Debian Games Project
Summary
toys
hračky v Debiane

Tento metabalík nainštaluje kolekciu hračiek pre pracovné prostredie a konzolových programov, ktoré často menia vzhľad vášho počítača a textu zábavným spôsobom.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Games to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Games mailing list

Links to other tasks

Debian Games toys packages

Official Debian packages with high relevance

an
veľmi rýchly generátor anagramov
Maintainer: Paride Legovini
Versions of package an
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package an:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
usegameplaying
works-withtext
Popcon: 27 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Generovanie anagramov fráz dodávaných používateľom, slová použité v anagramoch sú vyberané zo špeciálneho slovníka, ktorý obsahuje jedno slovo na riadok (predvolene: /usr/share/dict/words). Rozumie znakom s diakritikou a mal by fungovať vo všetkých jazykoch s abecedou.

Screenshots of package an
animals
Hádaj zviera - tradičná hra UI využívajúca binárny rozhodovací strom
Versions of package animals
ReleaseVersionArchitectures
sid201207131226-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye201207131226-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster201207131226-2.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch201207131226-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm201207131226-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie201207131226-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie201207131226-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package animals:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 6 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Máte si vymyslieť zviera a táto hra sa ho pokúsi uhádnuť. Keď neuhádne, naučíte ju zviera rozpoznať.

Aby bola táto hra flexibilnejšia a mala vzdelávací aspekt, neobsahuje na začiatku databázu zvierat. To tiež umožňuje použiť ju aj pre iné veci ako zvieratá, napríklad hádanie nástrojov alebo miest.

bambam
keyboard mashing and doodling game for babies
Maintainer: Marcin Owsiany
Versions of package bambam
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.0+dfsg-1all
jessie0.5+dfsg-0.1all
stretch0.6+dfsg-1all
bullseye1.1.2+dfsg-1all
bookworm1.2.1+dfsg-1all
trixie1.2.1+dfsg-1all
buster1.0.1+dfsg-1all
Popcon: 14 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bambam is a simple baby keyboard masher application that locks the keyboard and mouse and instead displays bright colors, pictures, and sounds.

Note: for safety it is recommended to run the game in a dedicated login session, rather than as an application in your regular session, especially when leaving your child unattended with the game. Look for session type BamBam in your display manager login screen.

bb
demo ASCII umenia založené na AAlib
Maintainer: Uwe Hermann (Axel Beckert)
Versions of package bb
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3rc1-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.3rc1-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.3rc1-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3rc1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3rc1-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3rc1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3rc1-8.3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package bb:
gamedemos
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useentertaining, viewing
Popcon: 25 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje „audiovizuálnu demonštráciu vo vysokej kvalite“ vo forme ASCII umenia pomocou AAlib, prenosnej grafickej knižnice ASCII umenia. Túto demonštráciu možno zobrazovať v textovom alebo X11 termináli.

bucklespring
Nostalgia bucklespring keyboard sound
Maintainer: Dominik George
Versions of package bucklespring
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.5.1
Popcon: 14 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Buckle emulates the sound of an old IBM Model-M space saver bucklespring keyboard while typing within an X session.

It runs as a background process and plays back the sound of each key pressed and released on the keyboard, just as if using an IBM Model-M. The sound of each key has carefully been sampled, and is played back while simulating the proper distance and direction for a realistic 3D sound palette of pure nostalgic bliss.

cbonsai
terminal-based bonsai tree generator
Maintainer: Robin Gustafsson
Versions of package cbonsai
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 11 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

cbonsai is a bonsai tree generator using ncurses. It intelligently creates, colors, and positions a bonsai tree, and is entirely configurable via CLI options.

cmatrix
simuluje zobrazenie z filmu Matrix
Versions of package cmatrix
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2a-5amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2a-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2a+git20181122-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package cmatrix:
gametoys
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useentertaining
Popcon: 382 users (164 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Šetrič obrazovky pre terminál inšpirovaný filmom Matrix. Funguje na termináloch všetkých veľkostí a má nasledovné vlastnosti:

