Debian Science Project
Summary
Physics
Pakiet fizyki Debian Science

Metapakiet instalujący związane z fizyką pakiety Debian Science. Użytkownika być może zainteresują również pakiety oznaczone debtagiem field::physics oraz te znajdujące się w metapakiecie education-physics.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Science to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Science mailing list

Links to other tasks

Debian Science Physics packages

Official Debian packages with high relevance

abinit
Pakiet do obliczania struktury elektronowej
Versions of package abinit
ReleaseVersionArchitectures
buster8.8.4-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye9.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.10.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm9.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.8.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch8.0.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream10.1.2
Debtags of package abinit:
fieldchemistry, physics
roleprogram
Popcon: 15 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

ABINIT jest pakietem, którego główny program pozwala na wyznaczenie całkowitej energii, gęstości ładunku i struktury elektronowej układów złożonych z elektronów i nukleonów (molekuł oraz periodyczności sieci) wraz z teorią funkcjonału gęstości (DFT), używając pseudopotencjałów i funkcji fali płaskiej.

ABINIT zawiera również opcje do optymalizacji geometrii wg sił i naprężeń DFT lub przeprowadzania dynamicznych symulacji molekularnych używając tych sił lub do generowania dynamicznych macierzy, efektywnych ładunków Borna oraz tensorów dielektrycznych. Stan wzbudzony można oszacować z zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości (dla molekuł) lub z teorii perturbacji wielu ciał (przybliżenie GW). Dodatkowo różne programy narzędziowe są dostarczone.

Pakiet zawiera pliki wykonywalne potrzebne do wykonywania obliczeń (jednakże pseudopotencjały nie są dostarczane). Aby korzystać ze zbioru pseudopotencjałów, należy zainstalować pakiet abinit-data.

Please cite: X. Gonze, B. Amadon, P.-M. Anglade, J.-M. Beuken, F. Bottin, P. Boulanger, F. Bruneval, D. Caliste, R. Caracas, M. Côté, T. Deutsch, L. Genovese, Ph. Ghosez, M. Giantomassi, S. Goedecker, D.R. Hamann, P. Hermet, F. Jollet, G. Jomard, S. Leroux, M. Mancini, S. Mazevet, M. J. T. Oliveira, G. Onida, Y. Pouillon, T. Rangel, G.-M. Rignanese, D. Sangalli, R. Shaltaf, M. Torrent, M. J. Verstraete, G. Zerah and J. W. Zwanziger: ABINIT: First-principles approach to material and nanosystem properties. (eprint) Comput. Phys. Commun. 180(12):2582-2615 (2009)
axiom
Uniwersalny system algebry komputerowej: główny program i moduły
Maintainer: Camm Maguire
Versions of package axiom
ReleaseVersionArchitectures
stretch20140801-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20140801-6amd64,armel,armhf,i386
sid20170501-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm20170501-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20170501-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye20170501-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20170501-4amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package axiom:
develcompiler, interpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
Popcon: 11 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Axiom jest przydatny do badania i opracowywania algorytmów matematycznych. Definiuje silnie typowaną i matematycznie poprawną hierarchię typów. Posiada własny język programowania i wbudowany kompilator.

Axiom jest rozwijany od 1973 roku i był przez pewien czas sprzedawany jako produkt komercyjny. Ostatecznie został wydany jako wolne oprogramowanie.

Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem funkcjonalności programu, ukierunkowane na: stworzenie lepszego interfejsu użytkownika, dostosowanie go do roli przydatnego narzędzia nauczania, opracowanie protokołu algebraicznego serwera, zintegrowanie innych aspektów matematyki, przebudowanie algebry w czytelnym stylu programowania, zintegrowanie programowania logicznego oraz opracowanie "Axiom Journal" z odpowiednich artykułów.

Pakiet zawiera główny program wykonywalny oraz wszystkie prekompilowane i automatycznie wczytywane moduły algebry.

cadabra
System algebry komputerowej motywowany teorią pola
Versions of package cadabra
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.46-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.46-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.46-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.46-5amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.39-0.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package cadabra:
fieldmathematics
roleprogram
Popcon: 8 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cadabra to system algebry komputerowej zaprojektowany specjalnie do rozwiązywania problemów napotykanych w teorii pola. Zawiera rozbudowane funkcje upraszczania tensorów wielomianowych, obejmujące: symetrie wielomianowe, fermiony i zmienne antykomutacyjne, algebrę Clifforda i transformację Fierza, niejawną zależność współrzędnych, wiele typów indeksów itd. Format wejściowy jest podzbiorem TeX-a.

cernlib
Zestaw analizy danych CERNLIB - metapakiet ogólnego użytku
Versions of package cernlib
ReleaseVersionArchitectures
stretch20061220+dfsg3-4.3+deb9u2all
jessie20061220+dfsg3-4.1all
buster20061220+dfsg3-4.4all
Debtags of package cernlib:
fieldphysics
roledummy, metapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CERNLIB to zestaw narzędzi i bibliotek do analizy danych stworzony na potrzeby fizyki doświadczalnej. Można go stosować również w innych dziedzinach naukowych, np. w naukach biologicznych.

Metapakiet dostarcza niemal wszystkich programów i bibliotek zawartych w bibliotece CERN-u (CERNLIB). Większości osób wystarczy prawdopodobnie jedynie ich niewielka część. Dodatkowe programy CERNLIB, przeznaczone dla zainteresowanych, można pobrać instalując metapakiet cernlib-extras.

cp2k
Ab Initio Molecular Dynamics
Versions of package cp2k
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.5.1-3amd64,armel,armhf,i386
sid2023.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2023.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.1-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2024.1
Popcon: 12 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

CP2K is a program to perform simulations of solid state, liquid, molecular and biological systems. It is especially aimed at massively parallel and linear scaling electronic structure methods and state-of-the-art ab-initio molecular dynamics (AIMD) simulations.

CP2K is optimized for the mixed Gaussian and Plane-Waves (GPW) method based on pseudopotentials, but is able to run all-electron or pure plane-wave/Gaussian calculations as well. Features include:

Ab-initio Electronic Structure Theory Methods using the QUICKSTEP module:

