Debian Edu Project
Summary
Networked common
Debian Edu common packages for networked systems

A metapackage containing dependencies for packages required on all networked installations (workstation, roaming-workstation, minimal, LTSP-server and main-server) in the Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Networked common packages

Official Debian packages with high relevance

Autofs-ldap
autofs - podpora mapovania LDAP
Maintainer: Mike Gabriel
Versions of package autofs-ldap
ReleaseVersionArchitectures
wheezy5.0.7-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid5.1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.0.8-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package autofs-ldap:
adminfilesystem
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
works-withdb
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Autofs riadi fungovanie démonov automatického pripájania. Démoni automatického pripájania automaticky pripájajú súborové systémy pri prvom použití a odpájajú ich po určenej dobe nečinnosti. To sa deje na základe prednastavených mapovaní.

Automatický pripájač v jadre implementuje v Linuxe takmer kompletný automatický pripájač v štýle SunOS. Vyžaduje modul autofs4 (zabudovaný alebo oddelený) niektorej novšej verzie jadra.

Toto je modul LDAP pre autofs.

Cups-browsed
filtre CUPS z OpenPrinting - cups-browsed
Versions of package cups-browsed
ReleaseVersionArchitectures
buster1.21.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.11.6-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.11.6-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye1.27.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.27.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.0.61-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie1.0.61-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 60540 users (5932 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje cups-browsed, démona, ktorý prechádza zdieľané tlačiarne CUPS, o ktorých sa dozvie pomocou vysielania cez Bonjour a sprístupní tieto tlačiarne lokálne, čím nahrádza vysielanie/prehliadanie cez CUPS, ktoré bolo odstránené v CUPS 1.6.x. Takto je pôvodné správanie automatického sprístupnenia vzdialených tlačiarní opäť dostupné na báze Bonjour.

cups-browsed je tiež užitočný s klientom CUPS >= 1.6, aby mu umožnil prehliadať zoznam serverov CUPS < 1.6 (pomocou starého protokolu „cups“ v BrowseRemoteProtocols).

cups-browsed je tiež užitočný so serverom CUPS >= 1.6, aby umožnil klientom CUPS < 1.6 prehliadať jeho zoznam tlačiarní (pomocou starého protokolu „cups“ v BrowseLocalProtocols).

Education-common
Debian Edu common basic packages
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on all installations in the Debian Edu Blend.

Killer
ukončovanie úloh na pozadí
Versions of package killer
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.90-12all
wheezy0.90-8all
jessie0.90-12all
sid0.90-13all
bullseye0.90-13all
buster0.90-13all
squeeze0.90-7+squeeze1all
Debtags of package killer:
adminautomation
roleprogram
scopeutility
Popcon: 43 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

killer je skript v Perle, ktorý ukončuje úlohy bežiace na pozadí. Úlohy na pozadí sú definované ako úlohy, ktoré patria používateľom, ktorí nie sú momentálne prihlásení do systému. Úlohy je možné spúšťať na pozadí (a na tie killer neberie ohľad) ak ich priorita plánovania bola znížená zvýšením ich hodnoty nice(1) alebo ak boli spustené prostredníctvom condor.

Pri nainštalovaní balíka sa nainštaluje úloha cronu, ktorá spustí killer raz za hodinu.

Krb5-user
základné programy na autentifikáciu pomocou MIT Kerberos
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-user
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.10.1+dfsg-5+deb7u7amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.17-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.17-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.8.3+dfsg-4squeeze7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security1.10.1+dfsg-5+deb7u9amd64,armel,armhf,i386
squeeze-security1.8.3+dfsg-4squeeze7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream1.18.2
Debtags of package krb5-user:
adminlogin, user-management
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
securityauthentication
uselogin
Popcon: 1816 users (227 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kerberos je systém na overovanie používateľov a služieb v sieti. Kerberos je dôveryhodná služba tretej strany. To znamená, že existuje tretia strana (server Kerberos), ktorej dôverujú všetky entity v sieti (používatelia a služby, zvyčajne nazývaní príkazcovia).

Toto je referenčná implementácia Kerberos V5 od MIT.

Tento balík obsahuje základné programy na autentifikáciu voči MIT Kerberos, zmenu hesiel a komunikáciu s administračným serverom (na tvorbu, mazanie a vypisovanie zoznamu používateľov atď.).

