Debian Science Project
Summary
Physics
Debian Science - fysikpakker

Denne metapakke vil installere Debian Science-pakker relateret til fysik. Du er måske også interesseret i debtag-feltet field::physics og, afhængig af dit fokus, i metapakken education-physics.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Physics packages

Official Debian packages with high relevance

abinit
Pakke for elektroniske strukturberegninger
Versions of package abinit
ReleaseVersionArchitectures
buster8.8.4-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye9.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.10.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm9.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.8.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch8.0.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream10.1.2
Debtags of package abinit:
fieldchemistry, physics
roleprogram
Popcon: 15 users (10 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

ABINIT er en pakke, hvis vigtigste program gør det muligt at finde den samlede energi, ladningstæthed og elektronisk struktur for systemer lavet af elektroner og kerner (molekyler og periodiske faste stoffer) inden for tæthedsfunktionalteori (DFT), via pseudopotentialer og planewave-basis.

ABINIT indeholder også muligheder for at optimere geometrien ifølge DFT-kræfter og -spændinger, eller til at udføre molekylære simuleringer ved hjælp af disse kræfter, eller til at generere dynamiske matricer, Born-effektive ladninger, og dielektriske tensorer. Opløftede tilstande kan beregnes inden den tidsafhængige tæthedsfunktionalteori (for molekyler), eller inden for Many-Body-perturbationsteorien (GW-tilnærmelsen). Ud over den vigtige ABINIT-kode, tilbydes forskellige redskabsprogrammer.

Denne pakke indeholder alle de programmer, der kræves for at udføre beregninger (pseudopotentialer er dog ikke indeholdt). For et sæt af pseudopotentialer installeres pakken abinit-data.

Please cite: X. Gonze, B. Amadon, P.-M. Anglade, J.-M. Beuken, F. Bottin, P. Boulanger, F. Bruneval, D. Caliste, R. Caracas, M. Côté, T. Deutsch, L. Genovese, Ph. Ghosez, M. Giantomassi, S. Goedecker, D.R. Hamann, P. Hermet, F. Jollet, G. Jomard, S. Leroux, M. Mancini, S. Mazevet, M. J. T. Oliveira, G. Onida, Y. Pouillon, T. Rangel, G.-M. Rignanese, D. Sangalli, R. Shaltaf, M. Torrent, M. J. Verstraete, G. Zerah and J. W. Zwanziger: ABINIT: First-principles approach to material and nanosystem properties. (eprint) Comput. Phys. Commun. 180(12):2582-2615 (2009)
axiom
Alment computeralgebrasystem - vigtigste binære fil samt moduler
Maintainer: Camm Maguire
Versions of package axiom
ReleaseVersionArchitectures
stretch20140801-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20140801-6amd64,armel,armhf,i386
sid20170501-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm20170501-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20170501-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye20170501-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20170501-4amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package axiom:
develcompiler, interpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
Popcon: 11 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Axiom er anvendeligt til forskning og udvikling af matematiske algoritmer. Det definerer et med stærkt typede, matematisk korrekt typehierarki. Det har et programmeringssprog og en indbygget kompiler.

Axiom har været udviklet siden 1973 og blev solgt som et kommercielt produkt. Det er blevet frigivet som et frit program.

Der er indsats undervejs for udvidelse af programmet til (a) udvikle en bedre brugergrænseflade (b) gøre det anvendeligt som undervisningsværktøj (c) udvikle en algebraisk serverprotokol (d) integrere yderligere matematik (e) ombygge algebraen i en litterær programmeringsstil (f) integrere logisk programmering (g) udvikle en Axiom Journal med godkendte bidrag.

Denne pakke indeholder hovedprogrammets binære filer og alle præ- kompilerede algebra og moduler der automatisk kan indlæses.

cadabra
feltteoretisk motiveret computeralgebrasystem
Versions of package cadabra
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.46-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.46-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.46-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.46-5amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.39-0.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package cadabra:
fieldmathematics
roleprogram
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cadabra er et computeralgebrasystem designet specifikt til løsningen af problemer i feltteori. Programmet har en omfattende funktionalitet for forenkling af tensor-polynomier inklusive flerledssymmetrier, fermioner og antikommutative variabler, Cliffordalgebraer, Fierz-transformationer, implicit koordinatafhængighed, flere indekstyper og meget mere. Inddataformatet er en delmængde af TeX.

cernlib
CERNLIBs programpakke for dataanalyse - metapakke for generel brug
Versions of package cernlib
ReleaseVersionArchitectures
stretch20061220+dfsg3-4.3+deb9u2all
jessie20061220+dfsg3-4.1all
buster20061220+dfsg3-4.4all
Debtags of package cernlib:
fieldphysics
roledummy, metapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CERNLIB er en kontorpakke af dataanalyseværktøjer og biblioteker oprettet til brug for fysiske eksperimenter, men også for programmer på andre felter såsom de biologiske videnskaber.

Denne metapakke tilbyder næsten alle programmerne og bibliotekerne indeholdt i CERNLIB. De fleste vil sikkert kun skulle bruge et undersæt af dette. Nogle få ekstra CERNLIB-programmer, ikke af interesse for mange, kan indhentes via metapakken cernlib-extras.

cp2k
Ab initio-molekylærdynamik
Versions of package cp2k
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.5.1-3amd64,armel,armhf,i386
sid2023.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2023.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.1-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2024.1
Popcon: 12 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

CP2K er et program til at udføre simuleringer af faststof-, fluid-, molekyl- samt biologiske systemer. Det er specielt rettet mod massivt parallelle og lineært skalerende elektronstrukturmetoder og simulationer med moderne ab-initio-molekylærdynamik (AIMD).

CP2K er optimeret til den blandede Gaussfunktions- og planbølgemetode (GPW) baseret på pseudopotentialer, men er også stand til at køre fuldelektron- eller rene planbølge-/Gaussfunktionsberegninger. Inkluderede funktioner:

Ab-initio elektronstrukturmetoder med QUICKSTEP-modulet:

 • Energier og kræfter fra tæthedsfunktionalteori (DFT)
 • Energier og kræfter fra Hartree-Fock (HF)
 • Energier og kræfter fra andenordens perturbationsteori med Møller-Plesset (MP2)
 • Energier med random phase approximation (RPA)
 • Periodiske eller uperiodiske (gasfase) grænsebetingelser
 • Basissæt omfatter flere standardtyper af Gaussorbitaler (GTO'er), pseudopotentialer med planbølger, »augmented« planbølger (APW) og en blandet Gaussmetode plus (»augmented«) planbølgemetode (GPW / GAPW)
 • Normkonserverende, separable Goedecker-Teter-Hutter-pseudopotentialer (GTJH) og pseudopotentialer med ikke-lineære kernekorrektioner (NLCC), eller fuldelektronberegninger
 • Lokaltæthedsapproksimationen (LDA) for XC inklusive SVWN3, SVWN5, PW92 og PADE
 • Gradientkorrigerede (GGA) XC-funktionaler inklusive BLYP, BP86, PW91, PBE og HCTH120 såvel som meta-GGA-funktionalet TPSS
 • Hybrid-XC-funktionaler med eksakt Hartree-Fockudveksling (HFX) inklusive B3LYP, PBE0 og MCY3
 • Dobbelthybridfunktionaler inklusive B2PLYP og B2GPPLYP
 • Yderligere XC-funktionaler med LibXC
 • Dispersionskorrektioner via parpotentialmodellerne DFT-D2 og DFT-D3
 • Ikke-lokale van der Waals-korrektioner for XC-funktionaler inklusive B88-vdW, PBE-vdW og B97X-D
 • DFT+U-korrektion (Hubbard)
 • Tæthedsfit for DFT via Blöchl eller tæthedsafledte atomare punktladninger (DDAPC) og HFX via »auxiliary density matrix methods« (ADMM) og for MP2/RPA via Resolution-of-identity (RI)
 • Tynde (»sparse«) matrixrepræsentationer og prescreeningteknikker for lineært skalerende udregning af Kohn-Sham-matrixelementer (KS)
 • Orbitaltransformation (OT) eller direkte inversion af det iterative underrum (DIIS) til selvkonsistent minimering (SCF)
 • Local Resolution-of-Identity Projector Augmented Wave-metode (LRIGPW)
 • Energier med absolut lokaliseret molekylorbital-SCF (ALMO-SCF) til lineært skalerende molekylsystemer
 • Exciterede tilstande via tidsafhængig tæthedsfunktionalperturbationsteori (TDDFPT)

