Debian Edu Project
Summary
Main-server
Debian Edu main server packages

A metapackage containing dependencies for packages required on all main server installations in the Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Main-server packages

Official Debian packages with high relevance

Apache2
HTTP server Apache
Versions of package apache2
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports-sloppy2.4.46-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.54-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.4.10-10+deb8u16amd64,armel,armhf,i386
buster-backports-sloppy2.4.53-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.10-10+deb8u12amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4.25-3+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.4.52-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.54-1~deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.54-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.4.25-3+deb9u13amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-security2.4.38-3+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security2.4.52-1~deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.38-3+deb10u8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package apache2:
rolemetapackage
suiteapache
Popcon: 49508 users (2876 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cieľom projektu Apache HTTP Server je budovať bezpečný, výkonný a rozšíriteľný open source HTTP server v súlade so štandardmi. Výsledkom bol dlhú dobu na internete najpoužívanejší webový server.

Tento balík obsahuje plnú inštaláciu vrátane konfiguračných súborov, init skriptov a podporných skriptov.

The package is enhanced by the following packages: open-infrastructure-apache-tools prometheus-apache-exporter
Avahi-utils
nástroje na prehliadanie, zverejňovanie a objavovanie Avahi
Versions of package avahi-utils
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security0.6.32-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye0.8-5+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.31-5amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.32-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7-4+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package avahi-utils:
interfacecommandline
networkscanner
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 892 users (1323 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avahi je platforma Multicast DNS Service Discovery pod LGPL. Umožňuje programom publikovať a objavovať služby a počítače bežiace na lokálnej sieti bez špeciálnej konfigurácie. Napríklad sa môžete pripojiť k sieti a ihneď nájsť tlačiarne na ktorých sa dá tlačiť, súbory ktoré sú prístupné a ľudí, s ktorými sa dá hovoriť.

Tento balík obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú pracovať s démonom Avahi vrátane zverejňovania, prehliadania a objavovania služieb.

Bind9
Internet Domain Name Server
Versions of package bind9
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security9.9.5.dfsg-9+deb8u19amd64,armel,armhf,i386
experimental9.19.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.18.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.18.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports9.18.8-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates9.16.33-1~deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security9.16.33-1~deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.16.27-1~deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports9.16.27-1~deb11u1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8amd64,arm64,armhf,i386
buster9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports9.11.5.P4+dfsg-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u12amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie9.9.5.dfsg-9+deb8u15amd64,armel,armhf,i386
upstream9.18.9
Debtags of package bind9:
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
Popcon: 10416 users (263 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Berkeley Internet Name Domain (BIND 9) implements an Internet domain name server. BIND 9 is the most widely-used name server software on the Internet, and is supported by the Internet Software Consortium, www.isc.org.

This package provides the server and related configuration files.

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit prometheus-bind-exporter samba
Cups
Common UNIX Printing System(tm) - podpora PPD/ovládačov, webové rozhranie
Versions of package cups
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid2.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cups:
hardwareprinter
interfaceweb
networkserver
roleprogram
useprinting
Popcon: 22476 users (14265 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System alebo CUPS(tm) je tlačový systém a všeobecná náhrada lpd a podobných. Podporuje Internet Printing Protocol (IPP) a má vlastný filtrovací model ovládačov na spracovanie rozličných typov dokumentov.

Tento balík poskytuje tie časti systému CUPS, ktoré sú potrebné na využívanie ovládačov tlačiarní.

The package is enhanced by the following packages: cups-browsed ippusbxd
Cups-bsd
Common UNIX Printing System(tm) - príkazy BSD
Versions of package cups-bsd
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cups-bsd:
hardwareprinter
interfacecommandline
networkserver
roleprogram
suitebsd
useprinting
works-with-formatpdf
Popcon: 6724 users (4660 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System alebo CUPS(tm) je tlačový systém a všeobecná náhrada lpd a podobných. Podporuje Internet Printing Protocol (IPP) a má vlastný filtrovací model ovládačov na spracovanie rozličných typov dokumentov.

Tento balík poskytuje príkazy BSD na prácu s CUPS. Poskytuje sa samostatne, aby CUPS mohol existovať popri ďalších tlačových systémoch (do istej malej miery).

Cups-pdf
backend na tvorbu PDF pre CUPS - fiktívny prechodový balík
Versions of package cups-pdf
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.6.1-15amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cups-pdf:
roleapp-data
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpdf
Popcon: 12 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tento fiktívny balík slúži na podporu prechodu z balíka cups-pdf na balík printer-driver-cups-pdf a následne by ste ho mali odstrániť.

Debian-installer-11-netboot-amd64
obrazy na zavedenie inštalátora Debianu zo siete pre amd64
Versions of package debian-installer-11-netboot-amd64
ReleaseVersionArchitectures
bookworm20210731+deb11u5all
bullseye20210731+deb11u5all
Popcon: 7 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje obrazy inštalátora Debianu pre architektúru amd64.

Debian-installer-11-netboot-i386
obrazy na zavedenie inštalátora Debianu zo siete pre i386
Versions of package debian-installer-11-netboot-i386
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20210731+deb11u5all
bookworm20210731+deb11u5all
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje obrazy inštalátora Debianu pre architektúru i386.

Dovecot-gssapi
bezpečný server POP3/IMAP - podpora GSSAPI
Versions of package dovecot-gssapi
ReleaseVersionArchitectures
sid2.3.19.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.3.4.1-5+deb10u1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.27-3+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie2.2.13-12~deb8u4amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.3.19.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.13+dfsg1-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.27-3+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.2.13-12~deb8u7amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.3.4.1-5+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
buster2.3.4.1-5+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dovecot-gssapi:
roleplugin, shared-lib
securityauthentication
Popcon: 75 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dovecot je poštový server, ktorého hlavnými cieľmi sú bezpečnosť a extrémna spoľahlivosť. Veľmi sa pokúša obslúžiť všetky chybové stavy a overiť platnosť všetkých dát, vďaka čomu je takmer nemožné havarovať ho. Podporuje mbox/Maildir a svoje vlastné formáty dbox/mdbox. Mal by byť pomerne rýchly, rozšíriteľný a portabilný.

Tento balík poskytuje podporu autentifikácie GSSAPI pre Dovecot.

Dovecot-imapd
bezpečný server POP3/IMAP - démon IMAP
Versions of package dovecot-imapd
ReleaseVersionArchitectures
buster2.3.4.1-5+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.27-3+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.2.13-12~deb8u7amd64,armel,armhf,i386
sid2.3.19.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.13-12~deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports2.3.4.1-5+deb10u1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.19.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.13+dfsg1-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.3.4.1-5+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security2.2.27-3+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package dovecot-imapd:
interfacedaemon
mailimap
networkserver
roleprogram
works-withmail
Popcon: 2720 users (442 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dovecot je poštový server, ktorého hlavnými cieľmi sú bezpečnosť a extrémna spoľahlivosť. Veľmi sa pokúša obslúžiť všetky chybové stavy a overiť platnosť všetkých dát, vďaka čomu je takmer nemožné havarovať ho. Podporuje mbox/Maildir a svoje vlastné formáty dbox/mdbox. Mal by byť pomerne rýchly, rozšíriteľný a portabilný.

Tento balík obsahuje IMAP server Dovecot.

The package is enhanced by the following packages: dovecot-fts-xapian
Education-networked
Debian Edu additional packages for networked systems
Versions of package education-networked
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on networked installations (with the exception of roaming workstation and minimal) in the Debian Edu Blend.

