Debian Edu Project
Summary
Mathematics
Aplikacje matematyczne Debiana Edu

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą być wykorzystane do nauki matematyki, geometrii i statystyki.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Mathematics packages

Official Debian packages with high relevance

Algobox
algorithmics introduction - French UI
Versions of package algobox
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster1.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
wheezy-backports0.8+dfsg-2~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.9+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
bookworm1.1.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
Debtags of package algobox:
uitoolkitqt
Popcon: 14 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AlgoBox is an algorithm creation and execution helper, targeted to French high school students. It’s based on an educational logic (learning via logical structures instead of piling up code lines).

Screenshots of package algobox
Cantor
interface for mathematical applications
Versions of package cantor
ReleaseVersionArchitectures
sid21.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.12.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm21.08.2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
Debtags of package cantor:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating
x11application
Popcon: 179 users (213 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cantor is an application to allow you to you use your favorite mathematical applications from within an elegant worksheet interface. It provides dialogs to assist with common tasks and allows you to share your worksheets with others.

Cantor supports various mathematical applications as backends (provided in external packages):

 • Maxima Computer Algebra System (cantor-backend-maxima)
 • R Project for Statistical Computing (cantor-backend-r)
 • Sage Mathematics Software (cantor-backend-sage)
 • Octave (cantor-backend-octave)
 • Python (cantor-backend-python3)
 • Scilab (cantor-backend-scilab)
 • Qalculate! (cantor-backend-qalculate)
 • Lua (cantor-backend-lua)

This package is part of the KDE education module.

Carmetal
dynamic geometry software with highly ergonomic UI
Maintainer: Yves Combe (Holger Levsen)
Versions of package carmetal
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.5.2+dfsg-1.2all
buster3.5.2+dfsg-1.1all
bookworm3.5.2+dfsg-1.2all
sid3.5.2+dfsg-1.2all
squeeze2.9.8.2-1all
wheezy3.5.2+dfsg-1all
wheezy-security3.5.2+dfsg-1+deb7u1all
jessie3.5.2+dfsg-1.1all
stretch3.5.2+dfsg-1.1all
Debtags of package carmetal:
roleprogram
Popcon: 20 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Based on the C.a.R. (Compass and Ruler) project, CaRMetal includes all of its functionalities - or almost. It propose a different approach from the graphical interface point of view.

 • Ruler and compass constructions can be changed by dragging one of the basic construction points. The construction follows immediately. The student can check the correctness of the construction and gain new insight.

 • Tracks of points and animated constructions can help to understand geometric relations. Tracks can be used as new objects to explore.

 • With the macros of C.a.R. very complicated constructions become possible. Macros are also a way to organize the geometric thinking.

 • Hiding construction details and using colors make constructions clearer to read. In C.a.R. lines and circles can also be reduced to the relevant points.

 • Arithmetic computations, numerical solutions, curves and functions go beyond classical constructions. It is even possible to construct in 3D using advanced macros.

 • Other geometries, hyperbolic or elliptic, can be explored.

 • Scripting (javascript based) of figures.
Education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.4all
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37all
bookworm2.12.4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

Geogebra
Dynamiczny program matematyczny do edukacji
Versions of package geogebra
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.0.34.0+dfsg1-9all
jessie4.0.34.0+dfsg1-3all
stretch4.0.34.0+dfsg1-3all
buster4.0.34.0+dfsg1-7all
bullseye4.0.34.0+dfsg1-9all
squeeze3.2.44.0+dfsg1-2all
sid4.0.34.0+dfsg1-9all
wheezy4.0.34.0+dfsg1-1all
Debtags of package geogebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
uselearning
works-withimage, image:raster, image:vector
works-with-formatpng, svg
x11applet, application
Popcon: 254 users (102 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeoGebra jest dynamicznym programem do geometrii. Za jego pomocą można robić konstrukcje z punktów, wektorów, segmentów, linii, krzywych stożkowych oraz funkcji, a następnie dynamicznie je zmieniać. Natomiast, równania i współrzędne można wprowadzać bezpośrednio.

