Debian Edu Project
Summary
Mathematics
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti matematiky

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke matematiky, geometrie a štatistiky.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Mathematics packages

Official Debian packages with high relevance

Algobox
úvod do algoritmizácie - francúzske používateľské rozhranie
Versions of package algobox
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
sid1.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch0.9+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.3+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
jessie0.9+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package algobox:
uitoolkitqt
Popcon: 14 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AlgoBox je program na tvorbu a spúšťanie algoritmov cielený na francúzskych stredoškolákov. Je založený na výukovej logike (učenie sa prostredníctvom logických štruktúr namiesto hromadenia riadkov kódu).

Cantor
interface for mathematical applications
Versions of package cantor
ReleaseVersionArchitectures
buster18.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
sid20.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package cantor:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating
x11application
Popcon: 169 users (418 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cantor is an application to allow you to you use your favorite mathematical applications from within an elegant worksheet interface. It provides dialogs to assist with common tasks and allows you to share your worksheets with others.

Cantor supports various mathematical applications as backends (provided in external packages):

 • Maxima Computer Algebra System (cantor-backend-maxima)
 • R Project for Statistical Computing (cantor-backend-r)
 • Sage Mathematics Software (cantor-backend-sage)
 • Octave (cantor-backend-octave)
 • Python (cantor-backend-python3)
 • Scilab (cantor-backend-scilab)
 • Qalculate! (cantor-backend-qalculate)
 • Lua (cantor-backend-lua)

This package is part of the KDE education module.

Screenshots of package cantor
Education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.19all
sid2.11.19all
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

Geogebra
dynamický softvér na výuku matematiky
Versions of package geogebra
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0.34.0+dfsg1-7all
bullseye4.0.34.0+dfsg1-7all
buster4.0.34.0+dfsg1-7all
stretch4.0.34.0+dfsg1-3all
jessie4.0.34.0+dfsg1-3all
wheezy4.0.34.0+dfsg1-1all
squeeze3.2.44.0+dfsg1-2all
Debtags of package geogebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
uselearning
works-withimage, image:raster, image:vector
works-with-formatpng, svg
x11applet, application
Popcon: 238 users (66 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeoGebra je program na dynamickú geometriu. Môžete robiť konštrukcie s bodmi, vektormi, úsečkami, priamkami, kužeľosečkami aj funkciami a potom ich dynamicky meniť. Rovnice a súradnice možno zadať aj priamo.

Program podporuje mnohé geometrické konštrukcie a tiež mnohé výpočtové nástroje (derivácie, oskulačné kružnice, ...).

Súbory GeoGebra možno exportovať do mnohých formátov alebo ako interaktívne aplety webových stránok.

Screenshots of package geogebra
Geomview
program na prehliadanie interaktívnej geometrie
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package geomview
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.9.4-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.9.4-4.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.9.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.9.4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package geomview:
fieldmathematics
interface3d, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
uselearning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 57 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gnomeview je program na prehliadanie interaktívnej geometrie. Hodí sa predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti matematiky. Konkrétne je schopný zobraziť predmety v hyperbolickom, sférickom aj eukleidovskom priestore.

Gnomeview používa viaceré na sebe nezávisle ovládateľné objekty a pohľady. Poskytuje interaktívne ovládanie pohybu, vzhľadu (vrátane osvetlenia, tieňovania a materiálov), výber objektu, úroveň hrán či vrcholov, snímky v súbore SGI alebo formáte Renderman RIB a pridávanie/odstraňovanie objektov priamo pomocou myši, ovládacie panely, klávesové skratky. Externé nástroje môžu riadiť požadované uhly pohľadu (čo sa hodí v prípade neustále sa meniacej geometrie alebo na riadenie pohybu určitých objektov), pričom umožňuje úplnú interaktívnu kontrolu nad celou scénou.

