Debian Edu Project
Summary
Mathematics
Aplikacje matematyczne Debiana Edu

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą być wykorzystane do nauki matematyki, geometrii i statystyki.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Mathematics packages

Official Debian packages with high relevance

algobox
Wprowadzenie do algorytmiki - francuski interfejs użytkownika
Versions of package algobox
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
bullseye1.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster1.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.9+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
sid1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
Debtags of package algobox:
uitoolkitqt
Popcon: 8 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AlgoBox to pomocnicze narzędzie w tworzeniu i wykonywaniu algorytmów, skierowane do francuskich uczniów szkół średnich. Opiera się ono na logice edukacyjnej (uczenie się poprzez struktury logiczne zamiast układania linii kodu).

Screenshots of package algobox
cantor
interface for mathematical applications
Versions of package cantor
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
trixie22.12.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
bullseye20.12.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.12.0-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.1
Debtags of package cantor:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating
x11application
Popcon: 154 users (188 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Cantor is an application to allow you to you use your favorite mathematical applications from within an elegant worksheet interface. It provides dialogs to assist with common tasks and allows you to share your worksheets with others.

Cantor supports various mathematical applications as backends (provided in external packages):

 • Maxima Computer Algebra System (cantor-backend-maxima)
 • R Project for Statistical Computing (cantor-backend-r)
 • Sage Mathematics Software (cantor-backend-sage)
 • Octave (cantor-backend-octave)
 • Python (cantor-backend-python3)
 • Scilab (cantor-backend-scilab)
 • Qalculate! (cantor-backend-qalculate)
 • Lua (cantor-backend-lua)

This package is part of the KDE education module.

carmetal
dynamic geometry software with highly ergonomic UI
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package carmetal
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.5.2+dfsg-1.1all
trixie4.3-2all
sid4.3-2all
buster3.5.2+dfsg-1.1all
bullseye3.5.2+dfsg-1.2all
bookworm3.5.2+dfsg-2all
jessie3.5.2+dfsg-1.1all
Debtags of package carmetal:
roleprogram
Popcon: 9 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Based on the C.a.R. (Compass and Ruler) project, CaRMetal includes all of its functionalities - or almost. It propose a different approach from the graphical interface point of view.

 • Ruler and compass constructions can be changed by dragging one of the basic construction points. The construction follows immediately. The student can check the correctness of the construction and gain new insight.

 • Tracks of points and animated constructions can help to understand geometric relations. Tracks can be used as new objects to explore.

 • With the macros of C.a.R. very complicated constructions become possible. Macros are also a way to organize the geometric thinking.

 • Hiding construction details and using colors make constructions clearer to read. In C.a.R. lines and circles can also be reduced to the relevant points.

 • Arithmetic computations, numerical solutions, curves and functions go beyond classical constructions. It is even possible to construct in 3D using advanced macros.

 • Other geometries, hyperbolic or elliptic, can be explored.

 • Scripting (javascript based) of figures.
education-menus
Reorganizowanie menu Debian Edu
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15all
trixie2.12.15all
bookworm2.12.15all
bullseye2.11.37all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet umożliwiający reorganizację gałęzi menu w celu uzyskania struktury łatwej w obsłudze dla nauczycieli i uczniów.

geogebra
Dynamiczny program matematyczny do edukacji
Versions of package geogebra
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.0.34.0+dfsg1-9all
bookworm4.0.34.0+dfsg1-9all
jessie4.0.34.0+dfsg1-3all
stretch4.0.34.0+dfsg1-3all
buster4.0.34.0+dfsg1-7all
bullseye4.0.34.0+dfsg1-9all
sid4.0.34.0+dfsg1-9all
Debtags of package geogebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
uselearning
works-withimage, image:raster, image:vector
works-with-formatpng, svg
x11applet, application
Popcon: 128 users (57 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeoGebra jest dynamicznym programem do geometrii. Za jego pomocą można robić konstrukcje z punktów, wektorów, segmentów, linii, krzywych stożkowych oraz funkcji, a następnie dynamicznie je zmieniać. Natomiast, równania i współrzędne można wprowadzać bezpośrednio.

Program zapewnia obsługę wielu konstrukcji geometrycznych, a także licznych narzędzi bazujących na rachunku różniczkowym (derivatives, osculating circle, itd).