 • Density-Functional Theory (DFT) energies and forces
 • Hartree-Fock (HF) energies and forces
 • Moeller-Plesset 2nd order perturbation theory (MP2) energies and forces
 • Random Phase Approximation (RPA) energies
 • Gas phase or Periodic boundary conditions (PBC)
 • Basis sets include various standard Gaussian-Type Orbitals (GTOs), Pseudo- potential plane-waves (PW), and a mixed Gaussian and (augmented) plane wave approach (GPW/GAPW)
 • Norm-conserving, seperable Goedecker-Teter-Hutter (GTH) and non-linear core corrected (NLCC) pseudopotentials, or all-electron calculations
 • Local Density Approximation (LDA) XC functionals including SVWN3, SVWN5, PW92 and PADE
 • Gradient-corrected (GGA) XC functionals including BLYP, BP86, PW91, PBE and HCTH120 as well as the meta-GGA XC functional TPSS
 • Hybrid XC functionals with exact Hartree-Fock Exchange (HFX) including B3LYP, PBE0 and MCY3
 • Double-hybrid XC functionals including B2PLYP and B2GPPLYP
 • Additional XC functionals via LibXC
 • Dispersion corrections via DFT-D2 and DFT-D3 pair-potential models
 • Non-local van der Waals corrections for XC functionals including B88-vdW, PBE-vdW and B97X-D
 • DFT+U (Hubbard) correction
 • Density-Fitting for DFT via Bloechl or Density Derived Atomic Point Charges (DDAPC) charges, for HFX via Auxiliary Density Matrix Methods (ADMM) and for MP2/RPA via Resolution-of-identity (RI)
 • Sparse matrix and prescreening techniques for linear-scaling Kohn-Sham (KS) matrix computation
 • Orbital Transformation (OT) or Direct Inversion of the iterative subspace (DIIS) self-consistent field (SCF) minimizer
 • Local Resolution-of-Identity Projector Augmented Wave method (LRIGPW)
 • Absolutely Localized Molecular Orbitals SCF (ALMO-SCF) energies for linear scaling of molecular systems
 • Excited states via time-dependent density-functional perturbation theory (TDDFPT)

Ab-initio Molecular Dynamics:

 • Born-Oppenheimer Molecular Dynamics (BOMD)
 • Ehrenfest Molecular Dynamics (EMD)
 • PS extrapolation of initial wavefunction
 • Time-reversible Always Stable Predictor-Corrector (ASPC) integrator
 • Approximate Car-Parrinello like Langevin Born-Oppenheimer Molecular Dynamics (Second-Generation Car-Parrinello Molecular Dynamics (SGCP))

Mixed quantum-classical (QM/MM) simulations:

 • Real-space multigrid approach for the evaluation of the Coulomb interactions between the QM and the MM part
 • Linear-scaling electrostatic coupling treating of periodic boundary conditions
 • Adaptive QM/MM

Further Features include:

 • Single-point energies, geometry optimizations and frequency calculations
 • Several nudged-elastic band (NEB) algorithms (B-NEB, IT-NEB, CI-NEB, D-NEB) for minimum energy path (MEP) calculations
 • Global optimization of geometries
 • Solvation via the Self-Consistent Continuum Solvation (SCCS) model
 • Semi-Empirical calculations including the AM1, RM1, PM3, MNDO, MNDO-d, PNNL and PM6 parametrizations, density-functional tight-binding (DFTB) and self-consistent-polarization tight-binding (SCP-TB), with or without periodic boundary conditions
 • Classical Molecular Dynamics (MD) simulations in microcanonical ensemble (NVE) or canonical ensmble (NVT) with Nose-Hover and canonical sampling through velocity rescaling (CSVR) thermostats
 • Metadynamics including well-tempered Metadynamics for Free Energy calculations
 • Classical Force-Field (MM) simulations
 • Monte-Carlo (MC) KS-DFT simulations
 • Static (e.g. spectra) and dynamical (e.g. diffusion) properties
 • ATOM code for pseudopotential generation
 • Integrated molecular basis set optimization

CP2K does not implement conventional Car-Parrinello Molecular Dynamics (CPMD).

drawxtl
crystal structure viewer
Versions of package drawxtl
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.5-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.5-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster5.5-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie5.5-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package drawxtl:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitglut
x11application
Popcon: 14 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DRAWxtl reads a basic description of the crystal structure, which includes unit-cell parameters, space group, atomic coordinates, thermal parameters or a Fourier map, and outputs a geometry object that contains polyhedra, planes, lone-pair cones, spheres or ellipsoids, bonds, iso-surface Fourier contours and the unit-cell boundary.

Four forms of graphics are produced:

 • an OpenGL window for immediate viewing
 • the Persistence of Vision Ray Tracer (POV-RAY) scene language for publication-quality drawings
 • the Virtual Reality Modeling Language (VRML) for dissemination across the Internet
 • a Postscript rendering of the OpenGL window for those who want high-quality output but do not have POV-RAY installed.

File formats DRAWxtl can read include CIF, FDAT, FullProf (pcr), GSAS, SCHAKAL, SHELX, DISCUS and WIEN2k.

Please cite: Larry W. Finger, Martin Kroeker and Brian H. Toby: DRAWxtl, an open-source computer program to produce crystal-structure drawings. (eprint) J. Appl. Cryst. 40:188-192 (2007)
Screenshots of package drawxtl
etsf-io
Binary tools to check, merge and read ETSF files
Versions of package etsf-io
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.4-4amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.4-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The European Theoretical Spectroscopy Facility (ETSF) is a European network dedicated to providing support and services for ongoing research in academic, government and industrial laboratories.

The ETSF is divided into 7 beamlines, each of which is concerned with a specific scientific topic:

 • Optics ;
 • Energy Loss Spectroscopy ;
 • Quantum Transport ;
 • Time-resolved Spectroscopy ;
 • Photo-emission Spectroscopy ;
 • Vibrational Spectroscopy ;
 • X-Rays Spectroscopy.

To allow the adoption of its recommendations about standardization, the ETSF proposes different libraries and tools implementing or using these specifications, as well as widely usable pieces of software.

ETSF_IO is a library of F90 routines to read/write the ETSF file format. This package contains the user tools to:

 • check file conformance to the specifications;
 • extract data from files;
 • merge multiple files from parallel runs, as specified in the specifications.
feynmf
set of LaTeX macros for creating Feynman diagrams
Maintainer: Thorsten Alteholz
Versions of package feynmf
ReleaseVersionArchitectures
sid1.08-14all
jessie1.08-9all
stretch1.08-10all
buster1.08-11all
bullseye1.08-12all
bookworm1.08-14all
trixie1.08-14all
Debtags of package feynmf:
fieldphysics
made-oftex
works-withtext
works-with-formattex
Popcon: 197 users (169 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FeynMF is a LaTeX package for easy drawing of professional-quality Feynman diagrams, illustrations that depict the fundamental interactions of subatomic particles. The diagrams may be created using either the Metafont or MetaPost programs. FeynMF lays out most diagrams satisfactorily from the structure of the graph without any need for manual intervention. Nevertheless all the power of Metafont or MetaPost is available for more obscure cases.

Note that you will need the texlive-metapost package in order to use the MetaPost-based version of FeynMF.

fityk
Dopasowywanie nieliniowych krzywych i analiza danych ogólnego użytku
Versions of package fityk
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3.1-3amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.2.1-0.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fityk:
fieldchemistry, physics
interfacex11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting
scopeutility
uitoolkitncurses, wxwidgets
x11application
Popcon: 20 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fityk jest elastycznym i przenośnym programem do dopasowywania nieliniowych funkcji analitycznych (zwłaszcza modelowanych wierzchołkami) do danych (zwykle doświadczalnych). Innymi słowy służy do oddzielenia i analizy nieliniowych wierzchołków.

Zaprojektowany został do analizy dyfraktogramów, ale może zostać użyty do innych celów, odkąd pojęcia i operacje specyficzne dla krystalografii są oddzielone od reszty programu.