Ab-initio-molekylærdynamik:

 • Born-Oppenheimer-molekylærdynamik (BOMD)
 • Ehrenfest-molekylærdynamik (EMD)
 • PS-ekstrapolation af begyndelsesbølgefunktion
 • Tidsreversibel altid stabil predictor-corrector-integrator (ASPC)
 • Approksimativ Car-Parrinello-agtig Born-Oppenheimer-molekylærdynamik med Langevin (Andengenerations Car-Parrinello-molekylærdynamik (SGCP))

Blandede kvante-/klassiske simulationer (QM/MM):

 • Multigrid-metoder til evaluering af Coulombvekselvirkninger mellem kvante- og klassiske dele
 • Håndtering af periodiske grænsebetingelser ved hjælp af lineært skalerende elektrostatisk kobling
 • Adaptiv QM/MM

Yderligere funktioner omfatter:

 • Enkeltpunktsenergier, geometrioptimeringer og frekvensberegninger
 • Adskillige algoritmer til nudged elastic band (NEB) til beregning af minimumenergivej (B-NEB, IT-NEB, CI-NEB, D-NEB)
 • Global optimering af geometrier.
 • Solvation via Self-Consistent Continuum Solvation-modellen (SCCS)
 • Semiempiriske beregninger med parametriseringerne AM1, RM1, PM3, MNDO, MNDO-d, PNNL og PM6, tight-binding med tæthedsfunktionalteori (DFTB) og tight-binding med selfkonsistent polarisering (SCP-TB) med valgfri periodicitet
 • Klassiske molekylærdynamiksimulationer (MD) i det mikrokanoniske ensemble (NVE) eller kanoniske ensemble (NVT) med Nose-Hoover og kanonisk sampling gennem termostater der omskalerer hastigheder (CSVR)
 • Metadynamik inklusive veltempereret metadynamik til fri energi-beregninger
 • Klassiske kraftfeltsimuleringer (MM)
 • Monte Carlo-simuleringer med Kohn-Sham-DFT
 • Statiske (f.eks. spektra) og dynamiske (f.eks. diffusion) egenskaber
 • ATOM-koden til at generere pseudopotentialer
 • Integreret optimering af molekylære basissæt

CP2K implementerer ikke konventionel Car-Parinello-molekylærdynamik (CPMD).

drawxtl
Fremviser til krystalstrukturer
Versions of package drawxtl
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.5-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.5-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster5.5-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie5.5-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package drawxtl:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitglut
x11application
Popcon: 14 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DRAWxtl læser en grundlæggende beskrivelse af krystalstrukturen, der inkluderer parametre for enhedscelle, rumgruppe, atomiske koordinater, termiske parametre eller et Fourier-kort, og udlæser et geometrisk objekt som indeholder polyedre, planer, enlige par af kegler, kugler eller ellipsoider, bindinger, iso-overflade for Fourier-konturer og grænserne for enhedscellen.

Der produceres fire former for grafik:

 • et OpenGL-vindue til øjeblikkelig fremvisning
 • scenesproget »Persistence of Vision Ray Tracer« (POV-RAY) til tegninger i publikationskvalitet
 • sproget »Virtual Reality Modeling Language« (VRML) til udbredelse via internettet
 • en PostScript-udskrift af OpenGL-vinduet til de som ønsker en udskrift i høj kvalitet, men som ikke har POV-RAY installeret.

De filformater som DRAWxtl kan læse inkluderer CIF, FDAT, FullProf (pcr), GSAS, SCHAKAL, SHELX, DISCUS og WIEN2k.

Please cite: Larry W. Finger, Martin Kroeker and Brian H. Toby: DRAWxtl, an open-source computer program to produce crystal-structure drawings. (eprint) J. Appl. Cryst. 40:188-192 (2007)
Screenshots of package drawxtl
etsf-io
Binære værktøjer til at kontrollere, sammenføje og læse ETSF-filer
Versions of package etsf-io
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.4-4amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

European Theoretical Spectroscopy Facility (ETSF) er et europæisk netværk dedikeret til at tilbyde understøttelse og tjenester for igangværende forskning i akademiske laboratorier, regeringslaboratorier og industrilaboratorier.

ETSF er opdelt i 7 områder, som hver tager sig af et specifikt videnskabeligt emne:

 • Optik
 • Spektroskopi for energitab
 • Kvantetransport
 • Spektroskopi for tid-løst
 • Spektroskopi for foto-emission
 • Vibrationel spektroskopi
 • Røngenspektroskopi

For at tillade adoption af dets anbefalinger om standardisering foreslår ETSF forskellige biblioteker og værktøjer, som implementerer eller bruger disse specifikationer, samt bredt anvendelige programstumper.

ETSF_IO er et bibliotek for F90-rutiner til at læse/skrive ETSF-filformatet. Denne pakke indeholder brugerværktøjerne til at:

 • kontroller overholdelse af filspecifikationerne
 • udtræk data fra filer
 • sammenføj flere filer fra parallelle kørsler, som angivet i specifikationerne
feynmf
sæt af LaTeX-makroer for oprettelse af Feynman-diagrammer
Maintainer: Thorsten Alteholz
Versions of package feynmf
ReleaseVersionArchitectures
sid1.08-14all
jessie1.08-9all
stretch1.08-10all
buster1.08-11all
bullseye1.08-12all
bookworm1.08-14all
trixie1.08-14all
Debtags of package feynmf:
fieldphysics
made-oftex
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 189 users (175 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FeynMF er en LaTeX-pakke for hurtig tegning af Feynman-diagrammer i professionel kvalitet, illustrationer som afspejler de fundamentale interaktioner hos underatomare partikler. Diagrammerne kan oprettes med enten Metafont- eller MetaPost-programmerne. FeynMF opstiller de fleste diagrammer på tilfredsstillende måde fra grafstrukturen uden behov for manuel intervention. Men alle funktionerne i Metafont eller MetaPost er tilgængelig for de mere afvigende tilfælde.

Bemærk at du skal bruge pakken texlive-metapost for at kunne bruge den MetaPost-baserede version af FeynMF.

fityk
Generelt anvendelig ikkelineær kurvetilpasning og dataanalyse
Versions of package fityk
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3.1-3amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2.1-0.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fityk:
fieldchemistry, physics
interfacex11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting
scopeutility
uitoolkitncurses, wxwidgets
x11application
Popcon: 20 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fityk er et fleksibelt og portabelt program til ikkelineær tilpasning af analytiske funktioner (særligt spidsformede) af data (som regel eksperimentelle data). Med andre ord til ikkelineær spidsadskillelse og analyse.

