Debian Games Project
Summary
platform
plošinové hry Debianu

Tento metabalík nainštaluje plošinové hry.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Games to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Games mailing list

Links to other tasks

Debian Games platform packages

Official Debian packages with high relevance

abe
plošinová hra „Abe's Amazing Adventure“
Versions of package abe
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.1+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.1+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1+dfsg-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package abe:
gamearcade
roleprogram
uitoolkitsdl
useentertaining, gameplaying
Popcon: 15 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Plošinovka, v ktorej sa skáče medzi plošinami, zbierajú sa kľúče a objavujú staroveké pyramídy v štýle podobných hier pre Commodore+4. Hra má ukázať mladým ľuďom aké skvelé hry zmeškali.

Screenshots of package abe
amphetamine
skákačka s jedinečnými vizuálnymi efektmi
Versions of package amphetamine
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.8.10-19amd64,armel,armhf,i386
sid0.8.10-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.8.10-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.8.10-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.10-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.10-21amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.8.10-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package amphetamine:
gameplatform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 7 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Amphetamine je vzrušujúca skákačka obsahujúca niektoré jedinečné vizuálne efekty ako farebné blesky, dym a koróny. Musíte bojovať s jedenástimi zlými príšerami pomocou vašich magických schopností.

asylum
surrealistická plošinová strieľačka
Versions of package asylum
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.2-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package asylum:
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
Popcon: 8 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mladý Sigmund má niekoľko problémov. Aby ste mu pomohli vyriešiť jeho duševnú nestabilitu, musíte sa vydať do surrealistického sveta jeho mysli a postrieľať chybne fungujúce mozgové bunky. Preveďte Sigmunda oblasťami Ego, Psyché a Id - každá vo veľkosti 300-násobku obrazovky - nájdite osem zlotrilých neurónov, vstúpte do nich jeden po druhom, nájdite a spustite ich autodeštrukčný mechanizmus.

Toto je port hry Digital Psychosis z roku 1994 pre Acorn Archimedes.

Screenshots of package asylum
ballz
B.A.L.L.Z. - platform/puzzle game where you control a rolling ball
Versions of package ballz
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.4-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package ballz:
gameplatform, puzzle
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 8 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The game is a platformer with some puzzle elements. You take control of a ball which is genetically modified by the British secret service. Your mission is to rescue captured British soldiers from a prison in Iran.

The game was written in 72 hours for the TINS competition, a competition similar to Speedhack. The name TINS is an recursive acronym for 'TINS is not Speedhack'.

Screenshots of package ballz
between
game about consciousness and isolation
Versions of package between
ReleaseVersionArchitectures
sid6+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye6+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6+dfsg1-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch6+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6+dfsg1-3amd64,armel,armhf,i386
trixie6+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm6+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package between:
gameplatform, puzzle
interfacex11
roleprogram
systemlaptop
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 8 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Between is a pixelated art game for two players by Jason Rohrer.

You know exactly what you need to do -- you can see it shimmering right there in front of you. You can see it while dreaming, too, and the difference has become subtle. Dreams wake into dreams, and people blend in and out: real characters and dream characters, all woven into the same script. Finally, they fade completely, and you're alone in the expanse with the construction. With time, you feel something growing, a pinhole that eventually yawns into a deep ravine of longing. The construction languishes, though the expanse seems indifferent.

One night, in a dream, they appear: things that you clearly could not have conjured on your own. Not snowflakes. Not the self-similar forms of leaves. Not distant planets' erosion networks as viewed through telescopes. Not those things that are beautifully external but lack the signatures of consciousness. These things that appear are ugly and non-procedural: indecipherable transmissions bubbling up through static, faded messages floating in bottles, and charcoal handprints on cave walls. Evidence has reached you through time of unknown duration and distance of unknown magnitude, but stale evidence is still evidence.

Somewhere, across whatever barriers stand between, is an "other".