Exim4-daemon-heavy
démon Exim MTA (v4) s rozšírenou množinou vlastností vrátane exiscan-acl
Versions of package exim4-daemon-heavy
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security4.84.2-2+deb8u7amd64,armel,armhf,i386
jessie4.84.2-2+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
buster4.92-8+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.92-8+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports4.94.2-7~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.94.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.96-9~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.96-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.96-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports4.92-8+deb10u3~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.89-2+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch4.89-2+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package exim4-daemon-heavy:
interfacedaemon
maildelivery-agent, smtp, transport-agent
networkserver, service
roleprogram
works-withmail
Popcon: 1555 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Exim (v4) je agent na prenos pošty (MTA). Tento balík obsahuje démona exim4 s rozšírenou množinou vlastností. Okrem vlastností, ktoré už podporuje exim4-daemon-light, exim4-daemon-heavy podporuje vyhľadávanie údajov v LDAP, sqlite, PostgreSQL a MySQL; overovanie SASL a SPA SMTP; vnorený interpreter Perlu a rozšírenie na kontrolu obsahu (predtým známe ako „exiscan-acl”) na integráciu antivírusovej kontroly a spamassasin.

Balíky exim4 v Debiane majú vlastnú webstránku, http://wiki.debian.org/PkgExim4. Tiež existuje zoznam často kladených otázok špecifických pre Debian. Informácie o tom, ako sa konfigurujú balíky Debianu nájdete v /usr/share/doc/exim4-base/README.Debian.gz, ktorý tiež obsahuje informácie * tom, ako sa zostavujú binárne balíky Debianu. Vyčerpávajúca dokumentácia k samotnému programu sa nachádza v /usr/share/doc/exim4-base/spec.txt.gz. Ak chcete zopakovať konfiguračný debconf proces ako pri štandardnej inštalácii, spustite dpkg-reconfigure exim4-config. Existuje poštová konferencia zameraná na Debian, pkg-exim4-users@lists.alioth.debian.org. Prosím, otázky špecifické pre Debian klaďte tam a na pôvodnú konferenciu exim-users píšte iba keď ste si istí, že vaša otázka nie je špecifická pre Debian. Webstránka na prihlásenie do konferencie je http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/pkg-exim4-users

The package is enhanced by the following packages: chkrootkit
Foomatic-db-compressed-ppds
podpora tlačiarní OpenPrinting - komprimované PPD z databázy
Versions of package foomatic-db-compressed-ppds
ReleaseVersionArchitectures
sid20220223-1all
jessie20150411-1all
stretch20161201-1all
buster20181217-2all
bullseye20200820-1all
bookworm20220223-1all
upstream20221207
Debtags of package foomatic-db-compressed-ppds:
hardwareprinter
roleapp-data
Popcon: 2258 users (1343 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Foomatic je tlačový systém navrhnutý na zjednodušenie nastavovania bežných tlačiarní v Debiane (a iných operačných systémoch). Poskytuje medzivrstvu medzi tlačovým frontom (ako CUPS alebo lpr) a samotnou tlačiarňou. Hovorí vášmu počítaču ako spracovať súbory odoslané tlačiarni.

Tento balík obsahuje všetky súbory PPD, ktoré sa dajú vytvoriť z databázy Foomatic vo forme jedného malého komprimovaného archívu. V porovnaní s XML databázou Foomatic to veľmi znižuje požiadavky na miesto na disku a urýchľuje vypisovanie dostupných PPD a rozbaľovanie požadovaného PPD.

Gosa
webový program na správu LDAP
Versions of package gosa
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
sid2.7.4+reloaded3-16all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
Debtags of package gosa:
interfaceweb
networkserver
roleprogram
useconfiguring
webapplication
works-withdb
Popcon: 22 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Poskytuje prístup k účtom posix, shadow, samba, proxy, fax, pureftp a kerberos. Dokáže spravovať kombináciu serverov postfix/cyrus a dokáže písať prispôsobené skripty sieve.

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Gosa-help-de
online dokumentácia GOsa² v nemčine
Versions of package gosa-help-de
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
sid2.7.4+reloaded3-16all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
Debtags of package gosa-help-de:
culturegerman
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje online dokumentáciu GOsa² v nemčine.

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Gosa-help-en
online dokumentáciu GOsa² v angličtine
Versions of package gosa-help-en
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
sid2.7.4+reloaded3-16all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
Debtags of package gosa-help-en:
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje online dokumentáciu GOsa² v angličtine.

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Gosa-help-fr
online dokumentácia GOsa² vo francúzštine
Versions of package gosa-help-fr
ReleaseVersionArchitectures
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
sid2.7.4+reloaded3-16all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
Debtags of package gosa-help-fr:
culturefrench
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje online dokumentáciu GOsa² vo francúzštine.

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Gosa-help-nl
online dokumentácia GOsa² v holandčine
Versions of package gosa-help-nl
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
sid2.7.4+reloaded3-16all
Debtags of package gosa-help-nl:
culturedutch
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje online dokumentáciu GOsa² v holandčine.

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Gosa-plugin-dhcp
dhcp plugin for GOsa²
Versions of package gosa-plugin-dhcp
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
sid2.7.4+reloaded3-16all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
Debtags of package gosa-plugin-dhcp:
roleplugin
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DHCP service management plugin.

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

Gosa-plugin-dhcp-schema
LDAP schema for GOsa² dhcp plugin
Versions of package gosa-plugin-dhcp-schema
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
sid2.7.4+reloaded3-16all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
Debtags of package gosa-plugin-dhcp-schema:
roleplugin
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package includes the LDAP schema needed by the GOsa² dhcp plugin.

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

Gosa-plugin-dns
GOsa² - zásuvný modul dns
Versions of package gosa-plugin-dns
ReleaseVersionArchitectures
sid2.7.4+reloaded3-16all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
Debtags of package gosa-plugin-dns:
roleplugin
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zásuvný modul na správu služieb DNS.

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Gosa-plugin-dns-schema
GOsa² - schéma LDAP pre zásuvný modul dns
Versions of package gosa-plugin-dns-schema
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
sid2.7.4+reloaded3-16all
Debtags of package gosa-plugin-dns-schema:
roleplugin
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje schému LDAP, ktorú potrebuje zásuvný modul dns pre GOsa².

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Gosa-plugin-goto
goto plugin for GOsa²
Versions of package gosa-plugin-goto
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
sid2.7.4+reloaded3-16all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
Debtags of package gosa-plugin-goto:
roleplugin
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GOto desktop management plugin

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

Gosa-plugin-ldapmanager
ldapmanager plugin for GOsa²
Versions of package gosa-plugin-ldapmanager
ReleaseVersionArchitectures
sid2.7.4+reloaded3-16all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
Debtags of package gosa-plugin-ldapmanager:
roleplugin
Popcon: 4 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LDAP import and export management plugin

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

Gosa-plugin-netgroups
NIS netgroups plugin for GOsa²
Versions of package gosa-plugin-netgroups
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1~svn652-1all
sid0.2-3all
bullseye0.2-1all
buster0.2-1all
stretch0.1~svn652-6all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Manage LDAP-based NIS netgroups with GOsa².

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

Gosa-plugin-pwreset
Password Management Add-On for GOsa²
Versions of package gosa-plugin-pwreset
ReleaseVersionArchitectures
sid0.99.5-4all
stretch0.99.4-1+deb9u1all
bullseye0.99.5-2all
buster0.99.5-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Password management and reset tool for GOsa². Administratively mass-reset user passwords based on various approaches. New passwords can be auto-generated or uploaded in CSV format.

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

Gosa-plugin-samba
samba3 plugin for GOsa²
Versions of package gosa-plugin-samba
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
sid2.7.4+reloaded3-16all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
Debtags of package gosa-plugin-samba:
roleplugin
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Plugin for Samba 3 management.

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

Gosa-plugin-sudo
GOsa² - zásuvný modul pre sudo
Versions of package gosa-plugin-sudo
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
sid2.7.4+reloaded3-16all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
Debtags of package gosa-plugin-sudo:
roleplugin
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zásuvný modul na správu sudo.

