Debian Science Project
Summary
Meteorology-dev
Debian Science - udviklingspakker for meteorologi

Denne metapakke vil installere Debian Science-pakker, som kan være nyttige i udviklingen af programmer indenfor meteorologi og klima.

Du kan også være interesseret i metapakken science-meteorology.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Meteorology-dev packages

Official Debian packages with high relevance

ecbuild
Byggesystem for ECMWF-programmet
Versions of package ecbuild
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.7.1-1all
bullseye3.4.1-1all
sid3.8.5-1all
trixie3.8.5-1all
Popcon: 2 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er et værktøjssæt fra ECMWF, der udvider CMAKE med makroer brugt på ECMWF.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

fcm
Fleksibel konfigurationshåndtering
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package fcm
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2019.09.0-2all
stretch2016.12.0-1all
buster2017.10.0-3all
sid2021.05.01-2all
bookworm2021.05.01-2all
trixie2021.05.01-2all
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FCM er et sæt af værktøjer til håndtering og bygning af kildekode. FCM bruger Subversion for kodehåndtering, men definerer en fælles proces og navnekonvention for at forenkle brugen. Værktøjerne tilføjer et lag oven på Subversion til en mere naturlig og brugervenlig grænseflade.

FCM bruger et funktionsrigt byggesystem, hovedsagelig rettet mod bygning af moderne Fortranprogrammer.

fftw-dev
bibliotek for beregning af Fast Fourier Transforms
Versions of package fftw-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.1.5-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.5-4.2amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.1.5-1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.1.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.1.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.1.5-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fftw-dev:
devellibrary
fieldmathematics
roledevel-lib
works-withimage, image:raster
Popcon: 36 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette bibliotek beregner FFT'er i en eller flere dimensioner. Den er ekstremt hurtig. Denne pakke indeholder det statistiske lænkede bibliotek og hovedfilerne.

libaec-dev
Udviklingsfiler for Adaptive Entropy Coding-biblioteket
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libaec-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 314 users (378 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Libaec tilbyder hurtig komprimering uden kvalitetstab fra 1- op til 32-bit bredt underskrevet eller ikke underskrevne heltal (eksempler). Biblioteket opnår de bedste resultater for lave entropidata, som ofte mødes i data fra instrumenter med rumbilleder eller numeriske modelresultater fra vejr- eller klimasimuleringer. Selvom flydende heltalsrepræsentationer ikke direkte er understøttet, kan de også effektivt kodes ved at gruppere eksponenter og mantisse.

libatlas-ecmwf-dev
Numerical weather prediction and climate modelling library - dev files
Versions of package libatlas-ecmwf-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid0.38.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.31.1-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.38.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Atlas is an ECMWF library for parallel data-structures supporting unstructured grids and function spaces, with the aim to investigate alternative more scalable dynamical core options for Earth System models, and to support modern interpolation and product generation software.

Atlas is predominantly C++ code, with main features available to Fortran codes through a F2003 interface. ECMWF is the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

libblas-dev
Basic Linear Algebra Subroutines 3, statisk bibliotek
Versions of package libblas-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.20110419-10amd64,armel,armhf,i386
buster3.8.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.9.0-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.11.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libblas-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 389 users (409 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en binær inkompatibel opgradering til pakken blas-dev. Flere mindre ændringer til C-grænsefladen er blevet indarbejdet.

BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines) er et sæt af effektive rutiner, til de fleste grundlæggende vektor- og matricehandlinger. De anvendes i udbredt grad som grundlaget for andet højkvalitets- programmel for lineær algebra, eksempelvis lapack og linpack. Denne implementering er Fortran 77 reference-implementeringen, der findes i netlib.

Denne pakke indeholder en statisk version af biblioteket.

Please cite: E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen: LAPACK Users' Guide (1999)
libcdi-dev
Udvikilngsfiler for grænsefladebiblioteket for klimadata
Versions of package libcdi-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.9.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bookworm2.1.1-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.6-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.6.4+dfsg.1-5.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.7.2+dfsg.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.4.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Debtags of package libcdi-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CDI er en C- og Fortran-grænseflade til at tilgå klimamodeldata. Understøttede dataformater er GRIB, netCDF, SERVICE, EXTRA og IEG. Denne pakke tilbyder udviklingsbiblioteker til at bygge mod CDI.

libcmor-dev
Development files for Climate Model Output Rewriter
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libcmor-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye3.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.4.0-2amd64,arm64,armhf,i386
sid3.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.9.1-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libcmor-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The "Climate Model Output Rewriter" (CMOR, pronounced "Seymour") comprises a set of C-based functions, with bindings to both Python and FORTRAN 90, that can be used to produce CF-compliant netCDF files. that fulfill the requirements of many of the climate community's standard model experiments.

This package contains files needed to build and link against the CMOR library.

libcoarrays-dev
Co-Array Fortran libraries
Versions of package libcoarrays-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.10.2+ds-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.7.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.9.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.0-2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.10.2+ds-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 186 users (283 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCoArrays is an open-source software project that supports the coarray Fortran (CAF) parallel programming features of the Fortran 2008 standard and several features proposed for Fortran 2015 in the draft Technical Specification [TS 18508] "Additional Parallel Features in Fortran".

This package contains shared development files (headers and fortran modules)

libcoda-dev
Udviklingsfiler for CODA-rammen for jordvidenskaber
Versions of package libcoda-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.21.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.24.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.20-3amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.25.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.25.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common Data Access-rammen tillader læsning af videnskabelige data fra diverse dataformater, inklusive struktureret ascii, struktureret binært, XML, netCDF, CDF, HDF4, HDF5, GRIB, RINEX og SP3. Rammen tilbyder en enkel konsistent hierarkisk visning af data uafhængig af underliggende lagerformat.

