Debian Science Project
Summary
Linguistics
Debian Science Linguistics packages

This metapackage is part of the Debian Pure Blend "Debian Science" and installs packages related to Linguistics.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Linguistics packages

Official Debian packages with high relevance

Apertium
jadro na strojový preklad pomocou plytkého prekladu
Versions of package apertium
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.4.0~r61013-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.1.0-1.2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.1.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.1.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid3.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package apertium:
fieldlinguistics
roleprogram
Popcon: 16 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apertium, open source jadro na strojový preklad pomocou plytkého prekladu, je v prvom rade zamerané na súvisiace dvojice jazykov.

Na lexikálne spracovanie používa konečné prevodníky, skryté Markovove modely na označovanie slovných druhov a konečné rozdeľovanie na prenos štruktúry.

Systém je vo veľkej miere založený na systémoch, ktoré už vyvinula skupina Transducens na Universitat d'Alacant, ako interNOSTRUM (Spanish-Catalan, http://www.internostrum.com/welcome.php) a Traductor Universia (Spanish- Portuguese, http://traductor.universia.net).

Jednoduchým poskytnutím lingvistických dát v správnom formáte bude možné použiť Apertium na zostavenie systémov na strojový preklad pre rozličné dvojice súvisiacich jazykov.

Screenshots of package apertium
Apertium-lex-tools
Constraint-based lexical selection module
Versions of package apertium-lex-tools
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.1~r66150-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Module for compiling lexical selection rules and processing them in the pipeline.

Artha
užitočný offline synonymický slovník založený na WordNet
Versions of package artha
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.9.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package artha:
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
uselearning
x11application
Popcon: 52 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Artha je offline anglický synonymický slovník s výraznými vlastnosťami:

 • vyhľadanie slova stlačením klávesovej skratky (vyberte text v ľubovoľnom okne, stlačte kláves a vyhľadáte slovo)
 • hľadanie podľa regulárnych výrazov (rozšírenie vyhľadávania pomocou zástupných znakov ako *, ? atď.)
 • pasívne oznámenia prac. prostredia (definícií slov na nerušenú prácu)
 • pravopisné návrhy (keď nie je presný pravopis známy alebo je nejasný)

Po spustení monitoruje nastavenú klávesovú skratku. Ak je v niektorom okne vybraný text a stlačená klávesová skratka, zobrazí sa okno s vyhľadaným slovom. Ak používateľ uprednostňuje pasívne oznámenia, môže si ich zapnúť.

Ak sa hľadaný termín nenájde alebo je nejasný, je možné buď vo vyhľadávacom reťazci rozšíriť vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov (*, ? atď.) alebo použiť návrhy, ak je termín nesprávny.

Aby regulárne výrazy fungovali, musíte mať nainštalovaný balík wordnet-sense-index.

Screenshots of package artha
Cg3
Tools for using the 3rd edition of Constraint Grammar (CG-3)
Versions of package cg3
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.9~r11624-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 13 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Constraint Grammar compiler and applicator for the 3rd edition of CG that is developed and maintained by VISL SDU and GrammarSoft ApS.

CG-3 can be used for disambiguation of morphology, syntax, semantics, etc; dependency markup, target language lemma choice for MT, QA systems, and much more. The core idea is that you choose what to do based on the whole available context, as opposed to n-grams.

See https://visl.sdu.dk/cg3.html for more documentation

Collatinus
lemmatisation of latin text
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package collatinus
ReleaseVersionArchitectures
squeeze9.3-4all
bullseye11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch10.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie10.2-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy10.0-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package collatinus:
fieldlinguistics
interfacex11
roledummy, program
scopeapplication
uitoolkitgtk
uselearning
x11application
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Collatinus can be used to lemmatise latin texts, i.e. extract words and make a lexicon which indicates for each word its canonic form, and how the form actually found in the text was derived from it, for instance by declining it. Example : rosam gives : rosa-rosae -- acc. sing. Collatinus provides a nice graphic front-end to each operation.

Collatinus-nouus (stands for Collatinus, new generation) replaces every previous version of Collatinus.

This package provides a documentation in HTML format.

Dimbl
Distributed Memory Based Learner
Versions of package dimbl
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.15-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.12-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.15-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.15-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.11-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package dimbl:
roleprogram
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dimbl obaľuje klasifikátor k najbližších susedov v TiMBL. Ponúka paralelnú klasifikáciu na počítačoch s viacerými CPU. Dimbl rozdelí pôvodnú tréningovú množinu, zostaví samostatné klasifikátory TiMBL pre každú podmnožinu a zlúči ich sady najbližších susedov podľa klasifikovanej inštancie.

Vlastnosti Dimbl:

 • je pekným obalom TiMBL a zachováva voľby príkazového riadka
 • vie pracovať s viacerými jadrami
 • využíva špecifikáciu OpenMP na paralelné programovanie
 • dosahuje superlineárne zlepšenie rýchlosti v porovnaní so štandardným TiMBL

Dimbl je produktom výskumnej skupiny ILK (Tilburg University, Holandsko).

Ak sa venujete výskumu spracovania prirodzených jazykov pomocou metódy pamäťovej výuky, Dimbl sa vám pravdepodobne hodí.

Frog
tagger and parser for natural languages (runtime)
Versions of package frog
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.13.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.12.17-7.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.12.15-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.22
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Memory-Based Learning (MBL) is a machine-learning method applicable to a wide range of tasks in Natural Language Processing (NLP).

Frog is a modular system integrating a morphosyntactic tagger, lemmatizer, morphological analyzer, and dependency parser for natural languages. It is based upon it's predecessor TADPOLE (TAgger, Dependency Parser, and mOrphoLogical analyzEr). Using Memory-Based Learning techniques, frog tokenizes, tags, lemmatizes, and morphologically segments word tokens in incoming UTF-8 text files, and assigns a dependency graph to each sentence. Frog is particularly targeted at the increasing need for fast, automatic NLP systems applicable to very large (multi-million to billion word) document collections that are becoming available due to the progressive digitization of both new and old textual data. Up to now, frog has only been tested and used using corpora of Dutch natural language (see the frogdata package for samples).

Frog is a product of the Centre of Language and Speech Technology at Radboud University Nijmegen, it subsumes previous work by the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

If you do scientific research in NLP, Frog will likely be of use to you.

