Debian Science Project
Summary
Distributed computing
Debian Science Distributed Computing packages

This metapackage will install Debian Science packages useful for various types of distributed computing, such as grid-, cloud-, cluster- and parallel-computing.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Distributed computing packages

Official Debian packages with high relevance

Dmtcp
Checkpoint/Restart functionality for Linux processes
Maintainer: Paul Grosu
Versions of package dmtcp
ReleaseVersionArchitectures
sid2.3.1-6armhf,i386
wheezy1.2.5-1amd64,i386
wheezy-backports2.3.1-6~bpo70+1amd64,armhf,i386
jessie2.3.1-6amd64,armhf,i386
sid2.6.0-1amd64
Debtags of package dmtcp:
roleprogram
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DMTCP (Distributed MultiThreaded Checkpointing) is a tool to transparently checkpointing the state of an arbitrary group of applications including multi-threaded and distributed computations. It operates directly on the user binary executable, with no Linux kernel modules or other kernel mods.

Among the applications supported by DMTCP are Open MPI, MVAPICH2, MATLAB, R, Python, Perl, and many programming languages and shell scripting languages. It supports both TCP sockets and InfiniBand connections. With the use of TightVNC, it can also checkpoint and restart X-Window applications. The OpenGL library for 3D graphics is supported through a special plugin.

This package contains DMTCP binaries.

Please cite: Jason Ansel, Kapil Arya, and Gene Cooperman: DMTCP: Transparent Checkpointing for Cluster Computations and the Desktop (2009)
Environment-modules
modulárny systém na prácu s premennými prostredia
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package environment-modules
ReleaseVersionArchitectures
buster4.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.2.10-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.10-9amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.2.9c-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Popcon: 57 users (97 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík Modules umožňuje dynamickú zmenu prostredia používateľa prostredníctvom súborov modulefile. Každý modulefile obsahuje informácie potrebné na nastavenie shellu pre aplikáciu. Po inicializácii balíka Modules je možné dynamicky meniť prostredie jednotlivých modulov pomocou príkazu module, ktorý interpretuje súbory modulefile. Súbory modulefile typicky inštruujú príkaz module, aby zmenil alebo nastavil premenné prostredia ako sú PATH, MANPATH atď. Súbory modulefile je možné zdieľať v rámci systému medzi viacerými používateľmi a používatelia môžu mať vlastnú kolekciu, ktorá doplní alebo nahradí zdieľané súbory modulefile. Prostredie modulov je bežné na počítačoch SGI/Cray a na mnohých farmách pracovných staníc.

Globus-core
Globus Toolkit - Globus Core - Transitional Package
Maintainer: Mattias Ellert
Versions of package globus-core
ReleaseVersionArchitectures
stretch9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy8.8-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie9.0amd64,armel,armhf,i386
squeeze5.17-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-backports9.0~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

The Globus Toolkit is an open source software toolkit used for building Grid systems and applications. It is being developed by the Globus Alliance and many others all over the world. A growing number of projects and companies are using the Globus Toolkit to unlock the potential of grids for their cause.

The globus-core package is no longer needed with Globus Toolkit 6. This transitional package provides a dummy pkg-config file to fulfill dependencies during the transition. In can be removed when no longer needed.

Gridengine-client
nástroje na správu frontov Grid Engine
Versions of package gridengine-client
ReleaseVersionArchitectures
squeeze6.2u5-1squeeze1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
bookworm8.1.9+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8.1.9+dfsg-4+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy6.2u5-7.1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
squeeze-security6.2u5-1squeeze1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
bullseye8.1.9+dfsg-9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.1.9+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1.9+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gridengine-client:
roleprogram
Popcon: 595 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grid Engine je softvér, ktorý umožňuje „distribuovanú správu zdrojov“ (distributed resource management; DRM). Je oveľa viac než len nástroje na vyvažovanie záťaže alebo mechanizmy plánovania dávkových úloh - DRM softvér typicky poskytuje nasledovné kľúčové funkcie nad veľkými množinami distribuovaných zdrojov:

 • alokácia distribuovaných zdrojov (čas CPU, licencie softvéru) podľa určenej politiky
 • dávkové požiadavky a plánovanie
 • podpora rozličného serverového hardvéru, OS a architektúr
 • vyvažovanie záťaže a spúšťanie vzdialených úloh
 • podrobné štatistiky o úlohách
 • jemné používateľsky určené zdroje
 • uspanie/obnovenie/migrovanie úloh
 • nástroje na oznamovanie stavu úlohy/počítača/klastra
 • polia úloh
 • integrácia a riadenie paralelných úloh

Tento balík obsahuje používateľské nástroje Grid Engine.

