Debian Games Project
Summary
console
konzolové hry Debianu

Tento metabalík nainštaluje textové konzolové hry navrhnuté na používanie z čisto textového rozhrania ako je textový terminál.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Games to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Games mailing list

Links to other tasks

Debian Games console packages

Official Debian packages with high relevance

2048
Slide and add puzzle game for text mode
Versions of package 2048
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.20220905.1556-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.20210105.1243-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream1.0.1
Popcon: 22 users (20 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The 2048 game is a mathematics based puzzle game where you have to slide tiles in a 4x4 board in any of the four possible directions. Touching tiles with the same value are then merged into tiles with the added value of the merged ones. You start with a couple of 2-valued tiles and new tiles appear randomly after sliding. The target of the game is to reach a tile with a value of 2048 before the board is full.

Screenshots of package 2048
an
veľmi rýchly generátor anagramov
Maintainer: Paride Legovini
Versions of package an
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package an:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
usegameplaying
works-withtext
Popcon: 31 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Generovanie anagramov fráz dodávaných používateľom, slová použité v anagramoch sú vyberané zo špeciálneho slovníka, ktorý obsahuje jedno slovo na riadok (predvolene: /usr/share/dict/words). Rozumie znakom s diakritikou a mal by fungovať vo všetkých jazykoch s abecedou.

Screenshots of package an
angband
textové hra pre jedného hráča so simuláciou katakomb
Versions of package angband
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.5.1-2.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.2.5+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster3.5.1-2.3amd64,arm64,armhf,i386
trixie4.2.5+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie3.3.2-2.1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.5.1-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.5.1-2.5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package angband:
gamerpg, rpg:rogue
interfacetext-mode, x11
roleprogram
uitoolkitncurses, xlib
usegameplaying
x11application
Popcon: 17 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Angband je textová simulácia katakomb pre jedného hráča odvodená z hry Moria, ktorá je zasa založená na Rogue. Často sa popisuje ako hra „v štýle Rogue“, pretože jej vzhľad a správanie sa stále dosť podobá na Rogue (hoci dnes sa dá hrať aj vo forme grafických dlaždíc ak nemáte radi hranie v ASCII). Angband sa vyvíja viac menej neustále už od raných 90. rokov 20. storočia.

Hlavným cieľom hry je vyvinúť postavu dostatočne silnú na to, aby porazila Morgotha, ktorý sídli v katakombách na úrovni 100. Keď sa vám to podarí, dostanete vznešený titul „víťaz“ a vaša postava môže odísť na dôchodok. Aby ste to dosiahli, musíte objaviť početné úrovne katakomb, poraziť mnohých nepriateľov a prebrať veľké množstvo pokladov.

Angband je odkazom na Morgothove „železné väzenie“ v svete Stredozeme, ktorú vytvoril J.R.R. Tolkien.

The package is enhanced by the following packages: angband-audio
animals
Hádaj zviera - tradičná hra UI využívajúca binárny rozhodovací strom
Versions of package animals
ReleaseVersionArchitectures
bullseye201207131226-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster201207131226-2.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch201207131226-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid201207131226-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie201207131226-1amd64,armel,armhf,i386
trixie201207131226-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm201207131226-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package animals:
gametoys
interfacecommandline
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 8 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Máte si vymyslieť zviera a táto hra sa ho pokúsi uhádnuť. Keď neuhádne, naučíte ju zviera rozpoznať.

Aby bola táto hra flexibilnejšia a mala vzdelávací aspekt, neobsahuje na začiatku databázu zvierat. To tiež umožňuje použiť ju aj pre iné veci ako zvieratá, napríklad hádanie nástrojov alebo miest.

asciijump
Malá a zábavná hra založená na ASCII grafike - skoky na lyžiach
Versions of package asciijump
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.2~beta-7.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.2~beta-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.2~beta-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.2~beta-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.2~beta-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.2~beta-10amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.0.2~beta-7amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package asciijump:
gamesport
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 11 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je veľmi zábavná hra pre viacerých hráčov, ktorú môžete hrať s priateľmi alebo proti počítaču. Sú tu dva režimy: Svetový pohár a Tréning. Môžete si vybrať z viacerých kopcov, napr. czumulungma a finland.

