Debian Edu Project
Summary
Mathematics
Aplikacje matematyczne Debiana Edu

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą być wykorzystane do nauki matematyki, geometrii i statystyki.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Mathematics packages

Official Debian packages with high relevance

Algobox
algorithmics introduction - French UI
Versions of package algobox
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bullseye1.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster1.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
Debtags of package algobox:
uitoolkitqt
Popcon: 12 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AlgoBox is an algorithm creation and execution helper, targeted to French high school students. It’s based on an educational logic (learning via logical structures instead of piling up code lines).

Cantor
interface for mathematical applications
Versions of package cantor
ReleaseVersionArchitectures
sid20.04.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.04.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package cantor:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating
x11application
Popcon: 158 users (241 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cantor is an application to allow you to you use your favorite mathematical applications from within an elegant worksheet interface. It provides dialogs to assist with common tasks and allows you to share your worksheets with others.

Cantor supports various mathematical applications as backends (provided in external packages):

 • Maxima Computer Algebra System (cantor-backend-maxima)
 • R Project for Statistical Computing (cantor-backend-r)
 • Sage Mathematics Software (cantor-backend-sage)
 • Octave (cantor-backend-octave)
 • Python (cantor-backend-python3)
 • Scilab (cantor-backend-scilab)
 • Qalculate! (cantor-backend-qalculate)
 • Lua (cantor-backend-lua)

This package is part of the KDE education module.

Screenshots of package cantor
Education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.20all
sid2.11.20all
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

Geogebra
Dynamiczny program matematyczny do edukacji
Versions of package geogebra
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.0.34.0+dfsg1-3all
wheezy4.0.34.0+dfsg1-1all
squeeze3.2.44.0+dfsg1-2all
sid4.0.34.0+dfsg1-8all
buster4.0.34.0+dfsg1-7all
bullseye4.0.34.0+dfsg1-8all
stretch4.0.34.0+dfsg1-3all
Debtags of package geogebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
uselearning
works-withimage, image:raster, image:vector
works-with-formatpng, svg
x11applet, application
Popcon: 175 users (209 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeoGebra jest dynamicznym programem do geometrii. Za jego pomocą można robić konstrukcje z punktów, wektorów, segmentów, linii, krzywych stożkowych oraz funkcji, a następnie dynamicznie je zmieniać. Natomiast, równania i współrzędne można wprowadzać bezpośrednio.

Program zapewnia obsługę wielu konstrukcji geometrycznych, a także licznych narzędzi bazujących na rachunku różniczkowym (derivatives, osculating circle, itd).

Pliki GeoGebra mogą być eksportowane w różnych formatach lub jako interaktywne aplety na stronach internetowych.

Screenshots of package geogebra
Geomview
Interaktywna przeglądarka geometryczna
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package geomview
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.9.4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.9.4-4.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.9.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.9.4-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package geomview:
fieldmathematics
interface3d, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
uselearning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 64 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geomview jest interaktywnym oprogramowaniem geometrycznym, nadającym się głównie do badań naukowych i nauczania matematyki. W szczególności, geomview służy do wyświetlania przedmiotów w przestrzeni sferycznej i hiperbolicznej, a także w przestrzeni euklidesowej.

Geomview obsługuje wiele niezależnie sterowanych obiektów i aparatów fotograficznych. Umożliwia interaktywne sterowanie ruchem, czynnikami zewnętrznymi (w tym oświetleniem, cieniowaniem i materiałami), wybór poziomu edycji - obiektu, krawędzi lub wierzchołków, zapisywanie zdjęć w formacie SGI lub RenderMan RIB, dodawanie i usuwanie obiektów bezpośrednio za pomocą myszy, panelu sterowania i skrótów klawiaturowych. Programy zewnętrzne mogą wprowadzać pożądane aspekty przeglądania (jak na przykład ciągłe wczytywanie zmian geometrycznych lub kontrolowanie ruchu określonych obiektów) jednocześnie umożliwiając interaktywną kontrolę pozostałych rzeczy.

