.16+dfsg-1+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package smbclient:
interfacecommandline, text-mode
networkclient
roleprogram
suitesamba
uitoolkitncurses
usebrowsing
Popcon: 5440 users (7634 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Samba jest implementacją protokołu SMB/CIFS dla systemów uniksowych, który zapewnia wsparcie dla wieloplatformowego współdzielenia plików i drukarek z Microsoft Windows, OS X i innymi systemami uniksowymi.

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń umożliwiające dostęp do serwerów Microsoft Windows i Samba: smbclient, smbtar i smbspool. Narzędzie do lokalnego montowania współdzielonych zasobów można znaleźć w pakiecie cifs- utils.

squid
Full featured Web Proxy cache (HTTP proxy GnuTLS flavour)
Maintainer: Luigi Gangitano
Versions of package squid
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.5.23-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie6.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye4.13-10+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports4.11-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.6-1+deb10u10amd64,arm64,armhf,i386
bookworm-security5.7-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.7-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.13-10+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.6-1+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security3.5.23-5+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package squid:
interfacedaemon, web
networkclient, firewall, load-balancing, routing, server, service
roleprogram
usefiltering, proxying, storing
webserver
works-withdb, file, network-traffic, text
works-with-formathtml
Popcon: 2577 users (211 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Squid is a high-performance proxy caching server for web clients, supporting FTP, ICY and HTTP data objects.

The package is enhanced by the following packages: dirmngr
tdb-tools
Trywialna (prosta) baza danych - zestaw plików binarnych
Versions of package tdb-tools
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.6-0+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.4.7-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports1.4.10-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.4.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.4.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie-security1.3.6-0+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.16-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package tdb-tools:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withdb
Popcon: 1574 users (3884 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Prosta baza danych API, wzorowana na strukturze GDBM. W odróżnieniu od GDBM, TDB obsługuje zapisywane dane pochodzące z wielu programów za pomocą odpowiedniego blokowania i zarządzania transakcjami.

Pakiet zawiera zestaw testów i narzędzi binarnych.

tftpd-hpa
Serwer tftp HPA
Maintainer: Chris Hofstaedtler
Versions of package tftpd-hpa
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.2+20150808-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.2+20150808-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye5.2+20150808-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.2+20140608-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm5.2+20150808-1.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.2+20240610-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid5.2+20240610-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package tftpd-hpa:
adminboot, file-distribution
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
works-withfile
Popcon: 2144 users (40 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) jest protokołem przesyłania plików za pośrednictwem sieci do innych komputerów (PXE), używanym głównie do obsługi obrazów rozruchowych.

tftp-hpa jest ulepszoną wersją klienta i serwera BSD TFTP. Posiada szereg poprawek i ulepszeń w stosunku do oryginału.

Pakiet zawiera serwer tftp HPA.

xxd
Narzędzie do tworzenia zrzutu heksadecymalnego (lub cofania zmian)
Versions of package xxd
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.1.0496-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie9.1.0496-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm9.0.1378-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2.2434-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security8.1.0875-5+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster8.1.0875-5+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security8.0.0197-4+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
upstream9.1.0608
Popcon: 6295 users (7876 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Program xxd tworzy zrzut szesnastkowy z podanego pliku lub ze standardowego wejścia. Xxd może również przekonwertować dowolny zrzut szesnastkowy z powrotem do jego oryginalnej postaci binarnej.

