Debian Junior Project
Summary
Doudou-base
DoudouLinux base

DoudouLinux is a Debian system cusomized to be easy to use for children. It provides tens of applications that suit children from 2 to 12 years old (or maybe 102?). For more information please have a look at its home page http://www.doudoulinux.org/.

This package provides the base package of DoudouLinux.

Debian Jr. might (or might not) provide metapackages fit for the usage inside DoudouLinux. This is just a test for metapackage layout and does not yet create a real metapackage.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Doudou-base packages

Official Debian packages with high relevance

Acpi-support-base
Skrypty obsługujące podstawowe zdarzenia ACPI, takie jak wciśnięcie przycisku zasilania
Maintainer: Josue Ortega
Versions of package acpi-support-base
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.143-5all
wheezy-security0.140-5+deb7u3all
wheezy0.140-5+deb7u3all
squeeze0.137-5all
bullseye0.143-5all
buster0.142-8all
stretch0.142-8all
sid0.143-5all
jessie0.142-6all
upstream0.143build1
Popcon: 773 users (62 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ten pakiet zawiera skrypty reagujące na różne podstawowe zdarzenia ACPI, takie jak wciśnięcie przycisku zasilania. Aby uzyskać pełniejsze wsparcie ACPI, obejmujące obsługę stanu wstrzymania i różnych funkcji laptopów, należy zainstalować pakiet acpi-support.

Alsa-base
Pakiet atrapa umożliwiający łatwe usuwanie bezużytecznych plików konfiguracyjnych.
Versions of package alsa-base
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0.25+3~deb7u1all
jessie1.0.27+1all
squeeze1.0.23+dfsg-2all
Debtags of package alsa-base:
adminconfiguring, hardware, kernel
roleapp-data
works-withaudio
Popcon: 50 users (126 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Jest to pusty pakiet, którego jedym celem jest zapewnienie, że bezużyteczne pliki konfiguracyjne kmod zostaną usunięte z systemu. Ta funkcjonalność znajduję się teraz w kmod.

Alsa-utils
Narzędzia do konfiguracji i używania ALSA
Versions of package alsa-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.0.23-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.25-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package alsa-utils:
adminconfiguring, hardware, kernel
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useconfiguring
works-withaudio
Popcon: 69325 users (12295 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zawiera następujące narzędzia:

 • alsactl: zaawansowane narzędzie do zarządzania sterownikami dźwięku dla ALSA;
 • alsaloop: tworzenie pętli między przechwytywaniem PCM i urządzeniami odtwarzającymi;
 • alsamixer: mikser oparty na bibliotece curses;
 • alsaucm: menedżer przypadków użycia ALSA;
 • amixer: mikser dostępny z wiersza poleceń;
 • amidi: odczytywanie z i zapisywanie do portów ALSA RawMIDI;
 • aplay, arecord: odtwarzanie i nagrywanie dostępne z wiersza poleceń;
 • aplaymidi, arecordmidi: odtwarzanie i nagrywanie MIDI dostępne z wiersza poleceń;
 • aconnect, aseqnet, aseqdump: kontrolowanie sekwencera MIDI dostępne z wiersza poleceń;
 • iecset: ustawianie lub wykonywanie zrzutu bitów statusu IEC958;
 • speaker-test: generowanie dźwięku testowego głośnika.

ALSA jest Zaawansowanym Systemem Obsługi Dźwięku w Linuksie (Advanced Linux Sound Architecture).

Avahi-autoipd
Demon do konfiguracji adresów sieciowych Avahi IPv4LL
Versions of package avahi-autoipd
ReleaseVersionArchitectures
buster0.7-4+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.6.31-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.6.31-5amd64,armel,armhf,i386
sid0.8-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze-security0.6.27-2+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.6.32-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.6.27-2+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package avahi-autoipd:
interfacedaemon
networkconfiguration
roleprogram
Popcon: 6283 users (8070 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avahi jest frameworkiem, na licencji LGPL, systemu do wykrywania usług Multicast DNS (mDNS/DNS-SD). Pozwala programom publikować i wykrywać usługi oraz komputery w sieci lokalnej, bez żadnej konfiguracji. Na przykład użytkownik może podłączyć się do sieci i wyszukać drukarki, na których może drukować, pliki, które może przeglądać oraz ludzi, z którymi może rozmawiać.

Narzędzie to implementuje IPv4LL, "Dynamic Configuration of IPv4 Link-Local Addresses" (IETF RFC3927) - protokół do automatycznej konfiguracji lokalnych adresów IP z zakresu 169.254.0.0/16 bez potrzeby stosowania centralnego serwera. Protokół ten jest przeznaczony do wyspecjalizowanych sieci typu Ad-Hoc, gdzie nie ma serwera DHCP.

