Debian Edu Project
Summary
Networked common
Debian Edu common packages for networked systems

A metapackage containing dependencies for packages required on all networked installations (workstation, roaming-workstation, minimal, LTSP-server and main-server) in the Debian Edu Blend.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Networked common packages

Official Debian packages with high relevance

autofs-ldap
autofs - podpora mapovania LDAP
Versions of package autofs-ldap
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.1.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.8-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.0.8-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster5.1.2-4amd64,arm64,armhf,i386
sid5.1.9-1.1amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch5.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.9-1armel,armhf
Debtags of package autofs-ldap:
adminfilesystem
interfacedaemon
roleprogram
scopeutility
works-withdb
Popcon: 726 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Autofs riadi fungovanie démonov automatického pripájania. Démoni automatického pripájania automaticky pripájajú súborové systémy pri prvom použití a odpájajú ich po určenej dobe nečinnosti. To sa deje na základe prednastavených mapovaní.

Automatický pripájač v jadre implementuje v Linuxe takmer kompletný automatický pripájač v štýle SunOS. Vyžaduje modul autofs4 (zabudovaný alebo oddelený) niektorej novšej verzie jadra.

Toto je modul LDAP pre autofs.

cups-browsed
filtre CUPS z OpenPrinting - cups-browsed
Versions of package cups-browsed
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.0.61-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
sid1.28.17-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.28.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.28.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.28.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.28.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.21.6-5+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster1.21.6-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.11.6-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.11.6-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.61-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
upstream2.0.0
Popcon: 87471 users (11852 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje cups-browsed, démona, ktorý prechádza zdieľané tlačiarne CUPS, o ktorých sa dozvie pomocou vysielania cez Bonjour a sprístupní tieto tlačiarne lokálne, čím nahrádza vysielanie/prehliadanie cez CUPS, ktoré bolo odstránené v CUPS 1.6.x. Takto je pôvodné správanie automatického sprístupnenia vzdialených tlačiarní opäť dostupné na báze Bonjour.

cups-browsed je tiež užitočný s klientom CUPS >= 1.6, aby mu umožnil prehliadať zoznam serverov CUPS < 1.6 (pomocou starého protokolu „cups“ v BrowseRemoteProtocols).

cups-browsed je tiež užitočný so serverom CUPS >= 1.6, aby umožnil klientom CUPS < 1.6 prehliadať jeho zoznam tlačiarní (pomocou starého protokolu „cups“ v BrowseLocalProtocols).

cups-core-drivers
Common UNIX Printing System(tm) - tlačenie bez ovládačov
Versions of package cups-core-drivers
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.7.5-11+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
trixie2.4.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.4.2-3+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.3op2-3+deb11u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.3.3op2-3+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.1-8+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.1-8+deb9u8amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.2.10-6+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster-security2.2.10-6+deb10u9amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.7.5-11+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid2.4.7-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 23556 users (19101 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common UNIX Printing System alebo CUPS(tm) je tlačový systém a všeobecná náhrada lpd a podobných. Podporuje Internet Printing Protocol (IPP) a má vlastný filtrovací model ovládačov na spracovanie rozličných typov dokumentov.

Tento balík poskytuje časti CUPS, ktoré sú potrebné pre tlačenie bez ovládačov na tlačiarňach IPP s bežnými formátmi dát.

education-common
Debian Edu common basic packages
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on all installations in the Debian Edu Blend.

killer
ukončovanie úloh na pozadí
Versions of package killer
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.90-13all
bookworm0.90-13all
jessie0.90-12all
sid0.90-13all
bullseye0.90-13all
buster0.90-13all
stretch0.90-12all
Debtags of package killer:
adminautomation
roleprogram
scopeutility
Popcon: 44 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

killer je skript v Perle, ktorý ukončuje úlohy bežiace na pozadí. Úlohy na pozadí sú definované ako úlohy, ktoré patria používateľom, ktorí nie sú momentálne prihlásení do systému. Úlohy je možné spúšťať na pozadí (a na tie killer neberie ohľad) ak ich priorita plánovania bola znížená zvýšením ich hodnoty nice(1) alebo ak boli spustené prostredníctvom condor.