Giella-sme
Giellatekno single language data for North Saami
Versions of package giella-sme
ReleaseVersionArchitectures
buster0.0.20150917~r121176-3all
stretch0.0.20150917~r121176-1all
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Giellatekno language resources for North Saami.

Hfst
Helsinki Finite-State Transducer Technology
Versions of package hfst
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.10.0~r2798-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.15.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.15.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.15.0-1.1~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.15.4
Popcon: 12 users (4 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Helsinki Finite-State Transducer software is intended for the implementation of morphological analysers and other tools which are based on weighted and unweighted finite-state transducer technology.

Hfst-ospell
Spell checker library and tool based on HFST
Versions of package hfst-ospell
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.0~r4643-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Minimal HFST optimized lookup format based spell checker library and a demonstrational implementation of command line based spell checker.

Irstlm
IRST Language Modeling Toolkit
Versions of package irstlm
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.00.05-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.00.05-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.00.05-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.00.05-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The IRST Language Modeling Toolkit can be used to learn a language model from data. The generated n-gram models should be usable on any system supporting ARPA language model format.

This package provides the command line tools.

Libcld2-dev
Compact Language Detector 2, development package
Versions of package libcld2-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid0.0.0-git20150806-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
buster0.0.0-git20150806-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
stretch0.0.0-git20150806-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
bullseye0.0.0-git20150806-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Detects over 80 languages in UTF-8 text, based largely on groups of four letters. Also tables for 160+ language version.

This is the development package.

Link-grammar
syntaktický analyzátor spojových gramatík Carnegie Mellon University
Maintainer: Jonas Smedegaard
Versions of package link-grammar
ReleaseVersionArchitectures
buster5.5.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.3.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.6.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye5.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.7.4-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.7.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package link-grammar:
fieldlinguistics
interfacecommandline
roleprogram
usechecking
works-withdictionary
Popcon: 11 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sleator, D. a Temperley, D. v „Parsing English with a Link Grammar“ (1991) definujú nový systém formálnych gramatík zvaný „spojová gramatika“. Postupnosť slov je v jazyku spojovej gramatiky ak existuje možnosť ako nakresliť „spojenia“ medzi slovami tak, aby boli uspokojené lokálne požiadavky každého slova, aby sa spojenia nepretínali a slová tvorili súvislý graf. Autori do takéhoto systému zakódovali gramatiku angličtiny a napísali tento program na syntaktickú analýzu angličtiny pomocou tejto gramatiky.

link-grammar je možné použiť na lingvistickú syntaktickú analýzu za účelom získavania informácií alebo extrakcie z dokumentov v prirodzenom jazyku. Tiež je možné použiť ho na kontrolu gramatiky.

Tento balík obsahuje používateľský spustiteľný súbor.

Screenshots of package link-grammar
Lttoolbox
Apertium lexical processing modules and tools
Versions of package lttoolbox
ReleaseVersionArchitectures
sid3.5.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.1.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.1.0-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.1.0-1.2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.3.3~r68466-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.5.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lttoolbox:
fieldlinguistics
roleprogram
Popcon: 18 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The lttoolbox contains the augmented letter transducer tools for natural language processing used by Apertium, a platform for building rule-based and hybrid machine translation systems. The software is also useful for making morphological analysers and generators for natural language processing applications.

Mbt
memory-based tagger-generator and tagger
Versions of package mbt
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.2.8-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3.2.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.10-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package mbt:
fieldlinguistics
roleprogram
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MBT is a memory-based tagger-generator and tagger in one. The tagger-generator part can generate a sequence tagger on the basis of a training set of tagged sequences; the tagger part can tag new sequences. MBT can, for instance, be used to generate part-of-speech taggers or chunkers for natural language processing. Features:

 • Tagger generation: tagged text in, tagger out,
 • Optional feedback loop: feed previous tag decision back to input of next decision,
 • Easily customizable feature representation; can incorporate user-provided features,
 • Automatic generation of separate sub-taggers for known words and unknown words,
 • Can make use of full algorithmic parameters of TiMBL.

MBT is a product of the Centre of Language and Speech Technology (Radboud University Nijmegen, The Netherlands), the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

If you do scientific research in natural language processing, MBT will likely be of use to you.

Mbtserver
Server extensions for the MBT tagger
Versions of package mbtserver
ReleaseVersionArchitectures
sid0.14-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.5-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.14-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7-3amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MbtServer extends Mbt with a server layer, running as a TCP server. Mbt is a memory-based tagger-generator and tagger for natural language processing. MbtServer provides the possibility to access a trained tagger from multiple sessions. It also allows one to run and access different taggers in parallel.

MbtServer is a product of the Centre for Language and Speech Technology (Radboud University, Nijmegen, The Netherlands), the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

If you do scientific research in natural language processing, MbtServer will likely be of use to you.

Python3-pynlpl
PyNLPl is a library for Natural Language Processing (Python 3 version)
Versions of package python3-pynlpl
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.9-1all
bullseye1.2.9-1all
buster1.1.2-1all
stretch1.1.2-1all
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyNLPl, pronounced as 'pineapple', is a Python library for Natural Language Processing. It contains various modules useful for common, and less common, NLP tasks. PyNLPl can be used for basic tasks such as the extraction of n-grams and frequency lists, and to build simple language models. It also contains complex data types and algorithms. Moreover, it includes parsers for file formats common in NLP (e.g. FoLiA/Giza/Moses/ARPA/Timbl/CQL) and clients to interface with various NLP specific servers. PyNLPl most notably features a very extensive library for working with FoLiA XML (Format for Linguistic Annotation).

This is the Python 3 version.

Python3-thinc
Practical Machine Learning for NLP in Python
Versions of package python3-thinc
ReleaseVersionArchitectures
sid6.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Thinc is the machine learning library powering spaCy https://spacy.io. It features a battle-tested linear model designed for large sparse learning problems, and a flexible neural network model under development for spaCy v2.0 https://spacy.io/usage/v2.

Thinc is a practical toolkit for implementing models that follow the "Embed, encode, attend, predict" architecture. It's designed to be easy to install, efficient for CPU usage and optimised for NLP and deep learning with text – in particular, hierarchically structured input and variable-length sequences.