Screenshots of package asciijump
bastet
ncurses Tetris clone with a bastard algorithm
Versions of package bastet
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.43-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.43-3amd64,armel,armhf,i386
buster0.43-5amd64,arm64,armhf,i386
bookworm0.43-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.43-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.43-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.43-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package bastet:
gametetris
interfacetext-mode
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 29 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bastet ("bastard Tetris") is a free clone of Tetris which tries to compute how useful blocks are and gives you the worst possible brick. Playing bastet can be a painful experience, especially if you usually make "canyons" and wait for the long I-shaped block.

bombardier
bombardovacia hra od GNU
Maintainer: RISKO Gergely (Boyuan Yang)
Versions of package bombardier
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.3+nmu3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8.3+nmu3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.8.3+nmu3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.8.3+nmu3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.8.3+nmu1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.8.3+nmu1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.3+nmu1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package bombardier:
gamearcade
interfacetext-mode
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 6 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je rovnaká hra ako starý Blitz16 na Commodore 16/Plus 4, ktorý napísal Simon Taylor.

Hráč ovláda lietadlo, ktoré sa pohybuje po obrazovke. Keď lietadlo doletí na pravý okraj obrazovky, znovu sa objaví na ľavej strane, ale poklesne o riadok. Pod ním je mestská krajina, ktorá sa skladá z blokov. Hráč musí zhadzovať z lietadla bomby a každá bomba, ktorá trafí budovu odstráni niekoľko blokov. Ako lietadlo klesá, hrozí, že trafí zostávajúce bloky, preto je prioritou bombardovať najvyššie budovy. Úroveň je dokončená, keď sú všetky bloky odstránené a lietadlo bezpečne kleslo na spodok obrazovky.

Informácie o pôvodnej hre Blitz 16: http://plus4world.powweb.com/software/Blitz_16

Screenshots of package bombardier
bsdgames
collection of classic textual unix games
Versions of package bsdgames
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.17-25amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.17-22amd64,armel,armhf,i386
buster2.17-28amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.17-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.17-34amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.17-34amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.17-29amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package bsdgames:
gameadventure, board, puzzle, rpg, simulation, sport, toys, typing
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
suitebsd
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 173 users (51 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a collection of some of the text-based games and amusements that have been enjoyed for decades on unix systems.

It includes these programs: adventure, arithmetic, atc, backgammon, battlestar, caesar, canfield, cribbage, dab, go-fish, gomoku, hack, hangman, pom, primes, quiz, robots, sail, snake, tetris, trek, worm, wtf, wump

cavezofphear
ASCII Boulder Dash clone
Versions of package cavezofphear
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.5.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.5.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.1-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.5.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package cavezofphear:
uitoolkitncurses
Popcon: 6 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Boulder Dash game clone for your favorite terminal. You are trapped in the CAVEZ of PHEAR, your mission is to escape through all the caves and make it out alive. To escape through a cave you will have to find all the diamonds located in it. Once you've found all the diamonds, their powers combined will help you get to the next cave, one step closer to freedom.

Screenshots of package cavezofphear
cbonsai
terminal-based bonsai tree generator
Maintainer: Robin Gustafsson
Versions of package cbonsai
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 15 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

cbonsai is a bonsai tree generator using ncurses. It intelligently creates, colors, and positions a bonsai tree, and is entirely configurable via CLI options.

chroma-curses
Abstract puzzle game - terminal version
Maintainer: Simon Tatham (Ian Jackson)
Versions of package chroma-curses
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.19-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.19-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.19-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Chroma is an abstract puzzle game. A variety of colourful shapes are arranged in a series of increasingly complex patterns, forming fiendish traps that must be disarmed and mysterious puzzles that must be manipulated in order to give up their subtle secrets. Initially so straightforward that anyone can pick it up and begin to play, yet gradually becoming difficult enough to tax even the brightest of minds. Have you got what it takes to solve Chroma?

A graphical version of this game is available in the 'chroma' package.

Screenshots of package chroma-curses
colossal-cave-adventure
Colossal Cave Adventure game
Maintainer: Ben Finney
Versions of package colossal-cave-adventure
ReleaseVersionArchitectures
sid1.6-1all
bullseye1.4-1.1all
buster1.4-1all
stretch1.4-1all
bookworm1.6-1all
trixie1.6-1all
Popcon: 10 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Explore Colossal Cave, where others have found fortunes in treasure and gold, though it is rumored that some who enter are never seen again.