Screenshots of package geomview
Gnuplot
Command-line driven interactive plotting program.
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package gnuplot
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.0-1.1all
wheezy4.6.0-8all
jessie4.6.6-2all
jessie-security4.6.6-2+deb8u1all
sid5.2.8+dfsg1-2all
bullseye5.2.8+dfsg1-2all
buster5.2.6+dfsg1-1+deb10u1all
stretch5.0.5+dfsg1-6+deb9u1all
upstream5.4.0
Debtags of package gnuplot:
fieldmathematics
interfacecommandline
roledummy, metapackage
useconverting
works-withimage, image:vector
Popcon: 534 users (151 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gnuplot is a portable command-line driven interactive data and function plotting utility that supports lots of output formats, including drivers for many printers, (La)TeX, (x)fig, Postscript, and so on. The X11-output is packaged in gnuplot-x11.

Data files and self-defined functions can be manipulated by the internal C-like language. Can perform smoothing, spline-fitting, or nonlinear fits, and can work with complex numbers.

This metapackage is to install a full-featured gnuplot (-qt, -x11 or -nox).

Other screenshots of package gnuplot
VersionURL
4.2.4-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/001/227/large.png
Screenshots of package gnuplot
Grace
Narzędzie do wykreślania i sporządzania wykresów XY
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
squeeze5.1.22-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.1.25-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.25-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.25-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy5.1.22-13amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 161 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace jest narzędziem typu wskaż-i-kliknij, umożliwiającym użytkownikowi rysowanie wykresów X-Y. Program był wcześniej znany jako Xmgr.

Niektóre z jego funkcji: skalowanie zdefiniowane przez użytkownika, zaznaczanie odstępów na osi, etykiety, symbole, style linii, kolory, regresja wielomianowa, krzywe sklejane, obliczanie średnich kroczących, transformatory DFT/FFT, korelacja wzajemna/autokorelacja, tryb wsadowy pozwalający na bezobsługowe kreślenie oraz obsługa drukowania do formatu PostScript, FrameMaker i kilku formatów graficznych.

Other screenshots of package grace
VersionURL
1:5.1.22-10https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/408/large.png
Screenshots of package grace
Graphmonkey
a GTK#-based graphing calculator
Versions of package graphmonkey
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.7-3all
jessie1.7-3all
stretch1.7-4all
squeeze1.7-2all
bullseye1.7-4all
buster1.7-4all
sid1.7-4all
Debtags of package graphmonkey:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 17 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

GraphMonkey is a GTK#-based graphic calculator. It uses a simple interface to draw curves.

Other screenshots of package graphmonkey
VersionURL
1.7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/010/977/large.png
Screenshots of package graphmonkey
Jfractionlab
Educative program to practice fractions
Versions of package jfractionlab
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.84-2all
wheezy0.91-2all
sid0.92-2all
stretch0.91-3all
jessie0.91-3all
buster0.92-1all
Debtags of package jfractionlab:
fieldmathematics
roleprogram
uselearning
Popcon: 12 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JFractionLab is a nice tool for math students that are learning the use and operation of fractions.

It provides a collection of nice exercices with a numeric and visual representation of the fractions.

JFractionLab shows the user every step of the calculation and therefore helps him to understand them.

It gives the user an answer after each input, making impossible to have a false answer.

Other screenshots of package jfractionlab
VersionURL
0.86-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/327/large.png
Screenshots of package jfractionlab
Jupyter-nbformat
Jupyter notebook format (tools)
Versions of package jupyter-nbformat
ReleaseVersionArchitectures
sid5.0.7-1all
buster4.4.0-1all
stretch4.2.0-1all
bullseye5.0.7-1all
Popcon: 65 users (57 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This software component contains the reference implementation of the Jupyter notebook format, and Python APIs to work with notebooks.

This package installs the notebook signing tool.