R-cran-lexrankr
extractive summarization of text with the LexRank algorithm
Versions of package r-cran-lexrankr
ReleaseVersionArchitectures
sid0.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 11 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

An R implementation of the LexRank algorithm implementing stochastic graph-based method for computing relative importance of textual units for Natural Language Processing. The technique on the problem of Text Summarization (TS) is tested. Extractive TS relies on the concept of sentence salience to identify the most important sentences in a document or set of documents. Salience is typically defined in terms of the presence of particular important words or in terms of similarity to a centroid pseudo-sentence.

Please cite: Güneş Erkan and Dragomir R. Radev: LexRank: Graph-based Lexical Centrality as Salience in Text Summarization. (eprint) Journal of Artific Intelligence Research 22:457-479 (2004)
R-cran-snowballc
Snowball stemmers based on the C libstemmer UTF-8 library
Versions of package r-cran-snowballc
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

An R interface to the C libstemmer library that implements Porter's word stemming algorithm for collapsing words to a common root to aid comparison of vocabulary. Currently supported languages are Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish and Turkish.

Timbl
Tilburg Memory Based Learner
Versions of package timbl
ReleaseVersionArchitectures
jessie6.4.4-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy6.4.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch6.4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.4.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package timbl:
roleprogram
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Memory-Based Learning (MBL) is a machine-learning method applicable to a wide range of tasks in Natural Language Processing (NLP).

The Tilburg Memory Based Learner, TiMBL, is a tool for NLP research, and for many other domains where classification tasks are learned from examples. It is an efficient implementation of k-nearest neighbor classifier.

TiMBL's features are:

 • Fast, decision-tree-based implementation of k-nearest neighbor classification;

 • Implementations of IB1 and IB2, IGTree, TRIBL, and TRIBL2 algorithms;

 • Similarity metrics: Overlap, MVDM, Jeffrey Divergence, Dot product, Cosine;
 • Feature weighting metrics: information gain, gain ratio, chi squared, shared variance;

 • Distance weighting metrics: inverse, inverse linear, exponential decay;

 • Extensive verbosity options to inspect nearest neighbor sets;
 • Server functionality and extensive API;
 • Fast leave-one-out testing and internal cross-validation;
 • and Handles user-defined example weighting.

TiMBL is a product of the Centre of Language and Speech Technology (Radboud University, Nijmegen, The Netherlands), the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

If you do scientific research in NLP, timbl will likely be of use to you.

Timblserver
Server extensions for Timbl
Versions of package timblserver
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.14-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.14-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package timblserver:
roleprogram
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

timblserver is a TiMBL wrapper; it adds server functionality to TiMBL. It allows TiMBL to run multiple experiments as a TCP server, optionally via HTTP.

The Tilburg Memory Based Learner, TiMBL, is a tool for Natural Language Processing research, and for many other domains where classification tasks are learned from examples.

TimblServer is a product of the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

If you do scientific research in NLP, TimblServer will likely be of use to you.

Ucto
Unicode Tokenizer
Versions of package ucto
ReleaseVersionArchitectures
buster0.14-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.5.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.21.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.3-3.1amd64,armel,armhf,i386
sid0.21.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.22
Debtags of package ucto:
roleprogram
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ucto can tokenize UTF-8 encoded text files (i.e. separate words from punctuation, split sentences, generate n-grams), and offers several other basic preprocessing steps that make your text suited for further processing such as indexing, part-of-speech tagging, or machine translation.

This package provides the command-line tool itself.

Ucto was written by Maarten van Gompel and Ko van der Sloot. Work on Ucto was funded by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research, under the Implicit Linguistics project, the CLARIN-NL program, and the CLARIAH project.

Ucto is a product of the Centre of Language and Speech Technology (Radboud University Nijmegen), and previously the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands).

If you are interested in machine parsing of UTF-8 encoded text files, e.g. to do scientific research in natural language processing, ucto will likely be of use to you.

Uctodata
Data files for Ucto
Versions of package uctodata
ReleaseVersionArchitectures
buster0.8-2all
bullseye0.8-2all
sid0.8-2all
stretch0.4-1all
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ucto can tokenize UTF-8 encoded text files (i.e. separate words from punctuation, split sentences, generate n-grams), and offers several other basic preprocessing steps that make your text suited for further processing such as indexing, part-of-speech tagging, or machine translation.

This package provides necessary language-specific datafiles for running Ucto.

Ucto was written by Maarten van Gompel and Ko van der Sloot. Work on Ucto was funded by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research, under the Implicit Linguistics project, the CLARIN-NL program, and the CLARIAH project.

Ucto is a product of the Centre of Language and Speech Technology (Radboud University Nijmegen), and previously the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands).

Wordnet
elektronická lexikálna databáza anglického jazyka
Versions of package wordnet
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.0-29amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.0-24amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3.0-36amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0-36amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0-35amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.0-33amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package wordnet:
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkittk
usechecking
works-withdictionary
x11application
Popcon: 117 users (80 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

WordNet(C) je online systém lexikálnych odkazov, ktorého dizajn sa inšpiruje aktuálnymi psycholinguistickými teóriami ľudskej lexikálnej pamäti. Anglické podstatné mená, slovesá, prídavné mená a príslovky sú organizované do množín synoným, z ktorých každá reprezentuje ich lexikálny koncept. Množiny synoným sú prepojené pomocou rôznych vzťahov.

WordNet vyvinuli v Cognitive Science Laboratory na Princeton University pod vedením hlavného riešiteľa, ktorým bol profesor George A. Miller.

WordNet sa považuje za najdôležitejší dostupný zdroj pre v oblasti výskumníkov výpočtovej lingvistiky, analýzy diskurzu a mnohých súvisiacich oblastiach.

Spustiteľný súbor, manuálové stránky programu WordNet a tiež všeobecné manuálové stránky.

Please cite: George A. Miller: WordNet: A Lexical Database for English. Communications of the ACM 38(11):39-41 (1995)

Official Debian packages with lower relevance

Apertium-af-nl
Transitional dummy package for apertium-afr-nld
Versions of package apertium-af-nl
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.0-2all
buster0.2.0~r58256-2all
stretch0.2.0~r58256-1all
sid0.3.0-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a transitional dummy package. It can safely be removed.

Apertium-apy
služba Apertium APY
Versions of package apertium-apy
ReleaseVersionArchitectures
sid0.11.6-1all
stretch0.9.1~r343-2all
buster0.11.4-2all
bullseye0.11.6-1all
experimental0.11.7-1all
upstream0.11.7
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje Apertium APY, čo je jednoduché API Apertium napísané v jazyku Python 3 určené ako okamžitá náhrada za ScaleMT.

