Debian Science Project
Summary
Image analysis development
Debian Science - udvikling af programmer til billedanalyse

Denne metapakke vil installere Debian Science-udviklingsbiblioteker til at udvikle videnskabelige programmer til billedanalyse.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Image analysis development packages

Official Debian packages with high relevance

Cimg-dev
Funktionsrigt billedbehandlingsbibliotek
Versions of package cimg-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.9+dfsg-1all
buster2.4.5+dfsg-1all
bullseye2.9.4+dfsg-2all
sid2.9.4+dfsg-2all
stretch-security1.7.9+dfsg-1+deb9u2all
squeeze1.3.9-1all
stretch1.7.9+dfsg-1all
jessie-security1.5.9+dfsg-1+deb8u1all
wheezy1.4.9-2all
Debtags of package cimg-dev:
devellibrary
roledevel-lib
works-withimage, image:raster
x11library
Popcon: 4 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CImg biblioteket er en C++-værktøjskasse, som tilbyder simple klasser og funktioner til at indlæse, gemme, behandle og fremvise billeder i din egen C++-kode. Det består blot af en enkelt teksthovedfil CImg.h, som skal inkluderes i dit kildeprogram. Det indeholder nyttige billedbehandlingsalgoritmer til at indlæse/gemme, skalere/rotere, filtrere, objekttegne (tekst, linjer, ansigter, ellipser ...) osv.

Billeder instantieres gennem en klasse som er i stand til at repræsentere billeder i op til 4 dimensioners bredde (fra 1-D skalar-signaler til 3-D volumener af billedpunkter med vektorværdier), med skabelontyper for billedpunkter. Det forudsætter et minimalt antal af biblioteker: Du kan kompilere det kun med standardbiblioteker for C. Intet behov for eksotiske biblioteker og komplekse afhængigheder.

The package is enhanced by the following packages: cimg-doc cimg-examples
Libcv-dev
Translation package for libcv-dev
Versions of package libcv-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security2.3.1-11+deb7u4amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4.9.1+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.4.9.1+dfsg-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie2.4.9.1+dfsg-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.1.0-3+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.3.1-11+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream4.5.2
Debtags of package libcv-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 12 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package provide files for translation from libcv-dev to subdivided packages.

This package contains the header files and static library needed to compile applications that use OpenCV (Open Computer Vision).

The Open Computer Vision Library is a collection of algorithms and sample code for various computer vision problems. The library is compatible with IPL (Intel's Image Processing Library) and, if available, can use IPP (Intel's Integrated Performance Primitives) for better performance.

OpenCV provides low level portable data types and operators, and a set of high level functionalities for video acquisition, image processing and analysis, structural analysis, motion analysis and object tracking, object recognition, camera calibration and 3D reconstruction.

Please cite: Gary Bradski and Adrian Kaehler: Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library (2008)
Registry entries: SciCrunch  OMICtools 
Libimglib2-java
multidimensional image processing library in Java
Versions of package libimglib2-java
ReleaseVersionArchitectures
sid4.5.0-1all
bullseye4.5.0-1all
buster4.5.0-1all
upstream5.11.1
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

A multidimensional, type-agnostic image processing library.

It provides an interface-driven design that supports numeric and non- numeric data types (8-bit unsigned integer, 32-bit floating point, etc.) in an extensible way. It implements several data sources and sample organizations, including one single primitive array, one array per plane, N-dimensional array "cells" cached to and from disk on demand, and planes read on demand from disk.

Liblimereg-dev
Library for lightweight image registration [development files]
Versions of package liblimereg-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Liblimereg automatically aligns two images with similar content to each other. Given two 2D images the algorithm returns the rigid transformation parameters detected for the best possible alignment (shift, rotation). There are also functions for a rigid image transformation (shift, rotation) and for creating a difference image out of two images.

This package contains the static library and the header file.

Libsimage-dev
Generisk grænseflade til diverse formatbiblioteker for billedfiler - udviklingsfiler
Versions of package libsimage-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7.1~2c958a6.dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.7.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.7.0-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.1~2c958a6.dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7.1~2c958a6.dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libsimage-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 37 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteket simage tilbyder en forenklet og ensartet grænseflade til mange formatbiblioteker for billedfiler, og den inkluderer også intern understøttelse for nogle billedfilsformater. Pakken indeholder udviklingsfiler.

Libvigraimpex-dev
Udviklingsfiler for C++-computervisionsbiblioteket
Versions of package libvigraimpex-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.10.0+git20160211.167be93+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9.0+dfsg-10amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.7.1+dfsg1-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.7.0+dfsg-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.11.1+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.11.1+dfsg-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.10.0+git20160211.167be93+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libvigraimpex-dev:
devellang:c++, library
roledevel-lib
works-withimage, image:raster
Popcon: 7 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vision med generiske algoritmer (VIGRA) er et computervisionbibliotek, som placerer sit hovedfokus på fleksible algoritmer, da algoritmerne repræsenterer den grundlægende viden indenfor dette felt. Biblioteket blev som konsekvent bygget med brug af generisk programmering som introduceret af Stepanov og Musser og eksemplicificeret i C++ Standard Template Library. Ved at skrive nogle få adaptere (billediteratorer og accessorer) kan du bruge VIGRA's algoritmer oven på dine datastrukturer, inden i dit miljø.

