Debian Junior Project
Summary
Doudou-base
DoudouLinux base

DoudouLinux is a Debian system cusomized to be easy to use for children. It provides tens of applications that suit children from 2 to 12 years old (or maybe 102?). For more information please have a look at its home page http://www.doudoulinux.org/.

This package provides the base package of DoudouLinux.

Debian Jr. might (or might not) provide metapackages fit for the usage inside DoudouLinux. This is just a test for metapackage layout and does not yet create a real metapackage.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Doudou-base packages

Official Debian packages with high relevance

Acpi-support-base
skripty na obsluhu základných udalostí ACPI ako stlačenie vypínača
Versions of package acpi-support-base
ReleaseVersionArchitectures
buster0.142-8all
bullseye0.143-5all
trixie0.143-5.1all
jessie0.142-6all
stretch0.142-8all
bookworm0.143-5.1all
sid0.143-5.1all
Popcon: 920 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje skripty reagujúce na rozličné základné udalosti ACPI ako stlačenie vypínača. Rozsiahlejšiu podporu ACPI vrátane podpory uspania do RAM a rozličné funkcie pre notebooky nájdete v balíku „acpi-support“.

Alsa-base
fiktívny balík na zjednodušenie odstraňovania zastaralých súborov conf
Versions of package alsa-base
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.27+1all
Debtags of package alsa-base:
adminconfiguring, hardware, kernel
roleapp-data
works-withaudio
Popcon: 28 users (156 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Toto je prázdny fiktívny balík s jediným účelom - zabezpečiť odstránenie zastaralých súborov kmod zo systému. Táto funkcionalita sa teraz dodáva v kmod.

Alsa-utils
nástroje na konfiguráciu a používanie ALSA
Versions of package alsa-utils
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package alsa-utils:
adminconfiguring, hardware, kernel
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useconfiguring
works-withaudio
Popcon: 72907 users (15418 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Obsahuje nástroje:

 • alsactl: pokročilé ovládanie zvukových ovládačov ALSA
 • alsaloop: vytváranie slučiek medzi zachytávacími a prehrávacími zariadeniami PCM
 • alsamixer: zmiešavač pre curses
 • alsaucm: správca prípadov použitia alsa
 • amixer: zmiešavač pre príkazový riadok
 • amidi: čítanie a zápis do portov ALSA RawMIDI
 • aplay, arecord: prehrávanie a záznam pre príkazový riadok
 • aplaymidi, arecordmidi: prehrávanie a záznam MIDI pre príkazový riadok
 • aconnect, aseqnet, aseqdump: ovládanie MIDI sekvencéra pre príkazový riadok
 • iecset: nastavenie alebo výpis stavových bitov IEC958
 • speaker-test: generátor tónov na test reproduktora

ALSA je Advanced Linux Sound Architecture, zvuková architektúra pre Linux.

Avahi-autoipd
démon Avahi na konfiguráciu sieťových adries
Versions of package avahi-autoipd
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security0.6.32-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster0.7-4+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security0.7-4+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.8-5+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.6.31-5amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.32-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package avahi-autoipd:
interfacedaemon
networkconfiguration
roleprogram
Popcon: 6172 users (12656 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avahi je platforma Multicast DNS Service Discovery pod LGPL Umožňuje programom publikovať a objavovať služby a počítače bežiace na lokálnej sieti bez špeciálnej konfigurácie. Napríklad sa môžete pripojiť k sieti a ihneď nájsť tlačiarne na ktorých sa dá tlačiť, súbory ktoré sú prístupné a ľudí, s ktorými sa dá hovoriť.

Tento nástroj implementuje IPv4LL, „Dynamickú konfiguráciu IPv4 adries lokálnych spojeniu“ (IETF RFC3927), protokol na automatickú konfiguráciu IP adries z rozsahu adries lokálnych spojeniu 169.254.0.0/16 bez potreby centrálneho servera. Je primárne určený pre ad hoc siete bez DHCP servera.

Avahi-discover
používateľské rozhranie pre avahi na objavovanie služieb
Versions of package avahi-discover
ReleaseVersionArchitectures
sid0.8-11all
buster0.7-4+deb10u1all
jessie0.6.31-5all
stretch0.6.32-2all
stretch-security0.6.32-2+deb9u1all
trixie0.8-11all
bookworm0.8-10all
bullseye0.8-5+deb11u2all
buster-security0.7-4+deb10u3all
Debtags of package avahi-discover:
interfacex11
networkclient, scanner
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
usescanning
x11application
Popcon: 107 users (241 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avahi je LGPL platforma na Multicast DNS Service Discovery. Umožňuje programom publikovať a objavovať služby a počítače bežiace v lokálnej sieti bez špeciálnej konfigurácie. Napríklad sa môžete pripojiť k sieti a ihneď nájsť tlačiarne na ktorých sa dá tlačiť, prístupné súbory alebo ľudí, s ktorými môžete komunikovať.