Apertium-arg
Apertium - dáta jednotlivého jazyka - aragónčina
Versions of package apertium-arg
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.2~r65494-2all
stretch0.1.2~r65494-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium v jazyku aragónčina.

Apertium-arg-cat
Apertium - prekladové dáta dvojice aragónčina-katalánčina
Versions of package apertium-arg-cat
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2.0-2all
stretch0.1.0~r64925-1all
buster0.1.0~r64925-2all
bullseye0.2.0-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi aragónčina a katalánčina.

Apertium-bel
Apertium single language data for Belarusian
Versions of package apertium-bel
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.0~r81357-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Belarusian.

Apertium-bel-rus
Apertium translation data for the Belarusian-Russian pair
Versions of package apertium-bel-rus
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.0~r81186-2all
sid0.2.1-1all
bullseye0.2.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for translating between the Belarusian and Russian languages.

Apertium-br-fr
Apertium - prekladové dáta dvojice bretónčina-francúzština
Versions of package apertium-br-fr
ReleaseVersionArchitectures
buster0.5.0~r61325-3all
stretch0.5.0~r61325-2all
bullseye0.5.1-1all
sid0.5.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi bretónčina a francúzština.

Apertium-ca-it
Transitional dummy package for apertium-cat-ita
Versions of package apertium-ca-it
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.1-3all
stretch0.1.1~r57554-1all
buster0.1.1~r57554-2all
sid0.2.1-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a transitional dummy package. It can safely be removed.

Apertium-cat
Apertium single language data for Catalan
Versions of package apertium-cat
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.0~r65787-1all
buster2.6.0-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Catalan.

Apertium-cat-srd
Apertium translation data for the Catalan-Sardinian pair
Versions of package apertium-cat-srd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.1.0-1all
sid1.1.0-1all
buster1.0.0~r82995-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for translating between the Catalan and Sardinian languages.

Apertium-crh
Apertium single language data for Crimean Tatar
Versions of package apertium-crh
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.0~r83161-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Crimean Tatar

Apertium-crh-tur
Apertium translation data for the Crimean Tatar-Turkish pair
Versions of package apertium-crh-tur
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.0-1all
sid0.3.0-1all
buster0.3.0~r83159-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for translating between the Crimean Tatar and Turkish languages.

Apertium-cy-en
Apertium - prekladové dáta dvojice waleština-angličtina
Versions of package apertium-cy-en
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.1~r57554-7all
stretch0.1.1~r57554-3all
sid0.1.1~r57554-7all
buster0.1.1~r57554-4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi waleština a angličtina.

Apertium-dan
Apertium single language data for Danish
Versions of package apertium-dan
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.5.0~r67099-1all
buster0.5.0~r67099-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Danish.

Apertium-dan-nor
Apertium translation data for the Danish-Norwegian pair
Versions of package apertium-dan-nor
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.1-2all
buster1.3.0~r67099-2all
stretch1.3.0~r67099-1all
bullseye1.4.1-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for translating from the Danish to the Norwegian Nynorsk/Norwegian Bokmål variants and from Danish to Norwegian Nynorsk.

Apertium-en-ca
Transitional dummy package for apertium-eng-cat
Versions of package apertium-en-ca
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.3~r61328-2all
sid1.0.1-4all
bullseye1.0.1-4all
stretch0.9.3~r61328-1all
jessie0.8.9-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.8.9-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8.9-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package apertium-en-ca:
culturecatalan
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a transitional dummy package. It can safely be removed.

Apertium-en-es
Apertium - prekladové dáta dvojice angličtina-španielčina
Versions of package apertium-en-es
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.8.0~r57502-2all
buster0.8.0~r57502-4all
wheezy0.6.0-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.6.0-1.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.8.0~r57502-5all
jessie0.6.0-1.1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.8.0~r57502-5all
Debtags of package apertium-en-es:
culturespanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi angličtina a španielčina.

Apertium-en-gl
Apertium - prekladové dáta dvojice angličtina-galícijčina
Versions of package apertium-en-gl
ReleaseVersionArchitectures
sid0.5.2~r57551-3all
buster0.5.2~r57551-2all
bullseye0.5.2~r57551-3all
stretch0.5.2~r57551-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi angličtina a galícijčina.

Apertium-eo-ca
Apertium - prekladové dáta dvojice esperanto-katalánčina
Versions of package apertium-eo-ca
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.0-1.1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.9.0-1.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.9.0-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.9.1~r60655-1all
buster0.9.1~r60655-3all
bullseye0.9.2-1all
sid0.9.2-1all
Debtags of package apertium-eo-ca:
culturecatalan, esperanto
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi esperanto a katalánčina.

Apertium-eo-en
Apertium linguistic data to translate between Esperanto and English
Versions of package apertium-eo-en
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.0~r63833-1all
buster1.0.0~r63833-2all
sid1.0.0~r63833-3all
bullseye1.0.0~r63833-3all
upstream1.0.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is a linguistic package for the Apertium shallow-transfer machine translation system. The package can be used to translate between Esperanto and English.

Apertium-eo-es
Apertium - prekladové dáta dvojice esperanto-španielčina
Versions of package apertium-eo-es
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.1~r60655-4all
jessie0.9.0-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.1~r60655-1all
buster0.9.1~r60655-3all
bullseye0.9.1~r60655-4all
wheezy0.9.0-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.9.0-1.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package apertium-eo-es:
cultureesperanto, spanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi esperanto a španielčina.

Apertium-eo-fr
Apertium - prekladové dáta dvojice esperanto-francúzština
Versions of package apertium-eo-fr
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.1-1all
buster0.9.0~r57551-2all
stretch0.9.0~r57551-1all
sid0.9.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi esperanto a francúzština.

Apertium-es-ast
Apertium - prekladové dáta dvojice španielčina-astúrčina
Versions of package apertium-es-ast
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1.0~r51165-3all
bullseye1.1.0~r51165-3all
buster1.1.0~r51165-2all
stretch1.1.0~r51165-1all
upstream1.1.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi španielčina a astúrčina.