Fityk oferuje różnorodne metody dopasowywania nieliniowego, odejmowanie tła, kalibrację danych, łatwe umieszczanie wierzchołków i zmianę ich parametrów, automatyzację powszechnie używanych zadań poprzez skrypty, i dużo więcej. Główną zaletą programu jest elastyczność - parametry wierzchołków mogą być dowolnie powiązane między sobą np. szerokość wierzchołka może być niezależną zmienną, może być taka sama jak szerokość innego wierzchołka lub też może być złożoną - wspólną dla wszystkich wierzchołków - formułą.

Pakiet libjs-sphinxdoc potrzebny jest do zainstalowania plików źródłowych JavaScript w dokumentacji.

Please cite: M. Wojdyr: Fityk: a general-purpose peak fitting program. (eprint) J. Appl. Cryst. 43(5):1126-1128 (2010)
geant321
[Fizyka] Opis i narzędzie symulacji detektora cząstek
Versions of package geant321
ReleaseVersionArchitectures
buster3.21.14.dfsg-11all
stretch3.21.14.dfsg-11all
jessie3.21.14.dfsg-11all
Debtags of package geant321:
devellang:fortran
fieldphysics
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GEANT jest konstrukcją symulującą przechodzenie subatomowych cząstek przez materię, np. detektory cząstek. W celu maksymalnej elastyczności, symulacje GEANT są przygotowywane przez połączenie kodu FORTRAN, napisanego przez użytkownika z biblioteką GEANT, a następnie uruchamiającą uzyskany plik wykonawczy.

Pakiet ten zawiera gxint, skrypt sprawiający, że etap połączenia jest mniej kłopotliwy.

gerris
Fluid Flow Solver
Versions of package gerris
ReleaseVersionArchitectures
stretch20131206+dfsg-17amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20131206+dfsg-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20131206+dfsg-19.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye20131206+dfsg-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20131206+dfsg-19.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie20131206+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
buster20131206+dfsg-18amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gerris:
fieldmathematics, physics
roleprogram
Popcon: 8 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gerris is a system for the solution of the partial differential equations describing fluid flow.

A brief summary of its main (current) features:

 • Solves the time-dependent incompressible variable-density Euler, Stokes or Navier-Stokes equations
 • Adaptive mesh refinement: the resolution is adapted dynamically to the features of the flow
 • Entirely automatic mesh generation in complex geometries
 • Second-order in space and time
 • Unlimited number of advected/diffused passive tracers
 • Flexible specification of additional source terms
 • Portable parallel support using the MPI library
 • Volume of Fluid advection scheme for interfacial flows

This package has MPI support built in.

ghkl
diffractometer computation control application
Versions of package ghkl
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.0.0.3462-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.0.0.3001-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports5.0.0.2994-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0.0.2661-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.0.0.2456-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.0.0.2173-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.0.3-4amd64,armel,armhf,i386
sid5.0.0.3462-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports5.0.0.3462-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ghkl:
uitoolkitgtk
Popcon: 7 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The hkl library is a framework for diffraction computation and diffractometer control, heavily used at the SOLEIL synchrotron. It supports various types of diffractometer geometry: Eulerian 4-circle, Eulerian 6-circle, kappa 4-circle, kappa 6-circle, and z-axis geometry. For each of these it provides several numerically computed modes, such as bisector and constant psi.

This package provides a gui on top of the hkl library.

Screenshots of package ghkl
gpaw
DFT and beyond within the projector-augmented wave method
Versions of package gpaw
ReleaseVersionArchitectures
bullseye21.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie24.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid24.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 16 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A density-functional theory (DFT) Python code based on the projector-augmented wave (PAW) method and the atomic simulation environment (ASE). It uses real-space uniform grids and multigrid methods, atom-centered basis-functions or plane-waves.

Please cite: J. J. Mortensen, L. B. Hansen and K. W. Jacobsen: Real-space grid implementation of the projector augmented wave method. (eprint) Physical Review B 71(3) (2005)
gpiv
Program z GUI do Particle Image Velocimetry
Versions of package gpiv
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.1-2.3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpiv:
uitoolkitgtk
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Gpiv jest programem z graficznym interfejsem użytkownika (używającym bibliotek GTK/GNOME) do Particle Image Velocimetry (PIV). Program umożliwia szybkie przeglądanie i łatwą zmianę ustawień parametrów procesów, uruchamianie procesów indywidualnie lub w ciągu łańcuchowym, oraz wizualizację i wyświetlanie wyników. Gpiv wywołuje następujące procesy:

Przetwarzanie obrazu: typowe manipulacje obrazem, które mogą być potrzebne do śledzenia PIV.

Prześledzenie zawartości obrazu w celu określenia estymatorów przemieszczania cząsteczek w obrazach.

Sprawdzanie poprawności danych w testach na wartości skrajne, efektu zablokowania szczytowego i gradientów prędkości na śledzonych obszarach.

Końcowe przetwarzanie danych: manipulowanie danymi, czasoprzestrzenne skalowanie w celu uzyskania zakresu prędkości na podstawie danych PIV, obliczanie średnich przestrzennych, zawirowań i natężenia (przepływu cieczy).

Screenshots of package gpiv
gpivtools
command line programs for Particle Image Velocimetry
Versions of package gpivtools
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.0-3.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gpivtools:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

A collection of programs for images that are generated during a Particle Image Velocimetry (PIV) experiment. This is a technique to obtain the velocity field of a fluid flow quantitatively and is performed by tracking tracer particles that have been seeded to a fluid. The technique is also applied for observing deformations at surfaces of (solid) bodies. The package contains:

 • an image processing program for typical filtering and manipulation routines that may be convenient for PIV.
 • an image interrogation program resulting into estimators of particle image displacements.
 • validation programs to test on outliers, peak-locking effect and velocity gradients.
 • post-processing programs for data manipulation (flipping, rotation etc), spatial and time scaling, calculation of spatial averages and derivative quantities from the PIV data, like vorticity and strain.
 • miscellaneous programs and scripts to perform image format conversion, batch-processing, pipeline processing (image evaluation, validation and post-processing at once), calculation of time averages from a series of PIV data sets, data-visualization and data-manipulation.

All programs start with gpiv_.

This package contains all files used by gpivtools and gpivtools-mpi, like the man pages.

gwyddion
Narzędzie do wizualizacji i analizy danych mikroskopii z sondą skanującą (SPM)
Versions of package gwyddion
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.38-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.64-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.64-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.62-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.57-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.52-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.47-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.66
Debtags of package gwyddion:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk
useanalysing, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 32 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gwyddion jest modularnym programem do wizualizacji i analizy danych mikroskopii z sondą skanującą (SPM). Przeznaczony jest głównie do analizy danych zawierających wartość pola jako wskaźnik trzeciej współrzędnej położenia - wysokości, otrzymanych przy pomocy następujących technik:

 • Mikroskop Sił Atomowych (AFM),
 • Mikroskop Sił Magnetycznych (MFM),
 • Skaningowy Mikroskop Tunelowy (STM),
 • Mikroskop Optyczny Bliskiego Pola (SNOM lub NSOM) i wiele innych. Może być również użyty do arbitralnej analizy obrazów danych zawierających wartość pola jako wskaźnik trzeciej współrzędnej położenia - wysokości.