Pri nainštalovaní balíka sa nainštaluje úloha cronu, ktorá spustí killer raz za hodinu.

krb5-user
základné programy na autentifikáciu pomocou MIT Kerberos
Maintainer: Sam Hartman
Versions of package krb5-user
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.12.1+dfsg-19+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.12.1+dfsg-19+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
sid1.20.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.20.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.20.1-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.18.3-6+deb11u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.18.3-6+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.17-3+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
buster1.17-3+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.15-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch1.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.21.2
Debtags of package krb5-user:
adminlogin, user-management
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
securityauthentication
uselogin
Popcon: 2381 users (332 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kerberos je systém na overovanie používateľov a služieb v sieti. Kerberos je dôveryhodná služba tretej strany. To znamená, že existuje tretia strana (server Kerberos), ktorej dôverujú všetky entity v sieti (používatelia a služby, zvyčajne nazývaní príkazcovia).

Toto je referenčná implementácia Kerberos V5 od MIT.

Tento balík obsahuje základné programy na autentifikáciu voči MIT Kerberos, zmenu hesiel a komunikáciu s administračným serverom (na tvorbu, mazanie a vypisovanie zoznamu používateľov atď.).

ldap-utils
nástroje OpenLDAP
Versions of package ldap-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.4.57+dfsg-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.4.57+dfsg-3+deb11u1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.4.47+dfsg-3+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-backports2.5.13+dfsg-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.4.44+dfsg-5+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.5.13+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.5.13+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.5.16+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental2.6.7+dfsg-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie-security2.4.40+dfsg-1+deb8u6amd64,armel,armhf,i386
jessie2.4.40+dfsg-1+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
buster2.4.47+dfsg-3+deb10u7amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.4.47+dfsg-3+deb10u2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.4.44+dfsg-5+deb9u9amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-security2.4.57+dfsg-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.6.7
Debtags of package ldap-utils:
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
scopeutility
works-withdb
Popcon: 2909 users (543 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje nástroje z balíka OpenLDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Tieto nástroje umožňujú prístup k lokálnemu alebo vzdialenému serveru LDAP a obsahujú všetky klientské programy potrebné na prístup k serverom LDAP.

ldapvi
vyhľadávanie v LDAP a aktualizácia výsledkov pomocou textového editora
Maintainer: Rhonda D'Vine
Versions of package ldapvi
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7-9amd64,armel,armhf,i386
buster1.7-10amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package ldapvi:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
useediting
works-withdb
Popcon: 231 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Na prvý pohľad vyzerá ldapvi ako ldapsearch - vyhľadáte položky v databáze LDAP. Ale výsledky sa otvoria vo vašom preferovanom textovom editore a položky v ňom môžete zmeniť, pridať alebo zmazať. Po ukončení editora vám ldapvi ponúkne niekoľko možností: zobraziť vaše zmeny ako LDIF, použiť zmeny alebo zahodiť zmeny.

libnss-ldapd
NSS module for using LDAP as a naming service
Maintainer: Arthur de Jong
Versions of package libnss-ldapd
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.10-2amd64,arm64,armhf,i386
trixie0.9.12-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental0.9.12-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.9.12-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.9.7-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.4-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.9.12-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libnss-ldapd:
adminuser-management
roleplugin
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 296 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a Name Service Switch module that allows using an LDAP server to provide user account, group, host name, alias, netgroup, and basically any other information that would normally be retrieved from /etc flat files or NIS.

libsasl2-modules-gssapi-mit
Cyrus SASL - zásuvné autentifikačné moduly (GSSAPI)
Versions of package libsasl2-modules-gssapi-mit
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.1.28+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.1.28+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.1.26.dfsg1-13+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.1.26.dfsg1-13+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security2.1.27+dfsg-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security2.1.27+dfsg-2.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.28+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libsasl2-modules-gssapi-mit:
roleplugin
securityauthentication
Popcon: 4699 users (53 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je implementácia API Cyrus SASL verzie 2.1. Ďalšie informácie nájdete v balíku libsasl2-2 a RFC 2222.