Avahi-discover
Service discover user interface for avahi
Versions of package avahi-discover
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.32-2all
sid0.8-5all
bookworm0.8-5all
jessie0.6.31-5all
wheezy0.6.31-2all
bullseye0.8-5all
squeeze0.6.27-2+squeeze1all
buster0.7-4+deb10u1all
squeeze-security0.6.27-2+squeeze1all
Debtags of package avahi-discover:
interfacex11
networkclient, scanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
usescanning
x11application
Popcon: 128 users (88 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avahi is a fully LGPL framework for Multicast DNS Service Discovery. It allows programs to publish and discover services and hosts running on a local network with no specific configuration. For example you can plug into a network and instantly find printers to print to, files to look at and people to talk to.

This package contains a user interface for discovering services.

Bash-completion
Programowalne dopełnianie dla powłoki bash
Maintainer: Gabriel F. T. Gomes
Versions of package bash-completion
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1-4.3all
wheezy2.0-1all
sid2.11-4all
bookworm2.11-4all
bullseye2.11-2all
buster2.8-6all
jessie2.1-4all
squeeze1.2-3all
upstream2.11.0
Debtags of package bash-completion:
interfaceshell
roleplugin
Popcon: 6469 users (29816 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

bash completion rozszerza jego podstawową funkcję dopełniania, by można było tworzyć złożone polecenia przy przyciśnięciu zaledwie kilku klawiszy. Projekt ten narodził się by stworzyć programowalne procedury dopełniania dla najczęściej używanych poleceń systemów Linux/UNIX, redukując przy tym ilość pisania przez administratorów systemu i programistów w ich codziennych obowiązkach.

Screenshots of package bash-completion
Cups-bsd
Common UNIX Printing System(tm) - polecenia BSD
Versions of package cups-bsd
ReleaseVersionArchitectures
jessie-kfreebsd-security1.7.5-11+deb8u1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
sid2.3.3op2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.3op2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.10-6+deb10u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.1-8+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security1.5.3-5+deb7u8amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.5.3-5+deb7u6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.4.4-7+squeeze5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze-security1.4.4-7+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package cups-bsd:
hardwareprinter
interfacecommandline
networkserver
roleprogram
suitebsd
useprinting
works-with-formatpdf
Popcon: 7505 users (7178 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System (CUPS(tm)) jest systemem druku i ogólnym zamiennikiem dla lpr, lpd i im podobnych. Obsługuje Internetowy Protokół Drukowania (ang. Internet Printing Protocol - IPP) i posiada swój własny model sterownika filtru dla obsługi różnych typów dokumentów.

Ten pakiet dostarcza polecenia BSD do interakcji z CUPS-em. Jest on dostarczany oddzielnie, aby pozwolić CUPS-owi współistnieć z innymi systemami druku (w niewielkim stopniu).

Cups-pdf
Backend PDF Writer do CUPS (pakiet przejściowy)
Versions of package cups-pdf
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.5.0-16amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.6.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.6.1-15amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.6.1-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package cups-pdf:
roleapp-data
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpdf
Popcon: 19 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet atrapa dostarczany w celu obsługi przejścia z pakietu cups-pdf do printer-driver-cups-pdf i należy go usunąć po wykonaniu tego zadania.

Dash
Powłoka zgodna z normą POSIX
Maintainer: Andrej Shadura
Versions of package dash
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.5.7-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.5.7-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.5.5.1-7.4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.5.11+git20210120+802ebd4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.5.11+git20210120+802ebd4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5.11+git20200708+dd9ef66-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.10.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.8-2.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.5.11.5
Debtags of package dash:
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
Popcon: 186265 users (14100 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Debian Almquist Shell (dash) jest powłoką zgodną z normą POSIX, pochodzącą od asha.

Wykonuje skrypty szybciej od basha oraz jest zależna od mniejszej liczby bibliotek (przez co jest bardziej odporna na awarie sprzętu i oprogramowania), dlatego też jest używana jako domyślna powłoka systemowa w Debianie.

Screenshots of package dash
Dnsmasq-base
Mały serwer proxy DNS z pamięcią podręczną i serwer DHCP/TFTP
Maintainer: Simon Kelley
Versions of package dnsmasq-base
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.62-3+deb7u3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.55-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster-security2.80-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.76-5+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.76-5+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.72-3+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
buster2.80-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-kfreebsd-security2.72-3+deb8u2kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
jessie2.72-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.85-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-security2.62-3+deb7u4amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.85-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.86-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dnsmasq-base:
adminboot, configuring
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
scopeutility
useproxying
Popcon: 15120 users (17761 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera plik wykonywalny i dokumentację dnsmasq, ale nie udostępnia infrastruktury potrzebnej do uruchomienia go jako demona systemowego. W tym celu, należy zainstalować pakiet dnsmasq.

Eject
ejects CDs and operates CD-Changers under Linux
Versions of package eject
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.1.5+deb1+cvs20081104-7.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.1.5+deb1+cvs20081104-13.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.36.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.37.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.37.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.5+deb1+cvs20081104-13.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.1.5+deb1+cvs20081104-13.1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie2.1.5+deb1+cvs20081104-13.1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security2.1.5+deb1+cvs20081104-13+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.1.5+deb1+cvs20081104-13amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie-kfreebsd-security2.1.5+deb1+cvs20081104-13.1+deb8u1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
Debtags of package eject:
hardwarestorage, storage:cd
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usedriver
Popcon: 18878 users (27508 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program will eject CD-ROMs (assuming your drive supports the CDROMEJECT ioctl). It also allows setting the autoeject feature.