Denne pakke indeholder filer krævet for at udvikle C- og Fortranprogrammer mod CODA.

libcoda-java
Javagrænseflade for Common Data Access Framework
Versions of package libcoda-java
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.21.2-1all
bookworm2.24.2-1all
sid2.25.2-1.1all
buster2.20-3all
trixie2.25.2-1.1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common Data Access-rammen tillader læsning af videnskabelige data fra diverse dataformater, inklusive struktureret ascii, struktureret binært, XML, netCDF, CDF, HDF4, HDF5, GRIB, RINEX og SP3. Rammen tilbyder en enkel konsistent hierarkisk visning af data uafhængig af underliggende lagerformat.

Denne pakke indeholder Javafiler krævet for at bruge CODA-rammen.

libdap-dev
Udviklingsfiler (teksthoveder og statiske biblioteker) for libdap
Versions of package libdap-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.20.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.20.7-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.20.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.18.2-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.12.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libdap-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 34 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OPeNDAP tilbyder programmer, der gør, at du kan tilgå data over internettet, fra programmer som ikke oprindeligt blev designet til det formål, samt nogle som var. Mens OPeNDAP er den oprindelige udviklet af Data Access-protokollen, som programmet anvender, så har mange andre grupper adopteret DAP og tilbyder kompatible klienter, servere og programudviklingssæt.

Denne pakke indeholder teksthovedfiler, pkgconfig-filer og statiske biblioteker for DAP.

libeccodes-dev
GRIB- og BUFR-kodning/afkodningsbibliotek - udvikling
Versions of package libeccodes-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster2.12.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.20.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.36.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
sid2.36.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bookworm2.28.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EcCodes er ECMWF-kodnings/afkodningsprogrammet for GRIB og BUFR.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

libeccodes-tools
GRIB-afkodnings- og kodningsprogram - redskaber
Versions of package libeccodes-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.28.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.20.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.36.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
buster2.12.0-1amd64,arm64,armhf,i386
sid2.36.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 7 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EcCodes er ECMWF-kodnings/afkodningsprogrammet for GRIB og BUFR.

Dette er et nyttigt sæt af kommandolinjeværktøjer til hurtig adgang for grib-beskeder.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

libeckit-dev
C++-værktøjssæt for ECMWF-værktøjer og programmer
Versions of package libeckit-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.20.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.26.3-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.26.3-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.15.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

EcKit er et C++-værktøjssæt for flere platforme, der understøtter udvikling af værktøjer og programmer på ECMWF. Det er baseret på kode udviklet over de seneste 20 år indenfor MARS-programmerne og blev omdannet til genbrug for andre programmer. Hovedfokus er UNIX/POSIX-systemer og det er blevet omhyggeligt testet på AIX, Linux og Mac OSX. Historisk er kodegrundlaget før og på nogle måder en pænere erstatning for nogle »Boost«-biblioteker.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

libemos-dev
ECMWF Interpolation Library - udvikling
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libemos-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster4.5.9-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.5.9-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.5.9-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.5.9-10amd64,arm64,mips64el,ppc64el
sid4.5.9-10amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
stretch4.4.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie000392+dfsg.1-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libemos-dev:
devellibrary
fieldmeteorology
roledevel-lib
Popcon: 3 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Interpolationsbiblioteket (EMOSLIB) indeholder Interpolation-programmer og GRIB-, CREX-kodnings/afkodningsrutiner. Det bruges af det ECMWF-meteorologiske arkiv og indhentelsessystem (MARS) og også af ECMWF-grafikpakken MetView.

Denne pakke indeholder de statiske biblioteker og teksthoveder krævet for at bygge programmer mod libemos.

libfckit-dev
Fortran-værktøjssæt til operation med Fortran med C/C++
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libfckit-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.13.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.10.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.9.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.13.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 2 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er et værktøjssæt fra ECMWF, der gør, at ecKit kan operere med Fortran.

ECMWF er European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (det europæiske center for vejrudsigter på mellemlangt sigt).

libfftw3-dev
Bibliotek for beregning af Fast Fourier Transforms - udvikling
Versions of package libfftw3-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid3.3.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.3.4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.3.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.8-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.3.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package libfftw3-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 337 users (744 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FFTW-biblioteket beregner Fast Fourier Transforms (FFT) i en eller flere dimensioner. Den er ekstrem hurtig. Denne pakke indeholder det statistisk lænkede bibliotek, hovedfiler og testprogrammer.

Denne pakke indeholder teksthovedfiler og statiske biblioteker. For dokumentation se libfftw3-doc.

Please cite: Matteo Frigo and Steven G. Johnson: The Design and Implementation of FFTW3. (eprint) 93(2):216–231 (2005)
Registry entries: SciCrunch 
libfftw3-doc
Dokumentation for fftw version 3
Versions of package libfftw3-doc
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.3.10-1all
trixie3.3.10-1all
sid3.3.10-1all
bullseye3.3.8-2all
stretch3.3.5-3all
jessie3.3.4-2all
buster3.3.8-2all
Debtags of package libfftw3-doc:
develdoc
fieldmathematics
made-ofhtml, info
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FFTW-biblioteket beregner Fast Fourier Transforms (FT) i en eller flere dimensioner. Det er ekstremt hurtigt. Denne pakke indeholder dokumentationen for biblioteket fftw3.