Colossal Cave Adventure (originally named “ADVENT” or “Adventure”) is the seminal text adventure game, written by Will Crowther and Don Woods.

This is a re-implementation of the “350-point” version, using the same game content from the PDP-10 source code of the late 1970s.

It uses the original text exactly, and emits responses slow enough to read as the contemporary terminal interfaces did.

Other screenshots of package colossal-cave-adventure
VersionURL
1.4-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f67c4d7a80ebe61e90a1c60d2bf06605.png
Screenshots of package colossal-cave-adventure
crawl
Dungeon Crawl, a text-based roguelike game
Maintainer: Guus Sliepen (Paul Wise)
Versions of package crawl
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.28.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.15.1-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.28.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.28.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.26.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.23.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.19.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package crawl:
gamerpg:rogue
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 19 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Crawl is a fun game in the grand tradition of games like Rogue, Hack, and Moria. Your objective is to travel deep into a subterranean cave complex and retrieve the Orb of Zot, which is guarded by many horrible and hideous creatures.

This is the console version. For tiles, use crawl-tiles instead.

This is the Stone Soup version of Dungeon Crawl.

Screenshots of package crawl
curseofwar
strategická hra v rýchlom tempe pre Linux, založená na ncurses
Versions of package curseofwar
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.1.8-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.8-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.1.8-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1.8-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.1.8-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.8-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.8-3amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package curseofwar:
uitoolkitncurses
Popcon: 9 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Na rozdiel od väčšiny RTS tu neovládate jednotky, ale sústredíte sa na vysokoúrovňové strategické plánovanie: budovanie infraštruktúry, získanie zdrojov a presun armád. Jadro hernej mechaniky je celkom blízke vedeniu vojny typu 1. až 2. svetovej vojny aj keď hra neobsahuje explicitné odkazy na žiadne konkrétne historické obdobie.

empire
war game of the century
Versions of package empire
ReleaseVersionArchitectures
buster1.14-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.12-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.17
Debtags of package empire:
gamestrategy
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 11 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Empire is a console game simulation of a full-scale war between two emperors, the computer and you. Naturally, there is only room for one, so the object of the game is to destroy the other.

The world on which the game takes place is a square rectangle containing cities, land and water. Cities are used to build armies, planes, and ships which can move across the world destroying enemy pieces, exploring, and capturing more cities.

The classic game from the 1980s uses text mode graphical output, drawing your units, cities and the world in color. Commands are issued using the keyboard.

Screenshots of package empire
freesweep
text-based minesweeper
Versions of package freesweep
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.90-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.90-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package freesweep:
gamepuzzle
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying, scanning
Popcon: 18 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Freesweep is an implementation of the popular minesweeper game, where one tries to find all the mines without igniting any, based on hints given by the computer. Unlike most implementations of this game, Freesweep works in any visual text display - in Linux console, in an xterm, and in most text-based terminals currently in use.

Screenshots of package freesweep
gearhead
roguelike mecha role playing game, console version
Maintainer: Kari Pahula
Versions of package gearhead
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.100-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.310-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
trixie1.310-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bookworm1.310-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bullseye1.310-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster1.310-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.302-3amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package gearhead:
gamerpg:rogue
interfacetext-mode
roleprogram
scopeapplication
usegameplaying
Popcon: 7 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

A century and a half ago the Earth was nearly destroyed by nuclear war. Now, a federation of free city-states has begun to restore civilization. However, there are forces operating in the darkness which will unleash the horrors of the past age in a bid to determine the future of the human race.

Features of the game include random storyline generation, richly detailed character generation, complex NPC interaction, and of course over 150 different mechanical designs ranging from jet fighters to giant robots to city-smashing tanks.

This is the console version. For graphics, use gearhead-sdl instead.

Screenshots of package gearhead
gnugo
dosková hra Go
Maintainer: Martin A. Godisch
Versions of package gnugo
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.8-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.8-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8-9amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.8-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.8-8amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gnugo:
gameboard
interfacetext-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 118 users (340 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GNU Go je slobodný program na hranie hry Go. Poskytuje čisto textové používateľské rozhranie. Ak chcete hrať na grafickej doske, pozrite si balíky cgoban alebo qgo.

Go je hra, ktorá pochádza z Číny a jej história siaha aspoň 3000 rokov do staroveku. Nájdu sa aj historici, ktorí tvrdia, že bola vynájdená viac ako pred 4000 rokmi. Číňania túto hru volajú Weiqi a iné názvy sú Go include Baduk (kórejčina), Igo (japončina) a Goe (Taiwan).