Gridengine-exec
distribuovaná správa zdrojov - server na spúšťanie
Versions of package gridengine-exec
ReleaseVersionArchitectures
bookworm8.1.9+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze6.2u5-1squeeze1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
sid8.1.9+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.1.9+dfsg-9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1.9+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8.1.9+dfsg-4+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy6.2u5-7.1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
squeeze-security6.2u5-1squeeze1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
Debtags of package gridengine-exec:
roleprogram
Popcon: 176 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grid Engine je softvér, ktorý umožňuje „distribuovanú správu zdrojov“ (distributed resource management; DRM). Je oveľa viac než len nástroje na vyvažovanie záťaže alebo mechanizmy plánovania dávkových úloh - DRM softvér typicky poskytuje nasledovné kľúčové funkcie nad veľkými množinami distribuovaných zdrojov:

 • alokácia distribuovaných zdrojov (čas CPU, licencie softvéru) podľa určenej politiky
 • dávkové požiadavky a plánovanie
 • podpora rozličného serverového hardvéru, OS a architektúr
 • vyvažovanie záťaže a spúšťanie vzdialených úloh
 • podrobné štatistiky o úlohách
 • jemné používateľsky určené zdroje
 • uspanie/obnovenie/migrovanie úloh
 • nástroje na oznamovanie stavu úlohy/počítača/klastra
 • polia úloh
 • integrácia a riadenie paralelných úloh

Tento balík obsahuje server na spúšťanie Grid Engine.

Gridengine-master
distribuovaná správa zdrojov - hlavný server
Versions of package gridengine-master
ReleaseVersionArchitectures
wheezy6.2u5-7.1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
buster8.1.9+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.1.9+dfsg-9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze-security6.2u5-1squeeze1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
sid8.1.9+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.1.9+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze6.2u5-1squeeze1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
stretch8.1.9+dfsg-4+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 43 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grid Engine je softvér, ktorý umožňuje „distribuovanú správu zdrojov“ (distributed resource management; DRM). Je oveľa viac než len nástroje na vyvažovanie záťaže alebo mechanizmy plánovania dávkových úloh - DRM softvér typicky poskytuje nasledovné kľúčové funkcie nad veľkými množinami distribuovaných zdrojov:

 • alokácia distribuovaných zdrojov (čas CPU, licencie softvéru) podľa určenej politiky
 • dávkové požiadavky a plánovanie
 • podpora rozličného serverového hardvéru, OS a architektúr
 • vyvažovanie záťaže a spúšťanie vzdialených úloh
 • podrobné štatistiky o úlohách
 • jemné používateľsky určené zdroje
 • uspanie/obnovenie/migrovanie úloh
 • nástroje na oznamovanie stavu úlohy/počítača/klastra
 • polia úloh
 • integrácia a riadenie paralelných úloh

Tento balík obsahuje hlavný server Grid Engine.

