Debian Edu Project
Summary
Networked common
Wspólne pakiety Debian Edu dla systemów sieciowych

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach sieciowych (stacjach roboczych, mobilnych stacjach roboczych, minimalnych, serwerach LTSP i serwerze głównym) w Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Networked common packages

Official Debian packages with high relevance

autofs-ldap
Obsługa mapowania LDAP dla autofs
Versions of package autofs-ldap
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.9-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.1.8-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.2-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie5.0.8-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package autofs-ldap:
adminfilesystem
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
works-withdb
Popcon: 692 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Autofs kontroluje działanie usług automatycznego montowania. Usługi automatycznego montowania automatycznie montują systemy plików, gdy są używane i odmontowują je po pewnym okresie bezczynności. Odbywa się to w oparciu o wstępnie ustawione mapowania.

Moduł automatycznego montowania w jądrze implementuje prawie kompletny moduł automatycznego montowania w stylu SunOS w systemie Linux. Wymagana jest najnowsza wersja modułu autofs4 jądra (wbudowana lub osobna).

To jest moduł LDAP dla autofs.

cups-browsed
Filtry CUPS z OpenPrinting - demon cups-browsed
Versions of package cups-browsed
ReleaseVersionArchitectures
buster-security1.21.6-5+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.28.17-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.28.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.0.61-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch-security1.11.6-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm1.28.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.61-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
bullseye-security1.28.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.11.6-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.21.6-5amd64,arm64,armhf,i386
sid1.28.17-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 86848 users (11976 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera cups-browsed, demona, który przegląda transmisje Bonjour współdzielonych zdalnych drukarek CUPS i udostępnia te drukarki lokalnie, zastępując nadawanie/przeglądanie CUPS, które zostało usunięte w CUPS 1.6.x. W ten sposób dotychczasowe zachowanie zdalnych drukarek udostępnianych automatycznie jest ponownie wdrażane w Bonjour.

Demon cups-browsed jest również przydatny w przypadku klienta CUPS >= 1.6, gdyż umożliwia mu przeglądanie listy drukarek serwerów CUPS < 1.6 (przy użyciu starego protokołu "cups" w BrowseRemoteProtocols).

Demon cups-browsed jest również przydatny w przypadku serwera CUPS >= 1.6, gdyż umożliwia klientom CUPS < 1.6 przeglądanie listy drukarek (przy użyciu starego protokołu "cups" w BrowseLocalProtocols).

cups-core-drivers
Common UNIX Printing System(tm) - driverless printing
Versions of package cups-core-drivers
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster-security2.2.10-6+deb10u10amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates2.3.3op2-3+deb11u8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.2-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates2.4.2-3+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.4.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 22313 users (22477 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Common UNIX Printing System (or CUPS(tm)) is a printing system and general replacement for lpd and the like. It supports the Internet Printing Protocol (IPP), and has its own filtering driver model for handling various document types.

This package provides the parts of CUPS which are needed for driverless printing on IPP printers with common data formats.

education-common
Podstawowe pakiety edukacyjne Debiana
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach Debiana Edu Blend.

killer
Background job killer
Versions of package killer
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.90-13all
sid0.90-14all
jessie0.90-12all
stretch0.90-12all
buster0.90-13all
bullseye0.90-13all
trixie0.90-14all
Debtags of package killer:
adminautomation
roleprogram
scopeutility
Popcon: 41 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

killer is a perl script that gets rid of background jobs. Background jobs are defined as processes that belong to users who are not currently logged into the machine. Jobs can be run in the background (and are exempt from killer's actions) if their scheduling priority has been reduced by increasing their nice(1) value or if they are being run through condor.

When the package is installed, a cron job is installed to run killer once an hour.

krb5-user
basic programs to authenticate using MIT Kerberos
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-user
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.18.3-6+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.21.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.21.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-proposed-updates1.20.1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.15-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm-security1.20.1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.20.1-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates1.18.3-6+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.18.3-6+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.17-3+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
buster-security1.17-3+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package krb5-user:
adminlogin, user-management
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
securityauthentication
uselogin
Popcon: 2220 users (1976 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kerberos is a system for authenticating users and services on a network. Kerberos is a trusted third-party service. That means that there is a third party (the Kerberos server) that is trusted by all the entities on the network (users and services, usually called "principals").

This is the MIT reference implementation of Kerberos V5.

