Debian Games Project
Summary
python3 development
development of games in Python 3

This metapackage will install a selection of suitable tools and packages to develop games in the Python 3 programming language. Example games written in Python 3 are suggested.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Games to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Games mailing list

Links to other tasks

Debian Games python3 development packages

Official Debian packages with high relevance

python3-fife
FIFE je multiplatformné jadro hier z izometrického pohľadu
Versions of package python3-fife
ReleaseVersionArchitectures
sid0.4.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.4.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 46 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FIFE (Flexible Isometric Free Engine) je multiplatformné jadro na tvorbu hier z izometrického pohľadu napísané v jazyku C++. Poskytuje možnosť tvorby hier pomocou rozhraní jazyka Python. FIFE sa dodáva aj ako knižnica DLL alebo statická knižnica, takže môžete použiť aj C++.

python3-kivy
Kivy - Multimedia / Multitouch framework in Python (Python 3)
Versions of package python3-kivy
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.11.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.0+dfsg-2.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream2.3.0
Popcon: 111 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kivy is an open source library for developing multi-touch applications. It is completely cross platform (Linux/OSX/Win/Android) and released under the terms of the MIT license.

It comes with native support for many multi-touch input devices, a growing library of multi-touch aware widgets, hardware accelerated OpenGL drawing, and an architecture that is designed to let you focus on building custom and highly interactive applications as quickly and easily as possible.

Kivy is a mixed Python library with Cython code, to take advantage of its highly dynamic nature and use any of the thousands of high quality and open source Python libraries out there, with the speed of C code.

This package contains the Python 3 compatible version of the library.

python3-opengl
väzby OpenGL pre Python 3
Versions of package python3-opengl
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.6+dfsg-3all
bullseye3.1.5+dfsg-1all
buster3.1.0+dfsg-2all
stretch3.1.0+dfsg-1all
jessie3.0.2-1all
sid3.1.7+dfsg-1all
trixie3.1.7+dfsg-1all
Popcon: 362 users (390 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyOpenGL sú multiplatformné open source väzby štandardného OpenGL API poskytujúceho grafické vykresľovanie v 2D a 3D pre jazyk Python. PyOpenGL podporuje knižnice GL, GLU, GLE a GLUT. Túto knižnicu je možné použiť s knižnicami na tvorbu grafického používateľského rozhrania Tkinter, wxPython, FxPy a Win32GUI (alebo takmer ktorejkoľvek inej knižnice jazyka Python, ktorá dokáže poskytnúť kontext OpenGL).

Toto je verzia balíka pre Python 3.

python3-pil
Python Imaging Library - Python3
Maintainer: Matthias Klose
Versions of package python3-pil
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security8.1.2+dfsg-0.3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.6.1-2+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.6.1-2+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch4.0.0-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.0.0-4+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster5.4.1-2+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security5.4.1-2+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye8.1.2+dfsg-0.3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.4.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie10.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid10.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 29753 users (6549 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Python Imaging Library (PIL) pridáva objekt obrázok do vášho interpretera Pythonu. Môžete načítavať obrázky z rôznych obrazových formátov a používať na ne bohatú sadu operácií.

Obrazové objekty:

 • čiernobiele, odtiene šedej, 24-bitové (RGB) a 32-bitové (RGBA) farby
 • separácia farieb (CMYK).
 • operácie kopírovanie, vyrezanie a vloženie
 • prevrátenie, transpozícia, zmena veľkosti, otáčanie a ľubovoľné afínne transformácie
 • operácie s priesvitnosťou
 • operácie s kanálmi a bodmi
 • farebné transformácie vrátane maticových operácií
 • vylepšovanie obrázkov vrátane konvolučných filtrov

Formáty súborov:

 • plná podpora (otvorenie, načítanie, uloženie): BMP, EPS (pomocou ghostscriptu), GIF, IM, JPEG, MSP, PDF, PNG, PPM, TIFF, XBM
 • iba na čítanie (otvorenie, načítanie): ARG, CUR, DCX, FLI, FPX, GBR, GD, ICO, IMT, IPTC, MCIDAS, MPEG, PhotoCD, PCX, PIXAR, PSD, TGA, SGI, SUN, TGA, WMF, XPM
 • iba uloženie: PDF, EPS (bez ghostscriptu).
python3-pygame
väzby SDL na vývoj hier - Python 3
Versions of package python3-pygame
ReleaseVersionArchitectures
sid2.5.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.9.4.post1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.6+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.5.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package python3-pygame:
roleprogram
uitoolkitsdl
Popcon: 5397 users (651 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sada nástrojov na vývoj multimédií v Pythone. Pygame poskytuje moduly na prístup k video displeji, prehrávanie zvukov, sledovanie času, vstup z myši a joysticku, ovládanie prehrávača CD, vykresľovanie písiem TrueType a ďalšie. Dosahuje toho najmä využitím multiplatformnej knižnice SDL, ktorá je tenkým obalom rôznych API jednotlivých operačných systémov.