Gridengine-qmon
grafické používateľské rozhranie na správu front Grid Engine
Versions of package gridengine-qmon
ReleaseVersionArchitectures
bookworm8.1.9+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy6.2u5-7.1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
bullseye8.1.9+dfsg-9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.1.9+dfsg-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze-security6.2u5-1squeeze1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
sid8.1.9+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze6.2u5-1squeeze1amd64,i386,ia64,powerpc,sparc
stretch8.1.9+dfsg-4+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gridengine-qmon:
uitoolkitmotif
Popcon: 442 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grid Engine je softvér, ktorý umožňuje „distribuovanú správu zdrojov“ (distributed resource management; DRM). Je oveľa viac než len nástroje na vyvažovanie záťaže alebo mechanizmy plánovania dávkových úloh - DRM softvér typicky poskytuje nasledovné kľúčové funkcie nad veľkými množinami distribuovaných zdrojov:

 • alokácia distribuovaných zdrojov (čas CPU, licencie softvéru) podľa určenej politiky
 • dávkové požiadavky a plánovanie
 • podpora rozličného serverového hardvéru, OS a architektúr
 • vyvažovanie záťaže a spúšťanie vzdialených úloh
 • podrobné štatistiky o úlohách
 • jemné používateľsky určené zdroje
 • uspanie/obnovenie/migrovanie úloh
 • nástroje na oznamovanie stavu úlohy/počítača/klastra
 • polia úloh
 • integrácia a riadenie paralelných úloh

Tento balík obsahuje grafické používateľské rozhranie na správu Grid Engine.

Htcondor
distribuovaný systém na správu pracovnej množiny
Versions of package htcondor
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.4.11~dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security8.4.11~dfsg.1-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster8.6.8~dfsg.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie8.2.3~dfsg.1-6amd64,armel,armhf,i386
sid8.6.8~dfsg.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 147 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Podobne ako ostatné plnohodnotné dávkové systémy, HTCondor poskytuje mechanizmus zaraďovania úloh do frontu, pravidlá plánovania úloh, schému priorít, monitorovanie zdrojov a správu zdrojov. Používatelia odosielajú svoje sériové alebo paralelné úlohy do HTCondor; HTCondor ich umiestni do frontu. Na základe politiky si vyberá kedy a kde bude úlohy spúšťať, starostlivo sleduje ich priebeh a nakoniec informuje používateľa po ich ukončení.

Na rozdiel od tradičných dávkových systémov frontov dokáže HTCondor efektívne využívať aj nevyužitú prácu CPU z inak nečinných stolových pracovných staníc. HTCondor nevyžaduje zdieľaný súborový systém naprieč počítačmi - ak nie je k dispozícii žiadny zdieľaný súborový systém, HTCondor dokáže prenášať dátové súbory úloh za používateľa.

Tento balík dokáže nastaviť vhodnú počiatočnú konfiguráciu v čase inštalácie pre počítač určený buď ako člen existujúceho fondu HTCondor alebo ako „osobný“ fond HTCondor (jeden počítač).

Please cite: Michael Litzkow, Miron Livny and Matt Mutka: Condor - A Hunter of Idle Workstations (eprint) Proceedings of the 8th International Conference of Distributed Computing Systems :104-111 (1988)
Ipython3
rozšírený interaktívny shell pre Python 3
Versions of package ipython3
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.1.0-3all
wheezy-backports1.2.1-2~bpo70+1all
jessie2.3.0-2all
buster5.8.0-1all
wheezy0.13.1-2+deb7u1all
bullseye7.20.0-1all
bookworm7.22.0-1all
sid7.22.0-1all
upstream7.28.0
Popcon: 994 users (698 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

IPython možno použiť ako náhradu za štandardný shell pre Python alebo ho možno použiť ako kompletné pracovné prostredie na vedecké výpočty (ako Matlab alebo Mathematica) vďaka štandardným vedeckým a numerickým nástrojom. Podporuje dynamické introspekcie objektov, číslované V/V výzvy, systém makier, záznam relácie, obnovovanie relácie, kompletný prístup k shellu systému, výrečné a zafarbené hlásenia traceback, uzatváranie úvodzoviek, automatické citovanie a možno ho v iných programoch Pythonu.

Tento balík obsahuje samotný shell jazyka Python 3 pre terminál.