Please cite: Matteo Frigo and Steven G. Johnson: The Design and Implementation of FFTW3. (eprint) 93(2):216–231 (2005)
Registry entries: SciCrunch 
libfpzip-dev
Development files for the FP array compression library
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libfpzip-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.3.0-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.3.0-4amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.3.0-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.3.0-3amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

fpzip is a library and command-line utility for lossless and optionally lossy compression of 2D and 3D floating-point arrays. fpzip assumes spatially correlated scalar-valued data, such as regularly sampled continuous functions, and is not suitable for compressing unstructured streams of floating-point numbers. This package provides the headers and static library.

libgadap-dev
Udviklings- og statiske biblioteker for GADAP
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libgadap-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.0-11amd64,arm64,armhf,i386
sid2.0-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.0-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libgadap-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gadap tilbyder in-situ-adgang til OpenNDAP-data for GrADS, Grid Analysis and Display System. Denne pakke tilbyder udviklingsteksthoveder og statiske biblioteker for GADAP.

libgctp-dev
General Cartographic Transformation Package - udviklingsfiler
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libgctp-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.0-4amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package libgctp-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke indeholder det statiske bibliotek, pkg-config-filer og inkluderingsfiler krævet for at bygge med biblioteket General Cartographic Transformation Package.

libgrib2c-dev
NCEP GRIB2 library - development files
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libgrib2c-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.0-9amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package libgrib2c-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is the libgrib2c library from NCEP for encoding and decoding 'GRIB2' data formats.

This package contains the static libraries and headers needed to build applications against libgrib2.

libhdfeos-dev
Development files for the HDF-EOS4 library
Versions of package libhdfeos-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.20v1.00-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.19v1.00+dfsg.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.19v1.00+dfsg.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20v1.00-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.20v1.00-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.20v1.00-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.20v1.00-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package libhdfeos-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HDF-EOS4 is a software library designed built on HDF4 to support EOS-specific data structures, namely Grid, Point, and Swath. The new data structures are constructed from standard HDF data objects, using EOS conventions, through the use of a software library [1,4]. A key feature of HDF-EOS files is that instrument-independent services, such as subsetting by geolocation, can be applied to the files across a wide variety of data products.

This package contains include files and static libraries for HDF-EOS4.

libhe5-hdfeos-dev
Udviklingsfiler for HDF-EOS5-biblioteket
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libhe5-hdfeos-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.1.15.dfsg.1-8.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster5.1.16.dfsg.1-2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.1.15.dfsg.1-4amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.1.16.dfsg.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libhe5-hdfeos-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HDF-EOS5 er et programbibliotek designet på HDF5 for at understøtte EOS-specifikke datastrukturer, nemlig Grid, Point og Swath. De nye datastrukturer er konstrueret fra HDF-dataobjekter, via EOS-konventioner, via brugen af et programbibliotek. En nøglefunktion for HDF-EOS-filer er at tjenester uafhængige af instrumenter, såsom indstilling af geografisk placering, kan anvendes på filerne på tværs af en bred vifte af dataprodukter.

Denne pakke indeholder inkluderingsfiler og statiske biblioteker for HDF-EOS5.

liblapack-dev
Bibliotek for lineære algebrarutiner 3 - statisk version
Versions of package liblapack-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster3.8.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.9.0-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5.0-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.11.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package liblapack-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 222 users (183 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LAPACK version 3.X er et omfattende FORTRAN-bibliotek, som udfører lineære algebra-operationer inklusiv matrix-inversioner, løsninger af mindste kvadrater for lineære sæt af ligninger, egenvektor-analyse, singulær-værdi dekomposition etc. Det er en meget omfattende og anerkendt pakke, som har mødt omfattende brug i det videnskabelige samfund.

Denne pakke indeholder en statisk version af biblioteket.

Please cite: E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen: LAPACK Users' Guide (1999)
liblapack-doc
Bibliotek for lineære algebrarutiner 3 - dokumentation
Versions of package liblapack-doc
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.7.0-2all
sid3.12.0-3all
trixie3.12.0-3all
bookworm3.11.0-2all
bullseye3.9.0-3+deb11u1all
buster3.8.0-2all
jessie3.5.0-4all
Debtags of package liblapack-doc:
devellang:fortran
made-ofhtml, postscript
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LAPACK version 3.X er et omfattende FORTRAN-bibliotek, som udfører lineære algebra-operationer inklusiv matrix-inversioner, løsninger af mindste kvadrater for lineære sæt af ligninger, egenvektor-analyse, singulær-værdi dekomposition etc. Det er en meget omfattende og anerkendt pakke, som har mødt omfattende brug i det videnskabelige samfund.

Denne pakke indeholder:

 • manualsider for BLAS- og LAPACK-rutiner
 • Lapack-brugermanualen (i HTML)
 • manualen for LAPACKE E-grænsefladen til LAPACK (i PDF)
Please cite: E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen: LAPACK Users' Guide (1999)
liblas-dev
ASPRS LiDAR data translation library - C++ development files
Versions of package liblas-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.8.1-10amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package liblas-dev:
devellang:c++, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libLAS is a C/C++ library for reading and writing ASPRS LAS versions 1.0, 1.1 and 1.2 data. The LAS format is a sequential binary format used to store data from sensors and as intermediate processing storage by some LiDAR-related applications. LiDAR (Light Detection and Ranging) is an optical remote sensing technology that measures properties of scattered light to find range and/or other information of a distant target. The prevalent method to determine distance to an object or surface is to use laser pulses.

