Debian Edu Project
Summary
Mathematics
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti matematiky

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke matematiky, geometrie a štatistiky.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Mathematics packages

Official Debian packages with high relevance

algobox
úvod do algoritmizácie - francúzske používateľské rozhranie
Versions of package algobox
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
trixie1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
bookworm1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
bullseye1.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster1.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.9+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package algobox:
uitoolkitqt
Popcon: 9 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AlgoBox je program na tvorbu a spúšťanie algoritmov cielený na francúzskych stredoškolákov. Je založený na výukovej logike (učenie sa prostredníctvom logických štruktúr namiesto hromadenia riadkov kódu).

Screenshots of package algobox
cantor
interface for mathematical applications
Versions of package cantor
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.12.0-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.12.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
trixie22.12.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
upstream24.05.2
Debtags of package cantor:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating
x11application
Popcon: 144 users (529 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Cantor is an application to allow you to you use your favorite mathematical applications from within an elegant worksheet interface. It provides dialogs to assist with common tasks and allows you to share your worksheets with others.

Cantor supports various mathematical applications as backends (provided in external packages):

 • Maxima Computer Algebra System (cantor-backend-maxima)
 • R Project for Statistical Computing (cantor-backend-r)
 • Sage Mathematics Software (cantor-backend-sage)
 • Octave (cantor-backend-octave)
 • Python (cantor-backend-python3)
 • Scilab (cantor-backend-scilab)
 • Qalculate! (cantor-backend-qalculate)
 • Lua (cantor-backend-lua)

This package is part of the KDE education module.

carmetal
softvér na dynamickú geometriu s veľmi ergonomickým používateľským rozhraním
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package carmetal
ReleaseVersionArchitectures
buster3.5.2+dfsg-1.1all
jessie3.5.2+dfsg-1.1all
stretch3.5.2+dfsg-1.1all
bullseye3.5.2+dfsg-1.2all
bookworm3.5.2+dfsg-2all
sid4.3-2all
trixie4.3-2all
Debtags of package carmetal:
roleprogram
Popcon: 9 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CaRMetal, založený na projekte C.a.R. (Compass and Ruler), obsahuje (takmer) všetky jeho funkcie. Navrhuje iný prístup k pohľadu cez grafické rozhranie.

 • Konštrukcie Ruler and compass je možné zmeniť ťahaním jedného zo základných konštrukčných bodov. Ihneď potom nasleduje konštrukcia. Študent môže skontrolovať správnosť konštrukcie a získať tak nový nadhľad.
 • Stopy bodov a animované konštrukcie môžu pomôcť pochopiť geometrické vzťahy. Stopy je možné použiť ako nové objekty za účelom objavovania.
 • Makrá C.a.R. umožňujú konštrukciu veľmi zložitých objektov. Makrá tiež umožňujú organizáciu geometrického myslenia.
 • Skrývanie podrobností konštrukcií a využívanie farieb na jasnejšiu ilustráciu konštrukcií. V C.a.R. je tiež možné čiary a kružnice redukovať na príslušné body.
 • Aritmetické výpočty, numerické riešenia, krivky a funkcie nad rámec klasických konštrukcií. Je dokonca možné konštruovať v 3D pomocou pokročilých makier.
 • Je možné skúmať iné geometrie - hyperbolické alebo eliptické.
 • Skriptovanie kresieb založené na JavaScripte.
education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.11.37all
bookworm2.12.15all
trixie2.12.15all
sid2.12.15all
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

geogebra
dynamický softvér na výuku matematiky
Versions of package geogebra
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0.34.0+dfsg1-9all
bullseye4.0.34.0+dfsg1-9all
bookworm4.0.34.0+dfsg1-9all
stretch4.0.34.0+dfsg1-3all
trixie4.0.34.0+dfsg1-9all
jessie4.0.34.0+dfsg1-3all
buster4.0.34.0+dfsg1-7all
Debtags of package geogebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
uselearning
works-withimage, image:raster, image:vector
works-with-formatpng, svg
x11applet, application
Popcon: 115 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeoGebra je program na dynamickú geometriu. Môžete robiť konštrukcie s bodmi, vektormi, úsečkami, priamkami, kužeľosečkami aj funkciami a potom ich dynamicky meniť. Rovnice a súradnice možno zadať aj priamo.