  • podporuje zmenu veľkosti terminálu
  • režim šetriča obrazovky - zatvorenie ľubovoľným klávesom
  • možnosť výberu farby
  • možnosť zmeny rýchlosti posúvania textu
Screenshots of package cmatrix
cowsay
konfigurovateľná hovoriaca krava
Maintainer: James McDonald
Versions of package cowsay
ReleaseVersionArchitectures
buster3.03+dfsg2-6all
stretch3.03+dfsg2-3all
bullseye3.03+dfsg2-8all
bookworm3.03+dfsg2-8all
trixie3.03+dfsg2-8all
sid3.03+dfsg2-8all
jessie3.03+dfsg1-10all
Debtags of package cowsay:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
useentertaining
works-withtext
Popcon: 476 users (155 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cowsay (alebo cowthink) prevedie zadaný text na obrázok šťastnej kravy v ASCII texte s komiksovou bublinou reči alebo bublinou myšlienky. Ak nemáte radi kravy, sú dostupné aj ASCII obrázky iných stvorení (Tux, BSD démon, draci, a rôzne zvieratá od moriaka po slova v hadovi).

Screenshots of package cowsay
dadadodo
ničí každú racionálnu myšlienku
Versions of package dadadodo
ReleaseVersionArchitectures
sid1.04-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.04-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.04-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.04-4amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.04-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.04-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.04-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package dadadodo:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usegameplaying
works-withtext
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DadaDodo je program, ktorý analyzuje Markovove reťazce pravdepodobností slov a potom na základe toho tvorí náhodné vety. Tieto vety sú niekedy nezmyselné, ale niekedy sa trafia presne do čierneho a odhalia skryté významy.

filters
collected filters, including B1FF and the Swedish Chef
Maintainer: Marius Gavrilescu
Versions of package filters
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.55-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.52amd64,armel,armhf,i386
trixie2.55-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.55-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.55-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.55-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.55-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package filters:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
useconverting, gameplaying
works-withtext
Popcon: 21 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A collection of filters to do all sorts of strange things to text. This includes such favorites as B1FF and the Swedish Chef, and a wide range of others.

Screenshots of package filters
floatbg
slowly modify the color of the X root window
Versions of package floatbg
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0-28.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0-28.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-28amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.0-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-28amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0-28.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package floatbg:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
x11application
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Subtly changes the color of the root window over time, so slowly that it won't be noticed. This is a good alternative to placing a picture in the root window.

fortune-mod
provides fortune cookies on demand
Maintainer: Andrea Colangelo (Ansgar)
Versions of package fortune-mod
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.99.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.99.1-7amd64,arm64,armhf,i386
sid1.99.1-7.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.99.1-7.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.99.1-7.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.99.1-7.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.99.1-7amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package fortune-mod:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usegameplaying, viewing
works-withtext
Popcon: 1527 users (785 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The fortune program displays epigrams, known as fortune cookies, selected randomly from a selection of fortune files.

This package provides the fortune program itself and the programs used for generating the data files. The data files are contained in the fortunes-min and fortunes packages.

fortunes-debian-hints
rady Debianu pre fortune
Maintainer: Kartik Mistry
Versions of package fortunes-debian-hints
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.00all
trixie2.01.5all
sid2.01.5all
stretch2.01all
buster2.01.2all
bookworm2.01.4all
bullseye2.01.3all
Debtags of package fortunes-debian-hints:
gametoys
interfacecommandline
roledocumentation
suitedebian
usegameplaying
works-withtext
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje sadu tipov a rád o používaní Debianu vo formáte databázy fortune. Noví používatelia (alebo správcovia) Debianu tu môžu nájsť obzvlášť užitočné a múdre rady a aj ostrieľaní debianisti môžu naraziť na nejaký zaujímavý kúsok.