Det blev udviklet til at analysere diffraktionsmønstre, men kan også anvendes på andre felter, da begreber og operationer som er specifikke for krystallografi er adskilt fra resten af programmet.

Fityk tilbyder forskellige ikkelineære tilpasningsmetoder, baggrundssubtraktion, datakalibrering, nem placering af spidser og ændring af spidsparametre, automatisering af rutineopgaver med skripter, og meget mere. Den største fordel i programmet er fleksibilitet - parametre fra spidser kan vilkårligt bindes til hinanden, dvs. bredden på en spids kan være en uafhængig variabel, kan være den samme som bredden på en anden spids eller kan være givet af en kompliceret - fælles for alle spidser - formel.

Libjs-sphinxdoc er nødvendig for Javascript-tingene i dokumentationen.

Please cite: M. Wojdyr: Fityk: a general-purpose peak fitting program. (eprint) J. Appl. Cryst. 43(5):1126-1128 (2010)
geant321
[Fysik] Beskrivelses- og simuleringsværktøj for partikeldetektor
Versions of package geant321
ReleaseVersionArchitectures
buster3.21.14.dfsg-11all
stretch3.21.14.dfsg-11all
jessie3.21.14.dfsg-11all
Debtags of package geant321:
devellang:fortran
fieldphysics
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GEANT er en ramme til simulering af passagen for ​​subatomare partikler gennem stof, for eksempel, partikeldetektorer. For maksimal fleksibilitet udføres GEANT-simuleringer ved at knytte FORTRAN-kode leveret af brugeren med GEANT-biblioteket, og derefter køre den resulterende kørbare fil.

Denne pakke indeholder gxint, et skript, der gør denne sammenkædning et skridt mere praktisk.

gerris
Væskestrømsberegner
Versions of package gerris
ReleaseVersionArchitectures
stretch20131206+dfsg-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20131206+dfsg-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20131206+dfsg-19.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye20131206+dfsg-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20131206+dfsg-19.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie20131206+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
buster20131206+dfsg-18amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gerris:
fieldmathematics, physics
roleprogram
Popcon: 7 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gerris er et program til at løse partielle differentialligninger for væskestrømme.

Et kort referat af dets nuværende hovedfunktioner:

 • Løser de tidsafhængige inkompressible Euler-, Stokes-

  eller Navier-Stokes-ligninger for variabel tæthed. * Adaptiv netfinhed: opløsningen tilpasses dynamisk

  strømmens egenskaber * Fuldautomatisk netgenerering for komplekse geometrier * Anden orden i rum og tid * Ubegrænset antal af passive advektions-/diffusionstracere * Fleksibel specifikation af yderligere kildetermer * Flytbar understøttelse af parallelitet med brug af MPI-biblioteket * Fluidvolumen-advektionsmetode (VOF) til grænsefladestrømme

Denne pakke har indbygget MPI-understøttelse.

ghkl
Program til kontrol af diffraktionsberegning
Versions of package ghkl
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.0.0.3462-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.0.0.3001-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports5.0.0.2994-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0.0.2661-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.0.0.2456-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.0.0.2173-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.0.3-4amd64,armel,armhf,i386
sid5.0.0.3462-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports5.0.0.3462-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ghkl:
uitoolkitgtk
Popcon: 7 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteket hkl er en ramme til diffraktionsberegning og kontrol af diffraktometer, der anvendes i stor stil ved SOLEIL-synkrotonen. Den understøtter forskellige typer af diffraktometer-geometri: Eulersk 4- cirkel, Eulersk 6-cirkel, kappa 4-cirkel, kappa 6-cirkel og z-akse geometri. For hver af disse tilbyder den adskillige numerisk beregnede tilstande, såsom vinkelhalveringslinjen og konstant psi.

Denne pakke tilbyder en grafisk brugerflade oven på biblioteket hkl.

Screenshots of package ghkl
gpaw
DFT og derudover i den projektor-forstærket bølgemetode
Versions of package gpaw
ReleaseVersionArchitectures
bullseye21.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie24.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid24.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 17 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

En tæthedsfunktionel teori (DFT) for Pythonkode baseret på projektor- forstærket bølgemetode (PAW) og atomare simuleringsmiljø (ASE). Den bruger real-space ensartede net- og flernetsmetoder, atom-centreret basis- funktioner eller plane-bølger.

Please cite: J. J. Mortensen, L. B. Hansen and K. W. Jacobsen: Real-space grid implementation of the projector augmented wave method. (eprint) Physical Review B 71(3) (2005)
gpiv
Grafisk brugerfladeprogram for Particle Image Velocimetry
Versions of package gpiv
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.1-2.3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpiv:
uitoolkitgtk
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Gpiv er et grafisk brugerfladeprogram, der bruger GTK/GNOME-biblioteker for Particle Image Velocimetry (PIV). Programmet giver et hurtigt overblik over parameteropsætningen af processer og tillader at ændre dem nemt, køre processerne, individuelt eller i en kæde, visualisere og vise resultaterne. Processerne som kan igangsættes af Gpiv er:

Billedbehandling: typiske billedmanipulationer som kan være krævet for PIV-interrogation.

Billedinterrogation der resulterer i estimater for forskydninger af billedpartikler.

Datavalidering til at teste outliere, højdelåsningseffekter og velocitetsovergange over interrogationsområdet.

Dataefterbehandling: datamanipulering, rumlig skallering og tidsskallering for at opnå et velocitetsfelt fra PIV-data, beregning af rumlige gennemsnit, vorticity og strain.

Screenshots of package gpiv
gpivtools
Kommandolinjeprogrammer for Particle Image Velocimetry
Versions of package gpivtools
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.0-3.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpivtools:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

En samling af programmer for billeder som oprettes under et Particle Image Velocimetry-eksperiment (PIV). Dette er en teknik for at opnå et hastighedsfelt for væskegennemløb kvantitativt og udføres ved at spore sporingspartikler som er blevet tilføjet til en væske. Teknikken anvendes også for observering af deformationer på overflader af (faste) kroppe. Denne pakke indeholder:

 • Et billedbehandlingsproram for typiske filtrerings- og manipuleringsrutiner som er passende for PIV.
 • Et billedundersøgelsesprogram der resulterer i estimater for forskydninger af partikler i billeder.
 • Valideringsprogrammer til at teste på omkredse, højdelåsningseffekter og hastighedsovergange.
 • Efterbehandlingsprogrammer for datamanipulering (vend, rotation etc.), rumlig skalering og tidsskalering, beregning af rumlige gennemsnit og afledte kvantiteter fra PIV-dataene, såsom vorticity og strain.
 • diverse programmer og skripter til at udføre konvertering mellem billedformater, jobkørsel, datakanalbehandling (billedevaluering, validering og efterbehandling på en gang), beregning af tidsgennemsnit fra en serie af PIV-datasæt, datavisualisering og datamanipulering.

Alle programmer starter med gpiv_.