Program podporuje mnohé geometrické konštrukcie a tiež mnohé výpočtové nástroje (derivácie, oskulačné kružnice, ...).

Súbory GeoGebra možno exportovať do mnohých formátov alebo ako interaktívne aplety webových stránok.

Screenshots of package geogebra
geomview
program na prehliadanie interaktívnej geometrie
Versions of package geomview
ReleaseVersionArchitectures
buster1.9.5-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.9.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.9.5-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.9.5-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.9.4-4.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.9.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package geomview:
fieldmathematics
interface3d, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
uselearning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 40 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gnomeview je program na prehliadanie interaktívnej geometrie. Hodí sa predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti matematiky. Konkrétne je schopný zobraziť predmety v hyperbolickom, sférickom aj eukleidovskom priestore.

Gnomeview používa viaceré na sebe nezávisle ovládateľné objekty a pohľady. Poskytuje interaktívne ovládanie pohybu, vzhľadu (vrátane osvetlenia, tieňovania a materiálov), výber objektu, úroveň hrán či vrcholov, snímky v súbore SGI alebo formáte Renderman RIB a pridávanie/odstraňovanie objektov priamo pomocou myši, ovládacie panely, klávesové skratky. Externé nástroje môžu riadiť požadované uhly pohľadu (čo sa hodí v prípade neustále sa meniacej geometrie alebo na riadenie pohybu určitých objektov), pričom umožňuje úplnú interaktívnu kontrolu nad celou scénou.

Screenshots of package geomview
gnuplot
program na interaktívne kreslenie riadený z príkazového riadka
Versions of package gnuplot
ReleaseVersionArchitectures
sid6.0.0+dfsg1-3all
trixie6.0.0+dfsg1-3all
jessie4.6.6-2all
jessie-security4.6.6-2+deb8u1all
stretch5.0.5+dfsg1-6+deb9u1all
buster5.2.6+dfsg1-1+deb10u1all
bookworm5.4.4+dfsg1-2all
bullseye5.4.1+dfsg1-1+deb11u1all
upstream6.0.rc3
Debtags of package gnuplot:
fieldmathematics
interfacecommandline
roledummy, metapackage
useconverting
works-withimage, image:vector
Popcon: 224 users (54 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gnuplot je portabilný nástroj na interaktívne kreslenie dát a funkcií riadený z príkazového riadka, podporujúci mnoho výstupných formátov vrátane ovládačov mnohých tlačiarní, (La)TeX, (x)fig, Postscript atď. Výstup do X11 nájdete v balíku gnuplot-x11.

S dátovými súbormi a funkciami je možné pracovať pomocou jazyka podobného jazyku C. Dokáže vyhladzovať, prekladať krivkou, nelineárne prekladanie krivkou a pracovať s komplexnými číslami.

Tento balík slúži na inštaláciu plnohodnotného gnuplot (-qt, -x11 or -nox).

grace
nástroj na tvorbu a vykresľovanie v dvoch rozmeroch
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
sid5.1.25-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.1.25-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.1.25-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.25-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 134 users (54 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace je nástroj na vykresľovanie v dvoch rozmeroch pomocou myši. Toto je program, ktorý bol v minulosti známy ako Xmgr.

Niektoré z jeho vlastností: používateľom definované škálovanie, zaškrtávanie, menovky, symboly, štýly čiar, polynomiálna regresia, krivky, pohyblivé priemery, DFT/FFT, krážová- a auto-korelácia, dávkový režime na bezobslužné vykresľovanie a podpora tlačenia do PostScript, FrameMaker a niekoľkých formátov obrázkov.

graphmonkey
??? missing short description for package graphmonkey :-(
Versions of package graphmonkey
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.7-4.1all
bookworm1.7-4.2all
jessie1.7-3all
buster1.7-4all
stretch1.7-4all
Debtags of package graphmonkey:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 9 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn
jfractionlab
Educative program to practice fractions
Versions of package jfractionlab
ReleaseVersionArchitectures
sid0.92-3all
jessie0.91-3all
stretch0.91-3all
buster0.92-1all
bullseye0.92-2all
bookworm0.92-2all
trixie0.92-3all
Debtags of package jfractionlab:
fieldmathematics
roleprogram
uselearning
Popcon: 7 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JFractionLab is a nice tool for math students that are learning the use and operation of fractions.