On supported ATAPI/IDE multi-disc CD-ROM changers, it allows changing the active disc.

You can also use eject to properly disconnect external mass-storage devices like digital cameras or portable music players.

Other screenshots of package eject
VersionURL
2.1.5+deb1+cvs20081104-7.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/6355/simage/large-823a6bfa7c7ed2e627f68b2553b8c646.png
Screenshots of package eject
Gnome-keyring
Obsługa bazy kluczy GNOME (demon i narzędzia)
Versions of package gnome-keyring
ReleaseVersionArchitectures
bookworm40.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.36.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.30.3-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch3.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid40.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.4.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster3.28.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gnome-keyring:
interfacedaemon
roleplugin, program
securityauthentication, cryptography, privacy
suitegnome
uitoolkitgtk
usestoring
Popcon: 56461 users (11373 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gnome-keyring jest demonem w sesji, podobnym do agenta ssh, a inne aplikacje mogą go używać w celu przechowywania haseł i innych poufnych informacji.

Program może zarządzać kilkoma bazami kluczy, każda z własnym hasłem nadrzędnym, jest też baza kluczy sesji, która nigdy nie jest przechowywana na dysku i jest wymazywana, gdy sesja się kończy.

Gstreamer0.10-alsa
??? missing short description for package gstreamer0.10-alsa :-(
Versions of package gstreamer0.10-alsa
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security0.10.36-2+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie0.10.36-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security0.10.36-1.1+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.10.30-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.10.36-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package gstreamer0.10-alsa:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 165 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Gtk2-engines
Silniki motywów do GTK+ 2.x
Versions of package gtk2-engines
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.20.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.20.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.20.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.20.2-3amd64,armel,armhf,i386
buster2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gtk2-engines:
interfacex11
roleshared-lib
suitegnome
uitoolkitgtk
x11theme
Popcon: 1181 users (205 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera "silniki", które stoją za motywami do GTK+ i aplikacjami GNOME. Redefiniują sposób w jaki wyświetlane są widżety GTK+. W pakiecie zawarte są następujące silniki:

 • Clearlooks, domyślny motyw GNOME, oparty na Bluecurve;
 • Crux, dawniej znany jako Eazel;
 • High contrast, który jest używany przez motywy dla osób niedowidzących;
 • Industrial, znany silnik od Novella (dawniej Ximian);
 • LighthouseBlue, kolejny silnik oparty na Bluecurve;
 • Metal, który daje metaliczny wygląd;
 • Mist, płaski i wysoce wydajny silnik;
 • Redmond95, który dostarcza podobnego wyglądu jak w Windows;
 • ThinIce.

Dołączone jest także kilka próbek motywów używających tych silników.

Khelpcenter4
Przejściowy pakiet atrapa
Versions of package khelpcenter4
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1all
upstream21.08.2
Debtags of package khelpcenter4:
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
works-with-formatinfo, man
x11application
Popcon: 39 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Jest to przejściowy pakiet atrapa. Może być bezpiecznie usunięty.

Less
Program do stronicowania plików, podobny do more
Maintainer: Milan Kupcevic
Versions of package less
ReleaseVersionArchitectures
buster487-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch481-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie458-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy444-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports551-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze436-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream590
Debtags of package less:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
useviewing
works-withtext
Popcon: 56578 users (21880 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera less - program do stronicowania plików (jest to narzędzie efektywnie wykorzystujące pamięć, wyświetlające tekst na pełnym ekranie). Less obsługuje znacznie więcej funkcji w porównaniu z prostym programem more. Jako członek rodziny GNU jest szeroko używany jako program do stronicowania plików w systemach uniksopodobnych.

Pakiet zawiera również: lessecho - proste narzędzie do weryfikacji umiejscowienia cudzysłowów w przekazywanych argumentach zawierających spacje; lesskey - narzędzie do modyfikacji standardowych (czyli takich jak w vi) skrótów klawiszowych; lesspipe - filtr do specyficznych plików, takich jak .doc czy .txt.gz.

Screenshots of package less
Libgl1-mesa-dri
free implementation of the OpenGL API -- DRI modules
Versions of package libgl1-mesa-dri
ReleaseVersionArchitectures
bookworm20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze7.7.1-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid21.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20.3.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster18.3.6-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports18.2.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch13.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security10.3.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie10.3.2-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security8.0.5-4+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy8.0.5-4+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security7.7.1-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream21.3.0~rc2
Debtags of package libgl1-mesa-dri:
hardwarevideo
roleshared-lib
Popcon: 37790 users (9626 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This version of Mesa provides GLX and DRI capabilities: it is capable of both direct and indirect rendering. For direct rendering, it can use DRI modules from the libgl1-mesa-dri package to accelerate drawing.