Tento balík obsahuje používateľské rozhranie na objavovanie služieb.

Screenshots of package avahi-discover
Bash-completion
programovateľné dopĺňanie pre bash shell
Maintainer: Gabriel F. T. Gomes
Versions of package bash-completion
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1-4.3all
trixie2.11-8all
bookworm2.11-6all
bullseye2.11-2all
buster2.8-6all
jessie2.1-4all
sid2.11-8all
upstream2.11.0
Debtags of package bash-completion:
interfaceshell
roleplugin
Popcon: 7482 users (33389 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Dopĺňanie pre bash rozširuje štandardné dopĺňanie bashu a umožňuje zadávanie komplexného príkazového riadka iba pomocou niekoľkých stlačení klávesov. Tento projekt bol vytvorený na tvorbu programovateľných procedúr na dopĺňanie najbežnejších linuxových/unixových príkazov, čo redukuje množstvo nutného každodenného písania pre správcov systémov a programátorov.

Screenshots of package bash-completion
Cups-bsd
Common UNIX Printing System(tm) - príkazy BSD
Versions of package cups-bsd
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.4.2-3+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.10-6+deb10u9amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates2.3.3op2-3+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
trixie2.4.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.4.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package cups-bsd:
hardwareprinter
interfacecommandline
networkserver
roleprogram
suitebsd
useprinting
works-with-formatpdf
Popcon: 7260 users (8303 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System alebo CUPS(tm) je tlačový systém a všeobecná náhrada lpd a podobných. Podporuje Internet Printing Protocol (IPP) a má vlastný filtrovací model ovládačov na spracovanie rozličných typov dokumentov.

Tento balík poskytuje príkazy BSD na prácu s CUPS. Poskytuje sa samostatne, aby CUPS mohol existovať popri ďalších tlačových systémoch (do istej malej miery).

Cups-pdf
backend na tvorbu PDF pre CUPS - fiktívny prechodový balík
Versions of package cups-pdf
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.6.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.6.1-15amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package cups-pdf:
roleapp-data
useconverting, printing
works-withtext
works-with-formatpdf
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tento fiktívny balík slúži na podporu prechodu z balíka cups-pdf na balík printer-driver-cups-pdf a následne by ste ho mali odstrániť.

Dash
shell podľa POSIX
Maintainer: Andrej Shadura
Versions of package dash
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.5.12-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.5.7-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.5.8-2.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.10.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5.11+git20200708+dd9ef66-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.5.12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.12-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package dash:
interfaceshell
roleprogram
scopeutility
Popcon: 199697 users (17949 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Debian Almquist Shell (dash) je shell podľa POSIX odvodený od ash.

Pretože vykonáva skripty rýchlejšie ako bash a má menej závislostí od knižníc (a teda je robustnejší v prípade softvérových či hardvérových porúch), používa sa ako predvolený shell na systémoch Debian.

The package is enhanced by the following packages: shfmt
Screenshots of package dash
Dnsmasq-base
malá DNS proxy server s vyrovnávacou pamäťou a server DHCP/TFTP
Maintainer: Simon Kelley
Versions of package dnsmasq-base
ReleaseVersionArchitectures
sid2.89-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.89-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.89-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.85-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.72-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.72-3+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
stretch2.76-5+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.76-5+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.80-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.80-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package dnsmasq-base:
adminboot, configuring
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
scopeutility
useproxying
Popcon: 18775 users (21664 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje spustiteľný súbor a dokumentáciu dnsmasq, ale nie infraštruktúru potrebnú na jeho beh vo forme démona systému. Tie funkcie získate nainštalovaním balíka dnsmasq.

Eject
ejects CDs and operates CD-Changers under Linux
Versions of package eject
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1.5+deb1+cvs20081104-13.1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.1.5+deb1+cvs20081104-13.1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.5+deb1+cvs20081104-13.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.5+deb1+cvs20081104-13.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.36.1-8+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.36.1-8+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.38.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.39.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.39.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package eject:
hardwarestorage, storage:cd
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usedriver
Popcon: 37382 users (27779 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program will eject CD-ROMs (assuming your drive supports the CDROMEJECT ioctl). It also allows setting the autoeject feature.