Program zapewnia obsługę wielu konstrukcji geometrycznych, a także licznych narzędzi bazujących na rachunku różniczkowym (derivatives, osculating circle, itd).

Pliki GeoGebra mogą być eksportowane w różnych formatach lub jako interaktywne aplety na stronach internetowych.

Screenshots of package geogebra
Geomview
Interaktywna przeglądarka geometryczna
Versions of package geomview
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.9.4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.9.4-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.9.4-4.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.9.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package geomview:
fieldmathematics
interface3d, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
uselearning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 64 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geomview jest interaktywnym oprogramowaniem geometrycznym, nadającym się głównie do badań naukowych i nauczania matematyki. W szczególności, geomview służy do wyświetlania przedmiotów w przestrzeni sferycznej i hiperbolicznej, a także w przestrzeni euklidesowej.

Geomview obsługuje wiele niezależnie sterowanych obiektów i aparatów fotograficznych. Umożliwia interaktywne sterowanie ruchem, czynnikami zewnętrznymi (w tym oświetleniem, cieniowaniem i materiałami), wybór poziomu edycji - obiektu, krawędzi lub wierzchołków, zapisywanie zdjęć w formacie SGI lub RenderMan RIB, dodawanie i usuwanie obiektów bezpośrednio za pomocą myszy, panelu sterowania i skrótów klawiaturowych. Programy zewnętrzne mogą wprowadzać pożądane aspekty przeglądania (jak na przykład ciągłe wczytywanie zmian geometrycznych lub kontrolowanie ruchu określonych obiektów) jednocześnie umożliwiając interaktywną kontrolę pozostałych rzeczy.

Screenshots of package geomview
Gnuplot
Command-line driven interactive plotting program.
Versions of package gnuplot
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-backports4.6.6-1~bpo70+1all
stretch5.0.5+dfsg1-6+deb9u1all
jessie-kfreebsd-security4.6.6-2+deb8u1all
jessie-security4.6.6-2+deb8u1all
jessie4.6.6-2all
sid5.4.1+dfsg1-1all
wheezy4.6.0-8all
squeeze4.4.0-1.1all
buster5.2.6+dfsg1-1+deb10u1all
bullseye5.4.1+dfsg1-1all
bookworm5.4.1+dfsg1-1all
Debtags of package gnuplot:
fieldmathematics
interfacecommandline
roledummy, metapackage
useconverting
works-withimage, image:vector
Popcon: 391 users (225 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gnuplot is a portable command-line driven interactive data and function plotting utility that supports lots of output formats, including drivers for many printers, (La)TeX, (x)fig, Postscript, and so on. The X11-output is packaged in gnuplot-x11.

Data files and self-defined functions can be manipulated by the internal C-like language. Can perform smoothing, spline-fitting, or nonlinear fits, and can work with complex numbers.

This metapackage is to install a full-featured gnuplot (-qt, -x11 or -nox).

Grace
Narzędzie do wykreślania i sporządzania wykresów XY
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
bookworm5.1.25-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.1.22-13amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze5.1.22-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-backports5.1.23-8~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster5.1.25-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.25-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 128 users (62 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace jest narzędziem typu wskaż-i-kliknij, umożliwiającym użytkownikowi rysowanie wykresów X-Y. Program był wcześniej znany jako Xmgr.

Niektóre z jego funkcji: skalowanie zdefiniowane przez użytkownika, zaznaczanie odstępów na osi, etykiety, symbole, style linii, kolory, regresja wielomianowa, krzywe sklejane, obliczanie średnich kroczących, transformatory DFT/FFT, korelacja wzajemna/autokorelacja, tryb wsadowy pozwalający na bezobsługowe kreślenie oraz obsługa drukowania do formatu PostScript, FrameMaker i kilku formatów graficznych.

Graphmonkey
a GTK#-based graphing calculator
Versions of package graphmonkey
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7-3all
squeeze1.7-2all
wheezy1.7-3all
stretch1.7-4all
buster1.7-4all
bullseye1.7-4.1all
bookworm1.7-4.1all
sid1.7-4.1all
Debtags of package graphmonkey:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 17 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

GraphMonkey is a GTK#-based graphic calculator. It uses a simple interface to draw curves.