Screenshots of package xxd

Official Debian packages with lower relevance

apache2-doc
Serwer HTTP Apache (lokalna dokumentacja)
Versions of package apache2-doc
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.4.62-1all
jessie2.4.10-10+deb8u12all
bookworm2.4.59-1~deb12u1all
buster-backports2.4.52-1~bpo10+1all
sid2.4.62-1all
stretch2.4.25-3+deb9u9all
stretch-security2.4.25-3+deb9u13all
stretch-backports-sloppy2.4.46-1~bpo9+1all
buster2.4.38-3+deb10u8all
bullseye2.4.59-1~deb11u1all
jessie-security2.4.10-10+deb8u16all
buster-backports-sloppy2.4.53-2~bpo10+1all
bookworm-security2.4.61-1~deb12u1all
buster-security2.4.59-1~deb10u1all
bullseye-proposed-updates2.4.61-1~deb11u1all
bookworm-proposed-updates2.4.61-1~deb12u1all
bullseye-security2.4.61-1~deb11u1all
Debtags of package apache2-doc:
made-ofhtml
networkservice
roledocumentation
suiteapache
webserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Celem projektu serwera HTTP Apache jest zbudowanie bezpiecznego, efektywnego i rozszerzalnego serwera HTTP zgodnego ze standardami otwartego oprogramowania. W konsekwencji Apache już od dawna jest numerem jeden wśród serwerów internetowych.

Pakiet zawiera dokumentację (w formacie HTML) dla serwera HTTP Apache 2. Dokumentacja ta dostępna jest z uruchomionej lokalnie instancji serwera HTTP Apache lub poprzez bezpośrednie przeglądanie systemu plików.

calamaris
log analyzer for Squid or Oops proxy log files
Versions of package calamaris
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.99.4.5-1all
buster2.99.4.5-3all
bullseye2.99.4.5-3all
bookworm2.99.4.7-1all
trixie2.99.4.7-1.1all
sid2.99.4.7-1.1all
jessie2.99.4.0-19all
Debtags of package calamaris:
adminmonitoring
interfacecommandline, text-mode, web
roleprogram
securitylog-analyzer
usechecking, monitor
works-withlogfile, mail
Popcon: 77 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Calamaris is a Perl script which generates nice statistics out of Squid or Oops log files. It is invoked daily before the proxy rotates its log files, and mails the statistics or puts them on the web.

Various options are supported for generated reports; some extra features require the suggested Perl modules.

default-mysql-client
MySQL database client binaries (metapackage)
Versions of package default-mysql-client
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1.1all
stretch1.0.2all
buster1.0.5all
bullseye1.0.7all
trixie1.1.1all
bookworm1.1.0all
Popcon: 893 users (55 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MySQL is a fast, stable and true multi-user, multi-threaded SQL database server. SQL (Structured Query Language) is the most popular database query language in the world. The main goals of MySQL are speed, robustness and ease of use.

This package depends on the default implementation of the client binaries and the additional tools innotop and mysqlreport.

dlint
Checks dns zone information using nameserver lookups
Maintainer: Florian Roscher
Versions of package dlint
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4.0-8all
bookworm1.4.0-8all
trixie1.4.0-8all
sid1.4.0-8all
jessie1.4.0-7all
stretch1.4.0-7all
buster1.4.0-8all
Debtags of package dlint:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usechecking
Popcon: 44 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program analyzes any DNS zone you specify, and reports any problems it finds by displaying errors and warnings. Then it descends recursively to examine all zones below the given one (this can be disabled with a command- line option).

You don't have to feed any BIND conffiles to Dlint. Dlint uses nameserver calls to gather information.

Designed for Unix, dlint is written in Bourne Shell and Perl.

dnswalk
Checks dns zone information using nameserver lookups
Versions of package dnswalk
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.0.2.dfsg.1-3all
bookworm2.0.2.dfsg.1-3all
trixie2.0.2.dfsg.1-3all
sid2.0.2.dfsg.1-3all
jessie2.0.2.dfsg.1-0.1all
stretch2.0.2.dfsg.1-1all
buster2.0.2.dfsg.1-2all
Debtags of package dnswalk:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usechecking
Popcon: 17 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

dnswalk is a DNS debugger. It performs zone transfers of specified domains, and checks the database in numerous ways for internal consistency, as well as accuracy.