Pliki GeoGebra mogą być eksportowane w różnych formatach lub jako interaktywne aplety na stronach internetowych.

Screenshots of package geogebra
geomview
Interaktywna przeglądarka geometryczna
Versions of package geomview
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.9.5-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.9.5-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9.4-4.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.9.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.9.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.5-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package geomview:
fieldmathematics
interface3d, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
uselearning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 46 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geomview jest interaktywnym oprogramowaniem geometrycznym, nadającym się głównie do badań naukowych i nauczania matematyki. W szczególności, geomview służy do wyświetlania przedmiotów w przestrzeni sferycznej i hiperbolicznej, a także w przestrzeni euklidesowej.

Geomview obsługuje wiele niezależnie sterowanych obiektów i aparatów fotograficznych. Umożliwia interaktywne sterowanie ruchem, czynnikami zewnętrznymi (w tym oświetleniem, cieniowaniem i materiałami), wybór poziomu edycji - obiektu, krawędzi lub wierzchołków, zapisywanie zdjęć w formacie SGI lub RenderMan RIB, dodawanie i usuwanie obiektów bezpośrednio za pomocą myszy, panelu sterowania i skrótów klawiaturowych. Programy zewnętrzne mogą wprowadzać pożądane aspekty przeglądania (jak na przykład ciągłe wczytywanie zmian geometrycznych lub kontrolowanie ruchu określonych obiektów) jednocześnie umożliwiając interaktywną kontrolę pozostałych rzeczy.

Screenshots of package geomview
gnuplot
Interaktywny program do tworzenia wykresów, sterowany z wiersza poleceń
Versions of package gnuplot
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.0.0+dfsg1-3all
buster5.2.6+dfsg1-1+deb10u1all
jessie4.6.6-2all
sid6.0.0+dfsg1-3all
stretch5.0.5+dfsg1-6+deb9u1all
jessie-security4.6.6-2+deb8u1all
bullseye5.4.1+dfsg1-1+deb11u1all
bookworm5.4.4+dfsg1-2all
upstream6.0.rc3
Debtags of package gnuplot:
fieldmathematics
interfacecommandline
roledummy, metapackage
useconverting
works-withimage, image:vector
Popcon: 223 users (56 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gnuplot to przenośny, sterowany z wiersza poleceń, interaktywny program do tworzenia dwu i trójwymiarowych wykresów na podstawie danych i funkcji. Obsługuje wiele formatów wyjściowych, w tym sterowniki do wielu drukarek (La)TeX, (x)fig, Postscript itd. Wersja programu do środowiska X11 znajduje się w pakiecie gnuplot-x11. Wersja programu z interfejsem Qt znajduje się w pakiecie gnuplot-qt.

Pliki danych oraz samodzielnie zdefiniowane funkcje mogą być zarządzane przy użyciu wewnętrznego języka podobnego do C. Program może wykonywać wygładzanie, dopasowania krzywymi składanymi lub dopasowania nieliniowe. Może także pracować na liczbach zespolonych.

Ten metapakiet służy do instalacji w pełni funkcjonalnego programu gnuplot (-qt, -x11 lub -nox).

grace
Narzędzie do wykreślania i sporządzania wykresów XY
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.25-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.1.25-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.1.25-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
buster5.1.25-6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 154 users (46 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace jest narzędziem typu wskaż-i-kliknij, umożliwiającym użytkownikowi rysowanie wykresów X-Y. Program był wcześniej znany jako Xmgr.

Niektóre z jego funkcji: skalowanie zdefiniowane przez użytkownika, zaznaczanie odstępów na osi, etykiety, symbole, style linii, kolory, regresja wielomianowa, krzywe sklejane, obliczanie średnich kroczących, transformatory DFT/FFT, korelacja wzajemna/autokorelacja, tryb wsadowy pozwalający na bezobsługowe kreślenie oraz obsługa drukowania do formatu PostScript, FrameMaker i kilku formatów graficznych.

graphmonkey
??? missing short description for package graphmonkey :-(
Versions of package graphmonkey
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7-3all
stretch1.7-4all
buster1.7-4all
bullseye1.7-4.1all
bookworm1.7-4.2all
Debtags of package graphmonkey:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 11 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn
jfractionlab
Educative program to practice fractions
Versions of package jfractionlab
ReleaseVersionArchitectures
buster0.92-1all
trixie0.92-3all
jessie0.91-3all
stretch0.91-3all
bullseye0.92-2all
bookworm0.92-2all
sid0.92-3all
Debtags of package jfractionlab:
fieldmathematics
roleprogram
uselearning
Popcon: 11 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JFractionLab is a nice tool for math students that are learning the use and operation of fractions.

