Debian Science Project
Summary
Financial engineering
Pakiety Debian Science do zarządzania finansami

Metapakiet instalujący pakiety naukowe Debiana (Debian Science) do projektowania i obliczania finansów.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Financial engineering packages

Official Debian packages with high relevance

R-cran-fasianoptions
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fAsianOptions
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fasianoptions
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2160.77-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2100.76-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3042.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3042.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3010.79-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3010.79-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-fasianoptions:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 15 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fAsianOptions udostępnia funkcje do ustalania cen oraz "azjatyckich" opcji hedgingowych (czyli uśredniania), na jednym lub kilku aktywach.

R-cran-fassets
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fAssets
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fassets
ReleaseVersionArchitectures
sid3042.84-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3042.84-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2100.78-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3011.83-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3011.82-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2100.78-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye3042.84-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-fassets:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 24 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera funkcje do modelowania i selekcjonowania aktywów finansowych; jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów, napisanym i skompilowanym przez Diethelma Wuertza oraz innych deweloperów.

fAssets udostępnia funkcje do selekcji i modelowania aktywów.

R-cran-fbasics
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fBasics
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fbasics
ReleaseVersionArchitectures
buster3042.89-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2110.79-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3042.89.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3010.86-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2160.81-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3011.87-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.89.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-fbasics:
devellang:r, library
fieldfinance, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 28 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fBasics zapewnia podstawowe testy statystyczne, dystrybucje i inne narzędzia używane przez wiele pakietów Rmetrics.

R-cran-fbonds
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fBonds
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fbonds
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2100.75-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2100.75-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3010.77-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3010.77-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3042.78-3all
bullseye3042.78-4all
sid3042.78-4all
Popcon: 17 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet udostępnia funkcje do modelowania obligacji i krzywych rentowności. Jest on częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fBonds zapewnia funkcje modelujące do obligacji i wzorów stóp procentowych.

R-cran-fcopulae
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fCopulae
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fcopulae
ReleaseVersionArchitectures
jessie3011.81-1amd64,armel,armhf,i386
buster3042.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2110.78-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2110.78-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3042.82.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.82.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3011.81-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-fcopulae:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 25 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fCopulae udostępnia funkcje do (nieliniowego) modelowania struktur zależności.

R-cran-fexoticoptions
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fExoticOptions
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fexoticoptions
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2110.77-2all
jessie2152.78-2all
bullseye3042.80-3all
sid3042.80-3all
stretch2152.78-3all
buster3042.80-2all
squeeze2110.77-1all
Debtags of package r-cran-fexoticoptions:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 17 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fExoticOptions udostępnia funkcje do ustalania cen oraz egzotycznych opcji hedgingowych, na jednym lub kilku aktywach.

R-cran-fextremes
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fExtremes
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fextremes
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3042.82-3all
sid3042.82-3all
wheezy2100.77-3all
buster3042.82-2all
jessie3010.81-1all
stretch3010.81-2all
squeeze2100.77-2all
Debtags of package r-cran-fextremes:
devellang:r, library
fieldfinance, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 24 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fExtremes udostępnia funkcje do analizy wartości ekstremalnych.

R-cran-fgarch
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fGarch
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fgarch
ReleaseVersionArchitectures
sid3042.83.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3010.82.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2110.80.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3010.82-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2110.80-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster3042.83.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.83.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-fgarch:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 25 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera funkcje do modelowania zmienności GARCH i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fGarch udostępnia uogólnione, autoregresyjne, warunkowe funkcje modelowania typu heteroscastic.

R-cran-fimport
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fImport
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fimport
ReleaseVersionArchitectures
stretch3000.82-3all
wheezy2160.81-1all
jessie3000.82-2all
buster3042.85-2all
bullseye3042.85-3all
sid3042.85-3all
squeeze2110.79-2all
Debtags of package r-cran-fimport:
devellang:r
fieldfinance
Popcon: 17 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera funkcje do importowania szeregu danych finansowych i ekonomicznych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fImport udostępnia funkcję importu do (wolnego) udostępniania danych z Economagic, Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Forecasts.Org, Yahoo i innych źródeł internetowych.