Denne pakke indeholder alle filer brugt af gpivtools og gpivtools-mpi, såsom manualsiderne.

gwyddion
Værktøj til visualisering og analyse via Skanning Probe Mikroskopi
Versions of package gwyddion
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.38-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.64-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.64-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.62-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.57-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.52-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.47-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.66
Debtags of package gwyddion:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk
useanalysing, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 33 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gwyddion er et modulopbygget program for skanning (Skanning Probe Mikroskopi, SPM), samt visualisering og analyse af data. Det er primært beregnet til analyse af højdefeltdata indhentet via mikroskopiteknikker som

 • Atomar Force Mikroskopi (AFM),
 • Magnetisk Force Mikroskopi (MFM),
 • Skanning Tunneling Mikroskopi (STM),
 • Nær-felt Skanning Optisk Mikroskopi (SNOM eller NSOM) og andet. Det kan dog bruges til vilkårlige højdefelter og til billedanalyse.

Denne pakke indeholder det primære program og dets moduler. Den indeholder også en GNOME (og Xfce) miniaturefremstiller som opretter forhåndsvisninger af alle kendte filtyper til Gwyddion.

Please cite: David Nečas and Petr Klapetek: Gwyddion: an open-source software for SPM data analysis. (eprint) Central European Journal of Physics 10(1):181-188 (2012)
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package gwyddion
libroot-math-mlp-dev
Flerlags perceptron-udvidelse for ROOT - udviklingsfiler
Versions of package libroot-math-mlp-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroot-math-mlp-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ROOT-systemet tilbyder et sæt af OO-rammeværktøjer med al den funktionalitet, som er krævet for at håndtere og analysere store mængder af data effektivt.

Denne pakke indeholder udviklingsfiler til mlp-udvidelsesmodulet for ROOT, der tilbyder en Multi Layer Perceptron Neural Network-pakke for ROOT.

libroot-montecarlo-vmc-dev
Virtuel Monte-Carlo-bibliotek for ROOT - udviklingsfiler
Versions of package libroot-montecarlo-vmc-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroot-montecarlo-vmc-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ROOT-systemet tilbyder et sæt af OO-rammeværktøjer med al den funktionalitet, som er krævet for at håndtere og analysere store mængder af data effektivt.

Denne pakke indeholder udviklingsfiler for Vmc-biblioteket for ROOT.

libroot-tmva-dev
Toolkit for multivariate data analysis - development files
Versions of package libroot-tmva-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroot-tmva-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data efficiently.

The Toolkit for Multivariate Analysis (TMVA) provides a ROOT-integrated environment for the parallel processing and evaluation of MVA techniques to discriminate signal from background samples. It presently includes (ranked by complexity):

 • Rectangular cut optimisation
 • Correlated likelihood estimator (PDE approach)
 • Multi-dimensional likelihood estimator (PDE - range-search approach)
 • Fisher (and Mahalanobis) discriminant
 • H-Matrix (chi-squared) estimator
 • Artificial Neural Network (two different implementations)
 • Boosted Decision Trees

The TMVA package includes an implementation for each of these discrimination techniques, their training and testing (performance evaluation). In addition all these methods can be tested in parallel, and hence their performance on a particular data set may easily be compared.

This package provides development files of TMVA package for ROOT.

maxima
Computeralgrebasystem - grundlæggende system
Maintainer: Camm Maguire
Versions of package maxima
ReleaseVersionArchitectures
sid5.47.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.34.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch5.38.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.44.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.42.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm5.46.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.47.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package maxima:
fieldmathematics
roleprogram
Popcon: 291 users (200 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Maxima er et fuldt ud symbolsk computerprogram. Det er fuldt udrustet til symbolsk manipulation af polynomier, matricer, rationelle funktioner, integration, Todd-coxeter-metoder til analyse af begrænsede grupper, at danne graf, foretage beregninger med flere præcise flydepunkter. Det kan fejlsøge maxima-kode på et symbolsk kildeniveau. Maxima er baseret på det oprindelige Macsyma, som blev udviklet ved MIT i 1970'erne. Det er ganske pålideligt, indeholder en god spilopsamler og ingen hukommelseslæk. Der medfølger hundreder af selvtest.

Denne pakke indeholder de primære eksekvérbare filer og de grundlæggende systemfiler.

meshlab
System for behandling og redigering af triangulære mesh'er
Versions of package meshlab
ReleaseVersionArchitectures
sid2020.09+dfsg1-3amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2020.09+dfsg1-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2020.09+dfsg1-2amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2020.09+dfsg1-1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.2+dfsg1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.2+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.2+dfsg1-4amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package meshlab:
fieldmathematics, physics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 89 users (45 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MeshLab er et system udviklet i åben kildekode, der kan flyttes og udvides for behandling og redigering af ustrukturerede 3D-triangulære mesh'er. Systemet er lavet for at hjælpe i behandlingen af de typisk ikke så små ustrukturerede modeller, der opstår i 3D-skanning. Det tilbyder et sæt af værktøjer for redigering, oprydning, rensning, inspektion, optegning og konvertering af denne slags mesh'er.

MeshLab kan læse filer i disse formater: PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA and PTX. It can write PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, VRML og DXF.

Please cite: Paolo Cignoni, Marco Callieri, Massimiliano Corsini, Matteo Dellepiane, Fabio Ganovelli and Guido Ranzuglia: MeshLab: an Open-Source Mesh Processing Tool. (2008)
Screenshots of package meshlab
mpqc
Massively Parallel Quantum Chemistry Program
Versions of package mpqc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.1-19amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.3.1-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.3.1-16amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mpqc:
fieldchemistry, physics
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 39 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MPQC er et ab-inito kvantum kemiprogram. Det er specielt designet til at beregne molekyler på en meget paralleliseret måde.

Programmet kan beregne energier og gradienter for de følgende metoder:

 • Closed shell and general restricted open shell Hartree-Fock (HF)
 • Density Functional Theory (DFT)
 • Closed shell second-order Moeller-Plesset perturbation theory (MP2)

Derudover kan programmet beregne energier for de følgende metoder:

 • Open shell MP2 and closed shell explicitly correlated MP2 theory (MP2-R12)
 • Second order open shell pertubation theory (OPT2[2])
 • Z-averaged pertubation theory (ZAPT2)

Programmet inkluderer også et internt optimiseringsprogram for koordinatgeometri.

MPQC er bygget oven på Scientific Computing Toolkit (SC).

oce-draw
OpenCASCADE Community Edition CAE-platform - delt bibliotek
Versions of package oce-draw
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.15-5amd64,armel,armhf,i386
stretch0.17.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.18.2-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.18.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.18.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCASCADE er en programpakke for 3D-overflade og fast modellering, visualisering, dataudveksling og hurtig programudvikling. Det er en glimrende platform for udvikling af numerisk simulationssoftware inklusive CAD/CAM/CAE, AEC og GIS samt PDM-programmer.

Denne pakke er baseret på OCE, OpenCASCADE Community Edition, som vedligeholdes af et udviklerfællesskab og ikke af OpenCASCADE SAS.

Denne pakke indeholder DRAW-testens håndtering.

openfoam
Programsæt for Computational Fluid Dynamics (CFD) - binære filer
Versions of package openfoam
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1912.200626-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1912.200626-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1912.200626-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1912.200626-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.1+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster1812+dfsg1-2amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 20 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenFOAM er det førende, frie program til at beregne væskedynamik (CFD), ejet af OpenFOAM Foundation og distribueret eksklusivt under General Public Licence (GPL).