Screenshots of package geomview
Gnuplot
program na interaktívne kreslenie riadený z príkazového riadka
Maintainer: Debian Science Team
Versions of package gnuplot
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.6.6-2all
jessie-security4.6.6-2+deb8u1all
stretch5.0.5+dfsg1-6+deb9u1all
buster5.2.6+dfsg1-1+deb10u1all
sid5.2.8+dfsg1-2all
bullseye5.2.8+dfsg1-2all
squeeze4.4.0-1.1all
wheezy4.6.0-8all
Debtags of package gnuplot:
fieldmathematics
interfacecommandline
roledummy, metapackage
useconverting
works-withimage, image:vector
Popcon: 550 users (161 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gnuplot je portabilný nástroj na interaktívne kreslenie dát a funkcií riadený z príkazového riadka, podporujúci mnoho výstupných formátov vrátane ovládačov mnohých tlačiarní, (La)TeX, (x)fig, Postscript atď. Výstup do X11 nájdete v balíku gnuplot-x11.

S dátovými súbormi a funkciami je možné pracovať pomocou jazyka podobného jazyku C. Dokáže vyhladzovať, prekladať krivkou, nelineárne prekladanie krivkou a pracovať s komplexnými číslami.

Tento balík slúži na inštaláciu plnohodnotného gnuplot (-qt, -x11 or -nox).

Other screenshots of package gnuplot
VersionURL
4.2.4-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/001/227/large.png
Screenshots of package gnuplot
Grace
nástroj na tvorbu a vykresľovanie v dvoch rozmeroch
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
sid5.1.25-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.1.22-13amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.25-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.25-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze5.1.22-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 178 users (43 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace je nástroj na vykresľovanie v dvoch rozmeroch pomocou myši. Toto je program, ktorý bol v minulosti známy ako Xmgr.

Niektoré z jeho vlastností: používateľom definované škálovanie, zaškrtávanie, menovky, symboly, štýly čiar, polynomiálna regresia, krivky, pohyblivé priemery, DFT/FFT, krážová- a auto-korelácia, dávkový režime na bezobslužné vykresľovanie a podpora tlačenia do PostScript, FrameMaker a niekoľkých formátov obrázkov.

Other screenshots of package grace
VersionURL
1:5.1.22-10https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/408/large.png
Screenshots of package grace
Graphmonkey
a GTK#-based graphing calculator
Versions of package graphmonkey
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.7-2all
jessie1.7-3all
wheezy1.7-3all
sid1.7-4all
bullseye1.7-4all
buster1.7-4all
stretch1.7-4all
Debtags of package graphmonkey:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 15 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

GraphMonkey is a GTK#-based graphic calculator. It uses a simple interface to draw curves.

Other screenshots of package graphmonkey
VersionURL
1.6-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/001/843/large.png
Screenshots of package graphmonkey
Jfractionlab
Educative program to practice fractions
Versions of package jfractionlab
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.91-3all
jessie0.91-3all
wheezy0.91-2all
squeeze0.84-2all
sid0.92-2all
buster0.92-1all
Debtags of package jfractionlab:
fieldmathematics
roleprogram
uselearning
Popcon: 10 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JFractionLab is a nice tool for math students that are learning the use and operation of fractions.

It provides a collection of nice exercices with a numeric and visual representation of the fractions.

JFractionLab shows the user every step of the calculation and therefore helps him to understand them.

It gives the user an answer after each input, making impossible to have a false answer.

Other screenshots of package jfractionlab
VersionURL
0.86-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/327/large.png
Screenshots of package jfractionlab
Jupyter-nbformat
Jupyter notebook format (tools)
Versions of package jupyter-nbformat
ReleaseVersionArchitectures
sid5.0.7-1all
buster4.4.0-1all
stretch4.2.0-1all
bullseye5.0.7-1all
Popcon: 79 users (87 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This software component contains the reference implementation of the Jupyter notebook format, and Python APIs to work with notebooks.

This package installs the notebook signing tool.

Jupyter-notebook
interaktívny zápisník Jupyter
Versions of package jupyter-notebook
ReleaseVersionArchitectures
bullseye6.0.3-2all
sid6.0.3-2all
stretch4.2.3-4all
buster5.7.8-1all
Popcon: 396 users (89 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jupyter Notebook je webový aplikácia umožňujúca vytvárať a zdieľať dokumenty obsahujúce živý kód, vzťahy, vizualizácie a vysvetľujúci text. Notebook podporuje viacero programovacích jazykov, zdieľanie a interaktívne ovládacie prvky.

