Debian Science Project
Summary
Machine learning
Debian Science - Machine Learning-pakker

Denne metapakke vil installere pakker nyttige for maskinlæring. Inkluderede pakkeinterval går fra videnbaseret (ekspert) følgeslutningssystemer til programimplementeringer for avanceret statistik, som dominerer nutidens metoder.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Machine learning packages

Official Debian packages with high relevance

Gprolog
GNU Prolog-kompiler
Maintainer: Salvador Abreu
Versions of package gprolog
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.3.0-6.1amd64,i386,mips,mipsel,powerpc,sparc
jessie1.3.0-6.1amd64,i386
bullseye1.4.5.0-2amd64,i386
sid1.4.5.0-2amd64,i386
squeeze1.3.0-6.1amd64,i386,mips,mipsel,powerpc,sparc
Debtags of package gprolog:
develcompiler, interpreter, lang:prolog
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
works-withsoftware:source
Popcon: 16 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GNU Prolog er en fri Prologkompiler med begrænsningsløsning over finitte domæner (FD). GNU Prolog overholder hovedsagelig ISO-standarden og er en del af Prolog Commons-initiativet.

Denne pakke indeholder kompileren og kørselstidssystemet for ISO- standardversionen for GNU Prolog, inklusive implementeringen af prototypemodulet.

Libcomplearn-dev
machine-learning through data compression development files
Maintainer: Rudi Cilibrasi
Versions of package libcomplearn-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze1.1.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package libcomplearn-dev:
devellibrary, library
roledevel-lib, devel-lib
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Hg

complearn is a library for parameter-free universal learning. Using this library, developers can access a wealth of powerful and general techniques in artificial intelligence and pattern recognition including fields such as genomics, language evolution, music recognition, and much more

Libfann-dev
Udviklingsbiblioteker og teksthovedfiler for FANN
Maintainer: Christian Kastner
Versions of package libfann-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.2.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.1.0~beta~dfsg-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.1.0~beta~dfsg-8amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.1.0~beta+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.2.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libfann-dev:
devellang:c, library
roledevel-lib
Popcon: 9 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fast Artificial Neural Network Library er et frit neuralt netværksbibliotek, udviklet i åben kildekode, som implementerer flerlags neurale netværk med kunstig intelligens i C og med understøttelse for både fuldt forbundne og delvist forbundne netværk. Kørsel på flere platforme i både faste og flydende heltal er understøttet. Biblioteket inkluderer en ramme for nem håndtering af træningsdatasæt. Det er nemt at bruge, alsidigt, veldokumenteret og hurtigt.

Denne pakke indeholder teksthovedfilerne og statiske biblioteker, som er krævet for at udvikle libfann-programmer.

Liblinear-dev
Udviklingsbiblioteker og hovedfiler for LIBLINEAR
Maintainer: Christian Kastner
Versions of package liblinear-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.6+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.8+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream2.3.0
Debtags of package liblinear-dev:
devellang:c, lang:c++, library
roledevel-lib
Popcon: 10 users (17 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

LIBLINEAR er et bibliotek for læring af lineære klassifikatorer for omfangsrige programmer. Biblioteket understøtter Support Vector Machines (SVM) med L2-og L1-tab. Logistisk regression, flerklasseklassifikation og også Linear Programming Machines (L1-regulerede SVM'er). Dets beregningsmæssige kompleksitet skalerer lineært med antallet af træningseksempler, hvilket gør det til et af de hurtigste SVM-løsere.

Denne pakke indeholder hovedfilerne og de statiske biblioteker.

Libocas-dev
Development libraries and header files for LIBOCAS
Maintainer: Christian Kastner
Versions of package libocas-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.97-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.93-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.93-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.97+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.97+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.97+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.97+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libocas-dev:
devellang:c, library
roledevel-lib
Popcon: 4 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This library implements Optimized Cutting Plane Algorithm (OCAS) for training linear Support Vector Machine (SVM) classifiers from large-scale data. The computational effort of OCAS scales linearly with the number of training examples. It is one of the fastest SVM solvers around for solving linear and multiclass L2 regularized SVMs.

This package contains the header files and static libraries.

Libqsearch-dev
nondeterministic quartet tree search library for unrooted trees
Versions of package libqsearch-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.0.8-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

qsearch is a library for universal hierarchical clustering using an arbitrary distance matrix as input. It searches through the space of all possible unrooted trees of a given size and finds the closest match based on a weighted quartet cost function determined by the distance matrix. When used in combination with other feature extraction libraries such as libcomplearn this system can be used for fast and accurate phylogenetic reconstruction, linguistic analysis, or stemmatology.