It provides a collection of nice exercices with a numeric and visual representation of the fractions.

JFractionLab shows the user every step of the calculation and therefore helps him to understand them.

It gives the user an answer after each input, making impossible to have a false answer.

jupyter-nbformat
Jupyter notebook format (tools)
Versions of package jupyter-nbformat
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.9.1-1all
bullseye5.1.2-1all
sid5.9.1-1all
buster4.4.0-1all
bookworm5.5.0-1all
stretch4.2.0-1all
upstream5.10.4
Popcon: 95 users (90 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This software component contains the reference implementation of the Jupyter notebook format, and Python APIs to work with notebooks.

This package installs the notebook signing tool.

jupyter-notebook
Jupyter interactive notebook
Versions of package jupyter-notebook
ReleaseVersionArchitectures
bullseye6.2.0-1all
stretch4.2.3-4all
sid6.4.12-2.2all
trixie6.4.12-2.2all
buster5.7.8-1all
bookworm6.4.12-2.2all
stretch-security4.2.3-4+deb9u2all
upstream7.2.1
Popcon: 467 users (153 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Jupyter Notebook is a web application that allows you to create and share documents that contain live code, equations, visualizations, and explanatory text. The Notebook has support for multiple programming languages, sharing, and interactive widgets.

This package provides the jupyter subcommands "notebook", "nbextension", "serverextension" and "bundlerextension".

kalgebra
Graficzny kalkulator algebraiczny
Versions of package kalgebra
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
upstream24.05.1
Debtags of package kalgebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating, learning
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 183 users (133 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAlgebra jest graficznym kalkulatorem algebraicznym, obsługującym wykresy 3D oraz znaczniki języka MathML.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

kbruch
Pomoc przy nauce obliczeń na ułamkach do KDE
Versions of package kbruch
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.1
Debtags of package kbruch:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 137 users (129 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KBruch jest pomocą przy nauce liczenia na ułamkach.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Screenshots of package kbruch
kig
Interaktywne narzędzie do geometrii
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 170 users (130 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kig to program do interaktywnej konstrukcji geometrycznej, umożliwiający uczniom rysowanie oraz eksplorację figur i pojęć matematycznych za pomocą komputera.

Kig obsługuje makra i można go oskryptować używając języka Python. Program może importować i eksportować pliki w różnych formatach, w tym: SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg i XFig.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

kmplot
Ploter funkcji matematycznych dla KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.1
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 146 users (140 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KmPlot jest potężnym ploterem matematycznym, przeznaczonym do pracy w środowisku KDE, umożliwiającym jednoczesne wykreślanie wielu funkcji i łączenie ich w nowe funkcje.

Obsługiwane są funkcje kartezjańskie, parametryczne i różniczkowe, a także funkcje korzystające ze współrzędnych biegunowych. Wykresy są drukowane z dużą precyzją i przy zachowaniu odpowiednich proporcji.

KmPlot udostępnia również funkcje obliczeniowe i wizualne, takie jak: wypełnianie i obliczanie powierzchni między wykresem a pierwszą osią, znajdowanie wartości maksymalnych i minimalnych, dynamiczną zmianę parametrów funkcji oraz rysowanie pochodnych i całek funkcji.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

python3-jupyter-sphinx-theme
Jupyter Sphinx Theme -- Python 3
Versions of package python3-jupyter-sphinx-theme
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.6+ds1-2all
buster0.0.6+ds1-6all
bullseye0.0.6+ds1-10all
bookworm0.0.6+ds1-11all
trixie0.0.6+ds1-11all
sid0.0.6+ds1-11all
Popcon: 14 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Jupyter Sphinx theme for narrative documentation.

It integrates the Bootstrap CSS / JavaScript framework with various layout options, hierarchical menu navigation, and mobile-friendly responsive design. It is configurable, extensible and can use any number of different Bootswatch CSS themes.

