Debian Edu Project
Summary
Standalone
Debian Edu standalone workstation packages

A metapackage containing dependencies for packages required on all small standalone workstation installations in the Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Standalone packages

Official Debian packages with high relevance

cups
Common UNIX Printing System(tm) - podpora PPD/ovládačov, webové rozhranie
Versions of package cups
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid2.4.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.4.7-1.2riscv64
trixie2.4.7-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.4.2-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.10-6+deb10u9amd64,arm64,armhf,i386
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
upstream2.4.9
Debtags of package cups:
hardwareprinter
interfaceweb
networkserver
roleprogram
useprinting
Popcon: 23302 users (19406 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System alebo CUPS(tm) je tlačový systém a všeobecná náhrada lpd a podobných. Podporuje Internet Printing Protocol (IPP) a má vlastný filtrovací model ovládačov na spracovanie rozličných typov dokumentov.

Tento balík poskytuje tie časti systému CUPS, ktoré sú potrebné na využívanie ovládačov tlačiarní.

The package is enhanced by the following packages: cups-browsed ippusbxd
cups-bsd
Common UNIX Printing System(tm) - príkazy BSD
Versions of package cups-bsd
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.4.7-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster-security2.2.10-6+deb10u9amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.2-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.7-1.2riscv64
sid2.4.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream2.4.9
Debtags of package cups-bsd:
hardwareprinter
interfacecommandline
networkserver
roleprogram
suitebsd
useprinting
works-with-formatpdf
Popcon: 7793 users (5745 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System alebo CUPS(tm) je tlačový systém a všeobecná náhrada lpd a podobných. Podporuje Internet Printing Protocol (IPP) a má vlastný filtrovací model ovládačov na spracovanie rozličných typov dokumentov.

Tento balík poskytuje príkazy BSD na prácu s CUPS. Poskytuje sa samostatne, aby CUPS mohol existovať popri ďalších tlačových systémoch (do istej malej miery).

cups-pdf
backend na tvorbu PDF pre CUPS - fiktívny prechodový balík
Versions of package cups-pdf
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.6.1-15amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cups-pdf:
roleapp-data
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpdf
Popcon: 11 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tento fiktívny balík slúži na podporu prechodu z balíka cups-pdf na balík printer-driver-cups-pdf a následne by ste ho mali odstrániť.

education-common
Debian Edu common basic packages
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on all installations in the Debian Edu Blend.

education-desktop-other
Debian Edu common desktop applications
Versions of package education-desktop-other
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various office and desktop applications that are useful for teachers and their students.

foomatic-db-compressed-ppds
podpora tlačiarní OpenPrinting - komprimované PPD z databázy
Versions of package foomatic-db-compressed-ppds
ReleaseVersionArchitectures
buster20181217-2all
bookworm20230202-1all
sid20230202-1all
trixie20230202-1all
jessie20150411-1all
stretch20161201-1all
bullseye20200820-1all
upstream20240609
Debtags of package foomatic-db-compressed-ppds:
hardwareprinter
roleapp-data
Popcon: 1522 users (521 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Foomatic je tlačový systém navrhnutý na zjednodušenie nastavovania bežných tlačiarní v Debiane (a iných operačných systémoch). Poskytuje medzivrstvu medzi tlačovým frontom (ako CUPS alebo lpr) a samotnou tlačiarňou. Hovorí vášmu počítaču ako spracovať súbory odoslané tlačiarni.

Tento balík obsahuje všetky súbory PPD, ktoré sa dajú vytvoriť z databázy Foomatic vo forme jedného malého komprimovaného archívu. V porovnaní s XML databázou Foomatic to veľmi znižuje požiadavky na miesto na disku a urýchľuje vypisovanie dostupných PPD a rozbaľovanie požadovaného PPD.

hp-ppd
HP Postscript Printer Definition (PPD) files
Versions of package hp-ppd
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9-0.2all
stretch0.9-0.3all
buster0.9-0.3all
bullseye0.9+nmu1all
bookworm0.9+nmu1all
trixie0.9+nmu2all
sid0.9+nmu2all
Debtags of package hp-ppd:
hardwareprinter
roleapp-data
useprinting
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Because PostScript is just a page description language, there is a need to provide a mechanism for a print spooler to customize the PostScript Job to the actual printer device.

A PPD (PostScript Printer Definitions) specify the device specific PostScript commands needed to utilize printer features (such as printing quality, paper tray, duplex printing).

hpijs-ppds
HP Linux Printing and Imaging - PPD súbory HPIJS
Versions of package hpijs-ppds
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports3.18.12+dfsg0-2~bpo9+1all
bullseye3.21.2+dfsg1-2all
jessie3.14.6-1+deb8u1all
buster3.18.12+dfsg0-2all
bookworm3.22.10+dfsg0-2all
stretch3.16.11+repack0-3all
trixie3.22.10+dfsg0-5all
sid3.22.10+dfsg0-5all
buster-backports3.20.9+dfsg0-4~bpo10+1all
upstream3.23.12
Debtags of package hpijs-ppds:
hardwareprinter
roledata
usedriver
Popcon: 177 users (88 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje súbory PPD (printer definition) pre tlačiarne podporované prostredníctvom ovládača HPIJS HP Linux Printing and Imaging System.

Tieto PPD by mali dobre fungovať so zodpovedajúcimi verziami HPLIP a HPIJS, ale nemusia to byť najaktuálnejšie PPD dostupné pre danú tlačiareň. Najnovšie verzie PPD nájdete na http://www.openprinting.org/ (nie je však zaručené, že dobre fungujú).

hplip-gui
HP Linux Printing and Imaging - nástroje s grafickým rozhraním (založené na Qt)
Versions of package hplip-gui
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.14.6-1+deb8u1all
stretch3.16.11+repack0-3all
stretch-backports3.18.12+dfsg0-2~bpo9+1all
buster3.18.12+dfsg0-2all
buster-backports3.20.9+dfsg0-4~bpo10+1all
bullseye3.21.2+dfsg1-2all
bookworm3.22.10+dfsg0-2all
trixie3.22.10+dfsg0-5all
sid3.22.10+dfsg0-5all
upstream3.23.12
Debtags of package hplip-gui:
hardwareprinter
roleprogram
scopeutility
Popcon: 1950 users (81 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

HPLIP, tlačový a zobrazovací systém HP pre Linux, poskytuje úplnú podporu tlačenia na väčšine InkJet-ov HP SFP (jednofunkčné zariadenie) a mnohých LaserJet-och, skenovania, posielania faxov a prístup k fotografickej karte na väčšine HP MFP (multifunkčné zariadenie).

Tento balík obsahuje nástroje s grafickým používateľským rozhraním k HPLIP: HP Toolbox, HP Fax, ...

Všimnite si, že všetky grafické nástroje sú založené na grafickom prostredí Qt. Momentálne nie sú k dispozícii ekvivalentné nástroje založené na GTK+.

isenkram
Suggest packages to install when inserting new hardware (GUI popup)
Maintainer: Petter Reinholdtsen
Versions of package isenkram
ReleaseVersionArchitectures
sid0.58all
trixie0.58all
bookworm0.51all
bullseye0.48all
buster0.41all
stretch0.33all
jessie0.18+deb8u1all
Popcon: 315 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Try to figure out which packages to suggest for use with a freshly inserted hardware device.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237599