Toto je verzia balíka pre Python 3.

python3-sdl2
Python bindings to the SDL2 C-library (Python 3 build)
Versions of package python3-sdl2
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.9.9+dfsg1-6all
trixie0.9.16+dfsg-1all
sid0.9.16+dfsg-1all
bullseye0.9.7+dfsg1-1all
Popcon: 18 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PySDL2 is a ctypes based wrapper around the Simple DirectMedia Layer 2 library to allow portable low level access to a video framebuffer, audio output, mouse and keyboard.

This module is built for Python version 3.x.

python3-sfml
Simple and Fast Multimedia Library - Python 3 Bindings
Versions of package python3-sfml
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.2~git20150611.196c88+dfsg-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2~git20150611.196c88+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2~git20150611.196c88+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2~git20150611.196c88+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5.1.is.1.3+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.2~git20150611.196c88+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.2~git20150611.196c88+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 26 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SFML is an modern multimedia library offering a wide range of subsystems useful to produce an multimedia application. It offers OpenGL integration for hardware accelerated Graphics, Windowing and input support, audio and network facilities and supports besides GNU/Linux MS Windows and Mac OS X, too.

This package contains the Python 3 bindings for SFML.

Official Debian packages with lower relevance

eric
plnohodnotné IDE pre Python
Versions of package eric
ReleaseVersionArchitectures
bookworm23.2+ds1-1all
bullseye21.1+ds1-1all
jessie5.4.5-1all
stretch17.01-1all
buster19.02.1+ds1-1all
sid23.2+ds1-2all
upstream24.2.1
Debtags of package eric:
develdebugger, editor, ide, lang:python, lang:ruby
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useediting
works-withsoftware:source
x11application
Popcon: 67 users (11 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

eric je plnohodnotné IDE (integrované vývojové prostredie) pre Python napísané v PyQt pomocou ovládacieho prvku editora QScintilla. Najzaujímavejšie vlastnosti:

 • neobmedzený počet okien editorov s nastaviteľným zvýraznením kódu, skladanie kódu, automatické odsadzovanie a zvýrazňovanie zátvoriek,
 • možnosť Integrovanej Správy Projektov na organizáciu vašich projektov. Prehliadač projektu zobrazuje všetky zdrojové súbory, všetky formuláre a tiež všetky preklady, každé vo vlastnej záložke. Zobrazovač kódu má zabudovanú schopnosť prechádzania triedami,
 • integrovaný a plne funkčný ladiaci program pre Python a Ruby,
 • interaktívne terminály pre Python a Ruby,
 • okno prehliadača pre prechádzanie adresárovej štruktúry so zabudovanou schopnosťou prechádzania triedam pre súbory Python,
 • okno premenných, ktoré zobrazuje lokálne i globálne premenné v aktuálnom rozsahu počas ladenia programu,
 • integrované rozhranie pre modul Python „unittest“,
 • integrovaný zobrazovač pomocníka na zobrazenie HTML súborov pomocníka s možnosťou použitia Qt-Assistant,
 • používateľské rozhranie v rôznych jazykoch,
 • schopnosť spúšťať Qt-Designer a Qt-Linguist priamo z eric4,
 • schopnosť kompilovať formuláre Qt-Designer, tvoriť súbory Qt-Linguist a publikovať ich priamo z IDE.
Other screenshots of package eric
VersionURL
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15045/simage/large-947170032975f8a4eb769e80782c9756.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15046/simage/large-a2c3def06e23d3fd69f35d4554bc8a7d.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15047/simage/large-a19ad144bb3b48d25104c3a64ee8e441.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15048/simage/large-8d98ffd7533feab565092d734598f267.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15034/simage/large-22fa7cd4ba559808f02afc3dce26c8e5.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15035/simage/large-2bf722245f32b7c67b51d356809a9fb9.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15036/simage/large-9df631134e5e70daea0d7374ac002207.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15037/simage/large-e3da3537818ed6aac92b78c1a5c26aa5.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15038/simage/large-82b76f663673435aeed469cff883f858.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15039/simage/large-6411fec276df1d09aa2b5daa1705bcf9.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15040/simage/large-e1fd3a45d052d2f97e7b243101933184.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15044/simage/large-64133935e54e62623b35d620926f8a5b.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15042/simage/large-55f1ab363f8ac16fb741ed779ac296e1.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15043/simage/large-d49b403401dc2ce3cd26e79e83fb41bf.png
6.1.8-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15049/simage/large-973478bf5773c9e83b3b26c7327b637b.png
4.3.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/2169/simage/large-70861cc51524a4aaa7007398edbbbfba.png
Screenshots of package eric
pybik
Rubik's cube game
Versions of package pybik
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0-3all
stretch2.1-1all
sid3.0-6all
trixie3.0-6all
bookworm3.0-5all
jessie1.1.1-1all
bullseye3.0-3.1all
Debtags of package pybik:
gamepuzzle
hardwareopengl
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying
x11application
Popcon: 34 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pybik is a 3D puzzle game about the cube invented by Ernő Rubik.