This package contains the development files to build applications in C++.

libmagics++-dev
Development files for ECMWF plotting software MAGICS++
Versions of package libmagics++-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.13.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.30.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.22.7.dfsg.1-4amd64,armel,armhf,i386
buster3.3.1-1amd64,arm64,armhf,i386
sid4.15.4-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
trixie4.15.4-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bullseye4.5.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libmagics++-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 2 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Magics++ is the latest generation of the ECMWF's Meteorological plotting software MAGICS. Although completely redesigned in C++, it is intended to be as backwards-compatible as possible with the Fortran interface. Besides its programming interfaces (Fortran and C), Magics++ offers MagML, a plot description language based on XML aimed at automatic web production.

This package includes the header files and static libraries needed to build against libmagics++.

libmbc-dev
multibody analysis code (development files)
Versions of package libmbc-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7.3-1amd64
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MBDyn is the first free general purpose Multibody Dynamics analysis software.

MBDyn features the integrated multidisciplinary simulation of multibody, multiphysics systems, including nonlinear mechanics of rigid and flexible bodies (geometrically exact & composite-ready beam and shell finite elements, component mode synthesis elements, lumped elements) subjected to kinematic constraints, along with smart materials, electric networks, active control, hydraulic networks, and essential fixed-wing and rotorcraft aerodynamics.

MBDyn simulates the behavior of heterogeneous mechanical, aeroservoelastic systems based on first principles equations.

MBDyn can be easily coupled to external solvers for co-simulation of multiphysics problems, e.g. Computational Fluid Dynamics, terradynamics, block-diagram solvers like Scicos, Scicoslab and Simulink, using C, C++ or Python peer-side API.

MBDyn is being actively developed and used in the aerospace (aircraft, helicopters, tiltrotors, spacecraft), wind energy (wind turbines), automotive (cars, trucks) and mechatronic fields (industrial robots, parallel robots, micro aerial vehicles) for the analysis and simulation of the dynamics of complex systems.

This package contains the development files.

libmetkit-dev
Udviklingsfiler for Metkit-værktøjssættet
Versions of package libmetkit-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.9.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.11.14-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
bullseye1.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.11.14-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metkit er et værktøjssæt for ECMWF til at manipulere og beskrive meteorologiske objekter, der implementerer sproget MARS og associeret behandling og semantik.

Denne pakke tilbyder de delte biblioteker og teksthoveder.

libncarg-bin
NCAR-kommandosprogbiblioteket - udviklingsværktøjer
Versions of package libncarg-bin
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.6.2.dfsg.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid6.6.2.dfsg.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie6.2.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch6.3.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.5.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.6.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.6.2.dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder udviklingsværktøjer for udvikling af programmer for kommandobiblioteket NCARG, såsom omslag for kompilering af NCL-kørbare filer.

libnetcdf-dev
Oprettelse, adgang til og deling af videnskabelige data
Versions of package libnetcdf-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.7.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
sid4.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.4.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.3-7.2amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libnetcdf-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 226 users (157 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetCDF (network Common Data Form) er et sæt af grænseflader til tabelorienteret dataadgang og en frit distribueret samling af dataadgangsbiblioteker for C, Fortran, C++, Java og andre sprog. NetCDF-bibliotekerne understøtter et af maskinen uafhængigt format til repræsentation af videnskabelige data. Sammen, grænsefladerne, biblioteket og formatet, understøttes oprettelsen, adgangen til og delingen af videnskabelige data.

Denne pakke indeholder teksthoveder.

liboasis3-dev
Udviklingsfiler til coupler for OASIS3-klimamodellen
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package liboasis3-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.mct+dfsg.121022-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.mct+dfsg.121022-2amd64,armel,armhf,i386
buster3.mct+dfsg.121022-13amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.mct+dfsg.121022-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.mct+dfsg.121022-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.mct+dfsg.121022-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.mct+dfsg.121022-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package liboasis3-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OASIS3-MCT er en kørbar fil for udveksling af MPI-felter mellem komponenter af klimamodeller, såsom atmosfære og oceanmodeller. Derudover kan OASIS udføre interpolering mellem forskellige gitre brugt af komponenterne via SCRIP-biblioteket.

Denne pakke indeholder udviklingsfiler for bygning mod OASIS3.

libodc-dev
Observationel databehandling for meterologi
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libodc-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.0-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.5.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.4.6-2amd64,arm64,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.5.2-1amd64,arm64,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 2 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ODC er et program udviklet på ECMWF til at kode og behandle observationelle data. Det inkluderer en SQL-filtrerings- og statistikmotor, kommandolinjeværktøjer og API'er for C/C++, Fortran og Pyhton.

Denne pakke tilbyder de delte biblioteker og teksthoveder.

libopenturns-dev
Teksthoveder og udviklingsbiblioteker for OpenTURNS
Versions of package libopenturns-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid1.23-4amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.20-9amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,s390x
experimental1.23-5~exp0amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.23-4amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.3-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libopenturns-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenTURNS er et funktionsrigt og generisk værktøj til at behandle og kvantificere usikkerheder i numeriske simuleringer i design, optimering og kontrol. Den tillader både undersøgelser for sensitivitet og pålidelighed:

 • definering af resultaterne for rente- og beslutningskriterier
 • kvantificere og modellere kilden for usikkerheder
 • udbrede usikkerhed og/eller analysere følsomhed og
 • ranger kilderne for usikkerhed

Målrettede brugere er ingeniører, der ønsker at introducere den probabilistiske dimension i deres indtil nu deterministiske studier.

Denne pakke indeholder udviklingsfiler krævet for at bygge OpenTURNS-programmer.

libproj-dev
Kartografisk projektionsbibliotek - udviklingsfiler
Versions of package libproj-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.8.0-5amd64,armel,armhf,i386
sid9.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie9.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm9.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.2.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libproj-dev:
devellang:c, library
roledevel-lib
Popcon: 209 users (161 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Proj og invproj udfører henholdsvis fremad og omvendt transformation af kartografiske data til eller fra kartesiske data med en bred vifte af projektionsfunktioner (over 100 projektioner).