Pakiet zawiera główną aplikację i jej moduły. Zawiera również program Thumbnailer do GNOME (i Xfce), który tworzy podgląd wszystkich typów plików obsługiwanych przez program Gwyddion.

Please cite: David Nečas and Petr Klapetek: Gwyddion: an open-source software for SPM data analysis. (eprint) Central European Journal of Physics 10(1):181-188 (2012)
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package gwyddion
libroot-math-mlp-dev
Multi layer perceptron extension for ROOT - development files
Versions of package libroot-math-mlp-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroot-math-mlp-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data efficiently.

This package contains development files of the mlp plug-in for ROOT, provides a Multi Layer Perceptron Neural Network package for ROOT.

libroot-montecarlo-vmc-dev
Virtual Monte-Carlo library for ROOT - development files
Versions of package libroot-montecarlo-vmc-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroot-montecarlo-vmc-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data efficiently.

This package contains development files of the Vmc library for ROOT.

libroot-tmva-dev
Toolkit for multivariate data analysis - development files
Versions of package libroot-tmva-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libroot-tmva-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The ROOT system provides a set of OO frameworks with all the functionality needed to handle and analyze large amounts of data efficiently.

The Toolkit for Multivariate Analysis (TMVA) provides a ROOT-integrated environment for the parallel processing and evaluation of MVA techniques to discriminate signal from background samples. It presently includes (ranked by complexity):

 • Rectangular cut optimisation
 • Correlated likelihood estimator (PDE approach)
 • Multi-dimensional likelihood estimator (PDE - range-search approach)
 • Fisher (and Mahalanobis) discriminant
 • H-Matrix (chi-squared) estimator
 • Artificial Neural Network (two different implementations)
 • Boosted Decision Trees

The TMVA package includes an implementation for each of these discrimination techniques, their training and testing (performance evaluation). In addition all these methods can be tested in parallel, and hence their performance on a particular data set may easily be compared.

This package provides development files of TMVA package for ROOT.

maxima
System algebry komputerowej - system podstawowy
Maintainer: Camm Maguire
Versions of package maxima
ReleaseVersionArchitectures
sid5.47.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.34.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch5.38.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.44.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.42.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm5.46.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.47.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package maxima:
fieldmathematics
roleprogram
Popcon: 297 users (205 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Maxima jest programem do obliczeń symbolicznych, w pełni wyposażonym do działań z symbolicznymi obliczeniami wielomianów, macierzami, funkcjami wymiernymi, całkowaniem, metodami Todd-Coxetera do analizy skończonej grupy, wykresami i dokładnymi obliczeniami zmiennoprzecinkowymi. Posiada symboliczny debugger do kodu źródłowego maxima. Maxima opiera się na oryginalnym opracowaniu Macsyma w MIT (Massachusetts Institute of Technology) z 1970 roku. Jest niezawodny, nie ma wycieków pamięci, której zapewnia doskonałe czyszczenie. Jego działanie zostało sprawdzone setkami testów kontrolnych.

Pakiet zawiera podstawowe pliki wykonywalne i systemowe.

meshlab
System for processing and editing triangular meshes
Versions of package meshlab
ReleaseVersionArchitectures
sid2020.09+dfsg1-3amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2020.09+dfsg1-2amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2020.09+dfsg1-2amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2020.09+dfsg1-1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.2+dfsg1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.2+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.2+dfsg1-4amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package meshlab:
fieldmathematics, physics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 92 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is an open source, portable, and extendible system for the processing and editing of unstructured 3D triangular meshes. The system is aimed to help the processing of the typical not-so-small unstructured models arising in 3D scanning, providing a set of tools for editing, cleaning, healing, inspecting, rendering and converting this kind of meshes.

Meshlab can read files in these formats: PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA and PTX. It can write PLY, STL, OFF, OBJ, 3DS, COLLADA, VRML, and DXF.

Please cite: Paolo Cignoni, Marco Callieri, Massimiliano Corsini, Matteo Dellepiane, Fabio Ganovelli and Guido Ranzuglia: MeshLab: an Open-Source Mesh Processing Tool. (2008)
Screenshots of package meshlab
mpqc
Massively Parallel Quantum Chemistry Program
Versions of package mpqc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.1-19amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.3.1-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.3.1-16amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.3.1-22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mpqc:
fieldchemistry, physics
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 39 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MPQC is an ab-inito quantum chemistry program. It is especially designed to compute molecules in a highly parallelized fashion.

It can compute energies and gradients for the following methods:

 • Closed shell and general restricted open shell Hartree-Fock (HF)
 • Density Functional Theory (DFT)
 • Closed shell second-order Moeller-Plesset perturbation theory (MP2)

Additionally, it can compute energies for the following methods:

 • Open shell MP2 and closed shell explicitly correlated MP2 theory (MP2-R12)
 • Second order open shell pertubation theory (OPT2[2])
 • Z-averaged pertubation theory (ZAPT2)

It also includes an internal coordinate geometry optimizer.

MPQC is built upon the Scientific Computing Toolkit (SC).

oce-draw
??? missing short description for package oce-draw :-(
Versions of package oce-draw
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.15-5amd64,armel,armhf,i386
stretch0.17.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.18.2-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.18.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.18.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
openfoam
Open source toolbox for Computational Fluid Dynamics (CFD) - binaries
Versions of package openfoam
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1912.200626-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1912.200626-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1912.200626-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1912.200626-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.1+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster1812+dfsg1-2amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 23 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenFOAM is the free, open source CFD software released and developed primarily by OpenCFD Ltd since 2004. It has a large user base across most areas of engineering and science, from both commercial and academic organisations. OpenFOAM has an extensive range of features to solve anything from complex fluid flows involving chemical reactions, turbulence and heat transfer, to acoustics, solid mechanics and electromagnetics.

Package contains binaries.

openmx
package for nano-scale material simulations
Versions of package openmx
ReleaseVersionArchitectures
buster3.8.5+dfsg1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie3.7.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.7.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.8.5+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream3.9.9
Debtags of package openmx:
fieldchemistry, physics
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenMX (Open source package for Material eXplorer) is a program package for nano-scale material simulations based on density functional theories (DFT), norm-conserving pseudopotentials and pseudo-atomic localized basis functions. Since the code is designed for the realization of large-scale ab initio calculations on parallel computers, it is anticipated that OpenMX can be a useful and powerful tool for nano-scale material sciences in a wide variety of systems such as biomaterials, carbon nanotubes, magnetic materials, and nanoscale conductors.

Screenshots of package openmx
opticalraytracer
Virtual lens/mirror design workshop
Versions of package opticalraytracer
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.2-1.1all
buster3.2-1.1all
sid9.6-4all
trixie9.6-4all
bookworm9.6-1all
bullseye9.6-1all
stretch3.2-1.1all
Popcon: 7 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpticalRayTracer is an application that analyzes systems of lenses and mirrors. It uses optical principles and a virtual optical bench to predict the behavior of many kinds of ordinary and exotic lens types as well as flat and curved mirrors. OpticalRayTracer includes an advanced, easy-to-use interface that allows the user to rearrange the optical configuration by dragging objects around using the mouse.

