Debian Science Project
Summary
Nanoscale physics development
Debian Science Nanoscale Physics development packages

This metapackage will install Debian Science packages which might be helpful for the development of applications for Nanoscale Physics.

You might also be interested in the debtag field::physics and, depending on your focus, in the nanoscale-physics, physics and education-physics metapackages.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Nanoscale physics development packages

Official Debian packages with high relevance

Abinit-doc
Pakiet do obliczania struktury elektronowej (dokumentacja)
Versions of package abinit-doc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye9.2.2-1all
buster8.8.4-2all
jessie7.8.2-2all
bookworm9.6.2-1all
stretch8.0.8-1all
squeeze5.3.4.dfsg-3all
wheezy5.3.4.dfsg-3all
sid9.6.2-1all
Debtags of package abinit-doc:
made-ofhtml, pdf, tex
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ABINIT jest pakietem, którego główny program pozwala na wyznaczenie całkowitej energii, gęstości ładunku i struktury elektronowej układów złożonych z elektronów i nukleonów (molekuł oraz periodyczności sieci) wraz z teorią funkcjonału gęstości (DFT), używając pseudopotencjałów i funkcji fali płaskiej.

ABINIT zawiera również opcje do optymalizacji geometrii wg sił i naprężeń DFT lub przeprowadzania dynamicznych symulacji molekularnych używając tych sił lub do generowania dynamicznych macierzy, efektywnych ładunków Borna oraz tensorów dielektrycznych. Stan wzbudzony można oszacować z zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości (dla molekuł) lub z teorii perturbacji wielu ciał (przybliżenie GW). Dodatkowo różne programy narzędziowe są dostarczone.

Pakiet zawiera dokumentację oraz tutoriale.

Please cite: X. Gonze, B. Amadon, P.-M. Anglade, J.-M. Beuken, F. Bottin, P. Boulanger, F. Bruneval, D. Caliste, R. Caracas, M. Côté, T. Deutsch, L. Genovese, Ph. Ghosez, M. Giantomassi, S. Goedecker, D.R. Hamann, P. Hermet, F. Jollet, G. Jomard, S. Leroux, M. Mancini, S. Mazevet, M. J. T. Oliveira, G. Onida, Y. Pouillon, T. Rangel, G.-M. Rignanese, D. Sangalli, R. Shaltaf, M. Torrent, M. J. Verstraete, G. Zerah and J. W. Zwanziger: ABINIT: First-principles approach to material and nanosystem properties. (eprint) Comput. Phys. Commun. 180(12):2582-2615 (2009)
Gsl-bin
GNU Scientific Library (GSL) -- binary package
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gsl-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid2.7.1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.14+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.5+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.7.1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.16+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.15+dfsg.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package gsl-bin:
devellang:c
fieldmathematics
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
Popcon: 45 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The GNU Scientific Library (GSL) is a collection of routines for numerical analysis. The routines are written from scratch by the GSL team in C, and present a modern API for C programmers, while allowing wrappers to be written for very high level languages.

This package provides several example binaries.

URL: http://www.gnu.org/software/gsl/

Libblas-dev
Basic Linear Algebra Subroutines 3, biblioteka statyczna
Versions of package libblas-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm3.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.20110419-10amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.2.20110419-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid3.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libblas-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 652 users (1001 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet ten jest niekompatybilnym pod względem binarnym uaktualnieniem pakietu blas-dev. Wprowadzono kilka drobnych zmian w interfejsie C.

BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines) to zestaw wydajnych funkcji do większości podstawowych operacji na wektorach i macierzach. Są one szeroko stosowane jako podstawa do innych wysokiej jakości, liniowych programów algebraicznych, np. LAPACK i Linpack. Ta implementacja jest implementacją referencyjną do Fortran 77, którą można znaleźć na netlib.

Pakiet zawiera statyczną wersję biblioteki.

Please cite: E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen: LAPACK Users' Guide (1999)
Libcbf-dev
development files for CBFlib
Versions of package libcbf-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.6+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.6+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.5.18+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.7.9.1-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.7.9.1-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm0.9.6+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.9.7
Debtags of package libcbf-dev:
devellibrary
fieldbiology:structural
hardwarescanner
roledevel-lib
works-withimage, image:raster
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

CBFLIB is a library of ANSI-C functions providing a simple mechanism for accessing Crystallographic Binary Files (CBF files) and Image-supporting CIF (imgCIF) files. The CBFLIB API is loosely based on the CIFPARSE API for mmCIF files. CBFLIB does not perform any semantic integrity checks and simply provides functions to create, read, modify and write CBF binary data files and imgCIF ASCII data files.

This package contains libraries and header files for program development.