Geod og invgeod udfører geodætiske (»Great Circle«) beregninger for bestemmelse af længdegrad, breddegrad og baglæns azimut for et terminus punkt givet en opstarts længdegrad, breddegrad, azimut og afstand (direkte) eller fremad eller tilbage azimut og afstand mellem en oprindelig og et terminus punkts længdegrader og breddegrader (omvendt).

Denne pakke tilbyder udviklingsfilerne for PROJ.

librsl-dev
Development files for RSL
Versions of package librsl-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.43-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.43-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package librsl-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RSL is a library produced by the NASA TRMM Satellite Validation Office and used to access several radar file formats. It can generated images directly or be used to load data files for other programs.

It can read the following file formats: WSR88D/NEXRAD, Lassen, Sigmet, McGill, UF, HDF, RAPIC, RADTEC and the native RSL file format.

This package contains the header files and static libraries which are needed for developing programs that use grits.

libspfft-dev
Sparse 3D FFT library with MPI, OpenMP, CUDA / ROCm support (development files)
Versions of package libspfft-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.9.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 1 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SpFFT was originally intended for transforms of data with spherical cutoff in frequency domain, as required by some computational material science codes. For distributed computations, SpFFT uses a slab decomposition in space domain and pencil decomposition in frequency domain (all sparse data within a pencil must be on one rank). If desired, the library can be compiled without any parallelization (MPI, OpenMP, CUDA / ROCm).

This package contains development files.

libsphere-dev
Development files for Spherepack scientific library
Versions of package libsphere-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3~a1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.3~a1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.3~a1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.2-7amd64,armel,armhf,i386
buster3.2-11amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.3~a1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libsphere-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 4 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SPHEREPACK is a collection of FORTRAN programs that facilitates computer modeling of geophysical processes. The package contains programs for computing certain common differential operators including divergence, vorticity, gradients, and the Laplacian of both scalar and vector functions. Programs are also available for inverting these operators. For example, given divergence and vorticity, the package can be used to compute the velocity components. The Laplacian can also be inverted and therefore the package can be used to solve both the scalar and vector Poisson equations. Its use in model development is demonstrated by a sample program that solves the time-dependent non-linear shallow-water equations. Accurate solutions are obtained via the spectral method that uses both scalar and vector spherical harmonic transforms that are available to the user. The package also contains utility programs for computing the associated Legendre functions, Gauss points and weights, and multiple fast Fourier transforms. Programs are provided for both equally-spaced and Gauss distributed latitudinal points as well as programs that transfer data between these grids.

libterralib-dev
C++-bibliotek for Geographical Information Systems - udviklingspakke
Versions of package libterralib-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.3.0+dfsg.2-12.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.3.0+dfsg.2-12.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye4.3.0+dfsg.2-12.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.3.0+dfsg.2-11amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.3.0+dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.3.0+dfsg.1-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie4.3.0+dfsg.2-12.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package libterralib-dev:
devellibrary
fieldgeography
roledevel-lib
Popcon: 2 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Terralib aktiverer hurtig udvikling af egne geografiske programmer, der bruger rumlige databaser. Som et forskningsværktøj er Terralib rettet mod at tilbyde et funktionsrigt miljø for udvikling af GIS-forskning, aktivere udviklingen af GIS-prototyper, der inkluderer nye koncepter såsom spatio-temporale datamodeller, geografiske ontologier og avancerede rumlige analyseteknikker. TerraLib definerer en geografisk datamodel og tilbyder understøttelse for denne model over en vifte af forskellige DBMS (MySQL, PostgreSQL, ORACLE og ACCESS), og er implementeret som et bibliotek for C++-klasser og funktioner, skrevet i ANSI-C++.

Denne pakke indeholder udviklingsfilerne for terralib.

libudunits2-dev
Udviklingsfiler for libunits' fysiske enhedspakke
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libudunits2-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.2.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.28-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.28-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.2.17-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.2.28-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.26-5amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.2.28-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package libudunits2-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 35 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakken UDUNITS understøtter enheder af fysiske kvantiteter (f.eks. meter, sekunder). Specifikt understøtter den konvertering mellem streng og binær repræsentation af enheder, aritmetisk manipulation af enheder og konvertering af numeriske værdier mellem kompatible enheder. Pakken er skrevet i programmeringssproget C.

Denne pakke tilbyder include-filerne og statiske biblioteker for udvikling.

libwreport-dev
library for working with weather reports
Versions of package libwreport-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.35-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.14-1amd64,armel,armhf,i386
buster3.15-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.23-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.36-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.36-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package libwreport-dev:
devellang:c++, library
fieldmeteorology
roledevel-lib
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libwreport is a C++ library for working with weather reports.

The main feature of libwreport is a powerful decoder and encoder for the BUFR and CREX formats.

It also provides a useful abstraction to handle values found in weather reports, with awareness of significant digits, measurement units, variable descriptions, unit conversion and attributes on variables.

Features provided:

 • Read and write BUFR version 2, 3, and 4
 • Read and write CREX
 • Unit conversion
 • Handling of physical variables
makedepf90
Fortran-90-afhængighedsprocessor for Makefiles
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package makedepf90
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.8-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.8.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.0-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Makedepf90 er et program for automatisk oprettelse af Makefile-afhængighedslister for Fortrankildekode. Makedepf90 understøtter MODULE:'er, INCLUDE:'er, cpp #include:'er, f90ppr $include:'er og coco ??include:'er og set-filer.