geekcode
program na tvorbu geekkódu
Maintainer: Eric Dorland
Versions of package geekcode
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7.3-6amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.7.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.7.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.3-7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.7.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package geekcode:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 8 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je program na tvorbu geekkódu. Ďalšie informácie a to, či potrebujete geekkód sa dozviete na http:// www.geekcode.com

gnomekiss
KiSS paper doll viewer for GNOME
Versions of package gnomekiss
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.0-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0-5amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.0-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package gnomekiss:
gametoys
interfacex11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
usegameplaying, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 7 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GnomeKiSS is an implementation of French-KiSS for the GNOME desktop environment, using GNOME, GTK+ and the X Window System. French KiSS is an enhanced KiSS/GS for scriptable dolls, where KiSS is an abbreviation for Kisekae Set System.

Cherry KiSS and Enhanced Palette are supported, with full alpha transparency and FKiSS. If you want to open any lzh paperdoll files you have to install the package lha from non-free as well.

Screenshots of package gnomekiss
hollywood
fill your console with Hollywood melodrama technobabble
Versions of package hollywood
ReleaseVersionArchitectures
sid1.21-1.1all
bullseye1.21-1all
buster1.14-1.1all
bookworm1.21-1.1all
trixie1.21-1.1all
Popcon: 58 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This utility will split your console into a multiple panes of genuine technobabble, perfectly suitable for any Hollywood geek melodrama. It is particularly suitable on any number of computer consoles in the background of any excellent schlock technothriller.

Screenshots of package hollywood
kawari8
Pseudo AI Shiori module used to create ghosts for Ukagaka
Versions of package kawari8
ReleaseVersionArchitectures
jessie8.2.8-8amd64,armel,armhf,i386
stretch8.2.8-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.2.8-8amd64,arm64,armhf,i386
bullseye8.2.8-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.2.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.2.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid8.2.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package kawari8:
culturejapanese
gametoys
interfacecommandline
roleplugin, program
scopeapplication, utility
usegameplaying
Popcon: 1 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Kawari is a conversation generating script language. It is usually used to develop ghosts for Ukagaka platform.

Ukagaka, also known as Nanika, is a platform on which provides mascot characters for the user's desktop. These mascot characters can say something which is programmatically generated. Conversations can be generated by programs which follows the Shiori standard. And the conversation-generating script we called it "ghost" which means the spirit of the mascot character.

This package also install the kawari8 plug-in for ninix-aya in order to perform ghosts based on kawari8.

lolcat
farebný „cat“
Versions of package lolcat
ReleaseVersionArchitectures
jessie42.0.99-1all
stretch42.0.99-1all
buster42.0.99-1all
bullseye100.0.1-3all
bookworm100.0.1-3all
trixie100.0.1-3all
sid100.0.1-3all
Popcon: 261 users (72 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

lolcat spája súbory rovnako ako unixový program „cat“, ale zo srandy ich zafarbuje do dúhovej animácie. Podporuje terminály s 256 farbami a animácie.

macopix
Mascot Constructive Pilot for X
Versions of package macopix
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.4.0+dfsg.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.4.0+dfsg.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.4.0+dfsg.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.4.0+dfsg.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

MaCoPiX (Mascot Constructive Pilot for X) is a desktop mascot application for UNIX / X Window system. You can make window sitters, fixed desktop mascots, and, furthermore, desktop clock mascots, using MaCoPiX.

ninix-aya
Interactive fake-AI Ukagaka-compatible desktop mascot program
Versions of package ninix-aya
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.4-1amd64,armel,armhf,i386
trixie5.0.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid5.0.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.0.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.0.9-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package ninix-aya:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useentertaining
x11application
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

"Ukagaka", also known as "Nanika", is a platform on which provides mascot characters for the user's desktop. "Ninix" is an Ukagaka-compatible program, but stop developing for a long time. "Ninix-aya" is derived from "Ninix" and improved a lot.

oneko
cat chases the cursor (now a mouse) around the screen
Maintainer: Ricardo Mones
Versions of package oneko
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.sakura.6-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.sakura.6-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.2.sakura.6-14amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.2.sakura.6-11amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.sakura.6-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.2.sakura.6-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.sakura.6-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package oneko:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitxlib
useentertaining
x11application
Popcon: 40 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A cat (neko) chases the cursor (now a mouse) around the screen while you work. Alternatively, a dog chases a bone. There are menu options for starting and stopping the program easily on cat and dog modes. Other variations and detailed configurations are available through command line options.