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Gosa-plugin-sudo-schema
LDAP schema for GOsa² sudo plugin
Versions of package gosa-plugin-sudo-schema
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
sid2.7.4+reloaded3-16all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
Debtags of package gosa-plugin-sudo-schema:
roleplugin
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package includes the LDAP schema needed by the GOsa sudo plugin.

GOsa² is a combination of system-administrator and end-user web interface, designed to handle LDAP based setups.

Gosa-schema
GOsa - schéma LDAP
Versions of package gosa-schema
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
sid2.7.4+reloaded3-16all
bullseye2.7.4+reloaded3-16all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch-backports2.7.4+reloaded3-8~bpo9+1all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
Debtags of package gosa-schema:
interfaceweb
roleapp-data
useconfiguring
webapplication
works-withdb
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje základné schémy LDAP, ktoré potrebuje GOsa².

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Hp-ppd
HP Postscript Printer Definition (PPD) files
Maintainer: A Mennucc1 (Paul Gevers)
Versions of package hp-ppd
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9-0.3all
stretch0.9-0.3all
bookworm0.9+nmu1all
bullseye0.9+nmu1all
sid0.9+nmu1all
jessie0.9-0.2all
Debtags of package hp-ppd:
hardwareprinter
roleapp-data
useprinting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Because PostScript is just a page description language, there is a need to provide a mechanism for a print spooler to customize the PostScript Job to the actual printer device.

A PPD (PostScript Printer Definitions) specify the device specific PostScript commands needed to utilize printer features (such as printing quality, paper tray, duplex printing).

This package contains some PPDs for HP printers that are not in package linuxprinting.org-ppds

Hpijs-ppds
HP Linux Printing and Imaging - PPD súbory HPIJS
Versions of package hpijs-ppds
ReleaseVersionArchitectures
buster3.18.12+dfsg0-2all
sid3.22.6+dfsg0-1all
bookworm3.22.6+dfsg0-1all
bullseye3.21.2+dfsg1-2all
buster-backports3.20.9+dfsg0-4~bpo10+1all
stretch-backports3.18.12+dfsg0-2~bpo9+1all
stretch3.16.11+repack0-3all
jessie3.14.6-1+deb8u1all
upstream3.22.10
Debtags of package hpijs-ppds:
hardwareprinter
roledata
usedriver
Popcon: 182 users (47 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje súbory PPD (printer definition) pre tlačiarne podporované prostredníctvom ovládača HPIJS HP Linux Printing and Imaging System.

Tieto PPD by mali dobre fungovať so zodpovedajúcimi verziami HPLIP a HPIJS, ale nemusia to byť najaktuálnejšie PPD dostupné pre danú tlačiareň. Najnovšie verzie PPD nájdete na http://www.openprinting.org/ (nie je však zaručené, že dobre fungujú).

Icinga2
systém na monitorovanie počítačov a siete
Versions of package icinga2
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.13.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.10.3-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.10.3-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.6.0-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.13.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch-security2.6.0-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye2.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Icinga 2 je monitorovacia aplikácia na monitorovanie, ktorá vyhovuje potrebám siete ľubovoľnej veľkosti. Icinga 1.x bola forkom programu Nagios. Táto nová generácia bola od základu prepísaná v C++ s podporou behu vo vláknach a s podporou klastrovania.

Funkcie:

 • všetky štandardné funkcie programov Icinga a Nagios
 • omnoho rýchlejšia a škálovateľnejšia ako Icinga 1 a Nagios.
 • nový, intuitívnejší formát konfigurácie založený na šablónach
 • monitorovanie služieb na portoch ICMP (ping) alebo TCP (HTTP, NNTP, POP3, SMTP atď.) spúšťaním kontrol (pozri monitoring-plugins*);
 • akýkoľvek malý skript používajúci API Nagiosu je možné použiť ako zásuvný modul na kontrolu
 • oznámenia upozornení pre akýkoľvek vlastný skript (s príkladmi)
 • natívna podpora Livestatus a Graphite.

Tento balík nainštaluje všetky funkcie Icinga 2.

Other screenshots of package icinga2
VersionURL
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13831/simage/large-711e65a905bdca57a098ef4add1b702a.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13830/simage/large-ae5b09bdbed39b29690806116f33e296.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13844/simage/large-b17cff03c6a707e23eccd24aab1cb73c.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13843/simage/large-bc4697f5e1a3fa5ca3e8e971ad11593b.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13832/simage/large-8272936b0decd76792f3f8fe116379c2.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13841/simage/large-cb413064779f819acc057b7f24b41ba9.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13840/simage/large-7447f52b85dc448c871b76558f6877fd.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13839/simage/large-1c37276489bc829ad5427bb92e9f6432.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13838/simage/large-d04b283d0304fada2b16f19d39ae9a71.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13837/simage/large-b812face9c87c420ddffe4b7431382e1.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13836/simage/large-790e17650e08b9a8c4c975766941f15b.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13835/simage/large-2a10f43e9f9bb7633e1a466e72a42623.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13834/simage/large-82480e9d6bce998847b9cd9cfebc91c7.png
2.3.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13833/simage/large-ff748ba880494a13b8f0bb130109251f.png
Screenshots of package icinga2
Icingaweb2
jednoduché a responzívne webové rozhranie pre Icinga
Versions of package icingaweb2
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.4.1-1all
bullseye2.8.2-2all
bookworm2.11.2-1all
sid2.11.2-2all
stretch-backports2.6.2-3~bpo9+1all
buster2.6.2-3+deb10u1all
buster-security2.6.2-3+deb10u1all
stretch-security2.4.1-1+deb9u1all
Popcon: 250 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Icinga Web 2 je veľmi modulárne, rýchle a jednoduché webové rozhranie k vášmu monitorovaciemu prostrediu Icinga.

Tento softvér vám poskytne webové rozhranie k vášmu monitorovaciemu riešeniu a umožňuje pridávať ďalšie moduly, rozširovať monitorovanie dát alebo dokonca dodať niečo nové do webového rozhrania.

Tento balík nainštaluje webové rozhranie so všetkými potrebnými závislosťami.

Iptables
administration tools for packet filtering and NAT
Versions of package iptables
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports1.8.5-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.6.2-1.1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.8.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.21-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.0+snapshot20161117-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package iptables:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkfirewall
roleprogram, shared-lib
scopeutility
securityfirewall
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 65184 users (14841 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The iptables/xtables framework has been replaced by nftables. You should consider migrating now.

iptables is the userspace command line program used to configure the Linux packet filtering and NAT ruleset. It is targeted towards systems and networks administrators.

This package contains several different utilities, the most important ones:

iptables-nft, iptables-nft-save, iptables-nft-restore (nft-based version)

iptables-legacy, iptables-legacy-save, iptables-legacy-restore (legacy version)

ip6tables-nft, ip6tables-nft-save, ip6tables-nft-restore (nft-based version)

ip6tables-legacy, ip6tables-legacy-save, ip6tables-legacy-restore (legacy version)

arptables-nft, arptables-nft-save, arptables-nft-restore (nft-based version)

ebtables-nft, ebtables-nft-save, ebtables-nft-restore (nft-based version)

Screenshots of package iptables
Ipxe
zavádzací firmvér PXE
Versions of package ipxe
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
stretch1.0.0+git-20161027.b991c67-1all
bookworm1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
buster1.0.0+git-20190125.36a4c85-1all
jessie1.0.0+git-20141004.86285d1-1all
bullseye1.0.0+git-20190125.36a4c85-5.1all
Debtags of package ipxe:
adminboot
roleapp-data
Popcon: 35 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

iPXE je firmvér na zavedenie systému zo siete. Podporuje rozličné sieťové karty vrátanie niektorých bezdrôtových kariet a rozličné sieťové protokoly (tradičné DHCP, BOOTP a TFTP a tiež HTTP, iSCSI, SAN prostredníctvom FCoE a Infiniband). Podporuje písanie skriptov.

iPXE je možné používať ako obraz ROM PXE v sieťovej karte alebo ho zaviesť prostredníctvom inej metódy zavedenia systému.