Den oprindelige ide var at tilbyde den samme funktionalitet for Fortran som

  gcc -MM *.c

gør for C.

netcdf-bin
Programmer for læsning og skrivning af NetCDF-filer
Versions of package netcdf-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.4.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm4.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.7.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.1.3-7.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package netcdf-bin:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 82 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Indeholder programmerne ncdump og ncgen, som konverterer NetCDF-filer til ASCII og tilbage igen. NetCDF (network Common Data Form) er en brugerflade for videnskabelig dataadgang og et frit distribueret programbibliotek, som tilbyder en implementering af brugerfladen. Biblioteket netCDF definerer også et maskinuafhængigt format til repræsentation af videnskabelige data. Tilsammen understøtter brugerfladen, biblioteket og formatet oprettelsen, adgangen og delingen af videnskabelige data.

python3-coda
Python 3-grænseflade for videnskabsformatbiblioteket CODA
Versions of package python3-coda
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.24.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.20-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.21.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.25.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.25.2-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 5 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Common Data Access-rammen tillader læsning af videnskabelige data fra diverse dataformater, inklusive struktureret ascii, struktureret binært, XML, netCDF, CDF, HDF4, HDF5, GRIB, RINEX og SP3. Rammen tilbyder en enkel konsistent hierarkisk visning af data uafhængig af underliggende lagerformat.

Denne pakke indeholder Python 3-omslag til brug for CODA-rammen.

python3-esda
Exploratory Spatial Data Analysis
Versions of package python3-esda
ReleaseVersionArchitectures
sid2.5.1-6all
trixie2.5.1-6all
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open-source Python library for the exploratory analysis of spatial data. A subpackage of PySAL (Python Spatial Analysis Library), it is under active development and includes methods for global and local spatial autocorrelation analysis.

This package installs the library for Python 3.

python3-gpyfft
Omslag for OpenCL FFT-biblioteket clFFT - Python 3
Versions of package python3-gpyfft
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye0.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster0.7.0-1amd64,arm64,armhf,i386
sid0.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm0.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports0.7.0-1~bpo9+1amd64,arm64,armhf,i386
upstream0.8.0
Popcon: 5 users (10 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Dette Pythonomslag er designet til tæt integration med PyOpenCL. Det består af et Cython-baseret omslag på lavt niveau med en grænseflade svarende til det underliggende C-bibliotek. Oven på dette tilbydes en grænseflade på højt niveau til arbejde på data indeholdt i instanser af pyopencl.array.Array, en numpy arbejdslignende tabelklasse for GPU-beregninger. Grænsefladen har fået lidt inspiration fra pyFFTW. For detaljer om grænsefladen se fft.py.

Denne pakke installerer biblioteket for Python 3.

python3-openturns
Python 3-brugerflade for OpenTURNS (a.k.a. TUI)
Versions of package python3-openturns
ReleaseVersionArchitectures
experimental1.23-5~exp0amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.23-4amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.20-9amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie1.23-4amd64,arm64,armel,armhf,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 9 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenTURNS er et funktionsrigt og generisk værktøj til at behandle og kvantificere usikkerheder i numeriske simuleringer i design, optimering og kontrol. Den tillader både undersøgelser for sensitivitet og pålidelighed:

 • definering af resultaterne for rente- og beslutningskriterier
 • kvantificere og modellere kilden for usikkerheder
 • udbrede usikkerhed og/eller analysere følsomhed og
 • ranger kilderne for usikkerhed

Målrettede brugere er ingeniører, der ønsker at introducere den probabilistiske dimension i deres indtil nu deterministiske studier.

 .
Denne pakke tilbyder Python 3-bindingerne til biblioteket.
python3-pyfftw
Pythonic wrapper around FFTW - Python 3
Versions of package python3-pyfftw
ReleaseVersionArchitectures
buster0.11.1-2amd64,arm64,i386
sid0.13.1-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.9.2+dfsg-2amd64,i386
bookworm0.13.0-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.12.0-1amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream0.14.0
Popcon: 18 users (10 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pythonic wrapper around FFTW, the speedy FFT library. The ultimate aim is to present a unified interface for all the possible transforms that FFTW can perform.

Both the complex DFT and the real DFT are supported, as well as arbitrary axes of abitrary shaped and strided arrays, which makes it almost feature equivalent to standard and real FFT functions of numpy.fft (indeed, it supports the clongdouble dtype which numpy.fft does not).

pyFFTW is BSD-licensed and should not be confused with python-fftw, a GPL-licensed python module with the same aim of providing python bindings to FFTW3. Or python3-gpyfft, which provides bindings to the OpenCL FFT library clFFT.

This package provides the Python 3 bindings.

python3-pyswarms
research toolkit for particle swarm optimization in Python
Versions of package python3-pyswarms
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.3.0-1all
trixie1.3.0-7all
bookworm1.3.0-5all
sid1.3.0-7all
Popcon: 5 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PySwarms is an extensible research toolkit for particle swarm optimization (PSO) in Python.

It is intended for swarm intelligence researchers, practitioners, and students who prefer a high-level declarative interface for implementing PSO in their problems. PySwarms enables basic optimization with PSO and interaction with swarm optimizations.

Features:

 • High-level module for Particle Swarm Optimization
 • Built-in objective functions to test optimization algorithms
 • Plotting environment for cost histories and particle movement
 • Hyperparameter search tools to optimize swarm behaviour

This package contains the Python 3.x version of PySwarms.

python3-sasmodels
Teoretiske modeller for Small Angle Scattering - Python 3
Versions of package python3-sasmodels
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.7-1all
buster0.99-2all
sid1.0.7-1all
bullseye1.0.4-3all
bookworm1.0.6-2all
Popcon: 5 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sasmodels er et Pythomodul til at beregne teoretiske Small Angle Scattering-mønstre. Modellerne tilbudt er nyttige direkte i bumps fitting-pakken og i sasview-analysepakken.