Screenshots of package oneko
pipes-sh
Animated pipes terminal screensaver
Maintainer: Matthias Geiger
Versions of package pipes-sh
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.0-2all
trixie1.3.0-2all
bookworm1.3.0-2all
Popcon: 10 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Display pipes in your terminal. pipes-sh allows you to watch pipes being drawn in your terminal. Multiple types for pipes are available.

polygen
generator of random sentences from grammar definitions
Versions of package polygen
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.6.ds2-24amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.0.6.ds2-24amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.6.ds2-23all
bullseye1.0.6.ds2-20all
buster1.0.6.ds2-18all
stretch1.0.6.ds2-15all
jessie1.0.6.ds2-13.1all
Debtags of package polygen:
develinterpreter
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useentertaining
works-withtext
Popcon: 34 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PolyGen is a program for generating random sentences according to a grammar definition, that is following custom syntactical and lexical rules.

Formally, it is an interpreter of a language itself designed to define languages, where to interpret means executing a source program in real time and eventually outputting its result.

Here a source program is a grammar definition, the execution consists in the exploration of such grammar by selecting a random path and the result is the sentence built on the way.

Though PolyGen is quite a serious piece of software then, what else would be more noble for it than being used as a parody tool for linguistical habits, stereotypes and trends of this foolish era?

Principles of parody are focusing a ridiculous topic and eventually abstracting its rules and schemes (here in terms of a grammar definition) by which reproducing it through the variatio device. And randomization is perfect at this purpose thanks to its purely asemantic behaviour =:)

Screenshots of package polygen
purity
automated purity testing software
Versions of package purity
ReleaseVersionArchitectures
stretch1-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1-19amd64,arm64,armhf,i386
jessie1-18amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package purity:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

For many years now, the purity test, (in various forms) has been widely available on the net. This package provides an automated way of taking the test.

Purity tests are an amusing way to see how much of a nerd or a hacker you are. More tests are available in the purity-off package.

The package is enhanced by the following packages: purity-off
Screenshots of package purity
randtype
semi-random text typer
Versions of package randtype
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.13-10amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.13-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.13-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.13-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.13-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.13-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.13-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package randtype:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withtext
Popcon: 3 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Randtype is a small utility to output characters or lines at random intervals. There are a few command line options to refine the output. With it you can output files to the screen, and if you configured it well, it will look like someone is actually typing - with optional typos even.

Screenshots of package randtype
rotix
generate rotational obfuscations
Maintainer: Raúl Benencia
Versions of package rotix
ReleaseVersionArchitectures
sid0.83-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.83-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.83-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.83-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.83-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.83-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.83-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package rotix:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withtext
Popcon: 12 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rotix allows you to generate rotational obfuscations, like the world-famous ROT-13. Note that this is not an encryption pack.

Install Rotix if you want to generate ROT-13 variants.

rss-glx
Really Slick Screensavers GLX Port
Maintainer: Ari Pollak (Jeremy Bícha)
Versions of package rss-glx
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.1-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.1-6.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.9.1-6amd64,armel,armhf,i386
trixie0.9.1-6.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.1-6.4~deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.1-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.1-6.1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package rss-glx:
gametoys
interfacex11
roleplugin
x11library, screensaver
Popcon: 44 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

rss-glx is a GLX port of the Really Slick Screensavers collection by Terry Welsh (http://www.reallyslick.com/). Also included are several other OpenGL screensavers ported from other platforms.

The screensavers can either be run as stand-alone applications or get integrated into XScreenSaver's list of active screensavers. More information about using these with xscreensaver can be found in /usr/share/doc/rss-glx.

