Debian Edu Project
Summary
Standalone
Pakiety niezależnych stacji roboczych Debian Edu

Metapakiet zależny od pakietów wymaganych na wszystkich instalacjach małych, samodzielnych stacji roboczych w Debianie Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Standalone packages

Official Debian packages with high relevance

cups
Common UNIX Printing System(tm) - obsługa PPD/sterownika, interfejs WWW
Versions of package cups
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid2.4.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.4.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates2.4.2-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.2-3+deb12u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.10-6+deb10u9amd64,arm64,armhf,i386
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package cups:
hardwareprinter
interfaceweb
networkserver
roleprogram
useprinting
Popcon: 23588 users (23024 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System (CUPS(tm)) jest systemem drukowania i ogólnym zamiennikiem dla lpd i jemu podobnych. Obsługuje Internetowy Protokół Drukowania (ang. Internet Printing Protocol (IPP)) i posiada swój własny model sterownika filtru do obsługi różnych typów dokumentów.

Pakiet dostarcza te części CUPS, które są potrzebne do używania sterowników drukarek.

The package is enhanced by the following packages: cups-browsed ippusbxd
cups-bsd
Common UNIX Printing System(tm) - polecenia BSD
Versions of package cups-bsd
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-proposed-updates2.4.2-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.10-6+deb10u9amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.2-3+deb12u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.4.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.4.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package cups-bsd:
hardwareprinter
interfacecommandline
networkserver
roleprogram
suitebsd
useprinting
works-with-formatpdf
Popcon: 7686 users (7541 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System (CUPS(tm)) jest systemem druku i ogólnym zamiennikiem dla lpr, lpd i im podobnych. Obsługuje Internetowy Protokół Drukowania (ang. Internet Printing Protocol - IPP) i posiada swój własny model sterownika filtru dla obsługi różnych typów dokumentów.

Ten pakiet dostarcza polecenia BSD do interakcji z CUPS-em. Jest on dostarczany oddzielnie, aby pozwolić CUPS-owi współistnieć z innymi systemami druku (w niewielkim stopniu).

cups-pdf
Backend PDF Writer do CUPS (pakiet przejściowy)
Versions of package cups-pdf
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.6.1-15amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cups-pdf:
roleapp-data
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpdf
Popcon: 11 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet atrapa dostarczany w celu obsługi przejścia z pakietu cups-pdf do printer-driver-cups-pdf i należy go usunąć po wykonaniu tego zadania.

education-common
Podstawowe pakiety edukacyjne Debiana
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach Debiana Edu Blend.

education-desktop-other
Popularne aplikacje komputerowe do Debian Edu
Versions of package education-desktop-other
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, m.in. biurowych, przydatnych dla nauczycieli i uczniów.

foomatic-db-compressed-ppds
Obsługa drukarek z OpenPrinting - skompresowane pliki PPD uzyskane z bazy danych
Versions of package foomatic-db-compressed-ppds
ReleaseVersionArchitectures
buster20181217-2all
bullseye20200820-1all
bookworm20230202-1all
sid20230202-1all
stretch20161201-1all
trixie20230202-1all
jessie20150411-1all
upstream20231204
Debtags of package foomatic-db-compressed-ppds:
hardwareprinter
roleapp-data
Popcon: 2737 users (813 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Foomatic to system druku stworzony w celu ułatwienia konfiguracji popularnych drukarek do użycia z Debianem (oraz innymi systemami operacyjnymi). Udostępnia "połączenie" pomiędzy kolejką drukowania (np. CUPS lub lpr) a drukarką, poprzez informowanie komputera w jaki sposób przetwarzać pliki wysyłane do drukarki.