This package contains the Python 3 version of the theme.

python3-matplotlib
Python based plotting system in a style similar to Matlab (Python 3)
Versions of package python3-matplotlib
ReleaseVersionArchitectures
experimental3.8.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
buster3.0.2-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.6.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream3.9.0
Popcon: 19640 users (470 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Matplotlib is a pure Python plotting library designed to bring publication quality plotting to Python with a syntax familiar to Matlab users. All of the plotting commands in the pylab interface can be accessed either via a functional interface familiar to Matlab users or an object oriented interface familiar to Python users.

This package contains the Python 3 version of matplotlib.

rocs
graph theory IDE
Versions of package rocs
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package rocs:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 126 users (128 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Rocs aims to be a Graph Theory IDE for helping professors to show the results of a graph algorithm and also helping students to do the algorithms.

Rocs has a scripting module, done in Qt Script, that interacts with the drawn graph and every change in the graph with the script is reflected on the drawn one.

This package is part of the KDE education module.

xmabacus
simulation of the ancient calculator (Motif version)
Maintainer: Jonathan Carter
Versions of package xmabacus
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie8.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm8.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.2.1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie8.0.0-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package xmabacus:
gameboard
interfacex11
roleprogram
uitoolkitmotif
usegameplaying
x11application
Popcon: 8 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program is an implementation of the original abacus, it provides the Chinese, Japanese, Korean, Roman and Russian version and can be modified to allow others.

This is the Motif version which shows additional functionality. Motif is a GUI widget library for the X Window system.

Screenshots of package xmabacus

Official Debian packages with lower relevance

euler
Interaktywne środowisko programowania matematycznego
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package euler
ReleaseVersionArchitectures
sid1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.61.0-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.61.0-10amd64,armel,armhf,i386
trixie1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package euler:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Euler to potężne laboratorium numeryczne z językiem programowania. System obsługuje liczby rzeczywiste, zespolone, przedziałowe, wektory i macierze. Może tworzyć wykresy 2D/3D.

Euler obsługuje między innymi:

 • liczby i macierze rzeczywiste, zespolone i interwałowe,
 • język programowania ze zmiennymi lokalnymi, domyślnymi wartościami, parametrów, zmienną liczbą parametrów, przekazywaniem funkcji,
 • wykresy dwu- i trójwymiarowe,
 • wykresy znaczników,
 • wykresy gęstości i konturu,
 • animacje,
 • całkowanie numeryczne i różniczkowanie,
 • funkcje statystyczne i testy,
 • równania różniczkowe,
 • metody interwałowe z gwarantowanymi wtrąceniami,
 • minimalizatory funkcji (Brent, Nelder-Mean),
 • algorytm simpleksowy,
 • interpolacje i aproksymacje,
 • znajdowanie pierwiastków wielomianów,
 • szybką transformatę Fouriera (FFT),
 • używanie dokładnego iloczynu skalarnego.

Pakiet zawiera program główny. Dokumentacja Eulera znajduje się w pakiecie euler-doc.

Screenshots of package euler
gretl
Biblioteka GNU do regresji, ekonometrii i szeregów czasowych
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gretl
ReleaseVersionArchitectures
buster2019a-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.9.92-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2016d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2021a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2022c-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2024b-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2024b-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gretl:
fieldstatistics
interfacetext-mode, x11
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 15 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gretl jest oprogramowaniem do analiz ekonometrycznych. Składa się ze współdzielonej biblioteki, programu klienckiego obsługiwanego przez wiersz poleceń oraz graficznego programu działającego w oparciu o GTK+.

Pakiet zawiera klienta z interfejsem GTK+ oraz klienta działającego w wierszu poleceń.

kile
Zintegrowane środowisko LaTeX-a dla KDE
Versions of package kile
ReleaseVersionArchitectures
buster2.9.92-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.1.3-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.9.94
Debtags of package kile:
interfaceshell, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 293 users (150 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kile to przyjazny dla użytkownika edytor plików źródłowych LaTeX-a i powłoka TeX dla środowiska KDE.