Tento balík obsahuje podpríkazy jupyter „notebook“, „nbextension“, „serverextension“ a „bundlerextension“.

Kalgebra
algebraická grafická kalkulačka
Versions of package kalgebra
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bullseye20.04.2-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid20.04.2-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kalgebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating, learning
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 154 users (364 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KAlgebra je algebraická grafická kalkulačka s podporou 3D grafov a značkovacieho jazyka MathML.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kalgebra
Kbruch
výuka počítania zlomkov pre KDE
Versions of package kbruch
ReleaseVersionArchitectures
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.04.2
Debtags of package kbruch:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 128 users (136 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KBruch je pomôcka na cvičenie počítania so zlomkami.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kbruch
Kig
interaktívny geometrický nástroj
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid20.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 138 users (455 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kig je aplikácia na interaktívnu geometrickú konštrukciu. Umožňuje študentom kresliť a skúmať matematické kresby a koncepty pomocou počítača.

Kig podporuje makrá a skripty v Pythone. Tiež podporuje import a export rozličných cudzích formátov súborov vrátane SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg a XFig.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kig
Kmplot
kreslenie matematických funkcií pre KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.04.2
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 154 users (142 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KmPlot je mocný nástroj na kreslenie matematických funkcií pre KDE, ktorý dokáže vykresliť rôzne funkcie súčasne a ich kombináciou tvoriť nové funkcie.

KmPlot podporuje parametrické a diferenciálne funkcie a funkcie v polárnych súradniciach. Výkresy možno tlačiť veľmi presne a pri správnom pomere strán.

KmPlot tiež poskytuje niektoré numerické a vizuálne možnosti ako vypĺňanie a výpočet plochy pod krivkou, hľadanie maximálnych a minimálnych hodnôt, dynamická zmena parametrov funkcie a kreslenie derivácií a integrálov funkcií.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kmplot
Python3-jupyter-sphinx-theme
Jupyter Sphinx Theme -- Python 3
Versions of package python3-jupyter-sphinx-theme
ReleaseVersionArchitectures
sid0.0.6+ds1-10all
buster0.0.6+ds1-6all
bullseye0.0.6+ds1-10all
stretch0.0.6+ds1-2all
Popcon: 11 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Jupyter Sphinx theme for narrative documentation.

It integrates the Bootstrap CSS / JavaScript framework with various layout options, hierarchical menu navigation, and mobile-friendly responsive design. It is configurable, extensible and can use any number of different Bootswatch CSS themes.

This package contains the Python 3 version of the theme.

Python3-matplotlib
systém v Pythone na vykresľovanie v štýle podobnom Matlabu - Python 3
Maintainer: Sandro Tosi
Versions of package python3-matplotlib
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
upstream3.3.0~rc1
Popcon: 10729 users (622 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Matplotlib je knižnica v čistom Pythone s cieľom priniesť do Pythonu vykresľovanie v publikačnej kvalite so syntaxou známou používateľom Matlabu. Ku všetkým vykresľovacím príkazom v rozhraní pylab je možné pristupovať buď prostredníctvom funkcionálneho rozhrania známeho používateľom Matlabu alebo prostredníctvom objektovo orientovaného rozhrania známeho používateľom Pythonu.

Tento balík obsahuje verziu matplotlib pre Python 3.

Rocs
integrované vývojové prostredie teórie grafov
Versions of package rocs
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream20.04.2
Debtags of package rocs:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 129 users (137 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Rocs má za cieľ byť integrovaným vývojovým prostredím (IDE) pre teóriu grafov. Má pomáhať vyučujúcim zobraziť výsledky algoritmu v grafe a tiež pomôcť študentom algoritmus realizovať.

Rocs obsahuje modul na písanie skriptov v Qt Script, ktoré spolupracujú s nakresleným grafom a každá zmena, ktorú skript v grafe urobí sa premietne na nakreslenom grafe.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Other screenshots of package rocs
VersionURL
4:4.6.2-0ubuntu2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/172/large.png
Screenshots of package rocs
Xmabacus
simulation of the ancient calculator (Motif version)
Maintainer: Jonathan Carter
Versions of package xmabacus
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy7.6.8-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie8.0.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid8.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze7.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye8.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xmabacus:
gameboard
interfacex11
roleprogram
uitoolkitmotif
usegameplaying
x11application
Popcon: 11 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program is an implementation of the original abacus, it provides the Chinese, Japanese, Korean, Roman and Russian version and can be modified to allow others.