The package is enhanced by the following packages: cbflib-doc
Libccp4-dev
CCP4 core functionality - development files
Versions of package libccp4-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch6.4.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4.5-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libccp4-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 2 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The CCP4 software suite is based around a library of routines which cover common tasks, such as file opening, parsing keyworded input, reading and writing of standard data formats, applying symmetry operations, etc. Programs in the suite call these routines which, as well as saving the programmer some effort, ensure that the varied programs in the suite have a similar look-and-feel.

The library contains several sub components:

 • CMTZ library -- Contains a variety of functions for manipulating the data structure, for example adding crystals, datasets or columns. The data structure can be dumped to an output MTZ data file.

 • CMAP library -- Functions defining the C-level API for accessing CCP4 map files.

 • CSYM library -- a collection of functions centered around a data file syminfo.lib which is auto-generated from sgtbx (the Space Group Toolbox of cctbx).

 • CCP4 utility library -- many utility functions which either give specific CCP4 or platform independent functionality.

 • CCP4 Parser library -- provides CCP4-style parsing, as used for processing keywords of CCP4 programs, MTZ header records, etc.

 • CCP4 resizable arrays -- defines an object and methods which looks just like a simple C array, but can be resized at will without incurring excessive overheads.

Libcexceptions-dev
C exception handling library (development files)
Versions of package libcexceptions-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster2.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.5.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.5.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wrappers for C functions, allowing usage of try ... catch ... blocks in C language. Wrapped functions include memory allocation, standard I/O and strdup.

This package contains static library and header files.

Please cite: Saulius Gražulis, Andrius Merkys, Antanas Vaitkus and Mykolas Okulič-Kazarinas: Computing stoichiometric molecular composition from crystal structures. Journal of Applied Crystallography 48:85-91 (2015)
Libclipper-dev
object oriented development kit for crystallographic computing
Versions of package libclipper-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1.20130601-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.20130601-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.20160809-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.20201109-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.20201109-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.20201109-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libclipper-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The aim of the clipper project is to produce a set of object-oriented libraries for the organisation of crystallographic data and the performance of crystallographic computation.

This package contains development environment for programs which will use the clipper libraries.

The package is enhanced by the following packages: libclipper-doc
Libcod-precision-perl
COD precision handling module for Perl language
Versions of package libcod-precision-perl
ReleaseVersionArchitectures
buster2.3+dfsg-3all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

COD::Precision, module for handling precision in Crystallographic Information Format (CIF) notation, expressed as standard uncertainties in parentheses next to the value.

Please cite: Saulius Gražulis, Andrius Merkys, Antanas Vaitkus and Mykolas Okulič-Kazarinas: Computing stoichiometric molecular composition from crystal structures. Journal of Applied Crystallography 48:85-91 (2015)
Libetsf-io-dev
Static libraries and Fortran module files of ETSF_IO
Versions of package libetsf-io-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.0.3-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.3-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libetsf-io-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ETSF_IO is a library of F90 routines to read/write the ETSF file format.

This package contains the static libraries provided by ETSF_IO to let electronic structure codes read and write ETSF files. It also contains the module file used by the Fortran compiler.

Libetsf-io-doc
Developer documentation API and tutorials for ETSF_IO
Versions of package libetsf-io-doc
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.4-1.1all
wheezy1.0.3-4all
squeeze1.0.3-2all
sid1.0.4-5all
bullseye1.0.4-5all
buster1.0.4-4all
bookworm1.0.4-5all
jessie1.0.3-4all
Debtags of package libetsf-io-doc:
develdoc, examples
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ETSF_IO is a library of F90 routines to read/write the ETSF file format.

This Package contains the HTML documentation of the API and some tutorials on how to use the library in electronic structure codes.

Libfftw3-dev
Library for computing Fast Fourier Transforms - development
Versions of package libfftw3-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.2.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch3.3.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.3.2-3.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.3.4-2amd64,armel,armhf,i386
buster3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.3.10
Debtags of package libfftw3-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 432 users (371 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The FFTW library computes Fast Fourier Transforms (FFT) in one or more dimensions. It is extremely fast. This package contains the statically linked library, header files and test programs.

This package contains the header files and static libraries. For documentation, see libfftw3-doc.

Please cite: Matteo Frigo and Steven G. Johnson: The Design and Implementation of FFTW3. (eprint) 93(2):216–231 (2005)
Registry entries: SciCrunch 
Libgsl0-dev
GNU Scientific Library (GSL) -- pakiet deweloperski
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package libgsl0-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.15+dfsg.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.14+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.16+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libgsl0-dev:
devellang:c, library
fieldmathematics
roledevel-lib
suitegnu
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GNU Scientific Library (GSL) jest zbiorem funkcji do analizy numerycznej. Funkcje te zostały napisane od podstaw w języku C przez zespół GSL i prezentują nowoczesne API dla programistów języka C, umożliwiając pisanie nakładek do wysokopoziomowych języków programowania.

Pakiet zawiera pliki nagłówkowe, biblioteki statyczne oraz dowiązania symboliczne, potrzebne deweloperom korzystającym z GNU GSL.