This package does not include the OpenGL library itself, only the DRI modules for accelerating direct rendering.

For a complete description of Mesa, please look at the libglx-mesa0 package.

Libgl1-mesa-glx
Wirtualny pakiet przejściowy
Versions of package libgl1-mesa-glx
ReleaseVersionArchitectures
squeeze7.7.1-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch13.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy8.0.5-4+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie-security10.3.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie10.3.2-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster18.3.6-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20.3.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
squeeze-security7.7.1-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security8.0.5-4+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports18.2.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream21.3.0~rc2
Debtags of package libgl1-mesa-glx:
roleshared-lib
Popcon: 2062 users (415 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Jest to wirtualny pakiet przejściowy, który można bezpiecznie usunąć.

Libpam-gnome-keyring
Moduł PAM do odblokowania kluczy GNOME przy użyciu loginu
Versions of package libpam-gnome-keyring
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm40.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.30.3-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster3.28.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.4.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye3.36.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid40.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libpam-gnome-keyring:
adminlogin
roleplugin
securityauthentication
suitegnome
uselogin
Popcon: 12137 users (241 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gnome-keyring jest demonem w sesji, podobnym do agenta ssh, a inne aplikacje mogą go używać w celu przechowywania haseł i innych poufnych informacji.

Ten pakiet zawiera moduł PAM, który automatycznie odblokowuje klucze używane za pomocą hasła użytkownika, czyniąc gnome-keyring niewidocznym bez utraty korzyści płynących z bezpieczeństwa.

Po instalacji ten moduł będzie automatycznie używany przez GDM oraz gnome-screensaver do odblokowania twoich kluczy, kiedy się logujesz i odblokowujesz wygaszacz ekranu.

Libsdl1.2debian-alsa
Simple DirectMedia Layer (with X11 and ALSA options)
Versions of package libsdl1.2debian-alsa
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.2.14-6.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

SDL is a library that allows programs portable low level access to a video framebuffer, audio output, mouse, and keyboard.

This version of SDL is compiled with X11 graphics and ALSA sound.

Lxappearance
Przełącznik motywów GTK+ do LXDE
Versions of package lxappearance
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.1-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.4.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-backports0.5.5-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy0.5.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lxappearance:
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useconfiguring
Popcon: 628 users (1460 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LXAppearance jest aplikacją z graficznym interfejsem użytkownika do LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).

Jest to nowy, funkcjonalny przełącznik motywów GTK+, umożliwiający zmianę motywów GTK+, motywów ikon oraz czcionek używanych przez aplikacje. Użytkownicy GNOME/KDE/Xfce mogą użyć motywów wbudowanych, z których można także skorzystać na innych lekkich środowiskach graficznych bazujących na GTK+.

Funkcje:

 • Wyboru motywu GTK+.
 • Wyboru motywu ikon.
 • Instalujące nowe motywy ikon.
 • Wyboru ulubionej czcionki.
 • Wyboru stylu paska narzędziowego.
 • Natychmiastowego wyświetlania zmian w obszarze podglądu.
The package is enhanced by the following packages: lxappearance-obconf
Lxrandr
Narzędzie do konfigurowania monitora w środowisku LXDE
Versions of package lxrandr
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.1.2-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.1.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lxrandr:
roleprogram
uitoolkitgtk
useconfiguring
Popcon: 701 users (1400 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LXRandR jest aplikacją z graficznym interfejsem użytkownika do LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).

Jest to bardzo proste narzędzie do konfiguracji monitora, wykorzystujące rozszerzenie systemu X Window zwane RandR. Aplikacja umożliwia natychmiastową zmianę rozdzielczości monitora. Poza tym, gdy używany jest dodatkowy monitor, interfejs programu zmienia się i udostępnia kilka prostych opcji, pomagających w uzyskaniu poprawnie działającego monitora lub projektora.

Narzędzie nie zostało stworzone aby zapewnić w pełni funkcjonalny interfejs do RandR. Użytkownicy, którzy chcą używać wszystkich możliwości RandR powinni skorzystać z xrandr (pracującego w wierszu poleceń) lub grandr (narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika) i przeczytać ich samouczki.

LXRandR zawiera tylko kilka prostych, intuicyjnych opcji. Jest odpowiedni dla użytkowników laptopów, którzy często korzystają z projektorów bądź dodatkowych monitorów i chcą aby one po prostu działały, bez konieczności czytania wielu skomplikowanych podręczników lub samouczków wiersza poleceń.

Lxterminal
Emulator terminala do LXDE
Versions of package lxterminal
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.1.8-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.1.11-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security0.1.11-4+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
jessie0.2.0-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lxterminal:
roleprogram
uitoolkitgtk
x11terminal
Popcon: 2265 users (1201 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LXTerminal jest emulatorem terminala opartym na VTE do LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).

Obsługuje wiele kart i posiada jedynie minimalne zależności, a zatem jest całkowicie niezależny od pulpitu. W celu zmniejszenia zużycia pamięci i zwiększenia wydajności, wszystkie instancje terminala współdzielą jeden proces.