This package contains the basic programs to authenticate to MIT Kerberos, change passwords, and talk to the admin server (to create and delete principals, list principals, etc.).

ldap-utils
OpenLDAP utilities
Versions of package ldap-utils
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports2.4.47+dfsg-3+deb10u2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.4.44+dfsg-5+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.4.44+dfsg-5+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.4.40+dfsg-1+deb8u6amd64,armel,armhf,i386
jessie2.4.40+dfsg-1+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports2.5.13+dfsg-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.5.13+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.5.18+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.5.18+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental2.6.8+dfsg-1~exp3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-security2.4.57+dfsg-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.57+dfsg-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.4.57+dfsg-3+deb11u1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.4.47+dfsg-3+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
buster2.4.47+dfsg-3+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
upstream2.6.8
Debtags of package ldap-utils:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
scopeutility
works-withdb
Popcon: 2780 users (968 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package provides utilities from the OpenLDAP (Lightweight Directory Access Protocol) package. These utilities can access a local or remote LDAP server and contain all the client programs required to access LDAP servers.

ldapvi
perform an LDAP search and update results using a text editor
Maintainer: Rhonda D'Vine (Boyuan Yang)
Versions of package ldapvi
ReleaseVersionArchitectures
buster1.7-10amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.7-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.7-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.7-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ldapvi:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
useediting
works-withdb
Popcon: 204 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

From a first glance ldapvi looks like ldapsearch: You search for entries in the ldap database. But the results get opened in your preferred editor, and you can change, add or delete entries from there. After you are done you quit the editor and ldapvi offers you several options: View your changes as LDIF, commit changes or discard them.

libnss-ldapd
NSS module for using LDAP as a naming service
Maintainer: Arthur de Jong
Versions of package libnss-ldapd
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.9.12-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.9.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.9.4-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.7-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.10-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libnss-ldapd:
adminuser-management
roleplugin
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 389 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a Name Service Switch module that allows using an LDAP server to provide user account, group, host name, alias, netgroup, and basically any other information that would normally be retrieved from /etc flat files or NIS.

libsasl2-modules-gssapi-mit
Cyrus SASL - pluggable authentication modules (GSSAPI)
Versions of package libsasl2-modules-gssapi-mit
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.28+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.28+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.1.28+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.1.26.dfsg1-13+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.1.26.dfsg1-13+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package libsasl2-modules-gssapi-mit:
roleplugin
securityauthentication
Popcon: 4666 users (190 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is the Cyrus SASL API implementation, version 2.1. See package libsasl2-2 and RFC 2222 for more information.

This package provides the GSSAPI plugin, compiled with the MIT Kerberos 5 library.

munin-node
Infrastruktura do tworzenia wykresów całej sieci (węzeł)
Versions of package munin-node
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.33-1all
experimental2.999.16-1all
jessie2.0.25-1+deb8u3all
jessie-security2.0.25-1+deb8u3all
stretch-backports2.0.49-1~bpo9+1all
buster2.0.49-1all
buster-backports2.0.67-1~bpo10+1all
bullseye2.0.67-3all
bullseye-backports2.0.73-1~bpo11+1all
bookworm2.0.73-1all
bookworm-backports2.0.76-1~bpo12+1all
trixie2.0.76-1all
sid2.0.76-1all
Debtags of package munin-node:
adminmonitoring
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 4769 users (88 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Munin to wysoce elastyczne i wydajne rozwiązanie wykorzystywane do tworzenia wykresów z monitorowania praktycznie wszystkiego, co tylko można wyobrazić sobie w związku z pracą w sieci, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej łatwości instalacji oraz konfiguracji.

Pakiet zawiera demona do monitorowanych węzłów. Należy zainstalować go na wszystkich węzłach sieci. Samodzielnie wyodrębni wszelkiego rodzaju dane z węzła, na którym działa, i będzie oczekiwał aż usługa zbierająca dane zażąda ich w celu dalszego przetwarzania.

Munin został napisany w Perlu i w dużej mierze opiera się na doskonałym narzędziu RRDtool Tobiego Oetikera. Odnośniki do przykładowych, rzeczywistych implementacji Munina można znaleźć na stronie: http://munin-monitoring.org/.