Screensavers included in this package are: Biof, Busy Spheres, Colorfire, Cyclone, Drempels, Euphoria, Feedback, Fieldlines, Flocks, Flux, Helios, Hufo's Smoke, Hufo's Tunnel, Hyperspace, Lattice, Lorenz Attractor, MatrixView, Plasma, Pixel City, Skyrocket, Solarwinds, SpirographX, and Sundancer2.

sl
opraví vás, ak omylom napíšete „sl“
Maintainer: Markus Frosch
Versions of package sl
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.02-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.02-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.02-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.02-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.03-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.02-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.03-17amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package sl:
gametoys
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useentertaining
Popcon: 184 users (114 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sl je program, ktorý dokáže zobraziť animácie s cieľom opraviť vás ak napíšete omylom „sl“. SL je skratka Steam Locomotive (parná lokomotíva).

tdfsb
3D prehliadač súborového systému
Versions of package tdfsb
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.0.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.0.10-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.0.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.10-1.1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.0.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.0.10-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package tdfsb:
gametoys
hardwareopengl
interface3d
roleprogram
uitoolkitglut, sdl
usebrowsing
works-withfile
x11application
Popcon: 3 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TDFSB číta informácie o adresároch a zobrazuje ich vo forme trojrozmerného sveta. Zmena aktuálneho adresára je možná jednoducho vojdením do príslušnej gule. Tiež číta obrázkové a textové súbory a zobrazuje ich obsah.

tfortune
Fortune Cookies with Tags
Maintainer: Andre Noll
Versions of package tfortune
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 3 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Like fortune(6), tfortune is a Unix command line utility which prints a random epigram. Epigrams are stored as plain text files, but they must be annotated with tags to make full use of the features which tfortune offers over other implementations.

Tfortune has a built-in matching language for epigrams. User-supplied tag expressions define subsets of admissible epigrams. If a tag expression is given, epigrams are picked from the admissible subset only.

tfortunes
Data files for tfortune
Maintainer: Andre Noll
Versions of package tfortunes
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.1-1all
bookworm1.0.1-1all
trixie1.0.2-1all
sid1.0.2-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This provides a small set of tagged epigrams for tfortune. These are only used if no personal epigrams are found in the per-user epigram directory.

 All epigrams are in English language and are considered
 non-offensive. They were mostly selected from public mailing lists.
vigor
nvi with the evil paperclip
Maintainer: Colin Watson
Versions of package vigor
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.016-30amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.016-32amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.016-24amd64,armel,armhf,i386
sid0.016-32amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.016-27amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.016-25amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.016-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package vigor:
develeditor
gametoys
interfacetext-mode, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
useediting, entertaining
x11application
Popcon: 8 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vigor is a perpetration of the Microsoft Word "Office Assistant" paperclip, based on nvi. It was inspired by Pitr of the "User Friendly" comic strip (http://www.userfriendly.org/).

Some people have speculated that Vigor was created under the influence of the evil Crud Puppy. The maintainer of this Debian package would like to stress his firm belief that these foul rumours are entirely without foundation.

Screenshots of package vigor
wallstreet
fill your console with Wall Street-like news and stats
Versions of package wallstreet
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.21-1all
buster1.14-1.1all
bookworm1.21-1.1all
trixie1.21-1.1all
sid1.21-1.1all
Popcon: 7 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This utility will split your console into a multiple panes of news and statistics, like any good computer screen on Wall Street.

wordplay
anagram generator
Maintainer: Moshe Piekarski
Versions of package wordplay
ReleaseVersionArchitectures
jessie7.22-17amd64,armel,armhf,i386
stretch7.22-18amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.22-21amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package wordplay:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usegameplaying
works-withtext
Popcon: 12 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Wordplay generates anagrams of words. For example, "Debian" = "Bendai" (with an Italian Dictionary) or "Debani" (with an Catalan Dictionary).

Does not support UTF-8, empty spaces, accents and non-Latin characters.