Jfractionlab
Educative program to practice fractions
Versions of package jfractionlab
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.91-3all
bookworm0.92-2all
bullseye0.92-2all
buster0.92-1all
stretch0.91-3all
wheezy0.91-2all
squeeze0.84-2all
sid0.92-2all
Debtags of package jfractionlab:
fieldmathematics
roleprogram
uselearning
Popcon: 11 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JFractionLab is a nice tool for math students that are learning the use and operation of fractions.

It provides a collection of nice exercices with a numeric and visual representation of the fractions.

JFractionLab shows the user every step of the calculation and therefore helps him to understand them.

It gives the user an answer after each input, making impossible to have a false answer.

Jupyter-nbformat
Jupyter notebook format (tools)
Versions of package jupyter-nbformat
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.2.0-1all
bullseye5.1.2-1all
sid5.1.3-1all
bookworm5.1.3-1all
buster4.4.0-1all
Popcon: 87 users (68 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This software component contains the reference implementation of the Jupyter notebook format, and Python APIs to work with notebooks.

This package installs the notebook signing tool.

Jupyter-notebook
Jupyter interactive notebook
Versions of package jupyter-notebook
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.2.3-4all
bullseye6.2.0-1all
bookworm6.4.5-2all
sid6.4.5-2all
stretch-security4.2.3-4+deb9u2all
buster5.7.8-1all
upstream6.4.6
Popcon: 444 users (482 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Jupyter Notebook is a web application that allows you to create and share documents that contain live code, equations, visualizations, and explanatory text. The Notebook has support for multiple programming languages, sharing, and interactive widgets.

This package provides the jupyter subcommands "notebook", "nbextension", "serverextension" and "bundlerextension".

Kalgebra
Graficzny kalkulator algebraiczny
Versions of package kalgebra
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.08.0-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bookworm21.08.0-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream21.08.3
Debtags of package kalgebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating, learning
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 163 users (165 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAlgebra jest graficznym kalkulatorem algebraicznym, obsługującym wykresy 3D oraz znaczniki języka MathML.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Kbruch
Pomoc przy nauce obliczeń na ułamkach do KDE
Versions of package kbruch
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream21.08.3
Debtags of package kbruch:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 133 users (163 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KBruch jest pomocą przy nauce liczenia na ułamkach.

Pakiet jest częścią modułu edukacyjnego KDE.

Screenshots of package kbruch
Kig
interactive geometry tool
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
sid21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye20.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream21.08.3
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 166 users (162 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kig is an application for interactive geometric construction, allowing students to draw and explore mathematical figures and concepts using the computer.

Kig supports macros and is scriptable using Python. It can import and export files in various formats, including SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg, and XFig.

This package is part of the KDE education module.

Kmplot
mathematical function plotter for KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream21.08.3
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 151 users (168 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KmPlot is a powerful mathematical plotter KDE, capable of plotting multiple functions simultaneously and combining them into new functions.

Cartesian, parametric, and differential functions are supported, as well as functions using polar coordinates. Plots are printed with high precision at the correct aspect ratio.

KmPlot also provides numerical and visual features such as filling and calculating the area between the plot and the first axis, finding maxima and minima, changing function parameters dynamically, and plotting derivatives and integral functions.

This package is part of the KDE education module.

Python3-jupyter-sphinx-theme
Jupyter Sphinx Theme -- Python 3
Versions of package python3-jupyter-sphinx-theme
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.6+ds1-2all
buster0.0.6+ds1-6all
bullseye0.0.6+ds1-10all
sid0.0.6+ds1-10all
Popcon: 9 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Jupyter Sphinx theme for narrative documentation.

It integrates the Bootstrap CSS / JavaScript framework with various layout options, hierarchical menu navigation, and mobile-friendly responsive design. It is configurable, extensible and can use any number of different Bootswatch CSS themes.