Screenshots of package lxterminal
Network-manager-gnome
Szkielet zarządzania siecią (nakładka do GNOME)
Versions of package network-manager-gnome
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.24.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.8.20-1.1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.24.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.10.0-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.4.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8.1-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package network-manager-gnome:
interfacedaemon, x11
networkconfiguration
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useconfiguring
x11application
Popcon: 26976 users (13211 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetworkManager jest systemową usługą sieciową zarządzającą twoimi urządzeniami sieciowymi i połączeniami, usiłując utrzymać aktywne połączenia sieciowe, gdy są dostępne. Zarządza ethernetem, WiFi, mobilnym szerokopasmowym internetem (WWAN), urządzeniami PPPoE, jak również zapewnia integrację VPN-ów wraz z różnorakimi usługami VPN.

Pakiet zawiera aplet tacki systemowej do obszaru powiadomienia GNOME, ale działa również w innych środowiskach graficznych zawierających tackę systemową, takich jak KDE czy Xfce. Aplet wyświetla dostępne sieci i umożliwia użytkownikom łatwe przełączanie się pomiędzy nimi. Dla szyfrowanych sieci prosi użytkownika o klucz/hasło i opcjonalnie przechowuje je w gnome-keyring.

Other screenshots of package network-manager-gnome
VersionURL
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17989/simage/large-6120e5c900595bc530cd90b50338556a.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17990/simage/large-a3ce130aee3ca65a9809b882917acfd3.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17991/simage/large-a15da73b4f93c0962f2b4f794dc3c387.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18081/simage/large-79f43a39672e9bb4511569124ad73136.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18080/simage/large-11588eb6bb39d6312d6da9bf276e5cbf.png
0.6.6-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/319/simage/large-5f55408f23b4f5b792aabb9cc9ce3704.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17988/simage/large-985f3ba2265505a9e99f2d51fe098c5c.png
0.8.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5738/simage/large-a177a64f250fd8b1f185a3d991292f82.png
Screenshots of package network-manager-gnome
Ntpdate
client for setting system time from NTP servers (deprecated)
Versions of package ntpdate
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.2.8p15+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.2.8p15+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.2.8p15+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-security4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u7amd64,armel,armhf,i386
jessie4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-kfreebsd-security4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
jessie-security4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch4.2.8p10+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2.8p12+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.2.6.p2+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package ntpdate:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usetimekeeping
Popcon: 9452 users (1218 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NTP, the Network Time Protocol, is used to keep computer clocks accurate by synchronizing them over the Internet or a local network, or by following an accurate hardware receiver that interprets GPS, DCF-77, NIST or similar time signals.

ntpdate is deprecated. Please use sntp instead for manual or scripted NTP queries/syncs.

Oss-compat
Pakiet zapewniający kompatybilność z Open Sound System (OSS)
Versions of package oss-compat
ReleaseVersionArchitectures
jessie6amd64,armel,armhf,i386
stretch6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.0.4+nmu3all
bookworm7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package oss-compat:
adminconfiguring
useconfiguring
Popcon: 352 users (326 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zapewnia prawidłową obsługę Open Sound System. W tym celu aktywuje moduły kompatybilne z ALSA w jądrze Linux. W innych jądrach, gdzie OSS jest domyślnym interfejsem dźwięku, żadne działania nie są przeprowadzane.

Celem pakietu jest umożliwienie prawidłowej pracy aplikacjom obsługującym wyłącznie OSS, w związku z czym zapobiega on popularnym błędom "/dev/dsp not found", które potrafią wprawić w zakłopotanie niedoświadczonych użytkowników.

Obecnie, na platformach linuksowych lepszym rozwiązaniem jest użycie osspd, które emuluje urządzenia OSS przy użyciu ALSA lub PulseAudio.

Oxygencursors
Motyw kursora myszy "Oxygen"
Versions of package oxygencursors
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.0.2012-06-kde4.8-2.1all
bullseye0.0.2012-06-kde4.8-4all
buster0.0.2012-06-kde4.8-2.1all
stretch0.0.2012-06-kde4.8-2.1all
squeeze0.0.2010-05-10-kde4.4.3-1all
jessie0.0.2012-06-kde4.8-2.1all
sid0.0.2012-06-kde4.8-4all
bookworm0.0.2012-06-kde4.8-4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera motyw kursora Oxygen, pierwotnie stworzony dla środowiska KDE 4.

Kursory dostępne są w wielu kolorach, aby pasowały do stylu dowolnego środowiska graficznego.

Screenshots of package oxygencursors
Policykit-1
Środowisko do zarządzania polityką administracyjną i przywilejami
Versions of package policykit-1
ReleaseVersionArchitectures
sid0.105-31amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.96-4+squeeze2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm0.105-31amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental0.119-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security0.105-15~deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.105-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security0.105-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster0.105-25amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.105-31amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze-security0.96-4+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.105-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.105-15~deb8u2amd64,armel,armhf,i386
upstream0.120
Debtags of package policykit-1:
roleprogram
securityauthentication
Popcon: 99766 users (11464 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PolicyKit jest działającym z poziomu aplikacji zestawem narzędzi do definiowania i obsługiwania polityki administracyjnej, która umożliwia nieuprzywilejowanym procesom komunikowanie się z procesami uprzywilejowanymi.