It provides a collection of nice exercices with a numeric and visual representation of the fractions.

JFractionLab shows the user every step of the calculation and therefore helps him to understand them.

It gives the user an answer after each input, making impossible to have a false answer.

jupyter-nbformat
Jupyter notebook format (tools)
Versions of package jupyter-nbformat
ReleaseVersionArchitectures
bookworm5.5.0-1all
bullseye5.1.2-1all
trixie5.9.1-1all
sid5.9.1-1all
stretch4.2.0-1all
buster4.4.0-1all
upstream5.10.4
Popcon: 71 users (309 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This software component contains the reference implementation of the Jupyter notebook format, and Python APIs to work with notebooks.

This package installs the notebook signing tool.

jupyter-notebook
interaktívny zápisník Jupyter
Versions of package jupyter-notebook
ReleaseVersionArchitectures
bullseye6.2.0-1all
stretch4.2.3-4all
sid6.4.12-2.2all
stretch-security4.2.3-4+deb9u2all
trixie6.4.12-2.2all
bookworm6.4.12-2.2all
buster5.7.8-1all
upstream7.3.0~a1
Popcon: 407 users (357 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Jupyter Notebook je webový aplikácia umožňujúca vytvárať a zdieľať dokumenty obsahujúce živý kód, vzťahy, vizualizácie a vysvetľujúci text. Notebook podporuje viacero programovacích jazykov, zdieľanie a interaktívne ovládacie prvky.

Tento balík obsahuje podpríkazy jupyter „notebook“, „nbextension“, „serverextension“ a „bundlerextension“.

kalgebra
algebraická grafická kalkulačka
Versions of package kalgebra
ReleaseVersionArchitectures
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package kalgebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating, learning
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 167 users (325 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAlgebra je algebraická grafická kalkulačka s podporou 3D grafov a značkovacieho jazyka MathML.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kbruch
výuka počítania zlomkov pre KDE
Versions of package kbruch
ReleaseVersionArchitectures
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kbruch:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 116 users (321 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KBruch je pomôcka na cvičenie počítania so zlomkami.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kbruch
kig
interaktívny geometrický nástroj
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 146 users (526 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kig je aplikácia na interaktívnu geometrickú konštrukciu. Umožňuje študentom kresliť a skúmať matematické kresby a koncepty pomocou počítača.

Kig podporuje makrá a skripty v Pythone. Tiež podporuje import a export rozličných cudzích formátov súborov vrátane SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg a XFig.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kmplot
kreslenie matematických funkcií pre KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 131 users (327 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KmPlot je mocný nástroj na kreslenie matematických funkcií pre KDE, ktorý dokáže vykresliť rôzne funkcie súčasne a ich kombináciou tvoriť nové funkcie.

KmPlot podporuje parametrické a diferenciálne funkcie a funkcie v polárnych súradniciach. Výkresy možno tlačiť veľmi presne a pri správnom pomere strán.

KmPlot tiež poskytuje niektoré numerické a vizuálne možnosti ako vypĺňanie a výpočet plochy pod krivkou, hľadanie maximálnych a minimálnych hodnôt, dynamická zmena parametrov funkcie a kreslenie derivácií a integrálov funkcií.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

python3-jupyter-sphinx-theme
Jupyter Sphinx Theme -- Python 3
Versions of package python3-jupyter-sphinx-theme
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.6+ds1-2all
buster0.0.6+ds1-6all
bullseye0.0.6+ds1-10all
bookworm0.0.6+ds1-11all
trixie0.0.6+ds1-11all
sid0.0.6+ds1-11all
Popcon: 11 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Jupyter Sphinx theme for narrative documentation.

It integrates the Bootstrap CSS / JavaScript framework with various layout options, hierarchical menu navigation, and mobile-friendly responsive design. It is configurable, extensible and can use any number of different Bootswatch CSS themes.

