Debian Med Project
Help us to see Debian used by medical practitioners and biomedical researchers! Join us on the Salsa page.
Summary
Typesetting
Debian Med support for typesetting and publishing

This metapackage will install Debian packages that might be helpful for typesetting and publishing in medical care and structural biology.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Med to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Med mailing list

Links to other tasks

Debian Med Typesetting packages

Official Debian packages with high relevance

King
interactive system for three-dimensional vector graphics
Versions of package king
ReleaseVersionArchitectures
sid2.23.161103+dfsg1-3all
jessie2.21.120420+dfsg-1all
stretch2.23.161103+dfsg1-1all
buster2.23.161103+dfsg1-3all
bullseye2.23.161103+dfsg1-3all
wheezy2.21.120420-2all
Popcon: 14 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KiNG (Kinemage, Next Generation) is an interactive system for three-dimensional vector graphics. It supports a set of graphics primitives that make it suitable for many types of graphs, plots, and other illustrations; although its first use was to display macromolecular structures for biophysical research. KiNG builds on Mage, JavaMage, and the "kinemage" (kinetic image) concept to deliver a full-featured Java application with a user-friendly interface and integrated editing features. The KiNG jar file can be used within a web page as a Java applet or Java object to promote easy access to kinemages or coordinate files from a web browser.

Texlive-latex-extra
??? missing short description for package texlive-latex-extra :-(
Versions of package texlive-latex-extra
ReleaseVersionArchitectures
sid2019.20190824-1all
squeeze2009-10+squeeze1all
wheezy2012.20120611-2all
jessie2014.20141024-1all
stretch2016.20170123-5all
buster2018.20190227-2all
bullseye2019.20190710-1all
Debtags of package texlive-latex-extra:
made-offont, tex
roleapp-data
usetypesetting
works-withfont, text
works-with-formatpdf, tex
Popcon: 3815 users (1837 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
Remark of Debian Med team: For biologists specifically texshade.sty is interesting

The texlive-latex-extra package contains a lot of interesting LaTeX styles for different purposes. As a biologist you are most probably interested in

 TeXShade: http://www.uni-kiel.de/Pharmazie/chem/Prof_Beitz/texshade.htm

You might like to install texlive-latex-extra-doc as well and read the documents in

 /usr/share/doc/texlive-latex-extra-doc/latex/texshade/
Texlive-science
??? missing short description for package texlive-science :-(
Versions of package texlive-science
ReleaseVersionArchitectures
stretch2016.20170123-5all
sid2019.20190824-1all
wheezy2012.20120611-2all
buster2018.20190227-2all
jessie2014.20141024-1all
squeeze2009-10+squeeze1all
bullseye2019.20190710-1all
Debtags of package texlive-science:
fieldbiology, chemistry, electronics, mathematics, physics
made-oftex
roleapp-data
sciencepublishing
usetypesetting
works-withgraphs, text
works-with-formattex
Popcon: 3454 users (885 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
Remark of Debian Med team: For biologists specifically biotex.sty and textopo.sty are interesting

The texlive-science package contains a lot of interesting LaTeX styles for different sciences. As a biologist you are most probably interested in

 TeXTopo: http://www.uni-kiel.de/Pharmazie/chem/Prof_Beitz/textopo.htm

You might like to install texlive-science-doc as well and read the documents in

 /usr/share/doc/texlive-science-doc/latex/textopo/

Official Debian packages with lower relevance

Biber
veľmi doplnená náhrada BibTeXu pre používateľov BibLaTeXu
Versions of package biber
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.7-2all
sid2.12-3all
wheezy0.9.9+release-1all
bullseye2.12-3all
buster2.12-2all
jessie1.9-3+deb8u1all
upstream2.13
Popcon: 411 users (728 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík biblatex, ktorého autorom je Philipp Lehman sa stáva pre používateľov LaTeXu de facto štandardným nástrojom na správu citácií. BibLaTeX sa spoliehal na program BibTeX iba kvôli triedeniu a tvorbe veľmi všeobecného súboru .bbl bez akýchkoľvek inštrukcií ohľadne formátovania. O všetko ostatné sa stará biblatex, ktorý poskytuje autorom citačných štýlov mocné a flexibilné rozhranie makier.