This is the Motif version which shows additional functionality. Motif is a GUI widget library for the X Window system.

Screenshots of package xmabacus

Official Debian packages with lower relevance

Euler
interaktívne matematické programovacie prostredie
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package euler
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.61.0-10amd64,armel,armhf,i386
stretch1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.61.0-8.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.61.0-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.61.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package euler:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 7 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Euler je výkonné numerické laboratórium s programovacím jazykom. Systém dokáže pracovať s reálnymi, komplexnými číslami a intervalmi, vektormi a maticami. Dokáže kresliť v 2D a 3D.

Euler okrem iných vecí obsahuje:

 • reálne, komplexné a skalárne intervaly, vektory a matice
 • programovací jazyk s lokálnymi premennými, predvolenými hodnotami parametrov, premenlivým počtom parametrov, odovzdávaním funkcií
 • dvoj- a troj-rozmerné grafy
 • výkresy značiek
 • výkresy hustoty a obrysov
 • animácie
 • numerické integrovanie a derivovanie
 • štatistické funkcie a testy
 • diferenciálne rovnice
 • intervalové metódy so zaručenými obsahmi
 • minimalizácie funkcií (Brent, Nelder-Mean)
 • simplexová metóda
 • interpolácia a aproximácia
 • hľadanie koreňov polynómov
 • rýchla Fourierova transformácia (FFT)
 • presný skalárny súčet pomocou dlhého akumulátora
 • export grafiky v PostScripte

Tento balík obsahuje hlavný program. Dokumentácia programu Euler sa nachádza v balíku euler-doc.

Screenshots of package euler
Gretl
GNU Regression, Econometric & Time-Series Library
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gretl
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.9.92-1amd64,armel,armhf,i386
sid2020b-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2020b-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2019a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2016d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.9.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.9.9-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package gretl:
fieldstatistics
interfacetext-mode, x11
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 25 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The GNU Regression, Econometric and Time-Series Library (gretl) is a software package for econometric analysis. The package comprises a shared library, a command-line client program, and a graphical client built using GTK+.

This package provides the GTK+ client and the command-line client.

Kile
integrované prostredie LaTeXu v KDE
Versions of package kile
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.9.93-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.1.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster2.9.92-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.1.0~svn1112278beta4-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie2.1.3-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.9.93-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kile:
interfaceshell, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withtext
works-with-formattex
x11application
Popcon: 340 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kile je používateľsky prívetivý editor zdrojového kódu LaTeXu a shell TeXu určený pre KDE.

Je to editor viacerých súborov, vytvorený na úpravu súborov .tex a .bib. Poskytuje menu, sprievodcov, automatické dopĺňanie kódu a tak pomáha pri vkladaní značiek a generovaní kódu. Štruktúrovaný pohľad na dokument pomáha pri navigácii v zdrojových súboroch.

TeXový shell integruje rôzne nástroje potrebné na spracovanie TeXu. Pomáha pri kompilácii LaTeXu, pri prezeraní dokumentov DVI a PostScript, pri generovaní bibliografických informácií a vykonávaní iných bežných úloh.

Kile podporuje veľké projekty, skladajúce sa viacerých menších súborov.

Mathomatic
portable Computer Algebra System (CAS)
Maintainer: tony mancill
Versions of package mathomatic
ReleaseVersionArchitectures
stretch15.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze15.1.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy15.8.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie15.8.2-2amd64,armel,armhf,i386
sid16.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye16.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster16.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mathomatic:
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
usecalculating, learning
Popcon: 43 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mathomatic implements most of the rules of algebra for the mathematical operators +, -, *, /, % (modulus), and power (including roots).