Apertium-es-ca
prechodový fiktívny balík na apertium-spa-cat
Versions of package apertium-es-ca
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.2.0-2all
bullseye2.2.0-2all
buster2.1.0~r79717-2all
stretch1.2.1+svn~57448-4all
jessie1.1.0-1.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.1.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package apertium-es-ca:
culturecatalan, spanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je prechodový fiktívny balík. Je možné ho bezpečne odstrániť.

Apertium-es-gl
Apertium - prekladové dáta dvojice španielčina-galícijčina
Versions of package apertium-es-gl
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.8~r57542-3all
bullseye1.0.8~r57542-4all
sid1.0.8~r57542-4all
experimental1.0.9-1all
squeeze1.0.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.7-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.7-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.8~r57542-2all
Debtags of package apertium-es-gl:
culturegalician, spanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi španielčina a galícijčina.

Apertium-es-it
prechodový fiktívny balík na apertium-spa-ita
Versions of package apertium-es-it
ReleaseVersionArchitectures
experimental0.2.1-1all
buster0.2.0~r78826-2all
sid0.2.0~r78826-2.1all
bullseye0.2.0~r78826-2.1all
stretch0.1.0~r51165-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je prechodový fiktívny balík. Je možné ho bezpečne odstrániť.

Apertium-es-pt
Apertium - prekladové dáta dvojice španielčina-portugalčina
Versions of package apertium-es-pt
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.5+svn~57507-4all
sid1.1.5+svn~57507-5all
squeeze1.0.3-2.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.0.3-2.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.0.3-2.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.1.5+svn~57507-3all
bullseye1.1.5+svn~57507-5all
Debtags of package apertium-es-pt:
cultureesperanto, portuguese, spanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi španielčina a portugalčina.

Apertium-es-ro
Apertium - prekladové dáta dvojice španielčina-rumunčina
Versions of package apertium-es-ro
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.7.1-2.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.7.1-2.1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.7.3~r57551-4all
wheezy0.7.1-2.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.7.3~r57551-4all
buster0.7.3~r57551-3all
stretch0.7.3~r57551-2all
upstream0.7.3
Debtags of package apertium-es-ro:
cultureromanian, spanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi španielčina a rumunčina.

Apertium-eu-en
Apertium - prekladové dáta dvojice baskičtina-angličtina
Versions of package apertium-eu-en
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3.1~r56205-2all
stretch0.3.1~r56205-1all
bullseye0.3.1~r56205-3all
sid0.3.1~r56205-3all
upstream0.3.1
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi baskičtina a angličtina.

Apertium-eu-es
Apertium - prekladové dáta dvojice baskičtina-španielčina
Versions of package apertium-eu-es
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.3~r56159-4all
jessie0.3.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.3~r56159-2all
buster0.3.3~r56159-3all
sid0.3.3~r56159-4all
squeeze0.3.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.3.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream0.3.3
Debtags of package apertium-eu-es:
culturebasque, spanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi baskičtina a španielčina.

Apertium-fr-ca
prechodový fiktívny balík na apertium-fra-cat
Versions of package apertium-fr-ca
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.1.0~r64309-1all
jessie1.0.2-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.0.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package apertium-fr-ca:
culturecatalan, french
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je prechodový fiktívny balík. Je možné ho bezpečne odstrániť.

Apertium-fr-es
Apertium - prekladové dáta dvojice francúzština-španielčina
Versions of package apertium-fr-es
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.2~r61322-4all
squeeze0.9.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.9.2~r61322-4all
jessie0.9.0-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.9.2~r61322-2all
buster0.9.2~r61322-3all
upstream0.9.2
Debtags of package apertium-fr-es:
culturefrench, spanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi francúzština a španielčina.

Apertium-fra
Apertium single language data for French
Versions of package apertium-fra
ReleaseVersionArchitectures
buster1.5.0-1all
stretch1.0.0~r65786-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for French.

Apertium-fra-cat
Apertium - prekladové dáta dvojice francúzština-katalánčina
Versions of package apertium-fra-cat
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.9.0-1all
sid1.9.0-1all
stretch1.1.0~r64309-1all
buster1.5.0-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi francúzština a katalánčina.

Apertium-hbs
Apertium single language data for Serbo-Croatian
Versions of package apertium-hbs
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.5.0~r68212-2all
buster0.5.0~r68212-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Serbo-Croatian.

Apertium-hbs-eng
Apertium - prekladové dáta dvojice srbochorvátčina-angličtina
Versions of package apertium-hbs-eng
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.5.1-1all
stretch0.1.0~r57598-1all
buster0.1.0~r57598-2all
sid0.5.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi srbochorvátčina a angličtina.

Apertium-hbs-mkd
Apertium - prekladové dáta dvojice srbochorvátčina-macedónčina
Versions of package apertium-hbs-mkd
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.0~r76450-4all
bullseye0.1.0~r76450-4all
stretch0.1.0~r57554-1all
buster0.1.0~r76450-2.1all
upstream0.1.1
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi srbochorvátčina a macedónčina.

Apertium-hbs-slv
Apertium - prekladové dáta dvojice srbochorvátčina-slovinčina
Versions of package apertium-hbs-slv
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.0~r59294-2all
stretch0.1.0~r59294-1all
sid0.5.1-1all
bullseye0.5.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi srbochorvátčina a slovinčina.

Apertium-hin
Apertium single language data for Hindi
Versions of package apertium-hin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.0~r59158-2.1all
stretch0.1.0~r59158-1all
buster0.1.0~r59158-2all
sid0.1.0~r59158-2.1all
upstream0.1.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Hindi.

Apertium-id-ms
Transitional dummy package for apertium-ind-zlm
Versions of package apertium-id-ms
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.2-3all
sid0.1.2-3all
stretch0.1.1~r57551-1all
buster0.1.1~r57551-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a transitional dummy package. It can safely be removed.

Apertium-is-sv
Apertium - prekladové dáta dvojice islandčina-švédčina
Versions of package apertium-is-sv
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.0~r76450-3all
buster0.1.0~r76450-2all
stretch0.1.0~r56030-1all
sid0.1.0~r76450-3all
upstream0.1.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi islandčina a švédčina.

Apertium-isl
Apertium single language data for Icelandic
Versions of package apertium-isl
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.0~r65494-2all
bullseye0.1.0~r65494-2.1all
stretch0.1.0~r65494-1all
sid0.1.0~r65494-2.1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Icelandic.