Screenshots of package between
blobandconquer
3D plošinová strieľačka
Versions of package blobandconquer
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.11-dfsg+20-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.11-dfsg+20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.11-dfsg+20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.11-dfsg+20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.11-dfsg+20-1.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.11-dfsg+20-1.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.11-dfsg+20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package blobandconquer:
gameplatform
hardwareopengl
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 2 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Blob Wars episode II: Blob and Conquer je nasledovníkom Blob Wars: Metal Blob Solid.

Po zjavnej porážke Galdov a znovuzískaní kryštálov ohňa, času, priestoru a reality boj Blobov iba začína. Bob zachránil mnohých Blobov a vybojoval mnohé bitky, ale teraz má pred sebou ešte väčšiu úlohu. Domovský svet Blobov je plný cudzích síl a Bob opäť preberá úlohu protiútoku. Ale aj bez Galdova sú títo cudzinci stále extrémne dobre organizovaní...

Screenshots of package blobandconquer
blobwars
platform shooting game
Versions of package blobwars
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.19-2amd64,armel,armhf,i386
trixie2.00-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.00-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.00-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.00-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.00-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.00-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package blobwars:
gameplatform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 14 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Blob Wars: Metal Blob Solid is a 2D platform game. It is the first in the Blob Wars series.

Since their world was invaded by an alien race, the Blobs have faced a lifetime of war. But now they have a chance to win the war once and for all.

In Blob Wars: Metal Blob Solid, you take on the role of a fearless Blob agent, Bob. Bob's mission is to infiltrate the various enemy bases around the Blobs' homeworld and rescue as many MIAs as possible. But standing in his way are many vicious aliens, other Blobs who have been assimilated and the evil alien leader, Galdov.

Screenshots of package blobwars
caveexpress
2D platformer with physics-based gameplay
Versions of package caveexpress
ReleaseVersionArchitectures
sid2.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.4+git20160609-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4+git20160609-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CaveExpress is a classic 2D platformer with physics-based gameplay and dozens of levels. Master your pedal-powered flying machine to pick up packages from your cave-dwelling clients and drop them off at the collection point.

But beware! Mighty mastodons, terrifying pterodactyls and others would rather see you extinct.

Other screenshots of package caveexpress
VersionURL
2.4+git20160609-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15456/simage/large-925c99e3f57f9227d2bfbfedbc2946d0.png
Screenshots of package caveexpress
davegnukem
Retro-style 2D scrolling platform shooter
Maintainer: Matteo Bini
Versions of package davegnukem
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.0.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Dave Gnukem is an open source retro-style 2D scrolling platform shooter, inspired by and similar to Duke Nukem 1. It currently runs on Windows, macOS, Linux and various other platforms. It is written in C++ using SDL library and it features an integrated level editor as well. This game is not really a clone or remake, it is probably most akin to a parody.

Screenshots of package davegnukem
ddnet
Teeworlds modification with a unique cooperative gameplay
Versions of package ddnet
ReleaseVersionArchitectures
sid16.4-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64
buster11.8-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye15.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm16.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
trixie16.4-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el
upstream18.1
Popcon: 4 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

DDraceNetwork (DDNet) is an actively maintained version of DDRace, a Teeworlds modification with a unique cooperative gameplay. Help each other play through custom maps with up to 64 players, compete against the best in international tournaments, design your own maps, or run your own server.

This package contains the client binary for DDNet.

Other screenshots of package ddnet
VersionURL
11.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17005/simage/large-c873a41211e1ac659373f95e24966651.png
15.8.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f0d1fb712100dde06a22e00ed899789b.png
11.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17006/simage/large-cdfb2a4a4b26948313d9393866009f7e.png
15.8.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-6ab979adce97c2561264eab6018662a5.png
11.6-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16624/simage/large-c54659997873e69ef4343fa8714b46a3.png
11.6-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16621/simage/large-4fa46f00e7f1cae0cb3317a0543b6ad9.png
11.6-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16623/simage/large-43a81e7f0a4e2cf73d7ab430b6c187c8.png
Screenshots of package ddnet
edgar
Legend of Edgar platform game
Versions of package edgar
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.37-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.37-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 5 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Legend of Edgar is a platform game where the hero must explore a vast world, find items, solve puzzles, defeat powerful enemies, complete mini-quests in order to save his father who has been kidnapped.