The package is enhanced by the following packages: unbound
Screenshots of package munin-node
nfs-common
Pliki wspólne klienta i serwera do obsługi NFS
Versions of package nfs-common
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.2.8-9+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie1.2.8-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.4-2.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.4-2.5+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.3.4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates1.3.4-6+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.6.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.6.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.6.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nfs-common:
adminfilesystem
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
Popcon: 36258 users (1155 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakietu tego należy użyć na każdym komputerze, który jest klientem, albo serwerem NFS. Zawarte programy: lockd, statd, showmount, nfsstat, gssd, idmapd i mount.nfs.

ng-utils
Tool to access netgroups from the command line
Maintainer: Petter Reinholdtsen
Versions of package ng-utils
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0-1amd64,arm64,armhf,i386
sid1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ng-utils:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
Popcon: 751 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Includes tools to dump and look up hosts, users and domains from the netgroup database. The netgroup tool is used to list all members of a netgroup, while the innetgr tool is used to check if a given user/host is listed as a member of a netgroup.

nslcd
daemon for NSS and PAM lookups using LDAP
Maintainer: Arthur de Jong
Versions of package nslcd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.10-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm0.9.12-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.9.4-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.9.7-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nslcd:
adminlogin, user-management
interfacedaemon
roleprogram
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 3272 users (52 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a daemon for retrieving user accounts and similar system information from LDAP. It is used by the libnss-ldapd and libpam-ldapd packages but is not very useful by itself.

nvram-wakeup
Zapisywanie w BIOS-ie i odczytywanie z niego czasu wybudzenia
Versions of package nvram-wakeup
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.1-4amd64,i386
bullseye1.1-4amd64,i386
buster1.1-4amd64,i386
stretch1.1-4amd64,i386
jessie1.1-1amd64,i386
sid1.1-4amd64,i386
bookworm1.1-4amd64,i386
Debtags of package nvram-wakeup:
hardwarepower
roleprogram
scopeutility
Popcon: 2 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program nvram-wakeup może odczytywać i zapisywać czas budzenia w BIOS-ie (poprzez /dev/nvram w najnowszych jądrach 2.4.x lub dzięki bezpośredniemu dostępowi do portów I/O). O tej zapisanej porze budzenia komputer zostanie automatycznie włączony ze stanu wyłączenia programowego. W przypadku nagrywarki płyt wideo VDR program nvram-wakeup instaluje skrypt przechwytujący, który pozwala nagrywarce VDR ustawić czas budzenia po wyłączeniu zasilania.

openssh-server
Serwer Secure Shell (SSH) do bezpiecznego dostępu ze zdalnych komputerów
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security9.2p1-2+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates9.2p1-2+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.7p1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid9.7p1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security7.9p1-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.8p1
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 174328 users (8571 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Jest to przenośna wersja OpenSSH, darmowej implementacji protokołu Secure Shell, określonego przez grupę roboczą IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) jest programem do logowania na zdalną maszynę oraz wykonywania na niej poleceń. Dostarcza możliwość bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy dwoma niezaufanymi maszynami (hostami), przez niezabezpieczoną sieć. Połączenia X11 oraz portów TCP/IP, także mogą być przekierowane na bezpieczny kanał. Może być on użyty do dostarczenia aplikacjom bezpiecznego kanału komunikacji.

Pakiet ten dostarcza serwer sshd.

W niektórych krajach użycie jakiegokolwiek sposobu szyfrowania bez uzyskania uprzedniej zgody może być nielegalne.

sshd zastępuje niepewny program rshd, który w większości zastosowań jest przestarzały.

Screenshots of package openssh-server
p910nd
Mały demon drukarki przeznaczony dla bezdyskowych stacji roboczych
Versions of package p910nd
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.95-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.97-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package p910nd:
interfacedaemon
roleprogram
useprinting
Popcon: 5 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

p910nd to mały, działający w tle program, który kopiuje wszelkie dane otrzymywane na nasłuchiwanym porcie do odpowiedniego portu drukarki.

Jest przeznaczony przede wszystkim dla bezdyskowych komputerów z systemem Linux, działających jako sterowniki drukarek, ale nie ma powodu, dla którego nie można by go używać na komputerach zawierających dyski.

Port 9100 jest kopiowany do /dev/lp0, 9101 do /dev/lp1 a 9102 do /dev/lp2. Domyślnym portem jest port 9100 (kopiowany do /dev/lp0).

shutdown-at-night
System wyłączający klientów na noc i budzący ich rano
Versions of package shutdown-at-night
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports0.21~bpo9+1all
stretch0.17all
jessie0.15all
buster0.21all
bullseye0.24all
bookworm0.24all
trixie0.24all
sid0.24all
Debtags of package shutdown-at-night:
adminpower-management
hardwarepower
roleprogram
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Za pomocą tego narzędzia można zaplanować regularne wyłączanie stacji roboczych wieczorem, a także budzenie ich każdego ranka używając funkcji: nvram-wakeup, ACPI wakeup lub wake-on-lan.