Ldap-utils
nástroje OpenLDAP
Versions of package ldap-utils
ReleaseVersionArchitectures
buster2.4.47+dfsg-3+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.4.47+dfsg-3+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.4.44+dfsg-5+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye2.4.50+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-security2.4.31-2+deb7u3amd64,armel,armhf,i386
jessie2.4.40+dfsg-1+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.4.40+dfsg-1+deb8u6amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4.44+dfsg-5+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.4.31-2+deb7u2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.4.23-7.3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.4.50+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ldap-utils:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
scopeutility
works-withdb
Popcon: 2526 users (1059 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje nástroje z balíka OpenLDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Tieto nástroje umožňujú prístup k lokálnemu alebo vzdialenému serveru LDAP a obsahujú všetky klientské programy potrebné na prístup k serverom LDAP.

Ldapvi
vyhľadávanie v LDAP a aktualizácia výsledkov pomocou textového editora
Maintainer: Rhonda D'Vine
Versions of package ldapvi
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7-9amd64,armel,armhf,i386
sid1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.7-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.7-9amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ldapvi:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
useediting
works-withdb
Popcon: 216 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Na prvý pohľad vyzerá ldapvi ako ldapsearch - vyhľadáte položky v databáze LDAP. Ale výsledky sa otvoria vo vašom preferovanom textovom editore a položky v ňom môžete zmeniť, pridať alebo zmazať. Po ukončení editora vám ldapvi ponúkne niekoľko možností: zobraziť vaše zmeny ako LDIF, použiť zmeny alebo zahodiť zmeny.

Libnss-ldapd
NSS module for using LDAP as a naming service
Maintainer: Arthur de Jong
Versions of package libnss-ldapd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.7-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.4-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.8.10-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security0.7.15+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze0.7.15+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libnss-ldapd:
adminuser-management
roleplugin
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 62 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a Name Service Switch module that allows using an LDAP server to provide user account, group, host name, alias, netgroup, and basically any other information that would normally be retrieved from /etc flat files or NIS.

Libsasl2-modules-gssapi-mit
Cyrus SASL - zásuvné autentifikačné moduly (GSSAPI)
Maintainer: Debian Cyrus Team
Versions of package libsasl2-modules-gssapi-mit
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid2.1.27+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.27+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.1.27+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.27+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.26.dfsg1-13+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.1.26.dfsg1-13+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.1.23.dfsg1-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.1.25.dfsg1-6+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libsasl2-modules-gssapi-mit:
roleplugin
securityauthentication
Popcon: 1528 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je implementácia API Cyrus SASL verzie 2.1. Ďalšie informácie nájdete v balíku libsasl2-2 a RFC 2222.

Tento balík poskytuje zásuvný modul GSSAPI skompilovaný s knižnicou MIT Kerberos 5.

Munin-node
platforma na tvorbu grafov celej siete - uzol
Versions of package munin-node
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.0.25-1+deb8u3all
stretch2.0.33-1all
buster2.0.49-1all
wheezy-security2.0.6-4+deb7u4all
squeeze1.4.5-3all
experimental2.999.14-1all
wheezy2.0.6-4+deb7u2all
sid2.0.63-1all
bullseye2.0.63-1all
jessie2.0.25-1+deb8u3all
upstream2.0.64
Debtags of package munin-node:
adminmonitoring
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 5466 users (126 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Munin je veľmi flexibilné a mocné riešenie na tvorbu grafov prakticky všetkého mysliteľného vo vašej sieti, pričom jeho inštalácia a konfigurácia zostáva stále jednoduchá.

Tento balík obsahuje démona pre monitorované uzly. Mali by ste ho nainštalovať na všetkých uzloch v sieti. Dokáže extrahovať rozličné dáta z uzla, na ktorom beží a počká, kým si zhromažďovač dáta vyžiada na ďalšie spracovanie.

Munin je napísaný v jazyku Perl a do veľkej miery využíva vynikajúci RRDtool od Tobiho Oetikera. Skutočný príklad Muninu v akcii si môžete pozrieť na http://munin-monitoring.org/, kde nájdete živú inštaláciu.