This package contains the Python 3 version of the theme.

python3-matplotlib
systém v Pythone na vykresľovanie v štýle podobnom Matlabu - Python 3
Versions of package python3-matplotlib
ReleaseVersionArchitectures
experimental3.8.3-2~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
buster3.0.2-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.6.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream3.9.1
Popcon: 19180 users (862 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Matplotlib je knižnica v čistom Pythone s cieľom priniesť do Pythonu vykresľovanie v publikačnej kvalite so syntaxou známou používateľom Matlabu. Ku všetkým vykresľovacím príkazom v rozhraní pylab je možné pristupovať buď prostredníctvom funkcionálneho rozhrania známeho používateľom Matlabu alebo prostredníctvom objektovo orientovaného rozhrania známeho používateľom Pythonu.

Tento balík obsahuje verziu matplotlib pre Python 3.

rocs
integrované vývojové prostredie teórie grafov
Versions of package rocs
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package rocs:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 117 users (313 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Rocs má za cieľ byť integrovaným vývojovým prostredím (IDE) pre teóriu grafov. Má pomáhať vyučujúcim zobraziť výsledky algoritmu v grafe a tiež pomôcť študentom algoritmus realizovať.

Rocs obsahuje modul na písanie skriptov v Qt Script, ktoré spolupracujú s nakresleným grafom a každá zmena, ktorú skript v grafe urobí sa premietne na nakreslenom grafe.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

xmabacus
simulation of the ancient calculator (Motif version)
Maintainer: Jonathan Carter
Versions of package xmabacus
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie8.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm8.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.2.1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie8.0.0-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package xmabacus:
gameboard
interfacex11
roleprogram
uitoolkitmotif
usegameplaying
x11application
Popcon: 6 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program is an implementation of the original abacus, it provides the Chinese, Japanese, Korean, Roman and Russian version and can be modified to allow others.

This is the Motif version which shows additional functionality. Motif is a GUI widget library for the X Window system.

Screenshots of package xmabacus

Official Debian packages with lower relevance

euler
interaktívne matematické programovacie prostredie
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package euler
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.61.0-10amd64,armel,armhf,i386
buster1.61.0-11amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.61.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package euler:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Euler je výkonné numerické laboratórium s programovacím jazykom. Systém dokáže pracovať s reálnymi, komplexnými číslami a intervalmi, vektormi a maticami. Dokáže kresliť v 2D a 3D.

Euler okrem iných vecí obsahuje:

 • reálne, komplexné a skalárne intervaly, vektory a matice
 • programovací jazyk s lokálnymi premennými, predvolenými hodnotami parametrov, premenlivým počtom parametrov, odovzdávaním funkcií
 • dvoj- a troj-rozmerné grafy
 • výkresy značiek
 • výkresy hustoty a obrysov
 • animácie
 • numerické integrovanie a derivovanie
 • štatistické funkcie a testy
 • diferenciálne rovnice
 • intervalové metódy so zaručenými obsahmi
 • minimalizácie funkcií (Brent, Nelder-Mean)
 • simplexová metóda
 • interpolácia a aproximácia
 • hľadanie koreňov polynómov
 • rýchla Fourierova transformácia (FFT)
 • presný skalárny súčet pomocou dlhého akumulátora
 • export grafiky v PostScripte

Tento balík obsahuje hlavný program. Dokumentácia programu Euler sa nachádza v balíku euler-doc.

Screenshots of package euler
gretl
GNU Regression, Econometric & Time-Series Library
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gretl
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2022c-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2021a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2024b-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2019a-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2016d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9.92-1amd64,armel,armhf,i386
sid2024b-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gretl:
fieldstatistics
interfacetext-mode, x11
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 18 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The GNU Regression, Econometric and Time-Series Library (gretl) is a software package for econometric analysis. The package comprises a shared library, a command-line client program, and a graphical client built using GTK+.

This package provides the GTK+ client and the command-line client.

kile
integrované prostredie LaTeXu v KDE
Versions of package kile
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.9.92-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.1.3-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.9.93-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream2.9.94
Debtags of package kile:
interfaceshell, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 231 users (49 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kile je používateľsky prívetivý editor zdrojového kódu LaTeXu a shell TeXu určený pre KDE.

Je to editor viacerých súborov, vytvorený na úpravu súborov .tex a .bib. Poskytuje menu, sprievodcov, automatické dopĺňanie kódu a tak pomáha pri vkladaní značiek a generovaní kódu. Štruktúrovaný pohľad na dokument pomáha pri navigácii v zdrojových súboroch.