Denne pakke indeholder Python 3-versionen for modulet.

python3-ulmo
Simple & fast Python 3 access to public hydrology & climatology data
Versions of package python3-ulmo
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.5+dfsg1-1all
bookworm0.8.8+dfsg1-1.1all
trixie0.8.8+dfsg1-4all
sid0.8.8+dfsg1-4all
buster0.8.4+dfsg1-2all
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ulmo retrieves and parses datasets from the web, and returns simple Python data structures that can be easily pulled into more sophisticated tools such as pandas. It caches datasets locally and harvests updates as needed.

A variety of datasets and services are supported, including the USGS National Water Information System, USGS National Elevation Dataset services, USGS Earth Resources Observation Systems services, NASA Daymet weather data, and several more both available and planned.

This package contains the Python 3 version of ulmo.

r-cran-rnetcdf
GNU R - pakke der tilbyder en R-grænseflade til NetCDF-datasæt
Versions of package r-cran-rnetcdf
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.6-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.3-1-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.9-1-2amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.9-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.4-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.9-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream2.9-2
Popcon: 169 users (46 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder en R-grænseflade til Unidatas NetCDF-biblioteksfunktioner. NetCDF (Network Common Data Form) er et sæt af grænseflader for tabelorienteret dataadgang. Udover grænsefladen til NetCDF-biblioteksfuntkioner tilbydes R-grænseflader til at tilgå Unidatas UDUNITS-kalenderkonversioner.

sfftw-dev
bibliotek for beregning af Fast Fourier Transforms
Versions of package sfftw-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.1.5-4.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.5-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.5-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.5-4.2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.1.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.1.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.1.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package sfftw-dev:
devellibrary
fieldmathematics
roledevel-lib
Popcon: 15 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette bibliotek beregner FFT'er i en eller flere dimensioner. Den er ekstremt hurtig. Denne pakke indeholder det statistiske lænkede bibliotek og hovedfilerne.

wcslib-dev
Teksthovedfiler og statisk bibliotek for wcslib og pgsbox
Versions of package wcslib-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.4+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.24-1amd64,armel,armhf,i386
sid8.3+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports7.3.1+ds-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.3+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm7.12+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.2-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-backports7.7+ds-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package wcslib-dev:
devellang:c, lang:fortran, library
fieldastronomy
roledevel-lib
useconverting
works-withfile, image, image:raster
Popcon: 5 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

WCSLIB er et C-bibliotek, udrustet med et fuld sæt af Fortran-omslag, som implementerer standarden »World Coordinate System« (WCS) i FITS (Flexible Image Transport System).

PGSBOX tegner og etiketterer et krumt koordinatsystem. Kalderen skal tilbyde en separat ekstern funktion, NLFUNC, til at definere den ikkelineære koordinattransformation.

Denne pakke indeholder det statiske bibliotek og C-teksthovedfilerne.

The package is enhanced by the following packages: libpgsbox-dev
Please cite: M. R. Calabretta, F. Valdes, E. W. Greisen and S. L. Allen: Representations of distortions in FITS world coordinate systems. (eprint) Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) XIII 314:551 (2004)
wcslib-doc
API-dokumentation for wcslib
Versions of package wcslib-doc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports7.7+ds-1~bpo11+1all
bullseye7.4+ds-2all
buster-backports7.3.1+ds-1~bpo10+1all
sid8.3+ds-1all
jessie4.24-1all
buster6.2-2all
stretch5.16-1all
trixie8.3+ds-1all
bookworm7.12+ds-1all
Debtags of package wcslib-doc:
develdoc
fieldastronomy
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

WCSLIB er et C-bibliotek, udrustet med et fuld sæt af Fortran-omslag, som implementerer standarden »World Coordinate System« (WCS) i FITS (Flexible Image Transport System).

Denne pakke indeholder API-dokumentationen for WCSLIB.

Please cite: M. R. Calabretta, F. Valdes, E. W. Greisen and S. L. Allen: Representations of distortions in FITS world coordinate systems. (eprint) Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) XIII 314:551 (2004)

Official Debian packages with lower relevance

gfortran
GNU Fortran 95-kompiler
Versions of package gfortran
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.9.2-2amd64,armel,armhf,i386
experimental14-20240120-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid13.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie13.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm12.2.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye10.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.3.0-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gfortran:
develcompiler, lang:fortran
roledummy
suitegnu
Popcon: 1364 users (1557 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dette er GNU Fortran 95-kompileren, som kompilerer Fortran 95 på platforme understøttet af gcc-kompileren. Den bruger gcc-motoren til at oprette optimeret kode.

Dette er en afhængighedspakke, der tilbyder standardkompileren for GNU Fortran 95.

ksh
Overgangspakke
Maintainer: Anuradha Weeraman
Versions of package ksh
ReleaseVersionArchitectures
trixie20240113all
sid20240113all
stretch93u+20120801-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2020.0.0+really93u+20120801-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie93u+20120801-1amd64,armel,armhf,i386
stretch-security93u+20120801-3.1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster93u+20120801-3.4+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm20230128all
upstream1.0.9
Debtags of package ksh:
interfaceshell
roleprogram
uselogin
Popcon: 225 users (16 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Dette er en overgangspakke for ksh. Den kan fjernes.

