Debian Games Project
Summary
Education
vzdelávacie hry Debianu

Tento metabalík nainštaluje vzdelávacie hry pre mladšie a staršie deti.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Games to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Games mailing list

Links to other tasks

Debian Games Education packages

Official Debian packages with high relevance

Animals
Hádaj zviera - tradičná hra UI využívajúca binárny rozhodovací strom
Versions of package animals
ReleaseVersionArchitectures
jessie201207131226-1amd64,armel,armhf,i386
sid201207131226-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm201207131226-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye201207131226-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster201207131226-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch201207131226-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package animals:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 13 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Máte si vymyslieť zviera a táto hra sa ho pokúsi uhádnuť. Keď neuhádne, naučíte ju zviera rozpoznať.

Aby bola táto hra flexibilnejšia a mala vzdelávací aspekt, neobsahuje na začiatku databázu zvierat. To tiež umožňuje použiť ju aj pre iné veci ako zvieratá, napríklad hádanie nástrojov alebo miest.

Atomix
logická hra s cieľom zostaviť molekulu z izolovaných atómov
Versions of package atomix
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.34.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.34.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.14.0-5amd64,armel,armhf,i386
buster3.31.90-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.34.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.22.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package atomix:
fieldchemistry
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 25 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Atomix je vzdelávacia hra navrhnutá pre GNOME, v ktorej máte zostavovať od jednoduchých anorganických po extrémne komplexné organické molekuly z izolovaných atómov.

Jednoduchosť prvých úrovní môže byť zavádzajúca, pretože so zvyšujúcou sa úrovňou sa zvyšuje komplexnosť, takže na každej úrovni môžete stráviť niekoľko minút (alebo aj oveľa viac).

Basic256
vzdelávacie programovacie prostredie BASIC pre deti
Versions of package basic256
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.0.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.0.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.0.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package basic256:
interfacex11
roleprogram
uselearning
Popcon: 14 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BASIC-256 je jednoducho použiteľná verzia BASICu navrhnutá, aby učila malé deti základy počítačového programovania. Používa tradičné riadiace štruktúry ako gosub, for/next a goto, čo umožňuje deťom jednoducho vidieť ako funguje riadenie toku programu. Má zabudovaný grafický režim, ktorý im umožňuje rýchlo začať kresliť obrázky na obrazovku a sadu podrobných, prehľadných návodov, ktoré predstavujú programovanie počítačov na zábavných cvičeniach.

Childsplay
sada vzdelávacích hier pre malé deti
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package childsplay
ReleaseVersionArchitectures
buster3.3-2all
stretch2.6.5+dfsg-1all
jessie2.6.5-1all
sid3.3-2all
Debtags of package childsplay:
fieldarts, mathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
uselearning
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Childsplay poskytuje aktivity na cvičenie pamäti, ktoré sú zábavné a zároveň učia zvuky, obrázky, písmená a čísla; aktivity, ktoré učia dieťa používať myš a klávesnicu a čisto herné aktivity ako logické hry, pong, pacman a biliard.

Gamine
Interactive game for young children
Versions of package gamine
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gamine:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
works-withaudio
x11application
Popcon: 9 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gamine is a game designed for 2 years old children who are not able to use a keyboard.

The child uses the mouse to draw coloured dots and lines on the screen.

Screenshots of package gamine
Gcompris
transitional package for gcompris-qt
Versions of package gcompris
ReleaseVersionArchitectures
buster0.95-1all
buster-backports1.0-1~bpo10+1all
bullseye1.0-1all
jessie14.12-1amd64,armel,armhf,i386
stretch15.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gcompris:
fieldarts, electronics, linguistics, mathematics, physics
gamepuzzle, typing
interfacex11
roleprogram
suitegnome, gnu
uitoolkitgtk, sdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 14 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GCompris is a high quality educational software suite, including a large number of activities for children aged 2 to 10. Some of the activities are game orientated, but nonetheless still educational.

This is a transitional package that depends on the new series of GCompris releases (rewritten using Qt). It can be safely removed once gcompris-qt is installed.

Granule
program na učenie nových slov pomocou kartičiek
Versions of package granule
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.0-7-2amd64,armel,armhf,i386
buster1.4.0-7-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.0-7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.0-7-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.0-7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package granule:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 2 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Granule je program implementujúci metodiku Leither na učenie nových slov pomocou kartičiek. Dokáže trénovať krátkodobú a dlhodobú pamäť a plánovať.

Screenshots of package granule
Pysiogame
educational activity pack for kids
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package pysiogame
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.20.01-1all
jessie1.30.811-1all
bullseye4.20.01-1all
buster3.60.814-2all
stretch3.60.814-1all
sid4.20.01-1all
Popcon: 22 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

pySioGame is a set of educational activities and games for children aged between 3 and 10. The activities are grid based and can be played all in a single window. pySioGame includes maths, reading, writing, painting, and memory activities.

Other screenshots of package pysiogame
VersionURL
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10239/simage/large-87efc4860a91adb5f1fab59c76babf6b.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10241/simage/large-861bf33cc9d9e397449231853a8d212a.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10238/simage/large-911f5487888cc7b61db7c1d959ea5e38.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10245/simage/large-149b00ed8ed72af570b5e82ac7bcdaeb.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10240/simage/large-4c11f2e4334fcf65087fb1383791e2e9.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10244/simage/large-af452fb7a0860bc248e8572f8b3178c7.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10246/simage/large-8bbe1851dc7008f9543c924a90b2b90e.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10243/simage/large-970e5715ffe40a87d341f85d4f975767.png
Screenshots of package pysiogame
Tuxmath
matematická hra pre deti s Tuxom
Maintainer: Holger Levsen
Versions of package tuxmath
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.0.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.0.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tuxmath:
fieldmathematics
gamearcade
interfacex11
juniorarcade
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
Popcon: 39 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

„TuxMath“ je vzdelávacia arkádová hra s Tuxom, maskotom Linuxu v hlavnej úlohe. Na základe klasickej arkádovej hry „Missile Command“ musí Tux brániť svoje mestá. V tomto prípade to však robí riešením matematických príkladov.

Tuxtype
vzdelávacia hra písanie na stroji s Tuxom
Maintainer: Holger Levsen
Versions of package tuxtype
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.8.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.8.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tuxtype:
gamearcade, typing
juniorarcade
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
Popcon: 45 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TuxTyping je vzdelávacia hra s výukou písania na stroji s linuxovým tučniakom Tux. Hráč sa snaží viesť Tuxa tak, aby zjedol ryby, ktoré padajú z hornej časti obrazovky. Každá ryba má na sebe nejaké písmeno. Akonáhle hráč toto písmeno stlačí, Tux sa premiestni tak, aby túto rybu zjedol. Cieľom hry je naučiť deti písať na klávesnici, ale obsahuje aj náročné úrovne, ktoré zvládnu len tí najpokročilejší pisári.

Screenshots of package tuxtype
Xball
Simulate bouncing balls in a window
Versions of package xball
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.0.1-1.2amd64,armel,armhf,i386
buster3.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0.1-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xball:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitmotif
usegameplaying
x11application
Popcon: 10 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

A simple educational game that simulates bouncing balls in a window. Gravity, elasticity, and ability to collide can all be adjusted.

Young children enjoy watching the balls bounce around the screen and are fascinated by the program. This is an ideal program for teaching rudimentary mouse skills to very young children.

Screenshots of package xball
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 201414