Libhdf5-dev
HDF5 - development files - serial version
Maintainer: Gilles Filippini
Versions of package libhdf5-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.10.7+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.8-9amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security1.8.8-9+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
jessie1.8.13+docs-15+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.8.13+docs-15+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-kfreebsd-security1.8.13+docs-15+deb8u1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
stretch1.10.0-patch1+docs-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.10.4+repack-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.10.6+repack-4+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.10.7+repack-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.12.2+repack-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libhdf5-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 335 users (384 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hierarchical Data Format 5 (HDF5) is a file format and library for storing scientific data. HDF5 was designed and implemented to address the deficiencies of HDF4.x. It has a more powerful and flexible data model, supports files larger than 2 GB, and supports parallel I/O.

This package contains development files for serial platforms.

Liblapack-dev
Library of linear algebra routines 3 - static version
Versions of package liblapack-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.4.1+dfsg-1+deb70u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.5.0-4amd64,armel,armhf,i386
sid3.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.2.1-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package liblapack-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 343 users (194 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LAPACK version 3.X is a comprehensive FORTRAN library that does linear algebra operations including matrix inversions, least squared solutions to linear sets of equations, eigenvector analysis, singular value decomposition, etc. It is a very comprehensive and reputable package that has found extensive use in the scientific community.

This package contains a static version of the library.

Please cite: E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen: LAPACK Users' Guide (1999)
Liblapack-doc
Library of linear algebra routines 3 - documentation
Versions of package liblapack-doc
ReleaseVersionArchitectures
sid3.10.1-1all
squeeze3.2.1-8all
wheezy3.4.1+dfsg-1+deb70u1all
jessie3.5.0-4all
stretch3.7.0-2all
buster3.8.0-2all
bullseye3.9.0-3all
bookworm3.10.1-1all
Debtags of package liblapack-doc:
devellang:fortran
made-ofhtml, postscript
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LAPACK version 3.X is a comprehensive FORTRAN library that does linear algebra operations including matrix inversions, least squared solutions to linear sets of equations, eigenvector analysis, singular value decomposition, etc. It is a very comprehensive and reputable package that has found extensive use in the scientific community.

This package contains:

 • manpages of BLAS and LAPACK routines,
 • the Lapack User's Guide manual (in HTML),
 • the manual for the LAPACKE C interface to LAPACK (in PDF).
Please cite: E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen: LAPACK Users' Guide (1999)
Libmpich-dev
Development files for MPICH
Versions of package libmpich-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.4.1-5~deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.1-5amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental4.1.1a1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstreamtestsuite-4.1~a1
Debtags of package libmpich-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 48 users (93 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

MPICH is a high-performance and widely portable implementation of the MPI-3.1 standard from the Argonne National Laboratory. It efficiently supports different computation and communication platforms including commodity clusters, SMPs, massively parallel systems, and high-speed networks. This release has all MPI 3.1 functions and features required by the standard with the exception of support for the "external32" portable I/O format and user-defined data representations for I/O.

This package includes the MPICH headers and static libraries, as well as the compiler wrappers needed to build MPICH programs.

Libnetcdf-dev
creation, access, and sharing of scientific data
Versions of package libnetcdf-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.1.1-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid4.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.7.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.4.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.3-7.2amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.1.3-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libnetcdf-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 314 users (257 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetCDF (network Common Data Form) is a set of interfaces for array-oriented data access and a freely distributed collection of data access libraries for C, Fortran, C++, Java, and other languages. The netCDF libraries support a machine-independent format for representing scientific data. Together, the interfaces, libraries, and format support the creation, access, and sharing of scientific data.

This package provides headers.

Liboce-ocaf-dev
OpenCASCADE Community Edition CAE platform library development files
Versions of package liboce-ocaf-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.9.1-3all
sid0.18.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.18.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.18.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.18.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.17.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.15-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package liboce-ocaf-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCASCADE is a suite for 3D surface and solid modeling, visualization, data exchange and rapid application development. It is an excellent platform for development of numerical simulation software including CAD/CAM/CAE, AEC and GIS, as well as PDM applications.

This package contains the headers and symlinks for libraries shipped by liboce-ocaf11.

Liboce-visualization-dev
OpenCASCADE Community Edition CAE platform library development files
Versions of package liboce-visualization-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.18.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.18.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.18.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.15-5amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.1-3all
bullseye0.18.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.17.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package liboce-visualization-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCASCADE is a suite for 3D surface and solid modeling, visualization, data exchange and rapid application development. It is an excellent platform for development of numerical simulation software including CAD/CAM/CAE, AEC and GIS, as well as PDM applications.

This package contains the headers and symlinks for libraries shipped by liboce-visualization11.