On supported ATAPI/IDE multi-disc CD-ROM changers, it allows changing the active disc.

You can also use eject to properly disconnect external mass-storage devices like digital cameras or portable music players.

Gnome-keyring
služby Zväzku kľúčov GNOME (démon a nástroje)
Versions of package gnome-keyring
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.36.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.28.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid42.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie42.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm42.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gnome-keyring:
interfacedaemon
roleplugin, program
securityauthentication, cryptography, privacy
suitegnome
uitoolkitgtk
usestoring
Popcon: 68760 users (14034 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gnome-keyring je démon relácie, ktorý podobne ako ssh-agent môžu iné aplikácie využiť na ukladanie hesiel a iných citlivých informácií.

Program dokáže spravovať niekoľko zväzkov kľúčov, každý s vlastným hlavným heslom a tiež existuje zväzok kľúčov relácie, ktorý sa nikdy neukladá na disk, ale zabudne sa pri skončení relácie.

Gstreamer0.10-alsa
??? missing short description for package gstreamer0.10-alsa :-(
Versions of package gstreamer0.10-alsa
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security0.10.36-2+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie0.10.36-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gstreamer0.10-alsa:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 103 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Gtk2-engines
typy tém vzhľadu pre GTK+ 2.x
Versions of package gtk2-engines
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.20.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.20.2-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gtk2-engines:
interfacex11
roleshared-lib
suitegnome
uitoolkitgtk
x11theme
Popcon: 1858 users (201 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje typy tém vzhľadu, ktoré sa skrývajú za aplikáciami GTK+ a GNOME. Definujú spôsob, akým sa vykresľujú ovládacie prvky GTK+. Tento balík obsahuje nasledovné typy tém:

 • Clearlooks, štandardná téma vzhľadu GNOME, založená na Bluecurve;
 • Crux, predtým známy ako Eazel;
 • Vysoký kontrast, ktorý používajú niektoré témy pre prístupnosť;
 • Industrial, známa téma od Novellu (predtým Ximian);
 • LighthouseBlue, iný typ témy založený na Bluecurve;
 • Metal, má kovový vzhľad;
 • Mist, plochá a rýchla téma;
 • Redmond95, poskytuje vzhľad podobný Windows;
 • ThinIce.

Balík obsahuje aj niekoľko vzorových tém týchto typov.

Khelpcenter4
prechodový fiktívny balík
Versions of package khelpcenter4
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1all
upstream23.08.1
Debtags of package khelpcenter4:
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
works-with-formatinfo, man
x11application
Popcon: 16 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Toto je prechodový fiktívny balík. Je možné ho bezpečne odstrániť.

Less
program na stránkovanie podobný programu more
Maintainer: Milan Kupcevic
Versions of package less
ReleaseVersionArchitectures
bullseye551-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports590-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch481-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie458-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster487-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid590-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports551-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream643
Debtags of package less:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
useviewing
works-withtext
Popcon: 52671 users (27286 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje príkaz „less“, stránkovač súborov (t.j. pamäťovo efektívny nástroj na zobrazovanie textu po jednotlivých obrazovkách). Less má omnoho viac vlastností ako základný stránkovač „more“. Ako súčasť projektu GNU sa považuje za štandardný stránkovač na unixových systémoch.

Tiež poskytuje „lessecho“, jednoduchý nástroj na zabezpečenie, že argumenty s medzerami sú v správnych úvodzovkách; „lesskey“, nástroj na zmenu štandardných klávesových väzieb (v štýle vi); a „lesspipe“, filter špecifických typov vstupu ako súbory .doc alebo .txt.gz.

Screenshots of package less
Libgl1-mesa-dri
sloodná implementácia API OpenGL - moduly DRI
Versions of package libgl1-mesa-dri
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports18.2.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie10.3.2-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security10.3.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch13.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.3.6-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20.3.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
bullseye20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.3.6-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie23.2.0~rc3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid23.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package libgl1-mesa-dri:
hardwarevideo
roleshared-lib
Popcon: 65360 users (13055 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Táto verzia Mesa poskytuje schopnosti GLX a DRI: dokáže vykresľovať priamo aj nepriamo. Na urýchlenie priameho vykresľovania môže využiť moduly DRI z balíka libgl1-mesa-dri.

Tento balík neobsahuje samotnú knižnicu OpenGL, oba moduly DRI na akceleráciu priameho vykresľovania.