R-cran-fmultivar
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fMultivar
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fmultivar
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2100.76-2all
jessie3011.78-1all
sid3042.80.1-2all
bullseye3042.80.1-2all
buster3042.80-2all
stretch3011.78-2all
wheezy2100.76-3all
Debtags of package r-cran-fmultivar:
fieldfinance, mathematics
suitegnu
Popcon: 25 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fMultivar zapewnia wieloczynnikowe analizy finansowych szeregów czasowych.

R-cran-fnonlinear
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fNonlinear
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fnonlinear
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2100.76-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster3042.79-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.79-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3042.79-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2100.76-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch3010.78-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-fnonlinear:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 15 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera funkcje do modelowania nieliniowych szeregów czasowych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów, napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fNonlinear udostępnia funkcje do modelowania nieliniowych szeregów czasowych.

R-cran-foptions
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fOptions
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-foptions
ReleaseVersionArchitectures
jessie3010.83-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2110.78-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3042.86-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.86-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3042.86-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3022.85-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2160.81-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package r-cran-foptions:
devellang:r, library
fieldfinance, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 24 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fOptions udostępnia funkcje do ustalania cen oraz zwykłych hedgingowych i egzotycznych opcji, na jednym lub kilku aktywach.

R-cran-fportfolio
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fPortfolio
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fportfolio
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3042.83.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2130.80-2amd64,armel,armhf,i386
squeeze2110.79-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster3042.83-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3011.81-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2130.80-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid3042.83.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-fportfolio:
fieldfinance, mathematics
suitegnu
Popcon: 22 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet z funkcjami do inżynierii finansowej i obliczania finansów jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza.

fPortfolio udostępnia funkcje do modelowania portfela i ustalania cen aktywów, tworzenia statystyk dotyczących spadku wartości ceny, określania wartości narażonej na ryzyko i portfela Markowitza.

R-cran-fregression
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fRegression
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-fregression
ReleaseVersionArchitectures
stretch3011.81-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2100.76-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster3042.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3042.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3042.82-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2100.76-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie3011.81-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package r-cran-fregression:
roleapp-data
Popcon: 17 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera funkcje do podejmowania decyzji i prognozowania opartego na regresji. Jest on częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fRegression udostępnia funkcje do podejmowania decyzji i prognozowania opartego na regresji.

R-cran-ftrading
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fTrading
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-ftrading
ReleaseVersionArchitectures
stretch3010.78-2all
squeeze2100.76-2all
sid3042.79-3all
bullseye3042.79-3all
jessie3010.78-1all
buster3042.79-2all
wheezy2100.76-3all
Debtags of package r-cran-ftrading:
fieldfinance
suitegnu
Popcon: 24 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera funkcje do importowania szeregu danych finansowych i ekonomicznych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fTrading udostępnia funkcje do technicznej analizy handlu.

R-cran-funitroots
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - fUnitRoots
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-funitroots
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3042.79-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2100.76-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3010.78-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3010.78-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3042.79-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3042.79-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2100.76-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package r-cran-funitroots:
devellang:r
fieldfinance
Popcon: 17 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera funkcje do modelowania podstawowych jednostek niestacjonarnych szeregów czasowych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

fUnitRoots udostępnia funkcje modelujące do niestacjonarnych szeregów czasowych.

R-cran-timedate
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - timeDate
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-timedate
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3043.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3010.98-1amd64,armel,armhf,i386
sid3043.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2160.95-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster3043.102-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3012.100-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2120.90-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 108 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet dostarcza funkcje do chronologicznych i kalendarzowych obiektów. Jest on częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

timeDate udostępnia funkcje do chronologicznych i kalendarzowych obiektów.

R-cran-timeseries
Pakiet GNU R do inżynierii finansowej - timeSeries
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package r-cran-timeseries
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2160.94-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster3042.102-2all
sid3062.100-2all
bullseye3062.100-2all
stretch3022.101.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2120.89-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie3010.97-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 86 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet udostępnia funkcje do obiektów finansowych szeregów czasowych i jest częścią Rmetrics, kolekcji pakietów do inżynierii finansowej i obliczania finansów napisanych i skompilowanych przez Diethelma Wuertza i innych.

timeDate udostępnia funkcje do obiektów finansowych szeregów czasowych.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 203033