Jupyter-notebook
Jupyter interactive notebook
Versions of package jupyter-notebook
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.2.3-4all
bullseye6.0.3-2all
sid6.0.3-4all
buster5.7.8-1all
upstream6.1.1
Popcon: 336 users (186 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Jupyter Notebook is a web application that allows you to create and share documents that contain live code, equations, visualizations, and explanatory text. The Notebook has support for multiple programming languages, sharing, and interactive widgets.

This package provides the jupyter subcommands "notebook", "nbextension", "serverextension" and "bundlerextension".

Kalgebra
Graficzny kalkulator algebraiczny
Versions of package kalgebra
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bullseye20.04.2-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
sid20.04.2-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
upstream20.04.3
Debtags of package kalgebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating, learning
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 161 users (149 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAlgebra jest graficznym kalkulatorem algebraicznym, obsługującym wykresy 3D oraz znaczniki języka MathML.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Other screenshots of package kalgebra
VersionURL
4:16.08.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/266/large.png
Screenshots of package kalgebra
Kbruch
Pomoc przy nauce obliczeń na ułamkach do KDE
Versions of package kbruch
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream20.04.3
Debtags of package kbruch:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 121 users (127 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KBruch jest pomocą przy nauce liczenia na ułamkach.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Screenshots of package kbruch
Kig
interactive geometry tool
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid20.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye20.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 151 users (169 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kig is an application for interactive geometric construction, allowing students to draw and explore mathematical figures and concepts using the computer.

Kig supports macros and is scriptable using Python. It can import and export files in various formats, including SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg, and XFig.

This package is part of the KDE education module.

Screenshots of package kig
Kmplot
mathematical function plotter for KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 133 users (139 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KmPlot is a powerful mathematical plotter KDE, capable of plotting multiple functions simultaneously and combining them into new functions.

Cartesian, parametric, and differential functions are supported, as well as functions using polar coordinates. Plots are printed with high precision at the correct aspect ratio.

KmPlot also provides numerical and visual features such as filling and calculating the area between the plot and the first axis, finding maxima and minima, changing function parameters dynamically, and plotting derivatives and integral functions.

This package is part of the KDE education module.

Screenshots of package kmplot
Python3-jupyter-sphinx-theme
Jupyter Sphinx Theme -- Python 3
Versions of package python3-jupyter-sphinx-theme
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.0.6+ds1-10all
sid0.0.6+ds1-10all
buster0.0.6+ds1-6all
stretch0.0.6+ds1-2all
Popcon: 10 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Jupyter Sphinx theme for narrative documentation.

It integrates the Bootstrap CSS / JavaScript framework with various layout options, hierarchical menu navigation, and mobile-friendly responsive design. It is configurable, extensible and can use any number of different Bootswatch CSS themes.

This package contains the Python 3 version of the theme.

Python3-matplotlib
Python based plotting system in a style similar to Matlab (Python 3)
Maintainer: Sandro Tosi
Versions of package python3-matplotlib
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
buster3.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10680 users (440 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Matplotlib is a pure Python plotting library designed to bring publication quality plotting to Python with a syntax familiar to Matlab users. All of the plotting commands in the pylab interface can be accessed either via a functional interface familiar to Matlab users or an object oriented interface familiar to Python users.

This package contains the Python 3 version of matplotlib.

Rocs
graph theory IDE
Versions of package rocs
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch16.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid20.04.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.04.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rocs:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 109 users (223 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rocs aims to be a Graph Theory IDE for helping professors to show the results of a graph algorithm and also helping students to do the algorithms.

Rocs has a scripting module, done in Qt Script, that interacts with the drawn graph and every change in the graph with the script is reflected on the drawn one.

This package is part of the KDE education module.