Kompletný popis Mesa nájdete v balíku libglx-mesa0.

Libgl1-mesa-glx
prechodový fiktívny balík
Versions of package libgl1-mesa-glx
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports18.2.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch13.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security10.3.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20.3.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
jessie10.3.2-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.3.6-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid23.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster18.3.6-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libgl1-mesa-glx:
roleshared-lib
Popcon: 32 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je prechodový fiktívny balík. Je bezpečné odstrániť ho.

Libpam-gnome-keyring
modul PAM na odomknutie Zväzku kľúčov GNOME pri prihlásení
Versions of package libpam-gnome-keyring
ReleaseVersionArchitectures
buster3.28.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.36.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm42.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie42.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid42.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package libpam-gnome-keyring:
adminlogin
roleplugin
securityauthentication
suitegnome
uselogin
Popcon: 6169 users (204 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gnome-keyring je démon relácie, ktorý podobne ako ssh-agent môžu iné aplikácie využiť na ukladanie hesiel a iných citlivých informácií.

Tento balík obsahuje modul PAM, ktorý automaticky odomkne zväzky kľúčov obsahujúce vaše prihlasovacie heslo, čím stransparentnia použitie gnome-keyring bez toho, aby stratil svoje bezpečnostné výhody.

Ak je tento modul nainštalovaný, automaticky ho využije GDM a gnome-screensaver na odomknutie vášho zväzku kľúčov pri prihlásení a odomknutí šetriča obrazovky.

Lxappearance
prepínač témy vzhľadu GTK+ LXDE
Versions of package lxappearance
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.1-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.6.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lxappearance:
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
useconfiguring
Popcon: 536 users (1689 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LXAppearance je grafické používateľské rozhranie pre LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).

Je to prepínač témy vzhľadu GTK+ s mnohými funkciami, ktorý dokáže meniť témy vzhľadu, témy ikon a písma, ktoré používajú aplikácie GTK+. Používateľ GNOME/KDE/Xfce môže použiť zabudovanú tému, toto funguje pre LXDE založené na GTK+.

Schopnosti:

 • výber témy GTK+
 • výber témy ikon
 • inštalácia novej témy ikon
 • výber obľúbeného písma
 • výber štýlu panelu nástrojov
 • zmeny uvidíte okamžite v oblasti s náhľadom
The package is enhanced by the following packages: lxappearance-obconf
Lxrandr
nástroj na konfiguráciu monitora pre LXDE
Versions of package lxrandr
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.3.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.3.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lxrandr:
roleprogram
uitoolkitgtk
useconfiguring
Popcon: 597 users (1316 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LXRandR je aplikácia s grafickým používateľským rozhraním pre LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).

Toto je veľmi jednoduchý nástroj na konfiguráciu monitora využívajúci rozšírenie X zvané RandR. Umožňuje vám meniť za behu rozlíšenie obrazovky. Ak spustíte lxrandr so zapojeným externým monitorom, jeho grafické rozhranie sa zmení a zobrazí vám rýchle voľby na správne sfunkčnenie vášho projektora alebo externého monitora.

Tento nástroj nemá byť úplnou náhradou rozhrania randr. Ak potrebujete využiť možnosti RandR v plnom rozsahu, nainštalujte si xrandr (pre konzolu) alebo grandr (grafické rozhranie) a prečítajte si návody.

LXRandR vám dáva iba niektoré jednoduché a rýchle intuitívne možnosti. Je veľmi vhodný pre používateľov notebookov, ktorí často používajú projektory alebo externý monitor a chcú niečo rýchlo dosiahnuť bez čítania podrobných príručiek či návodov pre príkazový riadok.

Lxterminal
emulátor terminálu LXDE
Versions of package lxterminal
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.0-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lxterminal:
roleprogram
uitoolkitgtk
x11terminal
Popcon: 1863 users (1187 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LXTerminal je emulátor terminálu založený na VTE pre LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).

Podporuje viacero kariet a má iba minimálne závislosti, vďaka čomu je kompletne nezávislý od pracovného prostredia. Všetky inštancie terminálu zdieľajú jediný proces aby sa znížilo využitie pamäte a zvýšil výkon.