Pakiet zawiera wszystkie pliki PPD, które mogą być generowane z bazy danych Foomatic jako jedno małe skompresowane archiwum. Dzięki temu zmniejsza się znacznie zużycie miejsca na dysku w porównaniu do bazy danych Foomatic XML, a ponadto tworzy listę wszystkich dostępnych plików PPD i wydobywa potrzebne pliki PPD znacznie szybciej niż używając bazy danych Foomatic XML.

hp-ppd
HP Postscript Printer Definition (PPD) files
Maintainer: A Mennucc1 (Paul Gevers)
Versions of package hp-ppd
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9-0.2all
stretch0.9-0.3all
buster0.9-0.3all
bullseye0.9+nmu1all
bookworm0.9+nmu1all
trixie0.9+nmu1all
sid0.9+nmu1all
Debtags of package hp-ppd:
hardwareprinter
roleapp-data
useprinting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Because PostScript is just a page description language, there is a need to provide a mechanism for a print spooler to customize the PostScript Job to the actual printer device.

A PPD (PostScript Printer Definitions) specify the device specific PostScript commands needed to utilize printer features (such as printing quality, paper tray, duplex printing).

This package contains some PPDs for HP printers that are not in package linuxprinting.org-ppds

hpijs-ppds
Linuksowe Drukowanie i Obrazowanie HP - pliki HPIJS PPD
Versions of package hpijs-ppds
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.16.11+repack0-3all
bullseye3.21.2+dfsg1-2all
bookworm3.22.10+dfsg0-2all
jessie3.14.6-1+deb8u1all
buster3.18.12+dfsg0-2all
trixie3.22.10+dfsg0-3all
sid3.22.10+dfsg0-3all
stretch-backports3.18.12+dfsg0-2~bpo9+1all
experimental3.22.10+dfsg0-3.1~exp1all
buster-backports3.20.9+dfsg0-4~bpo10+1all
upstream3.23.12
Debtags of package hpijs-ppds:
hardwareprinter
roledata
usedriver
Popcon: 252 users (70 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ten pakiet zawiera pliki PPD (definicje drukarek) dla drukarek obsługiwanych przez sterownik Systemu Linuksowego Drukowania i Obrazowania HP.

Te PPD powinny działać dobrze ze zgodnymi im wersjami HPLIP i HPIJS, ale mogą nie być to najbardziej aktualne PPD dostępne dla danej drukarki. Zobacz http://www.openprinting.org/ aby znaleźć najnowsze wersje PPD (na które nie ma gwarancji, że będą działały dobrze).

hplip-gui
HP Linux Printing and Imaging - narzędzia z interfejsem graficznym GUI (opartym na Qt)
Versions of package hplip-gui
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.22.10+dfsg0-2all
jessie3.14.6-1+deb8u1all
stretch3.16.11+repack0-3all
stretch-backports3.18.12+dfsg0-2~bpo9+1all
buster3.18.12+dfsg0-2all
buster-backports3.20.9+dfsg0-4~bpo10+1all
bullseye3.21.2+dfsg1-2all
trixie3.22.10+dfsg0-3all
sid3.22.10+dfsg0-3all
experimental3.22.10+dfsg0-3.1~exp1all
upstream3.23.12
Debtags of package hplip-gui:
hardwareprinter
roleprogram
scopeutility
Popcon: 2011 users (74 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

HP Linux Printing and Imaging System (HPLIP) wprowadza pełną obsługę dla drukowania na większości nie-wielofunkcyjnych urządzeniach HP SFP (single function peripheral), drukujących tuszem bądź laserem, skanujących, wysyłających faksy oraz na wielofunkcyjnych drukarkach HP MFP (multi- function peripheral) z adapterami kart pamięci do zdjęć.

Pakiet zawiera narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) do HPLIP takie, jak: HP Toolbox, HP Fax itp.

Należy zauważyć, że wszystkie narzędzia z interfejsem graficznym oparte są na środowisku Qt. Obecnie nie ma jeszcze równorzędnych narzędzi opartych na środowisku GTK+.

isenkram
Suggest packages to install when inserting new hardware (GUI popup)
Maintainer: Petter Reinholdtsen
Versions of package isenkram
ReleaseVersionArchitectures
sid0.53all
trixie0.53all
bookworm0.51all
bullseye0.48all
buster0.41all
stretch0.33all
jessie0.18+deb8u1all
Popcon: 313 users (53 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Try to figure out which packages to suggest for use with a freshly inserted hardware device.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 232991