V tejto hre sa každý hráč pokúša získať väčší vplyv nad územím než jeho protihráč - pomocou hrozieb smrti, zajatia alebo oddelenia. Preto je symbolickou reprezentáciou vzťahov medzi národmi. Popularita Go na celom svete rastie, obzvlášť v ázijských, európskych a amerických krajinách a organizujú sa mnohé celosvetové súťaže.

Hra Go sa hrá na doske. Sada Go sa skladá z dosky, 181 čiernych a 180 bielych kameňov. Štandardná doska má 19x19 čiar, ale dajú sa použiť aj dosku 13x13 alebo 9x9 - tie sú však zvyčajne pre začiatočníkov - pokročilí hráči preferujú tradičnú dosku 19x19.

V porovnaní s medzinárodným šachom a čínskym šachom má Go omnoho menej pravidiel. Napriek tomu umožňuje hranie rôznych ťahov, preto môže byť Go intelektuálne väčšou výzvou ako spomínané dva druhy šachu. Napriek tomu, Go nie je ťažké sa naučiť, preto sa bavte pri jej hraní s priateľmi.

(prevzaté z http://senseis.xmp.net/?WhatIsGo)

Screenshots of package gnugo
gnuminishogi
program to play minishogi, a shogi variant on a 5x5 board
Versions of package gnuminishogi
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.2-3amd64,armel,armhf,i386
buster1.4.2-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.4.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.5~git20140725-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.5~git20140725-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.4.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gnuminishogi:
gameboard
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 5 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gnuminishogi is a computer player for the MiniShogi variant of shogi (Japanese chess).

Gnuminishogi is a modified version of the gnushogi program. It can be used through xboard, tagua, kaya, or other graphical frontends, but also has a simple alpha-numeric board display.

Screenshots of package gnuminishogi
greed
curses-based clone of the DOS free-ware game Greed
Versions of package greed
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.10-1amd64,armel,armhf,i386
trixie4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream4.3
Debtags of package greed:
gamepuzzle
hardwareinput:keyboard
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 9 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is a curses-based clone of the DOS free-ware game Greed. The goal of this game is to try to eat as much as possible of the board before munching yourself into a corner.

Screenshots of package greed
matanza
Space ascii war game
Versions of package matanza
ReleaseVersionArchitectures
buster0.13+ds1-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.13+ds2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.13+ds2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.13+ds2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.13+ds2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.13+ds1-5amd64,armel,armhf,i386
stretch0.13+ds1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package matanza:
gamearcade
hardwareinput:keyboard
interfacetext-mode
networkclient, server
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 5 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Matanza is a multiplayer game. In it, every player controls a ship cruising in space, aiming to destroy the other players (and, eventually, ships controlled by the computer).

moria
Rogue-like game with an infinite dungeon, also known as umoria
Maintainer: Phil Brooke
Versions of package moria
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.7.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch5.6.debian.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.7.10+20181022-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye5.7.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.7.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.6.debian.1-2amd64,armel,armhf,i386
sid5.7.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package moria:
gamerpg:rogue
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 13 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

A single player roguelike game with a regenerating dungeon, moria is the predecessor of angband with a full-screen, text-based, turn-based interface. It features scrolling maps, and an infinite (constantly regenerated) dungeon.

Moria's dungeons are populated by monsters, some of which are inspired by J.R.R. Tolkien's books. The goal of the game is to find and kill the Balrog, whereupon the player is crowned King. Your player can be created from a combination of 8 races (human, half-elf, elf, halfling, gnome, dwarf, half-orc, half-troll) and 6 classes (warrior, mage, priest, rogue, ranger, paladin), and is measured by 6 attributes (strength, dexterity, intelligence, wisdom, constitution, and charisma).

Despite the package name, this is actually Umoria (Unix moria).

nbsdgames
text based mini games for your terminal
Versions of package nbsdgames
ReleaseVersionArchitectures
trixie5-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 6 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a collection of diverse textual games featuring AI, 2 player mode, flexible board size, color, mouse support etc.

It includes: battleship, checkers, fifteen, fisher, jewels, memoblocks, miketron, mines, muncher, pipes, rabbithole, redsquare, reversi, sos, sudoku.