The package is enhanced by the following packages: unbound
Screenshots of package munin-node
Nfs-common
podporné súbory NFS pre klienta a server
Maintainer: Debian kernel team
Versions of package nfs-common
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.4-2.5+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.2.8-9+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.2.2-4squeeze2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.2.6-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.2.8-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.4-2.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.5.1
Debtags of package nfs-common:
adminfilesystem
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
Popcon: 33068 users (7256 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Použite tento balík na hocakom počítači, ktorý vystupuje ako NFS klient alebo server. Zahrnuté programy: lockd, statd, showmount, nfsstat, gssd, idmapd a mount.nfs.

Ng-utils
nástroj na prístup k netgroup z príkazového riadka
Maintainer: Petter Reinholdtsen
Versions of package ng-utils
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.7-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package ng-utils:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
Popcon: 872 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Obsahuje nástroje na výpis a vyhľadávanie počítačov, používateľov a domén z databázy netgroup. Nástroj netgroup sa používa na výpis všetkých členov netgroup, zatiaľ čo nástroj innetgr sa používa na kontrolu, či je daný používateľ alebo počítač členom netgroup.

Nslcd
démon na vyhľadávanie v NSS a PAM pomocou LDAP
Maintainer: Arthur de Jong
Versions of package nslcd
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.7-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.4-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.7.15+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze-security0.7.15+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.8.10-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package nslcd:
adminlogin, user-management
interfacedaemon
roleprogram
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 1198 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje démona na získavanie používateľských účtov a podobných systémových informácií z LDAP. Používajú ho balíky libnss-ldapd a libpam-ldapd, ale sám o sebe nie je veľmi užitočný.

Ntp
démon NTP a pomocné programy
Maintainer: Debian NTP Team
Versions of package ntp
ReleaseVersionArchitectures
buster4.2.8p12+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2.8p14+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.2.8p14+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u7amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.2.6.p2+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch4.2.8p10+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.2.8p15
Debtags of package ntp:
adminbenchmarking, configuring
interfacecommandline, daemon
networkserver, service
roleprogram
scopeutility
usemonitor, timekeeping
Popcon: 28896 users (764 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NTP (Network Time Protocol) sa používa na udržiavanie aktuálneho času počítača jeho synchronizáciou prostredníctvom internetu alebo lokálnej siete alebo sledovaním presného hardvérového prijímača, ktorý interpretuje časové signály GPS, DCF-77, NIST alebo podobné.

Tento balík obsahuje démona NTP a pomocné programy. NPT démon musí bežať na každom počítači, ktorý chce riadiť presnosť svojich hodín pomocou NTP. Rovnaký démon NTP sa tiež používa na poskytnutie služieb NTP ostatným počítačom.

Ďalšie informácie o protokole NTP a o konfigurácii a prevádzke servera NTP nájdete v balíku „ntp-doc“.

The package is enhanced by the following packages: samba
Ntpdate
klient na nastavovanie systémového času zo serverov NTP (zavrhovaný)
Maintainer: Debian NTP Team
Versions of package ntpdate
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
sid4.2.8p14+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2.8p14+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2.8p12+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.2.8p10+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.2.6.p2+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u7amd64,armel,armhf,i386
upstream4.2.8p15
Debtags of package ntpdate:
adminconfiguring
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
usetimekeeping
Popcon: 11669 users (724 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NTP (Network Time Protocol) sa používa na udržiavanie aktuálneho času počítača jeho synchronizáciou prostredníctvom internetu alebo lokálnej siete alebo sledovaním presného hardvérového prijímača, ktorý interpretuje časové signály GPS, DCF-77, NIST alebo podobné.

ntpdate je označený ako zavrhovaný. Prosím, použite namiesto neho sntp na NTP požiadavky a synchronizáciu spúšťané manuálne alebo zo skriptov.

Nvram-wakeup
Read/write the WakeUp time from/to the BIOS
Maintainer: Debian VDR Team
Versions of package nvram-wakeup
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1-1amd64,i386
wheezy1.1-1amd64,i386
buster1.1-4amd64,i386
stretch1.1-4amd64,i386
jessie1.1-1amd64,i386
bullseye1.1-4amd64,i386
sid1.1-4amd64,i386
Debtags of package nvram-wakeup:
hardwarepower
roleprogram
scopeutility
Popcon: 6 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nvram-wakeup can read and write the wake up time in the BIOS (via /dev/nvram on recent 2.4.x kernels or direct I/O port access). On this wake up time the computer will be powered on automatically from the soft-off state. For the video disc recorder VDR, nvram-wakeup installs a hook script, that allows VDR to set a wake up time, when it powers down.