Edytor plików źródłowych jest edytorem wielu dokumentów przeznaczonym dla plików .tex i .bib. Udostępnia menu, kreatory i automatyczne uzupełnianie, które ułatwiają wstawianie znaczników i generowanie kodu. Strukturalny widok dokumentu pomaga w poruszaniu się po plikach źródłowych.

Powłoka TeX integruje różne narzędzia wymagane do przetwarzania plików TeX-a. Pomaga kompilować teksty LaTeX-a, przeglądać dokumenty DVI i postscriptowe, generować bibliografie i indeksy oraz wykonywać inne typowe zadania.

Kile może obsługiwać duże projekty składające się z kilku mniejszych plików.

mathomatic
portable Computer Algebra System (CAS)
Maintainer: tony mancill
Versions of package mathomatic
ReleaseVersionArchitectures
sid16.0.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie16.0.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm16.0.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye16.0.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster16.0.5-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch15.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie15.8.2-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package mathomatic:
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
usecalculating, learning
Popcon: 21 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mathomatic implements most of the rules of algebra for the mathematical operators +, -, *, /, % (modulus), and power (including roots).

Mathomatic can symbolically:

 • combine and solve equations,
 • completely simplify and compare expressions and equations,
 • do simple calculus transformations and series,
 • do standard, complex number, modular, and polynomial arithmetic,
 • generate optimized C, Java, and Python language code from simplified equations,
 • plot expressions with gnuplot in two or three dimensions,
 • do quick calculations, colorize expressions, etc.
octave
Język GNU Octave do obliczeń numerycznych
Versions of package octave
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.8.2-4amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports4.4.0-3~bpo9+1s390x
stretch-backports4.4.1-4~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el
buster4.4.1-5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports5.2.0-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid9.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package octave:
fieldmathematics
roleprogram
suitegnu
Popcon: 550 users (281 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Octave to (głównie kompatybilny z MATLAB®) język wysokiego poziomu, przeznaczony zwłaszcza do obliczeń numerycznych. Zapewnia on wygodny interfejs wiersza poleceń do rozwiązywania liniowych oraz nieliniowych zadań metodami numerycznymi.

Octave może być dynamicznie rozszerzony o dostarczone przez użytkownika pliki C++.

The package is enhanced by the following packages: liboctave-dev octave-dev octave-doc
Please cite: John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg and Rik Wehbring: GNU Octave version 4.2.0 manual: a high-level interactive language for numerical computations. (2016)
Registry entries: SciCrunch 
pari-gp
PARI/GP Computer Algebra System binaries
Maintainer: Bill Allombert
Versions of package pari-gp
ReleaseVersionArchitectures
buster2.11.1-2amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports2.13.1-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.13.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports2.15.2-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.15.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.15.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.15.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-backports-sloppy2.15.4-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports2.15.4-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.7.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.11.1-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pari-gp:
fieldmathematics
roledocumentation
uitoolkitncurses
Popcon: 80 users (59 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

PARI/GP is a widely used computer algebra system designed for fast computations in number theory (factorizations, algebraic number theory, elliptic curves...), but also contains a large number of other useful functions to compute with mathematical entities such as matrices, polynomials, power series, algebraic numbers etc., and a lot of transcendental functions. PARI is also available as a C library to allow for faster computations.

Originally developed by Henri Cohen and his co-workers (University Bordeaux I, France), PARI is now under the GPL and maintained by Karim Belabas with the help of many volunteer contributors.

This package contains the GP calculator.

r-cran-rcmdr
GNU R platform-independent basic-statistics GUI
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rcmdr
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8-0-1all
trixie2.9-2-1all
sid2.9-2-1all
jessie2.1-3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.3-2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5-1-1all
bullseye2.7-1-1all
Debtags of package r-cran-rcmdr:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
uitoolkittk
Popcon: 101 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a simple GUI, based on the GNU interface to Tcl/Tk, that is suitable for teaching introductory statistics.

rkward
KDE frontend to the R statistics language
Versions of package rkward
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.6.2~rc1-2amd64,armel,armhf,i386
buster0.7.0b-1.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rkward:
develeditor, lang:r
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 30 users (39 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RKWard aims to become an easy to use, transparent frontend to R, a powerful system for statistical computation and graphics. Besides a convenient GUI for the most important statistical functions, future versions will also provide seamless integration with an office-suite.