Screenshots of package nbsdgames
nethack-console
dungeon crawl game - text-based interface
Versions of package nethack-console
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.6.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.6.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.4.3-15amd64,armel,armhf,i386
buster3.6.1-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.6.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nethack-console:
gamerpg:rogue
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 49 users (39 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetHack is a wonderfully silly, yet quite addictive, Dungeons & Dragons-style adventure game. You play a character from one of many classes (such as wizard, ranger, or tourist), fighting your way down to retrieve the Amulet of Yendor (try saying THAT one backwards!) for your god. On the way, you might encounter a quantum mechanic or two, or perhaps King Arthur, or - if you're REALLY lucky - the Ravenous Bugblatter Beast of Traal.

You should install a front-end for NetHack if you wish to play the game. Each of them includes the original non-graphical version, and they can all be installed at the same time:

  • nethack-console: no graphics, just plain NetHack;
  • nethack-x11 : original X11/Athena-based graphical version;
  • nethack-qt : Qt version.

This package provides the plain console version of NetHack.

Other screenshots of package nethack-console
VersionURL
3.4.3-10.6https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/194/simage/large-e1bdc18d37e9c409b4e4ceeb63beeb20.png
Screenshots of package nethack-console
netris
free, networked version of T*tris
Maintainer: Rhonda D'Vine
Versions of package netris
ReleaseVersionArchitectures
sid0.52-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.52-9amd64,armel,armhf,i386
stretch0.52-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.52-10amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.52-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.52-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.52-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package netris:
gametetris
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 7 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Netris is a free, networked variant of Tetris.

One-player mode is a tad boring at the moment because it never gets any faster and there's no scoring. This will be rectified at some point.

Two players can play against each other. If you fill two or three lines with one piece your opponent gets respectively one or two unfilled lines at the bottom of his screen. If you fill even four lines with one piece your opponent will get four unfilled lines.

This version at least partially supports robots. You can find the protocol description in the documentation and a sample robot in the examples.

Screenshots of package netris
nettoe
sieťová verzia hry Piškôrky (3x3) na konzole
Versions of package nettoe
ReleaseVersionArchitectures
buster1.5.1-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nettoe:
gametoys
interfacetext-mode
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 5 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetToe je konzolová verzia klasickej hry Piškôrky. Môžete ju hrať proti počítačovej umelej inteligencii, hráčovi na rovnakom počítači alebo inému hráčovi cez sieť. Používa hracie pole 3x3.

Screenshots of package nettoe
ninvaders
A space invaders-like game using ncurses
Versions of package ninvaders
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.1-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.1.1-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.1.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.1.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.1.1-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ninvaders:
gamearcade
hardwareinput:keyboard
interfacetext-mode
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 13 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

A Space Invaders type game with text-only graphics. Ever wanted to play space invaders when you can't find a GUI? Now you can.

nsnake
classic snake game on the terminal
Versions of package nsnake
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.0.1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.0.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.1-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.0.1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package nsnake:
uitoolkitncurses
Popcon: 13 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nsnake is a clone of the snake game found on old cellphones. It is played on the command-line with textual interface, thanks to ncurses.

Features high-scores, several game modes, a GUI-like interface and custom levels.

nudoku
hry sudoku založené na ncurses
Maintainer: Michael Vetter (Martin)
Versions of package nudoku
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.1.0-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.0-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.1.0-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.2.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream4.0.1
Popcon: 9 users (10 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Toto je variant hry Sudoku založený na ncurses.

ogamesim
Console Ogame Simulator
Versions of package ogamesim
ReleaseVersionArchitectures
sid20130107-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.18-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.18-1amd64,armel,armhf,i386
trixie20130107-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.18-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm20130107-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ogamesim:
gamestrategy
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 5 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Console battles simulator for the online MMORG Ogame (strategic space simulation game): http://ogame.org. It allows to perform the battles simulation between one player and another one player (Multi-combat mode is not supported). The simulator can integrate in a script bot or can be used just for the battle result calculation.

omega-rpg
text-based roguelike game
Versions of package omega-rpg
ReleaseVersionArchitectures
buster0.90-pa9-16amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.90-pa9-15amd64,armel,armhf,i386
stretch0.90-pa9-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.90-pa9-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.90-pa9-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.90-pa9-18amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.90-pa9-18amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package omega-rpg:
gamerpg:rogue
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 7 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Omega is a complex rogue-style game of dungeon exploration. Unlike other such games, there are a number of ways to "win", depending on various actions taken during play. The ways you can get your name on the high score board include becoming the highest ranked head of a guild, sect, college, etc., as well as gaining the most points figured from possessions and experience. The game (via the oracle) may impose some structure on your exploration, but you need not follow all of the oracle's advice. There is a "total winner" status, by the way.