Openssh-server
server secure shell (SSH) na zabezpečený prístup k vzdialeným počítačom
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye8.3p1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.3p1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze5.5p1-6+squeeze5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze-security5.5p1-6+squeeze5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy6.0p1-4+deb7u4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security6.0p1-4+deb7u7amd64,armel,armhf,i386
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security7.9p1-10+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 136294 users (6072 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je prenosná verzia OpenSSH, slobodnej implementácie protokolu Secure Shell podľa špecifikácie pracovnej skupiny IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) je program pre prihlasovanie ku vzdialenému stroju a vykonávanie príkazov na ňom. Poskytuje bezpečnú, šifrovanú komunikáciu medzi dvomi nedôveryhodnými strojmi cez nedôveryhodnú sieť. Zabezpečeným kanálom je tiež možné presmerovať spojenia X11 a ľubovoľné TCP/IP porty. Možno ho použiť na zaistenie bezpečného komunikačného kanála pre aplikácie.

Tento balík poskytuje sshd server.

V niektorých krajinách môže byť používanie akéhokoľvek šifrovania protizákonné bez špeciálneho povolenia.

ssh nahrádza nezabezpečený program rshd, ktorý je na väčšinu účelov zastaralý.

P910nd
small printer daemon intended for diskless workstations
Versions of package p910nd
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.93-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.95-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.95-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package p910nd:
interfacedaemon
roleprogram
useprinting
Popcon: 3 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

p910nd is a small daemon that copies any data received on the port it is listening on to the corresponding printer port.

It is primarily intended for diskless Linux hosts running as printer drivers but there is no reason why it could not be used on diskful hosts.

Port 9100 is copied to /dev/lp0, 9101 to /dev/lp1 and 9102 to /dev/lp2. The default is port 9100 to /dev/lp0.

Shutdown-at-night
System to shut down clients at night, and wake them in the morning
Versions of package shutdown-at-night
ReleaseVersionArchitectures
sid0.23all
buster0.21all
bullseye0.23all
jessie0.15all
stretch0.17all
wheezy0.10+deb7u2all
squeeze0.8all
Debtags of package shutdown-at-night:
adminpower-management
hardwarepower
roleprogram
Popcon: 6 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

With this tool you can schedule regular shutdowns of workstations in the evening, and also wake them up every morning, using either nvram-wakeup, ACPI wakeup or wake-on-lan.

For the wake-on-lan wake-up sequence you need one awake machine on your local network / subnet. This can be a server machine or a client machine that got just previously woken up by nvram-wakeup.

The shutdown sequence will be initiated hourly after 4pm via a CRON job. However, only machines that appear inactive / unused will be shut down. Machines that are currently in use will remain up and running.

The Shutdown-at-Night tool can be activated via a config file or via membership in a NIS netgroup called shutdown-at-night-hosts.

Sitesummary-client
vytvorenie hlásenia o lokalite počítačov - klientská časť
Versions of package sitesummary-client
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security0.1.8+deb7u2all
wheezy0.1.8+deb7u1all
stretch0.1.28+deb9u1all
bullseye0.1.46all
buster0.1.43all
squeeze0.0.68all
jessie-security0.1.17+deb8u2all
sid0.1.46all
jessie0.1.17+deb8u3all
Debtags of package sitesummary-client:
adminmonitoring
networkclient
roleprogram
usemonitor
works-with-formattar
Popcon: 74 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Systém sitesummary uľahčuje sledovanie mnohých počítačov tým, že umožňuje každému počítaču nahlásiť svoju existenciu raz za deň na centrálne zhromaždisko a následne z tohto zhromaždiska vytvárať súhrnné hlásenia o počítačoch.

Tento balík je klientská časť, ktorá sa hlási serveru po spustení systému a raz za deň.