OpticalRayTracer fully analyzes lens optical properties, including refraction and dispersion. The dispersion display uses color-coded light beams to simplify interpretation of the results.

OpticalRayTracer allows the creation of mirrors, flat and curved. In modern optical designs, mirrors often produce better results than lenses, for example in astronomical instruments. Such instruments can be roughed out in OpticalRayTracer's virtual workbench.

Other screenshots of package opticalraytracer
VersionURL
3.2-1.1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/12589/simage/large-e008fd9f34c2feb648a746078ef38cb9.png
Screenshots of package opticalraytracer
paw
Physics Analysis Workstation (ang. Stacja robocza do analizy dla fizyków) - program do analizy graficznej
Versions of package paw
ReleaseVersionArchitectures
buster2.14.04.dfsg.2-9.1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.14.04.dfsg.2-9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.14.04.dfsg.2-9amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package paw:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
useviewing
x11application
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CERNLIB to zestaw narzędzi do analizy danych oraz biblioteka stworzona na potrzeby fizyki doświadczalnej, zawiera jednak również aplikacje pomocne w innych dziedzinach, takich jak nauki biologiczne.

PAW jest interaktywnym programem zawierającym narzędzia do graficznej prezentacji oraz do analizy statystycznej i matematycznej. Jest przeznaczony do pracy na obiektach bliskich fizykom takich jak histogramy, pliki zdarzeń (Ntuples), wektory itp.

W celu poprawnego funkcjonowania, na architekturach 64-bitowych, program jest łączony statycznie z biblioteką CERN, gdyż nie był projektowany na taką architekturę.

Screenshots of package paw
paw++
Physics Analysis Workstation (Lesstif-enhanced version)
Versions of package paw++
ReleaseVersionArchitectures
buster2.14.04.dfsg.2-9.1amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.14.04.dfsg.2-9amd64,armel,armhf,i386
stretch2.14.04.dfsg.2-9.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package paw++:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitmotif
useviewing
x11application
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CERNLIB is a suite of data analysis tools and libraries created for use in physics experiments, but also with applications to other fields such as the biological sciences.

This package includes Paw++, an interactive program for use in analysis and graphical presentation. Paw++ is the same program as PAW (in the "paw" package), but with a more user-friendly Motif-based GUI, compiled against Lesstif in Debian.

The program is linked statically against the CERN libraries on 64-bit architectures in order to function properly, as its design is not very 64-bit clean.

psi3
Zestaw programów chemii kwantowej PSI3
Versions of package psi3
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.4.0-5amd64,armel,armhf,i386
stretch3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.4.0-6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package psi3:
fieldchemistry, physics
interfacecommandline
roleprogram
sciencecalculation
scopesuite
usecalculating
Popcon: 10 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

PSI3 jest pakietem programów z zakresu chemii kwantowej wykorzystujących do obliczeń metody ab-initio. Dzięki wysoce korelacyjnym technikom obliczeniowym jest szczególnie użyteczny w zakresie dokładnego określania własności molekuł, tak małych, jak i średniej wielkości.

Pakiet umożliwia obliczanie energii i gradientów następującymi metodami:

 • Hartree-Focka dla powłoki walencyjnej i ogólnej ograniczonej powłoki otwartej (RHF/ROHF) (w tym analityczne hessiany dla RHF),
 • teorii zaburzeń Mollera-Plesseta z zamkniętą powłoką (MP2),
 • metodą zamknięcia przestrzeni aktywnej SCF (CASSCF),
 • klastrowo-złączonych singli i dubletów (CCSD),
 • klastrowo-złączonych singli i dubletów z perturbacyjnymi trypletami (CCSD(T)) (tylko dla nieograniczonych (UHF) referencyjnych funkcji falowych).

Dodatkowo może liczyć energie następującymi metodami:

 • nieograniczonej otwartej powłoki Hartree-Focka (UHF),
 • teorii perturbacji Moellera-Plesseta dla zamkniętej/otwartej powłoki (MP2),
 • teorii MP2 z zamkniętą powłoką wyraźnie skorelowaną (MP2-R12) oraz teorii MP2 skalowanej ze składowymi spinowymi (SCS-MP2),
 • teorii perturbacji Moellera-Plesseta dla zamkniętej powłoki liniowej R12 (MP2-R12),
 • wieloreferencyjnej konfiguracji-interakcji (MRCI),
 • przybliżonych pojedynczych klastrów drugiego/trzeciego rzędu dubletów (CC2/CC3),
 • pojedynczych klastrów sprzężonych z wieloma odniesieniami dubletów (MRCCSD),
 • zamkniętej powłoki i ogólnie ograniczonego równania otwartej powłoki z pojedynczymi klastrami sprzężonymi z równaniem ruchu (EOM-CCSD).

Pozostałe własności pakietu obejmują m.in.:

 • elastyczne, modularne i dopasowane przez użytkownika formaty wejściowe,
 • obliczenia stanów wzbudzonych metodami CC2/CC3, EOM-CCSD, CASSCF, MRCI i MRCCSD,
 • wewnętrzny optymalizator koordynat geometrycznych,
 • obliczenia częstotliwości harmonicznych,
 • własności jednoelektronowe w rodzaju: momenty dipolowe/kwadrupolowe, orbitale naturalne, potencjały elektrostatyczne, stałe parowania hiperfinicznego, czy gęstość spinową,
 • wykorzystywanie molekularnej symetrii grupowo-punktowej do zwiększenia wydajności.
Screenshots of package psi3
pyfr
flux reconstruction in Python
Versions of package pyfr
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.5.0-1all
sid1.5.0-3all
bullseye1.5.0-3all
buster1.5.0-3all
upstream2.0.3
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PyFR is an open-source Python based framework for solving advection-diffusion type problems on streaming architectures using the Flux Reconstruction approach of Huynh. The framework is designed to solve a range of governing systems on mixed unstructured grids containing various element types. It is also designed to target a range of hardware platforms via use of an in-built domain specific language derived from the Mako templating engine.

This package provides the PyFR application.

Please cite: F.D. Witherden, A.M. Farrington and P.E. Vincent: PyFR: An open source framework for solving advection–diffusion type problems on streaming architectures using the flux reconstruction approach. (eprint) Computer Physics Communications 185(11):3028-3040 (2014)
pymca
Applications and toolkit for X-ray fluorescence analysis -- scripts
Versions of package pymca
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports5.8.7+dfsg-2~bpo12+1all
sid5.9.2+dfsg-2all
stretch5.1.3+dfsg-1all
buster5.4.3+dfsg-1all
jessie4.7.4+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm5.8.0+dfsg-2all
bullseye5.6.3+dfsg-1all
trixie5.9.2+dfsg-2all
Popcon: 13 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyMca is set of applications and Python libraries for analysis of X-ray fluorescence spectra.