Tento balík poskytuje zásuvný modul GSSAPI skompilovaný s knižnicou MIT Kerberos 5.

munin-node
platforma na tvorbu grafov celej siete - uzol
Versions of package munin-node
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.33-1all
bookworm2.0.73-1all
experimental2.999.16-1all
bookworm-backports2.0.75-1~bpo12+1all
trixie2.0.75-2all
sid2.0.75-2all
jessie-security2.0.25-1+deb8u3all
jessie2.0.25-1+deb8u3all
bullseye-backports2.0.73-1~bpo11+1all
bullseye2.0.67-3all
buster-backports2.0.67-1~bpo10+1all
buster2.0.49-1all
stretch-backports2.0.49-1~bpo9+1all
Debtags of package munin-node:
adminmonitoring
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
scopeutility
usemonitor
Popcon: 4807 users (114 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Munin je veľmi flexibilné a mocné riešenie na tvorbu grafov prakticky všetkého mysliteľného vo vašej sieti, pričom jeho inštalácia a konfigurácia zostáva stále jednoduchá.

Tento balík obsahuje démona pre monitorované uzly. Mali by ste ho nainštalovať na všetkých uzloch v sieti. Dokáže extrahovať rozličné dáta z uzla, na ktorom beží a počká, kým si zhromažďovač dáta vyžiada na ďalšie spracovanie.

Munin je napísaný v jazyku Perl a do veľkej miery využíva vynikajúci RRDtool od Tobiho Oetikera. Skutočný príklad Muninu v akcii si môžete pozrieť na http://munin-monitoring.org/, kde nájdete živú inštaláciu.

The package is enhanced by the following packages: unbound
Screenshots of package munin-node
nfs-common
podporné súbory NFS pre klienta a server
Versions of package nfs-common
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.6.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.6.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.3.4-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.4-2.5+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3.4-2.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.2.8-9+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie1.2.8-9amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.6.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nfs-common:
adminfilesystem
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
Popcon: 36306 users (1009 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Použite tento balík na hocakom počítači, ktorý vystupuje ako NFS klient alebo server. Zahrnuté programy: lockd, statd, showmount, nfsstat, gssd, idmapd a mount.nfs.

ng-utils
nástroj na prístup k netgroup z príkazového riadka
Maintainer: Petter Reinholdtsen
Versions of package ng-utils
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package ng-utils:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usesearching
Popcon: 701 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Obsahuje nástroje na výpis a vyhľadávanie počítačov, používateľov a domén z databázy netgroup. Nástroj netgroup sa používa na výpis všetkých členov netgroup, zatiaľ čo nástroj innetgr sa používa na kontrolu, či je daný používateľ alebo počítač členom netgroup.

nslcd
démon na vyhľadávanie v NSS a PAM pomocou LDAP
Maintainer: Arthur de Jong
Versions of package nslcd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.12-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.12-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.9.7-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.4-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
experimental0.9.12-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.9.12-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.9.10-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package nslcd:
adminlogin, user-management
interfacedaemon
roleprogram
securityauthentication
useconfiguring
Popcon: 3081 users (45 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje démona na získavanie používateľských účtov a podobných systémových informácií z LDAP. Používajú ho balíky libnss-ldapd a libpam-ldapd, ale sám o sebe nie je veľmi užitočný.

nvram-wakeup
Read/write the WakeUp time from/to the BIOS
Versions of package nvram-wakeup
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.1-4amd64,i386
bullseye1.1-4amd64,i386
bookworm1.1-4amd64,i386
sid1.1-4amd64,i386
buster1.1-4amd64,i386
trixie1.1-4amd64,i386
jessie1.1-1amd64,i386
Debtags of package nvram-wakeup:
hardwarepower
roleprogram
scopeutility
Popcon: 5 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nvram-wakeup can read and write the wake up time in the BIOS (via /dev/nvram on recent 2.4.x kernels or direct I/O port access). On this wake up time the computer will be powered on automatically from the soft-off state. For the video disc recorder VDR, nvram-wakeup installs a hook script, that allows VDR to set a wake up time, when it powers down.