Denne pakke indeholder de binære filer.

openmx
Pakke for materialesimuleringer i nanoskala
Versions of package openmx
ReleaseVersionArchitectures
buster3.8.5+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.7.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.7.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.8.5+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream3.9.9
Debtags of package openmx:
fieldchemistry, physics
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenMX (pakke udviklet i åben kildekode for Material eXplorer) er en programpakke for materialesimuleringer i nanoskala baseret på tæthedsfunktionelle teorier (DFT), norm-bevarende pseudopotentialer og pseudo-atomare oversatte basisfunktioner. Da koden er designet for realiseringen af ab initio-beregninger i stor skala på parallelle computere, så forventes det at OpenMX kan være et nyttigt og funktionsrigt værktøj for materialevidenskab i nanoskala indenfor en bred vifte af systemer såsom biomaterialer, kulstofnanorør, magnetiske materialer og konduktører i nanoskala.

Screenshots of package openmx
opticalraytracer
Virtuelt linse-/spejldesign - seminar
Versions of package opticalraytracer
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.2-1.1all
buster3.2-1.1all
sid9.6-4all
trixie9.6-4all
bookworm9.6-1all
bullseye9.6-1all
stretch3.2-1.1all
Popcon: 8 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpticalRayTracer er et program, der analyserer systemer af linser og spejle. Det bruger optiske principper og en virtuel optisk bænk til at forudsige opførelsen for mange slags ordinære og eksotiske linsetyper. OpticalRayTracer inkluderer en avanceret, en nem at anvende grænseflade, der giver brugeren mulighed for at ændre på den optiske konfiguration ved at trække linser omkring med musen.

OpticalRayTracer analyserer fuldt ud linsers optiske egenskaber, inklusive brydning og spredning. Spredningsvisningen bruger farvekodede lysstråler til at forenkle fortolkningen af resultaterne.

OpticalRayTracer gør det muligt at oprette spejle, flade og kurvede. I moderne optiske design, spejle giver ofte bedre resultater end linser, for eksempel i astronomiske instrumenter. Sådanne instrumenter kan udskæres i OpticalRays virtuelle arbejdsbænk.

paw
Fysikanalyse Arbejdsstation - et grafisk analyseprogram
Versions of package paw
ReleaseVersionArchitectures
buster2.14.04.dfsg.2-9.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.14.04.dfsg.2-9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.14.04.dfsg.2-9amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package paw:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
useviewing
x11application
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CERNLIB er en kontorpakke af dataanalyseværktøjer og biblioteker oprettet til brug for fysiske eksperimenter, men også for programmer på andre felter så som de biologiske videnskaber.

PAW er et interaktivt program som muliggør interaktive grafiske præsentationer, statistiske og matematiske analyseværktøjer. Det er designet til at fungere på objekter som er kendte for fysikere så som histogrammer, begivenhedsfiler (Ntuples), vektorer, etc.

Programmet er koblet statisk mod CERN-biblioteket på 64-bit arkitekturer for at fungere korrekt, da det ikke er særlig 64-bit renset.

Screenshots of package paw
paw++
Physics Analysis Workstation (Lesstif-forbedret version)
Versions of package paw++
ReleaseVersionArchitectures
buster2.14.04.dfsg.2-9.1amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.14.04.dfsg.2-9amd64,armel,armhf,i386
stretch2.14.04.dfsg.2-9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package paw++:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitmotif
useviewing
x11application
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CERNLIB er en kontorpakke af dataanalyseværktøjer og biblioteker oprettet til brug for fysiske eksperimenter, men også for programmer på andre felter såsom de biologiske videnskaber.

Denne pakke inkluderer Paw++, et interaktivt program til brug i analyse og grafiske præsentationer. Paw++ er det samme program som PAW (i pakken paw), men med en mere brugervenlig Motif-baseret grafisk brugerflade, kompileret mod Lesstif i Debian.

Programmet er lænket statistisk mod CERN-bibliotekerne på 64-bit arkitekturer for at fungere korrekt, da dets design ikke er særlig rettet mod 64-bit.

psi3
Kvantum kemisk programpakke
Versions of package psi3
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.4.0-5amd64,armel,armhf,i386
stretch3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.4.0-6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package psi3:
fieldchemistry, physics
interfacecommandline
roleprogram
sciencecalculation
scopesuite
usecalculating
Popcon: 10 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

PSI3 er et ab-initio quantum chemistry program. Det er specielt designet til præcist at beregne egenskaber for små til mellemstørrelse molekyler, med brug af højt korrelerede teknikker.

Programmet kan beregne energier og overgange for de følgende metoder:

 • Closed shell and general restricted open shell Hartree-Fock (RHF/ROHF) (inklusive analytiske hessianer for RHF)
 • Closed shell Moeller-Plesset pertubation theory (MP2)
 • Complete active space SCF (CASSCF)
 • Coupled-cluster singles doubles (CCSD)
 • Coupled-cluster singles doubles with pertubative triples (CCSD(T)) (kun for ubegrænsede (UHF) reference-wavefunktioner)

Derudover kan programmet beregne energier for de følgende metoder:

 • Unrestricted open shell Hartree-Fock (UHF)
 • Closed/open shell Moeller-Plesset pertubation theory (MP2)
 • Closed shell explicitly correlated MP2 theory (MP2-R12) and spin- component scaled MP2 theory (SCS-MP2)
 • Multireference configuration-interaction (MRCI)
 • Coupled-cluster singles doubles with pertubative triples (CCSD(T))
 • Second/third-order approximate coupled-cluster singles doubles (CC2/CC3)
 • Multireference coupled-cluster singles doubles (MRCCSD)
 • Closed shell and general restricted open shell equation-of-motion coupled-cluster singles doubles (EOM-CCSD)

Yderligere funktioner inkluderer:

 • Fleksibelt, modulært og tilpasningsparat inddataformat
 • Spændte tilstandsberegninger med CC2/CC3-, EOM-CCSD-, CASSCF-, MRCI- og MRCCSD-metoderne
 • Internal coordinate geometry optimizer
 • Harmonic frequencies calculations
 • One-electron properties like dipole/quadrupole moments, natural orbitals, electrostatic potential, hyperfine coupling constants or spin density
 • Udnyttelse af molekylær point-group-symmetri for at øge effektivitet
Screenshots of package psi3
pyfr
Flux-rekonstruktion i Python
Versions of package pyfr
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.5.0-1all
sid1.5.0-3all
bullseye1.5.0-3all
buster1.5.0-3all
upstream2.0.3
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PyFR er en Pythonbaseret ramme til at løse advektion-diffusion typeproblemer på strømarkitekturer via Flux Reconstruction-fremgangsmåden for Huynh. Rammen er designet til at løse en række styrende systemer på blandede ustrukturerede gitre indeholdende diverse elementtyper. Det er også designet til at målrette et interval af udstyrsplatforme via brug af et indbygget domænespecifikt sprog afledt fra Mako-skabelonmotoren.

Denne pakke tilbyder PyFR-programmet.

Please cite: F.D. Witherden, A.M. Farrington and P.E. Vincent: PyFR: An open source framework for solving advection–diffusion type problems on streaming architectures using the flux reconstruction approach. (eprint) Computer Physics Communications 185(11):3028-3040 (2014)
pymca
Programmer og værktøjssæt for røntgenfluorescensanalyse - skripter
Versions of package pymca
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports5.8.7+dfsg-2~bpo12+1all
sid5.9.2+dfsg-2all
stretch5.1.3+dfsg-1all
buster5.4.3+dfsg-1all
jessie4.7.4+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm5.8.0+dfsg-2all
bullseye5.6.3+dfsg-1all
trixie5.9.2+dfsg-2all
Popcon: 13 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyMca er et sæt af programmer og Pythonbiblioteker for analyse af røntgenfluorescens spektre.