Other screenshots of package rocs
VersionURL
4:4.13.0-0ubuntu1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/011/875/large.png
Screenshots of package rocs
Xmabacus
simulation of the ancient calculator (Motif version)
Maintainer: Jonathan Carter
Versions of package xmabacus
ReleaseVersionArchitectures
sid8.2.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie8.0.0-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy7.6.8-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze7.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream8.2.9
Debtags of package xmabacus:
gameboard
interfacex11
roleprogram
uitoolkitmotif
usegameplaying
x11application
Popcon: 7 users (29 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This program is an implementation of the original abacus, it provides the Chinese, Japanese, Korean, Roman and Russian version and can be modified to allow others.

This is the Motif version which shows additional functionality. Motif is a GUI widget library for the X Window system.

Screenshots of package xmabacus

Official Debian packages with lower relevance

Euler
interactive mathematical programming environment
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package euler
ReleaseVersionArchitectures
sid1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.61.0-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.61.0-8.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.61.0-10amd64,armel,armhf,i386
stretch1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package euler:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 9 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Euler is a powerful numerical laboratory with a programming language. The system can handle real, complex and interval numbers, vectors and matrices. It can produce 2D/3D plots.

Euler features among other things:

 • real, complex and interval scalars and matrices
 • a programming language, with local variables, default values for parameters, variable parameter number, passing of functions
 • two and three dimensional graphs
 • marker plots
 • density and contour plots
 • animations
 • numerical integration and differentiation
 • statistical functions and tests
 • differential equations
 • interval methods with guaranteed inclusions
 • function minimizers (Brent, Nelder-Mean)
 • simplex algorithm
 • interpolation and approximation
 • finding roots of polynomials
 • fast Fourier transform (FFT)
 • an exact scalar product using a long accumulator
 • PostScript graphics export

This package contains the main program. Documentation for Euler is included in the euler-doc package.

Screenshots of package euler
Gretl
Biblioteka GNU do regresji, ekonometrii i szeregów czasowych
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gretl
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.9.92-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.9.9-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.9.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2020b-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2020d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2016d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2019a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gretl:
fieldstatistics
interfacetext-mode, x11
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 15 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gretl jest oprogramowaniem do analiz ekonometrycznych. Składa się ze współdzielonej biblioteki, programu klienckiego obsługiwanego przez wiersz poleceń oraz graficznego programu działającego w oparciu o GTK+.

Pakiet zawiera klienta z interfejsem GTK+ oraz klienta działającego w wierszu poleceń.

Kile
KDE Integrated LaTeX Environment
Versions of package kile
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.9.93-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.3-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.1.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster2.9.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.1.0~svn1112278beta4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.9.93-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kile:
interfaceshell, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 309 users (52 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kile is a user-friendly LaTeX source editor and TeX shell for KDE.

The source editor is a multi-document editor designed for .tex and .bib files. Menus, wizards and auto-completion are provided to assist with tag insertion and code generation. A structural view of the document assists with navigation within source files.

The TeX shell integrates the various tools required for TeX processing. It assists with LaTeX compilation, DVI and postscript document viewing, generation of bibliographies and indices and other common tasks.

Kile can support large projects consisting of several smaller files.

Mathomatic
portable Computer Algebra System (CAS)
Maintainer: tony mancill
Versions of package mathomatic
ReleaseVersionArchitectures
jessie15.8.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch15.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster16.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid16.0.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy15.8.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze15.1.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye16.0.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mathomatic:
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
usecalculating, learning
Popcon: 32 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mathomatic implements most of the rules of algebra for the mathematical operators +, -, *, /, % (modulus), and power (including roots).

Mathomatic can symbolically:

 • combine and solve equations,
 • completely simplify and compare expressions and equations,
 • do simple calculus transformations and series,
 • do standard, complex number, modular, and polynomial arithmetic,
 • generate optimized C, Java, and Python language code from simplified equations,
 • plot expressions with gnuplot in two or three dimensions,
 • do quick calculations, colorize expressions, etc.
Other screenshots of package mathomatic
VersionURL
15.1.1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/005/036/large.png
Screenshots of package mathomatic
Octave
GNU Octave language for numerical computations
Maintainer: Debian Octave Group
Versions of package octave
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.8.2-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.6.2-5+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster4.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package octave:
fieldmathematics
roleprogram
suitegnu
Popcon: 756 users (197 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Octave is a (mostly MATLAB® compatible) high-level language, primarily intended for numerical computations. It provides a convenient command-line interface for solving linear and nonlinear problems numerically.

