Debian Science Packages

The Debian Science Pure Blend contains 1820 packages which are grouped by metapackages. Each metapackage will cause the installation of packages for a specific topic. The following table lists the metapackages of Debian Science:

MetapackageDescription
Brain-computer interface Debian Science Brain-computer interface packages
Biology Debian Science Biology packages
Chemistry Pakiety z grupy Debian Science Chemistry
Data acquisition Debian Science data acquisition packages
Data acquisition development Debian Science data acquisition development packages
Data Management Debian Science Data Management packages
Devices Debian Science specific devices support
Distributed Computing Debian Science Distributed Computing packages
Economics Pakiety naukowe Debiana związane z ekonomią
Electrophysiology Debian Science packages for Electrophysiology
Engineering Pakiety Debian Science dla inżynierii
Engineering-dev Debian Science Engineering-dev packages
Financial engineering Pakiety Debian Science do zarządzania finansami
Geography Debian Science Geography packages
Geometry Debian Science geometry packages
High Energy Physics Debian Science High Energy Physics packages
High Energy Physics (devel) Debian Science High Energy Physics development packages
Image analysis Pakiety naukowe Debiana do analizowania obrazów
Image analysis development Debian Science development of image analysis applications
Linguistics Debian Science Linguistics packages
Logic Pakiety do logiki naukowej w Debianie
Machine Learning Pakiety naukowe Debiana do uczenia maszynowego
Mathematics Pakiety naukowe Debiana związane z matematyką
Mathematics-dev Pakiety naukowe Debiana związane z matematyką
Meteorology Pakiety naukowe Debiana związane z meteorologią
Meteorology-dev Debian Science Meteorology-dev packages
Nanoscale Physics Debian Science Nanoscale Physics packages
Nanoscale Physics Development Debian Science Nanoscale Physics development packages
Cognitive Neuroscience Pakiety naukowe Debiana do neurologii poznawczej
Neuroscience Datasets Debian Science packages for Neuroscience Datasets
Modeling of neural systems Pakiety naukowe Debiana do modelowania systemów neuronowych
Numerical Computation Pakiety naukowe Debiana do wykonywania obliczeń numerycznych
Physics Pakiet fizyki Debian Science
Physics-dev Physics-dev, pakiety naukowe Debiana
Presentation Podstawowe narzędzia naukowe Debiana do przeprowadzania prezentacji
Psychophysics Pakiety Naukowe Debiana do Psychofizyki
Robotics Debian Robotics packages
Robotics-dev Debian Robotics development packages
Simulations Debian Science Simulation packages
Social Debian Science social sciences packages
Statistics Pakiety naukowe Debiana związane ze statystykami
Tools Debian Science generic tools for scientific work
typesetting Pakiety naukowe Debiana do składania tekstu
Viewing Pakiety Debian Science do wizualizacji danych
Viewing-dev Debian Science development of visualisation applications
Workflow Systemy zarządzania przepływem pracy przydatne w badaniach naukowych