Libopenmpi-dev
high performance message passing library -- header files
Maintainer: Alastair McKinstry
Versions of package libopenmpi-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.6.5-9.1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.4.2-4amd64,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,powerpc,sparc
wheezy1.4.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,powerpc,sparc
buster3.1.3-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.1.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libopenmpi-dev:
admincluster
devellang:c, library
fieldmathematics
roledevel-lib, shared-lib
Popcon: 260 users (98 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open MPI is a project combining technologies and resources from several other projects (FT-MPI, LA-MPI, LAM/MPI, and PACX-MPI) in order to build the best MPI library available. A completely new MPI-3 compliant implementation, Open MPI offers advantages for system and software vendors, application developers and computer science researchers.

This package contains the header files and compiler wrappers which are needed to compile and link programs against libopenmpi.

Libroot-math-mlp-dev
Multi layer perceptron extension for ROOT - development files
Versions of package libroot-math-mlp-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy5.34.00-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,sparc
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroot-math-mlp-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data efficiently.

This package contains development files of the mlp plug-in for ROOT, provides a Multi Layer Perceptron Neural Network package for ROOT.

Libroot-montecarlo-vmc-dev
Virtual Monte-Carlo library for ROOT - development files
Versions of package libroot-montecarlo-vmc-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
wheezy5.34.00-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,sparc
Debtags of package libroot-montecarlo-vmc-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data efficiently.

This package contains development files of the Vmc library for ROOT.

Libroot-tmva-dev
Toolkit for multivariate data analysis - development files
Versions of package libroot-tmva-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy5.34.00-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,sparc
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroot-tmva-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data efficiently.

The Toolkit for Multivariate Analysis (TMVA) provides a ROOT-integrated environment for the parallel processing and evaluation of MVA techniques to discriminate signal from background samples. It presently includes (ranked by complexity):

 • Rectangular cut optimisation
 • Correlated likelihood estimator (PDE approach)
 • Multi-dimensional likelihood estimator (PDE - range-search approach)
 • Fisher (and Mahalanobis) discriminant
 • H-Matrix (chi-squared) estimator
 • Artificial Neural Network (two different implementations)
 • Boosted Decision Trees

The TMVA package includes an implementation for each of these discrimination techniques, their training and testing (performance evaluation). In addition all these methods can be tested in parallel, and hence their performance on a particular data set may easily be compared.

This package provides development files of TMVA package for ROOT.

Libscalapack-mpi-dev
Scalable Linear Algebra Package - Dev files for MPI
Versions of package libscalapack-mpi-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.0-12amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.8.0-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.0.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.0-9amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libscalapack-mpi-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 39 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ScaLAPACK is the parallel version of LAPACK used on clusters.

There are packages for the shared libraries, for the static libraries and the development files (this one) and for test programs.

Also included:

 • PBLAS, Parallel Basic Linear Algebra Subprograms
 • BLACS, Basic Linear Algebra Communication Subprograms

This is a dummy package which depends on the scalapack development package supporting the default implementation of MPI on this architecture.

Libsis-jhdf5-java
easy-to-use HDF library for Java
Versions of package libsis-jhdf5-java
ReleaseVersionArchitectures
sid19.04.0+dfsg-5all
bullseye19.04.0+dfsg-4all
bookworm19.04.0+dfsg-5all
Popcon: 15 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JHDF5 is a Java binding to the HDF Group library for HDF5 focusing on ease-of-use, which was developed by CISD and is now maintained by ETH SIS. The library uses HDF5 1.8 from the HDF Group and files created with JHDF5 are fully compatible with HDF5 1.6/1.8 (as you choose).

Libssm-dev
macromolecular superposition library - development files
Versions of package libssm-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3-2amd64,armel,armhf,i386
buster1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libssm-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SSM is a macromolecular coordinate superposition library, written by Eugene Krissinel of the EBI.

The library implements the SSM algorithm of protein structure comparison in three dimensions, which includes an original procedure of matching graphs built on the protein's secondary-structure elements, followed by an iterative three-dimensional alignment of protein backbone Calpha atoms.

This package contains libraries and header files needed for program development.

Please cite: E. Krissinel and K. Henrick: Secondary-structure matching (SSM), a new tool for fast protein structure alignment in three dimensions. (PubMed,eprint) Acta Crystallogr D Biol Crystallogr. 60(1):2256-68 (2004)
Libsymspg-dev
C library for crystal symmetry determination (development files)
Versions of package libsymspg-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster1.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.16.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.16.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.16.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Spglib is a C library for crystal symmetry determination. Symmetry operations, space groups and other data can be obtained using this symmetry finder.

Features include:

 • Identify space-group type
 • Find symmetry operations
 • Find a primitive cell
 • Search irreducible k-points
 • Refine crystal structure
 • Wyckoff position assignment

This package contains static library and header files.

Please cite: Atsushi Togo and Isao Tanaka: Spglib: a software library for crystal symmetry search. (2018)
Libxc-dev
Library of Exchange-Correlation Functionals (development files)
Versions of package libxc-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.3.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream5.2.3
Debtags of package libxc-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 10 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

LibXC is a library of exchange-correlation (XC) functionals for density-functional theory (DFT). The aim is to provide a portable, well tested and reliable set of exchange and correlation functionals that can be used by other codes.