Apertium-isl-eng
Apertium - prekladové dáta dvojice islandčina-angličtina
Versions of package apertium-isl-eng
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.0~r66083-1all
bullseye0.1.0~r66083-3all
sid0.1.0~r66083-3all
buster0.1.0~r66083-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi islandčina a angličtina.

Apertium-ita
Apertium single language data for Italian
Versions of package apertium-ita
ReleaseVersionArchitectures
buster0.10.0~r82237-2all
stretch0.9.0~r72553-1all
sid0.10.0~r82237-2.1all
bullseye0.10.0~r82237-2.1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Italian.

Apertium-kaz
Apertium - dáta jednotlivého jazyka - kazaština
Versions of package apertium-kaz
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.0~r61338-2all
stretch0.1.0~r61338-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium v jazyku kazaština.

Apertium-kaz-tat
Apertium - prekladové dáta dvojice kazaština-tatárčina
Versions of package apertium-kaz-tat
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.1~r57554-1all
buster0.2.1~r57554-2all
bullseye0.2.1-1all
sid0.2.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi kazaština a tatárčina.

Apertium-mk-bg
Apertium - prekladové dáta dvojice macedónčina-bulharčina
Versions of package apertium-mk-bg
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.0~r49489-2all
stretch0.2.0~r49489-1all
sid0.2.0~r49489-3all
bullseye0.2.0~r49489-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi macedónčina a bulharčina.

Apertium-mk-en
Apertium - prekladové dáta dvojice macedónčina-angličtina
Versions of package apertium-mk-en
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.1~r57554-1all
buster0.1.1~r57554-2all
sid0.1.1~r57554-3all
bullseye0.1.1~r57554-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi macedónčina a angličtina.

Apertium-mlt-ara
Apertium - prekladové dáta dvojice maltčina-arabčina
Versions of package apertium-mlt-ara
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.0~r62623-2all
stretch0.2.0~r62623-1all
sid0.2.0~r62623-2.1all
bullseye0.2.0~r62623-2.1all
upstream0.2.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi maltčina a arabčina.

Apertium-nno
Apertium single language data for Norwegian Nynorsk
Versions of package apertium-nno
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.0~r69513-3all
stretch0.9.0~r69513-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Norwegian Nynorsk.

Apertium-nno-nob
Apertium - prekladové dáta dvojice nórsky nynorsk-nórsky bokmål
Versions of package apertium-nno-nob
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.0-1all
buster1.1.0~r66076-2all
stretch1.1.0~r66076-1all
bullseye1.3.0-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi nórsky nynorsk a nórsky bokmål.

Apertium-nob
Apertium single language data for Norwegian Bokmål
Versions of package apertium-nob
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.0~r69513-1all
buster0.9.0~r69513-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Norwegian Bokmål.

Apertium-oc-ca
Apertium - prekladové dáta dvojice okcitánčina-katalánčina
Versions of package apertium-oc-ca
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.6~r57551-3all
wheezy1.0.5-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.5-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.6~r57551-2all
squeeze1.0.5-1.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye1.0.6~r57551-4all
sid1.0.6~r57551-4all
Debtags of package apertium-oc-ca:
culturecatalan
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi okcitánčina a katalánčina.

Apertium-oc-es
Apertium - prekladové dáta dvojice okcitánčina-španielčina
Versions of package apertium-oc-es
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.0.5-1.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.5-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.5-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.6~r57551-2all
buster1.0.6~r57551-3all
bullseye1.0.6~r57551-4all
sid1.0.6~r57551-4all
upstream1.0.6
Debtags of package apertium-oc-es:
culturespanish
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi okcitánčina a španielčina.

Apertium-oci
Apertium single language data for Occitan
Versions of package apertium-oci
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.0-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Occitan.

Apertium-pol
Apertium single language data for Polish
Versions of package apertium-pol
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Polish.

Apertium-pt-ca
Transitional dummy package for apertium-por-cat
Versions of package apertium-pt-ca
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.8.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.8.2+svn~57507-4all
stretch0.8.2+svn~57507-3all
jessie0.8.1-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.8.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.10.0-1all
sid0.10.0-1all
Debtags of package apertium-pt-ca:
culturecatalan, portuguese
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a transitional dummy package. It can safely be removed.

Apertium-pt-gl
Apertium - prekladové dáta dvojice portugalčina-galícijčina
Versions of package apertium-pt-gl
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.9.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.9.2~r57551-4all
bullseye0.9.2~r57551-4all
buster0.9.2~r57551-3all
stretch0.9.2~r57551-2all
squeeze0.9.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.9.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream0.9.2
Debtags of package apertium-pt-gl:
culturegalician, portuguese
fieldlinguistics
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi portugalčina a galícijčina.

Apertium-rus
Apertium single language data for Russian
Versions of package apertium-rus
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.0~r82706-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Russian

Apertium-separable
Reordering separable/discontiguous multiwords
Versions of package apertium-separable
ReleaseVersionArchitectures
sid0.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apertium module for reordering separable/discontiguous multiwords.

Apertium-sme-nob
Apertium - prekladové dáta dvojice severná saamčina-nórsky bokmål
Versions of package apertium-sme-nob
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.0~r61921-2all
stretch0.6.0~r61921-1all
sid0.6.1+ds.1-2all
bullseye0.6.1+ds.1-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi severná saamčina a nórsky bokmål.

Apertium-spa
Apertium single language data for Spanish
Versions of package apertium-spa
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.0~r65494-1all
buster1.1.0~r79716-2all
bullseye1.1.0~r79716-2.1all
sid1.1.0~r79716-2.1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Spanish.

Apertium-spa-arg
Apertium - prekladové dáta dvojice španielčina-aragónčina
Versions of package apertium-spa-arg
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.5.0-1all
stretch0.4.0~r64399-1all
buster0.4.0~r64399-2all
sid0.5.0-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi španielčina a aragónčina.

Apertium-srd
Apertium single language data for Sardinian
Versions of package apertium-srd
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2.0~r82994-2all
stretch0.9.0~r72792-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Sardinian.

Apertium-srd-ita
Apertium - prekladové dáta dvojice sardínčina-taliančina
Versions of package apertium-srd-ita
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.0~r72554-1all
buster0.9.5~r82237-2all
bullseye1.1.0-1all
sid1.1.0-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi sardínčina a taliančina.