Octave can be dynamically extended with user-supplied C++ files.

The package is enhanced by the following packages: liboctave-dev octave-doc texmacs
Please cite: John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg and Rik Wehbring: GNU Octave version 4.2.0 manual: a high-level interactive language for numerical computations. (2016)
Registry entries: SciCrunch 
Pari-gp
PARI/GP Computer Algebra System binaries
Maintainer: Bill Allombert
Versions of package pari-gp
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.5.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.7.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.11.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.11.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.3.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package pari-gp:
fieldmathematics
roledocumentation
uitoolkitncurses
Popcon: 86 users (87 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

PARI/GP is a widely used computer algebra system designed for fast computations in number theory (factorizations, algebraic number theory, elliptic curves...), but also contains a large number of other useful functions to compute with mathematical entities such as matrices, polynomials, power series, algebraic numbers etc., and a lot of transcendental functions. PARI is also available as a C library to allow for faster computations.

Originally developed by Henri Cohen and his co-workers (University Bordeaux I, France), PARI is now under the GPL and maintained by Karim Belabas with the help of many volunteer contributors.

This package contains the GP calculator.

The package is enhanced by the following packages: texmacs
Qliss3d
Narzędzie do demonstracji figur Lissajous
Maintainer: Peter Pentchev
Versions of package qliss3d
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.3.2.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package qliss3d:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uselearning
x11application
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Qliss3d jest narzędziem, które generuje różne figury Lissajous. Umożliwia obracanie i powiększanie figur. Ponadto realizuje zmianę częstotliwości oraz odtwarzanie dźwięków sinusoidalnych przy tej samej częstotliwości drgań.

W matematyce krzywa Lissajous (figura Lissajous lub krzywa Bowditch) jest wykresem systemu równań parametrycznych, który opisuje złożone drgania harmoniczne. Niniejszą rodzinę krzywych zbadał Nathaniel Bowditch w 1815 roku, a później bardziej szczegółowo Jules Antoine Lissajous. Krzywe Lissajous można prześledzić automatycznie przy pomocy wykresów harmonograficznych.

Other screenshots of package qliss3d
VersionURL
1.4-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/098/large.png
Screenshots of package qliss3d
R-cran-rcmdr
GNU R platform-independent basic-statistics GUI
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rcmdr
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.6-2-2all
stretch2.3-2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1-3-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.8-4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.6-0-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.6-2-2all
buster2.5-1-1all
Debtags of package r-cran-rcmdr:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
uitoolkittk
Popcon: 212 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a simple GUI, based on the GNU interface to Tcl/Tk, that is suitable for teaching introductory statistics.

Rkward
KDE frontend to the R statistics language
Versions of package rkward
ReleaseVersionArchitectures
buster0.7.0b-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.5.3-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.5.7-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.1b-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.1b-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.2~rc1-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package rkward:
develeditor, lang:r
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 43 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RKWard aims to become an easy to use, transparent frontend to R, a powerful system for statistical computation and graphics. Besides a convenient GUI for the most important statistical functions, future versions will also provide seamless integration with an office-suite.

Scilab
Pakiet oprogramowania naukowego do obliczeń numerycznych
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package scilab
ReleaseVersionArchitectures
squeeze5.2.2-9all
jessie5.5.1-7all
wheezy5.3.3-10all
sid6.1.0+dfsg1-6all
bullseye6.1.0+dfsg1-6all
buster6.0.1-10+deb10u1all
stretch5.5.2-4all
Debtags of package scilab:
fieldelectronics, mathematics, physics, statistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
useanalysing, learning
works-withimage
x11application
Popcon: 118 users (53 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Scilab to oparty na macierzach pakiet oprogramowania naukowego. Scilab zawiera setki wbudowanych funkcji matematycznych, bogate struktury danych (w tym: wielomiany, wymierne, systemy liniowe, listy itp.) oraz szereg specjalistycznych zestawów narzędzi do sterowania, przetwarzania sygnałów, itd.