Denne pakke indeholder teksthovederne og udviklingsfilerne krævet for at bygge programmer og pakker med brug af VIGRA.

Libvlfeat-dev
Computer-visionsbibliotek der fokuserer på visuelle funktioner og klynger
Versions of package libvlfeat-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.20+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.17+dfsg0-6amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.21+dfsg0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.21+dfsg0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.21+dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libvlfeat-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VLFeat implementerer populære computer-visionsalgoritmer inklusive MSER, k-means, hierarkiske k-means, agglomerative information bottleneck og quick shift. Det er skrevet i C for effektivitet og kompatibilitet, med grænseflader i GNU Octave for nem brug og detaljeret dokumentation. Bemærk at noget af opstrømsbiblioteket er under patentbeskyttelse og disse komponenter (SIFT for eksempel) er ikke inkluderet i denne pakke.

Udviklingsfiler.

Python3-imageio
library for reading and writing image data (Python 3)
Versions of package python3-imageio
ReleaseVersionArchitectures
buster2.4.1-2all
sid2.4.1-3all
bullseye2.4.1-3all
upstream2.9.0
Popcon: 50 users (23 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Imageio is a Python library that provides an easy interface to read and write a wide range of image data, including animated images, video, volumetric data, and scientific formats.

This package provides the library for Python 3.

Python3-meshio
library for reading and writing mesh data (Python 3)
Versions of package python3-meshio
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.3.11-1all
buster2.3.3-1all
sid4.3.11-1all
upstream4.3.12
Popcon: 6 users (31 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Meshio can read from and write to various data formats representing unstructured meshes, such as DOLFIN, Gmsh, H5M or VTK.

This package provides the modules for Python 3.

Official Debian packages with lower relevance

Lib3ds-dev
Autodesk 3D Studio-fillæser - udviklingsfiler
Versions of package lib3ds-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.3.0-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.3.0-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.3.0-8amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lib3ds-dev:
devellang:c, library
roledevel-lib
works-with3dmodel
Popcon: 8 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette bibliotek implementerer funktionaliteten krævet til at håndtere Autodesks 3D Studio Release 3 og 4 format-filer (.3DS).

Det er et frit alternativ til Autodesks 3DS File Toolkit for håndtering af 3DS-filer.

Denne pakke indeholder udviklingsfilerne (teksthoveder og biblioteker).

Libfreeimage-dev
Støttebibliotek for grafiske billedformater - udviklingsfiler
Versions of package libfreeimage-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security3.15.4-4.2+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie3.15.4-4.2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security3.15.1-1.1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
buster3.18.0+ds2-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.17.0+ds1-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.17.0+ds1-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.18.0+ds2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.15.1-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.10.0-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye3.18.0+ds2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security3.18.0+ds2-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libfreeimage-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 43 users (111 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FreeImage et et C/C++-biblioteksprojekt for udviklere, der ønsker at støtte populære grafiske billedformater såsom PNG, bMP, JPEG, TIFF og andre som krævet af dagens multimedieprogrammer. FreeImage er nemt at bruge, hurtigt, sikker i brugen af flere tråde og udviklet til flere platforme (fungerer både med Linux, 32-bit Windows og Mac OS X).

Denne pakke indeholder teksthovederne og de statiske biblioteker krævet for at udvikle programmer via FreeImage.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Libvisad-java
Visualization for Algorithm Development
Versions of package libvisad-java
ReleaseVersionArchitectures
VCS2.0-1all
Versions and Archs
License: free
Debian package not available
Git
Version: 2.0-1

VisAD is a Java component library for interactive and collaborative visualization and analysis of numerical data. The name VisAD is an acronym for "Visualization for Algorithm Development". The system combines:

The use of pure Java for platform independence and to support data sharing and real-time collaboration among geographically distributed users. Support for distributed computing is integrated at the lowest levels of the system using Java RMI distributed objects.

A general mathematical data model that can be adapted to virtually any numerical data, that supports data sharing among different users, different data sources and different scientific disciplines, and that provides transparent access to data independent of storage format and location (i.e., memory, disk or remote). The data model has been adapted to netCDF, HDF-5, FITS, HDF-EOS, McIDAS, Vis5D, GIF, JPEG, TIFF, QuickTime, ASCII and many other file formats.

A general display model that supports interactive 3-D, data fusion, multiple data views, direct manipulation, collaboration, and virtual reality. The display model has been adapted to Java3D and Java2D and used in an ImmersaDesk virtual reality display.

Data analysis and computation integrated with visualization to support computational steering and other complex interaction modes.

Support for two distinct communities: developers who create domain- specific systems based on VisAD, and users of those domain-specific systems. VisAD is designed to support a wide variety of user interfaces, ranging from simple data browser applets to complex applications that allow groups of scientists to collaboratively develop data analysis algorithms.

Developer extensibility in as many ways as possible.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 204382