Mathomatic can symbolically:

 • combine and solve equations,
 • completely simplify and compare expressions and equations,
 • do simple calculus transformations and series,
 • do standard, complex number, modular, and polynomial arithmetic,
 • generate optimized C, Java, and Python language code from simplified equations,
 • plot expressions with gnuplot in two or three dimensions,
 • do quick calculations, colorize expressions, etc.
Other screenshots of package mathomatic
VersionURL
14.5.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/002/311/large.png
Screenshots of package mathomatic
Octave
GNU Octave language for numerical computations
Versions of package octave
ReleaseVersionArchitectures
sid5.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.6.2-5+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster4.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.8.2-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package octave:
fieldmathematics
roleprogram
suitegnu
Popcon: 695 users (566 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Octave is a (mostly MATLAB® compatible) high-level language, primarily intended for numerical computations. It provides a convenient command-line interface for solving linear and nonlinear problems numerically.

Octave can be dynamically extended with user-supplied C++ files.

The package is enhanced by the following packages: liboctave-dev octave-doc texmacs
Please cite: John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg and Rik Wehbring: GNU Octave version 4.2.0 manual: a high-level interactive language for numerical computations. (2016)
Registry entries: SciCrunch 
Pari-gp
systém počítačovej algebry PARI/GP - spustiteľné súbory
Maintainer: Bill Allombert
Versions of package pari-gp
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.3.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.11.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.11.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.7.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.5.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package pari-gp:
fieldmathematics
roledocumentation
uitoolkitncurses
Popcon: 78 users (147 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

PARI/GP je široko používaný systém počítačovej algebry navrhnutý na rýchle výpočty v oblasti teórie čísel (faktorizácie, algebraická teória čísel, eliptické krivky, ...), ale obsahuje aj množstvo iných užitočných funkcií na výpočty s matematickými entitami ako sú matice, polynómy, mocninové rady, algebraické čísla atď. a mnohé transcendentálne funkcie. PARi je tiež dostupný ako knižnica jazyka C umožňujúca rýchlejšie výpočty.

Pôvodne ho vyvinul Henri Cohen a jeho spolupracovníci (University Bordeaux I, France). PARI je dnes licencovaný pod GPL a spravuje ho Karim Belabas za pomoci mnohých dobrovoľníkov.

Tento balík obsahuje kalkulátor GP.

The package is enhanced by the following packages: texmacs
Qliss3d
nástroj na demonštráciu Lissajousovych obrazcov
Maintainer: Peter Pentchev
Versions of package qliss3d
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.3.2.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.4-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package qliss3d:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uselearning
x11application
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Qliss3d je nástroj na tvorbu rozličných Lissajousovych obrazcov. Obrazce je možné otáčať, približovať a odďaľovať. Tiež je možné meniť frekvenciu a prehrávať sínusové zvuky v rovnakej frekvencie.

V matematike predstavuje Lissajousova krivka (Lissajousov obrazec alebo Bowditchova krivka) graf systému parametrických rovníc popisujúcich harmonický pohyb. Túto rodinu kriviek skúmal Nathaniel Bowditch v roku 1815 a neskôr podrobnejšie Jules Antoine Lissajous. Lissajousove krivky je možné sledovať aj mechanicky pomocou harmonografu.

Other screenshots of package qliss3d
VersionURL
1.4-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/011/992/large.png
Screenshots of package qliss3d
R-cran-rcmdr
GNU R - platformovo nezávislé grafické používateľské rozhranie základov štatistiky
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-rcmdr
ReleaseVersionArchitectures
buster2.5-1-1all
wheezy1.8-4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.6-0-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie2.1-3-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.6-2-2all
bullseye2.6-2-2all
stretch2.3-2-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-rcmdr:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
suitegnu
uitoolkittk
Popcon: 201 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje jednoduché grafické používateľské rozhranie založené na rozhraní GNU k Tcl/Tk, ktoré je vhodné na výuku základov štatistiky.

Rkward
KDE frontend to the R statistics language
Versions of package rkward
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.5.3-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.6.2~rc1-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.5.7-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.7.1b-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.0b-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.1b-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rkward:
develeditor, lang:r
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 47 users (60 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RKWard aims to become an easy to use, transparent frontend to R, a powerful system for statistical computation and graphics. Besides a convenient GUI for the most important statistical functions, future versions will also provide seamless integration with an office-suite.