Tento balík poskytuje zavádzací kód pre všetky podporované sieťové karty v jednom spustiteľnom súbore a niekoľko zavádzacích formátov.

Isc-dhcp-server-ldap
server DHCP používajúci LDAP ako úložisko
Versions of package isc-dhcp-server-ldap
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.3.5-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.3.5-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster4.4.1-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.4.1-2+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.4.1-2.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.4.1-2.3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates4.4.1-2.3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.4.3-P1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.4.3-P1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.3.1-6+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.3.1-6+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package isc-dhcp-server-ldap:
networkserver
roleprogram
Popcon: 55 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je server z implementácie DHCP od Internet Software Consortium.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol ako BOOTP (v skutočnosti dhcpd obsahuje väčšinu funkcionality bootpd). „Prenajíma“ klientským strojom IP adresy a dokáže automaticky nastaviť ich sieťovú konfiguráciu.

Toto je server DHCP so záplatami na podporu LDAPu.

Krb5-admin-server
MIT Kerberos - hlavný (master) server (kadmind)
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-admin-server
ReleaseVersionArchitectures
buster-security1.17-3+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.17-3+deb10u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.15-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
bullseye-security1.18.3-6+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.20.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.20.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.18.3-6+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package krb5-admin-server:
adminuser-management
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication
Popcon: 157 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos je systém na overovanie používateľov a služieb v sieti. Kerberos je dôveryhodná služba tretej strany. To znamená, že existuje tretia strana (server Kerberos), ktorej dôverujú všetky entity v sieti (používatelia a služby, zvyčajne nazývaní príkazcovia).

Toto je referenčná implementácia Kerberos V5 od MIT.

Tento balík obsahuje hlavný (master) server Kerberos (kadmind), ktorý sa stará o tvorbu a mazanie účtov, zmeny hesla a ďalšie administratívne príkazy prostredníctvom protokolu na správu Kerberos. Obsahuje aj príkaz, ktorý hlavný KDC používa na šírenie svojej databázy na vedľajšie (slave) KDC. Tento balík sa vo všeobecnosti používa iba na hlavnom KDC domény Kerberos.

The package is enhanced by the following packages: krb5-strength
Krb5-kdc
MIT Kerberos - server kľúčov (KDC)
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-kdc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security1.18.3-6+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.20.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.20.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.17-3+deb10u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.18.3-6+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.15-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
buster-security1.17-3+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package krb5-kdc:
adminuser-management
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication
uselogin
Popcon: 234 users (50 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos je systém na overovanie používateľov a služieb v sieti. Kerberos je dôveryhodná služba tretej strany. To znamená, že existuje tretia strana (server Kerberos), ktorej dôverujú všetky entity v sieti (používatelia a služby, zvyčajne nazývaní príkazcovia).

Toto je referenčná implementácia Kerberos V5 od MIT.

Tento balík obsahuje server kľúčov Kerberos (KDC). KDC spravuje všetky prihlasovacie údaje domény Kerberos, hlavné kľúče domény a odpovedá a autentifikačné požiadavky. Tento balík by mal byť nainštalovaný na hlavnom (master) aj na vedľajších (slave) KDC.

Krb5-kdc-ldap
MIT Kerberos key server (KDC) LDAP plugin
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-kdc-ldap
ReleaseVersionArchitectures
buster-security1.17-3+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.20.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.20.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.18.3-6+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.18.3-6+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.17-3+deb10u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.15-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 44 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos is a system for authenticating users and services on a network. Kerberos is a trusted third-party service. That means that there is a third party (the Kerberos server) that is trusted by all the entities on the network (users and services, usually called "principals").

This is the MIT reference implementation of Kerberos V5.

This package contains the LDAP plugin for the Kerberos key server (KDC) and supporting utilities. This plugin allows the KDC data to be stored in an LDAP server rather than the default local database. It should be installed on both master and slave KDCs that use LDAP as a storage backend.

Ldap2zone
extrakcia zón DNS zo stromov LDAP
Versions of package ldap2zone
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2-11+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2-9+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2-5amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.2-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ldap2zone:
roleprogram
Popcon: 26 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je nástroj, ktorý číta informácie zóny z LDAPu a zostrojí štandardný textový súbor zóny. Informácie musia byť v LDAPe uložené pomocou schémy dnszone.

Libapache2-mod-auth-gssapi
GSSAPI Authentication module for Apache2
Versions of package libapache2-mod-auth-gssapi
ReleaseVersionArchitectures
sid1.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.3-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.6.5
Popcon: 108 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The mod_auth_gssapi module is an authentication service that implements the SPNEGO based HTTP Authentication protocol defined in RFC4559.

Libnss3-tools
Network Security Service - nástroje
Versions of package libnss3-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security3.61-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security3.42.1-1+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
buster3.42.1-1+deb10u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.26.2-1.1+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.26.2-1.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.26-1+debu8u11amd64,armel,armhf,i386
jessie3.26-1+debu8u3amd64,armel,armhf,i386
sid3.85-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.85-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.61-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libnss3-tools:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securitycryptography
suitemozilla
useorganizing
works-withdb
Popcon: 1238 users (551 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je sada nástrojov nad knižnicami Network Security Service. Tento balík obsahuje:

 • certutil: spravuje certifikáty a databázy kľúčov (cert7.db a key3.db)
 • modutil: spravuje databázu modulov PKCS11 (secmod.db)
 • pk12util: importuje/exportuje kľúče a certifikáty medzi ich databázami a súbormi vo formáte PKCS12.
 • shlibsign: vytvára súbory .chk na použitie v režime FIPS.
 • signtool: vytvára digitálne podpísané archívy jar obsahujúce súbory alebo kód.
 • ssltap: prostredník požiadaviek pre SSL server a zobrazenie obsahu správ vymenených medzi klientom a serverom.
Libsasl2-modules-gssapi-mit
Cyrus SASL - zásuvné autentifikačné moduly (GSSAPI)
Versions of package libsasl2-modules-gssapi-mit
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.26.dfsg1-13+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.28+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.1.26.dfsg1-13+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.28+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package libsasl2-modules-gssapi-mit:
roleplugin
securityauthentication
Popcon: 3251 users (67 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je implementácia API Cyrus SASL verzie 2.1. Ďalšie informácie nájdete v balíku libsasl2-2 a RFC 2222.

Tento balík poskytuje zásuvný modul GSSAPI skompilovaný s knižnicou MIT Kerberos 5.

Links
webový prehliadač bežiaci v textovom režime
Maintainer: Axel Beckert
Versions of package links
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.8-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.28-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.28-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package links:
interfacetext-mode
networkclient
roleprogram
scopeutility
usebrowsing
webbrowser
works-withtext
works-with-formathtml
Popcon: 852 users (395 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Links je webový prehliadač v textovom režime podobný prehliadaču Lynx. Dokáže zobraziť tabuľky, rámce, sťahovať v pozadí a používa HTTP/1.1 keepalive spojenia.

Táto verzia je skompilované bez grafického režimu. Verziu skompilovanú podporou grafiky nájdete v balíku links2.

Makepasswd
tvorba a šifrovanie hesiel
Versions of package makepasswd
ReleaseVersionArchitectures
sid1.10-13.1all
buster1.10-12all
bullseye1.10-12all
jessie1.10-9all
stretch1.10-10all
bookworm1.10-13.1all
Debtags of package makepasswd:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
Popcon: 184 users (82 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tvorí skutočne náhodné heslá pomocou /dev/urandom s dôrazom na bezpečnosť pred vysloviteľnosťou. Dokáže tiež zašifrovať heslá zadané v textovom dočasnom súbore.