This package contains the Python 3 version of the theme.

Python3-matplotlib
Python based plotting system in a style similar to Matlab (Python 3)
Maintainer: Sandro Tosi
Versions of package python3-matplotlib
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 14020 users (783 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Matplotlib is a pure Python plotting library designed to bring publication quality plotting to Python with a syntax familiar to Matlab users. All of the plotting commands in the pylab interface can be accessed either via a functional interface familiar to Matlab users or an object oriented interface familiar to Python users.

This package contains the Python 3 version of matplotlib.

Rocs
graph theory IDE
Versions of package rocs
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream21.08.3
Debtags of package rocs:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 121 users (155 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Rocs aims to be a Graph Theory IDE for helping professors to show the results of a graph algorithm and also helping students to do the algorithms.

Rocs has a scripting module, done in Qt Script, that interacts with the drawn graph and every change in the graph with the script is reflected on the drawn one.

This package is part of the KDE education module.

Xmabacus
simulation of the ancient calculator (Motif version)
Maintainer: Jonathan Carter
Versions of package xmabacus
ReleaseVersionArchitectures
bullseye8.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie8.0.0-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy7.6.8-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze7.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid8.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream8.3.7
Debtags of package xmabacus:
gameboard
interfacex11
roleprogram
uitoolkitmotif
usegameplaying
x11application
Popcon: 5 users (22 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This program is an implementation of the original abacus, it provides the Chinese, Japanese, Korean, Roman and Russian version and can be modified to allow others.

This is the Motif version which shows additional functionality. Motif is a GUI widget library for the X Window system.

Screenshots of package xmabacus

Official Debian packages with lower relevance

Euler
interactive mathematical programming environment
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package euler
ReleaseVersionArchitectures
sid1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.61.0-10amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.61.0-8.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.61.0-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package euler:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Euler is a powerful numerical laboratory with a programming language. The system can handle real, complex and interval numbers, vectors and matrices. It can produce 2D/3D plots.

Euler features among other things:

 • real, complex and interval scalars and matrices
 • a programming language, with local variables, default values for parameters, variable parameter number, passing of functions
 • two and three dimensional graphs
 • marker plots
 • density and contour plots
 • animations
 • numerical integration and differentiation
 • statistical functions and tests
 • differential equations
 • interval methods with guaranteed inclusions
 • function minimizers (Brent, Nelder-Mean)
 • simplex algorithm
 • interpolation and approximation
 • finding roots of polynomials
 • fast Fourier transform (FFT)
 • an exact scalar product using a long accumulator
 • PostScript graphics export

This package contains the main program. Documentation for Euler is included in the euler-doc package.

Screenshots of package euler
Gretl
Biblioteka GNU do regresji, ekonometrii i szeregów czasowych
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gretl
ReleaseVersionArchitectures
sid2021d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2019a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9.92-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2021a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.9.9-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2016d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.9.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm2021d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gretl:
fieldstatistics
interfacetext-mode, x11
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 15 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gretl jest oprogramowaniem do analiz ekonometrycznych. Składa się ze współdzielonej biblioteki, programu klienckiego obsługiwanego przez wiersz poleceń oraz graficznego programu działającego w oparciu o GTK+.

Pakiet zawiera klienta z interfejsem GTK+ oraz klienta działającego w wierszu poleceń.

Kile
KDE Integrated LaTeX Environment
Versions of package kile
ReleaseVersionArchitectures
buster2.9.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.3-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.1.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.1.0~svn1112278beta4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kile:
interfaceshell, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 340 users (74 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kile is a user-friendly LaTeX source editor and TeX shell for KDE.

The source editor is a multi-document editor designed for .tex and .bib files. Menus, wizards and auto-completion are provided to assist with tag insertion and code generation. A structural view of the document assists with navigation within source files.

The TeX shell integrates the various tools required for TeX processing. It assists with LaTeX compilation, DVI and postscript document viewing, generation of bibliographies and indices and other common tasks.

Kile can support large projects consisting of several smaller files.