This package contains the static library, the C headers and the Fortran modules necessary for developers.

Please cite: S. Lehtola, C. Steigemann, M. J. T. Oliveira and M. A. L. Marques: Recent developments in Libxc - A comprehensive library of functionals for density functional theory. SoftwareX 7:1-5 (2018)
Netcdf-doc
Documentation for NetCDF
Versions of package netcdf-doc
ReleaseVersionArchitectures
sid4.8.1-1all
bookworm4.8.1-1all
bullseye4.7.4-1all
jessie4.1.3-7.2all
wheezy4.1.3-6all
squeeze4.1.1-5all
stretch4.4.1.1-2all
buster4.6.2-1all
Debtags of package netcdf-doc:
made-ofhtml, info, postscript
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetCDF (network Common Data Form) is an interface for scientific data access and a freely-distributed software library that provides an implementation of the interface. The netCDF library also defines a machine-independent format for representing scientific data. Together, the interface, library, and format support the creation, access, and sharing of scientific data.

This package contains documentation for the NetCDF library in a variety of formats.

Pyfai
Fast Azimuthal Integration scripts
Versions of package pyfai
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.13.0+dfsg-1all
wheezy0.3.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.21.3+dfsg1-1all
jessie0.10.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports0.15.0+dfsg1-1~bpo9+1all
buster0.17.0+dfsg1-3all
bullseye0.20.0+dfsg1-3all
buster-backports0.19.0+dfsg1-3~bpo10+1all
bookworm0.21.3+dfsg1-1all
Popcon: 43 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyFAI is a Python library for azimuthal integration; it allows the conversion of diffraction images taken with 2D detectors like CCD cameras into X-Ray powder patterns that can be used by other software like Rietveld refinement tools (i.e. FullProf), phase analysis or texture analysis.

As PyFAI is a library, its main goal is to be integrated in other tools like PyMca, LiMa or EDNA. To perform online data analysis, the precise description of the experimental setup has to be known. This is the reason why PyFAI includes geometry optimization code working on "powder rings" of reference samples. Alternatively, PyFAI can also import geometries fitted with other tools like Fit2D.

PyFAI has been designed to work with any kind of detector with any geometry (transmission, reflection, off-axis, ...). It uses the Python library FabIO to read most images taken by diffractometer.

Python3-binoculars
Surface X-ray diffraction 2D detector data reduction - Python3
Versions of package python3-binoculars
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.0.11-1all
buster0.0.4-1all
sid0.0.11-1all
bullseye0.0.6-1all
Popcon: 6 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BINoculars is a tool for data reduction and analysis of large sets of surface diffraction data that have been acquired with a two-dimensional X-ray detector. The intensity of each pixel of a two-dimensional detector is projected onto a three-dimensional grid in reciprocal-lattice coordinates using a binning algorithm. This allows for fast acquisition and processing of high-resolution data sets and results in a significant reduction of the size of the data set. The subsequent analysis then proceeds in reciprocal space. It has evolved from the specific needs of the ID03 beamline at the ESRF, but it has a modular design and can be easily adjusted and extended to work with data from other beamlines or from other measurement techniques.

This is the Python 3 version of the package.

Python3-fabio
I/O library for images produced by 2D X-ray detector - Python3
Versions of package python3-fabio
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.13.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports0.7.0+dfsg-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports0.10.0+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.11.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.13.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 27 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FabIO is an I/O library for images produced by 2D X-ray detectors and written in Python. FabIO support images detectors from a dozen of companies (including Mar, Dectris, ADSC, Hamamatsu, Oxford, ...), for a total of 20 different file formats (like CBF, EDF, TIFF, ...) and offers an unified interface to their headers (as a Python dictionary) and datasets (as a numpy ndarray of integers or floats)

This is the Python 3 version of the package.

Python3-gpyfft
Wrapper for the OpenCL FFT library clFFT (Python 3)
Versions of package python3-gpyfft
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster0.7.0-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports0.7.0-1~bpo9+1amd64,arm64,armhf,i386
sid0.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
Popcon: 3 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This python wrapper is designed to tightly integrate with PyOpenCL. It consists of a low-level Cython based wrapper with an interface similar to the underlying C library. On top of that it offers a high-level interface designed to work on data contained in instances of pyopencl.array.Array, a numpy work-alike array class for GPU computations. The high-level interface takes some inspiration from pyFFTW. For details of the high-level interface see fft.py.

This package installs the library for Python 3.

Python3-periodictable
Extensible periodic table of the elements (Python 3)
Versions of package python3-periodictable
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.3-1all
buster1.5.0-7all
sid1.6.0-1all
bookworm1.6.0-1all
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a periodic table of the elements with support for mass, density and xray/neutron scattering information.