Programmerne inkluderet i denne pakke er:

 • edfviewer - vis og inspicer datafiler i ESRF-dataformatet
 • elementsinfo - viser elementspecifikke røntgendata
 • mca2edf - konverterer filer fra SPEC MCA-formatet til EDF
 • peakidentifier - Viser røntgenfluorescens toppe i et givent energiinterval
 • pymcabatch - jobtilpasning af spektra
 • pymcapostbatch - efterbehandling af jobtilpasningsresultater
 • pymca - interaktiv dataanalyse
 • pymcaroitool - billedværktøj til Region-of-interest (ROI)

PyMca-værktøjssættet kan læse datafiler i formaterne SPEC, ESRF-datafil (EDF), OMNIC, HDF5, AIFIRA og SupaVisio.

Dette er skripterne for pakken.

Screenshots of package pymca
python3-deap
Distribuerede evolutionære algoritmer i Python 3
Versions of package python3-deap
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.1-3+deb8u1all
sid1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.3.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.2.post2-2all
buster1.0.2.post2-6all
Popcon: 23 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DEAP er en ny evolutionær beregningsramme for hurtig prototyping og afprøvning af ideer. Den søger at gøre algoritmer eksplicitte og datastrukturer gennemsigtige. Den fungerer i perfekt harmoni med paralleliseringmekanismer, som f.eks multiprocessing og SCOOP.

Denne pakke indeholder modulerne for Python 3.

python3-sympy
Computer Algebra System (CAS) i Python - Python 3
Versions of package python3-sympy
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.11.1-1all
sid1.12.1-1all
bullseye1.7.1-3all
trixie1.12.1-1all
stretch1.0-3all
buster1.3-2all
upstream1.13.1
Popcon: 5116 users (2873 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SymPy er et Pythonbibliotek for symbolsk matematik (manipulering). Det forsøger at blive et computeralgebrasystem (CAS) med alle funktioner og samtidig holde koden så simpel som muligt for at være forståelig og nem at udvide. SymPy er skrevet helt i Python og kræver ikke nogle eksterne biblioteker, undtagen valgfrit for understøttelse af plot.

Denne pakke indeholder Python 3-versionen af sympy.

quantum-espresso
Programpakke for elektronikstruktur og Ab-Initio molekylære dynamikker
Versions of package quantum-espresso
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.1+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
stretch6.0-3amd64,arm64,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.3-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.7-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.7-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie6.7-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid6.7-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package quantum-espresso:
roleprogram
Popcon: 19 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Quantum ESPRESSO (tidligere kendt som PWscf) er en integreret programpakke med computerkoder til elektronstrukturberegninger og materialemodellering på nanoskala. Den er baseret på tæthedsfunktionalteori med planbølger og pseudopotentialer (både normkonserverende, ultrasoft og PAW).

Funktionalitet:

 • Grundtilstands- og båndstrukturberegning ved hjælp af planbølger med selvkonsistent totalenergi, kræfter og mekanisk spænding
 • Separable normkonserverende samt Vanderbilt-pseudopotentialer (ultrasoft) og PAW-metoden (projector augmented wave method)
 • Diverse funktionaler for elektronkorrelation og -udveksling fra LDA til den generaliserede gradientapproksimation (PW91, PBE, B88-P86, BLYP), meta-GGA, eksakt udveksling (HF) og hybridfunktionaler (PBE0, B3LYP, HSE)
 • Car-Parrinello- og Born-Oppenheimer-molekylærdynamik
 • Strukturoptimering inklusive overgangstilstande og minimumsenergikurver
 • Spin-bane-kobling og ikke-kolineær magnetisme
 • Responsegenskaber inklusive fononfrekvenser og -egenvektorer, effektive ladninger og dielektriske tensorer, infrarøde og Raman- spredningstværsnit samt kemiske skift med EPR og NMR.
 • Spektroskopiske egenskaber såsom K- og L1-edge røntgenabsorptionsspektra (XAS) og elektronexcitationer
Please cite: P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G. L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, A. Dal Corso, S. Fabris, G. Fratesi, S. de Gironcoli, R. Gebauer, U. Gerstmann, C. Gougoussis, A. Kokalj, M. Lazzeri, L. Martin-Samos, N. Marzari, F. Mauri, R. Mazzarello, S. Paolini, A. Pasquarello, L. Paulatto, C. Sbraccia, S. Scandolo, G. Sclauzero, A. P. Seitsonen, A. Smogunov, P. Umari and R. M. Wentzcovitch: QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials. J. Phys. Condens. Matter 21:395502 (2009)
root-system
Metapakke til at installere alle ROOT-pakker
Versions of package root-system
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2all
Debtags of package root-system:
fieldphysics
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ROOT-systemet tilbyder et sæt af OO-rammeværktøjer med al den funktionalitet, som er krævet for at håndtere og analysere store mængder af data effektivt.

Med dataene defineret som et sæt af objekter, kan specialiserede lagermetoder give direkte adgang til de separate attributter for de valgte objekter, uden at skulle røre den store mængde af data. Inkluderet er historgrammetoder i 1, 2 og 3 dimensioner, kurvetilpasning, funktionsevaluering, minimering, grafik- og visualiseringsklasser, der giver mulighed for nemt at oprette et analyseprogram, som kan forespørge og behandle dataene interaktivt eller i jobtilstand.

Kommandosproget, skriptsproget (eller makro) og programmeringssproget er alle C++, takket være den indbyggede CINT C++-fortolker. Denne fortolker fjerner den tidsforbrugende kompilering/lænke-cyklus, hvilket giver mulighed for hurtigere udarbejdelse af prototyper for makroer og tilbyder et godt miljø til at lære C++. Hvis yderligere ydelse er krævet, kan de interaktive makroer kompileres med en C++-kompiler.

Systemet er blevet designet på en sådan måde, at du kan forespørge dens databaser parallelt på MPP-maskiner eller på klynger af arbejdsstationer eller kraftige pc'er. ROOT er et åbent system, som dynamisk kan udvides ved at lænke eksterne biblioteker. Dette gør ROOT til en ekstraordinær platform hvorpå der kan bygges dataindhentelse, simulering og dataanalyse.

Denne pakke er en metapakke til at sikre installationen af alle mulige ROOT-pakker på et system.

science-electronics
Debian Science Electronics - overgangspakke
Versions of package science-electronics
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.14.2all
bookworm1.14.5all
buster1.10all
jessie1.4all
stretch1.7all
trixie1.14.6all
sid1.14.6all
Debtags of package science-electronics:
fieldelectronics
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Debian-Electronics er nu en separat Debian Pure Blend og den tillader finjusteret kontrol over emner at installere. For at gøre overgangen nemmere vil denne pakke installere alle brugerrelaterede opgaver fra Debian-Electronics.

science-numericalcomputation
Debian Science Numerical Computation-pakker
Versions of package science-numericalcomputation
ReleaseVersionArchitectures
sid1.14.6all
bookworm1.14.5all
buster1.10all
stretch1.7all
trixie1.14.6all
bullseye1.14.2all
jessie1.4all
Debtags of package science-numericalcomputation:
devellang:lisp
rolemetapackage, shared-lib
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne metapakke vil installere Debian Science-pakker nyttige til numerisk beregning. Pakkerne tilbyder en tabelorienteret beregning og et visualiseringssystem til videnskabelig beregning og dataanalyse. Disse pakker svarer til kommercielle systemer såsom Matlab og IDL.

siconos
Modelopbygning og simulering af ikke-glatte dynamiske systemer - afv.værktøj for simulering
Versions of package siconos
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.3.1+dfsg-2all
sid4.4.0+dfsg-4all
bookworm4.4.0+dfsg-2all
upstream4.5.0
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Siconos er et videnskabeligt program primært rettet på modelopbygning og simulering af ikke-glatte dynamiske systemer i C++ og i Python:

 • Mekaniske systemer (stiv eller fast) med ensidig kontakt og Coulomb-friktion og stød (ikke-glat mekanik, kontaktdynamik, multikropssystemdynamik eller granulære materialer)
 • Skiftet elektrisk kredsløb såsom elektriske kredsløb med ideal og stykvise lineære komponenter: effektomformer, ensretter, faselåst sløjfe (PLL) eller analog-til-digital-konverteringsprogram.
 • Systemer til glidende tilstand
 • Biologi (genregulerende netværk) Andre programmer findes i systemer og kontrol (hybride systemer, differentierede indeslutninger, optimal kontrol med tilstandsbegrænsninger), optimering (komplementaritetssystemer og variationelle uligheder), væskemekanik og computergrafik.