openssh-server
server secure shell (SSH) na zabezpečený prístup k vzdialeným počítačom
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.6p1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid9.7p1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security7.9p1-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 175216 users (7314 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je prenosná verzia OpenSSH, slobodnej implementácie protokolu Secure Shell podľa špecifikácie pracovnej skupiny IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) je program pre prihlasovanie ku vzdialenému stroju a vykonávanie príkazov na ňom. Poskytuje bezpečnú, šifrovanú komunikáciu medzi dvomi nedôveryhodnými strojmi cez nedôveryhodnú sieť. Zabezpečeným kanálom je tiež možné presmerovať spojenia X11 a ľubovoľné TCP/IP porty. Možno ho použiť na zaistenie bezpečného komunikačného kanála pre aplikácie.

Tento balík poskytuje sshd server.

V niektorých krajinách môže byť používanie akéhokoľvek šifrovania protizákonné bez špeciálneho povolenia.

ssh nahrádza nezabezpečený program rshd, ktorý je na väčšinu účelov zastaralý.

Screenshots of package openssh-server
p910nd
small printer daemon intended for diskless workstations
Versions of package p910nd
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.95-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.97-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.97-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package p910nd:
interfacedaemon
roleprogram
useprinting
Popcon: 5 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

p910nd is a small daemon that copies any data received on the port it is listening on to the corresponding printer port.

It is primarily intended for diskless Linux hosts running as printer drivers but there is no reason why it could not be used on diskful hosts.

Port 9100 is copied to /dev/lp0, 9101 to /dev/lp1 and 9102 to /dev/lp2. The default is port 9100 to /dev/lp0.

shutdown-at-night
System to shut down clients at night, and wake them in the morning
Versions of package shutdown-at-night
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.24all
sid0.24all
bookworm0.24all
bullseye0.24all
buster0.21all
stretch-backports0.21~bpo9+1all
stretch0.17all
jessie0.15all
Debtags of package shutdown-at-night:
adminpower-management
hardwarepower
roleprogram
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

With this tool you can schedule regular shutdowns of workstations in the evening, and also wake them up every morning, using either nvram-wakeup, ACPI wakeup or wake-on-lan.

For the wake-on-lan wake-up sequence you need one awake machine on your local network / subnet. This can be a server machine or a client machine that got just previously woken up by nvram-wakeup.

The shutdown sequence will be initiated hourly after 4pm via a CRON job. However, only machines that appear inactive / unused will be shut down. Machines that are currently in use will remain up and running.

The Shutdown-at-Night tool can be activated via a config file or via membership in a NIS netgroup called shutdown-at-night-hosts.

sitesummary-client
vytvorenie hlásenia o lokalite počítačov - klientská časť
Versions of package sitesummary-client
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.60all
bookworm0.1.56~deb12u2all
bullseye0.1.46all
jessie-security0.1.17+deb8u2all
buster0.1.43all
trixie0.1.60all
stretch0.1.28+deb9u1all
jessie0.1.17+deb8u3all
Debtags of package sitesummary-client:
adminmonitoring
networkclient
roleprogram
usemonitor
works-with-formattar
Popcon: 65 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Systém sitesummary uľahčuje sledovanie mnohých počítačov tým, že umožňuje každému počítaču nahlásiť svoju existenciu raz za deň na centrálne zhromaždisko a následne z tohto zhromaždiska vytvárať súhrnné hlásenia o počítačoch.