Screenshots of package lxterminal
Network-manager-gnome
platforma na správu pripojenia k sieti (rozhranie pre GNOME)
Versions of package network-manager-gnome
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.32.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.32.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.30.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.10.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.8.20-1.1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package network-manager-gnome:
interfacedaemon, x11
networkconfiguration
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useconfiguring
x11application
Popcon: 27887 users (16515 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetworkManager je systémová sieťová služba, ktorá spravuje vaše sieťové zariadenia a pripojenia a pokúša sa neustále udržať aktívne pripojenie k sieti, ak je dostupné. Spravuje Ethernet, WiFi, mobilné širokopásmové pripojenie (WWAN), zariadenia PPPoE a poskytuje integráciu s rozličnými službami VPN.

Tento balík obsahuje aplet pre oznamovaciu oblasť GNOME, ale funguje aj v iných pracovných prostrediach, ktoré poskytujú oznamovaciu oblasť ako KDE alebo Xfce. Zobrazuje dostupné siete a umožňuje používateľom medzi nimi jednoducho prepínať. Pri šifrovaných sieťach si vypýta od používateľa kľúč/heslo a umožňuje ich uložiť v gnome-keyring.

Other screenshots of package network-manager-gnome
VersionURL
1.30.0https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-7d839e72904fa98ccc69ab5eb99b2a90.png
0.8.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5738/simage/large-a177a64f250fd8b1f185a3d991292f82.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17988/simage/large-985f3ba2265505a9e99f2d51fe098c5c.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17989/simage/large-6120e5c900595bc530cd90b50338556a.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17990/simage/large-a3ce130aee3ca65a9809b882917acfd3.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17991/simage/large-a15da73b4f93c0962f2b4f794dc3c387.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17992/simage/large-b7e673acc9e6136d19fcb4ca52d31016.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18080/simage/large-11588eb6bb39d6312d6da9bf276e5cbf.png
0.6.6-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/319/simage/large-5f55408f23b4f5b792aabb9cc9ce3704.png
Screenshots of package network-manager-gnome
Ntpdate
Network Time Protocol client (transitional package)
Maintainer: Richard Laager
Versions of package ntpdate
ReleaseVersionArchitectures
buster4.2.8p12+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2.8p15+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-1all
stretch4.2.8p10+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
sid4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-2all
bookworm-security4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-1+deb12u1all
bookworm-proposed-updates4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-1+deb12u1all
trixie4.2.8p15+dfsg-2~1.2.2+dfsg1-2all
jessie4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
upstream1.2.2-rc1
Debtags of package ntpdate:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usetimekeeping
Popcon: 6750 users (377 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is a dummy transitional package to transition to NTPsec. It can be safely removed.

Screenshots of package ntpdate
Oss-compat
balík na kompatibilitu s OSS (Open Sound System)
Versions of package oss-compat
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie6amd64,armel,armhf,i386
stretch6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package oss-compat:
adminconfiguring
useconfiguring
Popcon: 293 users (139 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík zabezpečuje poskytnutie podpory OSS. Na Linuxe zapína moduly kompatibility ALSA. Na iných jadrách, kde je OSS štandardným rozhraním nerobí nič.

Účelom tohto balíka je, že na ňom môžu závisieť aplikácie podporujúce iba OSS a tým predchádza bežným chybám „/dev/dsp not found“, ktoré by mohli zmiasť neskúseného používateľa.

Na linuxových platformách je dnes lepším prístupom použiť osspd, ktorý emuluje zariadenia OSS prostredníctvom ALSA alebo PulseAudio.

Oxygencursors
Oxygen mouse cursor theme
Versions of package oxygencursors
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0.2012-06-kde4.8-2.1all
jessie0.0.2012-06-kde4.8-2.1all
buster0.0.2012-06-kde4.8-2.1all
sid0.0.2012-06-kde4.8-5all
trixie0.0.2012-06-kde4.8-5all
bullseye0.0.2012-06-kde4.8-4all
bookworm0.0.2012-06-kde4.8-4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This package contains the Oxygen cursor theme, originally created for KDE 4.

The cursors are available in numerous colors to match the style of any desktop.

Screenshots of package oxygencursors
Policykit-1
transitional package for polkitd and pkexec
Versions of package policykit-1
ReleaseVersionArchitectures
trixie123-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.105-15~deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security0.105-15~deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.105-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security0.105-18+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster0.105-25+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid123-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security0.105-25+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.105-31+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security0.105-31+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm122-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package policykit-1:
roleprogram
securityauthentication
Popcon: 60348 users (3694 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

polkit is an application-level toolkit for defining and handling the policy that allows unprivileged processes to speak to privileged processes. It was previously named PolicyKit.

This transitional package depends on polkitd, the system service used by polkit, and pkexec, a setuid program analogous to sudo. They were historically packaged together, but have been separated so that users of polkitd are not required to install pkexec.