Screenshots of package makepasswd
Mariadb-server
MariaDB database server (metapackage depending on the latest version)
Versions of package mariadb-server
ReleaseVersionArchitectures
buster-security10.3.36-0+deb10u2all
bullseye10.5.15-0+deb11u1all
sid10.6.11-1all
bullseye-proposed-updates10.5.18-0+deb11u1all
bookworm10.6.11-1all
jessie10.0.30-0+deb8u2all
jessie10.0.25-0+deb8u1all
jessie10.0.32-0+deb8u1all
jessie-security10.0.38-0+deb8u1all
stretch10.1.45-0+deb9u1all
stretch-security10.1.48-0+deb9u2all
buster10.3.34-0+deb10u1all
Popcon: 61 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is an empty package that depends on the current "best" version of mariadb-server (currently mariadb-server-10.6), as determined by the MariaDB maintainers. Install this package if in doubt about which MariaDB version you need. That will install the version recommended by the package maintainers.

MariaDB is a fast, stable and true multi-user, multi-threaded SQL database server. SQL (Structured Query Language) is the most popular database query language in the world. The main goals of MariaDB are speed, robustness and ease of use.

Memtest86+
dôkladný testovač pamäte v reálnom režime
Versions of package memtest86+
ReleaseVersionArchitectures
bookworm6.00-1amd64,i386
sid6.00-1amd64,i386
bullseye5.01-3.1amd64,i386
buster5.01-3amd64,i386
stretch5.01-3amd64,i386
jessie5.01-2amd64,i386
Debtags of package memtest86+:
adminbenchmarking, boot
hardwarestorage:floppy
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 206 users (213 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Memtest86+ vyhľadá chyby vo vašej RAM.

Tento testovač beží nezávisle na akomkoľvek OS - spúšťa sa pri štarte počítača, takže dokáže otestovať všetku pamäť. Môžete sa pozrieť na „memtester“, ktorý vám umožňuje testovať pamäť z Linuxu, ale ten nebude schopný otestovať celú RAM.

Môže vypísať zoznam chybných oblastí RAM, ktorý dokáže využiť záplata jadra BadRAM, takže budete stále môcť využiť vašu RAM s jedným či dvomi chybnými bitmi.

Memtest86+ je založený na memtest86 3.0 a pridáva podporu novšieho hardvéru a tiež niekoľko všeobecných zlepšení, vrátane mnohých záplat pre memtest86 dostupných z rôznych zdrojov.

Na memtest86 aj na memtest86+ sa pracuje paralelne.

Screenshots of package memtest86+
Monitoring-plugins-standard
zásuvné moduly pre monitorovacie systémy kompatibilné s nagios - štandardná sada
Versions of package monitoring-plugins-standard
ReleaseVersionArchitectures
sid2.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.2-6~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.3.1-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1800 users (149 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zásuvné moduly pre monitorovacie systémy ako Nagios a Icinga. Obsahuje nasledovné zásuvné moduly:

 check_breeze, check_dbi, check_dig, check_disk_smb, check_dns,
 check_flexlm, check_fping, check_game, check_hpjd, check_ifoperstatus,
 check_ifstatus, check_ldap, check_ldaps, check_mailq, check_mysql,
 check_mysql_query, check_oracle, check_pgsql, check_radius, check_rpc,
 check_snmp, check_wave

Tento balík poskytuje balík zásuvných modulov, ktoré pravdepodobne budú užitočné na centrálnom monitorovacom počítači. Niektoré skripty, aby fungovali, vyžadujú nainštalované ďalšie balíky, ktorých zoznam nájdete v odporúčaných balíkoch.

The package is enhanced by the following packages: monitoring-plugins-contrib
Munin
platforma na tvorbu grafov celej siete - zhromažďovač a tvorba grafov
Versions of package munin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.0.71-2all
sid2.0.71-2all
bullseye-backports2.0.71-1~bpo11+1all
bullseye2.0.67-3all
experimental2.999.16-1all
buster-backports2.0.67-1~bpo10+1all
buster2.0.49-1all
stretch-backports2.0.49-1~bpo9+1all
stretch2.0.33-1all
jessie-security2.0.25-1+deb8u3all
jessie2.0.25-1+deb8u3all
Debtags of package munin:
adminmonitoring
interfaceweb
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withnetwork-traffic
Popcon: 3936 users (73 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Munin je veľmi flexibilné a mocné riešenie na tvorbu grafov prakticky všetkého mysliteľného vo vašej sieti, pričom jeho inštalácia a konfigurácia zostáva stále jednoduchá.

Tento balík obsahuje zhromažďovač a tvorbu grafov. Vo svojej sieti budete potrebovať iba jednu jeho inštanciu. Pravidelne sa bude pýtať všetkých uzlov vo vašej sieti, ktoré pozná, na dáta, ktoré použije na vytvorenie grafov a stránok HTML vhodných na zobrazovanie vo vašom webovom prehliadači.

Tiež vás dokáže upozorniť, čo sa niektoré hodnota nachádza mimo prednastavených hraníc. To sa hodí napríklad ak chcete byť upozornený, predtým, než sa súborový systém zaplní. To môžete docieliť buď nastavením, aby Munin spúšťal ľubovoľný príkaz na upozornenie alebo použitím vlastnej podpory Nagiosu.

Munin je napísaný v jazyku Perl a do veľkej miery využíva vynikajúci RRDtool od Tobiho Oetikera. Skutočný príklad Muninu v akcii si môžete pozrieť na http://munin-monitoring.org/, kde nájdete živú inštaláciu.

Mutt
textový program na čítanie pošty podporujúci MIME, GPG, PGP a vlákna
Versions of package mutt
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.0.2-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.5.23-3+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie1.5.23-3amd64,armel,armhf,i386
buster-security1.10.1-2.1+deb10u5amd64,arm64,armhf,i386
buster1.10.1-2.1+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.7.2-1+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.7.2-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.5-4.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mutt:
interfacetext-mode
mailimap, pop, user-agent
networkclient
roleprogram
uitoolkitncurses
useediting
works-withmail
Popcon: 4479 users (2129 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mutt je pokročilý textový Mail User Agent. Niektoré hlavné vlastnosti:

 • podpora MIME (vrátane RFC1522 kódovania/dekódovania 8-bitových hlavičiek správ a podpory UTF-8)
 • podpora PGP/MIME (RFC 2015).
 • pokročilý klient IMAP podporujúci šifrovanie SSL a autentifikáciu SASL
 • podpora POP3
 • podpora ESMTP
 • vlákna správ (prísne aj nie prísne)
 • konfigurovateľnosť klávesových väzieb, štandardné väzby podobné ako LM; ako príklady sa poskytujú väzby v štýle Mush a PINE.
 • okrem bežného formátu mbox aj podpora MMDF, MH a Maildir
 • správy je možné odložiť (na neurčito)
 • podpora farieb
 • vysoko konfigurovateľný jednoduchým, ale mocným rc súborom
 • podpora komprimovaných poštových schránok
 • voliteľný bočný panel
The package is enhanced by the following packages: abook goobook lbdb nmzmail notmuch-mutt post-el t-prot
Nagios-nrpe-plugin
zásuvný modul Nagios Remote Plugin Executor
Versions of package nagios-nrpe-plugin
ReleaseVersionArchitectures
sid4.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0.1-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports3.2.1-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports4.0.3-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.15-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package nagios-nrpe-plugin:
adminmonitoring
roleplugin
usemonitor
Popcon: 428 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nagios je systém na monitorovanie a správu počítačov/služieb/sietí.

Účelom tohto doplnku je umožniť vám spúšťať zásuvné moduly Nagios na vzdialenom počítači čo najtransparentnejším spôsobom.