The applications included in this package are:

 • edfviewer - Display and inspection of data files in ESRF Data Format
 • elementsinfo - Displays element specific X-ray data
 • mca2edf - Converts files from SPEC MCA format to EDF
 • peakidentifier - Displays X-ray fluorescence peaks in a given energy range
 • pymcabatch - Batch fitting of spectra
 • pymcapostbatch - Post-processing of batch fitting results
 • pymca - Interactive data-analysis
 • pymcaroitool - Region-of-interest (ROI) imaging tool

The PyMca toolkit can read data files in SPEC, ESRF data file (EDF), OMNIC, HDF5, AIFIRA and SupaVisio formats.

This are the scripts of the package.

Screenshots of package pymca
python3-deap
Distributed Evolutionary Algorithms in Python3
Versions of package python3-deap
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.1-3+deb8u1all
sid1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.3.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.2.post2-2all
buster1.0.2.post2-6all
Popcon: 22 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DEAP is a novel evolutionary computation framework for rapid prototyping and testing of ideas. It seeks to make algorithms explicit and data structures transparent. It works in perfect harmony with parallelisation mechanism such as multiprocessing and SCOOP.

This package contains the modules for Python3.

python3-sympy
System algebry komputerowej w Pythonie (Python 3)
Versions of package python3-sympy
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.11.1-1all
sid1.12.1-1all
bullseye1.7.1-3all
trixie1.12.1-1all
stretch1.0-3all
buster1.3-2all
upstream1.13.1
Popcon: 5145 users (2934 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SymPy to biblioteka Pythona przeznaczona do obsługi matematyki symbolicznej. Zaprojektowano ją aby stała się w pełni funkcjonalnym systemem algebry komputerowej (ang. Computer Algebra System - CAS), przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najprostszego kodu, tak aby był zrozumiały i łatwy do rozbudowy. SymPy została w całości napisana w Pythonie i nie wymaga żadnych zewnętrznych bibliotek, z wyjątkiem opcjonalnego wsparcia dla kreślenia.

Pakiet zawiera wersję sympy dla Pythona 3.

quantum-espresso
Electronic-Structure and Ab-Initio Molecular Dynamics Suite
Versions of package quantum-espresso
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.1+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
stretch6.0-3amd64,arm64,armhf,i386,mips,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.3-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye6.7-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.7-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie6.7-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid6.7-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package quantum-espresso:
roleprogram
Popcon: 17 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Quantum ESPRESSO (formerly known as PWscf) is an integrated suite of computer codes for electronic-structure calculations and materials modeling at the nanoscale. It is based on density-functional theory, plane waves, and pseudopotentials (both norm-conserving, ultrasoft, and PAW).

Features include:

 • Ground-state single-point and band structure calculations using plane-wave self-consistent total energies, forces and stresses
 • Separable norm-conserving and ultrasoft (Vanderbilt) pseudo-potentials, PAW (Projector Augmented Waves)
 • Various exchange-correlation functionals, from LDA to generalized-gradient corrections (PW91, PBE, B88-P86, BLYP) to meta-GGA, exact exchange (HF) and hybrid functionals (PBE0, B3LYP, HSE)
 • Car-Parrinello and Born-Oppenheimer Molecular Dynamics
 • Structural Optimization including transition states and minimum energy paths
 • Spin-orbit coupling and noncollinear magnetism
 • Response properties including phonon frequencies and eigenvectors, effective charges and dielectric tensors, Infrared and Raman cross-sections, EPR and NMR chemical shifts
 • Spectroscopic properties like K- and L1-edge X-ray Absorption Spectra (XAS) and electronic excitations
Please cite: P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G. L. Chiarotti, M. Cococcioni, I. Dabo, A. Dal Corso, S. Fabris, G. Fratesi, S. de Gironcoli, R. Gebauer, U. Gerstmann, C. Gougoussis, A. Kokalj, M. Lazzeri, L. Martin-Samos, N. Marzari, F. Mauri, R. Mazzarello, S. Paolini, A. Pasquarello, L. Paulatto, C. Sbraccia, S. Scandolo, G. Sclauzero, A. P. Seitsonen, A. Smogunov, P. Umari and R. M. Wentzcovitch: QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials. J. Phys. Condens. Matter 21:395502 (2009)
root-system
Metapakiet instalujący wszystkie pakiety ROOT-a
Versions of package root-system
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.34.19+dfsg-1.2all
Debtags of package root-system:
fieldphysics
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System ROOT udostępnia zestaw frameworków OO ze wszystkimi funkcjami potrzebnymi do sprawnej obsługi i analizy dużej ilości danych.

Umożliwia bezpośredni dostęp do danych zdefiniowanych jako zestaw obiektów, specjalistycznych metod przechowywania danych, poszczególnych atrybutów wybranych obiektów, bez konieczności modyfikowania większości z nich. W skład systemu wchodzą metody do generowania 1, 2 i 3 wymiarowych histogramów, dopasowywania krzywych, obliczania funkcji, minimalizacji, obsługi grafiki i wizualizacji klas. Dzięki temu zapewnia łatwe tworzenie systemu analizy, który może wyszukiwać i przetwarzać dane w trybie interaktywnym lub wsadowym.

Dzięki wbudowanemu interpreterowi C++ CINT język poleceń, język skryptów (lub makr) są zgodne z językiem programowania C++. Interpreter eliminuje czasochłonny cykl kompilacji/linkowania, co umożliwia szybkie tworzenie prototypów makr oraz dostarczenie przyjaznego środowiska do nauki programowania w języku C++. Jeśli potrzebna jest większa wydajność, tworzone interaktywnie makra mogą być skompilowane przy pomocy kompilatora C++.

System został zaprojektowany w sposób, który umożliwia stosowanie kwerend w swoich bazach danych równolegle na maszynach MPP, na klastrach złożonych ze stacji roboczych lub komputerów typu high-end. ROOT jest systemem otwartym, który może być dynamicznie rozszerzony poprzez dołączenie zewnętrznych bibliotek. Wszystko to sprawia, że ROOT stanowi profesjonalną platformę, na której można budować systemy do pozyskiwania, symulacji oraz analizy danych.

Metapakiet umożliwia instalację w systemie wszystkich możliwych pakietów ROOT-a.

science-electronics
Debian Science Electronics transitional package
Versions of package science-electronics
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.14.2all
bookworm1.14.5all
buster1.10all
jessie1.4all
stretch1.7all
trixie1.14.6all
sid1.14.6all
Debtags of package science-electronics:
fieldelectronics
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Debian-Electronics is now a separate Debian Pure Blend and allows a fine-grained control on the topics to install. To ease the transition, this package will install all user related tasks from Debian-Electronics.

science-numericalcomputation
Pakiety naukowe Debiana do wykonywania obliczeń numerycznych
Versions of package science-numericalcomputation
ReleaseVersionArchitectures
sid1.14.6all
bookworm1.14.5all
buster1.10all
stretch1.7all
trixie1.14.6all
bullseye1.14.2all
jessie1.4all
Debtags of package science-numericalcomputation:
devellang:lisp
rolemetapackage, shared-lib
Popcon: 4 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ten metapakiet instaluje pakiety naukowe Debiana, które są użyteczne przy wykonywaniu obliczeń numerycznych. Pakiety te zapewniają tablicowy system obliczeń i wizualizacji do obliczeń naukowych i analizy danych. Pakiety podobne są do systemów komercyjnych, takich jak Matlab i IDL.

siconos
modeling and simulation of nonsmooth dynamical systems (simulation runner tool)
Versions of package siconos
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.3.1+dfsg-2all
sid4.4.0+dfsg-4all
bookworm4.4.0+dfsg-2all
upstream4.5.0
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Siconos is an open-source scientific software primarily targeted at modeling and simulating nonsmooth dynamical systems in C++ and in Python:

 • Mechanical systems (rigid or solid) with unilateral contact and Coulomb friction and impact (nonsmooth mechanics, contact dynamics, multibody systems dynamics or granular materials).
 • Switched Electrical Circuit such as electrical circuits with ideal and piecewise linear components: power converter, rectifier, Phase-Locked Loop (PLL) or Analog-to-Digital converter.
 • Sliding mode control systems.
 • Biology (Gene regulatory network). Other applications are found in Systems and Control (hybrid systems, differential inclusions, optimal control with state constraints), Optimization (Complementarity systems and Variational inequalities), Fluid Mechanics, and Computer Graphics.