Screenshots of package rkward
scilab
Pakiet oprogramowania naukowego do obliczeń numerycznych
Versions of package scilab
ReleaseVersionArchitectures
bookworm6.1.1+dfsg2-6all
bullseye6.1.0+dfsg1-7all
buster6.0.1-10+deb10u1all
stretch-security5.5.2-4+deb9u1all
stretch5.5.2-4all
jessie5.5.1-7all
trixie2024.1.0+dfsg-1all
sid2024.1.0+dfsg-1all
Debtags of package scilab:
fieldelectronics, mathematics, physics, statistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
useanalysing, learning
works-withimage
x11application
Popcon: 63 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Scilab to oparty na macierzach pakiet oprogramowania naukowego. Scilab zawiera setki wbudowanych funkcji matematycznych, bogate struktury danych (w tym: wielomiany, wymierne, systemy liniowe, listy itp.) oraz szereg specjalistycznych zestawów narzędzi do sterowania, przetwarzania sygnałów, itd.

Ten pakiet zawiera również Xcos, edytor graficzny do projektowania hybrydowych modeli układów dynamicznych. Modele można projektować, ładować, zapisywać, kompilować i symulować. Xcos stanowi stabilne i wydajne rozwiązanie dla potrzeb przemysłu i środowiska akademickiego. Xcos zapewnia funkcje do modelowania układów mechanicznych (motoryzacja, aeronautyka ...), obwodów hydraulicznych (modelowanie zapór, rur ...), układów sterowania itp.

Aby korzystać z minimalnej wersji scilab należy zainstalować pakiet "scilab-cli".

wxmaxima
Interfejs graficzny dla systemu algebraicznego Maxima
Maintainer: Gunter Königsmann
Versions of package wxmaxima
ReleaseVersionArchitectures
buster19.01.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid24.02.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie24.02.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie13.04.2-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.0
Debtags of package wxmaxima:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
x11application
Popcon: 122 users (40 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

wxMaxima to graficzny interfejs dla systemu algebraicznego Maxima. Ułatwia użytkowanie Maximy przez łatwy dostęp do poleceń z menu oraz wyświetlając okna dialogowe dla poleceń wymagających większej ilości argumentów. Równocześnie formuły są wyświetlane we własnym silniku wizualizacji zamiast grafiki ASCII.

wxMaxima umożliwia również rysowanie wykresów 2D i 3D, tworzenie prostych animacji, kompozycję tekstu i obliczeń matematycznych dla potrzeb dokumentacji, eksport do formatu TeX, a ponadto udostępnia przeglądarkę dokumentacji Maximy wraz z indeksem poleceń i wyszukiwaniem w tekście.

xaos
Interaktywny powiększacz fraktali, pracujący w czasie rzeczywistym
Versions of package xaos
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.5+ds1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xaos:
fieldmathematics
gametoys
interfacesvga, text-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 39 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XaoS umożliwia powiększanie i przeglądanie fraktali w czasie rzeczywistym. Potrafi wyświetlać animowane fraktale w trybie graficznym lub nawet tekstowym.

Wyświetla zestaw Mandelbrota lub wiele innych fraktali i umożliwia płynne ich powiększanie. Udostępnia różne tryby kolorowania punktów znajdujących się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wybranego zestawu. Ponadto zapewnia przełączanie między typami fraktali Mandelbrota i Julii.

Inne funkcje obejmują: tryb autopilota, zmianę palety, zapisywanie obrazu, inwersję fraktali, filtry i wbudowany samouczek na temat fraktali.

yacas
System algebry komputerowej
Versions of package yacas
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.6-2.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.3-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.3.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.6-2.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.3.6-2amd64,arm64,armhf,i386
upstream1_3_6
Debtags of package yacas:
devellibrary
fieldmathematics
interfacex11
uselearning
x11application
Popcon: 8 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Yacas jest małym i bardzo elastycznym językiem algebry komputerowej.

Składnia jest bardzo zbliżona do składni programu Mathematica. Dystrybucja zawiera mała bibliotekę funkcji matematycznych, ale prawdziwa jego siła tkwi w języku, w którym w łatwy sposób można zapisać własne symboliczne algorytmy manipulowania. Obliczenia można prowadzić z dowolną dokładnością arytmetyczną.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236845