Toto je zásuvný modul, ktorý beží na hostiteľovi Nagiosu a používa sa na kontaktovanie procesu NRPE na vzdialených počítačoch.

Screenshots of package nagios-nrpe-plugin
Nfs-kernel-server
podpora NFS servera v jadre
Versions of package nfs-kernel-server
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.8-9amd64,armel,armhf,i386
sid2.6.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.4-2.5+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3.4-2.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.2.8-9+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package nfs-kernel-server:
adminkernel
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
Popcon: 9978 users (1419 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NFS server v jadre je momentálne odporúčaný NFS server pre Linux. Medzi jeho vlastnosti patrí podpora NFSv3 a NFSv4, podpora Kerberos prostredníctvom GSS a mnoho ďalšieho. Je tiež výrazne rýchlejší a zvyčajne spoľahlivejší ako NFS servery v používateľskom priestore (z balíkov unfs3 a nfs-user-server). Ťažšie sa však ladí ako servery v používateľskom priestore a má mierne odlišnú množinu vlastností.

Tento balík obsahuje podporu pre používateľský priestor potrebnú na využívanie NFS servera v jadre. Väčšina správcov, ktorí chcú zriadiť NFS server si bude chcieť tento balík nainštalovať.

Ntp
Network Time Protocol daemon/utilities (transitional package)
Maintainer: Richard Laager
Versions of package ntp
ReleaseVersionArchitectures
sid4.2.8p15+dfsg-2~1.2.1+dfsg1-8all
jessie4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
buster4.2.8p12+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.2.8p15+dfsg-2~1.2.1+dfsg1-8all
stretch4.2.8p10+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2.8p15+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ntp:
adminbenchmarking, configuring
interfacecommandline, daemon
networkserver, service
roleprogram
scopeutility
usemonitor, timekeeping
Popcon: 27945 users (314 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a dummy transitional package to transition to NTPsec. It can be safely removed.

The package is enhanced by the following packages: samba
Samba
SMB/CIFS súborový, tlačový a prihlasovací server pre unixové systémy
Versions of package samba
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.13.13+dfsg-1~deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.2.14+dfsg-0+deb8u9amd64,armel,armhf,i386
buster-security4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm4.17.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.13.13+dfsg-1~deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.5.16+dfsg-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.17.3+dfsg-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.5.16+dfsg-1+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid4.17.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.14+dfsg-0+deb8u13amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package samba:
adminfilesystem
interfacedaemon
networkserver, service
roleprogram
suitesamba
useconfiguring
Popcon: 22581 users (466 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Samba je implementáciou protokolov SMB/CIFS pre unixové systémy. Poskytuje podporu zdieľania súborov a tlačiarní medzi platformami Microsoft Windows, OS X a inými unixovými systémami. Samba tiež môže slúžiť ako ovládač domény v štýle NT4 a integrovať sa v doménach NT4 a Active Directory ako členský server.

Tento balík obsahuje všetky potrebné komponenty na to, aby ste mohli používať Sambu ako samostatný súborový a tlačový server alebo ako radič domény NT4 alebo Active Directory. Pri používaní v rámci domény NT4 alebo Active Directory budete potrebovať aj balík winbind.

Tento balík nie je potrebný na pripájanie sa k existujúcim serverom SMB/ CIFS (pozri smbclient) ani na pripájanie vzdialených súborových systémov (pozri cifs-utils).

The package is enhanced by the following packages: samba-vfs-modules
Samba-common-bin
spoločné súbory Samba, ktoré využívajú klienti aj servery
Versions of package samba-common-bin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security4.13.13+dfsg-1~deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.13.13+dfsg-1~deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.14+dfsg-0+deb8u13amd64,armel,armhf,i386
jessie4.2.14+dfsg-0+deb8u9amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5.16+dfsg-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.5.16+dfsg-1+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid4.17.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm4.17.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.17.3+dfsg-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package samba-common-bin:
roleprogram
suitesamba
Popcon: 46292 users (4588 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Samba je implementáciou protokolov SMB/CIFS pre unixové systémy. Poskytuje podporu zdieľania súborov a tlačiarní medzi platformami Microsoft Windows, OS X a inými unixovými systémami. Samba dokáže fungovať aj ako radič domény alebo členský server v štýle NT4 aj v doménach Active Directory.

Tento balík poskytuje spoločné súbory, ktoré používa ako server (poskytovaný balíkom samba), tak aj klient (poskytovaný balíkom samba-clients).

Sitesummary
Generate site summary of submitting hosts (server part)
Versions of package sitesummary
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.46all
bookworm0.1.51all
sid0.1.51all
jessie-security0.1.17+deb8u2all
jessie0.1.17+deb8u3all
stretch0.1.28+deb9u1all
buster0.1.43all
Debtags of package sitesummary:
adminmonitoring
networkserver
roleprogram
usemonitor
works-with-formattar
Popcon: 30 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The sitesummary system makes it easier to keep track of a lot of machines, by allowing each machine to report their existence once a day to a central collector, and using this collector to make summary reports about the hosts.

This package is the server part, with the collector and report scripts.

Slapd
server OpenLDAP (slapd)
Versions of package slapd
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.4.44+dfsg-5+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.4.47+dfsg-3+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports2.4.57+dfsg-3+deb11u1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.57+dfsg-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.4.57+dfsg-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.40+dfsg-1+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports2.5.13+dfsg-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.5.13+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental2.6.3+dfsg-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.5.13+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.4.44+dfsg-5+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports2.4.47+dfsg-3+deb10u2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.47+dfsg-3+deb10u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.4.40+dfsg-1+deb8u6amd64,armel,armhf,i386
upstream2.6.3
Debtags of package slapd:
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication
works-withdb
Popcon: 1949 users (74 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Toto je slapd, server OpenLDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Server je možné použiť na poskytovanie samostatnej adresárovej služby.

The package is enhanced by the following packages: ldap-git-backup
Screenshots of package slapd
Slbackup
Skolelinux Backup system
Versions of package slbackup
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.0.12-13all
sid0.0.12-13all
buster0.0.12-10all
stretch0.0.12-8all
jessie0.0.12-7all
bookworm0.0.12-13all
Debtags of package slbackup:
adminbackup
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
Popcon: 32 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A backup system designed to back up multiple clients to a server. slbackup uses rdiff-backup as the underlying backup software.

Clients can be the host installing this package, or other hosts reachable via a SSH connection (using SSH keys). The host storing the backup data can be the host installing this package or another host reachable via a SSH connection (also using SSH keys).

Slbackup-php
Web-based administration tool for slbackup
Versions of package slbackup-php
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.5-1all
sid0.4.5-4all
bookworm0.4.5-4all
bullseye0.4.5-4all
buster0.4.5-4all
stretch0.4.5-3all
Debtags of package slbackup-php:
adminbackup
roleprogram
usestoring
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Slbackup-php provides the necessary functions to maintain a slbackup repository.

Features:

 • scheduling of slbackup execution;
 • editing of the configuration file;
 • verifying SSH keys and successful backups;
 • restoring from backups;
 • removing old backups from the repository.
Smbclient
klientské nástroje SMB/CIFS príkazového riadka pre unixové systémy
Versions of package smbclient
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.17.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.17.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.2.14+dfsg-0+deb8u9amd64,armel,armhf,i386
stretch-security4.5.16+dfsg-1+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.14+dfsg-0+deb8u13amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5.16+dfsg-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.13.13+dfsg-1~deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.13.13+dfsg-1~deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.17.3+dfsg-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package smbclient:
interfacecommandline, text-mode
networkclient
roleprogram
suitesamba
uitoolkitncurses
usebrowsing
Popcon: 4152 users (5725 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Samba je implementáciou protokolov SMB/CIFS pre unixové systémy. Poskytuje podporu zdieľania súborov a tlačiarní medzi platformami Microsoft Windows, OS X a inými unixovými systémami.