Jest to środowisko służące do centralizacji procesu podejmowania decyzji w zakresie przyznawania dostępu do uprzywilejowanych operacji nieuprzywilejowanym aplikacjom (pulpitu).

Policykit-1-gnome
Agent uwierzytelniający do PolicyKit
Versions of package policykit-1-gnome
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.105-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.105-2amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.96-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.105-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.105-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.105-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.105-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.105-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package policykit-1-gnome:
interfacex11
roleprogram
securityauthentication
uitoolkitgtk
Popcon: 20795 users (4272 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

policykit-gnome zapewnia obsługę sesji dla magistrali komunikacyjnej D-Bus, która jest używana do uzyskiwania uprawnień dla użytkowników poprzez okna dialogowe uwierzytelniania.

Ta implementacja została pierwotnie zaprojektowana dla GNOME 2, ale większość środowisk graficznych opartych na GNOME, w tym GNOME 3, GNOME Flashback i MATE, ma własnych wbudowanych agentów PolicyKit i nie używa już tego agenta.

Screenshots of package policykit-1-gnome
Smbclient
Uniksowy klient SMB/CIFS działający w wierszu poleceń
Versions of package smbclient
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-backports4.1.17+dfsg-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.5.6~dfsg-3squeeze11amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze-security3.5.6~dfsg-3squeeze11amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.6.6-6+deb7u7amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-proposed-updates3.6.6-6+deb7u9amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security3.6.6-6+deb7u16amd64,armel,armhf,i386
wheezy-backports4.1.11+dfsg-1~bpo70+1kfreebsd-amd64
jessie4.2.14+dfsg-0+deb8u9amd64,armel,armhf,i386
jessie-kfreebsd-security4.2.14+dfsg-0+deb8u9kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
jessie-security4.2.14+dfsg-0+deb8u13amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5.16+dfsg-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.5.16+dfsg-1+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster4.9.5+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.9.5+dfsg-5+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.13.5+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.13.5+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.13.5+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.13.12
Debtags of package smbclient:
interfacecommandline, text-mode
networkclient
roleprogram
suitesamba
uitoolkitncurses
usebrowsing
Popcon: 4275 users (4234 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Samba jest implementacją protokołu SMB/CIFS dla systemów uniksowych, który zapewnia wsparcie dla wieloplatformowego współdzielenia plików i drukarek z Microsoft Windows, OS X i innymi systemami uniksowymi.

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń umożliwiające dostęp do serwerów Microsoft Windows i Samba: smbclient, smbtar i smbspool. Narzędzie do lokalnego montowania współdzielonych zasobów można znaleźć w pakiecie cifs- utils.

System-config-printer
Graficzny interfejs do konfiguracji systemu druku
Versions of package system-config-printer
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5.14-1all
stretch1.5.7-3all
wheezy1.3.7-4all
bullseye1.5.14-1all
buster1.5.11-4all
squeeze1.2.3-3all
wheezy-backports1.4.3-4~bpo70+1all
jessie1.4.6-1all
sid1.5.14-1all
upstream1.5.15
Popcon: 22914 users (5682 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

System-config-printer jest graficznym interfejsem napisanym w Pythonie przy użyciu GTK+, do konfigurowania serwera CUPS. Jego głównym zadaniem jest konfiguracja systemu druku na lokalnym komputerze, ale może być także użyty do ustawiania drukarki zdalnej.

Pod względem funkcji, ma być tak kompletny jak webowe narzędzie administracyjne CUPS, będąc jednocześnie zintegrowanym ze środowiskiem graficznym.