Apertium-swe
Apertium single language data for Swedish
Versions of package apertium-swe
ReleaseVersionArchitectures
buster0.7.0~r69513-2all
stretch0.7.0~r69513-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Swedish.

Apertium-swe-dan
Apertium - prekladové dáta dvojice švédčina-dánčina
Versions of package apertium-swe-dan
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.1-1all
stretch0.7.0~r66063-1all
buster0.7.0~r66063-2all
sid0.8.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi švédčina a dánčina.

Apertium-swe-nor
Apertium - prekladové dáta dvojice švédčina-nórčina
Versions of package apertium-swe-nor
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.1-1all
buster0.2.0~r69544-2all
sid0.3.1-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi švédčina a nórčina.

Apertium-szl
Apertium single language data for Silesian
Versions of package apertium-szl
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.0-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Silesian.

Apertium-tat
Apertium - dáta jednotlivého jazyka - tatárčina
Versions of package apertium-tat
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.0~r60887-1all
buster0.1.0~r60887-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium v jazyku tatárčina.

Apertium-tur
Apertium single language data for Turkish
Versions of package apertium-tur
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.0~r83161-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Turkish.

Apertium-ukr
Apertium single language data for Ukrainian
Versions of package apertium-ukr
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.0~r82563-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Ukrainian.

Apertium-urd
Apertium single language data for Urdu
Versions of package apertium-urd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.0~r61311-2.1all
stretch0.1.0~r61311-1all
sid0.1.0~r61311-2.1all
buster0.1.0~r61311-2all
upstream0.1.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Data package providing Apertium language resources for Urdu.

Apertium-urd-hin
Apertium - prekladové dáta dvojice urdčina-hindčina
Versions of package apertium-urd-hin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.0~r64379-2.1all
sid0.1.0~r64379-2.1all
stretch0.1.0~r64379-1all
buster0.1.0~r64379-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Balík dát, ktorý poskytuje zdroje Apertium na preklad medzi jazykmi urdčina a hindčina.

Frogdata
Data files for Frog
Versions of package frogdata
ReleaseVersionArchitectures
sid0.18-1all
wheezy0.3-2all
jessie0.4-1all
bullseye0.18-1all
stretch0.13-1all
buster0.16-1all
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Frog is a modular system integrating a morphosyntactic tagger, lemmatizer, morphological analyzer, and dependency parser for the Dutch language.

This package provided necessary datafiles for running Frog.

Frog is a product of the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

Libcg3-dev
Headers and shared files to develop using the CG-3 library
Versions of package libcg3-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.9~r11624-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Development files to use the CG-3 API.

It is recommended to instrument the CLI tools instead of using this API.

See https://visl.sdu.dk/cg3.html for more documentation

Libfolia-dev
Implementation of the FoLiA document format (C++ headers)
Versions of package libfolia-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.10-4.2amd64,armel,armhf,i386
sid2.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.8.1
Debtags of package libfolia-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

FoLiA is an XML-based format for Linguistic Annotation suitable for representing written language resources such as corpora. Its goal is to unify a variety of linguistic annotations in one single rich format, without committing to any particular standard annotation set. Instead, it seeks to accommodate any desired system or tagset, and so offer maximum flexibility. This makes FoLiA language independent. see https://proycon.github.io/folia for more information.

libfolia is a product of the Centre of Language and Speech Technology, Radboud University Nijmegen (The Netherlands), it was previously developed at the ILK Research Group, Tilburg University. Work on libfolia is funded by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research.

This package provides the FoLiA header files required to compile C++ programs that use libfolia and implements FoLiA v2.2.1.

Libmbt0-dev
memory-based tagger-generator and tagger - development
Versions of package libmbt0-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.2.8-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libmbt0-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

MBT is a memory-based tagger-generator and tagger in one. The tagger-generator part can generate a sequence tagger on the basis of a training set of tagged sequences; the tagger part can tag new sequences. MBT can, for instance, be used to generate part-of-speech taggers or chunkers for natural language processing.

MBT is a product of the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

If you do scientific research in natural language processing, MBT will likely be of use to you.

This package provides the header files required to compile C++ programs that use libmbt.

Libticcutils2-dev
library for TiCC software - development files
Versions of package libticcutils2-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4-5.1amd64,armel,armhf,i386
upstream0.25
Debtags of package libticcutils2-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The TiCC utils C++ library contains useful functions and other goodies for general use in TiMBL and other parts of the TiCC software stack and beyond.

TiCC utils is a product of the Tilburg centre for Cognition and Communication (Tilburg University, The Netherlands). If you do scientific research in Natural Language Processing, TiCC software will likely be of use to you.

This package provides the header files required to compile C++ programs that use libticcutils.

Libtimbl3-dev
Tilburg Memory Based Learner - development
Versions of package libtimbl3-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy6.4.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libtimbl3-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

The Tilburg Memory Based Learner, TiMBL, is a tool for Natural Language Processing research, and for many other domains where classification tasks are learned from examples. It is an efficient implementation of k-nearest neighbor classifier.

TiMBL is a product of the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

This package provides the TiMBL header files required to compile C++ programs that use TiMBL.

Libtimbl4-dev
Tilburg Memory Based Learner - development
Versions of package libtimbl4-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4.4-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libtimbl4-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Tilburg Memory Based Learner, TiMBL, is a tool for Natural Language Processing research, and for many other domains where classification tasks are learned from examples. It is an efficient implementation of k-nearest neighbor classifier.

TiMBL is a product of the Centre of Language and Speech Technology (Radboud University, Nijmegen, The Netherlands), the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

This package provides the TiMBL header files required to compile C++ programs that use TiMBL.

Libtimblserver2-dev
Server extensions for Timbl - development
Versions of package libtimblserver2-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libtimblserver2-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

timblserver is a TiMBL wrapper; it adds server functionality to TiMBL. It allows TiMBL to run multiple experiments as a TCP server, optionally via HTTP.

The Tilburg Memory Based Learner, TiMBL, is a tool for Natural Language Processing research, and for many other domains where classification tasks are learned from examples.

TimblServer is a product of the ILK Research Group (Tilburg University, The Netherlands) and the CLiPS Research Centre (University of Antwerp, Belgium).