Tento balík poskytuje nástroje na prístup k serverom Microsoft Windows a Samba vrátane smbclient, smbtar a smbspool. Nástroje na lokálne pripojenie zdieľaných prostriedkov sú v balíku cifs-utils.

Squid
Full featured Web Proxy cache (HTTP proxy GnuTLS flavour)
Maintainer: Luigi Gangitano
Versions of package squid
ReleaseVersionArchitectures
buster4.6-1+deb10u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates4.13-10+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.13-10+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.13-10+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports4.11-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.6-1+deb10u8amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.5.23-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.5.23-5+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package squid:
interfacedaemon, web
networkclient, firewall, load-balancing, routing, server, service
roleprogram
usefiltering, proxying, storing
webserver
works-withdb, file, network-traffic, text
works-with-formathtml
Popcon: 2478 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Squid is a high-performance proxy caching server for web clients, supporting FTP, gopher, ICY and HTTP data objects.

The package is enhanced by the following packages: dirmngr
Tdb-tools
triviálna databáza - pribalené knižnice
Versions of package tdb-tools
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.6-0+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.4.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.3.6-0+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports1.4.7-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tdb-tools:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withdb
Popcon: 1430 users (1558 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je API jednoduchej databázy. Je modelované podľa štruktúry GDBM. TDB dokáže, narozdiel od GDBM, pracovať s viacerými súčasnými zápismi s príslušným zamykaním a transakciami.

Tento balík obsahuje pribalené binárne súbory testov a nástrojov.

Tftpd-hpa
tftp server od HPA
Maintainer: Ron Lee (Bastian Germann)
Versions of package tftpd-hpa
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.2+20150808-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.2+20150808-1.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.2+20150808-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.2+20150808-1.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.2+20140608-3amd64,armel,armhf,i386
buster5.2+20150808-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tftpd-hpa:
adminboot, file-distribution
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
works-withfile
Popcon: 1792 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) je protokol na prenos súborov používaný najmä na sťahovanie obrazov na zavedenie systému prostredníctvom siete na iné počítače (pomocou PXE).

tftp-hpa je rozšírená verzia klienta a server a BSD TFTP. Obsahuje opravy množstva chýb a rozšírenia oproti originálu.

Tento balík obsahuje server.

Official Debian packages with lower relevance

Apache2-doc
HTTP server Apache - dokumentácia
Versions of package apache2-doc
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.54-5all
stretch-backports-sloppy2.4.46-1~bpo9+1all
buster-backports2.4.52-1~bpo10+1all
bullseye-security2.4.52-1~deb11u2all
buster-backports-sloppy2.4.53-2~bpo10+1all
bullseye2.4.54-1~deb11u1all
bookworm2.4.54-5all
buster2.4.38-3+deb10u8all
jessie-security2.4.10-10+deb8u16all
jessie2.4.10-10+deb8u12all
stretch2.4.25-3+deb9u9all
stretch-security2.4.25-3+deb9u13all
buster-security2.4.38-3+deb10u7all
Debtags of package apache2-doc:
made-ofhtml
networkservice
roledocumentation
suiteapache
webserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cieľom projektu Apache HTTP Server je budovať bezpečný, výkonný a rozšíriteľný open source HTTP server v súlade so štandardmi. Výsledkom bol dlhú dobu na internete najpoužívanejší webový server.

Tento balík poskytuje dokumentáciu HTTP servera Apache 2. Dokumentácia sa dodáva vo formáte HTML a je možné k nej pristupovať buď z lokálne bežiacej inštancie HTTP servera Apache alebo priamo zo súborového systému.

Calamaris
analyzátor súborov so záznamami proxy serverov Squid alebo Oops
Maintainer: Daniel Echeverri
Versions of package calamaris
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.99.4.7-1all
stretch2.99.4.5-1all
buster2.99.4.5-3all
jessie2.99.4.0-19all
sid2.99.4.7-1all
bullseye2.99.4.5-3all
Debtags of package calamaris:
adminmonitoring
interfacecommandline, text-mode, web
roleprogram
securitylog-analyzer
usechecking, monitor
works-withlogfile, mail
Popcon: 98 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Calamaris je skript jazyka Perl, ktorý tvorí pekné štatistiky súborov so záznamami proxy serverov Squid alebo Oops. Spúšťa sa denne predtým než proxy server vykoná rotáciu svojich súborov so záznamami a pošle štatistiky poštov alebo ich dá na web.

Podporuje rôzne možnosti tvorby hlásení - niektoré funkcie naviac potrebujú navrhované moduly jazyka Perl.

Default-mysql-client
spustiteľné súbory databázy MySQL - metabalík
Versions of package default-mysql-client
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.0.8all
buster1.0.5all
stretch1.0.2all
bullseye1.0.7all
sid1.0.8all
Popcon: 1011 users (88 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MySQL je rýchly, stabilný a skutočne mnohopoužívateľský, viacvláknový systém riadenia bázy dát podporujúci SQL. SQL (Structured Query Language) je najpopulárnejší jazyk na kladenie databázových požiadaviek na svete. Hlavnými cieľmi MySQL sú rýchlosť, robustnosť a jednoduchosť používania.

Tento balík závisí od predvolenej implementácie spustiteľných súborov klienta a ďalších nástrojov innotop a mysqlreport.

Dlint
kontroluje informácie zóny DNS pomocou vyhľadávania u DNS servera
Maintainer: Florian Roscher
Versions of package dlint
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.0-7all
stretch1.4.0-7all
buster1.4.0-8all
bullseye1.4.0-8all
bookworm1.4.0-8all
sid1.4.0-8all
Debtags of package dlint:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usechecking
Popcon: 56 users (43 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento program analyzuje ľubovoľnú zónu DNS, ktorú zadáte a hlási problémy, ktoré v nej nájde zobrazením chýba upozornení. Potom rekurzívne skontroluje všetky zóny pod zadanou zónou (to je možné vypnúť voľnou príkazového riadka).

Nemusíte ako vstup do Dlint zadávať konfiguračné súbory BIND. Dlint získava informácie prostredníctvom požiadaviek na DNS server.

dlint je navrhnutý pre unixové systémy a napísaný v jazykoch Bourne Shell a Perl.

Dnswalk
Checks dns zone information using nameserver lookups
Versions of package dnswalk
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0.2.dfsg.1-2all
sid2.0.2.dfsg.1-3all
bookworm2.0.2.dfsg.1-3all
stretch2.0.2.dfsg.1-1all
bullseye2.0.2.dfsg.1-3all
jessie2.0.2.dfsg.1-0.1all
Debtags of package dnswalk:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usechecking
Popcon: 22 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

dnswalk is a DNS debugger. It performs zone transfers of specified domains, and checks the database in numerous ways for internal consistency, as well as accuracy.

Dovecot-pop3d
bezpečný server POP3/IMAP - démon POP3
Versions of package dovecot-pop3d
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.2.27-3+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid2.3.19.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.19.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.13+dfsg1-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.3.4.1-5+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
buster2.3.4.1-5+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.3.4.1-5+deb10u1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.27-3+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.2.13-12~deb8u7amd64,armel,armhf,i386
jessie2.2.13-12~deb8u4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package dovecot-pop3d:
interfacedaemon
mailpop
networkserver
roleprogram
works-withmail
Popcon: 1163 users (327 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dovecot je poštový server, ktorého hlavnými cieľmi sú bezpečnosť a extrémna spoľahlivosť. Veľmi sa pokúša obslúžiť všetky chybové stavy a overiť platnosť všetkých dát, vďaka čomu je takmer nemožné havarovať ho. Podporuje mbox/Maildir a svoje vlastné formáty dbox/mdbox. Mal by byť pomerne rýchly, rozšíriteľný a portabilný.

Tento balík obsahuje server POP3 Dovecot.