Other screenshots of package system-config-printer
VersionURL
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17599/simage/large-c46e13fed50353fda3e5df5e8202f8b4.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17595/simage/large-fcab0e6298bb2f4cd97731cf80f26af7.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17594/simage/large-e04fa1a417563851c3d173edd67f0322.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17593/simage/large-796f55b4d458be5d412baf7237ee40de.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17592/simage/large-e6f2ff04a28f79e1cf13b0d478632989.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17591/simage/large-f3b1e01d1c6654a4c64ec32d5e03f656.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17590/simage/large-991ee93ce7114640cd3bfb8117fb21e1.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17589/simage/large-77bb45e089909b509bf5af4c9f598c92.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17588/simage/large-8e58be38d56e39475ecd3f9f748e7f8d.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17587/simage/large-7840ea1ea1af214b9e2281af9fa14631.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17586/simage/large-12e2ad564326221925d11c8b967ea105.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17585/simage/large-94a163bcf94afdb09ecd403733190cd3.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17584/simage/large-e46ac7853bfc400a793c0268cd153ab6.png
1.0.0-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/1835/simage/large-c88974b7a59ad8b0ace8de48128da8a1.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17583/simage/large-45d103a0330730fd6dfbb9eae55665d0.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17582/simage/large-4b6b6b333155998aafda4e5f1a6291c0.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17581/simage/large-8158e462b1b6265267948c10cf5696a5.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17580/simage/large-ca7196150a1e0469e1c5f7fc86c0c651.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17579/simage/large-18c606fbd859c402f5688beebfe1b958.png
1.5.14-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-86060b7da75fd06aeba072b82b5b6f81.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17578/simage/large-263cb32193f8717fab821abe919e95d9.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17577/simage/large-b6118a1a61a2b5067dfc4e367868c784.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16950/simage/large-dd6aaa2e735b0fc1cb363b8514ead896.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16949/simage/large-56fa7859a509285c4c18db09e989e811.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17576/simage/large-f18e0e2444dc80922a19d11c385971ab.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17575/simage/large-6ede52fdfeb2b269c6d90a27b8a7cd69.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17574/simage/large-bab45ef25e7ba1b7b6456b6ab60c4e7f.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17573/simage/large-587e4a9659885f33adfac01faa5c04e3.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17572/simage/large-856c60be29c77ad9e5e717aad194d134.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17596/simage/large-3e46e15d53402560bf5e4be3952bf9ec.png
Screenshots of package system-config-printer
System-config-printer-udev
Narzędzia do automatycznego wykrywania i konfigurowania drukarek
Versions of package system-config-printer-udev
ReleaseVersionArchitectures
buster1.5.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.3.7-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-backports1.4.3-4~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.4.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.3-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye1.5.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.5.15
Debtags of package system-config-printer-udev:
adminconfiguring, hardware
hardwareprinter
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 59344 users (11139 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Narzędzia te pozwalają na automatyczne wykrywanie drukarek (gdy są podłączone do systemu) przy użyciu UDEV. Następnie drukarki są automatycznie konfigurowane przez demona drukowania CUPS i udostępniane użytkownikom.

Tree
Wyświetla wcięte drzewo katalogów w kolorze
Maintainer: Florian Ernst
Versions of package tree
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.5.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.6.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.7.0-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy-backports1.7.0-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.7.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tree:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usebrowsing
works-withfile
Popcon: 4490 users (3677 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tree jest rekurencyjnym poleceniem wypisywania po kolei katalogów, które tworzy głęboką wciętą listę plików, koloryzowaną ala dircolors, jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa LS_COLORS i wyjście ustawione jest na tty.

X11-utils
Narzędzia X11
Versions of package x11-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze7.5+4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy7.7~1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie7.7+2amd64,armel,armhf,i386
stretch7.7+3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package x11-utils:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitathena, xlib
useconfiguring
works-withfont
x11application
Popcon: 36988 users (18400 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Klient X to program, który jest interfejsem serwera X (prawie zawsze przez biblioteki X) a przez to z urządzeniami wejścia i wyjścia jak karta graficzna, monitor, klawiatura czy urządzenie wskazujące (np. mysz).

Pakiet ten wprowadza różnorodny asortyment narzędzi X, który jest dostarczany z X Window System, tj.:

 • appres, editres, listres oraz viewres, które odpytują bazę zasobów X;
 • luit, filtr, który może być użyty pomiędzy dowolnym programem i emulatorem terminala UTF-8;
 • xdpyinfo, narzędzie do wyświetla informacji o X;
 • xdriinfo, odpytuje informacje o konfiguracji sterowników DRI;
 • xev, wyświetla zdarzenia w X;
 • xfd, narzędzie wyświetlające glify w podanej przez X czcionce;
 • xfontsel, narzędzie do przeglądania i wybierania czcionki w X;
 • xkill, narzędzie do wymuszania końca nieodpowiadających aplikacji w X;
 • xlsatoms, wyświetla składniki asystenckie zdefiniowane w serwerze X;
 • xlsclients, wyświetla listę aplikacji, które są uruchomione w X;
 • xlsfonts, wyświetla listę czcionek serwera;
 • xmessage, narzędzie do wyświetlania wiadomości lub okien dialogowych;
 • xprop, odpowiada za wyświetlanie właściwości w X;
 • xvinfo, narzędzie wyświetlające informacje z rozszerzenia Xv w X;
 • xwininfo, narzędzie wyświetlające informacje o oknie w X;

Programy editres oraz viewres używają map bitowych z pakietu xbitmaps. Z kolei luit wymaga informacji locale z pakietu libx11-data.