Includes support for joystick or joypad and configurable keyboard support.

gnujump
platform game where you have to jump up to survive
Versions of package gnujump
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.8-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0.8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.8-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.0.8-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.8-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.8-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.8-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gnujump:
gameplatform
hardwareinput:keyboard
interfacex11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 4 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

The goal in this game is to jump to the next floor so you don't fall down. As you go higher in the falling tower the floors will fall faster. Try to survive longer than anyone, or, in single player mode, try to get as high as you can.

At the moment, the game is called sdljump (and it will appear as such in the menu), but the package name has changed following an upstream rename. The new version of the game will be called gnujump as well.

The game is a clone of xjump, and provides all its features, plus some more:

  • Multiplayer mode (up to four players, not networked)
  • Smooth graphics possible (but xjump style as well)
  • Different themes are available
  • Can use OpenGL for rendering
  • Music and sound effects
  • Recording (and replaying) of games
holotz-castle
plošinová hra s vysokými dávkami záhad
Versions of package holotz-castle
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.14-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.14-9amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.3.14-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.14-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.14-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.3.14-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.3.14-6amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package holotz-castle:
gameplatform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 9 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Za hradbami zámku Holotz sa skrýva veľká záhada. Dokážete pomôcť Ybelle a Ludarovi zo zámku živým? Vyskúšajte si svoju zručnosť v tejto nesmierne vzrušujúcej plošinovke.

Screenshots of package holotz-castle
jumpnbump
pekná hra so zajačikmi pre viacerých hráčov
Versions of package jumpnbump
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.61-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.51+dfsg1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.51+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.60-4amd64,arm64,armhf,i386
sid1.61-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.61-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.61-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jumpnbump:
gamearcade, platform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 14 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ako zajačik musíš skákať na svojich protihráčov aby vybuchli. Je to skutočná hra pre viacerých hráčov, nemôžeš ju hrať sám. Dá sa hrať po sieti.

Tento program je unixový port starej hry od brainchilddesign pre DOS.

jumpnbump-levels
cute multiplayer platform game with bunnies (extra levels)
Versions of package jumpnbump-levels
ReleaseVersionArchitectures
sid20191111all
jessie20140925all
stretch20140925all
buster20140925all
bullseye20191111all
bookworm20191111all
trixie20191111all
Debtags of package jumpnbump-levels:
gamearcade, platform
roleapp-data
usegameplaying
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

You, as a bunny, have to jump on your opponents to make them explode. It's a true multiplayer game, you can't play this alone. It has network support.

This package contains fifteen extra levels.

mazeofgalious
The Maze of Galious
Versions of package mazeofgalious
ReleaseVersionArchitectures
buster0.62.dfsg2-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.62.dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.62.dfsg2-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.62.dfsg2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.62.dfsg2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.62.dfsg2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.62.dfsg2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mazeofgalious:
gameplatform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This is a very addictive game where you have to kill thousands of enemies, collect items in order to obtain new powers, and defeat some really great guys at the end of each level. You are free to go everywhere you want from the beginning of the game. You have to choose very carefully the order in which you visit all the rooms in the huge map if you want to keep your character alive. The map is structured in a main map (called the castle), and 10 submaps (called the worlds). Initially you are in the castle, and you have to find the keys that open the doors that go to each of the worlds. To complete the game, you have to defeat the boss at the end of each one of the 10 worlds. You are free to revisit each world as often as you want, in order to see if you have missed something. To defeat all 10 beasts, you control two characters: Popolon and Aphrodite, and each one has special abilities, i.e. Popolon has a greater ability to jump and Aphrodite is able to dive.