Denne pakke indeholder værktøjet »siconos«, der gør det muligt at kompilere og afvikle Siconos-programmer/skripter via en enkelt kommando.

Please cite: Vincent Acary and Bernard Brogliato: The SICONOS Platform :443-488 (2008)
siconos-mechanics-tools
Modelopbygning og simulering af ikke-glatte dynamiske systemer - mekaniske værktøjer
Versions of package siconos-mechanics-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.3.1+dfsg-2all
sid4.4.0+dfsg-4all
bookworm4.4.0+dfsg-2all
upstream4.5.0
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Siconos er et videnskabeligt program primært rettet på modelopbygning og simulering af ikke-glatte dynamiske systemer i C++ og i Python:

 • Mekaniske systemer (stiv eller fast) med ensidig kontakt og Coulomb-friktion og stød (ikke-glat mekanik, kontaktdynamik, multikropssystemdynamik eller granulære materialer)
 • Skiftet elektrisk kredsløb såsom elektriske kredsløb med ideal og stykvise lineære komponenter: effektomformer, ensretter, faselåst sløjfe (PLL) eller analog-til-digital-konverteringsprogram.
 • Systemer til glidende tilstand
 • Biologi (genregulerende netværk) Andre programmer findes i systemer og kontrol (hybride systemer, differentierede indeslutninger, optimal kontrol med tilstandsbegrænsninger), optimering (komplementaritetssystemer og variationelle uligheder), væskemekanik og computergrafik.

Denne pakke indeholder værktøjer til kørsel, analyse, manipulering, eksport og visning af resultatet af mekaniske simuleringer.

Please cite: Vincent Acary and Bernard Brogliato: The SICONOS Platform :443-488 (2008)
tessa
Simulering af 3D-optiske systemer med FDTD-metoden
Versions of package tessa
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3.1-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.1-6.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package tessa:
fieldphysics
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
works-with3dmodel
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tessa er et tredimensionelt simuleringsprogram for optiske systemer på wavelength-skalaen, baseret på finitte forskelle tids-domæne-metoden (FDTD). Den fokuserer på simulering af store, resonansgivende strukturer, men kan også bruges til at studere formeringsbjælker. Programmet kan simulere arbitrære dielektriske og absorberende materialer, og kan bruges på en enkel arbejdsstation samt på klynger.

Tessa anses for at være frygtelig effektiv.

Adresse: http://alioth.debian.org/projects/tessa/

tessa-mpi
Simulering af 3D-optiske systemer med FDTD-metoden på MPI-klynger
Versions of package tessa-mpi
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3.1-6.1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.1-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tessa-mpi:
fieldphysics
works-with3dmodel
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tessa er et tredimensionelt simuleringsprogram for optiske systemer på wavelength-skalaen, baseret på finitte forskelle tids-domæne-metoden (FDTD). Den fokuserer på simulering af store, resonansgivende strukturer, men kan også bruges til at studere formeringsbjælker. Programmet kan simulere arbitrære dielektriske og absorberende materialer, og kan bruges på en enkel arbejdsstation samt på klynger.

Denne pakke er bygget med MPI-understøttelse.

Adresse: http://alioth.debian.org/projects/tessa/

toulbar2
Præcis kombinatorisk optimering for grafiske modeller
Versions of package toulbar2
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.1+dfsg-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.1+dfsg-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0+dfsg3-2amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 4 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toulbar2 er et præcist diskret optimeringsværktøj for grafiske modeller såsom Cost Function Networks, Markov Random Fields, Weighted Constraint Satisfaction Problems og Bayesian Nets.

v-sim
Visualiser atomare strukturer
Versions of package v-sim
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.7.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.7.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package v-sim:
fieldchemistry, physics
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk
useviewing
x11application
Popcon: 13 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

V_Sim visualiserer atomare strukturer såsom krystaller, korngrænser, molekyler og så videre (enten i et binært format eller i klartekst).

Optegningen udføres i pseudo-3D med sfærer (atomer) eller pile (»spins«). Brugeren kan interagere via mange funktioner for at vælge visningen, angive bindingerne, tegne klipniveauer, beregne overflader fra skalafelter, duplikere noder, måle geometri ... Derudover gør V_Sim det muligt at eksportere visningen som billeder i PNG, JPG, PDF (bitmap), SVG (scheme) og andre formater. Nogle værktøjer er også tilgængelige til at farvelægge atomer fra dataværdier eller til at animere - på skærmen - mange positionsfiler.

Screenshots of package v-sim

Official Debian packages with lower relevance

evolver-nox
Surface Evolver - uden X-understøttelse
Versions of package evolver-nox
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.70+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster2.70+ds-4amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Surface Evolver er et interaktivt program for modelopbygning af væskeoverflader formet af forskellige energier og begrænsninger.

Denne pakke indeholder evolver-varianter bygget med forskellige kommatalsformater (dobbelt, lang dobbelt, firdobbelt) men uden X-understøttelse.

The package is enhanced by the following packages: evolver-doc
evolver-ogl
Surface Evolver - med OpenGL-visning
Versions of package evolver-ogl
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.70+ds-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.70+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Surface Evolver er et interaktivt program for modelopbygning af væskeoverflader formet af forskellige energier og begrænsninger.

Denne pakke tilbyder evolvervarianter bygget med forskellige kommatalsformater (dobbelt, lang dobbelt, firdobbelt) og med en OpenGL/GLUT-visning.

The package is enhanced by the following packages: evolver-doc
feel++-apps
Et bibliotek for metoden »finite element«
Versions of package feel++-apps
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.99.0-final.1-1amd64,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Denne pakke tilbyder lidt programkoder (kilde og kørbare filer) såsom laplacian med cG- og dG-metoder, stokes, heat transfer, solid- mekanismer (statisk og dynamisk).

Feel++ er et alsidigt finitte elementbibliotek til løsning af delvise differentialligninger.

Understøtter 1D, 2D og 3D.

Understøtter de følgende basiselementer: Simplex (segment, trekant, tetraeder) og produkter af simplex såsom heksaeder.

Understøtter forskellige punktsæt på disse grundlæggende elementer: ækvidistante punkter, kvadraturpunkter, interpolationspunkter (Gauss- Lobatto, Fekete, WarpBlend?).

Understøtter kontinuerte og diskontinuerte Galerkinmetoder.