Masses, densities and natural abundances come from the NIST Physics Laboratory, but do not represent a critical evaluation by NIST scientists.

Neutron scattering calculations use values collected by the Atomic Institute of the Austrian Universities. These values do corresponding to those from other packages, though there are some differences depending to the tables used. Bound coherent neutron scattering for gold in particular is significantly different from older value: 7.63(6) as measured in 1974 compared to 7.90(7) as measured in 1990.

X-ray scattering calculations use a combination of empirical and theoretical values from the LBL Center for X-ray Optics. These values differ from those given in other sources such as the International Tables for Crystallography, Volume C, and so may give different results from other packages.

This package installs the library for Python 3.

Python3-pycodcif
error-correcting CIF parser - Python3 bindings
Versions of package python3-pycodcif
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.1.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.5.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.5.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Python bindings for Crystallographic Information Format (CIF) v1.1 and v2.0 parser, which is written in C language, and developed by the Crystallography Open Database. A CIF format file is represented by a list of data blocks, where each data block is represented by a dictionary.

This package installs the library for Python 3.

Please cite: Saulius Gražulis, Andrius Merkys, Antanas Vaitkus and Mykolas Okulič-Kazarinas: Computing stoichiometric molecular composition from crystal structures. Journal of Applied Crystallography 48:85-91 (2015)
Python3-sasmodels
Theoretical models for small angle scattering (Python 3)
Versions of package python3-sasmodels
ReleaseVersionArchitectures
buster0.99-2all
bullseye1.0.4-3all
bookworm1.0.5-1all
sid1.0.5-1all
upstream1.0.6
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

sasmodels is a Python module for calculating theoretical Small Angle Scattering patterns. The models provided are usable directly in the bumps fitting package and in the sasview analysis package.

This package contains the Python 3 version of the module.

R-cran-rnetcdf
GNU R package that provides an R interface to NetCDF datasets
Versions of package r-cran-rnetcdf
ReleaseVersionArchitectures
sid2.5-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9-1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.3-1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.4-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.5-2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 22 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides an R interface to Unidata's NetCDF library functions. NetCDF (network Common Data Form) is a set of interfaces for array-oriented data access. In addition to the interface to the NetCDF library functions, R interfaces are provided to access Unidata's UDUNITS calendar conversions.

Root-system
Metapakiet instalujący wszystkie pakiety ROOT-a
Versions of package root-system
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2all
wheezy5.34.00-2all
Debtags of package root-system:
fieldphysics
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System ROOT udostępnia zestaw frameworków OO ze wszystkimi funkcjami potrzebnymi do sprawnej obsługi i analizy dużej ilości danych.

Umożliwia bezpośredni dostęp do danych zdefiniowanych jako zestaw obiektów, specjalistycznych metod przechowywania danych, poszczególnych atrybutów wybranych obiektów, bez konieczności modyfikowania większości z nich. W skład systemu wchodzą metody do generowania 1, 2 i 3 wymiarowych histogramów, dopasowywania krzywych, obliczania funkcji, minimalizacji, obsługi grafiki i wizualizacji klas. Dzięki temu zapewnia łatwe tworzenie systemu analizy, który może wyszukiwać i przetwarzać dane w trybie interaktywnym lub wsadowym.

Dzięki wbudowanemu interpreterowi C++ CINT język poleceń, język skryptów (lub makr) są zgodne z językiem programowania C++. Interpreter eliminuje czasochłonny cykl kompilacji/linkowania, co umożliwia szybkie tworzenie prototypów makr oraz dostarczenie przyjaznego środowiska do nauki programowania w języku C++. Jeśli potrzebna jest większa wydajność, tworzone interaktywnie makra mogą być skompilowane przy pomocy kompilatora C++.

System został zaprojektowany w sposób, który umożliwia stosowanie kwerend w swoich bazach danych równolegle na maszynach MPP, na klastrach złożonych ze stacji roboczych lub komputerów typu high-end. ROOT jest systemem otwartym, który może być dynamicznie rozszerzony poprzez dołączenie zewnętrznych bibliotek. Wszystko to sprawia, że ROOT stanowi profesjonalną platformę, na której można budować systemy do pozyskiwania, symulacji oraz analizy danych.

Metapakiet umożliwia instalację w systemie wszystkich możliwych pakietów ROOT-a.

Scalapack-doc
Scalable Linear Algebra Package Documentation
Versions of package scalapack-doc
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.5-10all
squeeze1.5-10all
jessie1.5-10all
buster1.5-11all
stretch1.5-11all
sid1.5-11all
bullseye1.5-11all
Debtags of package scalapack-doc:
admincluster
fieldmathematics
made-ofhtml, man, postscript
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

ScaLAPACK is the parallel version of LAPACK. It depends on PVM or MPI.