TeXový shell integruje rôzne nástroje potrebné na spracovanie TeXu. Pomáha pri kompilácii LaTeXu, pri prezeraní dokumentov DVI a PostScript, pri generovaní bibliografických informácií a vykonávaní iných bežných úloh.

Kile podporuje veľké projekty, skladajúce sa viacerých menších súborov.

mathomatic
portable Computer Algebra System (CAS)
Maintainer: tony mancill
Versions of package mathomatic
ReleaseVersionArchitectures
trixie16.0.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie15.8.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch15.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster16.0.5-1amd64,arm64,armhf,i386
sid16.0.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye16.0.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm16.0.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mathomatic:
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
usecalculating, learning
Popcon: 17 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mathomatic implements most of the rules of algebra for the mathematical operators +, -, *, /, % (modulus), and power (including roots).

Mathomatic can symbolically:

 • combine and solve equations,
 • completely simplify and compare expressions and equations,
 • do simple calculus transformations and series,
 • do standard, complex number, modular, and polynomial arithmetic,
 • generate optimized C, Java, and Python language code from simplified equations,
 • plot expressions with gnuplot in two or three dimensions,
 • do quick calculations, colorize expressions, etc.
octave
GNU Octave language for numerical computations
Versions of package octave
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.8.2-4amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports4.4.0-3~bpo9+1s390x
stretch-backports4.4.1-4~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el
buster4.4.1-5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports5.2.0-3~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid9.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package octave:
fieldmathematics
roleprogram
suitegnu
Popcon: 520 users (221 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Octave is a (mostly MATLAB® compatible) high-level language, primarily intended for numerical computations. It provides a convenient command-line interface for solving linear and nonlinear problems numerically.

Octave can be dynamically extended with user-supplied C++ files.

The package is enhanced by the following packages: liboctave-dev octave-dev octave-doc
Please cite: John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg and Rik Wehbring: GNU Octave version 4.2.0 manual: a high-level interactive language for numerical computations. (2016)
Registry entries: SciCrunch 
pari-gp
systém počítačovej algebry PARI/GP - spustiteľné súbory
Maintainer: Bill Allombert
Versions of package pari-gp
ReleaseVersionArchitectures
buster2.11.1-2amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports2.13.1-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.13.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports2.15.2-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.15.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.15.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.15.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-backports-sloppy2.15.4-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports2.15.4-2~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.7.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.11.1-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pari-gp:
fieldmathematics
roledocumentation
uitoolkitncurses
Popcon: 71 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

PARI/GP je široko používaný systém počítačovej algebry navrhnutý na rýchle výpočty v oblasti teórie čísel (faktorizácie, algebraická teória čísel, eliptické krivky, ...), ale obsahuje aj množstvo iných užitočných funkcií na výpočty s matematickými entitami ako sú matice, polynómy, mocninové rady, algebraické čísla atď. a mnohé transcendentálne funkcie. PARi je tiež dostupný ako knižnica jazyka C umožňujúca rýchlejšie výpočty.

Pôvodne ho vyvinul Henri Cohen a jeho spolupracovníci (University Bordeaux I, France). PARI je dnes licencovaný pod GPL a spravuje ho Karim Belabas za pomoci mnohých dobrovoľníkov.

Tento balík obsahuje kalkulátor GP.

r-cran-rcmdr
GNU R - platformovo nezávislé grafické používateľské rozhranie základov štatistiky
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rcmdr
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8-0-1all
trixie2.9-2-1all
sid2.9-2-1all
jessie2.1-3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.3-2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5-1-1all
bullseye2.7-1-1all
Debtags of package r-cran-rcmdr:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
uitoolkittk
Popcon: 105 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje jednoduché grafické používateľské rozhranie založené na rozhraní GNU k Tcl/Tk, ktoré je vhodné na výuku základov štatistiky.

rkward
KDE frontend to the R statistics language
Versions of package rkward
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.2~rc1-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.7.0b-1.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rkward:
develeditor, lang:r
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 27 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RKWard aims to become an easy to use, transparent frontend to R, a powerful system for statistical computation and graphics. Besides a convenient GUI for the most important statistical functions, future versions will also provide seamless integration with an office-suite.