Screenshots of package mazeofgalious
nikwi
platform game where your goal is to collect candies
Versions of package nikwi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.0.20120213-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.20120213-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.0.20120213-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.0.20120213-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.0.20120213-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.20120213-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.20120213-4amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package nikwi:
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
Popcon: 3 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

You play the role of a 9 year old boy in his absolute dream: a world made of sweets! Guide Nikwi through his dream to eat everything in each of the 30 levels, while you avoid the monsters who try to turn Nikwi's dream into a nightmare.

Nikwi features hours of gameplay in 30 sweet-themed levels made of five candy themes, more than 10 different monsters and obstacles -each one with it's own unique behaviour- and new gameplay elements in every theme.

oneisenough
2D plošinová hra o epickom boji gulí
Versions of package oneisenough
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.40-6all
bookworm0.40-6all
trixie0.40-6all
sid0.40-6all
jessie0.40-3all
stretch0.40-3all
buster0.40-4all
Debtags of package oneisenough:
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 20 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

One Is Enough, 2D plošinová hra v ktorej komunistická guľa musí konvertovať kapitalistické gule na spriatelené komunistické gule. Banka vydáva ďalšie a ďalšie kapitalistické gule, čím pridáva nepriateľov.

Screenshots of package oneisenough
pachi
Platform game featuring Pachi el marciano
Maintainer: Martin A. Godisch
Versions of package pachi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-9amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-7amd64,armel,armhf,i386
sid1.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pachi:
gameplatform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 3 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pachi came from Mars and crashlanded in our planet because of an accident with his U.F.O.

Pachi el marciano is a cool 2D platform game inspired by games from the 80s like Manic Miner, Jet set Willy, and others.

Screenshots of package pachi
pekka-kana-2
2D Oldschool platform game where you control a rooster
Versions of package pekka-kana-2
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Your mission in Pekka Kana 2 is to save Pekka's chicken friends from an evil crow.

The simple goal in each level is to find the exit sign, which is usually not that simple as it sounds because of enemies, traps, and quirky puzzles.

Screenshots of package pekka-kana-2
plee-the-bear
2D platform game
Versions of package plee-the-bear
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.0-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.0-3.1amd64,armel,armhf,i386
sid0.6.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.6.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.6.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.0-4amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package plee-the-bear:
gamearcade, demos
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 3 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Plee the Bear will be a 2D platform game like those found on consoles in the beginning of the 90's. The basis of the scenario fit in few lines:

4 PM or so, Plee wakes up, tired. He has dreamed again about that awesome period when he went across the entire world together with his belle. He puts his leg in the honey pot... empty! Moreover every single honey pot in the house is empty. "One more trick of that kid", he thinks. "I'm going to give him such a wallop of which he sure will remember".

Following honey drops on the ground, Plee reaches the edge of the forest. Beginning of the game.

The current version is a demo.

seahorse-adventures
help Barbie the seahorse float on bubbles to the moon
Versions of package seahorse-adventures
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1+dfsg-6all
sid1.4-1all
buster1.1+dfsg-3all
bullseye1.1+dfsg-5all
jessie1.1+dfsg-1all
stretch1.1+dfsg-2all
trixie1.4-1all
Debtags of package seahorse-adventures:
gamearcade, platform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 4 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Barbie Seahorse Adventures is a retro style platform arcade game in the spirit of Mario 3. You are Barbie the seahorse who travels through the jungle, up to the volcano until you float on bubbles to the moon. On the way to your final destination you will encounter various enemies, servants of the evil overlord who has stolen the galaxy crystal. Avoid getting hit and defeat them with your bubbles!

supertux
klasická 2D plošinová skákačka s Tuxom
Versions of package supertux
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.3-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.6.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.6.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.6.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package supertux:
gamearcade, platform
hardwareinput:joystick
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 188 users (108 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SuperTux je klasická 2D plošinová skákacia hra v podobnom štýle ako pôvodné hry SuperMario. Hráte v úlohe tučniaka Tuxa, ktorý musí zachrániť Penny z rúk zlého Noloka.

toppler
clone of the "Nebulus" game on old 8 and 16 bit machines
Maintainer: Bill Allombert
Versions of package toppler
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.1.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.6-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.1.6-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package toppler:
gameplatform
interfacex11
juniorarcade
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 6 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Toppler is an almost complete reimplementation of the old game known as Tower Toppler or Nebulus.