dovecot-pop3d
Bezpieczny serwer POP3/IMAP - demon POP3
Versions of package dovecot-pop3d
ReleaseVersionArchitectures
sid2.3.21+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.2.27-3+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.27-3+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-security2.3.4.1-5+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.3.13+dfsg1-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.4.1-5+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security2.2.13-12~deb8u7amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.3.19.1+dfsg1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.3.4.1-5+deb10u1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.13-12~deb8u4amd64,armel,armhf,i386
bookworm-backports2.3.21+dfsg1-3~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3.21+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package dovecot-pop3d:
interfacedaemon
mailpop
networkserver
roleprogram
works-withmail
Popcon: 806 users (181 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dovecot jest serwerem poczty, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ekstremalnej niezawodności. Stara się skutecznie obsługiwać wszelkie błędy oraz sprawdzać, czy wszystkie dane są poprawne, dzięki czemu prawie niemożliwe jest wystąpienie awarii. Obsługuje mbox/Maildir i własne formaty DBOX/mdbox, a ponadto jest wystarczająco szybki, rozszerzalny i przenośny.

Pakiet zawiera serwer POP3 Dovecot.

The package is enhanced by the following packages: dovecot-fts-xapian
dsh
dancer's shell, or distributed shell
Versions of package dsh
ReleaseVersionArchitectures
sid0.25.10-1.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.25.10-1.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.25.10-1.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.25.10-1.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.25.10-1.4amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.25.10-1.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.25.10-1.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package dsh:
admincluster
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
uselogin
Popcon: 32 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Executes specified command on a group of computers using remote shell methods such as rsh or ssh.

dsh can parallelise job submission using several algorithms, such as using fan-out method or opening as much connections as possible, or using a window of connections at one time. It also supports "interactive mode" for interactive maintenance of remote hosts.

This tool is handy for administration of PC clusters, and multiple hosts.

krb5-doc
documentation for MIT Kerberos
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-doc
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.20.1-2+deb12u1all
bullseye-security1.18.3-6+deb11u5all
bullseye1.18.3-6+deb11u4all
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5all
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4all
stretch1.15-1+deb9u1all
bookworm-security1.20.1-2+deb12u2all
stretch-security1.15-1+deb9u3all
buster1.17-3+deb10u4all
buster-security1.17-3+deb10u6all
sid1.21.3-3all
trixie1.21.2-1all
bookworm-proposed-updates1.20.1-2+deb12u2all
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u5all
Debtags of package krb5-doc:
develdoc
made-ofhtml, info, postscript
roledocumentation
securityauthentication
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos is a system for authenticating users and services on a network. Kerberos is a trusted third-party service. That means that there is a third party (the Kerberos server) that is trusted by all the entities on the network (users and services, usually called "principals").

This is the MIT reference implementation of Kerberos V5.

This package contains the installation, administrator, and user reference manuals for MIT Kerberos and the man pages for the MIT Kerberos configuration files.

libsasl2-modules-ldap
Cyrus SASL - pluggable authentication modules (LDAP)
Versions of package libsasl2-modules-ldap
ReleaseVersionArchitectures
buster-security2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.26.dfsg1-13+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.1.26.dfsg1-13+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid2.1.28+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.1.28+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.1.28+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libsasl2-modules-ldap:
roleplugin
securityauthentication
Popcon: 134 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is the Cyrus SASL API implementation, version 2.1. See package libsasl2-2 and RFC 2222 for more information.

This package provides the LDAP plugin, which supports OpenLDAP.

nslint
Lint for DNS files, checks integrity
Versions of package nslint
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.0a2-1.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.0a2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.0a2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.0a2-1.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package nslint:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nslint reads the nameserver configuration files and performs a number of consistency checks on the DNS records.