Biber ponúka veľkú nadmnožinu funkcií BibTeXu pre používateľov BibLaTeXu. Okrem toho ponúka plnú podporu UTF-8 (Unicode 6.0), plne nastaviteľné zoraďovanie, výstup do GraphViz pomáhajúci pri vizualizácii komplexných krížových odkazov, podporu vzdialených zdrojov dát, overenie štruktúry dát oproti (prispôsobiteľnému) dátovému modelu a oveľa viac.

Bibus
bibliografická databáza
Versions of package bibus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.2-4all
stretch1.5.2-4all
buster1.5.2+dfsg-1all
bullseye1.5.2+dfsg-1all
sid1.5.2+dfsg-1all
squeeze1.5.1-3all
wheezy1.5.2-1all
Debtags of package bibus:
interfacex11
roleprogram
sciencebibliography, publishing
uitoolkitwxwidgets
useorganizing, typesetting
works-with-formatbib, odf
x11application
Popcon: 14 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bibus je bibliografická databáza, ktorá bola vyvinutá s ohľadom na LibreOffice/OpenOffice.org. Dokáže priamo vkladať citácie a formátovať bibliografický register v dokumente Textového procesora OpenOffice.org. Medzi hlavné vlastnosti patria:

  • hierarchická organizácia referencií s používateľsky definovanými kľúčmi
  • navrhnuté pre viacpoužívateľské prostredia (zdieľanie databázy medzi používateľmi)
  • vyhľadávač podporujúci live požiadavky
  • online prístup do PubMed
  • import záznamov PubMed (Medline), EndNote/Refer, RIS a BibTeX

Bibus štandardne použije ako úložisko databázu SQLite (prostredníctvom modulu SQLite3 dostupného pre Python >2.5). Ale podporuje tiež databázy MySQL. Ak chcete použiť databázu MySQL, uistite sa, že máte nainštalovaný modul python-mysqldb.

Screenshots of package bibus

Desktop tools that help inserting references in LibreOffice, or help managing PDF collections. This list is probably incomplete.

Jabref-plugin-oo
LibreOffice plugin for JabRef (transitional dummy package)
Maintainer: gregor herrmann
Versions of package jabref-plugin-oo
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.7.4+ds-3all
jessie2.10+ds-3all
wheezy0.9+ds-2all
upstream4.3.1
Debtags of package jabref-plugin-oo:
roleplugin
sciencebibliography
suiteopenoffice
works-with-formatbib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is a transitional dummy package to upgrade to a newer jabref package, which now includes the LibreOffice plugin.

It can safely be removed after upgrading jabref to at least 2.9~beta1.

Desktop tools that help inserting references in LibreOffice, or help managing PDF collections. This list is probably incomplete.

Kbibtex
BibTeX editor for KDE
Versions of package kbibtex
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.2.3.90-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.4-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.4-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.9
Debtags of package kbibtex:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting
works-withdtp, text
works-with-formatbib
x11application
Popcon: 62 users (31 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

An application to manage bibliography databases in the BibTeX format. KBibTeX can be used as a standalone program, but can also be embedded into other KDE applications (e.g. as bibliography editor into Kile).

KBibTeX can query online resources (e.g. Google scholar) via customizable search URLs. It is also able to import complete datasets from NCBI Pubmed. It also supports tagging references with keywords and manages references to local files.

BibTeX files can be exported into HTML, XML, PDF, PS and RTF format using a number of citation styles.

Screenshots of package kbibtex
R-cran-qqman
R package for visualizing GWAS results using Q-Q and manhattan plots
Versions of package r-cran-qqman
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.4-6all
bullseye0.1.4-6all
buster0.1.4-6all
stretch0.1.2-1all
Popcon: 6 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

qqman is an add-on package for the R statistical environment. This package provides functions for visualizing Genome-Wide Association Studies (GWAS) results using Manhattan plots and Quantile-Quantile plots.

Registry entries: OMICtools 
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 196119