Understøtter forskellige polynomiumssæt:

 • Lagrange (kontinuert, diskontinuert, alle dimensioner, alle interpolationspunktmængder)

 • Dubiner (diskontinuert), randtilpasset (kontinuert)

 • Legendre (diskontinuert), randtilpasset (kontinuert)

Indeholder matematiske begreber for abstraktioner af højere orden (funktionsrum og associerede elementer, former og operatorer).

Tilbyder et sprog indlejret i C++ til variationelle formuleringer, projektion og numerisk integration.

openctm-tools
Værktøjer for komprimering af 3D-trekantsmesher
Versions of package openctm-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.3+dfsg1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.3+dfsg1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.3+dfsg1-1.1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.0.3+dfsg1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.3+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.3+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.0.3+dfsg1-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package openctm-tools:
uitoolkitgtk
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCTM - Open Compressed Triangle Mesh-filformatet - er et filformat, et programbibliotek og et værktøjssæt for komprimering af 3D-trekantsmesher. Geometrien er komprimeret til en fraktion af sammenlignelige filformater, og formater kan nemt tilgås via en simpel, flytbar API.

Denne pakke indeholder programmerne ctmconv og ctmview, brugt til at konvertere og se OpenCTM-filer.

paw-demos
Physics Analysis Workstation - eksempler og test
Versions of package paw-demos
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.14.04.dfsg.2-9all
stretch2.14.04.dfsg.2-9.1all
buster2.14.04.dfsg.2-9.1all
Debtags of package paw-demos:
develexamples, testing-qa
fieldphysics
interfacecommandline, x11
roleprogram
x11application
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CERNLIB er en kontorpakke af dataanalyseværktøjer og biblioteker oprettet til brug for fysiske eksperimenter, men også for programmer på andre felter såsom de biologiske videnskaber.

Denne pakke inkluderer nogle skripter for brug af PAW eller Paw++ og testskripter for at sikre, at PAW- eller Paw++-programmer opfører sig korrekt. Du kan køre eksemplerne og test med det inkluderede paw-demos-program.

science-mathematics
Debians videnskabelige matematikpakker
Versions of package science-mathematics
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.14.5all
bullseye1.14.2all
sid1.14.6all
stretch1.7all
jessie1.4all
trixie1.14.6all
buster1.10all
Debtags of package science-mathematics:
fieldmathematics
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne metapakke vil installere Debians videnskabelige pakker relateret til matematik. Du vil måske også være interesseret i field::mathematics debtag og, afhængig af dit fokusområde, i education-mathematics-metapakken.

science-statistics
Debians videnskabelige statistikpakker
Versions of package science-statistics
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.14.2all
sid1.14.6all
stretch1.7all
jessie1.4all
buster1.10all
bookworm1.14.5all
trixie1.14.6all
Debtags of package science-statistics:
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 4 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne metapakke er en del af Debians Pure Blend »Debian Science« og installerer pakker relateret til statistik. Denne opgave er en generel opgave, som kan være nyttig for videnskabelig arbejde. Den afhænger af en masse R-pakker samt andre værktøjer, som er nyttige til at udføre statistik. Derudover foreslås Videnskabelig matematik-opgaven som valgfri installation af alle matematikrelaterede programmer.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

fdmnes
calculates spectra of different spectroscopies
Versions of package fdmnes
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.0.20120607-1all
Versions and Archs
License: To-be-clarified
Git
Version: 0.0.20120607-1

FDMNES calculates the spectra of different spectroscopies related to the real or virtual absorption of x-ray in material. It gives the absorption cross sections of photons around the ionization edge, that is in the energy range of XANES in the EXAFS. The calculation is performed with all conditions of rectilinear or circular polarization. In the same way, it calculates the structure factors and intensities of anomalous or resonant diffraction spectra (DAFS or RXD). FDMNES also allows the comparison of the simulated spectra to experimental ones with the help of objective criteria.

geant4
physics simulation toolkit
Versions of package geant4
ReleaseVersionArchitectures
VCS11.0.1+ds-1all
Versions and Archs
License: G4SL-1.0
Debian package not available
Git
Version: 11.0.1+ds-1

Geant4 is a toolkit for the simulation of the passage of particles through matter. Its areas of application include high energy, nuclear and accelerator physics, as well as studies in medical and space science.

This is a metapackage depending on all libraries.

Unofficial packages built by somebody else

octaviz
3D visualization system for Octave
License: unknown

Octaviz is a visualization system for Octave. It is a wrapper that makes all VTK classes accessible from within Octave using the same object-oriented syntax as in C++ or Python. Octaviz also provides high-level functions for 2D and 3D visualization. Using those functions, most common visualization tasks (3D surface plots, contour plots etc) can be accomplished without any knowledge about VTK.

Remark of Debian Science team: Removed from Debian

This package was removed from Debian but some versions are available from http://snapshot.debian.org/

Reasons are given here: http://bugs.debian.org/535537

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

blzpack - wnpp
library for solving large sparse eigenproblems
Responsible: Ondrej Certik
License: BSD
Debian package not available

BLZPACK (for Block LancZos PACKage, release 04/00) is a standard Fortran 77 implementation of the block Lanczos algorithm intended for the solution of the standard eigenvalue problem Ax=µx or the generalized eigenvalue problem Ax=µBx, where A and B are real, sparse symmetric matrices, µ an eigenvalue and x an eigenvector.

The development of this eigensolver was motivated by the need to solve large, sparse, generalized problems from free vibration analyses in structural engineering. Several upgrades were performed afterwards aiming at the solution of eigenvalues problems from a wider range of applications.

Documentation: user's guide, technical report and comprehensive bibliography.

Install this package if you need to compile or link against BLZPACK.

clhep - wnpp
Class Library for High Energy Physics
Responsible: Lifeng Sun
License: GPL-3, LGPL-3
Debian package not available
Language: C++

The CLHEP package is a set of High Energy Physics specific foundation and utility classes such as random generators, physics vectors, geometry and linear algebra.

gate - wnpp
Geant4 Application for Emission Tomography
Responsible: Nicolas Spalinger
License: LGPL
Debian package not available

GATE incorporates the Geant4 libraries in a modular, versatile, and scripted simulation toolkit which is adapted to the field of nuclear medicine both in PET (Positron Emission Tomography) and SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography). It allows the accurate description of time-dependent phenomena such as source or detector movement and source decay kinetics. The ability to synchronize all time-dependent components allows a coherent description of the acquisition process. It makes it possible to perform realistic simulations of data acquisitions in time.

No known packages available

espresso++
Extensible Simulation Package for Research on Soft matter
License: Not yet known (hopefully free)
Debian package not available

ESPResSo is a highly versatile software package for the scientific simulation and analysis of coarse-grained atomistic or bead-spring models as they are used in soft matter research, with emphasis on charged systems.

jfreemesh
3D mesh library in Java
License: QPL
Debian package not available

JFreeMesh is a 3D mesh library written in Java and providing a high level API for mesh manipulation. JFreeMesh is based on a descending mesh data structure but simulate a full connectivity mesh by providing optimized method to access to any upper mesh element by using the global mesh methods. Therefore,

 JFreeMesh allows to load a large amount of mesh elements for a small memory
foot print. JFreeMesh comes with a default mesh loader based on the GMSH file

format and provides, through the JFreeMesh-VTK package, an exporter to VTK.

spis
Software toolkit for spacecraft-plasma interactions modelling
License: GPL
Debian package not available

JSPIS stands for Spacecraft Plasma Interaction System. SPIS project aims at developing a software toolkit for spacecraft-plasma interactions modelling.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235102