Screenshots of package wordplay
xaos
interaktívny prehliadač fraktálov v reálnom čase
Versions of package xaos
ReleaseVersionArchitectures
sid4.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5+ds1-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package xaos:
fieldmathematics
gametoys
interfacesvga, text-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 40 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XaoS vám umožňuje približovať a posúvať pohľad na fraktál v reálnom čase. Dokáže zobrazovať animované fraktály v grafickom alebo dokonca textovom režime.

Zobrazuje Mandelbrotovu množinu alebo mnohé iné fraktály a umožňuje ich hladké približovanie. Sú dostupné rozličné režimy sfarbenia bodov dnu aj vonku vybranej množiny. Naviac je možné prepínať medzi fraktálmi Mandelbrot a Julia.

Medzi iné vlastnosti patrí režim autopilot, zmena palety, ukladanie obrázka, inverzia fraktálu, filtre a vstavaný úvod do fraktálov.

xcowsay
Graphical configurable talking cow
Maintainer: Samuel Henrique
Versions of package xcowsay
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.4-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xcowsay:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useentertaining
Popcon: 23 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A GTK+ version of the classic cowsay Perl script. It displays a cute pop-up cow on your desktop with a speech bubble and some customizable text. There's also a dream mode where the cow can display images. It comes with a fortune(6) wrapper script, xcowfortune, which you can cron to deliver periodic fortune cookies via the cow.

xdesktopwaves
Simulation of water waves on the X Window System
Maintainer: Miriam Ruiz (Boyuan Yang)
Versions of package xdesktopwaves
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3-4amd64,armel,armhf,i386
buster1.3-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.3-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xdesktopwaves:
gametoys
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
useentertaining
Popcon: 6 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xdesktopwaves is a cellular automata setting the background of your X Window System under water. Windows and mouse are like ships on the sea. Each movement of these ends up in moving water waves. You can even have rain and/or storm stirring up the water.

xfireworks
Fireworks in your root window
Maintainer: Yukiharu YABUKI
Versions of package xfireworks
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.3-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.3-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3-9amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package xfireworks:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitxlib
useentertaining
x11screensaver
Popcon: 4 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XFireworks makes fireworks in the root window on X. This is imitation of Japanese "Hanabi Taikai". It is very popular event in Japanese summer and performed on some rivers.

Screenshots of package xfireworks
xfishtank
turns your X root into an aquarium
Maintainer: Marius Gavrilescu
Versions of package xfishtank
ReleaseVersionArchitectures
buster2.5-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.5-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xfishtank:
gametoys
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
useentertaining
x11screensaver
Popcon: 15 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Enjoy an animated aquarium background with a variety of tropical fish swimming in it on your screen.

Screenshots of package xfishtank
xflip
programs to mirror-image or melt your display
Versions of package xflip
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.01-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.01-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.01-25amd64,armel,armhf,i386
stretch1.01-27amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.01-27amd64,arm64,armhf,i386
sid1.01-31amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.01-31amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xflip:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
uitoolkitxlib
usegameplaying
x11application
Popcon: 4 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Flip your (or your "xhost +" using friend's) screen on either the vertical or horizontal axis or melt away the graphics on your display. Both commands, named xflip and meltdown, have a -planes option to independently act on individual bit planes. This version now comes with a new -oblic option which flips horizontally and vertically simultaneously.

xmountains
Fractal landscape generator for X
Maintainer: Kartik Mistry
Versions of package xmountains
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.9-3amd64,armel,armhf,i386
sid2.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.9-6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package xmountains:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitxlib
useentertaining
x11application
Popcon: 8 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Generates random fractal mountains and displays them in a window (even in the X root window).

While the program is running the fractal is continuously extended on the right and the image is scrolled from right to left to expose the newly generated area.