Ten pakiet zawiera również Xcos, edytor graficzny do projektowania hybrydowych modeli układów dynamicznych. Modele można projektować, ładować, zapisywać, kompilować i symulować. Xcos stanowi stabilne i wydajne rozwiązanie dla potrzeb przemysłu i środowiska akademickiego. Xcos zapewnia funkcje do modelowania układów mechanicznych (motoryzacja, aeronautyka ...), obwodów hydraulicznych (modelowanie zapór, rur ...), układów sterowania itp.

Aby korzystać z minimalnej wersji scilab należy zainstalować pakiet "scilab-cli".

Other screenshots of package scilab
VersionURL
5.2.2-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/004/950/large.png
Screenshots of package scilab
Wxmaxima
Interfejs graficzny dla systemu algebraicznego Maxima
Maintainer: Gunter Königsmann
Versions of package wxmaxima
ReleaseVersionArchitectures
wheezy12.04.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye19.07.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid19.07.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster19.01.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie13.04.2-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.07.0
Debtags of package wxmaxima:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
x11application
Popcon: 134 users (47 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

wxMaxima to graficzny interfejs dla systemu algebraicznego Maxima. Ułatwia użytkowanie Maximy przez łatwy dostęp do poleceń z menu oraz wyświetlając okna dialogowe dla poleceń wymagających większej ilości argumentów. Równocześnie formuły są wyświetlane we własnym silniku wizualizacji zamiast grafiki ASCII.

wxMaxima umożliwia również rysowanie wykresów 2D i 3D, tworzenie prostych animacji, kompozycję tekstu i obliczeń matematycznych dla potrzeb dokumentacji, eksport do formatu TeX, a ponadto udostępnia przeglądarkę dokumentacji Maximy wraz z indeksem poleceń i wyszukiwaniem w tekście.

Xaos
Interaktywny powiększacz fraktali, pracujący w czasie rzeczywistym
Maintainer: Debian Games Team
Versions of package xaos
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5+ds1-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.5+ds1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.5+ds1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package xaos:
fieldmathematics
gametoys
interfacesvga, text-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 55 users (81 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XaoS umożliwia powiększanie i przeglądanie fraktali w czasie rzeczywistym. Potrafi wyświetlać animowane fraktale w trybie graficznym lub nawet tekstowym.

Wyświetla zestaw Mandelbrota lub wiele innych fraktali i umożliwia płynne ich powiększanie. Udostępnia różne tryby kolorowania punktów znajdujących się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wybranego zestawu. Ponadto zapewnia przełączanie między typami fraktali Mandelbrota i Julii.

Inne funkcje obejmują: tryb autopilota, zmianę palety, zapisywanie obrazu, inwersję fraktali, filtry i wbudowany samouczek na temat fraktali.

Yacas
System algebry komputerowej
Maintainer: Muammar El Khatib
Versions of package yacas
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.3-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.3.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.2.2-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1_3_6
Debtags of package yacas:
devellibrary
fieldmathematics
interfacex11
uselearning
x11application
Popcon: 9 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Yacas jest małym i bardzo elastycznym językiem algebry komputerowej.

Składnia jest bardzo zbliżona do składni programu Mathematica. Dystrybucja zawiera mała bibliotekę funkcji matematycznych, ale prawdziwa jego siła tkwi w języku, w którym w łatwy sposób można zapisać własne symboliczne algorytmy manipulowania. Obliczenia można prowadzić z dowolną dokładnością arytmetyczną.

The package is enhanced by the following packages: texmacs
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 193693