Tento balík je klientská časť, ktorá sa hlási serveru po spustení systému a raz za deň.

sudo-ldap
Provide limited super user privileges (with LDAP support, deprecated)
Versions of package sudo-ldap
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.27-1+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.8.19p1-2.1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security1.8.10p3-1+deb8u7amd64,armel,armhf,i386
stretch1.8.19p1-2.1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.15p5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.9.15p5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.9.13p3-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.9.5p2-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.10p3-1+deb8u5amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.9.5p2-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.8.27-1+deb10u6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package sudo-ldap:
adminlogin, user-management
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
uselogin
Popcon: 386 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sudo is a program designed to allow a sysadmin to give limited root privileges to users and log root activity. The basic philosophy is to give as few privileges as possible but still allow people to get their work done.

sudo-ldap will be supported up to Debian 13 "trixie" and will be removed in Debian 14. Please do not use sudo-ldap for new installations and consider migrating your existing installations to libsss-sudo and sssd.

This version is built with LDAP support, which allows an equivalent of the sudoers database to be distributed via LDAP. Authentication is still performed via pam.

Official Debian packages with lower relevance

cifs-utils
nástroje CIFS (Common Internet File System)
Versions of package cifs-utils
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security6.7-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-security6.11-3.1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
sid7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster6.8-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie6.4-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye6.11-3.1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package cifs-utils:
adminfilesystem, kernel
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitesamba
Popcon: 7264 users (1568 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Protokol SMB/CIFS poskytuje podporu zdieľania súborov medzi Microsoft Windows, OS X a inými unixovými platformami.

Tento balík poskytuje nástroje na správy pripojených priečinkov sieťových súborových systémov CIFS.

fail2ban
ban hosts that cause multiple authentication errors
Versions of package fail2ban
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports0.10.2-2~bpo9+1all
bookworm1.0.2-2all
trixie1.0.2-3all
sid1.0.2-3all
stretch0.9.6-2all
buster0.10.2-2.1all
bullseye0.11.2-2all
jessie0.8.13-1all
Debtags of package fail2ban:
adminautomation, logging, monitoring
interfacecommandline, daemon
networkfirewall
roleprogram
securityauthentication, firewall, ids, log-analyzer
uselogin, monitor
works-withlogfile, text
works-with-formatplaintext
Popcon: 23512 users (580 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fail2ban monitors log files (e.g. /var/log/auth.log, /var/log/apache/access.log) and temporarily or persistently bans failure-prone addresses by updating existing firewall rules. Fail2ban allows easy specification of different actions to be taken such as to ban an IP using iptables or hostsdeny rules, or simply to send a notification email.

By default, it comes with filter expressions for various services (sshd, Apache, proftpd, sasl, etc.) but configuration can be easily extended for monitoring any other text file. All filters and actions are given in the config files, thus fail2ban can be adopted to be used with a variety of files and firewalls. Following recommends are listed:

  • iptables/nftables -- default installation uses iptables for banning. nftables is also supported. You most probably need it
  • whois -- used by a number of mail-whois actions to send notification emails with whois information about attacker hosts. Unless you will use those you don't need whois
  • python3-pyinotify -- unless you monitor services logs via systemd, you need pyinotify for efficient monitoring for log files changes
Screenshots of package fail2ban
libnss-sss
knižnica NSS pre System Security Services Daemon
Versions of package libnss-sss
ReleaseVersionArchitectures
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
buster-security1.16.3-3.2+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.9.4-1armel,armhf
trixie2.9.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
experimental2.9.4-1.1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.9.4-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.15.0-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package libnss-sss:
roleshared-lib
Popcon: 4149 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Poskytuje sadu démonov na správu prístupu k vzdialeným adresárom a autentifikačným mechanizmom. Poskytuje rozhranie NSS a PAM k systému a zásuvným modulom na spojenie s viacerými rozličnými zdrojmi účtov. Je tiež základom služieb klientského auditu a politík pre projekty ako je FreeIPA.