The package is enhanced by the following packages: isympy3 python3-matplotlib python3-sympy
Screenshots of package ipython3
Mpich
Implementation of the MPI Message Passing Interface standard
Versions of package mpich
ReleaseVersionArchitectures
sid3.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental4.0~a2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.1-5amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.0a2
Debtags of package mpich:
adminbenchmarking, monitoring
networkhiavailability, load-balancing, scanner
scopeutility
usetransmission
Popcon: 71 users (51 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

MPICH is a high-performance and widely portable implementation of the MPI-3.1 standard from the Argonne National Laboratory. It efficiently supports different computation and communication platforms including commodity clusters, SMPs, massively parallel systems, and high-speed networks. This release has all MPI 3.1 functions and features required by the standard with the exception of support for the "external32" portable I/O format and user-defined data representations for I/O.

This package includes the program binaries necessary to run MPICH programs.

Mpich2python
MPI-enhanced Python interpreter (MPICH2 based version)
Versions of package mpich2python
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.8-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.9.4-3amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The package provides a python interpreter with MPI (Message Passing Interface, message-based parallel programming) support.

Nordugrid-arc-nox
ARC grid middleware
Versions of package nordugrid-arc-nox
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1.0~rc6-2.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

The NorduGrid is a collaboration aiming at development, maintenance and support of the free Grid middleware, known as the Advanced Resource Connector (ARC).

The Advanced Resource Connector (ARC) brings computing resources together across institutional boundaries. This concept is commonly referred to as a "computational grid". Historically, grids address the organisation of distributed storage of data and parallel computation, but arbitrary services are thinkable.

Just like the web, ARC has its roots in the IT infrastructure that was erected to analyse the experiments for high energy physics at CERN. The first release, ARC-0.x, was dependent on Globus, the current release keeps that compatibility but can also be used independently.

With ARC-nox, formerly known as ARC-1, the user gains flexibility with additional services and more supported platforms. The service developer notices that even for persistent functionality across the two major versions, what has been a script on the server side once, that was repeatedly started and ran through, this has now become a service. Those are only started once and can then be queried, which is far more efficient, far more responsive, and is no longer stateless but can observe changes of values over time.

Openmpi-bin
knižnica na vyskokovýkonné odovzdávanie správ - spustiteľné súbory
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package openmpi-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.1.2~rc1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.4.2-4amd64,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,powerpc,sparc
stretch2.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.5-9.1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster3.1.3-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.1.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.4.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,powerpc,sparc
sid4.1.2~rc1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openmpi-bin:
admincluster
fieldbiology, chemistry, mathematics, physics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 1198 users (1612 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open MPI je projekt kombinujúci technológie a zdroje z niekoľkých ďalších projektov (FT-MPI, LA-MPI, LAM/MPI a PACX-MPI), aby zostavil tú najlepšiu dostupnú knižnicu MPI. Celkom nová implementácia MPI-3.1, Open MPI ponúka výhody dodávateľom systémov a softvéru, vývojárom aplikácií a výskumníkom oblasti informatiky.

Vlastnosti:

 • plne v súlade so štandardmi MPI-3.1
 • reentrantná, podporujúca paralelizáciu
 • dynamické spúšťanie procesov
 • vysoký výkon na všetkých platformách
 • spoľahlivá a rýchla správa úloh
 • tolerancia voči sieťovým chybám a chybám v procesoch
 • podpora heterogénnej siete
 • jediná knižnica podporuje všetky siete
 • dynamická implementácia
 • podpora mnohých plánovačov úloh
 • internacionalizované chybové hlásenia
 • dizajn založený na komponentoch, zdokumentované API

Tento balík obsahuje pomocné programy Open MPI.

Openmpipython
MPI-enhanced Python interpreter (OpenMPI based version)
Versions of package openmpipython
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.9.4-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.8-4amd64,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,powerpc,sparc
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The package provides a python interpreter with MPI (Message Passing Interface, message-based parallel programming) support.

Python3-scoop
Python3 library for concurrent parallel programming
Versions of package python3-scoop
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.7.1.1-7all
sid0.7.1.1-7all
bookworm0.7.1.1-7all
stretch0.7.1.1-1all
buster0.7.1.1-3all
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SCOOP (Scalable COncurrent Operations in Python) is a distributed task module allowing concurrent parallel programming on various environments, from heterogeneous grids to supercomputers.

This package contains the Python3 modules.