Do sekwencji wybudzenia w sieci LAN potrzebna jest jedna maszyna wybudzania w sieci/podsieci lokalnej. Może to być komputer serwerowy lub komputer kliencki, który został właśnie wcześniej wybudzony przez nvram-wakeup.

Sekwencja zamykania będzie inicjowana co godzinę po godzinie 16:00 za pośrednictwem zadania CRON. Jednakże tylko maszyny, które wydają się nieaktywne/nieużywane, zostaną wyłączone. Maszyny, które są aktualnie używane, będą dalej aktywne.

Narzędzie Shutdown-at-Night można aktywować za pomocą pliku konfiguracyjnego lub poprzez członkostwo w grupie sieciowej NIS zwanej Shutdown-at-night-hosts.

sitesummary-client
Generate site summary of submitting hosts (client part)
Versions of package sitesummary-client
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security0.1.17+deb8u2all
sid0.1.60all
trixie0.1.60all
bookworm0.1.56~deb12u2all
bullseye0.1.46all
buster0.1.43all
stretch0.1.28+deb9u1all
jessie0.1.17+deb8u3all
Debtags of package sitesummary-client:
adminmonitoring
networkclient
roleprogram
usemonitor
works-with-formattar
Popcon: 65 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The sitesummary system makes it easier to keep track of a lot of machines, by allowing each machine to report their existence once a day to a central collector, and using this collector to make summary reports about the hosts.

This package is the client part, reporting in to the server after boot and once a day.

sudo-ldap
Zapewnia ograniczone uprawnienia super użytkownika (z obsługą LDAP, przestarzały)
Versions of package sudo-ldap
ReleaseVersionArchitectures
buster-security1.8.27-1+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.8.19p1-2.1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.8.10p3-1+deb8u7amd64,armel,armhf,i386
sid1.9.15p5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.8.10p3-1+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.9.5p2-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.9.5p2-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.9.13p3-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.9.15p5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-security1.8.19p1-2.1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster1.8.27-1+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package sudo-ldap:
adminlogin, user-management
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
uselogin
Popcon: 396 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sudo jest programem zaprojektowanym pod kątem umożliwienia administratorowi systemu nadawania ograniczonych uprawnień rota zwykłym użytkownikom oraz monitorowanie aktywności super użytkownika. Podstawową filozofią jest nadawanie użytkownikom jak najmniejszej liczby przywilejów, pozwalających jednak na swobodną pracę.

Pakiet sudo-ldap będzie wspierany aż do Debiana 13 "trixie" i zostanie usunięty z Debiana 14. Proszę nie używać sudo-ldap do nowych instalacji i rozważyć migrację istniejących instalacji do libsss-sudo i sssd.

Ta wersja została zbudowana z obsługą LDAP, co pozwala na dystrybucję odpowiednika bazy danych Sudoers za pośrednictwem LDAP. Uwierzytelnianie nadal odbywa się za pośrednictwem pam.

Official Debian packages with lower relevance

cifs-utils
Narzędzia do Common Internet File System
Versions of package cifs-utils
ReleaseVersionArchitectures
buster-security6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security6.7-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4-1amd64,armel,armhf,i386
sid7.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.11-3.1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security6.11-3.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cifs-utils:
adminfilesystem, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitesamba
Popcon: 7479 users (2245 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Protokół SMB/CIFS zapewnia wsparcie dla wieloplatformowego współdzielenia plików z Microsoft Windows, OS X i innymi systemami uniksowymi.

Pakiet dostarcza narzędzi do zarządzania punktami montowań sieciowych systemów plików CIFS.

fail2ban
ban hosts that cause multiple authentication errors
Versions of package fail2ban
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1.0-4all
bookworm1.0.2-2all
buster0.10.2-2.1all
stretch-backports0.10.2-2~bpo9+1all
stretch0.9.6-2all
bullseye0.11.2-2all
jessie0.8.13-1all
trixie1.1.0-4all
Debtags of package fail2ban:
adminautomation, logging, monitoring
interfacecommandline, daemon
networkfirewall
roleprogram
securityauthentication, firewall, ids, log-analyzer
uselogin, monitor
works-withlogfile, text
works-with-formatplaintext
Popcon: 23456 users (1191 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fail2ban monitors log files (e.g. /var/log/auth.log, /var/log/apache/access.log) and temporarily or persistently bans failure-prone addresses by updating existing firewall rules. Fail2ban allows easy specification of different actions to be taken such as to ban an IP using iptables or hostsdeny rules, or simply to send a notification email.