Sudo-ldap
poskytuje určeným používateľom obmedzené oprávnenie superpoužívateľa
Maintainer: Bdale Garbee
Versions of package sudo-ldap
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.27-1+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.8.19p1-2.1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.8.19p1-2.1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.8.27-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.5p2-1+nmu3+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security1.7.4p4-2.squeeze.4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze1.7.4p4-2.squeeze.4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security1.8.5p2-1+nmu3+deb7u4amd64,armel,armhf,i386
jessie1.8.10p3-1+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.8.10p3-1+deb8u7amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.9.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.9.2
Debtags of package sudo-ldap:
adminlogin, user-management
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
uselogin
Popcon: 318 users (16 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Sudo je program navrhnutý na to, aby správcovi umožnil udeliť obmedzené oprávnenie používateľa root a zaznamenával jeho aktivitu. Základnou filozofiou je udeliť čo najmenej oprávnení a predsa umožniť ľuďom urobiť svoju prácu.

Táto verzia je zostavená s podporou LDAP, ktorá umožňuje distribúciu ekvivalentu databázy sudoers prostredníctvom LDAPu. Autentifikácia stále prebieha prostredníctvom PAM.

Official Debian packages with lower relevance

Cifs-utils
nástroje CIFS (Common Internet File System)
Versions of package cifs-utils
ReleaseVersionArchitectures
sid6.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy5.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.5-2+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream6.10
Debtags of package cifs-utils:
adminfilesystem, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitesamba
Popcon: 6111 users (685 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Protokol SMB/CIFS poskytuje podporu zdieľania súborov medzi Microsoft Windows, OS X a inými unixovými platformami.

Tento balík poskytuje nástroje na správy pripojených priečinkov sieťových súborových systémov CIFS.

Fail2ban
ban hosts that cause multiple authentication errors
Versions of package fail2ban
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.11.1-2all
sid0.11.1-2all
wheezy0.8.6-3wheezy3all
stretch0.9.6-2all
squeeze0.8.4-3+squeeze2all
jessie0.8.13-1all
wheezy-security0.8.6-3wheezy3all
squeeze-security0.8.4-3+squeeze2all
buster0.10.2-2.1all
Debtags of package fail2ban:
adminautomation, logging, monitoring
interfacecommandline, daemon
networkfirewall
roleprogram
securityauthentication, firewall, ids, log-analyzer
uselogin, monitor
works-withlogfile, text
works-with-formatplaintext
Popcon: 21851 users (1168 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fail2ban monitors log files (e.g. /var/log/auth.log, /var/log/apache/access.log) and temporarily or persistently bans failure-prone addresses by updating existing firewall rules. Fail2ban allows easy specification of different actions to be taken such as to ban an IP using iptables or hostsdeny rules, or simply to send a notification email.

By default, it comes with filter expressions for various services (sshd, apache, proftpd, sasl, etc.) but configuration can be easily extended for monitoring any other text file. All filters and actions are given in the config files, thus fail2ban can be adopted to be used with a variety of files and firewalls. Following recommends are listed:

  • iptables/nftables -- default installation uses iptables for banning. nftables is also supported. You most probably need it
  • whois -- used by a number of mail-whois actions to send notification emails with whois information about attacker hosts. Unless you will use those you don't need whois
  • python3-pyinotify -- unless you monitor services logs via systemd, you need pyinotify for efficient monitoring for log files changes
Libnss-sss
knižnica NSS pre System Security Services Daemon
Maintainer: Debian SSSD Team
Versions of package libnss-sss
ReleaseVersionArchitectures
sid2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.2.1-4+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libnss-sss:
roleshared-lib
Popcon: 307 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Poskytuje sadu démonov na správu prístupu k vzdialeným adresárom a autentifikačným mechanizmom. Poskytuje rozhranie NSS a PAM k systému a zásuvným modulom na spojenie s viacerými rozličnými zdrojmi účtov. Je tiež základom služieb klientského auditu a politík pre projekty ako je FreeIPA.

Tento balík poskytuje knižnicu nss na pripojenie k démonovi sssd.

Libpam-ccreds
PAM modul vytovnávacej pamäte prihlasovacích údajov
Maintainer: Guido Günther
Versions of package libpam-ccreds
ReleaseVersionArchitectures
sid10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze10-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy10-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie10-6amd64,armel,armhf,i386
stretch10-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster10-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libpam-ccreds:
roleshared-lib
securityauthentication
Popcon: 89 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje linuxovým pracovným staniciam spôsob lokálnej autentifikácie pomocou podnikovej identity v prípade nedostupnosti siete. V spojení s nástrojom nss_updatedb poskytuje mechanizmus používania sieťových adresárov v režime offline. Sú navrhnuté tak, aby fungovali v spojení s libpam-ldap a libnss-ldap.