Policykit-1-gnome
autentifikačný agent pre PolicyKit
Versions of package policykit-1-gnome
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.105-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.105-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.105-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.105-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.105-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.105-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.105-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package policykit-1-gnome:
interfacex11
roleprogram
securityauthentication
uitoolkitgtk
Popcon: 21348 users (4651 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PolicyKit-gnome poskytuje službu zbernice D-Bus, ktorá sa používa na vyvolanie autentifikačných dialógov na získanie oprávnení.

Táto implementácia bola pôvodne navrhnutá pre GNOME 2, ale väčšina pracovných prostredí založených na GNOME vrátane GNOME 3, GNOME Flashback a MATE Cinnamon má vlastných zabudovaných agentov PolicyKit a tohto už nepoužívajú. Túto implementáciu naďalej používajú už len Cinnamon, XFCE a Unity.

Screenshots of package policykit-1-gnome
Smbclient
klientské nástroje SMB/CIFS príkazového riadka pre unixové systémy
Versions of package smbclient
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.19.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.14+dfsg-0+deb8u13amd64,armel,armhf,i386
stretch4.5.16+dfsg-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security4.5.16+dfsg-1+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster4.9.5+dfsg-5+deb10u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security4.9.5+dfsg-5+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.13.13+dfsg-1~deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.13.13+dfsg-1~deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.17.9+dfsg-0+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-updates4.17.9+dfsg-0+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports4.17.10+dfsg-0+deb12u1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security4.17.10+dfsg-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates4.17.11+dfsg-0+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports4.18.6+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.19.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.2.14+dfsg-0+deb8u9amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package smbclient:
interfacecommandline, text-mode
networkclient
roleprogram
suitesamba
uitoolkitncurses
usebrowsing
Popcon: 5382 users (9960 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Samba je implementáciou protokolov SMB/CIFS pre unixové systémy. Poskytuje podporu zdieľania súborov a tlačiarní medzi platformami Microsoft Windows, OS X a inými unixovými systémami.

Tento balík poskytuje nástroje na prístup k serverom Microsoft Windows a Samba vrátane smbclient, smbtar a smbspool. Nástroje na lokálne pripojenie zdieľaných prostriedkov sú v balíku cifs-utils.

System-config-printer
grafické rozhranie na konfiguráciu tlačového systému
Versions of package system-config-printer
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.14-1all
bookworm1.5.18-1all
trixie1.5.18-1all
sid1.5.18-1all
jessie1.4.6-1all
stretch1.5.7-3all
buster1.5.11-4all
Popcon: 21636 users (6522 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System-config-printer je grafické používateľské rozhranie na konfiguráciu servera CUPS napísané v jazyku Python pomocou GTK+. Jeho primárnym použitím je nastavenie tlačového systému lokálneho stroja, ale tiež ho možno použiť na nastavenie vzdialenej tlačiarne.

Čo sa týka vlastností je jeho cieľom byť také kompletné ako webový nástroj na správu CUPS, pričom má byť integrované s pracovným prostredím.