This package provides the header files required to compile C++ programs that use timblserver

Libucto1-dev
Unicode Tokenizer - development
Versions of package libucto1-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.5.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream0.22
Debtags of package libucto1-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: users ( upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Svn

Ucto can tokenize UTF-8 encoded text files (i.e. separate words from punctuation, split sentences, generate n-grams), and offers several other basic preprocessing steps (change case, count words/characters and reverse lines) that make your text suited for further processing such as indexing, part-of-speech tagging, or machine translation.

Ucto is a product of the ILK Research Group, Tilburg University (The Netherlands).

This package provides the ucto header files required to compile C++ programs that use ucto.

Python3-nltk
Python3 libraries for natural language processing
Versions of package python3-nltk
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.0.0-1all
stretch3.2.1-2all
bullseye3.5-1all
sid3.5-1all
buster3.4-1all
upstream3.6.1
Popcon: 19 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Natural Language Toolkit (NLTK) is a leading platform for building Python programs to work with human language data. It provides easy-to-use interfaces to over 50 corpora and lexical resources such as WordNet, along with a suite of text processing libraries for classification, tokenization, stemming, tagging, parsing, and semantic reasoning.

This package contains the modules for Python3.

Please cite: Steven Bird, Ewan Klein and Edward Loper: (2009)
Python3-snowballstemmer
Pure Python Snowball stemming library
Maintainer: Stefano Rivera
Versions of package python3-snowballstemmer
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.1.0-1all
stretch1.2.1-1all
buster1.2.1-1all
sid2.1.0-1all
Popcon: 536 users (555 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Snowball provides access to efficient algorithms for calculating a "stemmed" form of a word. This is a form with most of the common morphological endings removed; hopefully representing a common linguistic base form. This is most useful in building search engines and information retrieval software; for example, a search with stemming enabled should be able to find a document containing "cycling" given the query "cycles".

Snowball provides algorithms for several (mainly European) languages. It also provides access to the classic Porter stemming algorithm for English: although this has been superseded by an improved algorithm, the original algorithm may be of interest to information retrieval researchers wishing to reproduce results of earlier experiments.

This package contains the pure Python module that implements Snowball algorithms. When python3-stemmer package (which contains the C extension) is installed, it uses that extension instead of the pure Python code.

Python3-streamparser
Python library to parse Apertium stream format
Versions of package python3-streamparser
ReleaseVersionArchitectures
sid5.0.2-2all
bullseye5.0.2-2all
buster5.0.2-1all
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides Python 3 library, streamparser, to parse Apertium stream format.

R-cran-nlp
Natural Language Processing Infrastructure for R
Versions of package r-cran-nlp
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1-9-1all
bullseye0.2-1-1all
sid0.2-1-1all
buster0.2-0-1all
Popcon: 20 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Basic classes and methods for Natural Language Processing in R.

R-cran-tm
Text Mining functionality for R
Versions of package r-cran-tm
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6-2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 16 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A framework for text mining applications within R.

Debian packages in experimental

Sequitur-g2p
Grapheme to Phoneme conversion tool
Maintainer: Giulio Paci
Versions of package sequitur-g2p
ReleaseVersionArchitectures
experimental0+r1668.r3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sequitur G2P is a data-driven grapheme-to-phoneme converter. It can be applied to any monotonous sequence translation problem, provided the source and target alphabets are small (less than 255 symbols). Data-driven means that you need to train it with example pronunciations. Training takes a pronunciation dictionary and creates a model file. The model file can then be used to transcribe words that where not in the dictionary.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Spacy
Industrial-strength Natural Language Processing (NLP)
Versions of package spacy
ReleaseVersionArchitectures
VCS2.2.3-1all
Versions and Archs
License: MIT
Debian package not available
Git
Version: 2.2.3-1

spaCy is a library for advanced Natural Language Processing in Python and Cython. It’s built on the very latest research, and was designed from day one to be used in real products. spaCy comes with pre-trained statistical models and word vectors, and currently supports tokenization for 30+ languages. It features the fastest syntactic parser in the world, convolutional neural network models for tagging, parsing and named entity recognition and easy deep learning integration.

Travatar
tree based machine translation toolkit
Versions of package travatar
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.1.0+git20131221-1all
Versions and Archs
License: LGPL-3.0+
Debian package not available
Git
Version: 0.1.0+git20131221-1

Travatar is tree based statistical machine translation system containing Tree-to-String (T2S) and Forest-to-String (F2S).

Tree based translation uses syntax trees of natural language and it's particularly effective for language pairs that require a large amount of reordering, such as English-Japanese translation.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Python3-timbl - wnpp
Python bindings for the Tilburg Memory Based Learner (Timbl)
Responsible: Maarten van Gompel
License: unknown
Debian package not available

python-timbl is a Python extension module wrapping the full TiMBL C++ programming interface. With this module, all functionality exposed through the C++ interface is also available to Python scripts. Being able to access the API from Python greatly facilitates prototyping TiMBL-based applications.

TiMBL is an open source software package implementing several memory-based learning algorithms, among which IB1-IG, an implementation of k-nearest neighbor classification with feature weighting suitable for symbolic feature spaces, and IGTree, a decision-tree approximation of IB1-IG. All implemented algorithms have in common that they store some representation of the training set explicitly in memory. During testing, new cases are classified by extrapolation from the most similar stored cases.

The Python module offers both a high-level as well as a low-level interface, the former is very Pythonic and easy to use while the latter offers the full API.

No known packages available

Wnsqlbuilder
SQL version of WordNet 3.0
License: GPL
Debian package not available

WordNet SQL Builder is a Java utility to generate SQL database from WordNet standard database as released by the WordNet Project (Princeton University)

Features

 • Support for MySql and PostGreSQL.
 • Complete port (however, orphaned morphological forms are dropped, and so are VerbNet/XWordNet data that cannot be linked to WordNet entries).
 • Incremental build support.
 • Retains synset index as primary key allowing easy reference to wordnet original database
 • Includes support for WordNet 3.0
 • Includes support for WordNet 2.0 to 2.1, 2.1 to 3.0, 2.0 to 3.0 sense maps
 • Includes support for VerbNet 2.3
 • Includes support for XWordNet 2.0-1.1
 • Ready-to-use database (see wnsqldatabase package in download section) including
 • WordNet 3.0
 • WordNet 2.0 to 2.1, 2.1 to 3.0, 2.0 to 3.0 sense maps
 • VerbNet 2.3
 • XWordNet 2.0-1.1
 • British National Corpus statistical data (for commonly used-words)
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 204381