This package provides the man pages for the routines in the ScaLAPACK library (see package scalapack1-pvm, scalapack1-mpich or scalapack1-lam) and a quick reference for PBLAS and ScaLAPACK. PBLAS is the library for Parallel Basic Linear Algebra Subprograms included in ScaLAPACK.

Also included: ScaLAPACK Users' Guide (SLUG) and the FAQ on ScaLAPACK.

Science-mathematics-dev
Pakiety naukowe Debiana związane z matematyką
Versions of package science-mathematics-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0all
squeeze0.12all
stretch1.7all
buster1.10all
bullseye1.14.2all
bookworm1.14.2all
sid1.14.2all
jessie1.4all
Debtags of package science-mathematics-dev:
fieldmathematics
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet instaluje pakiety naukowe Debiana, które mogą być pomocne w rozwijaniu aplikacji związanych z matematyką.

Warto również zwrócić uwagę na metapakiet science-mathematics.

Official Debian packages with lower relevance

Libfeel++-dev
A library for the finite element method
Versions of package libfeel++-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.99.0-final.1-1amd64,i386
Debtags of package libfeel++-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Provides the header files and static libraries.

Feel++ is a versatile finite element library to solve partial differential equations.

Support 1D, 2D, 3D

Support the following basic entities: simplices (segment, triangle, tetrahedron) and product of simplices (quadrangle, hexahedron)

Support various point sets on these basic entities: equispaced points, quadrature points, interpolation points (Gauss-Lobatto, Fekete, WarpBlend?)

Support continuous and discontinuous Galerkin methods

Support various polynomial sets:

 • Lagrange(continuous,discontinuous,all dimensions,all interpolation point sets)

 • Dubiner(discontinuous), boundary adapted(continuous)

 • Legendre(discontinuous), boundary adapted(continuous)

Provide mathematical concept for higher order abstraction (Function spaces and associated elements, forms and operators)

Provide a language embedded in C++ for variational formulations, projection and numerical integration

Libfftw3-doc
Documentation for fftw version 3
Versions of package libfftw3-doc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.3.8-2all
wheezy3.3.2-3.1all
sid3.3.8-2all
jessie3.3.4-2all
bookworm3.3.8-2all
stretch3.3.5-3all
squeeze3.2.2-1all
buster3.3.8-2all
upstream3.3.10
Debtags of package libfftw3-doc:
develdoc
fieldmathematics
made-ofhtml, info
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The FFTW library computes Fast Fourier Transforms (FFT) in one or more dimensions. It is extremely fast. This package contains the documentation for the fftw3 library.

Please cite: Matteo Frigo and Steven G. Johnson: The Design and Implementation of FFTW3. (eprint) 93(2):216–231 (2005)
Registry entries: SciCrunch 
Oce-draw
OpenCASCADE Community Edition CAE platform shared library
Versions of package oce-draw
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.9.1-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.17.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.18.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.18.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.15-5amd64,armel,armhf,i386
sid0.18.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.18.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 7 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCASCADE is a suite for 3D surface and solid modeling, visualization, data exchange and rapid application development. It is an excellent platform for development of numerical simulation software including CAD/CAM/CAE, AEC and GIS, as well as PDM applications.

This package is based on OCE, OpenCASCADE Community Edition, which is maintained by a community of developers, and not by OpenCASCADE SAS.

This package contains the DRAW test harness.

Python3-h5py
general-purpose Python interface to hdf5
Versions of package python3-h5py
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.10.0-9all
sid3.6.0-2all
jessie2.2.1-1.1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.6.0-2all
stretch2.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.8.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 163 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HDF5 for Python (h5py) is a general-purpose Python interface to the Hierarchical Data Format library, version 5. HDF5 is a versatile, mature scientific software library designed for the fast, flexible storage of enormous amounts of data.

From a Python programmer's perspective, HDF5 provides a robust way to store data, organized by name in a tree-like fashion. You can create datasets (arrays on disk) hundreds of gigabytes in size, and perform random-access I/O on desired sections. Datasets are organized in a filesystem-like hierarchy using containers called "groups", and accessed using the tradional POSIX /path/to/resource syntax.

H5py provides a simple, robust read/write interface to HDF5 data from Python. Existing Python and Numpy concepts are used for the interface; for example, datasets on disk are represented by a proxy class that supports slicing, and has dtype and shape attributes. HDF5 groups are presented using a dictionary metaphor, indexed by name.

This is a simple dependency package which depends on the serial or MPI build of h5py and provides test data files.

Python3-netcdf4
Python 3 interface to the netCDF4 (network Common Data Form) library
Versions of package python3-netcdf4
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 84 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetCDF version 4 has many features not found in earlier versions of the library and is implemented on top of HDF5. This module can read and write files in both the new netCDF 4 and the old netCDF 3 format, and can create files that are readable by HDF5 clients. The API is modelled after Scientific.IO.NetCDF, and should be familiar to users of that module.