Other screenshots of package system-config-printer
VersionURL
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17599/simage/large-c46e13fed50353fda3e5df5e8202f8b4.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17597/simage/large-04eee518416be0e0cd1b19582a1a3227.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16950/simage/large-dd6aaa2e735b0fc1cb363b8514ead896.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17596/simage/large-3e46e15d53402560bf5e4be3952bf9ec.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17595/simage/large-fcab0e6298bb2f4cd97731cf80f26af7.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17594/simage/large-e04fa1a417563851c3d173edd67f0322.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17593/simage/large-796f55b4d458be5d412baf7237ee40de.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17592/simage/large-e6f2ff04a28f79e1cf13b0d478632989.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17591/simage/large-f3b1e01d1c6654a4c64ec32d5e03f656.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16949/simage/large-56fa7859a509285c4c18db09e989e811.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17590/simage/large-991ee93ce7114640cd3bfb8117fb21e1.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17589/simage/large-77bb45e089909b509bf5af4c9f598c92.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17588/simage/large-8e58be38d56e39475ecd3f9f748e7f8d.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17587/simage/large-7840ea1ea1af214b9e2281af9fa14631.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17586/simage/large-12e2ad564326221925d11c8b967ea105.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17585/simage/large-94a163bcf94afdb09ecd403733190cd3.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17584/simage/large-e46ac7853bfc400a793c0268cd153ab6.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17583/simage/large-45d103a0330730fd6dfbb9eae55665d0.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17582/simage/large-4b6b6b333155998aafda4e5f1a6291c0.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17581/simage/large-8158e462b1b6265267948c10cf5696a5.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17580/simage/large-ca7196150a1e0469e1c5f7fc86c0c651.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17578/simage/large-263cb32193f8717fab821abe919e95d9.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17577/simage/large-b6118a1a61a2b5067dfc4e367868c784.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17576/simage/large-f18e0e2444dc80922a19d11c385971ab.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17575/simage/large-6ede52fdfeb2b269c6d90a27b8a7cd69.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17574/simage/large-bab45ef25e7ba1b7b6456b6ab60c4e7f.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17573/simage/large-587e4a9659885f33adfac01faa5c04e3.png
1.5.11-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17572/simage/large-856c60be29c77ad9e5e717aad194d134.png
1.5.14-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-86060b7da75fd06aeba072b82b5b6f81.png
1.0.0-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/1835/simage/large-c88974b7a59ad8b0ace8de48128da8a1.png
Screenshots of package system-config-printer
System-config-printer-udev
nástroje na automatickú detekciu a konfiguráciu tlačiarní
Versions of package system-config-printer-udev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.5.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.5.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.5.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.4.6-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package system-config-printer-udev:
adminconfiguring, hardware
hardwareprinter
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 66269 users (14538 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tieto nástroje umožňujú pomocou udev automaticky detegovať tlačiarne po zapojení do systému. Tlačový démon CUPS ich potom automaticky nastaví a sprístupní používateľom.

Tree
zobrazí strom adresárov s odsadením a farebne
Maintainer: Florian Ernst
Versions of package tree
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.7.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.7.0-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package tree:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usebrowsing
works-withfile
Popcon: 5116 users (4903 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tree je príkaz na rekurzívne vypísanie adresárov, ktoré vytvorí odsadený výpis súborov vo farbách dircolors ak je nastavená premenná prostredia LS_COLORS a výstup smeruje na tty.

X11-utils
nástroje X11
Versions of package x11-utils
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch7.7+3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+2amd64,armel,armhf,i386
trixie7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster7.7+4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package x11-utils:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitathena, xlib
useconfiguring
works-withfont
x11application
Popcon: 40916 users (23196 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Klient X je program, ktorý komunikuje s X serverom (takmer vždy prostredníctvom knižníc X) a tým pádom s nejakým vstupným a výstupným hardvérom ako grafická karta, monitor, klávesnica polohovacie zariadenie (ako myš).

Tento balík poskytuje zbierku rozličných nástrojov X, ktoré sa dodávajú s X Window System vrátane:

 • appres, editres, listres a viewres - dokážu získavať informácie z databázy zdrojov X
 • luit - filter, ktorý možno spustiť medzi ľubovoľnou aplikáciou a UTF-8 emulátorom terminálu
 • xdpyinfo - nástroj na zobrazovanie informácií o displeji X
 • xdriinfo - získavanie konfiguračných informácií o ovládačoch DRI
 • xev - zobrazovač udalostí X
 • xfd - nástroj, ktorý zobrazí všetky grafémy v danom písme X
 • xfontsel - nástroj na prehliadanie a výber písiem X
 • xkill - nástroj na ukončenie X klientov, ktorí sa správajú nekorektne
 • xlsatoms - zobrazuje interné atomy definované na X serveri
 • xlsclients - zobrazuje klientské aplikácie bežiace na X displeji
 • xlsfonts - zobrazovač zoznamu písiem servera
 • xmessage - nástroj na zobrazovanie správ a dialógových okien
 • xprop - zobrazovač vlastností pre X
 • xvinfo - rozšírenie informačného nástroja Xv pre X
 • xwininfo - informačný nástroj o oknách pre X

Programy editres a viewres používajú bitmapové obrázky, ktoré poskytuje balík xbitmaps. Program luit vyžaduje locale informácie z balíka libx11-data.

X11-xkb-utils
nástroje XKB X11
Versions of package x11-xkb-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.7+5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.7+7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid7.7+7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch7.7+3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+1amd64,armel,armhf,i386
buster7.7+4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package x11-xkb-utils:
hardwareinput:keyboard
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 86540 users (14424 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xkbutils obsahuje niekoľko klientských nástrojov pre XKB, rozšírenie X11 pre klávesnice.

setxkbmap je nástroj na zisťovanie a zmenu aktuálnej klávesovej mapy XKB.

xkbbell generuje udalosť pípnutie prostredníctvom klávesnice.

xkbcomp je nástroj na kompiláciu definícií XKB do súborov máp, ktoré dokáže využiť server.

xkbdev je experimentálny nástroj, ktorý očakáva isté udalosti XKB a pri ich výskyte vykonáva určené operácie.

xkbprint je nástroj na tvorbu obrázka s fyzickou reprezentáciou klávesnice ako ju vidí XKB.

xkbvleds zobrazuje meniaci sa stav LED klávesnice.

xkbwatch zobrazuje meniaci sa stav modifikátorov a LED klávesnice.