X11-xkb-utils
Narzędzia X11 XKB
Versions of package x11-xkb-utils
ReleaseVersionArchitectures
wheezy7.7~1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie7.7+1amd64,armel,armhf,i386
bullseye7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze7.5+5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch7.7+3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package x11-xkb-utils:
hardwareinput:keyboard
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 76158 users (11262 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xkbutils jest zbiorem aplikacji działających po stronie klienta dla XKB, modułu klawiatury dla X11.

setxkbmap jest narzędziem do sprawdzania i zmiany aktualnego mapowania klawiatury XKB.

xkbbell generuje dźwięk brzęczykiem systemowym przez polecenie klawiatury.

xkbcomp jest narzędziem do kompilowania definicji XKB do plików map klawiatury, czytelnych dla serwera.

xkbevd jest eksperymentalnym narzędziem do nasłuchiwania szczególnych zdarzeń XKB oraz wykonywania zdefiniowanych akcji gdy zdarzenia te nastąpią.

xkbprint jest narzędziem generującym obraz fizycznej reprezentacji klawiatury, jaka jest widziana przez XKB.

xkbvleds pokazuje zmianę statusu diod klawiatury.

xkbwatch pokazuje zmianę statusu modyfikatorów i diod klawiatury.

Xdg-user-dirs-gtk
Narzędzie do zarządzania dobrze znanymi katalogami użytkowników (rozszerzenie GTK)
Versions of package xdg-user-dirs-gtk
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.10-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xdg-user-dirs-gtk:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 30504 users (8215 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xdg-user-dirs jest narzędziem, które ułatwia zarządzanie "dobrze znanymi" katalogami użytkownika jak np. folderem pulpitu i muzyki. Może również obsługiwać lokalizację (np. tłumaczenia) nazw plików.

To rozszerzenie zarządza plikiem zakładek GTK i śledzi zmiany lokalizacji w celu powiadamiania użytkownika o zmianie nazwy katalogów podczas logowania.

Xfonts-base
Standardowe czcionki dla środowiska X
Versions of package xfonts-base
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0.3all
squeeze1.0.1all
sid1.0.5all
bookworm1.0.5all
bullseye1.0.5all
buster1.0.5all
stretch1.0.4+nmu1all
jessie1.0.3all
Debtags of package xfonts-base:
made-offont
roleapp-data
x11font
Popcon: 118 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet xfonts-base zapewnia standardowy zestaw czcionek bitmapowych o niskiej rozdzielczości. W większości przypadków pożądane jest zainstalowanie serwera czcionek X (xfs) i/lub serwera X, aby czcionki były dostępne dla klientów X.

Screenshots of package xfonts-base
Xkb-data
Pliki konfiguracyjne X Keyboard Extension (XKB)
Versions of package xkb-data
ReleaseVersionArchitectures
sid2.33-1all
squeeze1.8-2all
wheezy2.5.1-3all
jessie2.12-1all
bullseye2.29-2all
buster2.26-2all
stretch2.19-1+deb9u1all
bookworm2.33-1all
upstream2.34
Debtags of package xkb-data:
accessibilityinput
hardwareinput:keyboard
roleapp-data
useconfiguring
Popcon: 85562 users (19298 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera dane konfiguracyjne wykorzystywane przez X Keyboard Extension (XKB), które pozwala na wybór układu klawiatury przy użyciu interfejsu graficznego.

Każdy dostawca X11 oferuje własne pliki danych XKB, więc projektanci układu klawiatury muszą przesłać swoje układy do kilku miejsc. Projekt xkeyboard- config został rozpoczęty przez FreeDesktop w celu zapewnienia centralnego repozytorium, które mogłyby być wykorzystane przez wszystkich producentów.

Xserver-xorg-core
Xorg X serwer - główny serwer
Versions of package xserver-xorg-core
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.20.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.20.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.20.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.20.4-1+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.19.2-1+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security1.19.2-1+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-kfreebsd-security1.16.4-1+deb8u2kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
bullseye1.20.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.7.7-18amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze-security1.7.7-18amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.20.4-1+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.12.4-6+deb7u6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security1.12.4-6+deb7u8amd64,armel,armhf,i386
jessie1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
upstream21.0.99.902
Debtags of package xserver-xorg-core:
hardwareinput, video
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
uitoolkitxlib
usedriver
x11xserver
Popcon: 73663 users (11630 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Xorg jest serwerem X dostępnym dla wielu architektur sprzętowych i systemów operacyjnych, który wywodzi się z serii X-serwerów XFree86 4.x.

Serwer Xorg obsługuje większość współczesnego sprzętu graficznego większości producentów i zastępuje wszystkie X-serwery Xfree86.

Więcej informacji na temat X.Org można znaleźć na stronie:

Pakiet został zbudowany z modułu xserwer z X.org.

Other screenshots of package xserver-xorg-core
VersionURL
2:1.20.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19520/simage/large-fec770ab9f54c5b7582a0091e34bc41a.png
Screenshots of package xserver-xorg-core
Yelp
Przeglądarka plików pomocy do GNOME
Versions of package yelp
ReleaseVersionArchitectures
buster3.31.90-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.30.1+webkit-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid41.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.38.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm41.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.4.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.22.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package yelp:
interfacex11
roledocumentation, program
scopeutility
suitegnome
uitoolkitgtk
useviewing
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 5542 users (17441 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Yelp jest przeglądarką plików pomocy do środowiska graficznego GNOME. Yelp udostępnia prosty interfejs graficzny do przeglądania dokumentacji w formatach: DocBook, Mallard, HTML, man oraz info.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 207406