Screenshots of package omega-rpg
open-adventure
colossal cave adventure, the 1995 430-point version
Versions of package open-adventure
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4+git20170917.0.d512384-2amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.19
Popcon: 5 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is the last descendent of the original 1976 Colossal Cave Adventure worked on by the original authors -- Crowther & Woods. It has sometimes been known as Adventure 2.5. The original PDP-10 name 'advent' is used for the built program to avoid collision with the BSD Games version.

Screenshots of package open-adventure
pacman4console
ncurses-based pacman game
Maintainer: Alexandre Dantas
Versions of package pacman4console
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pacman4console:
gamearcade
hardwareinput:keyboard
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 18 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pacman4Console is a simple pacman game for the terminal. It is played on the command-line, with ASCII character graphics.

It has nine levels by default, and you can make your own with its own level editor.

Screenshots of package pacman4console
pacvim
pacman game concept with vim command
Maintainer: kokoye2007 (Boyuan Yang)
Versions of package pacvim
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PacVim is a game that teaches you vim commands. You must move pacman (the green cursor) to highlight each word on the gameboard while avoiding the ghosts (in red).

Vim is a great tool to write and edit code, but many people, including me, struggled with the steep learning curve. I did not find a fun, free way to learn about the vim commands in-depth, and thus, PacVim was born. Inspired by the classic, PacMan, PacVim is a game that'll give anyone plenty of practice with the vim commands while being a ton of fun to play.

petris
Peter's Tetris - klon hry Tetris(TM)
Maintainer: Andree Leidenfrost
Versions of package petris
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.1-8amd64,armel,armhf,i386
trixie1.0.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.1-10amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.0.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package petris:
gametetris
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 17 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Petris podporuje farby a dokonca má zoznam najlepších skóre.

Screenshots of package petris
piu-piu
Horizontal scroller game in bash for cli.
Maintainer: Ivan Marov (Holger Levsen)
Versions of package piu-piu
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0-1.1all
bookworm1.0-1.1all
trixie1.0-1.1all
sid1.0-1.1all
buster1.0-1all
Popcon: 8 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

This is an Old School horizontal scroller 'Shoot Them All' game in bash. With multiplayer mode. You have to defeat 100 aliens to fight with Boss. Netcat is used for client-server exchange in multiplayer mode. So netcat have to be installed on system if you wish to play with friend. And terminals on both hosts have to be with equal dimensions.

Screenshots of package piu-piu
robotfindskitten
Zen Simulation of robot finding kitten
Maintainer: Ryan Finnie
Versions of package robotfindskitten
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.8284271.702-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.7320508.406-3.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.7320508.406-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.7182818.701-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.8284271.702-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.8284271.702-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.8284271.702-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package robotfindskitten:
gamesimulation
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 14 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

In this simulation, you play the part of robot. Your task is to complete the simulation by finding kitten, as is your destiny, and indeed your wont. You (robot) are represented by the # character, and you move around with the arrow keys touching things. If the thing you touch is kitten, you get a cute little animation (which was cuter in the DOS version) and the simulation ends. Otherwise, you get a brief description of what it is you touched.

slashem
variant of Nethack
Versions of package slashem
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.0.7E7F3-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.7E7F3-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.0.7E7F3-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.0.7E7F3-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.0.7E7F3-7amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.7E7F3-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.7E7F3-9amd64,arm64,armhf,i386
upstream008e0f1
Debtags of package slashem:
gamerpg, rpg:rogue
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useentertaining
Popcon: 15 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Super Lotsa Added Stuff Hack - Extended Magic (SLASH'EM) is a role-playing game where you control a single character. The interface and gameplay are similar in style to Rogue, ADOM, Angband and, of course, Nethack. You control the actions through the keyboard and view the world from an overhead perspective.

The problem: The Amulet of Yendor has been stolen. Not only that but it appears that the Wizard of Yendor (not a nice person), who took the amulet, is hiding in the Dungeons of Doom (not a friendly place).