By default, it comes with filter expressions for various services (sshd, Apache, proftpd, sasl, etc.) but configuration can be easily extended for monitoring any other text file. All filters and actions are given in the config files, thus fail2ban can be adopted to be used with a variety of files and firewalls. Following recommends are listed:

  • iptables/nftables -- default installation uses iptables for banning. nftables is also supported. You most probably need it
  • whois -- used by a number of mail-whois actions to send notification emails with whois information about attacker hosts. Unless you will use those you don't need whois
  • python3-pyinotify -- unless you monitor services logs via systemd, you need pyinotify for efficient monitoring for log files changes
Screenshots of package fail2ban
libnss-sss
Nss library for the System Security Services Daemon
Versions of package libnss-sss
ReleaseVersionArchitectures
buster-security1.16.3-3.2+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
stretch-security1.15.0-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.10.0-~beta2
Debtags of package libnss-sss:
roleshared-lib
Popcon: 4218 users (179 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Provides a set of daemons to manage access to remote directories and authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward the system and a pluggable backend system to connect to multiple different account sources. It is also the basis to provide client auditing and policy services for projects like FreeIPA.

This package provide the nss library to connect to the sssd daemon.

libpam-ccreds
Pam module to cache authentication credentials
Maintainer: Guido Günther
Versions of package libpam-ccreds
ReleaseVersionArchitectures
sid10-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie10-6amd64,armel,armhf,i386
stretch10-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster10-7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie10-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package libpam-ccreds:
roleshared-lib
securityauthentication
Popcon: 43 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides the means for Linux workstations to locally authenticate using an enterprise identity when the network is unavailable. Used in conjunction with the nss_updatedb utility, it provides a mechanism for disconnected use of network directories. They are designed to work with libpam-ldap and libnss-ldap.

libpam-mount
PAM module that can mount volumes for a user session
Maintainer: Jochen Sprickerhof
Versions of package libpam-mount
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.14-1.1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.16-9amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package libpam-mount:
adminfilesystem
roleshared-lib
securityauthentication
Popcon: 135 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This module is aimed at environments with central file servers that a user wishes to mount on login and unmount on logout, such as (semi-)diskless stations where many users can login.

The module also supports mounting local filesystems of any kind the normal mount utility supports, with extra code to make sure certain volumes are set up properly because often they need more than just a mount call, such as encrypted volumes. This includes SMB/CIFS, FUSE, dm-crypt and LUKS.

libpam-sss
Pam module for the System Security Services Daemon
Versions of package libpam-sss
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.15.0-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-security1.16.3-3.2+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid2.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.10.0-~beta2
Debtags of package libpam-sss:
roleshared-lib
Popcon: 4231 users (180 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Provides a set of daemons to manage access to remote directories and authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward the system and a pluggable backend system to connect to multiple different account sources. It is also the basis to provide client auditing and policy services for projects like FreeIPA.

This package provide the pam module to connect to the sssd daemon.

nscd
Biblioteka GNU C: Name Service Cache Daemon
Versions of package nscd
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
jessie2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.24-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.24-11+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.28-10+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster-security2.28-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-updates2.31-13+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.31-13+deb11u10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.31-13+deb11u10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.36-9+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security2.36-9+deb12u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.38-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.39-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package nscd:
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
suitegnu
useproxying
Popcon: 4160 users (121 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Usługa, która obsługuje wyszukiwanie hasła, grupy i hosta dla uruchomionych programów oraz zapisywanie wyników dla następnego wyszukiwania. Ten pakiet należy zainstalować jedynie w przypadku korzystania z powolnych usług, takich jak: LDAP, NIS lub NIS+.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf
ocsinventory-agent
Hardware and software inventory tool (client)
Maintainer: Debian Perl Group (Yadd)
Versions of package ocsinventory-agent
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.5-1.2all
jessie2.0.5-1all
bookworm2.10.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.4.2-3amd64,arm64,armhf,i386
upstream2.10.2-MAC
Debtags of package ocsinventory-agent:
adminhardware
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useorganizing
Popcon: 1342 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Open Computer and Software Inventory Next Generation is an application designed to help a network or system administrator to keep track of the hardware and software configurations of computers that are installed on the network. It also allows deploying software, scripts and files on client computers.

This package contains the client part.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235225