Xdg-user-dirs-gtk
nástroj na správu známych adresárov používateľa (rozšírenie Gtk)
Versions of package xdg-user-dirs-gtk
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.10-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.10-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xdg-user-dirs-gtk:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 34683 users (11014 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xdg-user-dirs je nástroj, ktorý pomáha spravovať „známe” adresáre používateľa, ako adresár plochy a adresár hudby. Stará sa tiež o lokalizáciu (tj. preklad) mien súborov.

Toto rozšírenie nastavuje súbor záložiek GTK a sleduje zmeny lokalizácie, aby mohol pri prihlásení informovať používateľa o zmenených menách adresárov.

Xfonts-base
štandardné písma pre X
Versions of package xfonts-base
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.5all
trixie1.0.5+nmu1all
bookworm1.0.5+nmu1all
stretch1.0.4+nmu1all
sid1.0.5+nmu1all
bullseye1.0.5all
jessie1.0.3all
Debtags of package xfonts-base:
made-offont
roleapp-data
x11font
Popcon: 72 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xfonts-base poskytuje štandardnú sadu rastrových písiem v nízkom rozlíšení. Vo väčšine prípadov je vhodné mať nainštalovaný server písiem X alebo server X na sprístupnenie písiem klientom X.

Screenshots of package xfonts-base
Xkb-data
konfigurčné údaje X Keyboard Extension (XKB)
Versions of package xkb-data
ReleaseVersionArchitectures
sid2.38-2all
trixie2.38-2all
bookworm2.35.1-1all
bullseye2.29-2all
buster2.26-2all
stretch2.19-1+deb9u1all
jessie2.12-1all
upstream2.39
Debtags of package xkb-data:
accessibilityinput
hardwareinput:keyboard
roleapp-data
useconfiguring
Popcon: 95297 users (23063 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje konfiguračné údaje, ktoré používa X Keyboard Extension (XKB) umožňujúce výber rozloženia klávesnice pri použití grafického rozhrania.

Každý dodávateľ systému X11 poskytuje vlastné dátové súbory XKB, takže návrhári rozložení klávesníc musia posielať svoje rozloženia na niekoľko miest. Projekt xkeyboard-config bol spustený v rámci FreeDesktop aby poskytol centrálne miesto, ktoré by mohli využívať všetci dodávatelia.

Xserver-xorg-core
X server Xorg - jadro servera
Versions of package xserver-xorg-core
ReleaseVersionArchitectures
sid21.1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie21.1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm21.1.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.20.11-1+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.20.4-1+deb10u9amd64,arm64,armhf,i386
buster1.20.4-1+deb10u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.19.2-1+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.19.2-1+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie1.16.4-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye-security1.20.11-1+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-core:
hardwareinput, video
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
uitoolkitxlib
usedriver
x11xserver
Popcon: 81781 users (14987 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

X server Xorg je X server pre niekoľko architektúr a operačných systémov odvodený zo série 4.x X serverov XFree86.

X server Xorg podporuje väčšinu moderného grafického hardvéru od väčšiny dodávateľov a nahrádza všetky X servery XFree86.

Ďalšie informácie o X.Org nájdete na:

Tento balík je zostavený z modulu X.org xserver.

Other screenshots of package xserver-xorg-core
VersionURL
2:1.20.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19517/simage/large-e84c13acf27b694af81cdede533ca9e2.png
Screenshots of package xserver-xorg-core
Yelp
prehliadač Pomocníka pre GNOME
Versions of package yelp
ReleaseVersionArchitectures
bookworm42.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie42.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid42.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.22.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.31.90-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.38.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package yelp:
interfacex11
roledocumentation, program
scopeutility
suitegnome
uitoolkitgtk
useviewing
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 5864 users (16898 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Yelp je prehliadač Pomocníka pracovného prostredia GNOME. Yelp poskytuje jednoduché grafické rozhranie na prehliadanie dokumentácie vo formátoch DocBook, Mallard, HTML, man a info.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 227122