Libshogun-dev
Large Scale Machine Learning Toolbox
Versions of package libshogun-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.9.3-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3.2.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.2.0-7.3amd64,armel,armhf,i386
buster3.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libshogun-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 4 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

SHOGUN - is a new machine learning toolbox with focus on large scale kernel methods and especially on Support Vector Machines (SVM) with focus to bioinformatics. It provides a generic SVM object interfacing to several different SVM implementations. Each of the SVMs can be combined with a variety of the many kernels implemented. It can deal with weighted linear combination of a number of sub-kernels, each of which not necessarily working on the same domain, where an optimal sub-kernel weighting can be learned using Multiple Kernel Learning. Apart from SVM 2-class classification and regression problems, a number of linear methods like Linear Discriminant Analysis (LDA), Linear Programming Machine (LPM), (Kernel) Perceptrons and also algorithms to train hidden markov models are implemented. The input feature-objects can be dense, sparse or strings and of type int/short/double/char and can be converted into different feature types. Chains of preprocessors (e.g. substracting the mean) can be attached to each feature object allowing for on-the-fly pre-processing.

SHOGUN comes in different flavours, a stand-a-lone version and also with interfaces to Matlab(tm), R, Octave, Readline and Python. This package includes the developer files required to create stand-a-lone executables.

Libsvm-dev
LIBSVM header files
Maintainer: Chen-Tse Tsai (Adrian Bunk)
Versions of package libsvm-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.12-1amd64,armel,armhf,i386
buster3.21+ds-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.21+ds-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.21+ds-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.91-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.12-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3.21+ds-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.24
Debtags of package libsvm-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 18 users (20 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

LIBSVM, a machine-learning library, is an easy-to-use package for support vector classification, regression and one-class SVM. It supports multi-class classification, probability outputs, and parameter selection.

This package contains the development header files.

Libtorch3-dev
State of the art machine learning library - development files
Versions of package libtorch3-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.1-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.1-2.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.1-2.1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.1-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.1-2.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package libtorch3-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 12 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Torch is a machine-learning library, written in C++. Its aim is to provide the state-of-the-art of the best algorithms.

  • Many gradient-based methods, including multi-layered perceptrons, radial basis functions, and mixtures of experts. Many small "modules" (Linear module, Tanh module, SoftMax module, ...) can be plugged together.
  • Support Vector Machine, for classification and regression.
  • Distribution package, includes Kmeans, Gaussian Mixture Models, Hidden Markov Models, and Bayes Classifier, and classes for speech recognition with embedded training.
  • Ensemble models such as Bagging and Adaboost.
  • Non-parametric models such as K-nearest-neighbors, Parzen Regression and Parzen Density Estimator.

This package is the Torch development package (header files and static library.)

Python3-mdp
Modular toolkit for Data Processing
Maintainer: Tiziano Zito
Versions of package python3-mdp
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.3-2all
stretch3.5-1all
sid3.5-1all
wheezy3.3-1all
Popcon: 5 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Python data processing framework for building complex data processing software by combining widely used machine learning algorithms into pipelines and networks. Implemented algorithms include: Principal Component Analysis (PCA), Independent Component Analysis (ICA), Slow Feature Analysis (SFA), Independent Slow Feature Analysis (ISFA), Growing Neural Gas (GNG), Factor Analysis, Fisher Discriminant Analysis (FDA), and Gaussian Classifiers.

This package contains MDP for Python 3.

The package is enhanced by the following packages: python3-sklearn
Python3-sklearn
Pythonmoduler for maskinlæring og dataundersøgelse - Python 3
Versions of package python3-sklearn
ReleaseVersionArchitectures
buster0.20.2+dfsg-6all
sid0.20.2+dfsg-6all
bullseye0.20.2+dfsg-6all
stretch0.18-5all
upstream0.21.3
Popcon: 466 users (39 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Scikit-learn er en samling af Pythonmoduler, der er relevante for maskin/statistisk læring og dataundersøgelse. En ikke udtømmende liste over inkluderet funktionalitet:

  • Gaussianske blandede modeller
  • Manifold-læring
  • kNN
  • SVM (via LIBSVM)

Denne pakke indeholder Python 3-versionen.

The package is enhanced by the following packages: python3-sklearn-pandas
Yap
Højtydende Prologsystem
Maintainer: Ralf Treinen
Versions of package yap
ReleaseVersionArchitectures
squeeze5.1.3-4amd64,armel,i386,powerpc,s390
wheezy5.1.3-6amd64,armel,armhf,i386,powerpc,s390
jessie6.2.2-2amd64,armel,armhf,i386
sid6.2.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch6.2.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package yap:
develcompiler, interpreter, lang:prolog
roleprogram
Popcon: 10 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Højtydende Prologkompilere udviklet på LIACC/Universidade do Porto og på COPPE Sistemas/UFRJ. YAP Prolog-motoren er baseret i Warren Abstract Machine, men har flere optimeringer for bedre ydelse. YAP følger Edinburghtraditionen og er stort set kompatibel med ISO-Prolog-standarden og med Quintus og SICStus Prolog.

YAP har en begrænsningsløser til reelle tal og understøttelse for begrænsningshåndteringsregler (CHR).

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 203432