Most new features of netCDF 4 are implemented, such as multiple unlimited dimensions, groups and zlib data compression. All the new numeric data types (such as 64 bit and unsigned integer types) are implemented. Compound and variable length (vlen) data types are supported, but the enum and opaque data types are not. Mixtures of compound and vlen data types (compound types containing vlens, and vlens containing compound types) are not supported.

This package contains the netCDF 4 module for Python 3.

Debian packages in contrib or non-free

Gsl-doc-info
GNU Scientific Library (GSL) Reference Manual in info
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gsl-doc-info
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.16-1 (non-free)all
jessie1.16-1 (non-free)all
squeeze1.14-1 (non-free)all
wheezy1.15-1 (non-free)all
sid2.7.1-1 (non-free)all
bookworm2.7.1-1 (non-free)all
bullseye2.6-1 (non-free)all
buster2.3-1 (non-free)all
Debtags of package gsl-doc-info:
develdoc, lang:c
fieldmathematics
made-ofinfo
roledocumentation
suitegnu
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free

This package provides info files with the reference manual for the GNU Scientific Library (GSL), a collection of routines for numerical analysis.

The reference manual is also available in postscript and html formats in the packages gsl-ref-psdoc and gsl-ref-html, respectively.

Gsl-doc-pdf
GNU Scientific Library (GSL) Reference Manual in pdf
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gsl-doc-pdf
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.14-1 (non-free)all
bookworm2.7.1-1 (non-free)all
stretch1.16-1 (non-free)all
bullseye2.6-1 (non-free)all
buster2.3-1 (non-free)all
wheezy1.15-1 (non-free)all
jessie1.16-1 (non-free)all
sid2.7.1-1 (non-free)all
Debtags of package gsl-doc-pdf:
develdoc, lang:c
fieldmathematics
made-ofpdf
roledocumentation
suitegnu
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free

This package provides a pdf file with the reference manual for the GNU Scientific Library (GSL), a collection of routines for numerical analysis.

The reference manual is also available in postscript and html formats in the packages gsl-ref-psdoc and gsl-ref-html, respectively.

Gsl-ref-html
GNU Scientific Library (GSL) Reference Manual in html
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gsl-ref-html
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.3-1 (non-free)all
stretch1.16-1 (non-free)all
bookworm2.3-1 (non-free)all
buster2.3-1 (non-free)all
squeeze1.14-1 (non-free)all
jessie1.16-1 (non-free)all
sid2.3-1 (non-free)all
wheezy1.15-1 (non-free)all
Debtags of package gsl-ref-html:
develdoc, lang:c
fieldmathematics
made-ofhtml
roledocumentation
suitegnu
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free

This package provides html files with the reference manual for the GNU Scientific Library (GSL), a collection of routines for numerical analysis.

Gsl-ref-psdoc
GNU Scientific Library (GSL) Reference Manual in postscript
Maintainer: Dirk Eddelbuettel
Versions of package gsl-ref-psdoc
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.3-1 (non-free)all
stretch1.16-1 (non-free)all
jessie1.16-1 (non-free)all
squeeze1.14-1 (non-free)all
sid2.3-1 (non-free)all
bullseye2.3-1 (non-free)all
buster2.3-1 (non-free)all
wheezy1.15-1 (non-free)all
Debtags of package gsl-ref-psdoc:
develdoc, lang:c
fieldmathematics
made-ofpostscript
roledocumentation
suitegnu
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free

This package provides a ps file with the reference manual for the GNU Scientific Library (GSL), a collection of routines for numerical analysis.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Libcblas-dev
Basic Linear Algebra Subroutines 3, static library
Versions of package libcblas-dev
ReleaseVersionArchitectures
VCS3.2.1+dfsg-1all
Versions and Archs
License: BSD-3-clause
Debian package not available
Git
Version: 3.2.1+dfsg-1

This package is a binary incompatible upgrade to the blas-dev package. Several minor changes to the C interface have been incorporated.

BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines) is a set of efficient routines for most of the basic vector and matrix operations. They are widely used as the basis for other high quality linear algebra software, for example lapack and linpack. This implementation is the Fortran 77 reference implementation found at netlib.

This implementation of the library belongs to the CLAPACK distribution.

This package contains a static version of the library.

No known packages available

Libpspio-dev
Library to read and write pseudopotentials
Responsible: Yann Pouillon
License: LGPL
Debian package not available

Pseudopotentials consist in atomic data used for atomic-scale electronic structure calculations. Libpspio is a library to read and write pseudopotentials in various formats, allowing as well for conversion in some cases.

Wannier90-1-dev
Maximally Localized Wannier Functions - Development files
Responsible: Arash Mostofi
License: GPL
Debian package not available
Language: Fortran 90

Wannier90 is an electronic-structure software computing maximally-localized Wannier functions (MLWF). It works on top of other electronic-structure software, such as Abinit, FLEUR, and PwSCF.

This package contains the development files needed to interface other software with Wannier90.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 206754