Screenshots of package ksh
libfeel++-dev
Et bibliotek for metoden »finite element«
Versions of package libfeel++-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.99.0-final.1-1amd64,i386
Debtags of package libfeel++-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Tilbyder teksthovedfilerne og statiske biblioteker.

Feel++ er et omfattende »finite element-bibliotek« til løsning af partielle differentialligninger.

Understøtter 1D, 2D og 3D.

Understøtter de følgende basiselementer: Simplex (segment, trekant, tetraeder) og produkter af simplex såsom heksaeder.

Understøtter forskellige punktsæt på disse grundlæggende elementer: ækvidistante punkter, kvadraturpunkter, interpolationspunkter (Gauss- Lobatto, Fekete, WarpBlend?).

Understøtter kontinuerte og diskontinuerte Galerkinmetoder.

Understøtter forskellige polynomiumssæt:

 • Lagrange (kontinuert, diskontinuert, alle dimensioner, alle interpolationspunktmængder)

 • Dubiner (diskontinuert), randtilpasset (kontinuert)

 • Legendre (diskontinuert), randtilpasset (kontinuert)

Indeholder matematiske begreber for abstraktioner af højere orden (funktionsrum og associerede elementer, former og operatorer).

Tilbyder et sprog indlejret i C++ til variationelle formuleringer, projektion og numerisk integration.

openturns-examples
Eksempler på OpenTURNS-funktionalitet
Versions of package openturns-examples
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenTURNS er et funktionsrigt og generisk værktøj til at behandle og kvantificere usikkerheder i numeriske simuleringer i design, optimering og kontrol. Den tillader både undersøgelser for sensitivitet og pålidelighed:

 • definering af resultaterne for rente- og beslutningskriterier
 • kvantificere og modellere kilden for usikkerheder
 • udbrede usikkerhed og/eller analysere følsomhed og
 • ranger kilderne for usikkerhed

OpenTURNS er et stort projekt med mere end 300 C++-klasser, som bruger velkendte og understøttede programmer såsom R for statistiske metoder og BLAS/LAPACK for den lineære algebra.

Denne pakke tilbyder eksempler, som er skrevet enten i C++ eller i Python.

De bruges primært som valideringstest for hele platformen, men de kan også ses som øvelser for begyndere.

pkgconf
Håndter compile- og link-flag for biblioteker
Maintainer: Andrej Shadura
Versions of package pkgconf
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.7-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.7.4~git20210206+dcf529b-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.8.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.8.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.6.0-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.12-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.2.0
Popcon: 6809 users (10989 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pkgconf er en implementering af systemet pkg-config, der hjælper med at konfigurere kompiler- og linker-flag for udviklingsrammer.

Pkgconf er en erstatning for pkg-config, der tilbyder yderligere funktionalitet, mens kompatibiliteten bevares.

python3-coards
COARDS-compliant time parser (Python 3)
Versions of package python3-coards
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.0.5-4all
bullseye1.0.5-4all
sid1.0.5-4all
trixie1.0.5-4all
buster1.0.5-3all
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This module is intended to help parse time values represented using the COARDS convention.

What is COARDS?

The Cooperative Ocean-Atmosphere Research Data Service (COARDS) is joint project between NOAA labs and universities. It is a World-Wide-Web-based system to locate and retrieve important climate data sets and perform "live access" visualizations of selected subsets. Scientists at each of the cooperating sites and elsewhere can use COARDS to quickly gain access to oceanographic and atmospheric data sets. COARDS is a true "virtual data center" where a user can download data from any participating site without being concerned as where it actually resides.

This package provides the library for Python 3.

python3-threadpoolctl
Pythonhjælpere for gængse trådbiblioteker (BLAS, OpenMP)
Versions of package python3-threadpoolctl
ReleaseVersionArchitectures
sid3.1.0-1all
trixie3.1.0-1all
bullseye2.1.0-1all
bookworm3.1.0-1all
buster-backports2.1.0-1~bpo10+1all
upstream3.5.0
Popcon: 273 users (250 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Thread-pool Controls tilbyder Pythonhjælpere til at begrænse antallet af tråde brugt i trådpuljer for gængse standardbiblioteker anvendt i videnskabelig beregning og datavidenskab (f.eks. BLAS og OpenMP).

Finkontrol af den underliggende trådpuljestørrelse kan være nyttig i arbejdsforløb, der involverer indlejret parallelisme for at afbøde problemstillinger med overtegning.

udunits-bin
Redskab for håndtering af enheder for fysiske kvantiteter
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package udunits-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid2.2.28-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.2.17-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.2.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.26-5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.2.28-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.28-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.2.28-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package udunits-bin:
roleprogram
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

udunits er et redskab for håndtering af enheder af fysiske kvantiteter. Programmet understøtter omdannelse mellem streng og binær enhedsrepræsentationer, aritmetisk manipulering af enheder og omdannelse af numeriske værdier mellem kompatible enheder. Pakken er skrevet i programmeringssproget C.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

libcblas-dev
Basic Linear Algebra Subroutines 3, static library
Versions of package libcblas-dev
ReleaseVersionArchitectures
VCS3.2.1+dfsg-1all
Versions and Archs
License: BSD-3-clause
Debian package not available
Git
Version: 3.2.1+dfsg-1

This package is a binary incompatible upgrade to the blas-dev package. Several minor changes to the C interface have been incorporated.

BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines) is a set of efficient routines for most of the basic vector and matrix operations. They are widely used as the basis for other high quality linear algebra software, for example lapack and linpack. This implementation is the Fortran 77 reference implementation found at netlib.

This implementation of the library belongs to the CLAPACK distribution.

This package contains a static version of the library.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235225