Screenshots of package xmountains
xpenguins
little penguins walk on your windows
Versions of package xpenguins
ReleaseVersionArchitectures
buster2.2-11amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.2-10amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xpenguins:
gametoys
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
useentertaining
x11screensaver
Popcon: 18 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ever wanted cute little penguins walking along the tops of your windows? Ever wanted to send an army of cute little penguins to invade the screen of someone else on your network? Probably not, but why not try this program out anyway, it's cool!

Screenshots of package xpenguins
xphoon
sets the root window to a picture of the moon
Maintainer: Ricardo Mones
Versions of package xphoon
ReleaseVersionArchitectures
buster20000613+0-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch20000613+0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20000613+0-3amd64,armel,armhf,i386
sid20000613+0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie20000613+0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm20000613+0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20000613+0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xphoon:
gametoys
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
usetimekeeping
x11application, screensaver
Popcon: 8 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xphoon sets the X root window to a picture of the moon in its current phase, including the partial lighting of the dark side by reflected earthlight. Picture is a monochrome dithered bitmap which is calculated via mathematical formulae. It keeps running on background updating the picture accordingly as time goes by.

Screenshots of package xphoon
xplanet
vykresľovanie planetárnych telies
Versions of package xplanet
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.0-2amd64,armel,armhf,i386
trixie1.3.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.3.0-5.1amd64,arm64,armhf,i386
sid1.3.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.0-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xplanet:
fieldastronomy, geography
gametoys
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uselearning, viewing
x11screensaver
Popcon: 158 users (89 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Xplanet vykresľuje obraz planéty do okna X alebo do súboru. Môže vykresliť všetky hlavné planéty a väčšinu satelitov a podporuje rôzne projekcie máp, vrátane azimutálnej, pologuľovej, Lambertovej, Mercatorovej, Mollweideho, Petersovej, polykónickej a pravouhlej.

Na spustenie xplanet budete potrebovať aspoň jeden súbor máp. Niektoré mapy sú v balíku xplanet-images.

The package is enhanced by the following packages: xplanet-images
xplanet-images
imagery for xplanet
Versions of package xplanet-images
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.0-2all
trixie1.3.1-3all
bookworm1.3.1-3all
bullseye1.3.0-5.1all
buster1.3.0-5.1all
stretch1.3.0-4all
sid1.3.1-3all
Debtags of package xplanet-images:
fieldastronomy
gametoys
interfacex11
roleapp-data
uselearning, viewing
x11screensaver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Xplanet renders an image of a planet into an X window or a file.

In order to run xplanet, you'll need at least one map file. This package includes some map files that can be used with xplanet.

xsnow
brings Christmas to your desktop
Maintainer: Willem Vermin
Versions of package xsnow
ReleaseVersionArchitectures
buster1.42-9 (non-free)amd64
jessie1.42-9 (non-free)amd64
bookworm3.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.7.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.7.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.42-9 (non-free)amd64
bullseye3.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.7.9
Debtags of package xsnow:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitxlib
useentertaining
Popcon: 18 users (13 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Xsnow is a X Window application that will snow on the desktop background. Santa and his reindeer will complete your festive-season feeling. Xsnow runs in GNOME, KDE, FVWM and desktops that are derived from those.

xteddy
cuddly teddy bear (or other image) for your X desktop
Versions of package xteddy
ReleaseVersionArchitectures
sid2.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-2amd64,armel,armhf,i386
trixie2.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package xteddy:
gametoys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitxlib
useviewing
x11application
Popcon: 12 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Normally, xteddy just sits around doing nothing. After all, that's what teddy bears are for. Look at him, talk to him, place heavy windows on top of him, zap him around until he becomes dizzy, do what you like; he will always be your true (albeit virtual) friend. Now you can load other pixmaps than the nice teddy, too.

Screenshots of package xteddy

Official Debian packages with lower relevance

fortunate.app
Display a quotation (fortune) in a window for GNUstep
Versions of package fortunate.app
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This displays a quotation in a window. Fortunate is a Cocoa/Objective-C graphical front-end to the command-line BSD fortune which, since the dawn of time, has been providing countless seconds of fun each time a user logs in.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237110