Official Debian packages with lower relevance

Coop-computing-tools
cooperative computing tools
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package coop-computing-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.0.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.1.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.5.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package coop-computing-tools:
uitoolkitncurses
Popcon: 3 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a collection of software that help users to share resources in a complex, heterogeneous, and unreliable computing environment. This includes:

 • Chirp: A personal filesystem and I/O protocol that allows unprivileged users to share space securely, efficiently, and conveniently. When combined with Parrot, Chirp allows users to create custom wide-area distributed filesystems.
 • Parrot: A transparent user-level virtual filesystem that allows any ordinary program to be attached to a remote storage device such as an FTP server or a Chirp server.
 • Makeflow: A workflow system for parallel and distributed computing that uses a language very similar to Make.
 • Work Queue: A system and API for building master-worker style programs that scale up to thousands of processors.
 • All Pairs: A computational abstraction for running very large Cartesian products.
 • Wavefront: A computational abstraction for running very large dynamic programming problems.
 • The Fault Tolerant Shell: A high-level programming language that allows users to combine the ease of shell scripting, the power of distributed programming, and the precision of compiled languages. Basically, parallel programming and exception handling for scripts.
Please cite: Douglas Thain, Christopher Moretti, and Jeffrey Hemmes: Chirp: A Practical Global Filesystem for Cluster and Grid Computing. (2009)
Hpcc
HPC Challenge benchmark
Versions of package hpcc
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.4.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.4.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.4.1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package hpcc:
adminbenchmarking
roleprogram
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The High Performance Computing (HPC) Challenge benchmark runs a suite of 7 tests that measure the performance of CPU, memory and network for HPC clusters. Amongst others, it includes the High-Performance LINPACK (HPL) benchmark, used by the Top500 ranking (http://www.top500.org/).

Octave-mpi
Octave toolbox for parallel computing using MPI
Versions of package octave-mpi
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.0-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package brings parallel computing capabilities to Octave by providing a convenient interface to MPI primitives. This is achieved using simple MPI Derived Datatypes.

This Octave add-on package is part of the Octave-Forge project.

Python3-mpi4py
väzby štandardu (MPI Message Passing Interface)
Versions of package python3-mpi4py
ReleaseVersionArchitectures
buster2.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.1+hg20131106-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.3+hg20120611-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye3.0.3-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.1.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0-2.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 561 users (318 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MPI for Python (mpi4py) poskytuje väzby štandardu (MPI Message Passing Interface) pre programovací jazyk Python, čím umožňuje ktorémukoľvek programu v Pythone využívať viacero procesorov.

mpi4py je postavený na špecifikácii MPI-1/MPI-2 a poskytuje objektovo orientované rozhranie, ktoré úzko sleduje väzby MPI-2 pre C++. Podporuje komunikáciu typu point-to-point (posielanie, prijímanie) a kolektívnu komunikáciu (vysielanie, roztrúsenie, zhromaždenie) akéhokoľvek objektu Pythonu, ktorý je možné serializovať pomocou Pickle a tiež optimalizovanú komunikáciu objektov Pythonu, ktorá sprístupňuje rozhranie jednosegmentového buffera (polia NumPy, zabudované objekty bajtov/reťazcov/polí).

No known packages available

Psom
pipeline system for Octave and Matlab
Responsible: NeuroDebian Team
License: MIT/Expat
Debian package not available
Language: Matlab/Octave

PSOM is a lightweight library to manage complex multi-stage data processing. A pipeline is a collection of jobs, i.e. Matlab or Octave code with a well identified set of options that are using files for inputs and outputs. To use PSOM, the only requirement is to generate a description of a pipeline in the form of a simple Matlab/Octave structure. PSOM then automatically offers the following services:

 • Run jobs in parallel using multiple CPUs or within a distributed computing environment.
 • Generate log files and keep track of the pipeline execution. These logs are detailed enough to fully reproduce the analysis.
 • Handle job failures: successful completion of jobs is checked and failed jobs can be restarted.
 • Handle updates of the pipeline: change options or add jobs and let PSOM figure out what to reprocess.
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 206601