This package contains the 'siconos' tool allowing to compile and run Siconos programs/scripts in a single command.

Please cite: Vincent Acary and Bernard Brogliato: The SICONOS Platform :443-488 (2008)
siconos-mechanics-tools
modeling and simulation of nonsmooth dynamical systems (mechanics tools)
Versions of package siconos-mechanics-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.3.1+dfsg-2all
sid4.4.0+dfsg-4all
bookworm4.4.0+dfsg-2all
upstream4.5.0
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Siconos is an open-source scientific software primarily targeted at modeling and simulating nonsmooth dynamical systems in C++ and in Python:

 • Mechanical systems (rigid or solid) with unilateral contact and Coulomb friction and impact (nonsmooth mechanics, contact dynamics, multibody systems dynamics or granular materials).
 • Switched Electrical Circuit such as electrical circuits with ideal and piecewise linear components: power converter, rectifier, Phase-Locked Loop (PLL) or Analog-to-Digital converter.
 • Sliding mode control systems.
 • Biology (Gene regulatory network). Other applications are found in Systems and Control (hybrid systems, differential inclusions, optimal control with state constraints), Optimization (Complementarity systems and Variational inequalities), Fluid Mechanics, and Computer Graphics.

This package contains tools to allow running, analysing, manipulating, exporting, and viewing the output of mechanical simulations.

Please cite: Vincent Acary and Bernard Brogliato: The SICONOS Platform :443-488 (2008)
tessa
simulation of 3D optical systems with the FDTD method
Versions of package tessa
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3.1-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.1-6.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package tessa:
fieldphysics
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
works-with3dmodel
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tessa is a three-dimensional simulation software for optical systems at the wavelength scale, based on the finite differences time-domain method (FDTD). It focuses on simulating large, resonating structures, but can also be used to study propagating beams. It can simulate arbitrary dielectric and absorbing materials, and can be used on single workstations as well as clusters.

Tessa is believed to be terribly efficient.

URL: http://alioth.debian.org/projects/tessa/

tessa-mpi
simulation of 3D optical systems using FDTD on MPI clusters
Versions of package tessa-mpi
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3.1-6.1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.1-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tessa-mpi:
fieldphysics
works-with3dmodel
Popcon: users ( upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tessa is a three-dimensional simulation software for optical systems at the wavelength scale, based on the finite differences time-domain method (FDTD). It focuses on simulating large, resonating structures, but can also be used to study propagating beams. It can simulate arbitrary dielectric and absorbing materials, and can be used on single workstations as well as clusters.

This package is built with MPI support.

URL: http://alioth.debian.org/projects/tessa/

toulbar2
Exact combinatorial optimization for Graphical Models
Versions of package toulbar2
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.1+dfsg-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.1+dfsg-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0+dfsg3-2amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 3 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toulbar2 is an exact discrete optimization tool for Graphical Models such as Cost Function Networks, Markov Random Fields, Weighted Constraint Satisfaction Problems and Bayesian Nets.

v-sim
Wizualizacja struktur atomowych
Versions of package v-sim
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.7.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.7.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.7.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package v-sim:
fieldchemistry, physics
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
scopeapplication
uitoolkitgtk
useviewing
x11application
Popcon: 14 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

V_Sim wizualizuje struktury atomowe, takie jak kryształy, granice ziaren, cząsteczki itd. (w formacie binarnym lub w formacie zwykłego tekstu).

Renderowanie odbywa się w pseudo 3D z kulkami (atomami) lub strzałkami (spinami). Użytkownik może wchodzić w interakcje za pomocą wielu funkcji, aby wybrać widok, ustawić powiązania, narysować płaszczyzny cięcia, obliczyć powierzchnie z pól skalarnych, zduplikować węzły, zmierzyć geometrię itd. Ponadto, V_Sim umożliwia eksportowanie widoku jako obrazu w formatach PNG, JPG, PDF (bitmapa), SVG (schemat) i innych formatach. Dostępne są również narzędzia do kolorowania atomów z wartości danych lub do animowania na ekranie wielu plików pozycji.

Screenshots of package v-sim

Official Debian packages with lower relevance

evolver-nox
Surface Evolver (modelator powierzchni) - bez obsługi X
Versions of package evolver-nox
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.70+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster2.70+ds-4amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Surface Evolver to interaktywny program do modelowania powierzchni cieczy, kształtowanej pod wpływem różnych sił i napięć.

Pakiet zawiera warianty evolver-a skompilowane z różnymi formatami zmiennoprzecinkowymi (double, long double, quadruple), ale bez obsługi X.

The package is enhanced by the following packages: evolver-doc
evolver-ogl
Surface Evolver (modelator powierzchni) - z wyświetlaczem wykorzystującym OpenGL
Versions of package evolver-ogl
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.70+ds-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.70+ds-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.70+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Surface Evolver to interaktywny program do modelowania powierzchni cieczy, kształtowanej pod wpływem różnych sił i napięć.

Pakiet zawiera warianty evolver-a skompilowane z różnymi formatami zmiennoprzecinkowymi (double, long double, quadruple), i z wyświetlaczem opartym na OpenGL/GLUT.

The package is enhanced by the following packages: evolver-doc
feel++-apps
A library for the finite element method
Versions of package feel++-apps
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.99.0-final.1-1amd64,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Provides some applications codes(source and executables) such as laplacian with cG and dG methods, stokes, heat transfer, solid mechanics(static and dynamic).

Feel++ is a versatile finite element library to solve partial differential equations

Support 1D, 2D, 3D

Support the following basic entities: simplices (segment, triangle, tetrahedron) and product of simplices (quadrangle, hexahedron)

Support various point sets on these basic entities: equispaced points, quadrature points, interpolation points (Gauss-Lobatto, Fekete, WarpBlend?)