 • Various 3D puzzles, such as cubes, towers, prisms, tetrahedra, octahedra, dodecahedra and many more
 • Solvers for some puzzles
 • Pretty patterns
 • Editor for move sequences
 • Custom colors and images on the surface of the puzzles
Other screenshots of package pybik
VersionURL
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9676/simage/large-ec7068fa6019e7433163e0999ec13a86.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9677/simage/large-835723ed8f45b1f2242b667453ecaf19.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9678/simage/large-a84246ebe73dd90f62725236a6e1ae3c.png
1.0.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9675/simage/large-4e14751acb1fd272007054d42ad22a0f.png
2.0https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13473/simage/large-368cb6fc4a1d2a1d0aa5d1115e00c450.png
2.0https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13472/simage/large-b220fe6da3d3b97ab132e29d4bbb6cf6.png
2.0https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13469/simage/large-dc7acc73f41aa7a996ba25cc2a91e227.png
2.0https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13470/simage/large-3a6e19b3fb279a4845ea81dbe371d647.png
Screenshots of package pybik
python3-minecraftpi
Raspberry PI Minecraft API Python client library
Versions of package python3-minecraftpi
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.22-4all
trixie0.22-4all
sid0.22-4all
buster0.22-1all
bullseye0.22-1all
Popcon: 4 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Make it easy to program minetest and minecraft from Python, as described in the book Learn to program using Minecraft.

This package provide the 'mcpi' Python library.

python3-pyqt5.qtopengl
väzby modulu OpenGL Qt5 pre jazyk Python 3
Versions of package python3-pyqt5.qtopengl
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.7+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.3.2+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
sid5.15.10+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster5.11.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.15.2+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.15.9+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.15.10+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 1970 users (770 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Modulu OpenGL PyQt5 poskytuje ovládacie prvky a pomocné triedy na vykresľovanie OpenGL v aplikácii PyQt5.

Tento balík obsahuje verziu tohto modulu pre Python 3.

vim
Vi IMproved - rozšírený editor vi
Versions of package vim
ReleaseVersionArchitectures
trixie9.1.0016-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid9.1.0016-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie7.4.488-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
buster8.1.0875-5+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security8.0.0197-4+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch8.0.0197-4+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security7.4.488-7+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
buster-security8.1.0875-5+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye8.2.2434-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.0.1378-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.1.0120
Debtags of package vim:
develeditor
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
useediting
works-withtext, unicode
Popcon: 22865 users (4361 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Vim je takmer kompatibilná verzia unixového editora Vi.

Boli pridané mnohé nové vlastnosti: viacúrovňový návrat zmien, zvýrazňovanie syntaxe, história príkazového riadka, online pomocník, dopĺňanie názvov súborov, blokové operácie, skladanie, podpora Unicode atď.

Tento balík obsahuje verziu vim skompilovanú s pomerne štandardnou množinou vlastností. Tento balík neposkytuje grafické používateľské rozhranie pre vim. Ak potrebujete viac (alebo menej), pozrite sa na ostatné balíky vim-*.

The package is enhanced by the following packages: halibut tpp vim-latexsuite vim-scripts
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237180