The package is enhanced by the following packages: dovecot-fts-xapian
Dsh
dancer's shell, or distributed shell
Versions of package dsh
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.25.10-1.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.25.10-1.1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.25.10-1.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.25.10-1.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.25.10-1.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.25.10-1.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dsh:
admincluster
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
uselogin
Popcon: 49 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Executes specified command on a group of computers using remote shell methods such as rsh or ssh.

dsh can parallelise job submission using several algorithms, such as using fan-out method or opening as much connections as possible, or using a window of connections at one time. It also supports "interactive mode" for interactive maintenance of remote hosts.

This tool is handy for administration of PC clusters, and multiple hosts.

http://www.netfort.gr.jp/~dancer/software/dsh.html

Krb5-doc
documentation for MIT Kerberos
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-doc
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5all
stretch-security1.15-1+deb9u3all
buster1.17-3+deb10u4all
buster-security1.17-3+deb10u5all
bullseye1.18.3-6+deb11u2all
stretch1.15-1+deb9u1all
bookworm1.20.1-1all
sid1.20.1-1all
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4all
bullseye-security1.18.3-6+deb11u3all
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u3all
Debtags of package krb5-doc:
develdoc
made-ofhtml, info, postscript
roledocumentation
securityauthentication
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos is a system for authenticating users and services on a network. Kerberos is a trusted third-party service. That means that there is a third party (the Kerberos server) that is trusted by all the entities on the network (users and services, usually called "principals").

This is the MIT reference implementation of Kerberos V5.

This package contains the installation, administrator, and user reference manuals for MIT Kerberos and the man pages for the MIT Kerberos configuration files.

Libsasl2-modules-ldap
Cyrus SASL - pluggable authentication modules (LDAP)
Versions of package libsasl2-modules-ldap
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.1.28+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.1.26.dfsg1-13+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.1.26.dfsg1-13+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.28+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libsasl2-modules-ldap:
roleplugin
securityauthentication
Popcon: 98 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is the Cyrus SASL API implementation, version 2.1. See package libsasl2-2 and RFC 2222 for more information.

This package provides the LDAP plugin, which supports OpenLDAP.

Nslint
Lint for DNS files, checks integrity
Maintainer: Sven Mueller (Noah Swartz)
Versions of package nslint
ReleaseVersionArchitectures
sid3.0a2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0a2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0a2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0a2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.0a2-1.1amd64,armel,armhf,i386
upstream3.1
Debtags of package nslint:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking
Popcon: 18 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Nslint reads the nameserver configuration files and performs a number of consistency checks on the DNS records.

Nslint understands both ancient style named.boot and BIND 8's named.conf files (which are also used by BIND 9).

Ocsinventory-reports
nástroj na inventarizáciu hardvéru a softvéru - konzola správcu
Maintainer: Debian Perl Group (Yadd)
Versions of package ocsinventory-reports
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
buster2.5+dfsg1-1all
stretch-backports2.4.1+dfsg-2~bpo9+1all
bullseye2.8.1+dfsg1-1all
sid2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
jessie2.0.5-1.3all
Debtags of package ocsinventory-reports:
adminhardware
roleprogram
scopeutility
useorganizing
Popcon: 32 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Computer and Software Inventory Next Generation je aplikácia, ktorá má pomôcť správcovi siete alebo systémov sledovať konfigurácie hardvéru a softvéru, ktoré sú v sieti nainštalované. Tiež umožňuje nasadzovať softvér, skripty a súbory na klientské počítače.

Zhromažďujú sa informácie o hardvéri a operačnom systéme. OCS Inventory tiež dokáže zistiť všetky aktívne zariadenia na vašej sieti ako sú prepínač, smerovač, sieťová tlačiareň a bezobslužné zariadenia. Tiež umožňuje nasadzovať softvér, skripty a súbory na klientské počítače.

Tento balík obsahuje časť zvanú „konzola správcu“.

Ocsinventory-server
nástroj na inventarizáciu hardvéru a softvéru - komunikačný server
Maintainer: Debian Perl Group (Yadd)
Versions of package ocsinventory-server
ReleaseVersionArchitectures
buster2.5+dfsg1-1all
sid2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
bookworm2.8.1+dfsg1+~2.11.1-1all
bullseye2.8.1+dfsg1-1all
stretch-backports2.4.1+dfsg-2~bpo9+1all
jessie2.0.5-1.3all
Debtags of package ocsinventory-server:
networkserver
roleprogram
useorganizing
Popcon: 88 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Computer and Software Inventory Next Generation je aplikácia, ktorá má pomôcť správcovi siete alebo systémov sledovať konfigurácie hardvéru a softvéru, ktoré sú v sieti nainštalované. Tiež umožňuje nasadzovať softvér, skripty a súbory na klientské počítače.

Zhromažďujú sa informácie o hardvéri a operačnom systéme. OCS Inventory tiež dokáže zistiť všetky aktívne zariadenia na vašej sieti ako sú prepínač, smerovač, sieťová tlačiareň a bezobslužné zariadenia. Tiež umožňuje nasadzovať softvér, skripty a súbory na klientské počítače.

Tento balík obsahuje časť zvanú „komunikačný server“. Všimnite si, že toto je server XML-RPC/SOAP, nie webové rozhranie (ktoré poskytuje balík ocsinventory-reports).

Sarg
generátor analytických hlásení Squid
Versions of package sarg
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports2.4.0-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3.6-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.4.0-pre3
Debtags of package sarg:
adminmonitoring
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securitylog-analyzer
usemonitor, viewing
works-withlogfile, text
works-with-formathtml
Popcon: 426 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Sarg (Squid Analysis Report Generator) je generátor analytických hlásení Squid, ktorý vám umožňuje zobrazovať adresy, ktoré vaši používatelia na internete navštevujú. Sarg generuje správy v html s mnohými poľami ako sú: používatelia, IP adresy, bajty, domény a časy.

Squidguard
zásuvný modul filtra a presmerovania pre Squid
Maintainer: Joachim Wiedorn
Versions of package squidguard
ReleaseVersionArchitectures
buster1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5-4amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package squidguard:
adminlogging, monitoring
interfacedaemon
roleplugin, program
useconfiguring, proxying
webappserver
works-withlogfile, text
works-with-formathtml
Popcon: 216 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

squidGuard je slobodný, flexibilný a ultrarýchly zásuvný modul pre Squid na filtrovanie, presmerovanie a riadenie prístupu. Umožňuje vám definovať viaceré pravidlá prístupu k vyrovnávacej pamäti Squid s rôznymi obmedzeniami pre rôzne skupiny používateľov. squidGuard používa štandardné rozhranie Squid redirector.

Tri zriedka používané doplnkové skripty vyžadujú prítomnosť jazyka Perl: squidGuardRobot, sgclean, hostbyname

Screenshots of package squidguard
Webalizer
program na analýzu záznamov webového servera
Versions of package webalizer
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.23.08-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.23.08-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.23.08-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.23.08-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.23.08-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package webalizer:
adminaccounting
interfaceweb
roleprogram
usemonitor
works-withdb, logfile
Popcon: 1449 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Webalizer bol navrhnutý tak, aby prehliadal súbory záznamov webového servera v rozličných formátoch a tvoril štatistiky využívania vo formáte HTML prostrednícvom prehliadača. Webalizer tvorí ročné, mesačné, denné a hodinové štatistiky. V mesačných správach je možné tvoriť rôzne štatistiky - celkové využitie, využitie podľa dní a hodín, podľa navštívených stránok, URL, prehliadačov, odkazujúcich stránok a krajín. Webalizer je do veľkej miery konfigurovateľný buď pomocou volieb príkazového riadka alebo konfiguračného súboru, vďaka čomu je možné program jednoducho prispôsobiť individuálnym potrebám.

Screenshots of package webalizer
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 207955