Libpam-mount
modul PAM, ktorý dokáže pripájať zväzky počas používateľskej relácie
Maintainer: Jochen Sprickerhof
Versions of package libpam-mount
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.5-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.14~git+d1d6f871-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.14-1.1amd64,armel,armhf,i386
sid2.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.16-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.16-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libpam-mount:
adminfilesystem
roleshared-lib
securityauthentication
Popcon: 215 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento modul je cielený na prostredia s centrálnymi súborovými servermi, ktoré chcú používatelia pripájať pri prihlásení a odpájať pri odhlásení ako napr. na bezdiskových staniciach, kde sa prihlasuje množstvo používateľov.

Modul tiež podporuje pripájanie súborových systémov ľubovoľného druhu, ktorý podporuje bežný nástroj mount a tiež ďalší kód zabezpečujúci, že sa niektoré zväzky nastavia správne, pretože často na to treba viac ako len volanie pripojenia ako v prípade šifrovaných zväzkov. Medzi ne patria SMB/CIFS, FUSE, dm-crypt a LUKS.

Libpam-sss
modul PAM démona System Security Services Daemon
Maintainer: Debian SSSD Team
Versions of package libpam-sss
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.2.1-4+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libpam-sss:
roleshared-lib
Popcon: 310 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Poskytuje sadu démonov na správu prístupu k vzdialeným adresárom a autentifikačným mechanizmom. Poskytuje rozhranie NSS a PAM k systému a zásuvným modulom na spojenie s viacerými rozličnými zdrojmi účtov. Je tiež základom služieb klientského auditu a politík pre projekty ako je FreeIPA.

Tento balík poskytuje modul PAM na pripojenie k démonovi SSSD.

Nscd
knižnica GNU C - démon vyrovnávacej pamäte názvov
Versions of package nscd
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.11.3-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.13-38+deb7u10amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security2.13-38+deb7u12amd64,armel,armhf,i386
jessie2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.24-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.24-11+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.28-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.31-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.31-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.32
Debtags of package nscd:
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
suitegnu
useproxying
Popcon: 3016 users (40 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Démon, ktorý zaobstaráva vyhľadanie v databázach passwd, group a host pre bežiace programy a ukladá výsledky vo vyrovnávacej pamäti pre budúce vyhľadávania. Tento balík by ste si mali nainštalovať iba ako používate pomalé služby ako LDAP, NIS alebo NIS+.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf
Ntp-doc
Network Time Protocol documentation
Maintainer: Debian NTP Team
Versions of package ntp-doc
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.2.6.p2+dfsg-1all
sid4.2.8p14+dfsg-2all
jessie4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2all
jessie-security4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u3all
bullseye4.2.8p14+dfsg-2all
buster4.2.8p12+dfsg-4all
wheezy-security4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u7all
wheezy4.2.6.p5+dfsg-2+deb7u6all
stretch4.2.8p10+dfsg-3+deb9u2all
upstream4.2.8p15
Debtags of package ntp-doc:
made-ofhtml
roledocumentation
usetimekeeping
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NTP, the Network Time Protocol, is used to keep computer clocks accurate by synchronizing them over the Internet or a local network, or by following an accurate hardware receiver that interprets GPS, DCF-77, NIST or similar time signals.

This package contains HTML documentation for the ntp packages (ntp, ntpdate). Since there are no substantive man pages for ntp's programs and configuration files, this package is desirable for any setup beyond the simple default configuration.

Ocsinventory-agent
nástroj na inventarizáciu hardvéru a softvéru - klient
Maintainer: Debian Perl Group
Versions of package ocsinventory-agent
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1.1-2.3all
buster2.4.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.0.5-1all
bullseye2.4.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.5-1all
stretch2.0.5-1.2all
upstream2.6.1
Debtags of package ocsinventory-agent:
adminhardware
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useorganizing
Popcon: 1546 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Open Computer and Software Inventory Next Generation je aplikácia, ktorá má pomôcť správcovi siete alebo systémov sledovať konfigurácie hardvéru a softvéru, ktoré sú v sieti nainštalované. Tiež umožňuje nasadzovať softvér, skripty a súbory na klientské počítače.

Tento balík obsahuje klientskú časť.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 193693