Scilab
balík vedeckého softvéru na numerické výpočty
Versions of package scilab
ReleaseVersionArchitectures
sid6.1.0+dfsg1-4all
squeeze5.2.2-9all
jessie5.5.1-7all
stretch5.5.2-4all
buster6.0.1-10+deb10u1all
bullseye6.1.0+dfsg1-4all
wheezy5.3.3-10all
Debtags of package scilab:
fieldelectronics, mathematics, physics, statistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
useanalysing, learning
works-withimage
x11application
Popcon: 127 users (115 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Scilab je balík maticového vedeckého softvéru. Scilab obsahuje stovky zabudovaných matematických funkcií, bohaté údajové štruktúry (vrátane polynómov, racionálnych funkcií, lineárnych systémov, zoznamov atď.) a dodáva sa s množstvom konkrétnych sád nástrojov na riadenie, spracovanie signálov atď.

Tento balík poskytuje Xcos, grafický editor na návrh hybridných modelov dynamických systémov.Modely možno navrhovať, načítať, ukladať, kompilovať a simulovať. Xcos je stabilné a výkonné riešenie priemyselných a akademických potrieb, poskytujúce funkcie na modelovanie mechanických systémov (automobilový a letecký priemysel, ...), hydraulických okruhov (priehrady, modelovanie rúr, ...), riadiacich systémov atď. Tiež obsahuje možnosti Modelica.

Minimálnu verziu Scilabu môžete nainštalovať z balíka „scilab-cli“.

Other screenshots of package scilab
VersionURL
5.2.2-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/004/950/large.png
Screenshots of package scilab
Wxmaxima
GUI pre počítačový algebraický systém Maxima
Maintainer: Gunter Königsmann
Versions of package wxmaxima
ReleaseVersionArchitectures
jessie13.04.2-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid19.07.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster19.01.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye19.07.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy12.04.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch16.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.06.6
Debtags of package wxmaxima:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
x11application
Popcon: 157 users (38 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

wxMaxima je grafické používateľské rozhranie pre počítačový algebraický systém Maxima. Zjednodušuje použitie systému Maxima tým, že sprístupňuje väčšinu jeho príkazov pomocou systému menu a poskytovaním vstupných dialógov pre príkazy, ktoré vyžadujú viac ako jeden argument. Implementuje aj svoj vlastný zobrazovací stroj, ktorý priamo vypisuje matematické symboly, namiesto ich znázorňovania prostredníctvom znakov ASCII.

wxMaxima poskytuje aj vložené 2D a 3D kresby, jednoduché animácie, miešanie textu a matematických výpočtov na vytvorenie dokumentov, export vstupu a výstupu do TeX a prehliadač manuálu Maxima, vrátane zoznamu príkazov a fulltextové vyhľadávanie.

Xaos
interaktívny prehliadač fraktálov v reálnom čase
Maintainer: Debian Games Team
Versions of package xaos
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.5+ds1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.5+ds1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5+ds1-2amd64,armel,armhf,i386
upstream4.1
Debtags of package xaos:
fieldmathematics
gametoys
interfacesvga, text-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 57 users (26 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

XaoS vám umožňuje približovať a posúvať pohľad na fraktál v reálnom čase. Dokáže zobrazovať animované fraktály v grafickom alebo dokonca textovom režime.

Zobrazuje Mandelbrotovu množinu alebo mnohé iné fraktály a umožňuje ich hladké približovanie. Sú dostupné rozličné režimy sfarbenia bodov dnu aj vonku vybranej množiny. Naviac je možné prepínať medzi fraktálmi Mandelbrot a Julia.

Medzi iné vlastnosti patrí režim autopilot, zmena palety, ukladanie obrázka, inverzia fraktálu, filtre a vstavaný úvod do fraktálov.

Yacas
Computer Algebra System
Maintainer: Muammar El Khatib
Versions of package yacas
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.3-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.2-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.3.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream1_3_6
Debtags of package yacas:
devellibrary
fieldmathematics
interfacex11
uselearning
x11application
Popcon: 7 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Yacas is a small and highly flexible computer algebra language.

The syntax is very close to Mathematica. The distribution contains a small library of mathematical functions, but its real strength is in the language in which you can easily write your own symbolic manipulation algorithms. It supports arbitrary precision arithmetic.

The package is enhanced by the following packages: texmacs
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 197705