Mathomatic
portable Computer Algebra System (CAS)
Maintainer: tony mancill
Versions of package mathomatic
ReleaseVersionArchitectures
sid16.0.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm16.0.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye16.0.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster16.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch15.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie15.8.2-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy15.8.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze15.1.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package mathomatic:
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
usecalculating, learning
Popcon: 26 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mathomatic implements most of the rules of algebra for the mathematical operators +, -, *, /, % (modulus), and power (including roots).

Mathomatic can symbolically:

 • combine and solve equations,
 • completely simplify and compare expressions and equations,
 • do simple calculus transformations and series,
 • do standard, complex number, modular, and polynomial arithmetic,
 • generate optimized C, Java, and Python language code from simplified equations,
 • plot expressions with gnuplot in two or three dimensions,
 • do quick calculations, colorize expressions, etc.
Octave
GNU Octave language for numerical computations
Versions of package octave
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-backports3.8.2-3~bpo70+1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch-backports4.4.0-3~bpo9+1s390x
sid6.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports4.4.1-4~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el
bookworm6.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.6.2-5+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-backports3.8.2-2~bpo70+1armhf
buster-backports5.2.0-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.8.2-4amd64,armel,armhf,i386
upstream6.4.0
Debtags of package octave:
fieldmathematics
roleprogram
suitegnu
Popcon: 709 users (161 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Octave is a (mostly MATLAB® compatible) high-level language, primarily intended for numerical computations. It provides a convenient command-line interface for solving linear and nonlinear problems numerically.

Octave can be dynamically extended with user-supplied C++ files.

The package is enhanced by the following packages: liboctave-dev octave-doc texmacs
Please cite: John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg and Rik Wehbring: GNU Octave version 4.2.0 manual: a high-level interactive language for numerical computations. (2016)
Registry entries: SciCrunch 
Pari-gp
PARI/GP Computer Algebra System binaries
Maintainer: Bill Allombert
Versions of package pari-gp
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.13.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports2.13.3-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.3.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.13.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.13.1-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.11.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.11.1-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-backports-sloppy2.7.3-1~bpo7+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy2.5.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.7.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-backports2.7.2-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.13.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pari-gp:
fieldmathematics
roledocumentation
uitoolkitncurses
Popcon: 85 users (83 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

PARI/GP is a widely used computer algebra system designed for fast computations in number theory (factorizations, algebraic number theory, elliptic curves...), but also contains a large number of other useful functions to compute with mathematical entities such as matrices, polynomials, power series, algebraic numbers etc., and a lot of transcendental functions. PARI is also available as a C library to allow for faster computations.

Originally developed by Henri Cohen and his co-workers (University Bordeaux I, France), PARI is now under the GPL and maintained by Karim Belabas with the help of many volunteer contributors.

This package contains the GP calculator.

The package is enhanced by the following packages: texmacs
R-cran-rcmdr
GNU R platform-independent basic-statistics GUI
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rcmdr
ReleaseVersionArchitectures
sid2.7-1-1all
buster2.5-1-1all
stretch2.3-2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1-3-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.6-0-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.8-4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm2.7-1-1all
bullseye2.7-1-1all
Debtags of package r-cran-rcmdr:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
uitoolkittk
Popcon: 163 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a simple GUI, based on the GNU interface to Tcl/Tk, that is suitable for teaching introductory statistics.

Rkward
KDE frontend to the R statistics language
Versions of package rkward
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.5.3-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.2~rc1-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.5.7-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.0b-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rkward:
develeditor, lang:r
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 41 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RKWard aims to become an easy to use, transparent frontend to R, a powerful system for statistical computation and graphics. Besides a convenient GUI for the most important statistical functions, future versions will also provide seamless integration with an office-suite.