Nslint understands both ancient style named.boot and BIND 8's named.conf files (which are also used by BIND 9).

ocsinventory-reports
Hardware and software inventory tool (Administration Console)
Maintainer: Debian Perl Group (Yadd)
Versions of package ocsinventory-reports
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
bullseye2.8.1+dfsg1-1all
stretch-backports2.4.1+dfsg-2~bpo9+1all
buster2.5+dfsg1-1all
buster-security2.5+dfsg1-1+deb10u1all
jessie2.0.5-1.3all
sid2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
trixie2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
upstream2.8.1+~2.12.2
Debtags of package ocsinventory-reports:
adminhardware
roleprogram
scopeutility
useorganizing
Popcon: 26 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Open Computer and Software Inventory Next Generation is an application designed to help a network or system administrator keep track of the computers configuration and software that are installed on the network.

Information about Hardware and Operating System are collected. OCS Inventory is also able to detect all active devices on your network, such as switch, router, network printer and unattended devices. It also allows deploying software, commands or files on client computers.

This package contains the 'Administration Console' part.

ocsinventory-server
Hardware and software inventory tool (Communication Server)
Maintainer: Debian Perl Group (Yadd)
Versions of package ocsinventory-server
ReleaseVersionArchitectures
buster2.5+dfsg1-1all
stretch-backports2.4.1+dfsg-2~bpo9+1all
bullseye2.8.1+dfsg1-1all
bookworm2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
sid2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
trixie2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
jessie2.0.5-1.3all
buster-security2.5+dfsg1-1+deb10u1all
upstream2.8.1+~2.12.2
Debtags of package ocsinventory-server:
networkserver
roleprogram
useorganizing
Popcon: 80 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Open Computer and Software Inventory Next Generation is an application designed to help a network or system administrator keep track of the computers configuration and software that are installed on the network.

Information about Hardware and Operating System are collected. OCS Inventory is also able to detect all active devices on your network, such as switch, router, network printer and unattended devices. It also allows deploying software, commands or files on client computers.

This package contains the 'Communication Server' part. Note that this is the XML-RPC/SOAP server, not the web interface (which is provided in the ocsinventory-reports package).

sarg
squid analysis report generator
Versions of package sarg
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-backports2.4.0-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.6-1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package sarg:
adminmonitoring
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securitylog-analyzer
usemonitor, viewing
works-withlogfile, text
works-with-formathtml
Popcon: 301 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sarg is a Squid Analysis Report Generator that allow you to view "where" your users are going to on the Internet. Sarg generate reports in html, with many fields, like: users, IP Addresses, bytes, sites and times.

squidguard
filter and redirector plugin for Squid
Maintainer: Joachim Wiedorn
Versions of package squidguard
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.6.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package squidguard:
adminlogging, monitoring
interfacedaemon
roleplugin, program
useconfiguring, proxying
webappserver
works-withlogfile, text
works-with-formathtml
Popcon: 170 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

squidGuard is a free, flexible and ultra fast filter, redirector and access controller plugin for squid. It lets you define multiple access rules with different restrictions for different user groups on a squid cache. squidGuard uses squid's standard redirector interface.

Three seldom used contrib scripts need perl support: squidGuardRobot, sgclean, hostbyname

Screenshots of package squidguard
webalizer
web server log analysis program
Versions of package webalizer
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.23.08-3.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.23.08-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.23.08-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.23.08-3.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.23.08-3.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.23.08-3.1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package webalizer:
adminaccounting
interfaceweb
roleprogram
usemonitor
works-withdb, logfile
Popcon: 1075 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

The Webalizer was designed to scan web server log files in various formats and produce usage statistics in HTML format for viewing through a browser. The Webalizer produces yearly, monthly, daily and hourly statistics. In the monthly reports, various statistics may be produced to show overall usage, usage by day and hour, usage by visiting sites, URLs, user agents (browsers), referrers and country. The Webalizer is highly configurable by use of either command line options or a configuration file, allowing the program to be tailored to individual needs easily.

Screenshots of package webalizer
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 234500