Tento balík poskytuje knižnicu nss na pripojenie k démonovi sssd.

libpam-ccreds
PAM modul vytovnávacej pamäte prihlasovacích údajov
Maintainer: Guido Günther
Versions of package libpam-ccreds
ReleaseVersionArchitectures
bullseye10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster10-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch10-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie10-6amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libpam-ccreds:
roleshared-lib
securityauthentication
Popcon: 39 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje linuxovým pracovným staniciam spôsob lokálnej autentifikácie pomocou podnikovej identity v prípade nedostupnosti siete. V spojení s nástrojom nss_updatedb poskytuje mechanizmus používania sieťových adresárov v režime offline. Sú navrhnuté tak, aby fungovali v spojení s libpam-ldap a libnss-ldap.

libpam-mount
modul PAM, ktorý dokáže pripájať zväzky počas používateľskej relácie
Maintainer: Jochen Sprickerhof
Versions of package libpam-mount
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.19-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.14-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.16-9amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package libpam-mount:
adminfilesystem
roleshared-lib
securityauthentication
Popcon: 148 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento modul je cielený na prostredia s centrálnymi súborovými servermi, ktoré chcú používatelia pripájať pri prihlásení a odpájať pri odhlásení ako napr. na bezdiskových staniciach, kde sa prihlasuje množstvo používateľov.

Modul tiež podporuje pripájanie súborových systémov ľubovoľného druhu, ktorý podporuje bežný nástroj mount a tiež ďalší kód zabezpečujúci, že sa niektoré zväzky nastavia správne, pretože často na to treba viac ako len volanie pripojenia ako v prípade šifrovaných zväzkov. Medzi ne patria SMB/CIFS, FUSE, dm-crypt a LUKS.

libpam-sss
modul PAM démona System Security Services Daemon
Versions of package libpam-sss
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.15.0-3+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security1.16.3-3.2+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.8.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.9.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.9.4-1armel,armhf
experimental2.9.4-1.1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.9.4-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package libpam-sss:
roleshared-lib
Popcon: 4152 users (46 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Poskytuje sadu démonov na správu prístupu k vzdialeným adresárom a autentifikačným mechanizmom. Poskytuje rozhranie NSS a PAM k systému a zásuvným modulom na spojenie s viacerými rozličnými zdrojmi účtov. Je tiež základom služieb klientského auditu a politík pre projekty ako je FreeIPA.

Tento balík poskytuje modul PAM na pripojenie k démonovi SSSD.

nscd
knižnica GNU C - démon vyrovnávacej pamäte názvov
Versions of package nscd
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-updates2.31-13+deb11u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.19-18+deb8u10amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.24-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.24-11+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.28-10+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster-security2.28-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security2.31-13+deb11u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.31-13+deb11u8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.36-9+deb12u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security2.36-9+deb12u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates2.36-9+deb12u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.37-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.37-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental2.38-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream2.39
Debtags of package nscd:
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
suitegnu
useproxying
Popcon: 4218 users (52 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Démon, ktorý zaobstaráva vyhľadanie v databázach passwd, group a host pre bežiace programy a ukladá výsledky vo vyrovnávacej pamäti pre budúce vyhľadávania. Tento balík by ste si mali nainštalovať iba ako používate pomalé služby ako LDAP, NIS alebo NIS+.

The package is enhanced by the following packages: resolvconf
ocsinventory-agent
nástroj na inventarizáciu hardvéru a softvéru - klient
Maintainer: Debian Perl Group (Yadd)
Versions of package ocsinventory-agent
ReleaseVersionArchitectures
sid2.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.10.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.4.2-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.5-1.2all
jessie2.0.5-1all
bullseye2.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.10.2
Debtags of package ocsinventory-agent:
adminhardware
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useorganizing
Popcon: 1462 users (10 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Open Computer and Software Inventory Next Generation je aplikácia, ktorá má pomôcť správcovi siete alebo systémov sledovať konfigurácie hardvéru a softvéru, ktoré sú v sieti nainštalované. Tiež umožňuje nasadzovať softvér, skripty a súbory na klientské počítače.

Tento balík obsahuje klientskú časť.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236008