Screenshots of package rkward
Scilab
Pakiet oprogramowania naukowego do obliczeń numerycznych
Versions of package scilab
ReleaseVersionArchitectures
bullseye6.1.0+dfsg1-7all
squeeze5.2.2-9all
wheezy5.3.3-10all
jessie5.5.1-7all
stretch5.5.2-4all
stretch-security5.5.2-4+deb9u1all
buster6.0.1-10+deb10u1all
bookworm6.1.1+dfsg2-3all
sid6.1.1+dfsg2-3all
Debtags of package scilab:
fieldelectronics, mathematics, physics, statistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
useanalysing, learning
works-withimage
x11application
Popcon: 105 users (117 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Scilab to oparty na macierzach pakiet oprogramowania naukowego. Scilab zawiera setki wbudowanych funkcji matematycznych, bogate struktury danych (w tym: wielomiany, wymierne, systemy liniowe, listy itp.) oraz szereg specjalistycznych zestawów narzędzi do sterowania, przetwarzania sygnałów, itd.

Ten pakiet zawiera również Xcos, edytor graficzny do projektowania hybrydowych modeli układów dynamicznych. Modele można projektować, ładować, zapisywać, kompilować i symulować. Xcos stanowi stabilne i wydajne rozwiązanie dla potrzeb przemysłu i środowiska akademickiego. Xcos zapewnia funkcje do modelowania układów mechanicznych (motoryzacja, aeronautyka ...), obwodów hydraulicznych (modelowanie zapór, rur ...), układów sterowania itp.

Aby korzystać z minimalnej wersji scilab należy zainstalować pakiet "scilab-cli".

Wxmaxima
Interfejs graficzny dla systemu algebraicznego Maxima
Maintainer: Gunter Königsmann
Versions of package wxmaxima
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie13.04.2-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.8.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster19.01.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy12.04.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream21.11.0
Debtags of package wxmaxima:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
x11application
Popcon: 166 users (45 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

wxMaxima to graficzny interfejs dla systemu algebraicznego Maxima. Ułatwia użytkowanie Maximy przez łatwy dostęp do poleceń z menu oraz wyświetlając okna dialogowe dla poleceń wymagających większej ilości argumentów. Równocześnie formuły są wyświetlane we własnym silniku wizualizacji zamiast grafiki ASCII.

wxMaxima umożliwia również rysowanie wykresów 2D i 3D, tworzenie prostych animacji, kompozycję tekstu i obliczeń matematycznych dla potrzeb dokumentacji, eksport do formatu TeX, a ponadto udostępnia przeglądarkę dokumentacji Maximy wraz z indeksem poleceń i wyszukiwaniem w tekście.

Xaos
Interaktywny powiększacz fraktali, pracujący w czasie rzeczywistym
Versions of package xaos
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.5+ds1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.5+ds1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.5+ds1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xaos:
fieldmathematics
gametoys
interfacesvga, text-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 52 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XaoS umożliwia powiększanie i przeglądanie fraktali w czasie rzeczywistym. Potrafi wyświetlać animowane fraktale w trybie graficznym lub nawet tekstowym.

Wyświetla zestaw Mandelbrota lub wiele innych fraktali i umożliwia płynne ich powiększanie. Udostępnia różne tryby kolorowania punktów znajdujących się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wybranego zestawu. Ponadto zapewnia przełączanie między typami fraktali Mandelbrota i Julii.

Inne funkcje obejmują: tryb autopilota, zmianę palety, zapisywanie obrazu, inwersję fraktali, filtry i wbudowany samouczek na temat fraktali.

Yacas
System algebry komputerowej
Versions of package yacas
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.2-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm1.3.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.3.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.3-2amd64,armel,armhf,i386
upstream1_3_6
Debtags of package yacas:
devellibrary
fieldmathematics
interfacex11
uselearning
x11application
Popcon: 12 users (4 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Yacas jest małym i bardzo elastycznym językiem algebry komputerowej.

Składnia jest bardzo zbliżona do składni programu Mathematica. Dystrybucja zawiera mała bibliotekę funkcji matematycznych, ale prawdziwa jego siła tkwi w języku, w którym w łatwy sposób można zapisać własne symboliczne algorytmy manipulowania. Obliczenia można prowadzić z dowolną dokładnością arytmetyczną.

The package is enhanced by the following packages: texmacs
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 210024