Support continuous and discontinuous Galerkin methods

Support various polynomial sets:

 • Lagrange(continuous,discontinuous,all dimensions,all interpolation point sets)

 • Dubiner(discontinuous), boundary adapted(continuous)

 • Legendre(discontinuous), boundary adapted(continuous)

Provide mathematical concept for higher order abstraction (Function spaces and associated elements, forms and operators)

Provide a language embedded in C++ for variational formulations, projection and numerical integration

openctm-tools
Tools for compression of 3D triangle meshes
Versions of package openctm-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.3+dfsg1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.3+dfsg1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.3+dfsg1-1.1amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.0.3+dfsg1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.3+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.3+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.0.3+dfsg1-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package openctm-tools:
uitoolkitgtk
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCTM — the Open Compressed Triangle Mesh file format — is a file format, a software library and a tool set for compression of 3D triangle meshes. The geometry is compressed to a fraction of comparable file formats, and the format is easily accessible through a simple, portable API.

This package contains the programs ctmconv and ctmview, used to convert and view OpenCTM files.

paw-demos
Physics Analysis Workstation examples and tests
Versions of package paw-demos
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.14.04.dfsg.2-9all
stretch2.14.04.dfsg.2-9.1all
buster2.14.04.dfsg.2-9.1all
Debtags of package paw-demos:
develexamples, testing-qa
fieldphysics
interfacecommandline, x11
roleprogram
x11application
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CERNLIB is a suite of data analysis tools and libraries created for use in physics experiments, but also with applications to other fields such as the biological sciences.

This package includes example scripts for use by PAW or Paw++, and test scripts to make sure that the PAW or Paw++ programs behave correctly. You may run the examples and tests with the included paw-demos program.

science-mathematics
Pakiety naukowe Debiana związane z matematyką
Versions of package science-mathematics
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.14.5all
bullseye1.14.2all
sid1.14.6all
stretch1.7all
jessie1.4all
trixie1.14.6all
buster1.10all
Debtags of package science-mathematics:
fieldmathematics
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ten metapakiet instaluje pakiety naukowe Debiana związane z matematyką. Niektóre osoby może zainteresować również debtag field::mathematics i, w zależności od zainteresowania, metapakiet education-mathematics.

science-statistics
Pakiety naukowe Debiana związane ze statystykami
Versions of package science-statistics
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.14.2all
sid1.14.6all
stretch1.7all
jessie1.4all
buster1.10all
bookworm1.14.5all
trixie1.14.6all
Debtags of package science-statistics:
rolemetapackage
suitedebian
Popcon: 4 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ten metapakiet jest częścią zestawu naukowego Debiana (Debian Pure Blend "Debian Science") i instaluje pakiety związane z obliczeniami statystycznymi. Zadania takie są powszechne i przydatne dla każdej działalności naukowej. Pakiet zależy od wielu pakietów R, a także od innych narzędzi przydatnych do tworzenia statystyk. Ponadto, sugerowane są zadania z matematyki naukowej, co wymaga dodatkowej instalacji odpowiedniego oprogramowania matematycznego.

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

fdmnes
calculates spectra of different spectroscopies
Versions of package fdmnes
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.0.20120607-1all
Versions and Archs
License: To-be-clarified
Git
Version: 0.0.20120607-1

FDMNES calculates the spectra of different spectroscopies related to the real or virtual absorption of x-ray in material. It gives the absorption cross sections of photons around the ionization edge, that is in the energy range of XANES in the EXAFS. The calculation is performed with all conditions of rectilinear or circular polarization. In the same way, it calculates the structure factors and intensities of anomalous or resonant diffraction spectra (DAFS or RXD). FDMNES also allows the comparison of the simulated spectra to experimental ones with the help of objective criteria.

geant4
physics simulation toolkit
Versions of package geant4
ReleaseVersionArchitectures
VCS11.0.1+ds-1all
Versions and Archs
License: G4SL-1.0
Debian package not available
Git
Version: 11.0.1+ds-1

Geant4 is a toolkit for the simulation of the passage of particles through matter. Its areas of application include high energy, nuclear and accelerator physics, as well as studies in medical and space science.

This is a metapackage depending on all libraries.

Unofficial packages built by somebody else

octaviz
3D visualization system for Octave
License: unknown

Octaviz is a visualization system for Octave. It is a wrapper that makes all VTK classes accessible from within Octave using the same object-oriented syntax as in C++ or Python. Octaviz also provides high-level functions for 2D and 3D visualization. Using those functions, most common visualization tasks (3D surface plots, contour plots etc) can be accomplished without any knowledge about VTK.

Remark of Debian Science team: Removed from Debian

This package was removed from Debian but some versions are available from http://snapshot.debian.org/

Reasons are given here: http://bugs.debian.org/535537

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

blzpack - wnpp
library for solving large sparse eigenproblems
Responsible: Ondrej Certik
License: BSD
Debian package not available

BLZPACK (for Block LancZos PACKage, release 04/00) is a standard Fortran 77 implementation of the block Lanczos algorithm intended for the solution of the standard eigenvalue problem Ax=µx or the generalized eigenvalue problem Ax=µBx, where A and B are real, sparse symmetric matrices, µ an eigenvalue and x an eigenvector.

The development of this eigensolver was motivated by the need to solve large, sparse, generalized problems from free vibration analyses in structural engineering. Several upgrades were performed afterwards aiming at the solution of eigenvalues problems from a wider range of applications.

Documentation: user's guide, technical report and comprehensive bibliography.

Install this package if you need to compile or link against BLZPACK.

clhep - wnpp
Class Library for High Energy Physics
Responsible: Lifeng Sun
License: GPL-3, LGPL-3
Debian package not available
Language: C++

The CLHEP package is a set of High Energy Physics specific foundation and utility classes such as random generators, physics vectors, geometry and linear algebra.

gate - wnpp
Geant4 Application for Emission Tomography
Responsible: Nicolas Spalinger
License: LGPL
Debian package not available

GATE incorporates the Geant4 libraries in a modular, versatile, and scripted simulation toolkit which is adapted to the field of nuclear medicine both in PET (Positron Emission Tomography) and SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography). It allows the accurate description of time-dependent phenomena such as source or detector movement and source decay kinetics. The ability to synchronize all time-dependent components allows a coherent description of the acquisition process. It makes it possible to perform realistic simulations of data acquisitions in time.

No known packages available

espresso++
Extensible Simulation Package for Research on Soft matter
License: Not yet known (hopefully free)
Debian package not available

ESPResSo is a highly versatile software package for the scientific simulation and analysis of coarse-grained atomistic or bead-spring models as they are used in soft matter research, with emphasis on charged systems.

jfreemesh
3D mesh library in Java
License: QPL
Debian package not available

JFreeMesh is a 3D mesh library written in Java and providing a high level API for mesh manipulation. JFreeMesh is based on a descending mesh data structure but simulate a full connectivity mesh by providing optimized method to access to any upper mesh element by using the global mesh methods. Therefore,

 JFreeMesh allows to load a large amount of mesh elements for a small memory
foot print. JFreeMesh comes with a default mesh loader based on the GMSH file

format and provides, through the JFreeMesh-VTK package, an exporter to VTK.

spis
Software toolkit for spacecraft-plasma interactions modelling
License: GPL
Debian package not available

JSPIS stands for Spacecraft Plasma Interaction System. SPIS project aims at developing a software toolkit for spacecraft-plasma interactions modelling.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 234500