The target of the game is to reach the target door of each of the 8 towers in currently 2 missions with this little green animal. This door is usually at the very top of the tower.

But finding the way by using elevators and walking through a maze of doors and platforms is not the only problem you have to solve. There are a bunch of other creatures living on the tower that will hinder you to reach your target by pushing you over the edge of the platforms.

whichwayisup
2D platform game with a slight rotational twist
Versions of package whichwayisup
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.7.9-9all
sid0.7.9-10all
trixie0.7.9-10all
bullseye0.7.9-8all
buster0.7.9-6all
stretch0.7.9-5all
jessie0.7.9-4all
Debtags of package whichwayisup:
gameplatform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 4 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Which Way Is Up, a traditional and challenging 2D platform game with a slight rotational twist. Help a mysterious big-eared salaryman named Guy find his keys in a labyrinth of dangers and bad dialogue.

Screenshots of package whichwayisup
xjump
jumping game for X
Maintainer: Samuel Mimram (Chris Lamb)
Versions of package xjump
ReleaseVersionArchitectures
buster2.7.5-6.2amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.7.5-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.7.5-6.1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.7.5-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.7.5-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.7.5-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.7.5-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xjump:
gameplatform
interfacex11
roleprogram
uitoolkitathena
usegameplaying
x11application
Popcon: 5 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

The epitome of addictive and pointless games, xjump is simply a game where one jumps from one platform to a higher platform, over and over. If you can't keep up with the pace of jumping, the floor swallows you up and your game is over.

Screenshots of package xjump
xmoto
2D motokrosová platformová hra
Versions of package xmoto
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.6.1+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.11+dfsg-8amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.5.11+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.11+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.6.1+repack-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6.2+repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.2+repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xmoto:
gameplatform
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 21 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X-Moto je 2D motokrosová platformová hra, kde hrá fyzika dôležitú úlohu pri hre. Musíte dokázať ovládať svoju motorku do krajnosti ak chcete mať šancu dokončiť ťažšie z úrovní.

xscavenger
Lode-runner-like platform game for X
Versions of package xscavenger
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.5-4amd64,arm64,armhf,i386
sid1.4.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.4.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.4-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xscavenger:
gameplatform
interfacex11
juniorarcade
roleprogram
uitoolkitxlib
useediting, gameplaying
x11application
Popcon: 5 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

XScavenger is a platform game for the X Window System. From the README:

Scavenger is like Lode Runner. You've got to run around gathering objects while avoiding enemies. You can dig down through some of the blocks to get at buried objects. After you've collected everything, ladders may appear. To finish the level you've got to exit through the top of the screen. If an enemy falls into a dug brick, he is stunned for a while. If the brick fills in with him in it, he is killed, and he will reappear at the top of the screen.

This version has a level editor for designing your own levels, and a graphics editor for drawing your own artwork.

Debian packages in contrib or non-free

alex4
Alex the Allegator 4 - retro plošinovka
Versions of package alex4
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1-10 (contrib)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1-10 (contrib)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1-8amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1-6amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package alex4:
gameplatform
hardwareinput:keyboard
interfacex11
roleprogram
uitoolkitxlib
useediting, gameplaying
x11application
Popcon: 21 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free, but needs non-free components
Git

Preveďte aligátora Alexa džungľou, aby zachránil svoju priateľku Lolu od zlých ľudí, ktorí si z nej chcú urobiť pár topánok. Zaručená dávka plošinovkovej akcie v štyroch pekných farbách!

Hra obsahuje vstavaný editor, takže môžete navrhovať a zdieľať svoje vlastné mapy.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235867