Screenshots of package rkward
scilab
balík vedeckého softvéru na numerické výpočty
Versions of package scilab
ReleaseVersionArchitectures
bookworm6.1.1+dfsg2-6all
bullseye6.1.0+dfsg1-7all
buster6.0.1-10+deb10u1all
stretch-security5.5.2-4+deb9u1all
stretch5.5.2-4all
jessie5.5.1-7all
trixie2024.1.0+dfsg-2all
sid2024.1.0+dfsg-2all
Debtags of package scilab:
fieldelectronics, mathematics, physics, statistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
useanalysing, learning
works-withimage
x11application
Popcon: 58 users (54 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Scilab je balík maticového vedeckého softvéru. Scilab obsahuje stovky zabudovaných matematických funkcií, bohaté údajové štruktúry (vrátane polynómov, racionálnych funkcií, lineárnych systémov, zoznamov atď.) a dodáva sa s množstvom konkrétnych sád nástrojov na riadenie, spracovanie signálov atď.

Tento balík poskytuje Xcos, grafický editor na návrh hybridných modelov dynamických systémov.Modely možno navrhovať, načítať, ukladať, kompilovať a simulovať. Xcos je stabilné a výkonné riešenie priemyselných a akademických potrieb, poskytujúce funkcie na modelovanie mechanických systémov (automobilový a letecký priemysel, ...), hydraulických okruhov (priehrady, modelovanie rúr, ...), riadiacich systémov atď. Tiež obsahuje možnosti Modelica.

Minimálnu verziu Scilabu môžete nainštalovať z balíka „scilab-cli“.

wxmaxima
GUI pre počítačový algebraický systém Maxima
Maintainer: Gunter Königsmann
Versions of package wxmaxima
ReleaseVersionArchitectures
buster19.01.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid24.02.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie24.02.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie13.04.2-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.0
Debtags of package wxmaxima:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
x11application
Popcon: 97 users (40 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

wxMaxima je grafické používateľské rozhranie pre počítačový algebraický systém Maxima. Zjednodušuje použitie systému Maxima tým, že sprístupňuje väčšinu jeho príkazov pomocou systému menu a poskytovaním vstupných dialógov pre príkazy, ktoré vyžadujú viac ako jeden argument. Implementuje aj svoj vlastný zobrazovací stroj, ktorý priamo vypisuje matematické symboly, namiesto ich znázorňovania prostredníctvom znakov ASCII.

wxMaxima poskytuje aj vložené 2D a 3D kresby, jednoduché animácie, miešanie textu a matematických výpočtov na vytvorenie dokumentov, export vstupu a výstupu do TeX a prehliadač manuálu Maxima, vrátane zoznamu príkazov a fulltextové vyhľadávanie.

xaos
interaktívny prehliadač fraktálov v reálnom čase
Versions of package xaos
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.5+ds1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xaos:
fieldmathematics
gametoys
interfacesvga, text-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 52 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XaoS vám umožňuje približovať a posúvať pohľad na fraktál v reálnom čase. Dokáže zobrazovať animované fraktály v grafickom alebo dokonca textovom režime.

Zobrazuje Mandelbrotovu množinu alebo mnohé iné fraktály a umožňuje ich hladké približovanie. Sú dostupné rozličné režimy sfarbenia bodov dnu aj vonku vybranej množiny. Naviac je možné prepínať medzi fraktálmi Mandelbrot a Julia.

Medzi iné vlastnosti patrí režim autopilot, zmena palety, ukladanie obrázka, inverzia fraktálu, filtre a vstavaný úvod do fraktálov.

yacas
Computer Algebra System
Versions of package yacas
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.6-2.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.3-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.3.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.6-2.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.3.6-2amd64,arm64,armhf,i386
upstream1_3_6
Debtags of package yacas:
devellibrary
fieldmathematics
interfacex11
uselearning
x11application
Popcon: 6 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Yacas is a small and highly flexible computer algebra language.

The syntax is very close to Mathematica. The distribution contains a small library of mathematical functions, but its real strength is in the language in which you can easily write your own symbolic manipulation algorithms. It supports arbitrary precision arithmetic.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 234500