This package contains the basic ASCII interface. For more fancy graphical interfaces see

 slashem-x11 - Simple graphic interface using Xaw
 slashem-sdl - Graphical interface using SDL
Screenshots of package slashem
sudoku
console based sudoku
Versions of package sudoku
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.1-5amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.5-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package sudoku:
gamepuzzle
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 30 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This sudoku puzzle generator/solver features:

  • character based (curses) interface;
  • cross-platform (Minix, Unix, Windows) with full source code (ANSI C);
  • generates hints upon request;
  • classification of board difficulty (very easy, easy, medium, hard or fiendish);
  • generation of new boards;
  • easy entry of boards published in newspapers, Internet, ...;
  • multiple output formats (text, csv, HTML, PostScript).
termtris
Tetris game for ANSI/VT220 terminals
Maintainer: Matt Hsiao
Versions of package termtris
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Termtris runs on UNIX systems and requires an ANSI or VT220-compatible terminal for input and output. It has been tested with xterm, rxvt, the Linux console, and kermit running on MS-DOS over a serial link, but it should work on any terminal capable of interpreting ANSI escape sequences for cursor addressing, character set selection, and color attributes.

tetrinet-client
klient v textovom režime pre tetrinet, hru pre viacerých hráčov podobnú tetrisu
Versions of package tetrinet-client
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.11+CVS20070911-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.11+CVS20070911-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.11+CVS20070911-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.11+CVS20070911-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.11+CVS20070911-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.11+CVS20070911-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.11+CVS20070911-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package tetrinet-client:
gametetris
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 7 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

tetrinet-client je klient v textovom režime pre verziu tetrisu pre viacerých hráčov. Klient dokáže hrať tetrifast aj pôvodnú verziu hry. Prosím, pamätajte, že na to, aby ste ju mohli hrať, potrebujete aspoň 50 riadkov.

Screenshots of package tetrinet-client
tint
Tetris clone for text based terminal
Versions of package tint
ReleaseVersionArchitectures
sid0.07amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.07amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.05amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.04+nmu1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.04+nmu1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.06amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.07amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package tint:
gametetris
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 21 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TINT Is Not Tetris(tm) ...at least the name isn't.

As the title suggests, this is a clone of the original tetris game written by Alexey Pajitnov, Dmitry Pavlovsky, and Vadim Gerasimov.

The game is as close to the original as possible, but there are a few differences. Nevertheless, it's probably the closest to the original that you'll ever find in the UNIX world...

Screenshots of package tint
tintin++
classic text-based MUD client
Maintainer: Jozsef Nagy
Versions of package tintin++
ReleaseVersionArchitectures
sid2.02.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.01.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.01.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.01.5-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.02.03-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.02.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.02.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package tintin++:
gamemud
interfacetext-mode
networkclient
roleprogram
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 12 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tintin++ is telnet client specialized to play MUDs (Multi-User Dungeons). It has scripting support, tab-completion, internal chat, and takes advantage of the GNU readline library.

You can find a complete set of commands and features in the Tintin++ manual, in /usr/share/doc/tintin++.

trader
simple game of interstellar trading
Maintainer: John Zaitseff
Versions of package trader
ReleaseVersionArchitectures
trixie7.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid7.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye7.16-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream7.20
Popcon: 3 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Star Traders is a simple game of interstellar trading, where the objective is to create companies, buy and sell shares, borrow and repay money, in order to become the wealthiest player (the winner).

Screenshots of package trader
tty-solitaire
ncurses-based klondike solitaire game
Maintainer: Sven Wick
Versions of package tty-solitaire
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Play solitaire in your favorite terminal, screen/tmux or even in a remote SSH session.

vitetris
Virtual terminal *tris clone
Maintainer: Baptiste Beauplat
Versions of package vitetris
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.59.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.59.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.59.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.59.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.57.2-2amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 19 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vitetris is a terminal-based Tetris game. It can be played by one or two players, over the network or on the same keyboard.

Vitetris comes with more features and options than might be expected from a simple text mode game. Full input control, customizable appearance, netplay where both players can choose difficulty (level and height) -- unless you must have sound (or just don't like Tetris), you won't be disappointed.

Rotation, scoring, levels and speed should resemble the early Tetris games by Nintendo, with the addition of a short lock delay which makes it possible to play at higher levels. (It does not make it possible to prevent the piece from ever locking by abusing lock delay resets.)

Screenshots of package vitetris
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 234500